940/990 A középkor, az újkor és a legújabb kor történelme
Az egyes országok és területek története


940 T 56
  19. századi egyetemes történet : 1789-1890 / szerk. Vadász Sándor ; [írta Balogh András et al.] ; [a névmutatót kész. Magyar Zoltán]. - Budapest : Korona, 1998. - 526 p. ; 24 cm
ISBN 963-903-66-09 kötött
világtörténelem; kézikönyv


940 H 97
  A XX. század krónikája / [a magyar kiegészítéseket írta Beke György et al.]. - Budapest : Officina Nova, [1994]. - 1462 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Eredeti cím: Chronik des 20. Jahrhunderts. - Szerk. Harenberg, Bodo. - Lezárva: 1994. máj. 30.
ISBN 963-477-004-5 kötött
művelődéstörténet; világtörténelem; kézikönyv


949 A 16
Achim, Viorel
  Cigányok a román történelemben / Viorel Achim ; [ford. Török Blanka Csilla] . - Budapest : Osiris, 2001. - 254 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem b1219-2201)
Eredeti cím: Tiganii in istoria Romaniei. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-913-9 fűzött
cigányok; történelem; Románia


940 A 28
  "...ahol a határ elválaszt : Trianon és következményei a Kárpát-medencében / [szerk. Pásztor Cecília]. - Salgótarján : Nagy I. Történeti Kör : Nógrád M. Lvt. : Szindbád, 2002. - 558 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (Nagy Iván könyvek, ISSN 1418-7086) . (Kárpátia könyvek ; 1588-6328)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7243-45-3 kötött
határváltozások; történelem; Magyarország; Kárpát-medence


949 B 25
Balogh László
  Románia története / Balogh László. - [Budapest] : Aula, 2001. - 505 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (XX. század, ISSN 1419-2535)
Bibliogr.: p. 465-483.
ISBN 963-9345-23-7 kötött
történelem; Románia; kézikönyv


940 B 36
Barta János, ifj.
  "Napkirályok" tündöklése : Európa a XVI-XVIII. században / ifj. Barta János ; [a kronológiát és a névmutatót kész. Simándi Irén]. - Debrecen : Csokonai, 1996. - 246 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Történelmi kézikönyvtár / 1218-7887)
ISBN 963-260-087-8 fűzött
történelem; Európa


947 B 44
  Befejezetlen forradalom, 1917-1987 / szerk. Szilágyi Ákos. - [Budapest] : Budapest Művészeti Hetek és Szabadtéri Színpadok Ig., 1987. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 963 01 8612 8 fűzött
történelem; Szovjetunió


947 B 46
Béládi László
  Sztálin : Történelmi vázlat / Béládi László, Krausz Tamás. - [Budapest] : Láng, [1988]. - 292 p., [3] t. : ill. ; 20 cm. - (Korképek és kórképek, ISSN 0238-9673)
ISBN 963 02 5881 1 fűzött
politika; történelem; életrajz; Stalin, Iosif Vissarionovic; Szovjetunió


930 B 51
Benke József
  Az arab országok története / Benke József. - [Pécs] : Alexandra, 1997. - 24 cm
ISBN 963-367-281-3 kötött
arabok; történelem; Ázsia; Afrika; kézikönyv
1. köt. - 639 p, LXIV t.. : ill., főként színes, részben térk.
ISBN 963-367-312-7
2. köt. - p. 647-1255., t. LXV-XCVI. : ill., főként színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 1205-1222.
ISBN 963-367-313-5


930 B 51
Benke József
  Az arabok története / Benke József. - [Budapest] : Kossuth, 1987. - 614 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 581-594.
ISBN 963 09 3114 1 kötött
arab népek; Történelem


940 B 54
Berend T. Iván
  Válságos évtizedek : A 20. század első fele közép- és kelet-európai történetének interpretációja / Berend T. Iván. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Magvető, 1987. - 530 p., [28] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 14 0929 5 kötött
történelem; Közép-Európa; Kelet-Európa


944 B 57
Bertier de Sauvigny, Guillaume
  Nouvelle histoire de Paris : La Restauration, 1815-1830 / Guillaume de Bertier de Sauvigny. - Paris : Hachette, 1977. - 525 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 2 85962 001 X v.
történelem; Franciaország; Párizs


946 B 64
Birmingham, David
  Portugália története / David Birmingham ; [ford. Lukács Laura]. - [Budapest] : Pannonica, 1998. - 165, [8] p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: A concise history of Portugal. - Bibliogr.: p. [172-173].
ISBN 963-8469-83-8 kötött
történelem; Portugália; kézikönyv


940 B 70
Boden, Martina
  Krónika kézikönyv : Európa / [szöveg Martina Boden]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 509 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Chronik-Handbuch Europa. - Ford. Papp Krisztina [et al.]
ISBN 963-547-539-X kötött
történelem; Európa; lexikon


