Varga E. Árpád
Erdély magyar népessége 1870-1995 között

Táblamellékletek

A táblamellékletek forrásai: [ ]-ben a vonatkozó táblák sorszámai

Magyarország népessége községenként [...] az 1869. évi népszámlálás alapján. (1878-1879). [1-3], A magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei. 1. köt. (1882): 586-593. [1], 812-819. [2], 2. köt. (1882): 9-331. [1-3], A magyar korona országainak helységnévtára (1892): 18-656. [1-3], Magyar statisztikai közlemények, Új f. I. köt. (1893): 112. [1], Új f. IX. köt. (1895): 14-16.*, 9-13. [1-2], Magyar Statisztikai Közlemények, Új sor. 1. köt. (1902): 38-43.* 280-455. [1-3], Új sor. 5. köt. (1907): 212-213. [1], Új sor. 61. köt. (1916): 118. [1], Új sor. 42. köt. (1912): 280-457., 581-629. [1-3], Popa, V. - Istrate, N. (1921): 156-157. [1], 158-156. [3], Martinovici, C. - Istrati, N. (1921): 7-52. [1], Anuarul statistic al României (1922): 30-31. [2], Recensământul general al populaţiei României din 29 decemvrie 1930. Vol. 2. (1938): XXXII-XXXIII., LVIII-LIX. [1], XXXVI-XXXVII., LXII-LXIII. [2], LXXXIV-LXXXV. [3], Recensământul general al Româniai din 1941 6 aprilie (1944): XI. [1-2], Az 1941. évi népszámlálás (1947): 498-690. [1-3], Anuarul statistic al Republicii Socialiste România (1966): 74-75. [5], Golopenţia, A. - Georgescu, D. (1948): 22. [5], 39-41. [1-2], Recensămîntul populaţiei din 21 februarie 1956. Rezultatele generale (1959): 558-561. [1-2, 4-5], Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966 (1968) [Erdélyi tartományonkénti kötetek] [1-2], Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966. Vol. 1. (1969): 153., 155., 163., 165. [4-5], Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992. Rezultate preliminare (1992): 38-43. [1-2, 4], Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992. Vol. 1. (1994): 708-709, 720-721. [1-2, 4-5], Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992. Structura etnică şi confesională a populaţiei (1995): 2-3. [4], 38-121. [6-7], 296-379. [3, 8-9].

1. táblamelléklet
Erdély népességének etnikai tagolódása anyanyelv és nemzetiség szerint
1869 - 1992 között*

Év Összesen Magyar Román Német Zsidó, jiddis Egyéb összesen Cigány Ukrán Szerb Horvát Szlovák

Szám szerint
 
 1869a
4.224.436  1.053.500  2.492.500  502.900b ... 175.500  55.000  16.500  46.900  8.200c 22.600 
 1880a,d
4.032.851  1.046.094  2.297.251  503.777b ...  185.729  59.000  14.248  53.833e ... 26.226 
 1890a
4.429.564  1.201.183  2.479.422  553.199b ...  195.760 64.000f 14.696  47.967  6.700c 28.190 
 1900a
4.840.722  1.424.237  2.673.325  576.460b ...  166.700  30.000  17.821  47.472  3.164  29.692 
 1900
4.874.772  1.438.465  2.685.174  582.545b ...  168.588  30.000  18.026  48.294  3.224  29.940 
 1910g
5.262.495  1.663.252  2.830.028  565.107b ...  204.108  60.800  22.540  52.084  1.971  31.657 
 1910
5.259.918  1.661.967  2.829.389  565.004b ...  203.558  60.800  22.615  52.022  1.967  31.099 
 1919
5.208.345  1.378.189  2.974.951  513.794   170.943  170.468  ...  ...  ...  ...  ... 
 1920
5.114.214  1.305.753  2.930.120  539.427   181.340  157.484  ...  ...  ...  ...  ... 
 1930
5.548.363  1.480.712  3.233.216  540.793   111.275  182.367  43.653  24.217  42.359h ...  40.630i
 1930
5.548.363  1.353.276  3.207.880  543.852   178.699  264.656  109.156  29.620  43.342h ...  46.786i
 1941
5.912.300  1.743.900  3.304.400  535.400   82.500  246.100  ...  ...  ...  ...  ... 
 1948
5.761.127  1.481.903  3.752.269  332.066  30.039  164.850  ...  ...  ...  ...  ... 
 1956
6.232.312  1.616.199  4.081.080  372.806   9.744  152.483  38.188  30.462  42.078j ...  18.804 
 1956
6.232.312  1.558.631  4.051.603  368.255   43.814  210.009  78.362  31.538  45.209j ...  23.102 
 1966
6.736.046  1.626.066  4.582.628  374.488   1.120  151.744  32.073  36.210  41.292j ...  19.559 
 1966
6.736.046  1.597.767  4.572.554  372.335   13.558  179.832  49.173  36.891  43.455j ...  21.843 
 1977
7.500.229  1.691.048  5.203.846  347.896   7.830  249.609  123.028  42.760  32.140  7.433c 21.133 
 1992
7.723.313  1.619.735  5.815.425  91.386  324  196.443  84.718  47.873  31.684e ...  18.195 
 1992
7.723.313  1.603.923  5.684.142  109.014   2.687  323.547  202.665  50.372  27.163  4.030  19.446 

