943.9 Magyarország története


943.9 T 56
  19. századi magyar történelem, 1790-1918 / szerk. Gergely András ; [írta Csorba László et al.]. - Budapest : Korona, 1998. - 484 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 477-484.
ISBN 963-9036-59-5 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 E 99
  1956 kézikönyve / [... főszerk. Hegedűs B. András] ; [... mtársai Beck Tibor, Germuska Pál]. - Budapest : 1956-os Int., 1996. - 3 db ; 25 cm. - ('56, ISSN 1216-1756)
ISBN 963-04-7037-3 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv
1., Kronológia / [írta és összeáll. Hegedűs B. András, Beck Tibor, Germuska Pál] ; [az adatok összegyűjtésében közrem. Barth R. Bernd et al.]. - 433 p. : ill., térk.
ISBN 963-04-7038-1
2., Bibliográfia / [szerk. Litván György] ; [a köt. összeállítói ... Litván György et al.]. - 309p.
ISBN 963-04-7039-X
3., Megtorlás és emlékezés / [szerk. Kende Péter] ; [a köt. összeállítói ... Szakolczai Attila et al.] ; [az adatok összegyűjtésében közrem. Cseh Zita et al.]. - 389 p.
ISBN 963-04-7040-3


943.9 E 99
  1956 sajtója / [összeáll. Nagy Ernő]. - Budapest : Tudósítások K., 1989. - [408] p. : ill. ; 30 cm. - (Tudósítások '56-ból)
Fűzött
politika; történelem; Magyarország


943.9 H 97
  20. századi magyar történelem, 1900-1994 : Egyetemi tankönyv / szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos ; [írták Bihari Mihály et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Korona, 1997. - 460 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 455-460.
ISBN 963-9036-64-1 fűzött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 A 85
  Árpád-kori oklevelek 1001-1196 = Chartae antiquissimae Hungariae / főszerk. Györffy György ; [szerk. Soóky Andrea] ; [mtársak Csukovits Enikő, Jánosi Monika, Tringli István]. - Budapest : Balassi, 1997. - 147 p. ; 30 cm
ISBN 963-506-124-2 fűzött
történelem; oklevelek; királyok; Magyarország; kézikönyv


943.9 A 92
Asztalos Miklós
  A magyar nagyhatalom : A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig / Asztalos Miklós ; [a kötetet szerk., jegyzetekkel ellátta és a függeléket összeáll. Bárány Attila]. - Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2003. - 2 db ; 23 cm. - (Historia incognita : Történettudomány, ISSN 1588-788X)
ISBN 963-206-234-5 kötött
1. köt. - 361 p. : ill.
ISBN 963-204-546-7
2. köt. - 401 p. : ill., részben térk.
ISBN 963-206-235-3
történelem; külpolitika; történet; Magyarország


943.9 B 13
Badiny Jós Ferenc
  Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : Orient Press, 1996. - 572 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7985-28-X kötött
őstörténet; magyarság; történelem


943.9 B 14
Bak Borbála
  Magyarország történeti topográfiája : A honfoglalástól 1950-ig / Bak Borbála. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 1997. - 183 p. : ill., térk. ; 24 cm + 5 térk.. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 9/1.)
Bibliogr.: p. 137-149.
ISBN 963-049-809-X fűzött
földrajz; történeti földrajz; topográfia; történelem; Magyarország; kézikönyv


338 B 46
Bél Mátyás
  Magyarország népeinek élete 1730 táján / Bél Mátyás ; [vál., sajtó alá rend. és bev. Wellmann Imre]. - Budapest : Gondolat, 1984. - 517 p. ; 21 cm. - (Történetírók tára, ISSN 0209-4177)
ISBN 963 281 451 7 kötött
parasztság; magyar néprajz; történet; Magyarország


943.9 B 46
Bél Mátyás
  Az újkori Magyarország történelmi-földrajzi ismertetése : Az első, Dunán inneni rész 3. kötete = Matthiae Belii Notitia Hungariae novae geographico historica : Partis primae Cis-Danubianae, tomus tertius / Bél Mátyás. - Budapest : FSZEK, 1985. - 161 p. ; 29 cm. - (Fejezetek Budapest múltjából, ISSN 0237-2517 ; 1.)
Borítócím: Pest város leírása. - Hasonmás kiadás. - Eredeti kiadása: Viennae Austriae : Typis Iohannis Petri van Ghelen, anno 1737
ISBN 963 581 105 5 [!ISBN 963 581 401 1] fűzött
történelem; Budapest


943.9 B 57
Bertényi Iván
  A magyar szent korona : Magyarország címere és zászlaja / Bertényi Iván ; [a kiegészítő tanulmányok szerzői Bertényi Iván, Cs. Kottra Györgyi]. - 4. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 1996. - 229 p. ; 20 cm
Egys. cím: A magyar korona története. - Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 963-09-3834-0 fűzött
címer; korona; történet; Magyarország


943.9 B 57
Bertényi Iván
  Magyarország rövid története / Bertényi Iván, Gyapay Gábor ; [függ. Vég Gábor]. - 4. bőv., jav. kiad. - Budapest : Maecenas Kv., 1997. - 661 p. : ill. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
ISBN 963-9025-37-2 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 B 57
Bertényi Iván
  Szent István és öröksége : Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig : 1000-1040 / Bertényi Iván. - Budapest : Kulturtrade, 1997. - 213 p. ; 24 cm. - (Tudomány - egyetem, ISSN 1417-6114)
ISBN 963-9069-19-1 kötött
történelem; társadalom; Magyarország


943.9 B 59
  Beszélő évek : A Kádár-korszak története / [szerk. Révész Sándor] ; a Beszélő politikai és kulturális folyóirat kiadása. - Budapest : Stencil Kulturális Alapítvány, 2000- . - 25 cm
ISBN 963-00-3331-3
1. r., 1957-1968. - 2000. - 621 p. : ill.
ISBN 963-00-3332-1
történelem; politika; művelődéstörténet; Magyarország


943.9 B 60
  Bevezetés a magyar őstörténet kutatásainak forrásaiba 1. / írta és összeáll. a Szegedi Őstörténeti Munkaközösség ; szerk. Hajdú Péter, Kristó Gyula, Róna-Tas András. - Budapest : Tankvk., 1986. - 2 db ; 24 cm
A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete. J 2-1044-a
Fűzött
történelem; Magyarország; bibliográfia
1/1. - 3. változatlan kiad. - 308 p.
1/2. - 2. változatlan kiad. - 328 p.


943.9 B 76
  Boldog Várad / szerk. Bálint István János ; [a névmutatót összeáll. Pap Ágnes]. - [Budapest] : Héttorony, [1992]. - 838, [16] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 797-817.
ISBN 963 7855 37 8 kötött
magyar történelem; Nagyvárad


943.9 B 86
Braham, Randolph L.
  A magyar holocaust / Randolph L. Braham. - Budapest : Gondolat ; Wilmington : Blackburn International Incorporation, 1988. - 2 db ; 25 cm
Eredeti cím: The politics of genocide : The holocaust in Hungary
ISBN 963 282 169 6 kötött
zsidók; történelem; Magyarország
1. köt. - 470 p., [4] t.fol. : ill.
2. köt. - 566 p., [4] t.fol. : ill.


943.9 B 92
  Budapest krónikája a kezdetektől napjainkig / [szerk. Bart István] ; [képszerk. Nagy Zita és Sándor P. Tibor]. - Budapest : Corvina, 2007. - 713 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-13-5676-2 kötött
történelem; művelődéstörténet; helytörténet; Budapest


943.9 B 92
  Budapest története / főszerk. Gerevich László. - Budapest : Akad. K. : Budapest Főváros Tan., 1975-1980. - 5 db ; 30 cm
ISBN 963 05 0360 3
történelem; helytörténet; Budapest; kézikönyv
1., Budapest története az őskortól az Árpád-kor végéig / szerk. Gerevich László ; írták Nagy Tibor, Györffy György, Gerevich László. - 2., változatlan kiad.. - 1975. - 429 p. : ill. + 3 mell.
Bibliogr. a jegyzetekben a fejezetek végén
ISBN 963 05 0504 5
2., Budapest története a későbbi középkorban és a török hódooltság idején / szerk. Gerevich László, Kosáry Domokos ; írták Kubinyi András [et al.]. - 2., változatlan kiad.. - 1975. - 469 p. : ill. + 2 mell.
Bibliogr. a jegyzetekben a fejezetek végén
ISBN 963 05 0505 3
3., Budapest története a török kiűzésétől a márciusi forradalomig / szerk. Kosáry Domokos ; írta Nagy Lajos ; [közrem.] Bónis György. - 1975. - 585 p. : ill. + 3 mell.
Bibliogr. a jegyzetekben a fejezetek végén
ISBN 963 05 0361 1
4., Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás forradalomig / szerk. Vörös Károly ; írta Spira György, Vörös Károly. - 1978. - 809 p. : ill. + 3 mell.
Bibliogr. a jegyzetekben a fejezetek végén
ISBN 963 05 1083 9
5., Budapest története a forradalmak korától a felszabadulásig / szerk. Horváth Miklós ; írta Gerelyes Ede [et al.]. - 1980. - 665 p. : ill. + 3 mell.
Bibliogr. a jegyzetekben a fejezetek végén
ISBN 963 05 2264 0


943.9 B 92
  Budapest történetének bibliográfiája / Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye ; főszerk. Berza László ; szerk. Csomor Tibor, Sántháné Antal Sára, Szabó László = Bibliographia historiae civitatis Budapestiensis / Collectio Budapestinensium Bibliothecae Municipalis de Ervino Szabó nominatae ; red. summus L. Berza. - Budapest : FSZEK, 1984 [!1986]. - 2 db (710 p.) ; 39 cm
ISSN 0236-7092 fűzött
történelem; Budapest; bibliográfia