930 B 77
Bonkáló Sándor
  A ruténok (ruszinok) / Bonkáló Sándor ; sajtó alá rend., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Salga Attila ; [közread. az] Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. - 2. bőv. kiad. - Basel : EPMSZ ; Budapest, 1996. - 188 p., [10] t. : ill., főként színes ; 24 cm
A szerző életrajzát Bonkáló Ervin írta. - Szöllősy Pál bevezetőjével. - Bibliogr.: p. 127-128. és a jegyzetekben. - Bonkáló Sándor munkáinak bibliográfiája: p. 176-184.
ISBN 963-04-6386-5 fűzött
ruszin irodalom; történet; művelődéstörténet; történelem; Kárpátalja; kézikönyv


930 B 88
Brentjes, Burchard
  Izmael fiai : Az arabok története és kultúrája / Burchard Brentjes. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 177 p. : ill. ; 25 cm. - (Univerzum könyvtár, ISSN 0324-5098)
Eredeti cím: Die Schöne Ismaels. - Bibliogr.: p. 145-147.
ISBN 963 09 2759 4 kötött
arab népek; történelem


903 C 26
Condurachi, Emil
  Rumänien / Emil Condurachi, Constantin Daicoviciu. - München : Wilhelm Heyne Verl., 1980. - 238 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Archeologia mundi ; 23.)
Címford.: Románia. - Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 3 453 35023 5 fűzött
ősrégészet; őstörténet; Románia


940 D 31
Davies, Norman
  Európa története / Norman Davies ; [ford. Bojtár Endre, Bojtár Péter] ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Budapest : 2000 [Szerk.] : Osiris, 2001. - 1326 p., [32] t. : ill. ; 25 cm. - (Europica varietas, ISSN 1217-0240)
Eredeti cím: Europe. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-608-3 kötött
történelem; Európa; kézikönyv


973 D 40
Degler, Carl N.
  Az élő múlt : Milyen erők formálták Amerika mai képét? / Carl. N. Degler. - Budapest : Európa, 1993. - 667 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Out of our past. - Bibliogr.: p. 511-596.
ISBN 963 07 5513 0 kötött
történelem; Amerikai Egyesült Államok; kézikönyv


949 D 98
Durandin, Catherine
  A román nép története / Catherine Durandin ; [ford. Saly Noémi, Szántó Judit és Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Maecenas, 1998. - 508 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
Eredeti cím: Histoire des Roumains. - Bibliogr.: p. 481-500.
ISBN 963-9025-83-6 kötött
történelem; őstörténet; Románia; kézikönyv


940 D 98
Duroselle, Jean-Baptiste
  Európa népeinek története / Jean-Baptiste Duroselle ; [bev. Habsburg Otto] ; [a térk. szerzője Eckart Schwalm]. - Budapest : Officina Nova, [1993]. - 424 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
A ford. az "Europa - ein Geschichte seiner Völker" c. kiad. alapján készült
Kötött
történelem; Európa; kézikönyv


990 E 19
Egedy Gergely
  Ausztrália története / Egedy Gergely. - [Budapest] : Aula, 2000. - 457 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (XX. század, ISSN 1419-2535)
ISBN 963-9215-84-8 kötött
történelem; Ausztrália; kézikönyv


942 E 19
Egedy Gergely
  Nagy-Britannia története / Egedy Gergely. - [Budapest] : Aula, 1998. - 538 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (XX. század, ISSN 1419-2535)
Bibliogr.: p. 499-511.
ISBN 963-9078-85-9 kötött
történelem; Nagy-Britannia; kézikönyv


940 E 96
  Európa ezer éve : Középkor / szerk. Klaniczay Gábor ; [az uralkodólistákat és genealógiai táblázatokat Banyó Péter és Molnár Péter kész.] ; [a kronológiát kieg. és a szerkesztésben közrem. Nemerkényi Előd] ; [a térképeket kész. Banyó Péter]. - Budapest : Osiris, 2004. - 2 db : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-493-X kötött
történelem; Európa; kézikönyv
1. köt. - 368 p.
Bibliogr.: p. 25-62.
ISBN 963-389-585-5
2. köt. - 584 p.
Bibliogr.: p. 353-381.
ISBN 963-389-586-3


940 E 96
  Európa története / [... szerk. Gunst Péter] ; [szerzők Orosz István et al.] . - Változatlan lny. - Debrecen : Csokonai, 1996. - 432 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 428-432.
ISBN 963-260-101-7 kötött
történelem; Európa; kézikönyv