Százalék szerint
 
 1869a
100,0
24,9
59,0
11,9b
...
4,2
1,3
0,4
1,1
0,2c
0,5
 1880a,d
100,0
25,9
57,0
12,5b
...
4,6
1,5
0,3
 1,3e
...
0,6
 1890a
100,0
27,1
56,0
12,5b
...
4,4
1,4f
0,3
1,1
0,1c
0,6
 1900a
100,0
29,4
55,2
11,9b
...
3,5
0,6
0,4
1,0
0,1
0,6
 1900
100,0
29,5
55,1
11,9b
...
3,5
0,6
0,4
1,0
0,1
0,6
 1910
100,0
31,6
53,8
10,7b
...
3,9
1,2
0,4
1,0
*
0,6
 1919
100,0
26,5
57,1
9,8
3,3
3,3
...
...
...
...
...
 1920
100,0
25,5
57,3
10,6  
3,5
3,1
...
...
...
...
...
 1930
100,0
26,7
58,3
9,7
2,0
3,3
0,8
0,4
0,8h
...
0,7i
 1930
100,0
24,4
57,8
9,8
3,2
4,8
2,0
0,5
0,8h
...
0,8i
 1941
100,0
29,5
55,9
9,0
1,4
4,2
...
...
...
...
...
 1948
100,0
25,7
65,1
5,8
0,5
2,9
...
...
...
...
...
 1956
100,0
25,9
65,5
6,0
0,2
2,4
0,6
0,5
0,7j
...
0,3
 1956
100,0
25,0
65,0
5,9
0,7
3,4
1,3
0,5
0,7j
...
0,4
 1966
100,0
24,2
68,0
5,6
*
2,2
0,5
0,5
0,6j
...
0,3
 1966
100,0
23,8
67,9
5,5
0,2
2,6
0,7
0,6
0,6j
...
0,3
 1977
100,0
22,6
69,4
4,6
0,1
3,3
1,6
0,6
0,4
0,1c
0,3
 1992
100,0
21,0
75,3
1,2
*
2,5
1,1
0,6
  0,4e
...
0,2
 1992
100,0
20,8
73,6
1,4
*
4,2
2,6
0,6
0,3
0,1
0,2

* A népszámlálások időpontjában érvényes közigazgatási határok között

Vastag szedés: anyanyelv
Normál szedés: nemzetiség
Dőlt szedés: számított érték


a Polgári népesség
b A jiddis anyanyelvűekkel
c Horvátok, krassovánok
d A beszélni nem tudók arányosan szétosztva az egyes nemzetiségek között
e Szerbek, horvátok, krassovánok
f Az 1893. évi cigányösszeírás nemzetiségi felvétele szerint 150300 fő, 3,4 százalék
g A határ által érintett települések osztatlan lélekszámának figyelembevételével megállapított érték
h Szerbek, horvátok, szlovének
i Csehek, szlovákok
j Szerbek, horvátok, szlovének, krassovánok


2. táblamelléklet
Az erdélyi városok népességének etnikai tagolódása anyanyelv és nemzetiség szerint
1869-1992 között*

Év Összesen Magyar Román Német Zsidó, jiddis Egyéb összesen Cigány Ukrán Szerb Szlovák