943.9 C 81
Csorba Csaba
  Árpád népe / Csorba Csaba. - Budapest : Kulturtrade, 1997. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem : Magyar történelem, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 181-184.
ISBN 963-9069-20-5 kötött
történelem; őstörténet; Magyarország


943.9 C 81
Csorba Csaba
  Legendás váraink / Csorba Csaba ; [az alaprajzokat Kuczogi Zsuzsanna kész.] . - Budapest : M. Kvklub, 1999. - 344 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 329-338.
ISBN 963-548-941-2 kötött
várak; történet; Magyarország; kézikönyv


943.9 C 81
Csorba Csaba
  Magyarország képes története : [A kezdetektől napjainkig] / Csorba Csaba, Estók János, Salamon Konrád ; [fotók Dabasi András et al.] ; [a térképeket ... Márton Mátyás, Paksi Judit, ... Klinghammer istván kész.]. - Budapest : M. Kvklub, 1999. - 247 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 963-548-961-7 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 C 81
Csorba Csaba
  Regényes váraink / Csorba Csaba ; [a rajzokat Kuczogi Zsuzsanna kész.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 368 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 347-364.
ISBN 963-547-565-9 kötött
várak; történet; Magyarország; kézikönyv


943.9 C 81
Csorba Csaba
  Regélő várak / Csorba Csaba ; [az alaprajzokat Kuczogi Zsuzsanna kész.]. - Budapest : M. Kvklub, 1997. - 319 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 305-314.
ISBN 963-548-243-4 kötött
várak; történet; Magyarország; kézikönyv


943.9 C 31
Csorba Csaba
  Rejtélyes váraink / Csorba Csaba ; [a ... rajzokat ... Kuczogi Zsuzsanna kész.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 344 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 315-336.
ISBN 963-547-398-2 kötött
várak; történet; Magyarország; kézikönyv


943.9 D 99
Dümmerth Dezső
  Az Árpádok és a magyar szent-kultusz kialakulása / Dümmerth Dezső. - [Budapest] : Unió, [1997]. - 177 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 172-[178].
ISBN 963-388-205-2 kötött
történelem; Árpád-ház; királyok; Magyarország


943.9 E 99
  Egy ezredév : Magyarország rövid története / szerk. Hanák Péter. - Budapest : Gondolat, 1986. - 412 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963 281 687 0 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 E 28
  Az egyesített főváros : Pest, Buda, Óbuda / szerk. Gyáni Gábor ; [... szerzői Buzinkay Géza et al.]. - [Budapest] : Városháza, 1998. - 397 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A város arcai, ISSN 1218-3806)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8376-83-X fűzött
városépítészet; történet; Budapest


943.9 E 31
  Együtt élő népek a Kárpát-medencében / [szerk. Ács Zoltán]. - Budapest : Auktor, 1994. - 257 p. ; 19 cm
ISBN 963-7780-27-0 fűzött
nemzetiségi kérdés; történelem; Közép-Európa; Kelet-Európa; Magyarország


943.9 E 47
  Az emlékezet konstrukciói : Példák a 19-20. századi magyar és közép-európai történelemből / [czerk. Czoch Gábor, Fedinec Csilla]. - Budapest : Teleki László Alapítvány, 2006. - 308 p. : ill. ; 24 cm
A 2005. szeptember 22-23-án Budapesten tartott konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7081-12-7 kötött
magyar történelem; magyarság; hagyomány; identitás; történettudomány; konferencia; Közép-Európa


943.9 E 57
Engel Pál
  Magyarország története 1301-1526 / Engel Pál, Kristó Gyula, Kubinyi András . - Budapest : Osiris, 1998. - 419 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-171-5 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 E 57
Engel Pál
  Magyarország világi archontológiája, 1301-1457 / Engel Pál. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 1996. - 2 db ; 23 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-310X ; 5.)
ISBN 963-8312-43-2 fűzött
archentológia; történelem; Magyarország; kézikönyv
1. - XXXIII, 565 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8312-44-0
2., Névmutató. - 266 p.
ISBN 963-8312-45-9


943.9 E 68
  Erdély és népei / szerk. Mályusz Elemér ; írta Alföldi András [et al.]. - [Bőv. kiad] / szerk. Vistai András János. - [Budapest] : Maecenas : Talentum, 1999. - 221 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X )
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-645-046-3 kötött
történelem; művelődéstörténet; nemzetiségi kérdés; Erdély


943.9 E 68
  Erdély története : Három kötetben / főszerk. Köpeczi Béla ; ... közrem. Barta Gábor ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében . - Budapest : Akad. K., 1986. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963 05 4203 X kötött
történelem; Erdély; kézikönyv
1. köt., Erdély története a kezdetektől 1606-ig / szerk. Makkai László, Mócsy András. - 611 p., [132] t., [6] t.fol. : ill., részben színes reprod. - 1 térk. (37x39 cm)
Bibliogr.: p. 547-611.
ISBN 963 05 4204 8
2. köt., Erdély története 1606-tól 1830-ig / szerk. Makkai László, Szász Zoltán. - p. 618-1185., [156] t., [5] t.fol. : ill., részben színes reprod.
Bibliogr.: p. 1149-1185.
ISBN 963 05 4276 5
3. köt., Erdély története 1830-tól napjainkig / szerk. Szász Zoltán. - p. 1194-1945., [204] t., [2] t.fol. : ill., részben színes reprod.
Bibliogr.: p. 1782-1829.
ISBN 963 05 4329 X


943.9 E 74
  Erdélyi okmánytár : Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez = Codex diplomaticus transsylvaniae : Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia / bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztrákban közzéteszi Jakó Zsigmond. - Budapest : Akad. K., 1997- . - 25 cm
A bev. tanulmány román és német nyelven is
ISBN 963-05-7246-X
1., 1023-1300. - 1997. - 481 p. : ill., térk. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 26.) Bibliogr.: p. 95-116.
ISBN 963-05-7484-5
történelem; oklevelek; Erdély


943.9 E 93
Estók János
  Magyarország története, 1849-1914 / Estók János ; [a térképeket kész. ... Márton Mátyás, Paksi Judit, ... Klinghammer István]. - Budapest : Nemz. Kvk., 1999. - 273 p. : ill., térk. ; 25 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 269-273.
ISBN 963-19-0339-7 kötött
történelem; Magyarország; Osztrák-Magyar Monarchia; kézikönyv


943.9 F 33
Fehér István
  A soknemzetiségű Baranya a 20. században / Fehér István. - Pécs : Pro Pannonia, 1996. - 418 p., [2] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Összefoglalás német és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7272-97-6 fűzött
nemzetiségi kérdés; németek; történelem; Baranya megye


943.9 F 36
Fejtő Ferenc
  Magyarság, zsidóság / Fejtő Ferenc ; Zeke Gyula közrem., [ford.]. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2000. - 338 p. ; 24 cm. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 14.)
Eredeti cím: Hongrois et Juifs. - Bibliogr.: p. 326-328.
ISBN 963-00-5541-4 fűzött
zsidóság; történet; Magyarország


943.9 F 45
  Fénnyel írott történelem : Magyarország fotókrónikája, 1845-2000 / [szerk. Jalsovszky Katalin, Stemlerné Balog Ilona] ; [a képeket vál. és a képszövegeket írta Baji Etelka et al.] ; [a bevezetést írta Stemlerné Balog Ilona]. - Budapest : Helikon, 2000. - 225 p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-208-665-1 kötött
fényképezés; történet; történelem; Magyarország; fényképgyűjtemény


943.9 F 71
  A fordulat évei, 1947-1949 : Politika, képzőművészet, építészet / szerk. Standeisky Éva, Kozák Gyula, Pataki Gábor, Rainer M. János. - Budapest : 1956-os Intézet, 1998. - 346 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - ('56, ISSN 1216-1756 )
Tanulmányok. - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-4498-X kötött
belpolitika; művészet; politika; történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 F 74
  A forradalom hangja : Magyarországi rádióadások 1956. október 23-november 9. / [... előszavát a könyv szerkesztője, Kenedi János, utószavát a mű szerzője, Varga László írta]. - Budapest : Századvég : Nyilvánosság Klub, 1989. - 507 p. ; 21 cm. - (Századvég füzetek, ISSN 0864-8883 ; 3.)
Első kiadása "A magyar forradalom és szabadságharc a hazai rádióadások tükrében" címmel jelent meg
ISBN 02 6780 2 [!ISBN 963 02 7079 X] fűzött
történelem; Magyarország


943.9 F 94
Frisnyák Sándor
  Magyarország történeti földrajza : [Tanárképző főiskolai tankönyv] / Frisnyák Sándor. - Budapest : Tankvk., 1990. - 213 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-195.
ISBN 963 18 2910 3 kötött
történelmi földrajz; Magyarország; kézikönyv


943.9 G 40
Gergely Jenő
  A trianoni Magyarország, 1918-1945 / Gergely Jenő, Pritz Pál. - Utánny. - Budapest : Vince, 1999. - 207 p. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem, ISSN 1417-6114)
ISBN 963-9069-93-0 kötött
történelem; Magyarország


943.9 G 42
Gerő András
  Volt egyszer egy Magyarország : A századvég és a századelő világa / [a szövegeket írta és a képek válogatásában közrem.] Gerő András ; [a képeket vál., szerk. és a jegyz. írta] Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke. - Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum : Balassi K., 1996. - 243 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-506-041-6 kötött
történelem; Magyarország; fényképgyűjtemény