940 E 96
  Európa uralkodói / írták Petr Cornej [et al.] ; [ford. Tamáska Péter] ; [... a térképszövegeket ford., a leszármazási táblákat és az időrendi áttekintést kész. Weiszhár Attila]. - [Budapest] : Maecenas : Talentum, 1999. - 324 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
Eredeti cím: Evropa králu a císaru
ISBN 963-203-017-6. ISBN 963-645-053-6 kötött
történelem; királyok; Európa; lexikon


940 E 97
  Évfordulók, események kalendáriuma / [összeáll.] Boruzs, Jacsmenik. - Debrecen : Kheirón '97, 1999. - [384] p. ; 20 cm
ISBN 963-9246-03-4 fűzött
évfordulók; eseménynaptár; történelem; művelődéstörténet


940 E 98
  The expanding world : [A history of civilizations from the reformation to the age of revolutions] / gen. ed. Esmond Wright. - Rev. and updat. ed. - London [etc.] : Hamlyn, 1979. - 384 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Címford.: A növekvő világ
ISBN 0 600 39433 6 kötött
művelődéstörténet; történelem; újkor


960 F 12
Fage, J. D.
  Afrika története / J. D. Fage, W. Tordoff ; [ford. Antóni Csaba]. - Budapest : Osiris, 2004. - 553 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: A history of Africa. - Bibliogr.: p. 507-529.
ISBN 963-389-664-9 kötött
történelem; Afrika


940 F 90
  Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, 1918-1919 / összeáll. és szerk. Ádám Magda és Ormos Mária ; [ford. Barabás József]. - Budapest : Akad. K., 1999. - VII, 395 p. : ill., térk. ; 25 cm
A ford. a "Documents diplomatiques francais sur l'histoire du bassin des Carpates 1918-1932" vol. 1. (Budapest : Akad. K., 1993) c. kiad. alapján készült
ISBN 963-05-7339-3 kötött
történelem; diplomácia; külpolitika; békekonferencia; Közép-Európa; Magyarország; Franciaország


943 F 95
Fulbrook, Mary
  Németország története / Mary Fulbrook ; [ford. Szuhay-Havas Ervin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas Kv. Budapest, 1997. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
Eredeti cím: A concise history of Germany. - Bibliogr.: p. 249-255.
ISBN 963-9025-30-5 kötött
történelem; Németország


940 G 19
Galántai József
  Az első világháború / Galántai József. - 2. kiad. - Budapest : Gondolat, 1988. - 546 p. : ill., térkép ; 25 cm
Bibliogr.: p. 505-521.
ISBN 963 282 004 5 kötött
háború; történelem; kézikönyv


946 G 24
García de Cortázar, Fernando
  Spanyolország története / Fernando García de Cortázar, José Manuel Gomzález Vesga ; [ford. Lakatos Zsuzsa, Renteria Anikó] ; [a versidézeteket ford. Szőnyi Ferenc] ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Budapest : Osiris, 2001. - 516 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Breve historia de Espana
ISBN 963-379-971-6 kötött
történelem; Spanyolország; kézikönyv


327 G 33
Gecse Géza
  Bizánctól Bizáncig : Epizódok az orosz pánszlávizmus történetéből / Gecse Géza. - Budapest : Interetnica, 1993. - 253 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Nemzetek és államok, ISSN 1217-422X)
Bibliogr.: p. 191-200.
ISBN 963 04 3090 8 fűzött
pánszlávizmus; történelem; Oroszország; Szovjetunió


950 G 50
Goldschmidt, Arthur, Jr.
  A Közel-Kelet rövid története / Arthur Goldschmidt Jr. ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Maecenas Kv., 1997. - 479 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
Eredeti cím: A concise histroy of the Middle East. - Bibliogr.: p. 462-463.
ISBN 963-9025-44-5 kötött
iszlám; történelem; arabok; Ázsia; Közel-Kelet


940 H 13
Hajnal István
  Az újkor története / írta Hajnal István. - Budapest : Akad. K., 1988. - VI, 620 p., XI t.fol. : ill., színes térk. ; 25 cm. - (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata, ISSN 0237-6458)
Az 1936-ban Budapesten, a Magyar Szemle Társaság kiadásában, az "Egyetemes történet : Négy kötetben" c. gyűjt. 3. köteteként megjelent mű reprintje. - Az előszót H. Balázs Éva írta
ISBN 963 05 4941 7 kötött
világtörténelem; kézikönyv


940 H 24
Halmosy Dénes
  Nemzetközi szerződések, 1918-1945 : A két világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb külpolitikai szerződései / [feldolg. és a tanulmányokat írta] Halmosy Dénes. - 2., átd. és bőv. kiad. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk. : Gondolat, 1983. - 690 p. ; 21 cm
ISBN 963 221 268 1 kötött
külpolitika; nemzetközi jog; szerződés; Magyarország; kézikönyv