Szám szerint
 
 1869a
360.683  188.710  76.570  79.450b ...  15.950  ...  750  3.650   1.410 
 1880a,c
390.654  212.683  74.752  82.691b ...  20.528  4.010  924  3.694d 1.905 
 1890a
441.795  250.894  83.692  88.156b ...  19.053  ...e 860  3.533   1.830 
 1900a
529.165  329.359  93.237  95.201b  ...  11.368  ...  744  3.122   1.527 
 1900
557.911  340.275  103.948  100.647b ...  13.041  ...  943  3.834   1.708 
 1910
682.561  441.130  120.929  104.524b ...  15.978  ...  751  5.890   1.841 
 1920
721.546  330.397  181.678  105.664   91.113  12.694  ...  ...  ...  ... 
 1930
963.418  431.641  331.131  130.074   48.207  22.365  4405  1.739  3.641f 2.974g
 1930
963.418  365.008  336.756  126.936   100.413  34.305  10.869  3.388  4.341f 4.730g
 194
1.153.644  548.217  395.057  136.711   45.000  28.650  ...  ...  ...  ... 
 1948
1.118.904  436.665  562.141  80.239  22.940  16.919  ...  ...  ...  ...  
 1956
1.753.844  591.970  988.427  146.384   7.564  18.499  5.026  2.095  4.601h 1.042 
 1956
1.753.844  554.324  985.584  141.981   38.724  33.231  8.278  2.653  6.037h 3.070 
 1966
2.379.369  657.902  1.537.995  159.153   965  23.354  4.839  2.428  6.901h 1.328 
 1966
2.379.369  639.470  1.536.477  156.700  12.842  33.880  7.403  2.988  8.081h 2.678 
 1977
3.558.651  848.061  2.464.300  170.034   7.554  68.702  31.802  4.376  13.119   7.937 
 1992
4.429.697  898.954  3.413.047  61.177   275  56.244  25.480  5.017  13.009i 7.367 
 1992
4.429.697  898.387  3.351.001  71.187   2.568  106.554  69.145  6.708  14.533  8.158 

Százalék szerint
 
 1869a
100,0
52,4
21,2
22,0b
...
4,4
...
0,2
1,0
0,4
 1880a,c
100,0
54,4
19,1
21,2b
...
5,3
1,0
0,2
 1,0d
0,5
 1890a
100,0
56,8
18,9
20,0b
...
4,3
1,3e
0,2
0,8
0,4
 1900a
100,0
62,2
17,6
18,0b
...
2,2
...
0,1
0,6
0,3
 1900
100,0
61,0
18,6
18,0b
...
2,4
...
0,2
0,7
0,3
 1910
100,0
64,6
17,7
15,3b
...
2,4
...
0,1
0,9
0,3
 1920
100,0
45,8
25,2
14,6
12,6
1,8
...
...
...
...
 1930
100,0
44,8
34,4
13,5
5,0
2,3
0,5
0,2
 0,4f
0,3g
 1930
100,0
37,9
34,9
13,2
10,4
3,6
1,1
0,3
0,4f
0,5g
 1941
100,0
47,5
34,2
11,9
3,9
2,5
...
...
...
...
 1948
100,0
39,0
50,2
7,2
2,0
1,6
...
...
...
...
 1956
100,0
33,8
56,4
8,3
0,4
1,1
0,3
0,1
 0,3h
0,1
 1956
100,0
31,6
56,2
8,1
2,2
1,9
0,5
0,1
0,3h
0,2
 1966
100,0
27,6
64,6
6,7
*
1,0
0,2
0,1
 0,3h
0,1
 1966
100,0
26,9
64,6
6,6
0,5
1,4
0,3
0,1
0,3h
0,1
 1977
100,0
23,8
69,3
4,8
0,2
1,9
0,9
0,1
0,4
0,2
 1992
100,0
20,3
77,0
1,4
*
1,3
0,6
0,1
 0,3d
0,2
 1992
100,0
20,3
75,6
1,6
0,1
2,4
1,6
0,1
0,3
0,2

* A népszámlálások időpontjában érvényes közigazgatási határok között

Vastag szedés: anyanyelv
Normál szedés: nemzetiség
Dőlt szedés: számított érték


a Polgári népesség
b A jiddis anyanyelvűekkel
c A beszélni nem tudók arányosan szétosztva az egyes nemzetiségek között
d Szerbek, horvátok, krassovánok
e Az 1893. évi cigányösszeírás nemzetiségi felvétele szerint: 9954 persons, 2,3 százalék
f Szerbek, horvátok, szlovének
g Csehek, szlovákok
h Szerbek, horvátok, szlovánek, krassovánok


