Az 1956-os népszámlálás feldolgozásához mellékelt kísérőlevél

Kedves Gyurka !

Itt küldöm az 1956-os népszámlálás különböző szempontú feldolgozásait, vállalt munkám kész, nagyobbik részét.

A helységnév-jegyzéket elkülönítem tőle, két okból is. Először: nem kapcsolódik közvetlenül a népszámlálási anyaghoz (bár nem független attól, de erről pár sorral lejjebb).

A másik ok prózai: említettem Neked, hogy - mivel az 1910 utáni többi népszámlálás feldolgozását is tervezem - helynévanyaguk ugyancsak az említett munkába kívánkozna. Jellegénél fogva aprólékos, időigényes a legszerényebb jegyzék elkészítése is, s azt - végül is kis ráfordítással - nagy arányban feldúsítaná a különböző népszámlálások közlésében található hivatalos helynév-változatok beépítése. Csak éppen ki kell várni, míg az alapmunkálatok elkészülnek. Hogy ez mennyivel hasznosabb, arról, gondolom, nem kell győzködni.

Nem késtem el semmivel, csak a magamnak diktált tempó lassult le egy időre, itt nem kívánom részletezni, milyen okokból. [Édesanyám időközbeni betegsége és halála miatt. V. E. Á.] Így is - a saját igényeim szerint tervezett - helynévjegyzéket késő ősszel szállítani fogom. A most leadott anyagról: mind az 1930-as feldolgozáshoz írott bevezetőben, mind jelen munkám tervezetében kitértem az 1956-os népszámlálási közlések főbb jellemzőire, a többi népszámlálással való összehasonlíthatóság problémájára és fontosságára.

Feldolgozásomat nyersanyagnak szántam az ilyen típusú munkálatokhoz, de mint beszélgetésünkben utaltam rá, elemzésre én magam csak egy hosszabb folyamot távlatában (az 1910-1977 közötti időszak egészére vonatkozóan) gondolok. Ezért hiányzik az összefoglaló bevezető, egyes részeket láttam csak el a használatot segítő, illetve a munkamódszerre utaló jegyzetekkel. A tervezettől eltérően, az I. rész felsorolásában hiányzik annak közlése, hogy az adott település a népszámlálás időpontjában mely nagyobb közigazgatási egységhez tartozott. Erre helytakarékosság miatt kényszerültem, s annak tudatában, hogy ezek az összefüggések az 1. sz. melléklet segítségével (bár kicsit körülményesen) kideríthetők.

Remélem, előbb-utóbb személyesen is találkozunk.


Budapest, 1987. július 8.

    vissza