Részlet a a Magyar Wikipédia "romániai település sablon vitájából"

[A kék színnel szedett kiemelések tőlem. V.E.Á.]

[...]

Hát épp Sülelmed is rövidke volt. Amiket én hozzáadtam eddig, azok mind benne vannak az 1913-as helységnévtárban is. Amik nem voltak egykor külön falvak (községek), ott igazad lehet, bár egy kicsit még fontolgatnám, tehetünk-e és hogyan különbséget. Én a közigazgatási beosztást az idei SIRUTA adatbázisból veszem. Ezt most már minden év július 1. napjára közzéteszik, lényegében a Magyar Köztársaság Helynévkönyvének felel meg. Viszont valamilyen fura okból az 1992-es népességszámot tartalmazza csak.
Varga E. Á. jó nacionalista módjára gondosan kiirtotta a táblázataiból a Regátot, és mégcsak meg sem adta a táblázatok forrását :(

- Peyerk vita 2008. január 3., 00:28 (CET)

Nem tudom. Én ezeket a Varga E. Árpádból veszem, de Sülelmed nála is nyolc alkotó településből áll. Akkor nem figyeltem. Viszont ő megadja a forrásait, legalábbis itt van előttem az első kötet bevezetőjének a végén a forrásjegyzék. Azt a tréfát különben nem tudtam értékelni, hogy miután komoly összegekért megvásároltam a sorozatának az öt kötetét, egyszerre föltűnt az interneten az egész, kibővítve a 2002-es adatokkal. - Auguste 2008. január 3., 00:42 (CET)

Találtam egy Coduri Siruta nevű excel-táblázatot és ebben az a különbség Tóhát és az összes többi között, hogy "urban", míg az összes többi "rural" ("városi típusú"?). - Auguste 2008. január 3., 00:54 (CET)

A SIRUTA jobb innen: INSEE, a jobb oldalon találod egy rövid felsorolás részeként. Most épp úgy látom szervernyavalyás az a rész, de ha megtalálod, olvasd el a módszertani bevezetőt, az részletesen elmeséli az egészet. Az egyik különbség az elnevezés - localitati componente illetve sate (bocs a mellékjelek miatt) -, a másikat már tudod: urban - rural. Ez utóbbi azért érdekes, mert a város népessége városi és vidéki részt is tartalmaz, de a városi nem csak a városközpont várost foglalja magában. Magyar gondolkodással kicsit nehézkes, de ez csak azért van, mert a mi rendszerünk miatt nehezen szakadunk el az egy település = egy önkormányzat logikától.

A VEÁ-kötetekből én csak az első kettőt vettem meg, az ül itt a polcon. Olcsóbb volt, viszont még haszontalanabb :))) De mindenképp jellemző és ostoba eljárás, hogy kiválogatta Erdélyt, ráadásul rosszul, mert a regáti megyékhez csatolt részek meg kimaradtak, így pl. Orsova is :(

Viszont az Interneten közzétett táblázatai jól láthatóan az INSEE-től származnak, tehát vagy továbbterjeszt valamit, amit tőlük vett, vagy én vagyok annyira béna, hogy nem találom a szabad hozzáférésű elérhetőségét. Ez utóbbi nem valószínű mert ha elárulom hogy pl. az albán nyelvű statisztikaiadat-vadászatom is sikeres volt, akkor elhiheted, hogy a román meg se kottyanna.

- Peyerk vita 2008. január 3., 01:53 (CET)

Ha az INS oldalán van, akkor az tényleg nem működik - mert amikor rányomok arra, hogy "descărcare" a zip-fájlt, akkor a böngésző kiírja, hogy "an error has occured".

A Varga E. meg nemcsak kihagyja a Kárpáton túli részeket, de az összes demográfiai adat közül csak a nemzetiségi és a felekezeti megoszlásra kíváncsi, viszont ez nem véletlen, hiszen ez van a címében is. A Mehedinţi, Neamţ, Bákó megyékhez átcsatolt települések adatait az 5. kötet függelékében közli. Bár az egyes népszámlálások különbségei miatt néha nehéz összehasonlítani a részleteket, jó hogy van egy ilyen községsoros adatforrás a nemzetiségi és a vallási változásokra. (1990 körül már kiadott a KSH egyet, amely a Monarchia idején készült népszámlálások nemzetiségi adatait tartalmazta községsorosan.) A nekem fontos nyelvismereti adatokat viszont csak megyei szinten adja, ezért (is) van meg nekem fénymásolatban az 1900-as népszámlálás vonatkozó kötete. - Auguste 2008. január 3., 20:21 (CET)

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sablonvita:Rom%C3%A1n_telep%C3%BCl%C3%A9s_infobox/Arch%C3%ADv01
Írásom - és vele a hivatkozott, számomra inspiráló közjáték - utóbb terítékre került a Wikipédia Kocsmafalán. Az ennek kapcsán a világhálós enciklopédia szerkesztőségének küldött e-mailes levelemmel - úgy gondolom - a "lovagiasság szabályai" szerint lezárult az ügy.

[...]