3. táblamelléklet
Erdély népessége vallásfelekezet szerint 1869-1992 között*

Év Összesen Görög-
keleti
Görög
katolikus
Római
katolikus
Refor-
mátus
Evangé-
likus
Unitárius Izraelita Egyéb

Szám szerint
 
 1869a
4.224.436  1.613.502  1.000.740  712.262  517.360  231.099  54.001  90.487  4.985 
 1880a
4.032.851  1.498.181  936.335  712.921  498.723  221.528  55.389  105.675  4.099 
 1890a
4.429.564  1.593.017  1.042.331  807.296  559.714  234.101  59.721  130.088  3.296 
 1900a
4.840.722  1.696.034  1.137.698  908.182  625.346  249.029  64.476  157.622  2.335 
 1900
4.874.772  1.704.205  1.143.279  918.296  631.392  251.517  64.987  158.707  2.389 
 1910b
5.262.495  1.807.917  1.245.318  995.390  694.930  263.016  68.759  182.471  4.694 
 1910
5.259.918  1.807.268  1.245.235  994.606  694.498  262.376  68.752  182.489  4.694 
 1919
5.208.345  1.815.854  1.274.935  910.601  689.669  266.191  67.374  170.943  12.778 
 1930
5.548.363  1.932.356  1.385.445  947.351  696.320  274.415  68.330  192.833  51.313 
 1992
7.723.313  5.360.102  2.06.833  854.935  796.682  36.264c
20.184d
75.978  2.768  369.567 

Százalék szerint
 
 1869a
100,0
38,2
23,7
16,9
12,2
5,5
1,3
2,1
0,1
 1880a
100,0
37,1
23,2
17,7
12,4
5,5
1,4
2,6
0,1
 1890a
100,0
36,0
23,5
18,2
12,6
5,3
1,4
2,9
0,1
 1900
100,0
35,0
23,5
18,8
12,9
5,2
1,3
3,2
0,1
 1910
100,0
34,3
23,7
18,9
13,2
5,0
1,3
3,2
0,1
 1919
100,0
34,9
24,5
17,5
13,2
5,1
1,3
3,3
0,2
 1930
100,0
34,8
25,0
17,1
12,6
4,9
1,2
3,5
0,9
 1992
100,0
69,4
2,7
11,0
10,3
0,5c+0,3d
1,0
0,0
4,8

*A népszámlálások időpontjában érvényes közigazgatási határok között

a Polgári népesség
b A határ által érintett települések osztatlan lélekszámának figyelembevételével megállapított érték
c Ágostai hitvallású evangélikus
d Zsinatpresbiteri evangélikus


4. táblamelléklet
Románia népessége nemzetiség szerint 1930-1992 között*

Nemzetiség 1930 1956 1966 1977 1992
 
  Összesen
14.280.729   17.489.450   19.103.163   21.559.910   22.810.035  
  Román
11.118.170   14.996.114   16.746.510   18.999.565a  20.408.542b 
  Magyar
1.423.459   1.587.675   1.619.592   1.713.928c  1.624.959d 
  Cigány
242.656   104.216   64.197   227.398   401.087  
  Német
633.488   384.708   382.595   359.109e  119.462f 
  Ukrán
45.875   60.479   54.705   55.510g  65.764h 
  Orosz, lipován
50.725   38.731   39.483   32.696i  38.606j 
  Török
26.080   14.329   18.040   23.422   29.832  
  Szerb
50.310k  46.517k  44.236k  34.429   29.408  
  Tatár
15.580   20.469   22.151   23.369   24.596  
  Szlovák
50.772ll   23.331   22.221   21.286   19.594  
  Bolgár
66.348   12.040   11.193   10.372   9.851  
  Zsidó
451.892   146.264   42.888   24.667   8.955  
  Horvát
...   ...   ...   7.500m  4.085  
  Cseh
...   11.821   9.978   7.683   5.797  
  Lengyel
15.804   7.627   5.860   4.641   4.232  
  Görög
23.161   11.166   9.088   6.262   3.940  
  Örmény
12.175   6.441   3.436   2.342   1.957  
  Egyéb
49.182   13.357   4.681   5.279n   8.602o  
  Nem nyilatkozott
5.052   4.165   2.309   452   766  