943.9 G 52
Gonda László
  A zsidóság Magyarországon, 1526-1945 / Gonda László ; [sajtó alá rend. Gál Éva] ; [az előszót írta Litván György] ; [szerk. Zeke Gyula] ; [a függeléket összeáll. Prepuk Anikó..., Zeke Gyula...]. - Budapest : Századvég, 1992. - 338 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 330-388.
ISBN 963 7911 41 3 fűzött
zsidók; történet; Magyarország; kézikönyv


943.9 G 87
Györffy György
  Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza / Györffy György = Geographia historica Hungariae tempore stripis Arpadianae / Georgius Györffy. - 3. kiad. - Budapest : Akad K., 1987- . - 25 cm
ISBN 963 05 3532 7 [!ISBN 963 05 5092 X]
történelem; földrajz; Magyarország; kézikönyv
1., Abaújvár, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Beszterce, Bihar, Bodrog, Borsod, Brassó, Csanád és Csongrád megye = Comitatus Abaujvariensis, Aradiensis, Arvensis, Bachiensis, Baraniensis, Barsiensis, Bekesiensis, Beregiensis, Bihariensis, Bistriciensis, Bodrogiensis, Borsodiensis, Brassoviensis sive Coronensis, Chanadiensis et Chongradiensis. - 1987. - 907 p. : ill. + 15 térk.
Bibliogr.a jegyzetekben
ISBN ISBN 963 05 4200 5
2., Doboka, Erdélyi Fehér, Esztergom, Fejér, Fogaras, Gömör és Győr megye = Comitatus Dobokensis, Albensis Transilvanensis, Strigoniensis, Albensis, Fogarasiensis, Gömöriensis et Jaurensis. - 1987. - 646 p. : ill., térk. + 7 térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 05 3533 5
3., Heves, Hont, Hunyad, Keve, Kolozs, Komárom, Krassó, Kraszna, Küküllő megye és Kunság = Comitatus Hevesiensis, Hontiensis, Hunyadiensis, Keveiensis, Kolosiensis, Komaromiensis, Krassoensis, Krasznaensis, Cumanorum et Küküllöensis. - 1987. - 568 p. : ill., térk. + 9 térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 05 3613 7
4., Liptó, Máramaros, Moson, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye = Comitatus Liptoviensis, Magnae Insulae, Maramarosiensis, Mosoniensis, Nytriensis, Nogradiensis, Pestiensis et Pilisiensis / [a térképeket rajz. Anka Magdolna et al.]. - 1998. - 714, [6] p. : ill. + 6 térk.
Bibliogr.: p. 22-36. és a jegyzetekben
ISBN 963-05-7504-3


943.9 G 88
Györffy György
  István király és műve / Györffy György. - Budapest : Gondolat, 1977. - 667 p., [80] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 527-600.
ISBN 963-280-360-4 v.
történelem; István, I., Szent, magyar király; Magyarország


943.9 G 87
Györffy György
  A magyarság keleti elemei / Györffy György. - Budapest : Gondolat, 1990. - 324 p. : ill. ; 25 cm
Tanulmányok
ISBN 963-282-251-X kötött
őstörténet; történelem; magyarság


943.9 G 87
Györffy György
  Pest-Buda kialakulása : Budapest története a honfoglalástól az Árpád-kor végi székvárossá alakulásig / írta Györffy György. - Budapest : Akad. K., 1997. - 242 p., [20] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7338-5 kötött
történelem; Budapest


943.9 G 99
Gyurgyák János
  Ezzé lett magyar hazátok : A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története / Gyurgyák János. - Budapest : Osiris, 2007. - 660 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-389-907-6 kötött
magyar történelem; eszmetörténet; politikai filozófia; nacionalizmus; nemzettudat


943.9 H 10
Haas Mihály
  Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben / szerze Haas Mihály. - [Pécs] : Baranya M. Kvt., 1985. - 374 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
A Pécsett, 1845-ben a Lyceum' könyvnyomó-intézetében nyomatott mű reprintje. - Főcím a kötéstábláról
ISBN 963 01 6430 2 kötött
honismeret; Baranya megye


943.9 H 28
Hankovszky Béla
  Ave Rex Ladislaus / Hankovszky Béla, Kerny Terézia, Móser Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2000. - 103 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9302-46-5 kötött
történelem; művészet; vallás; történet; ikonográfia; művészettörténet; László, I., Szent, magyar király; Magyarország


943.9 H 33
  Harminc év : 1956-1986 / [a kötet lektori és szerkesztői bizottsága Balla Bálint et al.]. - Bern : Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1986. - 621 p. ; 23 cm
Tanulmányok
ISBN 3 85421 020 5 fűzött
politika; történelem; szellemi élet; gazdaság; egyház; kulturális élet; külföldi magyarok; Magyarország


943.9 H 52
Hegedűs Sándor
  Cigány kronológia / Hegedűs Sándor. - Piliscsava : Konsept-H., 2000. - 144 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 963-8332-79-4 fűzött
cigányság; kronológia; Magyarország; kézikönyv


943.9 H 59
  Helyünk Európában : Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon / [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Közép- és Kelet-Európa Kutatási Központjában Berend T. Iván vezetésével] ; [vál. és szerk. Ring Éva] ; [a bev. tanulmányt Berend T. Iván írta] ; [a melléklet összeáll. Fekete László, Markó László, Pollmann Ferenc]. - Budapest : Magvető, 1986. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963 14 0620 2 kötött
történelem; Magyarország; Közép-Európa; Kelet-Európa; kézikönyv
1. köt. - 671 p.
ISBN 963 14 0612 0
2. köt. - 693 p.
Bibliogr.: p. 623-649.
ISBN 963 14 0622 9


943.9 H 62
Herényi István
  Magyarország nyugati végvidéke 800-1242 / Herényi István. - 2. kiad. - [Budapest] : Argumentum, 1997. - 533 p., [8] t. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 394-402.
ISBN 963-446-058-5 fűzött
történelem; őstörténet; Magyarország; Dunántúl; kézikönyv


943.9 H 77
Hóman Bálint
  Magyar történet / Hóman Bálint és Szekfű Gyula. - Budapest : Maecenas, 1990. - 5 db : ill., részben térk. ; 24 cm
A mellékletben Glatz Ferenc "Előszó a Hóman - Szekfű"-höz c. tanulmánya. - Az 1935-1936 között Budapesten, az Egyetemi Nyomda által kiadott 2. bőv., teljes kiad. reprintje. - Közös tokban
ISBN 963 7425 34 9 kötött
magyar történelem; kézikönyv
1. köt. / írta Hóman Bálint. - 658 p., [42] t.fol.
Bibliogr.: p. 627-658.
ISBN 963 7425 35 7
2. köt. / írta Hóman Bálint. - 693 p., [37] t.fol.
Bibliogr.: p. 613-649.
ISBN 963 7425 36 5
3. köt. / írta Szekfű Gyula. - 645 p., [22] t.fol.
Bibliogr.: p. 575-625.
ISBN 963 7425 37 3
4. köt. / írta Szekfű Gyula. - 664 p., [24] t.fol.
Bibliogr.: p. 577-622.
ISBN 963 7425 38 1
5. köt. / írta Szekfű Gyula. - 690, 148 p., [15] t.fol. + 1 mell. (51 p. ; 24 cm)
A "Tárgy- és névmutató"-t összeáll. Ember Győző. - Bibliogr.: p. 627-658.
ISBN 963 7425 39 X


943.9 H 77
Hóman Bálint
  Szent István / Hóman Bálint. - Repr. kiad. - [Budapest] : Szt. István Társ. : Kairosz, [1998]. - 326 p., [24] t., [4] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Egyet. Ny., 1938
ISBN 963-9137-16-2 kötött
történelem; István, I., Szent; Magyarország


943.9 H 79
   A honfoglaláskor írott forrásai / szerk. Kovács László, Veszprémy László. - Budapest : Balassi, 1996. - 269 p. : ill., részben színes térk. ; 24 cm. - (A honfoglalásról sok szemmel, ISSN 1218-3040 ; 2.)
Az 1993. decemberében Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Őstörténeti Komplex Bizottsága és a Magyar Nemzeti Múzeum által rendezett tudományos ülésszak szerkesztett anyaga. - Györffy György bevezetőjével. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-506-061-0 fűzött
történelem; őstörténet; Magyarország


943.9 H 84
Horváth András
  "A respublika álmodója" : Nagy György harca a független magyar köztársaságért / Horváth András ; [kiad. a Közművelődési Információs Vállalat] . - Budapest : KIV, 1992. - 149 p. ; 19 cm
Csoóri Sándor "Világok omlása közben" c. bevezetőjével. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 135-149.
ISBN 963-7231-02-1 fűzött
magyar történelem; politika


943.9 I 51
Imreh István
  Erdélyi eleink emlékezete, 1550-1850 : Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok / Imreh István. - Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Kolozsvár : Polis, 1999. - 371 p. ; 25 cm. - (A magyarságkutatás könyvtára, ISSN 0865-3925 ; 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 964-85774-1-X. ISBN 973-9257-56-4 kötött
történelem; Erdély


943.9 I 51
Imreh István
  Kászonszéki krónika, 1650-1750 / Imreh István, Pataki József. - Budapest : Európa, 1992. - 370 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 07 5458 4 kötött
történelem; Erdély


943.9 I 99
Izsák Lajos
  Rendszerváltástól rendszerváltásig : Magyarország története, 1944-1990 / Izsák Lajos. - Budapest : Kulturtrade, 1998. - 207 p. ; 24 cm. - (Tudomány - egyetem : Magyar történelem ; 1417-6114)
Bibliogr.: p. 190-196.
ISBN 963-9069-71-X fűzött
történelem; Magyarország


