Az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája teljes
adatbázisának mezőszerkezete1 Román név A település mai román neve.
2 Magyar név A település magyar neve.
19 Német név A település német neve. ^a: ß betűs alak.
3 Megye Annak a mai erdélyi megyének a betűjele, amelyben a település található.
4 Közigazgatási státusz A település mai közigazgatási státuszának betűjele: mun (megyei város), oras (város), com (községi székhely), loc (várost alkotó település), sat (városhoz tartozó falu).
5 Municípium része A megyei város neve, amelyhez a település tartozik.
6 Város része A város neve, amelyhez a település tartozik.
7 Község része A község neve, amelyhez a település tartozik.
8 Beolvadt b beírása jelöli, ha a település elvesztette önállóságát.
101 Település, melynek része lett 2. Annak a helységnek a neve, amelybe az önállóságát vesztett település 1956. január 10. után beolvadt.
102 Település, mely beleolvadt Annak az önállóságát vesztett településnek a neve, amely 1956. január 10. után az 1. mezőben megnevezett helység része lett.
103 1974-es eltérő névalak Az 1974. évi helységnévtárból.
104 Feltételes névazonosítás Bizonytalan névazonosítás esetén ide ? jel kerül.
105 Település, melynek része lett 1. Annak a helységnek a neve, amelybe az önállóságát vesztett település 1956. január 10. előtt beolvadt.
9 Északi é beírása jelöli, ha a II. bécsi döntés által Magyarországnak ítélt, m, ha a mai Magyarországhoz tartozó, u, ha Ukrajnához tartozó és j, ha Szerbiához tartozó településről van szó.
750 Román összeírás 1750 ^l: lelkek száma, ^p: papok száma, ^k: kántorok száma, ^e: egyházszolgák száma, ^a: közigazgatás egység neve, ^b: archi-diaconátus neve, ^n: település neve, ^s: archi-diaconátus száma, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
760 Román összeírás 1760-62 ^d: egyesült papok száma, ^e: egyesült családok száma, ^f: nem egyesült papok száma, ^g: nem egyesült családok száma, ^a: közigazgatási egység neve, ^n: település neve, ^v: település eltérő neve Ciobanu közlésében, ^s: közigazgatási egység száma, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
763 Római katolikus összeírás 1763 ^l: lelkek száma, ^a: megye/főesperesség neve, ^n: település neve, ^h: filiák száma, ^k: filiák lélekszáma, ^o: más felekezetek a településen, ^u: más felekezetek a filiákban, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés, anyaegyházban,^c: férfiak, ^d: nők, ^e: fiúk, ^f: lányok, filiákban: ^p: férfiak, ^r: nők, ^s: fiúk, ^t: lányok száma.
764 Ortodox összeírás 1766 ^e: férfiak száma, ^f: nők száma, ^l: férfiak és nők száma összesen, ^b: esperesség neve, ^n: település neve, ^s: esperesség sorszáma, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
765 Ágostai összeírás 1766 ^e: férfiak száma, ^f: nők száma, ^l: férfiak és nők száma összesen, ^b: káptalan neve, ^p: egyházközség neve, ^s: káptalan sorszáma, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
766 Helvét összeírás 1766 ^e: férfiak száma, ^f: nők száma, ^l: férfiak és nők száma összesen, ^b: esperesi kerület neve, ^p: egyházközség neve, ^n: település neve, ^s: esperesi kerület sorszáma, ^z: egyházközség sorszáma, ^m: megjegyzés.
767 Unitárius összeírás 1789 ^e: családfők és özvegyek száma, ^f: családfőkhöz és özvegyekhez tartozó lelkek száma, ^l: családfők, özvegyek és hozzájuk tartozó lelkek száma összesen, ^b: kör neve, ^p: eklézsia neve, ^h: leány eklézsia neve, ^n: település neve, ^s: kör sorszáma, ^z: eklézsia sorszáma, ^m: megjegyzés.
