Ajánlás

Varga E. Árpád: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből. Tanulmányok
címmel benyújtott kötettervéhez


A pályázó 1992-ben megjelent "Népszámlálások a jelenkori Erdély területén" című kismonográfiája óta rendszeres adatgyűjtő, és elemző munkájával, további fontos résztanulmányok közlésével az erdélyi etnodemográfia általános elismertséget kivívott kutatója. Tanulmányok egész sorát szentelt az erdélyi népesedési, nemzetiségi viszonyoknak.

A pályázó szakmai kvalitásait jelzi, hogy nem elégszik meg a népszámlálási adathalmazok csoportosításával, időrendi összehasonlításával. A pályázatban benyújtott kötetterv is azt bizonyítja, hogy igen módszeresen próbál a népesedési folyamatok mélyebb okaira is feleletet adni. Ennek érdekében olyan fontos kérdésekre keresi a választ az egyes tanulmányokban, mint például a népszámlálási adatfelvételek megbízhatósága. összehasonlíthatósága, a városok etnikai arculatának megváltozása, a vegyes házasságoknak, a belső migrációs folyamatoknak a hatása stb. A legutolsó, 1992. évi romániai népszámlálás sokat vitatott kérdéseiben elfoglalt igen kiegyensúlyozott és mértéktartó álláspontját árnyalt elemzésekre, higgadt következtetésekre alapozza.

Varga E. Árpád az átgondoltan építkező és a publicisztikai nyilvánosságtól magát tudatosan távol tartó kutatók közé tartozik. Ezért aztán a mai harsány tülekedő világban nehezebben tudja a kutatásaihoz, kiadványaihoz szükséges anyagi fedezetet biztosítani. A fentebb mondottak miatt és mert a pályázatban megjelölt kötet megjelentetését különösen fontosnak tartom, Varga E. Árpád pályázati kérelmét messzemenően támogatom.


Budapest, 1998. március 12.

Szarka László

MTA Történettudományi Intézet
Nemzetiségtörténeti Osztály mb. vez.    vissza