943.9 J 23
Jalsovszky Katalin
  K.u.K. : Császári Bécs, királyi Budapest : Fotográfiák a századforduló idejéből / összeáll. Jalsovszky Katalin és Tomsics Emőke ; az előszót írta Hanák Péter. - Wien : Verlag Christian Brandstätter ; Budapest : Képzőművészeti K., [1996]. - 176 p. : ill., fotók ; 30 cm
ISBN 963-336-649-6 kötött
történelem; életmód; művelődéstörténet; Budapest; Bécs; fényképgyűjtemény


943.9 B 18
  A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei : A Balaton környékének társadalmi és embertani földrajza : A Balatonmellék történelme. - Budapest : Hitóriaantik Kvház K., 2010- . - 28 cm
3. köt. 2. r., A Balaton-melléki lakosság néprajza / írta Jankó János. - [Repr. kiad.]. - 2010. - VIII, 428 p. : ill.
Eredeti kiadása: Budapest : Kilián, 1902. Bibliogr. a jegyzetekben
helytörténet; néprajz; Balaton


943.9 J 74
Joó Tibor
  Vallomások a magyarságról : A magyar önismeret breviáriuma : A honfoglalástól - Széchenyiig / Joó Tibor ; [a kiadás szövegét gondozta Filep Tamás Gusztáv] ; [előszó Filep Tamás Gusztáv és Húbert Ferenc]. - Budapest : Pro Hungaris, [1995]. - 159 p. ; 20 cm. - (Pro Hungaris könyvek, ISSN 1219-3054 ; 1.)
ISBN 963-04-564-1 fűzött
magyarságismeret; történelem; Magyarország


943.9 J 89
Juhász Gyula
  Uralkodó eszmék Magyarországon, 1934-1944 / Juhász Gyula. - [Budapest] : Kossuth , 1983. - 340 p. ; 21 cm
Bibliogr.a jegyzetekben
ISBN 963 09 2227 4 kötött
történelem; Magyarország


943.9 K 11
Kahler Frigyes
  Kinek a forradalma? : Erőszakszervezetek 1956-ban : A fordulat napja : Ismét sortüzek : A nagy per / Kahler Frigyes, M. Kiss Sándor. - Budapest : Püski : Kortárs Kvk., 1997. - 384 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9040-45-2 fűzött
történelem; Magyarország


943.9 K 39
Kerékgyártó Árpád
  Magyarország emléknapjai / Kerékgyártó ; [... az előszót írta Bertényi Iván]. - Budapest : Könyvért, 1987. - XXXII, 712 p. ; 24 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
A Magyarország emléknapjai ezeréves történetében című, 1882-ben Budapesten, Lauffer Vilmos által kiadott mű reprintje
ISBN 963 02 4436 5 kötött
történelem; Magyarország; kronológia


943.9 K 44
Kézai Simon
  Kézai Simon Magyar krónikája / Kézai Simon . Priszkosz rétor töredékeiből / [vál., szerk., sajtó alá rend. Bálint István János] ; [ford. Császár Mihály és Szilágyi Sándor]. - Budapest : M. Ház, 1999. - 127 p. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426 ; 6.)
Eredeti cím: Gesta Hungarorum. - Bibliogr.: p. 81-82., 127-[128].
ISBN 963-86017-0-1 fűzött
történelem; hunok; őstörténet; Magyarország; kézikönyv


943.9 K 48
  Királyok könyve : Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói / írta Bertényi Iván [et al.] ; [szerk. Gáspár Zsuzsa és Horváth Jenő]. - [Budapest] : Officina Nova, 1993. - 224 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 224.
ISBN 963-8185-54-6 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 K 60
Kniezsa István
  Magyarország népei a XI. században / Kniezsa István ; Kiss Lajos bev. tanulmányával. - Hasonmás kiad. - Budapest : Lucidus K., 2000. - VIII, 368-472. p., [1] t.fol. : ill., színes, térk. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Az 1938-ban Budapesten, a Franklin Nyomda kiadásában megjelent mű reprintje. - Eredetileg az "Emlékkönyv Szent István halálának kilencszázadik évfordulóján" c. mű különlenyomataként jelent meg. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85954-3-4 fűzött
földrajzi nevek; magyar nyelv; névtan; történet


943.9 K 62
Kocsis István
  A Szent Korona misztériuma / Kocsis István. - Budapest : Püski, 1997. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 963-9040-40-1 fűzött
magyar korona; történelem; magyarságtudat; Magyarország


943.9 K 62
Kocsis István
  A Szent Korona tana : Múltja, jelene, jövője / Kocsis István. - Budapest : Püski , 1995. - 300 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 290-298.
ISBN 963-8256-68-0 fűzött
történelem; Szentkorona-tan; Magyarország


943.9 K 70
  Korai magyar történeti lexikon, 9-14. század / főszerk. Kristó Gyula ; szerk. Engel Pál és Makk Ferenc ; [szerzők Agyagosi Klára et al.] ; [a térképeket Dobiecki Magda rajz.]. - Budapest : Akad. K., 1994. - 753 p., [17] t.fol. : ill., főként térk. ; 30 cm
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-05-6722-9 kötött
történelem; őstörténet; Magyarország; lexikon


943.9 K 72
Kosáry Domokos
  Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába / Kosáry Domokos. - Budapest : Osiris, 2000- . - 25 cm
ISBN 963-379-851-5
1/1., Általános rész : Könyvtárak és bibliográfiák / [... közrem. ... Kulcsár Krisztina, Reisz T. Csaba, Szakály Orsolya]. - 2000. - 362 p.
ISBN 963-379-780-2
1/2., Általános rész : Országos jellegű levéltárak és forrásközlések / [... közrem. ... Kulcsár Krisztina, et al.] - [3. kiad.]. - 2003. - 372 p.
ISBN 963-384-143-4
1/3., Általános rész : Megyei levéltárak és forrásközlések / [szerk. Kulcsár Krisztina, Szakály Orsolya]. - 2008. - 708 p.
ISBN 978-963-389-971-7
magyar történelem; írott források; történelem; Magyarország; bibliográfia


943.9 K 72
Kosáry Domokos
  Magyarország története az őskortól a szatmári békéig a gimnáziumok VII., a liceumok és gazdasági iskolák III. osztálya számára / írta Kosáry Domokos ; [megj. az "1000 éves a magyarországi iskola" Alapítvány, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gondozásában]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : OPKM, 1991. - 138 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szikra, 1945. - Az "Ideiglenes történelemtankönyv-sorozat" 5. tagjaként megjelent mű hasonmása
ISBN 963-7644-06-7 fűzött
történelem; Magyarország


943.9 K 73
Kossuth Lajos
  Kossuth breviárium / összeáll. Koroda Miklós. - 3. kiad. - Budapest : Pán, 1989. - 258 p. ; 19 cm
ISBN 963 02 6763 2 fűzött
politika; történelem; magyar irodalom; Magyarország


943.9 K 78
Kovács István, B.
  Gömörország : Tények és képek az egykori Gömör-Kishont vármegyéről / B. Kovács István ; [a ... fképeket kész. Fábián István et al.]. - Pozsony : Kalligram, 1997. - 130 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 127-130.
ISBN 80-7149-164-0 kötött
történelem; kronológia; Gömör-Kishont megye; kézikönyv; fényképgyűjtemény


943.9 K 95
Kristó Gyula
  Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok / Kristó Gyula. - [Budapest] : Kossuth, 1996. - 200 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliog.: p. 193-[201].
ISBN 963-09-3836-7 fűzött
történelem; Magyarország


943.9 K 95
Kristó Gyula
  Magyarország története, 895-1301 / Kristó Gyula ; [a térképeket Marton Jenő kész.]. - Budapest : Osiris, 1998. - 316 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 283-293.
ISBN 963-379-442-0 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 L 31
László Gyula
  Árpád népe / László Gyula. - Budapest : Helikon, 1988. - 176 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 159-167.
ISBN 963-207-863-2 kötött
őstörténet; régészet; történelem; honfoglalás


943.9 L 31
László Gyula
  A honfoglaló magyar nép élete / László Gyula. - Budapest : Püski, 1997. - 384, XLV t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 375-384.
ISBN 963-9040-57-6 kötött
őstörténet; régészet; Magyarország


943.9 L 31
László Gyula
  Múltunkról utódainknak / László Gyula. - Budapest : Püski, 1999. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-9188-10-7 kötött
történelem; őstörténet; régészet; Magyarország; kézikönyv
1., A magyar föld és a magyar nép őstörténete. - 573 p. : ill., részben térk.
ISBN 963-9188-11-5
2., Magyarok honfoglalása - Árpád népe. - p. 581-1044. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9188-12-3


943.9 L 37
Lázár István
  Képes magyar történelem / Lázár István ; [a képanyagot Buzinkay Géza vál.] ; [a térképeket Dékány Ágoston rajz.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Corvina, 1998. - 130 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 32 cm
ISBN 963-13-4546-7 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyar '56 / [... szerk. Székelyhidi Ágoston] ; [írta Borbándi Gyula et al. ; [közread. a] Magyarok Világszövetsége 1956-os Bizottsága. - Budapest : Magyarok Világszövetsége 1956-os Biz., 1996. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-04-7183-3 fűzött
történelem; Európa; Magyarország; Közép-Európa
1., Forradalom és szabadságharc Magyarországon : Hatások a Kárpát-medencében. - 268 p.
ISBN 963-04-7184-1
2., Megtorlás, ellenállás, emigráció Magyarországon, a Kárpát-medencében, Nyugaton. - 239 p.
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 963-04-7185-X