768 Unitárius összeírás 1790 ^e: férfiak száma, ^f: nők száma, ^l: férfiak és nők száma összesen, ^n: település neve, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
773 Lexicon Locorum 1773 ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^h: kerület neve, ^l: terület neve, ^c: a település státusa, ^n: település magyar neve, ^v: település román neve, ^u: település rutén neve, ^o: felekezet ez eredeti közlés szerint, ^p: nyelv az eredeti közlés szerint, ^r: felekezet magyarul, ^s: nyelv magyarul, ^m: megjegyzés.
784 Felekezetek (számított) lélekszáma 1785 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen.
785 Közigazgatás 1785 ^l: jogi népesség száma, ^a: megye neve, ^b: járás neve, ^k: kerület neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^n: település magyar neve, ^v: település román neve, ^t: település német neve, ^u: magyar név kiegészítő eleme, ^o: felekezet megnevezése a kiegészítő források alapján, ^z: sorszám a kiegészítő forrásban, ^x: települések katonai lakossággal a Dányi-Dávid-kötetben, ^y: települések katonai lakossággal a Thirring-kötetben, név szerint, ^w: sorszám a feldolgozásban, ^m: megjegyzés, ^j: számított lélekszám (katonai népesség esetén).
786 Közigazgatás 1786 ^l: jogi népesség száma, ^a: megye neve, ^b: járás neve, ^k: kerület neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^n: település magyar neve, ^v: település román neve, ^t: település német neve, ^o: felekezet megnevezése, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
787 Közigazgatás 1787 ^l: jogi népesség száma, ^a: megye neve, ^b: járás neve, ^k: kerület neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^n: település magyar neve, ^v: település román neve, ^t: település német neve, ^o: felekezet megnevezése, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
111 Házak 1785 ^a: házak száma, ^b: keresztény családok száma, ^c: zsidó családok száma.
112 Keresztények száma 1785 ^a: pap, ^b: nemes, ^c: tisztviselő, ^d: polgár, ^e: paraszt, ^f: örökös, ^g: zsellér, ^h: elbocsátott katona ezredektől, ^i: elbocsátott katona hadi szekerészettől, ^j: egyéb, ^k: 1-12 éves sarjadék, ^l: 13-17 éves sarjadék, ^m: nők, ^n: összesen.
113 Zsidók száma 1785 ^a: házasok, ^b: nőtlenek és özvegyek, ^c: nők, ^d: összesen.
114 Házas és nőtlen keresztények száma 1785 ^a: házasok, ^b: nőtlenek és özvegyek
115 Távollévő keresztények 1785 ^a: az országban, ^b: az országon kívül, ^c: nem tudni hol.
116 Idegenek 1785 ^a: jelen országból valók, ^b: más ausztriai országból való férfiak, ^c: más ausztriai országból való nők, ^d: idegen országokból való férfiak, ^e: idegen országokból való nők.
117 Római katolikus összeírás 1790 ^l: lelkek száma, ^d: papok száma, ^k: káplánok száma, ^a: megye neve, ^p: plébánia neve, ^n: település neve, ^t: település német neve, ^r: 0-val jelölni, ha a helységet a regulációba bevonták, ^s: plébánia sorszáma, ^z: filia sorszáma, ^w: megye sorszáma, ^m: megjegyzés.
118 Görög katolikus összeírás 1790 ^l: lelkek száma, ^r: papok száma, ^k: káplánok száma, ^a: megye neve, ^b: archi-diaconatus neve, ^p: plébánia neve, ^n: település neve, ^v: névváltozat, ^s: plébánia sorszáma, ^w: megye sorszáma, ^z: filia betűjele, ^m: megjegyzés.
