aaaaaa

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002. Legújabb adatokkal bővített, javított, elektronikus változat. Budapest, 2007. [külsõ hivatkozás]

 • Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. V. Brassó, Hunyad és Szeben megye. - A Kárpátokon túli megyékhez került települések. Népszámlálási adatok 1850-1992 közöt Csíkszereda, 2002, Pro-Print. 661 p., [8] t., 4 t.fol. (Múltunk könyvek) [adatbázis]

 • Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-1992. Helységnévtár. Összesített mutató az I-V. kötetekhez. Csíkszereda, 2002, Pro-Print. 556 p. (Múltunk könyvek) [adatbázis]

 • Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye. Népszámlálási adatok 1850-1992 között. Csíkszereda, 2001, Pro-Print. 781 p., [8] t., 4 t.fol. (Múltunk könyvek) [adatbázis]

 • Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. III. Arad, Krassó-Szörény és Temes megye. Népszámlálási adatok 1869-1992 között. Csíkszereda, 2000, Pro-Print. 654 p., [7] t., 4 t.fol. (Múltunk könyvek) [adatbázis]

 • Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. II. Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye. Népszámlálási adatok 1850/1869-1992 között. Csíkszereda, 1999, Pro-Print. 878 p., [7] t., 5 t.fol. (Múltunk könyvek) [adatbázis]

 • Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből. Tanulmányok. Budapest, 1998, Püski. 388 p. [külső html]

 • Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. I. Kovászna, Hargita és Maros megye. Népszámlálási adatok 1850-1992 között. Csíkszereda, 1998, Pro-Print. 597 p., [8] t., 4 t.fol. (Múltunk könyvek) [adatbázis]

 • Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. Jegyzetek Erdély és a kapcsolt részek XX. századi nemzetiségi statisztikájának történetéhez. Budapest, 1992, Regio - MTA Történettudományi Intézet. 208 p. (Regio könyvek) [külső html]

 • Erdély és a Részek térképe és helységnévtára. - Mappa Transilvaniae et Partium Regni Hungariae repertoriumque locorum objectorum. Készült Lipszky János 1806-ban megjelent műve alapján. Szerk. Herner János. Az eredeti mutatót a XX. századi adatokkal kiegészítette Varga E. Árpád. A térképet szerk. Marton Jenő. Kísérőtanulmányok: Barta Gábor és Marton Jenő. Szeged, 1987, JATE. 214 p., [56] t. [külsõ hivatkozás]

  Tanulmány, szakcikk

 • Erdélyi népszámlálási idősorok román nyelven. = Statisztikai Szemle. LXXXII, 2004. 2. sz. 214-217. p. A Studia Censualia Transsilvanica c. sorozat 1996-2003 között megjelent köteteinek ismertetése [külső html]

 • A romániai magyarság népességcsökkenésének okairól. Néhány demográfiai szempont a 2002. évi népszámlálás előzetes közleményének értékeléséhez. = Magyar Kisebbség. Új s. VIII, 2002. 4. sz. 3-16. p. [külső html]

 • Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán. = Regio, XIII. 2002. 1. sz. 171-205. p. [külső html]

 • Balanţa asimilatorie a populaţiei maghiare din Transilvania în cursul secolului XX. După studiul: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán, apărut în revista Regio, 2002, nr.1. [külső html]

 • Vasile Gheţău előreszámítása Románia nemzetiségeiről (1992-2025). = Hitel. XIII, 2000. 7. sz. 73-88. p. [külső html]

 • Nemzetiségi népességfejlődés és a magyarság lélekszámának alakulása Erdélyben 1920 és 1995 között. Részlet A magyar nemzeti kisebbségek Kelet-Közép-Európában c. kötethez készült tanulmányból (Erdély magyar népessége 1870-1995 között) [külső html]

 • Recensăminte ale populaţiei pe teritoriul transilvaniei, în perioada 1850 - 1910. In: Recensământul din 1910 Transilvania. Traian Rotariu coordonator, Maria Semeniuc, Mezei Elemér. Bucureşti, 1999, Editura Staff. 693-712. p. (Studia Censualia Transsilvanica) [külső html]

