Erdély népesedéstörténete
Táblák1. A lélekszám alakulása, népsűrűség 1869-1966  283
2. Tényleges népszaporodás 1869-1966 között  284
3. A jelenkori Erdély területe, népessége és népsűrűsége, egybevetve a kisebb európai országok hasonló adataival  285
4. Terület, lélekszám és népsűrűség megyék szerint 1869-1920 között. Tényleges népszaporodás 1896-1910 között (városi és falusi népesség) megyék szerint  286
5. Terület, lélekszám és népsűrűség megyék szerint 1910-1948 között. (Az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  288
6. Lélekszám és tényleges népszaporodás tartományok szerint 1930-1956 között  290
7. Terület, lélekszám, népsűrűség és tényleges szaporodás megyék szerint 1910-1966 között (1968. évi megyebeosztás)  292
8. Erdély és a Regát népességének tényleges szaporodása vagy fogyása (-) 1910-1966 között  294
9. A természetes népmozgalom arányszámai megyék szerint 1881-1910 között  297
10. A falusi népesség természetes népmozgalmának arányszámai megyék szerint 1901-1910 és 1921-1948 között. (Az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  298
[10a.] A városi népesség természetes népmozgalmának arányszámai megyék szerint 1901-1910 és 1921-1948 között. (Az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  300
[10b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes népmozgalmának arányszámai megyék szerint 1901-1910 és 1921-1948 között. (Az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  302
11. Az élveszületések, halálozások és természetes szaporodás évi átlaga tartományonként 1956-1960 és 1948-1955 között  304
12. Egyes közép-európai országok természetes népmozgalmának arányszámai 1900-1965 között  306
13. Tényleges és természetes népszaporodás megyék szerint 1869-1910 között  308
[13a.] Tényleges és természetes népszaporodás megyék szerint 1881-1890 között  310
[13b.] Tényleges és természetes népszaporodás megyék szerint 1891-1900 között  312
14. A falusi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Az akkor érvényben volt megyei beosztásnak megfelelően)  314
[14a.] A városi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Az akkor érvényben volt megyei beosztásnak megfelelően)  316
[14b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Az akkor érvényben volt megyei beosztásnak megfelelően)  318
[14c.] Tényleges és természetes népszaporodás megyék szerint 1881-1910 között  320
15. A falusi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  322
[15a.] A városi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  324
[15b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  326
16. A falusi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1921-1930 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  328
[16a.] A városi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1921-1930 között. (Átszámítva az 1930-as megyei beosztásnak megfelelően)  330
[16b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1921-1930 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  332
17. A falusi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1931-1940 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  334
[17a.] A városi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1931-1940 között. (Átszámítva az 1930-as megyei beosztásnak megfelelően)  336
[17b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1931-1940 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  338
18. A falusi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1941-1947 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  340
[18a.] A városi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1941-1947 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  342
[18b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1941-1947 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)  344
19. Természetes és tényleges szaporodás tartományok szerint 1948-1955 között  346
20. Természetes és tényleges szaporodás tartományok szerint 1956-1965 között  348
21. A 40 régi város lélekszáma és tényleges szaporodása 1869-1966 között  350
22. A 10 új város lélekszáma és tényleges szaporodása 1930-1966 között  352
23. Az 1930 után várossá nyilvánított települések lélekszáma és tényleges szaporodása  354
24. A városi és falusi népesség lélekszámának alakulása 1869-1966 között  356
25. A városi és falusi népesség szaporodása jellegzetes (nagyobb) időszakokban  357
26. A városi népesség megoszlása a városok nagyság-kategóriái szerint  358
27. A városok népességének megoszlása foglalkozási főcsoportok szerint 1900-1910-1930-ban, százalékban  360
28. A városi népesség foglalkozási főcsoportok szerint 1900-1910-1930-ban  364
29. A városok népességének természetes és tényleges szaporodása 1901-1910 között  366
30. A városok népességének természetes és tényleges szaporodása 1921-1930 között  368
31. A városok népességének természetes és tényleges szaporodása 1931-1940 között  370
32. A városok népességének természetes és tényleges szaporodása 1941-1947 között  374
33. Az észak-erdélyi városok népességének tényleges és természetes szaporodása 1931-1947 között  378
34. A dél-erdélyi városok népességének tényleges és természetes szaporodása 1931-1947 között  380
35. A városok népességének tényleges és természetes szaporodása 1956-1966 között  382