943.9 M 14
  A magyar honfoglalás kútfői : A honfoglalás ezredéves emlékére / ... Kuun Géza [et al.] közreműködésével szerk. Pauler Gyula, Szilágyi Sándor. - [Budapest] : Nap, [1995]. - VIII, 892 p. : ill. ; 25 cm
Repr. kiad. - Vékony Gábor utószavával. - Eredeti kiadása: Budapest : M.T.A., 1900
ISBN 963-8116-04-8 kötött
történelem; őstörténet; régészet; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 14
  Magyar legendák és geszták / ford., összeáll. és bevezetéssel ell. Biró Bertalan. - Budapest : Argumentum, 1997. - 376 p. ; 24 cm. - (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclasiae ; 15.)
ISBN 963-446-062-3 kötött
latin irodalom; történet; történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 14
  A magyar nemzet története / szerk. Szilágyi Sándor. - Budapest : Kassák, 1994-2000. - 19 db ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1895-1898
ISBN 963-7765-60-3
történelem; művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv
1. köt. Magyarország a királyság megalapításáig / [írták Fröchlich Róbert et al.]. - 1994. - [12], CCCLII, 386-400. p., [17] t., [4] t.fol. : ill., részben színes
Pók Lajos "A millenáris történelméről - száz év után" c. írásával
ISBN 963-7765-58-1
2. köt. A vezérek kora és a királyság megalapítása / [írta Marczali Henrik]. - 1995. - 344 p., [7] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-7765-59-X
3. köt. Magyarország története az Árpádok korában / [írta Marczali Henrik]. - 1995. - 4, 368 p., [8] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-7765-74-3
4. köt., Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301) / írta Marczali Henrik. - 1995. - 361 p., [34] t., [4] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-7765-75-1
5. köt., Az Anjou ház örökösei (1301-1439) / írták Pór Antal és Schönherr Gyula. - 1995. - 409 p., [24] t., [8] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-7765-76-X
6. köt., : Az Anjou-ház örökösei : [1440-1526] / [írta Schönherr Gyula]. - 1996. - 475 p., [7] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 973-7765-76-8
7. köt., A Hunyadiak és a Jagellók kora / írta Fraknói Vilmos. - 1997. - 400 p., [8] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-7765-78-6
8. köt., A Hunyadiak és a Jagellók Kora / írta Fraknói Vilmos. - 1997. - 358 p. : ill.
ISBN 963-7765-79-4
9. köt., Az ország három részre oszlása, 1541-1547. - 1997. - 319, [7] p., [2] t. fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9100-13-7
10., A hosszú háború és Bocskay kora, 1593-1608. - 1998. - 337, [8] p., [4] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9100-14-5
11. köt., Bethlen Gábor kora. - 1998. - 433, [9] p., [4] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9100-24-2
12. köt., Magyarország története I. Lipót és I. József alatt. - [1999]. - 421 p., [2] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9100-25-0
13. köt., A felszabadító háború kora ; A kurucz világ és II. Rákóczi Ferencz kora / írta Acsády Ignácz. - [1999]. - 309, [8] p., [2] t.fol. : ill., részben színes
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9100-27-7
14., Magyarország története III. Károlytól a Bécsi kongressusig, 1711-1715 / írta Marczali Henrik. - 1999. - 404 p., [4] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9100-34-X
15. - 1999. - 442 p. : ill.
ISBN 963-9100-51-X
16. - [2000]. - 412 p., [1] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9100-40-4
17. - 2000. - 320 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9100-45-5
18. - [2000]. - 426, [8] p., [1] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9100-46-3
19. - [2000]. - 331 p. : ill.
Jókai Mór utószavával
ISBN 963-100-49-8


943.9 M 14
  Magyar századok / [sorozatszerk. Szvák Gyula]. - [Budapest] : Pannonica, [1999-2001]. - 12 db ; 24 cm
ISBN 963-8469-96-X
történelem; Magyarország
[1.], A tizenegyedik század története / Kristó Gyula. - 1999. - 181 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 169-173.
ISBN 963-8469-98-6
[2.], A tizenkettedik század története / Makk Ferenc. - 2000. - 223 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 963-9252-08-5
[3.], A tizenharmadik század története / Almási Tibor. - 2000. - 221 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 203-209.
ISBN 963-9252-22-0
[4.], A tizennegyedik század története / Bertényi Iván. - 2000. - 213 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 193-198.
ISBN 963-9252-23-9
[5.], A tizenötödik század története / Draskóczy István. - 2000. - 246 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 963-9252-21-2
[6.], A tizenhatodik század története / Pálffy Géza. - 2000. - 275 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 253-261.
ISBN 963-9252-10-7
[7.], A tizenhetedik század története / Ágoston Gábor, Oborni Teréz. - 2000 . - 268 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 244-252.
ISBN 963-9252-10-7
[8.], A tizennyolcadik század története / ifj. Barta János. - 2000. - 249 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 234-238.
ISBN 963-9252-20-4
[9.], A tizenkilencedik század története / Csorba László. - 2000. - 270 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 255-262.
ISBN 963-9252-16-6
[10.], A huszadik század története / Gergely Jenő, Izsák Lajos. - 2000. - 526 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 500-510.
ISBN 963-9252-13-1
[11.], A kilencedik és tizedik század története / Kristó Gyula, Makk Ferenc. - 2001. - 222 p.
Bibliogr.: p. 200-208.
ISBN 963-9252-38-7
[12.], A magyar történelem kronológiája, 830-2000 / [... összeáll. Almási Tibor et al.]. - 2001. - 281 p.
ISBN 963-9252-54-9
[13.], Erdély fejedelmei / Oborni Teréz. - 2002. - 221 p.
Bibliogr.: p. 202-205.
ISBN 963-9252-39-5


930 M 14
  Magyar történelmi fogalomtár / szerk. Bán Péter. - Budapest : Gondolat, 1989. - 2 db ; 24 cm
történelem; Magyarország; lexikon
ISBN 963 282 202 1 kötött
1. köt., A-K. - 292 p.
ISBN 963 282 203
2. köt., L-Zs. - 284 p.
Bibliogr.: p. 269-284.
ISBN 963 282 204 8


943.9 M 14
  Magyar történelmi kronológia : Az őstörténettől 1970-ig / [szerk. Gunst Péter]. - 5. kiad. - Budapest : Tankvk., 1984. - 587 p. ; 20 cm
ISBN 963 17 7910 6 kötött
történelem; Magyarország; kronológia


943.9 M 14
  Magyar történelmi kronológia : Ötezer év : A kezdetektől napjainkig / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Tárogató, 1999. - 464 p. ; 25 cm
Lezárva: 1998
ISBN 963-03-7089-1 kötött
történelem; adattár; Magyarország; kézikönyv


943.9 S 50
  Magyar történeti kronológia 1971-1990 : A függelékben 1992-ig / [összeáll. Seifert Tibor]. - Budapest : IkvA, 1994. - 176 p. ; 24 cm
ISBN 963-7757-83-X kötött
történelem; Magyarország; kronológia


943.9 M 14
  Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000-1526 / szerk. Bertényi Iván ; [a szerkesztésben közrem. Dreska Gábor, Thoroczkay Gábor]. - Budapest : Osiris, 2000. - 478 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-670-9 fűzött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 14
  Magyar történeti szöveggyűjtemény : 1914-1999 / szerk. Romsics Ignác ; [a dokumentumokat gyűjt. Nagy István és Romsics Ignác]. - Budapest : Osiris, 2000. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-782-9 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv
1. - 531 p.
ISBN 963-379-819-1
2. - 560 p.
ISBN 963-379-820-5


943.9 M 14
  A magyar történettudomány kézikönyve / [a bev. tanulmányt írta Benda Kálmán]. - Budapest : Könyvért, 1987. - 434 p. ; 24 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
Tart.: Magyar történeti forráskiadványok / Bartoniek Emma. A történelmi segédtudományok története Magyarországon / Gárdonyi Albert. Magyar történeti tárgyú szépirodalom / Dézsi Lajos. - Az 1929-ben, 1926-ban, valamint 1927-ben Budapesten, a Magyar Történelmi Társulat által kiadott művek reprintjei
ISBN 963 024 0319 [!ISBN 963 7357 10 6] kötött
történettudomány; kézikönyv; bibliográfia


943.9 M 14
Magyar Zoltán
  "Keresztény lovagoknak oszlopa" : Szent László a magyar kultúrtörténetben / Magyar Zoltán. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1996. - 445, XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 433-445.
ISBN 963-18-7508-3 kötött
művelődéstörténet; László, I., Szent, magyar király; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarok a Kárpát-medencében / összeáll. és szerk. Glatz Ferenc. - 2. kiad . - [Budapest] : PLKV, 1989. - 4, IV, 335 p. : ill. ; 29 cm. - (História könyvek, ISSN 0237-1707)
ISBN 963 272 204 3 fűzött
történelem; nemzetiségi kérdés; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarok Kelet és Nyugat közt : A nemzettudat változó jelképei : Tanulmányok / szerk. Hofer Tamás ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Népr. Múz. : Balassi, 1996. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Az 1994. nov. 21-22. között tartott tudományos ülésszak anyaga. - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-062-9 fűzött
jelképek; magyarságtudat; történelem