 • Az 1857. évi erdélyi népszámlálás román nyelven. = Statisztikai Szemle. LXXVI, 1998. 10. sz. 850-861. p. A Studia Censualia Transsilvanica c. sorozat második és harmadik kötetének (Recensământul din 1857. Transilvania. Cluj-Napoca, 1996, Editura Staff; Recensământul din 1857. Transilvania. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Cluj-Napoca, 1997, Editura Staff) ismertetése. Ua. megjelent: Erdélyi Múzeum. LX, 1998. 3/4. füz. 74-84. p. [külső html]

 • Erdély magyar népessége 1870-1995 között. = Magyar Kisebbség. Új s. IV, 1998. 3/4. sz. 331-407. p. A magyar nemzeti kisebbségek Kelet-Közép-Európában c. kötethez 1996-ban készült összegző tanulmány bővített és javított változata. [külső html]

 • Hungarians in Transylvania between 1870 and 1995. Original title: Erdély magyar népessége 1870–1995 között. Budapest, 1999, Teleki László Foundation. 68 p. (Occasional Papers 12) Published in Magyar Kisebbség 3–4, 1998 (New series IV), pp. 331–407. [külső html]

 • A népesség fejlődése, az etnikai és felekezeti viszonyok alakulása a jelenkori Erdély területén 1869-1920 között. = Erdélyi Múzeum. LIX, 1997. 1/2. füz. 40-87. p. [külső html]

 • A családok nemzetiségi és felekezeti összetétele Romániában az 1992. évi népszámlálás eredményei alapján. = Regio. VII, 1996. 3. sz. 81-138. p. [külső html]

 • A nemzetiségek iskolázottsága Romániában az 1992. évi népszámlálás idején. = Statisztikai Szemle. LXXIV, 1996. 4. sz. 332-351. p. [külső html]

 • A romániai magyarság főbb demográfiai jellemzői az 1992. évi népszámlálás eredményeinek tükrében. = Hitel. IX, 1996. 3. sz. 68-84. p. [külső html]

 • Az 1850. évi erdélyi népszámlálás román nyelven. Recensământul din 1850. Transilvania. Cluj-Napoca, Editura Staff, 1996. 414 p. (Studia Censualia Transsilvanica) Megjelent Erdélyi népszámlálási idősorok román nyelven címmel: Statisztikai Szemle. LXXV, 1997. 4/5. sz. 422-427. p., Erdélyi népszámlálás, 1850 címmel: Korunk, 3. f. VIII, 1997. 11. sz. 114-120. p. , valamint a szerző Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből című tanulmánykötetében. Budapest, 1998, Püski. 336-342. p., Javított változat. [külső html]

 • Az 1977. évi romániai népszámlálásról az újabb adatközlések tükrében. = Erdély etnikai arculatának változása. Nyárády R. Károly és Varga E. Árpád elemzései az 1977. évi romániai népszámlálásról. Budapest, 1996, Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata. 71-107., [46] p. Módosított változata a szerző Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből című tanulmánykötetében. Budapest, 1998, Püski. 72-117. p. [külső html]

 • Despre numărul maghiarilor din Transilvania Varianta revăzută a studiului apărut in nr.8/1994 al publicatiei Tiszatáj. Traducere de Skultety Sandor. In: Fizionomia etnică şi confesională fluctuantă a regiunii Carpato-balcanice şi a Transilvaniei. Odorheiu Secuiesc, Asociatia Culturală Haaz Rezső, 1996. pp. 45-81. (Caiete Muzeale nr. 14.) [külső html]

 • Limbă maternă, naţionalitate, confesiune. Date statistice privind Transilvania în perioada 1880-1992 Versiunea revăzută şi adăugită a studiului apărut în nr. 4/1994 al publicaţiei Magyarság és Európa. In: Fizionomia etnica si confesională fluctuantă a regiunii Carpato-balcanice şi a Transilvaniei. Odorheiu Secuiesc, Asociaţia Culturală Haáz Rezső, 1996. pp. 83-116. (Caiete Muzeale nr. 14.) [külső html]

 • Városodás, vándorlás, nemzetiség. Adatok és szempontok az erdélyi városi térségek etnikai arculatváltásának vizsgálatához. = Erdélyi Szemle. 1994. 5/6. sz. 156-197. p.A Regio 1991. 4. számában megjelent tanulmány bővített és módosított változata. [külső html]