940 H 24
Halmosy Dénes
  Nemzetközi szerződések, 1945-1982 : A második világháború utáni korszak legfontosabb külpolitikai szerződései / [feldolg. és a tanulmányokat írta] Halmosy Dénes. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk. : Gondolat, 1985. - 674 p. ; 21 cm
Előzm.: Nemzetközi szerződések, 1918-1945
ISBN 963 221 506 0 kötött
külpolitika; nemzetközi jog; szerződés; Magyarország; kézikönyv


940 H 53
Hegyi András
  Válogatott bibliográfia az új- és legújabbkori egyetemes történelem tanulmányozásához / Gábor Kálmánné és Klukovics Lajosné közreműködésével szerk. Hegyi András. - Budapest : Tankvk., 1987. - 322 p. ; 24 cm
József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete. J 2-1523
Fűzött
történelem; bibliográfia


949 H 53
Hegyi Klára
  Az oszmán birodalom Európában / [írta] Hegyi Klára ; [a képeket vál.] Zimányi Vera. - [Budapest] : Corvina, 1986. - 164 p., [84] t. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 963 13 2180 0 kötött
történelem; Törökország


940 H 95
  Hungaro-Polonica : Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből : Emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születésnapjára / [szerk. Kiss Gy. Csaba és Kovács István] ; [közrem. Nagy József Zsigmond]. - Budapest : MTA Irod.tud. Int., 1986. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 963 7341 45 5 fűzött
történelem; irodalom; történet; Felczak, Waclaw; Magyarország; Lengyelország


942 I 71
  Írország története : [Egyetemi tankönyv] / T. W. Moddy, F. X. Martin szerk. ; [ford. Rakovszky Zsuzsa és Siklós Márta]. - [Budapest] : Corvina, 1999. - 329 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Eredeti cím: The course of Irish history. - Bibliogr.: p. 310. és a jegyzetekben
ISBN 963-13-4553-X fűzött
történelem; Írország; kézikönyv


940 J 38
Janos, Andrew C.
  Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában / Andrew C. Janos ; [ford. Székely Dániel és Bohács Ákos] ; [a mutatót Baráth Katalin állította össze] ; [a térképeket Sasi Attila kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 473 p. ; 25 cm. - (Helikon Universitas : politiológia, ISSN 1417-8818)
Eredeti cím: East Central Europe in the modern world. - Bibliogr.: p. 421-454.
ISBN 963208-797-6 kötött
történelem; gazdaság; politika; Kelet-Európa; Közép-Európa


949 J 57
Jelavich, Barbara
  A Balkán története / Barbara Jelavich ; [ford. Balabán Péter]. - Budapest : Osiris : 2000 [Szerk.], 1996. - 2 db : ill., térk.. - 24 cm. - (Europica varietas, ISSN 1217-0240)
Eredeti cím: History of the Balkans
ISBN 963-3769-120-0 fűzött
történelem; Balkán; kézikönyv
1. köt., 18. és 19. század. - 344 p.
ISBN 963-379-205-3
2. köt., 20. sz. - 409 p.
Bibliogr.: p. 389-398.
ISBN 963-379-206-1


940 K 27
Katus László
  A középkor története : Egyetemi tankönyv / Katus László. - 2. jav. kiad. - Budapest : Pannonica : Rubicon, 2001. - 400 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-396.
ISBN 963-9252-30-1 kötött
történelem; művelődéstörténet; középkor; Európa; kézikönyv