943.9 M 16
  A magyarok krónikája / összeáll., szerk. és az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz Ferenc ; [a szerk. mtársai Burucs Kornélia et al.] ; [a kéziratok írásában részt vett Antal Andrea et al.]. - [Budapest] : Officina Nova, [1995]. - 816 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 963-477-052-5 kötött
történelem; művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarország a XX. században / [szerk. Balogh Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, 1985. - 534 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 491-497.
ISBN 963 09 2692 X kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarország a XX. században / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerkbiz. Bekény István et al.]. - Szekszárd : Babits, 1996- . - 25 cm
ISBN 963-9015-08-3
1. köt., Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás / [szerk. Bekény István et al.] ; [a köt. szerzői Püski Levente et al.]. - 1996. - 492 p., [100] t. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-09-1
történelem; jog; hadsereg; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarország az első világháborúban : Lexikon A-Zs / főszerk. Szíjj Jolán ; szerk. Ravasz István. - Budapest : Petit Real, 2000. - 851 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 835-844.
ISBN 963-9267-01-5 kötött
történelem; háború; történet; Magyarország; lexikon


943.9 M 16
  Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác ; [a bibliográfiát összeáll. Paksa Rudolf]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 1035 p. : ill., térkép ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 959-966. és a fejezetek végén
ISBN 978-963-05-8543-9 kötött
magyar történelem; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarország története : Tíz kötetben / készült a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében ; szerk. biz. Pach Zsigmond Pál [et al.]. - Budapest : Akad. K., 1976- . - 25 cm
ISBN 963 05 0929 6
történelem; Magyarország; kézikönyv  
1/1. köt., Előzmények és magyar történet 1242-ig / főszerk. Székely György ; szerk. Bartha Antal ; [a kötet szerzői Bartha Antal et al.]. - 1984. - 888 p., 112 t., [5] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963 05 3561 0
1/2. köt., Előzmények és magyar történet 1242-ig / főszerk. Székely György ; szerk. Bartha Antal ; [a kötet szerzői Bartha Antal et al.]. - 1984. - p. 893-1812., t. 113-160., [2] t.fol. : ill.
Bibliogr.: p. 1555-1714.
3/1. köt., 1526-1686 / főszerk. Pach Zsigmond Pél ; szerk. R. Várkonyi Ágnes. - 1985. - 929 p., [72] t., [6] t.fol.
ISBN 963 05 4098 3
3/2. köt., 1526-1686 / főszerk. Pach Zsigmond Pál ; szerk. R. Várkonyi Ágnes. - 1985. - p. 938-1962., [80] t., [2] t.fol.
Bibliogr.: p. 1749-1876.
ISBN 963 05 4099 1
4/1. köt., 1686-1790 / főszerk. Ember Győző, Heckenast Gusztáv. - 1989. - 824 p., [120] t., [3] t.fol. : ill., részben színes térk.
ISBN 963 05 5290 6
4/2. köt., 1686-1790 / főszerk. Ember Győző, Heckenast Gusztáv. - 1989. - p. 832-1569., [49] t., : ill., részben színes térk.
ISBN 963 05 5291 4
5/1. köt., 1790-1848 / főszerk. Mérei Gyula ; szerk. Vörös Károly. - 2. jav. kiad. - 1983. - 663 p. [104] t, [4] t.fol. : ill., részben térk.
ISBN 963 05 3327 8
5/2. köt., 1790-1848 / főszerk. Mérei Gyula ; szerk. Vörös Károly. - 2. jav. kiad. - 1983. - p. 670-1456., [56] t., [3] t. fol. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 1301-1399.
ISBN 963 05 3328 6
6/1-2. köt. 1848-1890 / főszerk. Kovács Endre. - 1979. - 1760 p., 54 t., : ill., 7 térk.
Bibliogr.: p. 1543-1685.
ISBN 963 05 0929
7/1-2. köt., 1890-1918 / főszerk. Hanák Péter ; szerk. Mucsi Ferenc. - 1983 . - 2 db : ill.
ISBN 963 05 3330 8 (1. köt.), ISBN 963 05 3331 6 (2. köt.)
8/1-2. köt., 1918-1945 / főszerk. Ránki György ; szerk. Hajdú Tibor, Tilkovszky Lóránt. - 1984. - 1400 p., [86] t., [6] t.fol. : ill.
ISBN 963 05 3324 3 (1. köt.), ISBN 963 05 3325 1 (2. köt.)


943.9 M 16
  Magyarország története a 19. században / szerk. Gergely András. - Budapest : Osiris, 2003. - 556 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 551-556.
ISBN 963-389-385-2 kötött
történelem; Magyrország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarország története, 1918-1990 : Egyetemi tankönyv / szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos. - Budapest : Korona, [1995]. - 347 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-347.
ISBN 963-8153-55-5 fűzött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarország története képekben / [szerk. Kosáry Domokos]. - 4. kiad. - Budapest : Gondolat, 1985. - 757 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963 281 471 1 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarország története képekben / szerk. Gyurgyák János ; [névmutató Fedor Sára]. - Budapest : Osiris : MTI : OSZK, 2008. - 3 db : ill., részben színes ; 32 cm
Album
ISBN 978-963-389-978-6 kötött, közös tokban
1., A dualizmus kora. - 443 p.
ISBN 978-963-389-979-3
2., A két világháború között. - 259 p.
ISBN 978-963-389-980-9
3., Szocializmus és rendszerváltás. - 287 p.
ISBN 978-963-389-993-9
magyar történelem; művelődéstörténet; helyismeret; Magyarország; fényképgyűjtemény


943.9 M 16
  Magyarország történeti kronológiája : A kezdetektől 1970-ig : Négy kötetben / [főszerk. Benda Kálmán] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében. - 3. kiad : Akad. K., 1986- . - 4 db ; 25 cm
ISBN 963 05 4291 9
1. köt., A kezdetektől 1526-ig / [szerk. Solymosi László]. - 1986. - 350 p.
ISBN 963 05 4292 7
történelem; régészet; Magyarország; kronológia


943.9 M 16
  Magyarország történeti kronológiája : A kezdetektől 1970-ig : Négy kötetben / főszerk. Benda Kálmán ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében]. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 1989- . - 25 cm
ISBN 963 05 5390
2. köt., 1526-1848 / [szerk. Péter Katalin, Somogyi Éva]. - 1989. - p. 361-673.
ISBN 963 05 5390 2
történelem; Magyarország; kronológia


943.9 M 18
  A magyarság őstörténete / szerk. Ligeti Lajos. - Budapest : Akad. K., 1986. - 289 p., [6] t. : ill. ; 21 cm. - (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata, ISSN 0237-6458)
Az 1943-ban a Budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete és a Franklin Társulat által kiadott mű reprintje
ISBN 963 05 4231 5 kötött
történelem; nyelvészet; őstörténet; Magyarország


943.9 M 22
Makkai László
  Magyar-román közös múlt / Makkai László. - [2. kiad]. - [Budapest] : Héttorony, 1989. - 290 p., [1] t.fol. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 279-281.
ISBN 963 02 624 3 kötött
történelem; román kapcsolatok; Magyarország; Erdély


327 M 26
Mantoux, Paul
  Trianon felé : A győztes nagyhatalmak tárgyalásai Magyarországról : Paul Mantoux tolmácstiszt feljegyzései / szerk., sajtó alá rend. Litván György ; [ford. Litván Katalin] ; [közread. az] MTA Történettudományi Intézete. - Budapest : MTA Törttud. Int., 1998. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8312-55-6 fűzött
történelem; békekonferencia; Párizs


943.9 M 29
Marczali Henrik
  Erdély története / Marczali Henrik. - Repr. kiad. - [Budapest] : Anno, [1997]. - 288 p. ; 18 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Káldor, 1935
ISBN 963-9066-71-0 fűzött
történelem; Erdély


943.9 M 68
  Millenniumi krónika : Magyar történelmi, művelődéstörténeti lexikon : Érdekes és tanulságos jellemrajzok gyűjteménye / fel. szerk. Vágó Zsuzsa. - Szada : Kassák, [2005]- . - 2 db ; 24 cm
Kész. "A magyar nemzet története" c. reprint sorozat kiegészítő köteteként
[1.], A-K. - [2005]. - 766 p.
ISBN 963-9100-87-0
magyar történelem; művelődéstörténet; életrajz; lexikon


943.9 M 68
  Millenniumi magyar történet : Magyarország története a honfoglalástól napjainkig / [szerk. Tóth István György] ; [a bibliográfiát és a kronológiát kész. Kocsis Gabriella]. - Budapest : Osiris, 2001. - 719 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 697-710.
ISBN 963-389-144-2 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


342 M 83
Molnárfi Tibor
  A Szent Korona misztériuma : A Szent Korona és a Kozmosz / Molnárfi Tibor . - [Budapest] : Összmagyar Test., 2001. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-6803-6 fűzött
magyar korona


943.9 N 24
Nagy László
  Magyarország Európában : A honfoglalástól a közelmúltig / Nagy László. - [Budapest] : Honffy, 1993. - 309 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 305-309.
ISBN 963 7713 07 7 fűzött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 N 23
Nagy Károly
  Őshazakeresőink nyomában / Nagy Károly. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 398 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 373-378.
ISBN 963-547-988-3 kötött
őstörténet; magyarok


943.9 N 40
  Nehéz esztendők krónikája, 1949-1953 : Dokumentumok / szerk. és a bevezetést írta Balogh Sándor : Gondolat, 1986. - 511 p. ; 24 cm
ISBN 963 281 686 2 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 N 48
Nemeskürty István
  A bibliai örökség : A magyar küldetéstudat története / Nemeskürty István. - Budapest : Szabad Tér, 1991. - 225 p. ; 17 cm
ISBN 963 7810 55 2 kötött
kereszténység; művelődéstörténet; történelem; Magyarország