Gyűjtöm az anyagot Varga E. Árpád jövendőbeli cikkéhez - ha már ennyi helyen használjuk az adatait. Közben rábukkantam erre az írására: Az "Erdély etnikai és felekezeti statisztikája" története, ami így végződik: "E visszanéző áttekintésre a magyar nyelvű Wikipédia "romániai település sablon" vitájában az "Erdély etnikai és felekezeti statisztikájá"-t ért néhány méltatlan megjegyzés indított. Írásommal a Web2.0 előtti (és alatti... vagy talán inkább feletti) világról kívántam hírt adni, annak, akit ez még érdekel." (Nála a link nem a vitalapra mutat, hanem a vitalap lementett változatára, ahol sárgával jelölt néhány bejegyzést.) - Hkoala 2009. november 1., 15:13 (CET)

Nem mintha a visszajelzés baj volna, de itt érdemes talán újra felhívni a saját figyelmünket arra, hogy gyakran a szükségesnél élesebben fogalmazunk ilyen vitákban, és a nyilak hegye nem csak a vitázó feleket éri, hanem a vitába bevont külső tanúkat is. Különösen érzékeny dolog az ilyesmi élő szerzők esetében. A törlési megbeszéléseken is újra meg újra igyekszünk többen felhívni a figyelmet arra, hogy a szükségtelen drámaisággal megfogalmazott ítéletek komoly károkat tudnak okozni a WP megítélésében. Abban a tudatban kellene fogalmaznunk, hogy a WP nem magánterület, immár annyira sem, mint volt, amit itt leírunk, az a keresők segítségével előbb-utóbb visszajut az illetékes fülekbe. Jobb, ha ez észben van tartva. A VEÁ által kisárgított bekezdésekben például fogalmazódik meg jótékony kritika is, de ott a szükségtelen eset, hogy lenacionalistázza egy szerkesztőnk, és többen mások is fumigatíve nyilatkoznak róla, holott nyilván a munkája alapján alakították ki véleményüket, és a munkája nem azonos VEÁ-val. Ezek a bántások szükségtelennek tűnnek. Megkockáztatnám, hogy amint szócikkben nem minősítünk nacionalistának egy VEÁ-t, úgy a vitalapokon is tartózkodni kellene az ilyesmitől.
Bennó fogadó 2009. november 1., 15:20 (CET)

[...]

VEÁ a mai napon e-mailt küldött az OTRS-rendszerbe, amit a megszólítás és a tartalom szerint a nyilvánosságának szánt, ezért alább közöljük. Bennó fogadó 2009. november 5., 10:48 (CET)

Tisztelt Magyar Wikipédia Szerkesztőség!

A Wikipédia: Kocsmafal szekció "Visszhang" témájában Hkoala szerkesztőtársuk hírül adta, hogy rábukkant "Az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája története" című írásomra, aminek végén jeleztem, hogy e visszanéző áttekintés megírására a Wikipédia "romániai település sablon" vitájában a munkámmal kapcsolatban elhangzott néhány - méltánytalannak érzett - megjegyzés indított.

Ezzel természetesen nem szándékoztam a Wikipédiát elmarasztalni. A sablonvita általam nehezményezett kitételei nem befolyásolnak negatívan - és magam sem kívánnék másokat ebbe az irányba befolyásolni - a Wikipédia megítélését illetően. A dologról a történeti hűség kedvéért tettem említést, mivel hozzátartozik írásom geneziséhez.

Először - 2008 márciusában - természetesen személyesen a szerkesztőknek szerettem volna reagálni, de visszariasztott a kapcsolatfelvétel technikai nehézkessége. (Ezért van, hogy most is ezen a csatornán próbálkozom e "palackpostával", remélvén, hogy végül eljut az érintettekhez.) Azután rájöttem, hogy a sablonvitában mintegy mellékesen és - a "műfaj" jellegéből adódóan - sommásan, netán nyeglén fölvetett néhány kérdésnek annyi ága-boga, szerteágazó mögöttese van, hogy azt tulajdonképpen csak módszeresen kifejtve, végső soron a szóban forgó művet eredményező munkásságom leírásával tudom érdemben megválaszolni [!megvilágítani].

Köszönettel tartozom tehát a Wikipédia szerkesztőinek, hogy - ha közvetett módon is - e számvető összegzés megírására késztettek.

Látom azt is, hogy sokan "forgatják" nyomtatásban megjelent munkám aktualizált, elektronikus változatát, amelynek természetesen megvannak a maga korlátai, nem csupán tartalmi vonatkozásban, de technikailag is, ami a használat nehézkességét illeti. Ezért abban a reményben, hogy ezzel is segíteni tudom szerkesztőik munkáját, hadd hívjam fel figyelmüket arra: elhelyeztem a hálón az "Erdély etnikai és felekezeti statisztikája" válogatott háttéranyagát letölthető adatbázis formájában. (http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/transdb.htm) A keretprogram, a WinISIS nem túl elterjedt, de némi számítógépes gyakorlattal könnyen használható, nagyobb jártassággal és a program beható tanulmányozásával pedig - az adatanyagban történő gyors és sok szempontú keresésen túl - az adatbázis alkotó felhasználására is lehetőség nyílik.

További eredményes munkájukhoz kitartást és sok sikert kívánok.

Üdvözlettel
Varga E. Árpád


Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Kocsmafal_(egy%C3%A9b)/Arch%C3%ADv69


    vissza