A helynévmutató tervezetéhez mellékelt kísérőlevél

Kedves Gyurka !

Elég sokat morfondíroztam, de végül is úgy láttam jónak, hogy - a népszámlálási köteteken átrágva magamat - beépítem a névanyagba a közigazgatási hovatartozásra utaló adatokat is. Ily módon a névjegyzék megkönnyítheti az 1910/1956-os népszámlálások egymással való összevetését.

Az új település-alakulásokat illetően egyébként az 1956-os népszámlálás sokban pontosítja Suciu történeti névtárát, ő ugyanis mindig annak a községnek (értsd: comunã) a központjából származtatja az új helységet (sat), melyben az található, akkor is, ha a község egy másik településéből vált külön.
Az 1941-es népszámlálások ugyancsak nyújtanak kiegészítő névanyagot.
Suciuhoz képest nóvum még, hogy az évszámok érzékletesebben tükrözik az impériumváltozás utáni hivatalos helynév-használat változásait, valamint pontosabb a magyar névanyag.
Mindezzel együtt persze inkább csak kiegészíti Suciu munkáját - általában úgy vélem, hogy (nem kizárólag, de) történeti-demográfiai munkálatok segéd- (vagy: alapozó?) anyagaként hasznosítható igazán.

Ami a mellékelt "mutatvány-oldalt" illeti.
A címszó az utolsó hivatalos névalak, magyar megfelelőjével (ha van). • jelzi, ha a település 1941-ben magyar közigazgatás alá tartozott. Ezt követően felsorolom az egyes népszámlálási kötetekben található névváltozatokat, ugyanott < > -ben közlöm a közigazgatási hovatartozást. A felesleges ismétléseket elkerülendő, ez utóbbi esetben mindig csak a változást, tehát pl. ha az egymást követő népszámlálási kötetekben az illető település ugyanahhoz a járáshoz tartozott, külön nem jelölöm. A járások egymással való azonosítását mutató segíti majd. (Pl. Căpeni - Köpec esetében: az 1910-es miklósvári járás 1920-ban plasa Aita mare, 1930-ban plasa Baraolt, Háromszék vm. pedig Trei-Scaune néven szerepel.)

Ezek csak kiragadott példák, a használathoz természetesen mindenre kiterjedő útmutatót szerkesztek. Ezt a törzsanyagot két nagy mutató egészíti ki: az egyik a román névváltozatokat, a másik a magyar névanyagot tartalmazza. Hogy el ne felejtsem: az így összeálló anyag szerencsésen kapcsolódhatik a Lipszky-féle reprinthez.

Gyurka, mint látod ez a munka nem az a munka, mint amiről majd egy éve nagy vonalakban megegyeztünk. Ezért megkérdem, nem látod (látjátok)-e a szerződés módosításának szükségességét. Mivel azt, amire eredetileg vállalkoztam, csak ebbe a - más és bővebb - anyagba beépítve tudom nyújtani, természetesen változatlan szerződési feltételek mellett is készséggel adom át Nektek.
Ebben az esetben viszont az anyag egésze feletti rendelkezés jogát meg kívánom tartani magamnak.


Budapest, 1987. december 16.

    vissza