119 Közép-Szolnok megye felekezet-nyelv 1788 ^l: lélekszám, ^a: megye neve, ^b: járás neve, ^n: település neve, k: római katolikusok száma, ^r: reformátusok száma, ^v: lutheránusok száma, ^g: görög katolikusok száma, ^o: ortodoxok száma, ^i: izraeliták száma, ^p: római katolikusok nyelve, ^s: reformátusok nyelve, ^t: lutheránusok nyelve, ^u: görög katolikusok nyelve, z: ortodoxok nyelve, ^y: izraeliták nyelve, ^m: megjegyzés.
121 Görög katolikus összeírás 1786 ^d: családfők száma, ^l: lelkek száma, ^t: templomok száma, ^r: működő papok száma, ^k: betöltetlen helyek száma, ^a: megye neve, ^p: parókia neve, ^s: segédlelkészség neve, ^n: település neve, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
122 Görög katolikus összeírás 1790
előzetes jelentés
^f: filiák száma, ^l: lelkek száma, ^r: papok száma, ^k: káplánok száma, ^a: megye neve, ^n: település (plébánia) neve, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés, ^s: filiákkal összevont közlés esetén a hívek helységenként szétosztott száma.
123 Görög katolikus összeírás 1767 ^d: családfők száma, ^l: lelkek száma, ^r: papok száma, ^g: ortodox családfők száma, ^h: ortodox lelkek száma, ^b: egyházkerület neve, ^n: település neve, ^w: egyházkerület sorszáma, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
124 Római katolikus összeírás 1786 ^l: lelkek száma, ^a: megye neve, ^p: parókia neve, ^s: segédlelkészség neve, ^n: település neve, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
125 Ortodox összeírás 1785 ^l: családok száma a hatósági összeírásban, ebből leszámítandó ^d: a pópák vagy más tévesen összeírtak, ^e: az instrukció szerint nem összeírandók családjai, ^g: családok száma az egyházi összeírásban, ^a: megye neve, ^n: település neve, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
126 Görög katolikus összeírás 1779 ^d: görög katolikus, ^e: ortodox családfők, ^k: görög katolikus, ^l: ortodox templomok száma 1761-ben, ^g: görög katolikus családfők, ^t: görög katolikus, ^p: ortodox, ^r: a király által nem engedélyezett ortodox templomok száma 1779-ben, ^a: megye, szék, kerület neve, ^n: település neve, ^z: sorszám, ^m: megjegyzés.
301 Házak 1786 ^a: házak száma, ^b: keresztény családok száma, ^c: zsidó családok száma.
302 Keresztények száma 1786 ^a: pap, ^b: nemes, ^c: tisztviselő, ^d: polgár, ^e: paraszt, ^f: örökös, ^g: zsellér, ^h: elbocsátott katona ezredektől, ^i: elbocsátott katona hadi szekerészettől, ^j: egyéb, ^k: 1-12 éves sarjadék, ^l: 13-17 éves sarjadék, ^m: nők, ^n: összesen.
303 Zsidók száma 1786 ^a: házasok, ^b: nőtlenek és özvegyek, ^c: nők, ^d: összesen.
304 Házas és nőtlen keresztények száma 1786 ^a: házasok, ^b: nőtlenek és özvegyek.
305 Távollévő keresztények 1786 ^a: az országban, ^b: az országon kívül, ^c: nem tudni hol.
306 Idegenek 1786 ^a: jelen országból valók, ^b: más ausztriai országból való férfiak, ^c: más ausztriai országból való nők, ^d: idegen országokból való férfiak, ^e: idegen országokból való nők.
311 Házak 1787 ^a: házak száma, ^b: keresztény családok száma, ^c: zsidó családok száma.
312 Keresztények száma 1787 ^a: pap, ^b: nemes, ^c: tisztviselő, ^d: polgár, ^e: paraszt, ^f: örökös, ^g: zsellér, ^h: elbocsátott katona ezredektől, ^i: elbocsátott katona hadi szekerészettől, ^j: egyéb, ^k: 1-12 éves sarjadék, ^l: 13-17 éves sarjadék, ^m: nők, ^n: összesen.