940 K 46
  Kindlers Kulturgeschichte Europas. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag , 1983. - 20 db : ill. ; 18 cm
ISBN 3 423 05941 9 fűzött
történelem; művelődéstörténet; Európa; kézikönyv
1., Vorgeschichte Europas : Vom Nomadentum zur Hochkultur / Stuart Pigott. - 466 p., [12] t.
Címford.: Európa őstörténete : A nomádságtól a magaskultúrákig. - Bibliogr.: p. 353-427.
2., Griechenland : Von Homer bis zum Fall Athens / Cecil Maurice Bowra. - 393 p., [12] t.
Címford.: Görögország : Homérosztól Athén bukásáig. - Bibliogr.: p. 378-382.
3., Der Hellenismus : Werden und Wirkung. - 499 p., [12] t.fol.
Címford.: A hellenizmus : Kialakulása és hatása. - Bibliogr.: p. 457-470.
4., Rom : Porträt einer Weltkultur / Michael Grant. - 480 p., [12] t.fol.
Címford.: Egy világkultúra portréja. - Bibliogr.: p. 458-460.
5., Die Spätantike : Der Niedergang Roms - Metamorphose der Antiken Kultur / Joseph Vogt. - 594 p., [12] t.fol.
Címford.: A késői ókor : Róma hanyatlása - az ókori kultúra átalakulása. - Bibliogr.: p. 599-572.
6., Die Kelten : Von der Vorgeschichte bis zum Normanneneinfall / Myles Dillon, Nora K. Chadwick. - 591 p., [10] t.fol.
Címford.: A kelták : Az őstörténettől a normann betörésig
7., Die Germanen : Länder und Völker / Emil Nack. - 461 p., [12] t.fol.
Címford.: Germánok : Országok és népek
8., Byzanz : Von der Gründung bis zum Fall Konstantinopels / Steven Runciman. - 459 p., [12] t.
Címford.: Bizánc : Az alapítástól Konstantinápoly bukásáig. - Bibliogr.: p. 393-433.
9-10., Mittelalter : Vom Jahr 1000 bis 1350 : Teil 1-2. / Friedrich Heer. - 842 p., [24] t.fol.
Címford.: Középkor. - Bibliogr.: p. 768-816.
11., Das Zeitalter der Renaissance : Von Petrarca bis Erasmus / S. Harrison Thomson. - 737 p., [12] t.fol.
Címford.: A reneszánsz kora. - Bibliogr.: p. 679-687.
12., Das Zeitalter der Entdeckungen / John H. Parry. - 631 p., [12] t.fol.
Címford.: A felfedezések kora. - Bibliogr.: p. 601-607.
13., Das Zeitalter des Barock : Europa zwischen 1598 und 1715 / Maurice Ashley. - 454 p., [12] t.fol. Ű
Címford.: A barokk kora. - Bibliogr.: p. 411-420.
14., Europa im 18. Jahrhundert : Die Aristokratie und ihre Herausforderung durch das Bürgentum / George Rudé. - 517 p. [12] t.fol.
Címford.: Európa a 18. században : Az arisztokrácia és a polgárság kihívása. - Bibliogr.: p. 472-477.
15., Europäische Revolutionen / Eric Hobsbawm. - 600 p., [12] t.fol.
Címford.: Az európai forradalmak. - Bibliogr.: p. 565-572.
16., Europäische Kolonialreiche : Welthandel und Weltherrenschaft im 18. Jahrhundert / John H. Parry. - 708 p., [12] t.fol.
Címford.: Európai gyarmatbirodalmak. - Bibliogr.: p. 667-676.
17., Das britische Commonwealth : Entstehung - Geschichte - Struktur / Nicholas Mansergh. - 837 p., [12] t.fol.
Címford.: A Brit Nemzetközösség. - Bibliogr.: p. 798-809.
18., Europa im 19. Jahrhundert : Europa als Weltmacht : 1815-1914 / Robert Schnerb. - 790 p., [12] t.fol.
Címford.: Európa a 19. században : Európa mint világhatalom. - Bibliogr.: p. 681-714.
19., Die Slawen : Von Völkern zu Nationen / Roger Portal. - 795 p., [12] t.fol.
Címford.: A szlávok : Népektől a nemzetekig. - Bibliogr.: p. 693-706.
20., Europa im 20. Jahrhundert : Eine Geistesgeschichtliche der Gegenwart / George Lichtheim. - 661. p., [12] t.fol.
Címford.: Európa a 20. században : A jelenkor szellemtörténete


940 K 58
Klaniczay Gábor
  Az uralkodók szentsége a középkorban : Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek / Klaniczay Gábor. - Budapest : Balassi, 2000. - 372 p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 333-368.
ISBN 963-506-298-2 kötött
királyok; kultusz; vallási élet; történet; középkor; Magyarország; Európa


940 K 97
Kučera, Rudolf
  Közép-Európa története egy cseh politológus szemével / Rudolf Kučera ; [Popély Gyula utószavával] ; [ford. Mayer Judit ; [a térképek ismertetése Plihál Katalin munkája]. - Budapest : Korma, 2008. - 165 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Eredeti cím: Kapitoly z dějin střední Evropy. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-87903-0-9 kötött
világtörténelem; belpolitika; külpolitika; nemzetiségi kérdés; Közép-Európa


940 L 40
Le Goff, Jacques
  Európa születése a középkorban / Jacques Le Goff ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Atlantisz, 2008. - 333 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Európa születése, ISSN 1217-9396)
Eredeti cím: L'Europe est-elle née au moyen âge. - Bibliogr.: p. 279-325. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9777-03-3 kötött
kortörténelem; művelődéstörténet; középkor; Európa


943 M 26
Mann, Golo
  Németország története, 1919-1945 / Golo Mann ; [ford. Kajtár Mária]. - Budapest : Balassi, 1997. - 190 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Deutsche Geshichte, 1919-1945. - Bibliogr.: p. 183-187.
ISBN 963-506-123-4 fűzött
történelem; Németország