 • Az erdélyi magyarság lélekszámáról. = Tiszatáj. XLVIII, 1994. 8. sz. 78-96. p. A sepsiszentgyörgyi Európai Idő 1993. 17/18., 19/20. és 23/24., majd utánközlésként a kolozsvári Szabadság 1994. március 16., 23., 30. és április 6., 13. számaiban megjelent tanulmány bővített és módosított változata. [külső html]

 • Erdély anyanyelvi, nemzetiségi és felekezeti statisztikája 1880-1992. = Magyarság és Európa. II, 1994. 4. sz. 20-52. p. [külső html]

 • Hiteles vagy harci statisztika? Az 1992. januári romániai népszámlálás kérdőjelei. = Hitel. VI, 1993. 3. sz. 71-82. p. [külső html]

 • Az 1992. évi romániai népszámlálás előzetes nemzetiségi adatközlése. = Regio. III, 1992. 3. sz. 74-81. p. [külső html]

 • A magyarság lélekszáma a jelenkori Erdély területén. Hivatalos és becsült adatok. = Európai Idő. III, 1992. 11/12. sz. 4. p., 13/14. sz. 4. p. [külső html]

 • Az 1977-es népszámlálás az újabb adatközlések tükrében. = Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. Jegyzetek Erdély és a kapcsolt részek XX. századi nemzetiségi statisztikájának történetéhez. Budapest, 1992, Regio – MTA Történettudományi Intézet. 81-91. p. [külső html]

 • Népszámlálások a háború utáni Romániában. [1948-1977.] = Magyarok. III, 1991. 3/4. sz. 156-172. p. [külső html]

 • Változás és állandóság. Az etnikai viszonyok alakulása hét észak-erdélyi megye magyar többségű településvidékén = Honismeret. XVII, 1989. 4. sz. 54-63. p. [külső html]

 • Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében. = Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Intézet évkönyve. 1988. Főszerk. Juhász Gyula. Budapest, 1988, Magyarságkutató Intézet. 37-122. p. [külső html]

  Szerkesztés

 • Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete. Az irathagyatékot szerk. és az előszót írta Varga E. Árpád. Budapest, 2003, Központi Statisztikai Hivatal Levéltára. 672 p. (Transylvanica varietas) [külső html]

 • Erdély etnikai arculatának változása. Nyárády R. Károly és Varga E. Árpád elemzései az 1977. évi romániai népszámlálásról. Kápolnai Iván előszavával. Budapest, 1996, Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata. 107, [46] p. (Kisebbségi adattár)

  Kézirat

 • Az 1930. évi román népszámlálás főbb nemzetiségi adatai, az 1956. évi népszámlálási kötetben közölt közigazgatási beosztás szerint. (Kézirat) [külső zip]

 • Népszámlálások Erdély területén 1850 és 1910 között. Kézirat. Budapest, 1999. 25 p. A Studia Censualia Transsilvanica című sorozat számára készült tanulmány. [külső html]

 • Változás és állandóság. Az etnikai viszonyok alakulása hét észak-erdélyi megye magyar többségű településvidékén. Kézirat. Budapest, 1989. [külső html]

 • Erdély helynévmutatója az 1910-1956. évi népszámlálási kötetekhez. Kézirat. Budapest, 1988, Magyarságkutató Csoport. 279 p. [külső html]

 • Az 1956. évi román népszámlálás erdély-részi községi adatai a mai közigazgatási beosztás szerint, valamint az 1930. évi népszámlálás főbb anyanyelvi adatai az 1956. évi népszámlálás, az 1956. éviek pedig az azt követő népszámlálások közlési szempontjainak megfelelő csoportosításba. Kézirat. Budapest, 1987, Magyarságkutató Csoport. Ismételt oldalsz. [210] p., 4 térk. [külső html]

 • Erdély népességének anyanyelvi megoszlása az 1930. évi román népszámlálás adatai alapján, a Judeţele României Socialiste c. kötet 1972. évi kötetében közzétett közigazgatási beosztás szerint. Kézirat. Budapest, 1986, Magyarságkutató Csoport. 38, 139 p. [külső html]

  Térkép

 • Románok, magyarok és más nemzetiségek Erdélyben - az 1910-es magyar, illetve 1956-os román népszámlálás tükrében. 1-6. = Európai Idő. I, 1990. 44. sz. 4. p., 45. sz. 4. p., 46. sz. 4. p., 47. sz. 4. p., 48. sz. 4. p., 49. sz. 4. p. [külső html]


vissza