313 Zsidók száma 1787 ^a: házasok, ^b: nőtlenek és özvegyek, ^c: nők, ^d: összesen.
314 Házas és nőtlen keresztények száma 1787 ^a: házasok, ^b: nőtlenek és özvegyek.
315 Távollévő keresztények 1787 ^a: az országban, ^b: az országon kívül, ^c: nem tudni hol.
316 Idegenek 1787 ^a: jelen országból valók, ^b: más ausztriai országból való férfiak, ^c: más ausztriai országból való nők, ^d: idegen országokból való férfiak, ^e: idegen országokból való nők.
350 Görög katolikus összeírás 1850 ^l: lélekszám, ^b: archi-diaconatus neve, ^k: districtus neve, ^t: circuli neve, ^p: plébánia neve, ^n: település neve, ^s: plébánia sorszáma, ^z: filia betűjele, ^a: sorszám, ^m: megjegyzés.
806 Lipszky repertóriuma 1806 ^a: megye, szék, kerület neve, ^b: járás neve, ^k: megyén belüli kerület neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^n: település magyar neve, ^p: település latin neve, ^t: település német neve, ^v: település román neve, ^s: település illír neve, ^y: település horvát neve, ^h: település szláv neve, ^u: település rutén neve, ^x: település lengyel neve, ^m: megjegyzés.
829 Evangélikus összeírás 1832 ^e: férfiak száma, ^f: nők száma ^l: férfiak és nők száma összesen, ^b: káptalan neve, ^p: egyházközség neve, ^s: káptalan sorszáma, ^z: egyházközség sorszáma, ^m: megjegyzés.
830 Közigazgatás 1830 (Fényes Elek, Ignaz Lenk) ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, végezred neve (Királyhágón innen), megye, szék, kerület neve Királyhágón túl), ^b: járás neve, ^k: megyén belüli kerület neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^f: település, amelybe beolvadt, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^p: nemzetiség megnevezése, ^s: anyanyelv megnevezése, ^x: katonai ezred neve, ^y: katonai század neve, ^g: katonai népesség száma, ^h: katonák száma, ^r: katonai népesség aránya, ^m: megjegyzés, ^j: törvényhatóság betűjele, neve önállóan vagy egyáltalán nem létező település esetén.
834 Felekezetek lélekszáma 1830 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen.
840 Közigazgatás 1840 (Fényes Elek) ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^s: anyanyelv megnevezése, ^m: megjegyzés, ^j: törvényhatóság betűjele, neve önállóan vagy egyáltalán nem létező település esetén.
844 Felekezetek lélekszáma 1840 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen.
50 Közigazgatás 1850 ^l: lélekszám (Királyhágón innen a "Kormánylapokból") ^a: katonai kerület betűjele, román ezred és szakasz neve, ^b: körzet neve, ^h: alkörzet neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^n: település neve, ^m: megjegyzés, ^s: székely szék neve (Dávid Zoltán nyomán).
52 Nemzetiségek lélekszáma 1850 ^r: román, ^m: magyar ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^k: székely, ^x: szász, ^o: örmény, ^d: román vallású cigány, ^f: magyar vallású cigány, ^p: magyar vallású német, ^v: lutheránus magyar, ^w: lutheránus cigány, ^g: román vallású magyar, ^h: román vallású egyéb, ^i: román vallású német, ^l: magyar vallású román, ^y: magyar vallású egyéb, ^q: német vallású egyéb.
54 Felekezetek lélekszáma 1850 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen.
857 Közigazgatás 1857 ^l: lélekszám (Királyhágón innen az 1863. évi helységnévtárból), ^a: kerület neve (Királyhágón innen megye betűjele a "Kormánylapokból"), ^b: járás neve (Királyhágón innen a "Kormánylapokból"), ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés.
859 Felekezetek lélekszáma 1857 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen.
860 Nemzetiségek lélekszáma 1857 ^d: román vallású cigány, ^f: magyar vallású cigány, ^p: római katolikus német, ^v: lutheránus magyar, ^w: lutheránus cigány, ^q: német vallású egyéb.