*A jelenlegi hatások között

a 982 aromán és 1176 macedoromán nemzetiségűvel
b 21.736 aromán és 6867 macedoromán nemzetiségűvel
c 1075 székely nemzetiségűvel
d 817 székely nemzetiségűvel
e 6016 szász és 4346 sváb nemzetiségűvel
f 1708 szász és 6330 sváb nemzetiségűvel
g 1057 rutén nemzetiségűvel
h 290 rutén nemzetiségűvel
i Ebből 21.206 orosz és 11.090 lipován
j Ebből 7983 orosz és 30.623 lipován
k Horvátokkal és szlovénekkel
l Csehekkel
m Krassovánokkal
n Csángókkal és 1251 szlovén nemzetiségűvel
o Ebből 2723 krassován, 2062 csángó, 1356 olasz, 276 szlovén és 55 gagauz


5. táblamelléklet
Románia népessége anyanyelv szerint 1930-1992 között*

Anyanyelv 1930 1948 1956 1966 1977 1992
 
  Összesen
14.280.729   15.872.624   17.489.450   19.103.163   21.559.910   22.810.035  
  Román
11.360.137   13.597.613   15.080.686   16.770.628   19.184.405a  20.683.406  
  Magyar
1.552.563   1.499.851   1.653.700   1.651.873   1.720.680b  1.639.135  
  Cigány
89.989   53.425   66.882   49.086   77.373   166.635  
  Német
636.144   343.913   395.374   387.547   353.027c  98.530  
  Ukrán
44.678   37.582   68.252   59.803   55.054d  63.585  
  Orosz, lipován
71.661   39.332   45.029   40.526   30.651e  31.447  
  Török
...   ...   14.228   17.453   21.909   27.587  
  Szerb-horvát
47.196f  45.447f  43.057f  41.897f  39.639   33.664  
  Tatár
42.945g  28.782g  20.574   21.224   21.299   22.754  
  Szlovák
42.425h  35.143h  18.935   19.797   20.034   18.283  
  Bolgár
63.510   13.408   13.189   10.439   9.685   9.421  
  Jiddis
259.812   138.795   34.337   5.143   3.429   964  
  Cseh
...   ...   6.196   6.339   5.741   4.953  
  Lengyel
...   6.753   5.494   4.699   3.800   3.047  
  Görög
...   8.696   8.979   8.369   5.643   2.605  
  Örmény
...   6.987   4.716   2.617   1.517   918  
  Egyéb
69.669   16.162   5.836   3.207   3.532i   2.335  
  Nem nyilatkozott
...   523   3.986   2.516   2.492   766  

*A jelenlegi határok között

a 759 aromán és 790 macedoromán anyanyelvűvel
b 50 székely anyanyelvűvel
c 2833 szász és 3323 sváb anyanyelvűvel
d 715 rutén anyanyelvűvel
e Ebből 28.985 orosz és 1666 lipován anyanyelvű
f Szlovén anyanyelvűekkel
g Török anyanyelvűekkel
h Cseh anyanyelvűekkel
i 889 szlovén anyanyelvűvel


6. táblamelléklet
Románia népesség nemzetiség szerint, egybevetve az anyanyelvvel
az 1992. évi népszámlálás időpontjában

Nemzetiség Anyanyelv
Összesen Román Magyar Cigány Német Ukrán Orosz Török Szerb-
horvát
Tatár
 
 Összesen
22.810.035   20.683.406   1.639.135   166.635   98.530   63.585   31.447   27.587   33.664   22.754  
 Román
20.408.542   20.382.796   15.378   1.966   2.470   2.928   599   79   546   37  
 Magyar
1.624.959   32.949   1.590.290   656   806   56   45   4   50   -  
 Cigány
401.087   217.844   18.860   163.897   101   8   10   305   25   11  
 Német
119.462   13.330   11.642   63   94.266   26   8   4   53   -  
 Ukrán
65.764   4.674   206   6   10   60.482   241   3   77   3  
 Orosz, lip.
38.606   8.097   27   4   3   18   30.417   -   5   3  
 Török
29.832   2.710   13   24   6   2   2   27.037   -   20  
 Szerb
29.408   2.764   140   3   75   25   15   2   26.358   -  
 Tatár
24.596   1.768   3   -   -   6   5   127   -   22.677  
 Szlovák
19.594   1.211   339   2   89   2   3   1   4   -  
 Bolgár
9.851   1.281   94   4   10   1   24   2   8   -  
 Zsidó
8.955   6.456   1.273   5   304   5   27   -   -   -  
 Horvát
4.085   198   42   1   23   3   1   -   3.804   -  
 Cseh
5.797   660   103   1   155   1   2   6   6   2  
 Lengyel
4.232   1.122   95   -   53   18   14   -   2   -  
 Görög
3.940   1.481   25   2   3   -   4   3   1   -  
 Örmény
1.957   973   82   -   4   -   9   2   -   -  
 Egyéb
8.602   3.092   523   1   152   4   21   12   2.725   1  
 Nem nyilatk.
766   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Nemzetiség Anyanyelv
Szlovák Bolgár Jiddis Cseh Lengyel Görög Örmény Örmény Nem
nyilatk.
 