943.9 N 48
Nemeskürty István
  Mi magyarok : A magyar történelem az igaz krónika rendje szerint / Nemeskürty István ; [a ... Kislexikon Élesztős László munkája]. - 2. bőv. kiad . - Budapest : Akad. K., 1993. - 564, [4] p. ; 19 cm
Kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 N 56
Németh Péter
  A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig = Aşezările comitatului medieval Satu Mare pâna la începutul secolului al XV-lea / Németh Péter. - Nyíregyháza : Jósa András Múz., 2008. - XLI, 529 p. : ill. ; 24 cm + 1 térk.. - (A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 60.)
Bibliogr.: p. XVI-XXIII.
ISBN 978-963-7220-63-0 fűzött
történelem; földrajz; Magyarország


943.9 O 56
Ormos Mária
  Magyarország a két világháború korában, 1914-1945 / Ormos Mária ; [a kronológiát kész. Pallai László]. - Debrecen : Csokonai, 1998. - 324 p., [2] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Történelmi kézikönyvtár, ISSN 1218-7887)
Bibliogr.: p. 296-304.
ISBN 963-260-115-7 fűzött
történelem; Magyarország


930 Ö 68
  Az őshazától a Kárpátokig / szerk. Szombathy Viktor. - [Budapest] : Panoráma, 1985. - 396 p. : ill. ; 19 cm. - (Utazások a múltban és a jelenben, ISSN 0133-7327)
ISBN 963 243 211 8 kötött
történelem; őstörténet; Magyarország


943.9 P 23
  Pannon enciklopédia. - Budapest : Pannon, 1993- . - 31 cm
ISBN 963-7866-75-2
[2.], A magyarság története / [főszerk. Kuczka Péter] ; [szerk. Pávai Patak Márta, Száraz M. György]. - Budapest : Dunakanyar 2000, 1994. - 381 p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 963-8297-27-1
történelem; magyarságtudomány; Magyarország; enciklopédia


943.9 P 41
Pásztor Mihály
  Buda és Pest a törökuralom után / írta Pásztor Mihály. - Budapest : Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1936. - 406 p., 2 öh. t.fol. ; 27 cm. - (Statisztikai közlemények ; 1.)
Kötött
történelem; művelődéstörténet; Buda; Pest


943.9 P 46
Pauler Gyula
  A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt / írta Pauler Gyula . - Budapest : ÁKV, 1985. - 2 db ; 20 cm. - (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata, ISSN 0231-1518 ; 3.)
Eredeti kiadása: Budapest : Atheneum, 1899
ISBN 963-292-018-X kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv
1. köt. - XII, 519 p.
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 373-519.
ISBN 963-292-019-8
2. köt. - VI, 695 p.
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 482-586.
ISBN 963-292-020-1


943.9 P 59
Pesty Frigyes
  Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben / írta Pesty Frigyes. - [Repr. kiad.]. - Budapest : Históriaantik Kvház K., 2010- . - 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : MTA Történelmi Bizottsága, 1888
magyar történelem; településtörténet; magyar nyelv; földrajzi név; helységnévtár


949 P 88
Pozsony Ferenc
  Erdély népei : Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok : Egyetemi jegyzet / Pozsony Ferenc. - Kolozsvár : KJNT : BBTE M. Néprajz és Antropológia Tanszék, 2009. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Néprajzi egyetemi jegyzetek ; 6.)
Összefoglalás román és angol nyelven. - A tartalomjegyzék román és angol nyelven is. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-973-8439-46-7 fűzött
nemzetiségtörténet; társadalomtörténet; kisebbség; nemzetiség; Erdély


943.9 R 27
Raffay Ernő
  Trianon titkai, avagy Hogyan bántak el országunkkal... / Raffay Ernő. - Budapest : Tornado Damenija Kft., 1989. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 02 7639 9 fűzött
békekonferencia; történelem; Magyarország; Párizs


943.9 R 45
Reden, Alexander Sixtus von
  Az Osztrák-Magyar Monarchia : Történelmi dokumentumok a századfordulótól 1914-ig / Alexander Sixtus von Reden ; [... magyar vonatkozásokkal kieg. és szerk. Katona Tamás]. - Budapest : Széchenyi ; Salzburg : Nonntal, 1989. - 307 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 104 mell.
Eredeti cím: Österreich-Ungarn. - Díszdobozban
ISBN 963 02 7208 3 kötött
történelem; művelődéstörténet; Osztrák-Magyar Monarchia


943.9 R 67
Révész László
  Emlékezzetek utatok kezdetére... : Régészeti kalandozások a magyar honfoglalás és államalapítás korában / Révész László ; [... rajzok Branczeisz [!] Zsuzsa] ; [a tárgyfotók Hapák József, a mongóliai fotók Benkő Mihály, a sírfotók Révész László felvételei]. - Budapest : Timp, 1999. - 240 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 963-03-8266-0 fűzött
régészet; történelem; Magyarország; kézikönyv


327 R 69
  Revízió vagy autonómia? : Iratok a román-magyar kapcsolatok történetéről, 1945-1947 : [Felsőoktatási tankönyv] / a bev. tanulmányt írta és összeáll. Fülöp Mihály ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Vincze Gábor ; [a térképeket kész. Sebők László]. - [Budapest] : Teleki L. Alapítvány, 1998. - 492 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1944-1956. A. sorozat, ISSN 1419-5313)
A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliog.: p. 465-466.
ISBN 963-03-6040-3 kötött
külpolitika; Magyarország; Románia


943.9 R 80
Romsics Ignác
  Magyarország története a XX. században / Romsics Ignác ; [a térképeket szerk. és az ábrákat rajz. Sebők László] ; [a fényképeket vál. Jalsovszky Katalin]. - Budapest : Osiris, 1999. - 662 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-548-6 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 R 83
Róna-Tas András
  A honfoglaló magyar nép : Bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe / Róna-Tas András ; [... a fényképeket Hapák József kész.]. - Budapest : Balassi, 1996. - 412 p., XVI t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 345-359.
ISBN 963-506-140-4 kötött
történelem; őstörténet; Magyarország; kézikönyv


943.9 R 81
Róna-Tas András
  A magyarság korai története : Tanulmányok / Róna-Tas András. - Szeged : [JATE], 1995. - XXIX, 329 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 9.)
Róna-Tas András műveinek bibliográfiáját összeáll. és a kötetet szerk. Kincses Nagy Éva. - Bibliogr.: p. 311-328. és a jegyzetekben
ISBN 963-482-071-9 fűzött
őstörténet; magyarok


943.9 R 82
Rónai András
  Térképezett történelem / Rónai András. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Püski, 1993. - 262 p. : ill., főként térk. ; 20 cm
ISBN 963 7845 94 1 fűzött
magyarságkutatás; nemzetiségstatisztika; önéletrajz


943.9 S 10
  Saecula Hungariae : Válogatott írások a honfoglalás korától napjainkig / megjelent a Széchenyi Művészeti Központ gondozásában. - Budapest : [MNG] : Széchenyi Művészeti Kp., 1985. - 12 db. : ill., színes ; 14 cm
Közös tokban
ISBN 963 7431 74 5 fűzött
történelem; művelődéstörténet; Magyarország


943.9 S 12
Salamon Konrád
  Magyar történelem 1914-1990 / Salamon Konrád. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1995. - 322 p. ; 24 cm
ISBN 963-18-6872-9 fűzött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 S 43
  Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum / edendo operi praefuit Emericus Szentpétery; socii operis erant I. Balogh [et al.] ; [az utószót és a bibliográfiát összeáll., valamint a Függelékben közölt írásokat az 1. kiad. anyagához illesztette és gond. Szovák Kornél és Veszprémy László]. - Bőv. repr. kiad. - Budapest : Nap, 1999. - 2 db ; 25 cm
Felsőoktatási segédkönyv. - Eredeti kiadása: Budapest : Academia Litter., 1937-1938. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8116-82-X kötött
történelem; Magyarország
vol. 1. - 553 p.
ISBN 963-8116-50-1
vol. 2. - 799 p.
ISBN 963-8116-51-X


930.27 S 26
Scheiber Sándor
  Jewish inscriptions in Hungary : From the 3rd century to 1686 = Corpus inscriptionum Hungariae judaicarum : A temporibus saeculi III., quae exstant, usque ad annum 1686 / Alexander Scheiber. - Budapest : Akad. K. ; Leiden : E. J. Brill, 1983. - 433 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Zsidó feliratok Magyarországon
ISBN 963 05 3304 9. ISBN 90 04 07050 8 v.
epigráfia; sírfelirat; zsidók; Magyarország


943.9 S 80
  Sorsdöntések : A kiegyezés, 1867 : A trianoni béke, 1920 : A párizsi béke, 1947 / összeáll., szerk., az előszót és a magyarázó szövegeket írta Gerő András ; ... közrem. Bíró Judit, Nóvé Béla. - Budapest : Göncöl, [1989]. - 420 p. : ill. ; 25 cm + 2 térk. (32x48 cm). - (Számvetés, ISSN 0865-6096)
Dokumentumgyűjtemény
ISBN 963 7875 05 2 kötött
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 Sz 15
Szabó István
  A magyarság életrajza / Szabó István. - Budapest : Akad. K., 1990. - III, 276 p. ; 20 cm. - (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata, ISSN 0237-6458)
A Budapesten 1941-ben, a Magyar Történelmi Társulat könyvei c. sorozat 8. köteteként megjelent mű reprint kiadása. - Bibliogr.: p. 248-271. p.
ISBN 963-05-5743-6 kötött
történelem; demográfia; történet; asszimiláció; nemzetiségi kérdés; Magyarország; kézikönyv


943.9 Sz 20
Szabó Péter
  Az erdélyi fejedelemség / Szabó Péter. - Budapest : Kulturtrade, 1997. - 163 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem : Magyar történelem, ISSN 1417-6114 )
Bibliogr.: p. 149-153.
ISBN 963-9069-18-3 kötött
történelem; Erdély