36. A városi és falusi népesség megoszlása 1869-1966 között  385
37. A történeti Erdély népességének etnikai és vallási viszonyai a 15. századtól 1910-ig. (A Partiummal együtt)  386
38. A népesség nemzetiség (anyanyelv) szerinti megoszlása 1880-1966 között  388
A) Lélekszám szerint és százalákban
B) Tényleges szaporodás vagy fogyás (-) szám szerint és százalékban. a) Az egyes népszámlálások között
B) Tényleges szaporodás vagy fogyás (-) szám szerint és százalékban. b) Nagyobb (jellegzetes) időszakokban
39. A népesség vallásfelekezeti megoszlása 1880-1930 között  394
40. A megyék falusi népessége nemzetiség szerint 1880-1948 között  398
Alsó-Fehér - Bihar
Brassó - Háromszék
Hunyad - Krassó-Szörény
Maros-Torda - Nagy-Küküllő
Szatmár-Ugocsa - Szolnok-Doboka
Temes-Torontál - Udvarhely
41. A megyék falusi népessége vallásfelekezet szerint 1880-1930 között  410
Alsó-Fehér - Csík
Fogaras - Krassó-Szörény
Maros-Torda - Szilágy
Szolnok-Doboka - Udvarhely
42. A városok népessége nemzetiség és vallásfelekezet szerint  418
Abrudbánya - Brassó
Csíkszereda - Dicsőszentmárton
Erzsébetbánya - Gyergyószentmiklós
Gyulafehérvár - Kézdivásárhely
Kolozsvár - Marosvásárhely
Medgyes - Nagykároly
Nagyszeben - Sepsiszentgyörgy
Szamosújvár - Szászváros
Szatmárnémeti - Temesvár
Torda - Zilah
Balázsfalva - Lippa
Nagyszalonta - Orsova
Petrozsény - Resica
43. Tényleges és természetes népszaporodás anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között  444
A) Anyanyelv szerint
B) Vallásfelekezet szerint
[43a.] Élveszülöttek anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként  448
[43b.] Halálozások anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként  450
[43c.] Természetes szaporodás anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként  452
[43d.] Élveszülöttek anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként. (Éves átlagban ezer lélekre)  454
[43e.] Halálozások anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként. (Éves átlagban ezer lélekre)  456
[43f.] Természetes szaporodás anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként. (Éves átlagban ezer lélekre)  458
[43g-v.] [Természetes és tényleges szaporodás anyanyelvenként és felekezetenként törvényhatóságok szerint 1901-1910 között]
[43g.] A román anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  460
[43h.] A magyar anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  461
[43i.] A német anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  462
[43j.] A szlovák anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  463
[43k.] A rutén anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  464
[43l.] A szerb-horvát anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  465
[43m.] Az egyéb anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  466
[43n.] A görögkeleti vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  467
[43o.] A görög katolikus vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  468
[43p.] A római katolikus vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  469
[43r.] A református vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  470
[43s.] Az unitárius vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  471
[43t.] Az evangélikus vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  472
[43u.] Az izraelita vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  473
[43v.] Az egyéb és ismeretlen vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között  474
[44.] A vallásfelekezetek híveinek száma és aránya az egyes nemzetiségek között 1880-ban és 1910-ben  476
Román - rutén
Szlovák - egyéb
[44a.] A görögkeleti vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként  480
Román - rutén
Szlovák - egyéb
[44b.] A görög katolikus vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként  484
Román - rutén
Szlovák - egyéb
[44c.] A római katolikus vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként  488
Román - rutén
Szlovák - egyéb
[44d.] A református vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként  492
Román - rutén
Szlovák - egyéb
[44e.] Az unitárius vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként  496
Román - rutén
Szlovák - egyéb
[44f.] Az evangélikus vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként  500
Román - rutén
Szlovák - egyéb
[44g.] Az izraelita vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként  504
Román - rutén
Szlovák - egyéb
[44h.] Az egyéb és ismeretlen vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként  508
Román - rutén
Szlovák - egyéb
[45.] A népesség szaporodása vagy fogyása (-) anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1880-1910 között  512
[46.] A népesség nemzetiségi megoszlása tartományonként 1930-ban és 1956-ban  514
[47.] A kivándorlás 1899-1915 között megyék szerint  516
A kivándorlás időszakonként
A kivándorlás iránya
[48.] Az 1899-1915 között kivándoroltak anyanyelvi megoszlása megyék szerint  520
[49.] Kivándorlás Romániába 1899-1915 között megyék szerint  522
[50.] A belső vándormozgalom mérlege a születési hely alapján 1900-1910-ben. (A történeti Erdély és a Partium 16 megyéje szerint részletezve)  524
[51.] Népmozgalom 1911-1920  526


vissza