 Összesen
18.283   9.421   964   4.953   3.047   2.605   918   2.335   766  
 Román
178   926   79   56   87   171   36   210   -  
 Magyar
47   26   3   5   5   3   1   13   -  
 Cigány
7   5   4   -   1   2   1   6   -  
 Német
14   11   5   7   15   3   -   15   -  
 Ukrán
51   1   -   1   6   2   -   1   -  
 Orosz, lip.
-   9   3   4   1   1   1   13   -  
 Török
-   1   3   12   1   -   -   1   -  
 Szerb
8   9   1   4   -   2   -   2   -  
 Tatár
5   1   -   3   -   -   -   1   -  
 Szlovák
17.921   3   3   2   1   -   -   13   -  
 Bolgár
-   8.420   -   5   1   -   -   1   -  
 Zsidó
3   1   847   3   2   1   -   28   -  
 Horvát
1   -   4   2   -   2   1   3   -  
 Cseh
11   3   3   4.839   2   2   -   1   -  
 Lengyel
1   -   -   1   2.923   1   -   2   -  
 Görög
2   1   -   -   1   2.410   -   7   -  
 Örmény
-   4   2   -   -   -   878   3   -  
 Egyéb
34   -   7   9   1   5   -   2.015   -  
 Nem nyilatk.
-   -   -   -   -   -   -   -   766  


7. táblamelléklet
Erdély népessége nemzetiség szerint, egybevetve az anyanyelvvel az 1992. évi népszámlálás időpontjában

Nemzetiség Anyanyelv
Összesen Román Magyar Cigány Német Ukrán Orosz Török Szerb-
horvát
Tatár
 
 Összesen
7.723.313   5.815.425   1.619.735   84.718   91.386   47.873   918   156   31.684   44  
 Román
5.684.142   5.666.382   13.755   773   1.974   325   96   7   402   4  
 Magyar
1.603.923   29.134   1.573.126   649   773   55   37   3   50   -  
 Cigány
202.665   100.556   18.735   83.223   98   7   3   1   22   1  
 Német
109.014   9.334   11.562   56   87.941   19   6   2   49   -  
 Ukrán
50.372   2.550   202   5   6   47.435   53   1   64   1  
 Orosz, lip.
987   275   24   2   -   1   677   -   5   -  
 Török
223   70   9   1   3   1   -   138   -   -  
 Szerb
27.163   2.336   138   2   68   19   12   1   24.567   -  
 Tatár
57   11   3   -   -   -   -   1   -   38  
 Szlovák
19.446   1.159   328   2   85   2   3   1   3   -  
 Bolgár
7.885   609   91   2   10   -   16   -   7   -  
 Zsidó
2.687   1.172   1.087   2   146   1   3   -   -   -  
 Horvát
4.030   166   41   -   21   3   -   -   3.793   -  
 Cseh
4.569   431   88   1   137   1   2   -   6   -  
 Lengyel
749   273   91   -   36   2   7   -   1   -  
 Görög
529   119   23   -   1   -   -   -   1   -  
 Örmény
224   91   81   -   3   -   2   -   -   -  
 Egyéb
4.490   757   351   -   84   2   1   1   2.714   -  
 Nem nyilatk.
158   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Nemzetiség Anyanyelv
Szlovák Bolgár Jiddis Cseh Lengyel Görög Örmény Örmény Nem
nyilatk.
 
