Kedves Nándi!

Gondolkoztam azon, amiről beszéltél, márcsak azért is, mert - bármilyen hihetetlen - ez az elképzelés játszi ötletként korábban engem is foglalkoztatott. Tény azonban, hogy eddig még komolyan nem gondoltam végig. Azt ugyan nem egészen értem, hogy munkálkodásom miképp illeszkednék a KAM koncepciójába, én mindenesetre "vállalom őket". Függetlenül a dolog realitásától, a mostani szusszanásnyi számvetés semmiképp sem volt fölösleges. Ennek során a következőkre jutottam.

Szívesen látnám együtt az alábbi szövegeket:


1. Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. 23-72. p., a hozzátartozó jegyzetekkel.
(A román népszámlálások áttekintése 1956-ig)
200 Kb
2. Az 1977. évi romániai népszámlálásról az újabb adatközlések tükrében.
(Megjelenés előtt)
105 Kb
  Mellékletek: 1/A, 5/A-H (a %-os értékek nélkül), 7-17. sz. táblázatok 62 Kb
3. Hiteles vagy harci statisztika? In: Hitel, 1993. 3. sz. 71-82. p. 41 Kb
4. Az erdélyi magyarság lélekszámáról. Az 1992. januári romániai népszámlálás kérdőjelei. In: Tiszatáj, 1994. 8. sz. 78-96. p. (A tanulmány módosított változata) 75 Kb
5. A romániai magyarság főbb demográfiai jellemzői az 1992. évi népszámlálás eredményeinek tükrében. In: Hitel, 1996. 3. sz. 68-83. p. 44 Kb
6. A családok nemzetiségi és felekezeti összetétele Romániában az 1992. évi népszámlálás eredményei alapján. In: Regio, 1996. 2. sz. (Megjelenés előtt, a fele táblázat) 118 Kb
7. Városodás, vándorlás, nemzetiség. Adatok és szempontok az erdélyi városi térségek etnikai arculatváltásának vizsgálatához. In: Erdélyi Szemle, 1994. 5/6. sz. 156-197. p. 129 Kb
  Mellékletek: Az erdélyi megyék népmozgalma 1900-1991 között; Az erdélyi megyékben élők születési helyük szerint, az erdélyi megyékben születettek lakóhelyük szerint 1966-1992 (összesen 53 db táblázat) 107 Kb
Összesen     881 Kb

A felsorolt szövegek és táblázatok összterjedelme nagyobb az általad megjelölt optimumnál. Ha ez problémát jelent, a 6. sz. dolgozat elhagyható. (Amely tulajdonképpen "kakukktojás" is, hiszen az 1992. évi népszámlálás egy külön kötetet érdemelne, a Gyurgyík-féle Magyar mérleghez hasonlót. Nem tőlem, teszem hozzá gyorsan, de én is szívesen közreműködnék.) A 7. sz. tanulmány elvileg Erdélyben jelent meg, de gyakorlatilag hozzáférhetetlen, mivel a folyóiratszám egy éve egy budapesti nyomdában rostokol - ha csak a dühös nyomdász fel nem aprította azóta -, mivel a tisztelt megrendelő és/vagy üzlettársa (Szőcs Géza) mindeddig nem méltóztatott kiváltani. Én idejekorán kimenekítettem 30 példányt, amiből 17 db volt az én honoráriumom. (Úgy becsüld meg hát a te példányodat, mely ilyenformán sajtótörténeti unikum.) Különösen fájlalom a tanulmányhoz szerkesztett táblamellékletek elsikkadását, melyek a - jelek szerint kimúlt - folyóirat 1995. 1/3. számában jelentek volna meg. Ha a 2. sz. szöveget kiadja a TLA, valószínűleg Erdélyben is teríteni fogja, nekem azonban igen kedves, nem szívesen mondanék le róla. Hasonlóképp az 1. sz. szövegből is eljutott annak idején vagy 600 példány Erdélybe, de tudomásom szerint az EME "terjesztői" tevékenysége csupán Kolozsvárra szorítkozott. A 4. sz. tanulmány is odaát látott legelőször napvilágot (pontosabban egy kezdetlegesebb verziója az Európai Időben 1993 júniusában, majd később ugyanaz 1994. márciusában a kolozsvári Szabadság "kalózközlésében").

Ha tényleg lenne belőle valami, az üggyel akkor is csak a második félévben tudok foglalkozni, amikorra letudtam jelenlegi kötelezettségemet. [Az "Erdély magyar népessége 1870-1995 között" című tanulmány megírásáról van szó. V. E. Á.] (Amelynek hozadékait viszont bizonyára hasznosítani fogom a helyenként - az 1. és a 7. sz. szövegben - elkerülhetetlen változtatások során.)

A héten Erdélybe utazom, jövő hétfőn vagy kedden reggel érkezem vissza.


Budapest, 1996. március 11.
Kedves Árpád!

Megkaptam a legutóbbi leveled az önálló kötet ügyében. Úgy gondolom, hogy a 2. tételt el kellene hagyni, és ha Te is egyet értesz velem, az iskolai végzettséget vizsgáló dolgozatodat lehetne közölni. Így az első bevezető tanulmány után elsősorban az 1992. évi romániai népszámlálás eredményeit elemző tanulmányok következnének. Az előbb javasolt írás az utolsó előtti lehetne. [...]

03.12.
Kedves Nándi!

[...] Ami az esetleges szövegválogatással kapcsolatos levélváltásunkat illeti, természetesen tiszteletben tartom a javaslatodat. Ez a dolog még annyira távoli és képlékeny. Ha valóban odajutunk - abban persze változatlanul tamás vagyok, hogy mit szól mindehhez a KAM tisztelt testülete - úgyis vadul nekiállok újraírni, át- és összeszerkeszteni az egészet. Időközben beszéltem telefonon Koszta úrral, aki most rendkívül optimistának tetszik lapja jövőjét illetően. Bízik abban, hogy az 5/6-os számot Szőcs Géza mégiscsak kiváltja; állítólag valami pénzt is szerzett a folytatáshoz, mely 7/8-as szám formájában fog haló poraiból főnixként föltámadni (de azt már Szeredában nyomják). Ebben, ígérete szerint hozza a táblázataimat. Ez esetben nem ragaszkodnék hozzájuk a válogatásban, ami komoly terjedelemcsökkentő tényezőként esik latba. [...]


Budapest, 1996. március 19.

    vissza