Kedves Laci!

Megjelent a romániai népszámlálás főbb adatait közzétevő három + egy kötet. Ez utóbbi a nemzetiségi és felekezeti vonatkozású adatokat összegzi, kötetszámozás nélkül és meglehetősen korlátozott publikussággal (amolyan bizalmas jellegű, de azért kézen-közön hozzáférhető anyagként).

Mindaddig nem akartam foglalkozni a népszámlálás eredményeivel, míg a hivatalos közlések teljesen le nem zárultak. Az utolsó kötet megjelentével azonban (ez nyáron történt) eljött ennek az ideje. E kötetnek egy komoly, korrekt, a közzétett adatok összes fontosabb vonatkozását érintő 70 oldalas bevezetője van, a bukaresti statisztikai hivatal igazgatójának jegyzésével. Úgy láttam jónak, hogy ezt a szöveget veszem alapul, s egyes részeiben (nem, életkor szerinti megoszlás, termékenység, háztartások összetétele) megpróbálom az eredetit követni és híven visszaadni (tehát nem minden ízében szószerinti fordításról van szó), más részeiben lerövidítem, de kiegészítem (általános népességfejlődés), vagy pedig némi módosítások mellett kibővítem az eredetit (gazdasági tevékenység, iskolázottság, családon belüli interetnikus és felekezetközi viszonyok); továbbá az előszóban nem érintett táblázatokat is feldolgozok, s kommentálok.

Eléggé előrehaladtam, de még korántsem értem a munkám végére. Hiányzik még a lakásellátottsággal és -felszereltséggel foglalkozó, valamint a nemzetiségi-anyanyelvi, illetve a nemzetiségi-felekezeti összefüggéseket taglaló rész kidolgozása. Azt is tervezem, hogy esetleg az iskolázottsági szint adatait vagy az egyes demográfiai mutatókat területileg is áttekintem, mert így tovább árnyalódhatnak a románság (nagy tömege miatt) meglehetősen homogén (általában az országos átlaggal egyező) adatsorai. De szeretném - a gépemen lévő erdélyi községsoros adatok alapján - a nemzetiségi viszonyokat a települések nagyságával és a településenkénti nemzetiségi lélekszámmal összefüggésben is vizsgálni.

Továbbá ellenőriztetni akarom románul tudókkal, hogy nincsenek-e végzetes félreértések, -értelmezések a szövegben (az eddigi visszajelzések megnyugtatóak), illetve Spaller Árpáddal, mert ő a szó minden értelmében otthon van e témában.

Most érek a lényeghez. Szeretném, ha legalább átfutnád a félig kész anyagot. Az fel sem merül bennem - ha netántán -, hogy teljes terjedelmében elbírja bármelyik folyóirat, de egyes részek önmagukban is megállnának. Ilyennek gondolom az iskoláztatással, a gazdaságban való részvétellel, vagy a családok nemzetiségi és felekezeti összetételével foglalkozó részeket. Ha jónak (és közlésre érdemesnek) látod, válassz közülük. Arra gondoltam, hogy más folyóiratokat is megcélzok, de hozzád fordultam először, bátorítást is remélvén.


Budapest, 1995. december 11.

    vissza