 Összesen
18.195   7.302   324   3.934   362   413   49   637   158  
 Román
173   97   41   33   14   24   1   41   -  
 Magyar
47   24   3   4   4   2   1   11   -  
 Cigány
7   4   4   -   -   2   -   2   -  
 Német
14   11   5   3   2   2   -   8   -  
 Ukrán
50   1   -   1   1   2   -   -   -  
 Orosz, lip.
-   2   -   -   -   -   -   1   -  
 Török
-   -   1   -   -   -   -   -   -  
 Szerb
7   8   1   2   -   -   -   2   -  
 Tatár
3   1   -   -   -   -   -   -   -  
 Szlovák
17.844   3   2   2   1   -   -   11   -  
 Bolgár
-   7.147   -   2   -   -   -   1   -  
 Zsidó
3   -   261   2   -   -   -   10   -  
 Horvát
-   -   1   1   -   1   1   2   -  
 Cseh
10   3   3   3.883   2   1   -   1   -  
 Lengyel
1   -   -   -   338   -   -   -   -  
 Görög
2   1   -   -   -   379   -   3   -  
 Örmény
-   -   -   -   -   -   46   1   -  
 Egyéb
34   -   2   1   -   -   -   543   -  
 Nem nyilatk.
-   -   -   -   -   -   -   -   158  


8. táblamelléklet
Románia népessége nemzetiség szerint, egybevetve a vallásfelekezettel
az 1992. évi népszámlálás időpontjában

Felekezet Nemzetiség
Összesen Román Magyar Cigány Német Ukrán Orosz,
lipován
Török Szerb Tatár
 
 Összesen
22.810.035   20.408.542   1.624.959   401.087   119.462   65.764   38.606   29.832   29.408   24.596  
 Ortodox
19.802.389   19.322.047   27.828   342.130   8.126   52.839   12.285   461   26.219   149  
 Római katolikus
1.161.942   361.324   669.420   19.275   70.983   620   94   24   920   4  
 Református
802.454   16.140   765.370   17.598   2.792   69   8   8   22   -  
 Görög katolikus
223.327   191.453   23.393   3.569   1.900   1.693   32   7   84   3  
 Pünkösdista
220.824   202.220   4.339   7.919   500   5.035   25   1   97   1  
 Baptista
109.462   94.358   12.845   932   438   218   56   2   186   -  
 Adventista
77.546   66.058   8.280   1.694   351   1.031   52   2   15   3  
 Unitárius
76.708   1.457   74.021   910   170   91   6   2   6   1  
 Muzulmán
55.928   952   35   583   14   9   2   29.034   15   24.319  
 Evang. kereszt.
49.963   43.888   2.393   920   2.223   194   19   2   31   -  
 Ágostai evang.
39.119   3.660   7.201   229   27.313   9   10   4   103   -  
 Óhitű kereszt.
28.141   3.711   98   94   17   121   24.016   1   21   39  
 Óhitű ortodox
32.228   26.378   59   110   12   2.324   1.819   3   1.483   6  
 Zsinat-presb. ev.
21.221   1.694   12.842   41   2.858   5   1   55   1   1  
 Izraelita
9.670   1.716   193   14   56   37   3   7   4   9  
 Egyéb
56.329   39.768   11.924   896   1.334   1.288   59   146   134   38  
 Ateista
10.331   8.920   616   235   80   30   53   38   25   12  
 Felekezeten k.
24.314   17.002   3.277   3.203   198   105   46   24   27   10  
 Nem nyilatkozott
8.139   5.796   825   735   97   46   20   11   15   1  

Felekezet Nemzetiség
Szlovák Bolgár Zsidó Horvát Cseh Lengyel Görög Örmény Egyéb Nem
 nyilatk. 
 
 Összesen
19.594   9.851   8.955   4.085   5.797   4.232   3.940   1.957   8.602   766  
 Ortodox
850   2.112   317   62   307   312   3.735   1.411   1.079   120  
 Római katolikus
12.974   7.351   97   3954   4.812   3.729   57   94   6.145   65  
 Református
121   12   28   2   180   17   9   8   60   10  
 Görög katolikus
587   132   21   20   93   114   70   16   132   8  
 Pünkösdista
530   29   82   -   15   7   3   -   21   -  
 Baptista
92   20   9   1   285   4   2   1   13   -  
 Adventista
16   16   2   -   3   5   3   3   12   -  
 Unitárius
10   5   13   2   5   3   1   -   3   2  
 Muzulmán
-   3   81   -   14   -   5   1   839   22  
 Evang. kereszt.
133   87   14   1   16   7   5   12   18   -  
 Ágostai evang.
503   2   11   2   29   3   4   -   30   6  
 Óhitű kereszt.
-   7   2   1   1   -   2   7   1   2  
 Óhitű ortodox
1   2   5   -   -   2   5   17   2   -  
 Zsinat-presb. ev.
3.688   3   2   -   10   -   -   -   15   5  
 Izraelita
2   -   7.566   28   1   -   5   3   25   1  
 Egyéb
57   55   101   2   17   15   17   368   101   9  
 Ateista
7   5   255   6   3   7   6   2   30   1  
 Felekezeten k.
16   6   310   3   6   6   9   13   46   7  
 Nem nyilatkozott
7   4   39   1   -   1   2   1   30   508  