862 Közigazgatás 1863 ^a: megye betűjele, Királyhágón túl szék, vidék neve, ^b: járás neve, ^k: megyén belüli kerület neve (Királyhágón túl), ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^s: beszélt nyelvek megnevezése, ^m: megjegyzés.
864 Országismei Tabellák ^a: megye betűjele, szék, vidék neve a széljegyzetből, ^b: járás neve a szélegyzetből, ^t: tervezett törvényhatóság neve, ^k: tervezett kerület neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés.
869 Közigazgatás 1873 ^l: lélekszám (az 1869. évi népszámlálásból), ^a: megye betűjele, végezred, a Királyhágón túl szék, vidék neve, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^s: beszélt nyelvek megnevezése, ^m: megjegyzés.
872 Anyanyelvek lélekszáma 1869
(számított adat)
^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár.
874 Felekezetek lélekszáma 1869 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen.
80 Közigazgatás 1880 ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^m: megjegyzés.
82 Anyanyelvek lélekszáma 1880 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen ^c: cigány (csak a városokban), ^u: ukrán, ^s: horvát-szerb, ^t: szlovák, ^a: beszélni nem tudó.
83 Anyanyelvek lélekszáma korrigálva 1880 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen ^c: cigány (csak a városokban), ^u: ukrán, ^s: horvát-szerb, ^t: szlovák.
84 Felekezetek lélekszáma 1880 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen.
90 Közigazgatás 1890 ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^m: megjegyzés.
892 Anyanyelvek lélekszáma 1890 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen ^c: cigány (az 1893. évi cigány összeírásból), ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák.
894 Felekezetek lélekszáma 1890 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen.
900 Közigazgatás 1900 ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^m: megjegyzés.
902 Anyanyelvek lélekszáma 1900 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen ^c: cigány (a népszámlálási kötet megjegyzései alapján), ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^h: horvát, ^a: magyarul beszélők.
904 Felekezetek lélekszáma 1900 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen.
10 Közigazgatás 1910 ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^m: megjegyzés.
12 Anyanyelvek lélekszáma 1910 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^c: cigány (a népszámlálási kötet megjegyzései alapján), ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^h: horvát, ^a: magyarul beszélők.
14 Felekezetek lélekszáma 1910 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen, ^b: baptista (a népszámlálási kötet megjegyzései alapján).
906 A népmozgalom főeredményei 1901-1910 ^a: magyar menyasszonyok száma összesen, ^b: magyar élveszülöttek száma összesen, ^c: magyar elhaltak száma összesen, ^d: házasságok száma összesen, ^e: élveszületések száma összesen, ^f: halálozások száma összesen.
907 Magyar menyasszonyok száma 1911-1918 ^a: 1911, ^b: 1912, ^c: 1914, ^d: 1915, ^e: 1916, ^g: 1917, ^h: 1918.
908 Magyar élveszülöttek száma 1911-1918 ^a: 1911, ^b: 1912, ^c: 1914, ^d: 1915, ^e: 1916, ^g: 1917, ^h: 1918.
909 Magyar elhaltak száma 1911-1918 ^a: 1911, ^b: 1912, ^c: 1914, ^d: 1915, ^e: 1916, ^g: 1917, ^h: 1918.
910 Összes házasságok száma 1911-1918 ^a: 1911, ^b: 1912, ^c: 1914, ^d: 1915, ^e: 1916, ^g: 1917, ^h: 1918.
911 Összes élveszületések száma 1911-1918 ^a: 1911, ^b: 1912, ^c: 1914, ^d: 1915, ^e: 1916, ^g: 1917, ^h: 1918.
912 Összes halálozások száma 1911-1918 ^a: 1911, ^b: 1912, ^c: 1914, ^d: 1915, ^e: 1916, ^g: 1917, ^h: 1918.