940 M 50
  The medieval and renaissance world : [A history of civilizations from the dark ages to the renaissance] / gen. ed. Esmond Wright. - Rev. and updat. ed . - London [etc.] : Hamlyn, 1979. - 384 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Címford.: A középkori és reneszánsz világ
ISBN 0 600 36328 7 v.
történelem; művelődéstörténet; középkor; reneszánsz


325.25 M 55
Merz, Konrad
  Ein Mensch fällt aus Deutschland : Anhang: Aus dem Tagebuch eines Berliner Studenten / Konrad Merz. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer, 1981. - 173 p. ; 18 cm. - (Bibliothek der verbrannten Bücher)
Címford.: Egy ember kitör Németországból : Függelék: Egy berlini diák naplójából
ISBN 3 596 25172 9 fűzött
zsidók; emigráció; történelem; Németország


947 M 68
Milner-Gulland, Robin
  Az orosz világ atlasza : A volt Szovjetunió országaival / Robin Milner-Gulland, Nikolai Dejevsky ; [ford. Kertész Balázs]. - [Budapest] : Helikon, 2000. - 240 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Cultural atlas of Russia and the former Soviet Union. - Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 963-208-659-7 kötött
művelődéstörténet; történelem; Oroszország; Szovjetunió; kézikönyv


940 M 73
  The modern world : [A history of civilizations from Napoleon to the present day] / gen. ed. Esmond Wright. - Rev. and updat. ed. - London [etc.] : Hamlyn, 1979. - 384 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Címford.: A modern világ
ISBN 0 600 3943 4 kötött
történelem; művelődéstörténet; újkor; kézikönyv


943 N 52
Németh István
  Németország története : Az egységtől az egységig, 1871-1990 / Németh István ; [az Életrajzi ismertetést és a Kronológiát összeáll. Kiss Henrietta]. - [Budapest] : Aula, 2002. - 679 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (XX. század, ISSN 1419-2535)
Bibliogr.: p. 603-612.
ISBN 963-9345-46-6 kötött
történelem; Németország; kézikönyv


949 O 80
Ostrogorsky, Georg
  A bizánci állam története / Georg Ostrogorsky ; [ford. Magyar István Lénárd, Németh Ferdinánd, Prohászka Péter]. - Budapest : Osiris, 2001. - 535 p., [13] t. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Byzantinische Geschichte. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-117-5 kötött
történelem; Bizánc


940 P 23
Pándi Lajos
  Köztes-Európa : Térképgyűjtemény / összeáll. Pándi Lajos ; [a szerző mtársa Bárdi Nándor] ; [a térképeket rajzolta Molnárné Kasza Katalin]. - Budapest : Osiris-Századvég, 1995. - 798 p. : ill., térkép ; 29 cm
ISBN 963-450-713-1 kötött
történelem; Közép-Európa; Kelet-Európa; kézikönyv; térkép


947 O 65
  Orosz történelem. - Budapest : Osiris : 2000, 1996. - 2 db : ill., színes térk.. - 25 cm. - (Europica varietas, ISSN 1217-0240)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-178-2 kötött
történelem; Oroszország; Szovjetunió; kézikönyv
1. köt., Az orosz birodalom története / Mihail Heller ; [ford. Balogh Magdolna, ... Páll Erna ...] ; [az időrendi áttekintést kész. Gerencsér Zsigmond]. - 667 p.
ISBN 963-379-243-6
2. köt., A Szovjetunió története / Mihail Heller, Alexandr Nyekrics ; [ford. Kiss Ilona] ; [az utószót ford. Páll Erna] ; [... az időrendi áttekintést kész. Gerencsér Zsigmond]. - 610 p.
ISBN 963-379-244-4


947 O 65
  Az orosz történelem egyetemessége és különössége / [a szövegeket vál. és a bevezetést írta Krausz Tamás, Szvák Gyula] ; [szerk. Krausz Tamás et al.]. - 2. kiad. - Budapest : ELTE Áll. és Jogtud. Kar, 1983. - 324 p. ; 24 cm. - (Fejlődés-tanulmányok, ISSN 0139-2816 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
történelem; Oroszország


947 O 66
  Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája, 1900-1991 / [szerk. Krausz Tamás és Szilágyi Ákos] ; [a szerkesztésben közrem. Sz. Bíró Zoltán] ; [a képanyagot összeáll. Jalsovszky Katalin és Tomsics Emőke]. - Budapest : Akad. K., 1992. - 389 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 963 05 6231 6 fűzött
történelem; Oroszország; Szovjetunió; kronológia


947 O 66
  Oroszország története / Font Márta, Krausz Tamás, Niederhauser Emil, Szvák Gyula ; [szerk. Szvák Gyula] ; [a függeléket Czéh Zoltán állította össze]. - Budapest : Maecenas, 1997. - 689 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 662-672.
ISBN 963-8469-69-2 kötött
történelem; Oroszország; kézikönyv