943.9 Sz 31
Szántó Miklós
  Magyarok Amerikában / Szántó Miklós. - Budapest : Gondolat, 1984. - 198 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 452 5 fűzött
külföldi magyarok; emigráció; Észak-Amerika; Ausztrália


943.9 Sz 40
  Széchenyi pesti tervei / [vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta Bácskai Vera és Nagy Lajos]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1985. - 392 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar levelestár, ISSN 0237-4609)
ISBN 963 15 2950 9 kötött
művelődéstörténet; Széchenyi István; Budapest


930.2 SzSz 68
Szentpétery Imre
  Magyar oklevéltan / írta Szentpétery Imre. - Repr. kiad. - Budapest : Hatágú Síp Alap., [1995]. - 275 p., XII t. : ill. ; 24 cm. - (Antikvár-táry, ISSN 1217-7784)
Eredeti kiadása: Budapest : M. Tört. Társulat, 1930. - Eredetileg "A magyar történettudomány kézikönyve" c. sorozat 2. köt. 3. füzeteként jelent meg. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7615-38-5 fűzött
történelem; oklevéltan; Magyarország; kézikönyv


943.9 Sz 97
Szűcs Jenő
  A magyar nemzeti tudat kialakulása / Szűcs Jenő ; [szerk. Zimonyi István] . - Budapest : Balassi ; [Szeged] : Osiris : JATE, 1997. - 454 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Szűcs Jenő művei, ISSN 1219-8358)
ISBN 963-379-379-3 fűzött
történelem; magyarságtudat; Európa


943.9 T 72
Tóth Endre
  A magyar szent korona : Királyok és koronázások / Tóth Endre, Szelényi Károly. - Budapest : Kossuth, 1999. - 79 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 963-09-4136-8 kötött
korona; történelem; Magyarország


943.9 T 81
Tőkés Rudolf
  A kialkudott forradalom : Gazdasági reform, társadalmi átalakulás és politikai hatalomutódlás : 1957-1990 / Tőkés Rudolf ; [ford. Székely Dániel, Tóth Imre Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, 1998. - 471 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Hungary's negotiated revolution. - Bibliogr.: p. 453-465.
ISBN 963-09-4018-3 fűzött
belpolitika; történet; Magyarország


943.9 T 88
  Történeti bibliográfia : A Magyarországon megjelent történeti munkák bibliográfiája / MTA Történettudományi Intézet ; összeáll. Rozsnyói Ágnes és Sz. Gyivicsán Mária. - 1985. - Budapest : MTA Törttud. Int., 1987. - 121 p. ; 24 cm
ISSN 0238-2407 fűzött
történettudomány; bibliográfia


943.9 T 88
  Történeti bibliográfia : A Magyarországon megjelent történeti munkák bibliográfiája / MTA Történettudományi Intézet ; összeáll. Rozsnyói Ágnes és Sz. Gyivicsán Mária. - 1986. - Budapest : MTA Törttud. Int., 1988. - 144 p. ; 24 cm
ISSN 0238-2407 fűzött
történetírás; Magyarország; bibliográfia


943.9 T 88
  Történeti bibliográfia : a Magyarországon mengjelent történeti munkák bibliográfiája / MTA Történettudományi Intézet. - 1988. - Budapest : MTA Törttud. Int., 1991. - 128 p. ; 24 cm
Indulás: 1985. - Megjelenés: 1987
ISSN 0238-2407 fűzött
történetírás; Magyarország; bibliográfia


943.9 T 88
  Történeti bibliográfia : a Magyarországon megjelent történei munkák bibliográfiája / MTA Történettudományi Intézet ; vál. és összeáll. Rozsnyói Ágnes és Gyivicsán Mária. - 1989. - Budapest : MTA Törttud. Int., 1992. - 118 p. ; 24 cm
Indulás: 1985. - Megjelenés: 1987
ISSN 0238-2407 fűzött
történetírás; Magyarország; bibliográfia


943.9 T 88
  Történeti bibliográfia / szerk. Pótó János ; összegyűjt. Rozsnyói Ágnes, Pótó János. - 1991. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 1994. - 108 p. ; 24 cm. - (História könyvtár. Bibliográfiák ; 2.)
ISSN 0238-2407 fűzött
történetírás; Magyarország; bibliográfia


943.9 T 88
  Történeti bibliográfia / összeáll. és szerk. Pótó János. - 1992. - Budapest : História : MTA Törtt. Int., 1994. - 135 p. ; 24 cm. - (História könyvtár. Bibliográfiák ; 3.)
ISBN 0238-2407 fűzött
történetírás; Magyarország; bibliográfia


943.9 T 88
  Történeti bibliográfia / szerk. Pótó János ; összegyűjt. Horváth Zsolt, Pótó János. - 1993. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 1995. - 192 p. ; 24 cm. - (História könyvtár. Bibliográfiák, ISSN 1217-4513 ; 4.)
ISSN 0238-2407 fűzött
történetírás; Magyarország; bibliográfia


943.9 T 88
  A történeti Erdély / szerk. Asztalos Miklós ; Szász Zoltán tanulmányával. - Budapest : Lucidus, 2001. - 737, 64, X p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 963-86163-8-5 fűzött
történelem; művelődéstörténet; Erdély


943.9 T 91
  Trianon / szerk. Zeidler Miklós ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Budapest : Osiris, 2003. - 931 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 905-927. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-439-5 kötött
magyar történelem; békekonferencia


327 T 91
  Trianon : A magyar békeküldöttség tevékenysége 1920-ban / a bev. tanulmányt írta és az iratokat vál. Pomogáts Béla ; a forrásokat szerk. és sajtó alá rend. Ádám Magda és Cholnoky Győző. - Budapest : Lucidus K., 2000. - 543 p. : ill. ; 21 cm + térk.. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Címford.: A vál. "A magyar béketárgyalások : Jelentés a magyar békeküldöttség működéséréől Neuilly-sur-Seine-ben 1920 januárius - március havában" (Budapest : M. Kir. Külügymin., 1920-1921) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-85954-4-2 fűzött
történelem; külpolitika; békekonferencia; Magyarország


327 T 91
  Trianon és a magyar politikai gondolkodás, 1920-1953 : Tanulmányok / [szerk. Romsics Ignác] ; [a szerkesztésben közrem. ifj. Bertényi Iván]. - Budapest : Osiris, 1998. - 240 p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 963-379-447-1 fűzött
külpolitika; belpolitika; történelem; Magyarország


943.9 U 45
Ujlaky István
  "Nemzettankönyv" : Kezdetektől a XX. századig / Ujlaky István. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kráter Műhely Egyes., [1998]. - 175 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7583-71-8 fűzött
magyarságtudomány; történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 U 72
Ungváry Krisztián
  Budapest ostroma / Ungváry Krisztián. - [Budapest] : Corvina, 1998. - 331 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Faktum, ISSN 1219-4972)
ISBN 963-13-4472-X kötött
történelem; háború; történet; Budapest; kézikönyv


943.9 Ü 26
  Üldöztetés - embermentés : Magyarország, 1944 = / [szerk. Szita Szabolcs] . - Budapest : Nemz. Tankvk. : Pro Homine : 1944 Emlékbizottság, 1994. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-244. és a jegyzetekben, összeáll. Várady Géza. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-18-5737-9 fűzött
zsidóüldözés; történelem; Magyarország


943.9 V 36
Vardy, Steven Bela
  The Hungarian-Americans / by Steven Bela Vardy. - Boston : Twayne, 1985. - 215 p. ; 23 cm. - (The immigrant heritage of America series)
Címford.: Az amerikai magyarok. - Bibliogr.: p. 183-196.
ISBN 0 8057 8425 X kötött
külföldi magyarok; emigráció; Amerikai Egyesült Államok


943.9 V 49
Várkonyi Ágnes, R.
  Három évszázad Magyarország történetében : 1526-1790 / R. Várkonyi Ágnes. - Budapest : Korona, 1999- . - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-9191-61-2
1., A megosztottság évszázada : 1526-1606. - 1999
Bibliogr.: p. 217-230.
ISBN 963-9191-50-7
történelem; Magyarország; kézikönyv


943.9 V 67
Venetianer Lajos
  A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig, különös tekintettel a gazdasági és művelődési fejlődésére. - Budapest : Könyvért, 1986. - 490 p. ; 24 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
Az 1922-ben Budapesten, a Fővárosi Nyomda Rt. által kiadott mű reprintje
ISBN 963 02 4028 9 kötött
zsidók; történet; Magyarország; kézikönyv


943.9 V 69
Veresegyháziné Kovács Jolán
  Magyarország történeti-topográfiai kislexikona / Veresegyháziné Kovács Jolán, Veresegyházi Béla ; [a térképeket Hornyák Ágnes rajz.]. - [Budapest] : Aula, 1996. - 324 p., [4] t.fol. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 963-503-141-6 fűzött
történelem; helynevek; Magyarország; lexikon


943.9 V 78
  Vérző Magyarország : Magyar írók Magyarország területéért / [... Kosztolányi Dezső szerk.] ; [... rajzok Jeges Ernő ...]. - repr. kiad. - [Budapest] : Arc K., 1999. - 236 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Pallas ny., 1921
ISBN 963-85990-1-4 fűzött
békekonferencia; magyar irodalom; történelem; antológia; Magyarország


943.9 Z 61
Zolnay László
  Mozaikok a magyar újkorból / Zolnay László. - Budapest : Kozmosz Kv., 1986. - 334 p., [16] t. : ill. ; 17 cm. - (Az én világom, ISSN 0230-4996)
ISBN 963 211 687 9 fűzött
történelem; Buda; Pest


vissza