9. táblamelléklet
Erdély népessége nemzetiség szerint, egybevetve a vallásfelekezettel
az 1992. évi népszámlálás időpontjában

Felekezet Nemzetiség
Összesen Román Magyar Cigány Német Ukrán Orosz,
lipován
Török Szerb Tatár
 
 Összesen
7.723.313   5.684.142   1.603.923   202.665   109.014   50.372   987   223   27.163   57  
 Ortodox
5.360.102   5.109.835   24.952   150.082   5.900   40.768   764   48   25.245   7  
 Római katolikus
854.935   79.337   657.559   18.960   65.520   358   43   15   877   2  
 Református
796.682   14.917   761.109   17.582   2.556   67   8   5   21   -  
 Görög katolikus
206.833   177.274   22.781   3.374   1.596   738   22   1   72   1  
 Pünkösdista
158.970   142.600   4.274   6.037   481   4.822   15   1   94   1  
 Baptista
94.630   79.860   12.805   799   411   158   9   1   184   -  
 Adventista
29.180   18.478   8.198   1.223   312   918   9   -   11   -  
 Unitárius
75.978   1.164   73.653   898   164   65   1   -   5   -  
 Muzulmán
534   131   30   6   7   1   -   121   5   36  
 Evang. kereszt.
12.372   7.709   2.277   237   1.893   73   2   -   7   -  
 Ágostai evang.
36.264   2.202   6.977   208   26.214   8   2   4   101   -  
 Óhitű kereszt.
1.058   826   93   63   14   10   27   -   19   4  
 Óhitű ortodox
3.891   2.276   55   66   12   1.074   58   -   343   -  
 Zsinat-presb. ev.
20.184   1.040   12.769   28   2.627   4   1   7   1   1  
 Izraelita
2.768   377   171   8   29   34   -   2   4   1  
 Egyéb
45.323   30.298   11.678   781   980   1115   6   15   127   3  
 Ateista
3.649   2.802   550   98   55   23   9   1   15   1  
 Felekezeten k.
15.365   9.881   3.219   1.831   165   91   8   1   19   -  
 Nem nyilatkozott
4.595   3.135   773   384   78   45   3   1   13   -  

Felekezet Nemzetiség
Szlovák Bolgár Zsidó Horvát Cseh Lengyel Görög Örmény Egyéb Nem
 nyilatk. 
 
 Összesen
19.446   7.885   2.687   4.030   4.569   749   529   224   4.490   158  
 Ortodox
825   373   116   53   217   86   451   56   319   5  
 Római katolikus
12.904   7.240   66   3.935   3.735   563   25   62   3.721   13  
 Református
118   12   26   2   176   14   9   8   51   1  
 Görög katolikus
583   127   13   14   81   63   19   7   66   1  
 Pünkösdista
530   26   53   -   13   4   3   -   16   -  
 Baptista
90   16   3   1   281   2   -   -   10   -  
 Adventista
15   8   1   -   -   2   1   -   4   -  
 Unitárius
10   5   3   2   5   1   -   -   2   -  
 Muzulmán
-   -   31   -   1   -   2   -   161   2  
 Evang. kereszt.
127   13   7   1   14   -   -   1   11   -  
 Ágostai evang.
484   2   9   2   22   1   4   -   24   -  
 Óhitű kereszt.
-   1   -   -   1   -   -   -   -   -  
 Óhitű ortodox
1   -   4   -   -   1   -   1   -   -  
 Zsinat-presb. ev.
3.680   3   2   -   9   -   -   -   11   1  
 Izraelita
2   -   2.114   13   -   -   4   -   9   -  
 Egyéb
52   50   66   2   8   7   4   88   39   4  
 Ateista
4   3   70   3   1   2   2   -   9   1  
 Felekezeten k.
15   3   92   1   5   3   5   1   22   3  
 Nem nyilatkozott
6   3   11   1   -   -   -   -   15   127  

vissza
számláló