940 P 77
Pók Attila
  A nemzetközi élet krónikája, 1945-1997 / Pók Attila. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 1998. - 401 p. ; 24 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-310X ; 6.)
ISBN 963-8312-57-2 fűzött
politika; nemzetközi élet; történet; világtörténelem; kézikönyv


951 P 81
Polonyi Péter
  Kína története / Polonyi Péter. - 2., átd., bőv. kiad. - Budapest : Maecenas, 1994. - 317 p. : ill. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
Bibliogr.: p. 309-312.
ISBN 963-8469-33-1 kötött
történelem; Kína; kézikönyv


943 P 85
Popély Árpád
  A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája, 1944-1992 / Popély Árpád ; [a mutatókat kész. Fedinec Csilla, Sebő Beáta] ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int., 2006. - 708 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Nostra tempora ; 13.)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven. - Bibliogr. p. [571]-596.
ISBN 80-89249-03-5 kötött
határon túli magyarok; történelem; kronológia; Csehszlovákia; kézikönyv


940 P 90
Prepuk Anikó
  A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században / Prepuk Anikó. - Debrecen : Csokonai, 1997. - 264 p. : ill. ; 20 cm. - (Történelmi kézikönyvtár , ISSN 1218-3903)
Bibliogr.: p. 223-231.
ISBN 963-260-099-1 fűzött
zsidóság; történelem; Európa; Közép-Európa


944 P 91
Price, Roger
  Franciaország története / Roger Price. - Budapest : Maecenas, 1994. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
Eredeti cím: A concise history of France. - Bibliogr.: p. 349-353.
ISBN 963-8469-02-1 kötött
történelem; Franciaország; kézikönyv


947 R 42
Rauch, Georg von
  A balti államok története / Georg von Rauch, Romuald J. Misiunas, Rein Taagepera ; [ford. Pálvölgyi Endre, Bojtár Péter]. - Budapest : Osiris-Századvég : 2000 [Szerk.], 1994. - 467 p. ; 24 cm. - (Europica varietas, ISSN 1217-0240)
A fordítás a "Geschichte der baltischen Staaten" (München : Taschenbuch Verl., 1990) és a "The Baltic States" (Berkeley: Los Angeles, Univ. of California Press, 1983) c. művek alapján kész. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-379-019-0 fűzött
történelem; Észtország; Lettország; Litvánia; kézikönyv


952 R 52
Reischauer, Edwin O.
  Japán története / Edwin O. Reischauer. - Budapest : Maecenas, 1995. - 337 p. : ill. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
Eredeti cím: Japan, the story of a nation
ISBN 963-8469-32-3 kötött
történelem; Japán; kézikönyv


940 R 76
Roberts, Martin
  Európa története 1789-1914 : Az ipari forradalom és a liberalizmus kora / Martin Roberts. - Budapest : Akad. K., 1992. - 361 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Eredeti cím: A portrait of Europe 1789-1914. - Bibliogr.: p. 338-342.
ISBN 963 05 6069 2 fűzött
történelem; Európa; kézikönyv


940 R 76
Roberts, Martin
  Európa története 1900-1973 : Az új barbárság kora? / Martin Roberts. - Budapest : Akad. K., 1992. - 402 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Eredeti cím: A portrait of Europe 1900-1973. - Bibliogr.: p. 381-385.
ISBN 963 05 6246 4 fűzött
történelem; Európa; kézikönyv


940 R 80
Romsics Ignác
  Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században / Romsics Ignác ; [... a térképeket rajz. Sebők László] ; [mutatót kész. Gelléri Gábor]. - Budapest : Napvilág, 1998. - 419 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-390.
ISBN 963-9082-13-9 fűzött
nemzetiségi kérdés; történelem; Európa; Közép-Európa


940 R 96
Runciman, Steven
  A keresztes hadjáratok története / Steven Runciman ; [ford. Bánki Vera, Nagy Mónika Zsuzsanna] ; [szerk. Veszprémy László] ; [a térképeket kész. Sebők László] ; [a bibliográfiai kiegészítést kész. Hunyadi Zsolt]. - Budapest : Osiris, 1999. - 1084 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: A history of the crusades. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-448-X kötött
történelem; keresztes hadjáratok; történet


930 S 37
Schramm, Gottfried
  Korai román történelem : Nyolc tézis a délkelet-európai latin kontinuitás helyének meghatározásához / Gottfried Schramm ; [ford. Schütz István]. - Debrecen : Csokonai, 1997. - 107, [9] p., [1] t.fol. : ill., térk. ; 20 cm. - (Disputa, ISSN 1218-6082)
Eredeti cím: Frühe Schicksale der Rumänen. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-105-X fűzött
történelem; ókor; Erdély; Románia