913 Élveszületések száma összesen 1911-1918 ^a: törvényes, ^b: törvénytelen, ^c: együtt, ^m: bármiféle megjegyzés az egész űrlapra vonatkozóan.
914 Halvaszületések száma összesen 1911-1918 ^a: törvényes, ^b: törvénytelen, ^c: együtt.
915 Halálozások száma összesen 1911-1918 ^a: 1 évnél fiatalabb, ^b: 1-6 évig, ^c: összesen, ^d: 7 éven felül.
916 Orvosi kezelések száma összesen 1911-1918 ^a: az elhalt orvosi kezelésben részesült, ^b: nem részesült, ^c: a halál okát orvos állapította meg, ^d: nem orvos állapította meg.
917 Halálokok összesen 1911-1918.
Fertőző betegségek
^a: 1. ázsiai kolera, ^b: 2. hólyagos himlő, ^c: 3. kanyaró, ^d: 4. vörheny, ^e: 5. kiütéses hagymáz, ^f: 6. szamárhurut, ^h: 7. roncsoló toroklob, ^g: 8. hasi hagymáz, ^i: 9. gyermek-hasmenés, ^j: 10. vérhas, ^k: 11. veszettség, ^l: 12. gümőkor, ^m: 13. pokolvar, ^n: 14. orbánc, ^o: 15. gyermekágyi láz.
918 Halálokok összesen 1911-1918.
Egyéb betegségek
^a: 16. gyermekaszály, ^b: 17. veleszületett gyengeség, ^c: 18. aggkori kimerülés, ^d: 19. gutaütés, ^e: 20. elmebaj, ^f: 21. görcsök, ^g: 22. tüdő- és mellhártyagyulladás, ^h: 23. vízibetegség, ^i: 24. sérvek (szakadás), ^j: 25. gyermekágy.
919 Halálokok összesen 1911-1918.
Erőszakos halálokok
^a: 26. baleset, ^b: 27. öngyilkosság, ^c: 28. gyilkosság, ^d 29. bizonytalan eredetű, ^e: 30. bírói kivégzés.
920 Halálokok összesen 1911-1918.
Egyéb halálokok
^a: 31. egyéb, ^b: 32. ismeretlen, ^c: spanyolnátha.
921 Magyar élveszülöttek száma 1901-1910 a: 1901/1902, ^b: 1903, ^c: 1904, ^d: 1905, ^e: 1906, ^f: 1907, ^g: 1908, ^h: 1909, ^i: 1910.
922 Magyar elhaltak száma 1901-1910 a: 1901/1902, ^b: 1903, ^c: 1904, ^d: 1905, ^e: 1906, ^f: 1907, ^g: 1908, ^h: 1909, ^i: 1910.
923 Magyar menyasszonyok száma 1901-1910 a: 1901/1902, ^b: 1903, ^c: 1904, ^d: 1905, ^e: 1906, ^f: 1907, ^g: 1908, ^h: 1909, ^i: 1910.
20 Közigazgatás 1920 ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés.
22 Nemzetiségek lélekszáma 1920 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen.
30 Közigazgatás 1930 ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^o: város neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés.
130 Lélekszám 1930 (község) Az 1992. közigazgatási beosztás szerinti község lélekszáma.
32 Anyanyelvek lélekszáma 1930 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb-horvát-szlovén, ^t: cseh-szlovák, ^b: bolgár.
34 Nemzetiségek lélekszáma 1930 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb-horvát-szlovén, ^t: cseh-szlovák, ^b: bolgár.
36 Felekezetek lélekszáma 1930 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen, ^b: baptista.
134 Nemzetiségek lélekszáma 1930
(az 1992. évi községeké)
^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár.
41 Közigazgatás 1941 ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^o: város neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés.
42 Anyanyelvek lélekszáma 1941 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, héber, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^a: magyarul beszélők.
44 Nemzetiségek lélekszáma 1941 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, héber, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák.
46 Felekezetek lélekszáma 1941 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen, ^b: baptista.
48 Közigazgatás 1948 ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^o: város neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés.
49 Anyanyelvek lélekszáma 1948 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis.
56 Közigazgatás 1956 ^l: lélekszám, ^a: tartomány betűjele, ^b: rajon neve, ^h: község neve, ^o: város neve, ^r: tartományi város neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^g: annak a településnek a neve, ahol az adatai nyilván vannak tartva, ha az nem azonos azzal, amelytől különvált, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^z: magyar névváltozat az 1956. évi helységnévtár függeléke alapján, ^k: különvált település lélekszáma, melynek adatai még más helységnél vannak nyilván tartva, ^m: megjegyzés.
156 Lélekszám 1956 (község) Az 1992. közigazgatási beosztás szerinti község lélekszáma.
57 Anyanyelvek lélekszáma 1956 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh.
59 Nemzetiségek lélekszáma 1956 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh.
159 Nemzetiségek lélekszáma 1956
(az 1992. évi községeké)
^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh.
66 Közigazgatás 1966 ^l: lélekszám, ^a: tartomány betűjele, ^b: rajon neve, ^h: község neve, ^o: város neve, ^r: tartományi város neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^m: megjegyzés.
166 Lélekszám 1966 (község) Az 1992. közigazgatási beosztás szerinti község lélekszáma.
67 Anyanyelvek lélekszáma 1966 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh.
69 Nemzetiségek lélekszáma 1966 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár; ^p: cseh.
169 Nemzetiségek lélekszáma 1966
(az 1992. évi községeké)
^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh.
77 Közigazgatás 1977 ^l: lélekszám, ^h: község neve, ^o: város neve, ^r: megyei város neve, ^c: település státusa, ^n: település neve, ^m: megjegyzés.
177 Lélekszám 1977 (község) Az 1992. közigazgatási beosztás szerinti község lélekszáma.
79 Nemzetiségek lélekszáma 1977 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^h: horvát, ^k: székely, ^x: szász, ^v: sváb.
179 Nemzetiségek lélekszáma 1977
(az 1992. évi községeké)
^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^h: horvát, ^p: cseh.
92 Közigazgatás 1992 ^l: lélekszám, ^h: község neve, ^o: város neve, ^r: megyei város neve, ^c: település státusa, ^n: település neve, ^m: megjegyzés.
192 Lélekszám 1992 (község) Az 1992. közigazgatási beosztás szerinti község lélekszáma.
193 Anyanyelvek lélekszáma 1992 (község) ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh.
93 Anyanyelvek lélekszáma 1992 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh, ^h: horvát.
94 Nemzetiségek lélekszáma 1992 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh, ^h: horvát, ^k: székely, ^g: csángó, ^x: szász, ^v: sváb, ^a: aromán, ^d: macedoromán, ^y: rutén.
194 Nemzetiségek lélekszáma 1992 (község) ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^h: horvát, ^p: cseh.
96 Felekezetek lélekszáma 1992 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: zsinatpresbiteri evangélikus, ^x: ágostai evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen, ^b: baptista, ^p: pünkösdista, ^a: adventista, ^d: evangéliumi keresztény.
202 Közigazgatás 2002 ^l: lélekszám, ^m: megjegyzés., ^x: egyéb megjegyzés.
204 Nemzetiségek lélekszáma 2002 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh, ^h: horvát.
205 Anyanyelvek lélekszáma 2002 ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh, ^h: horvát.
206 Felekezetek lélekszáma 2002 ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: zsinatpresbiteri evangélikus, ^x: ágostai evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen, ^b: baptista, ^p: pünkösdista, ^a: adventista, ^d: evangéliumi keresztény.
207 Lélekszám 2002 (község) A 2002. közigazgatási beosztás szerinti község lélekszáma.
208 Anyanyelvek lélekszáma 2002 (község) ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^h: horvát, ^p: cseh.

Megjegyzés: a román népszámlálások esetén a horvátok és csehek száma csak a Bánságból.    vissza