973 S 50
Sellers, Charles
  Az Egyesült Államok története / Charles Sellers, Henry May, Neil R. McMillen ; [ford. Hahner Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas Kv. : Talentum, 1999. - 450 p., [12] t. : ill. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
Eredeti cím: A synopsis of American history
ISBN 963-203-012-5. ISBN 963-645-042-0 kötött
történelem; Amerikai Egyesült Államok; kézikönyv


940 S 65
Sipos Péter
  Adattár a II. világháború történetéhez / Sipos Péter. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 1994. - 150 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-310X ; 2.)
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 963-8312-09-2 fűzött
háború; történet; történelem; világtörténelem; Magyarország; kronológia


949 S 68
Sokcsevits Dénes
  Déli szomszédaink története / Sokcsevits Dénes, Szilágyi Imre, Szilágyi Károly. - Budapest : Bereményi, [1994]. - 355 p. : ill., részben térk. ; 19 cm. - (Népek hazája..., ISSN 1216-7363 ; 4.)
Bibliogr.: p. 351-355.
ISBN 963-8182-07-5 fűzött
történelem; Jugoszlávia; Horvátország; Szerbia; Szlovénia


942 Sz 30
Szántó György Tibor
  Anglia története / Szántó György Tibor. - 5. kiad. - [Budapest] : Maecenas Kv. Budapest, 1997. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 963-9025-29-1 kötött
történelem; Anglia


943.7 Sz 32
Szarka László
  A szlovákok története / Szarka László. - Budapest : Bereményi Kvk., 1993. - 224 p. ; 19 cm. - (Népek hazája, ISSN 1216-7363)
ISBN 963 8182 008 fűzött
történelem; szlovákok; kézikönyv


949.8 Sz 36
Szász Zoltán
  A románok története / Szász Zoltán. - Budapest : Bereményi Kvk., 1993. - 195 p. ; 19 cm. - (Népek hazája, ISSN 1216-7363)
Fűzött
történelem; románok; kézikönyv


943 Sz 87
Szokolay Katalin
  Lengyelország története / Szokolay Katalin ; [a térképeket és a mutatókat szerk. Illés Pál Attila]. - Budapest : Balassi, 1996. - 290 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 271-274.
ISBN 963-506-097-1 fűzött
történelem; Lengyelország; kézikönyv


940 Sz 99
  Szürke eminenciások / [vál. és szerk. Szvák Gyula]. - Budapest : Kozmosz Kv., 1989. - 308 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 211 832 4 kötött
világtörténelem; miniszterek; életrajz


930 T 10
Taagepera, Rein
  A finnugor népek az orosz államban / Rein Taagepera ; [ford. Kovács Lajos] ; [... az utószót írta Voigt Vilmos]. - Budapest : Osiris, 2000. - 393 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Europica varietas, ISSN 1217-0240)
Eredeti cím: The Finnugric republics and the Russian state. - Bibliogr.: p. 353-368.
ISBN 963-379-789-6 kötött
finnugor népek; történelem; Oroszország; kézikönyv


940 T 36
Taylor, A. J. P.
  Európa tündöklése és bukása / A. J. P. Taylor ; [ford. Nagy György, ... Nagy Márta]. - Budapest : Scolar, 1999. - 351 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Europe: grandeur and decline. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9193-05-4 kötött
történelem; politika; Európa


950 T 43
Tenigl-Takács László
  India története / Tenigl-Takács László. - Budapest : Medicina : A Tan Kapuja Buddhista Főisk., 1997. - 497 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 491-493.
ISBN 963-241-818-2 fűzött
történelem; India; kézikönyv


970 T 57
Todorov, Tzvetan
  La conquete de la l'Amérique : La question de l'autre / Tzvetan Todorov. - Paris : Seuil, 1982. - 278 p. ; 21 cm
Címford.: Amerika meghódítása
ISBN 2 02 006147 3 fűzött
történelem; Amerika


952 T 80
Totman, Conrad
  Japán története / Conrad Totman ; [ford. Antóni Csaba]. - Budapest : Osiris, 2006. - 856 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Eredeti cím: A history of Japan. - Bibliogr.: p. 782-814. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-840-4 kötött
történelem; Japán; kézikönyv


973 V 92
Vital, David
  The future of the Jews : A people at the crossroads? / David Vital. - Cambirdge, MA ; London : Harvard University Press, 1990. - ix, 161 p. ; 22 cm
Címford.: A zsidóság jövője : Egy nép a keresztútnál?
ISBN 0-674-33925-8 kötött
zsidók; cionizmus; Amerikai Egyesült Államok; Izrael


943 W 78
Winkler, Heinrich August
  Németország története a modern korban / Heinrich August Winkler ; [ford. D. Molnár Judit] ; [... a fordításban közrem. Ress László]. - Budapest : Osiris, 2005. - 2 db ; 25 cm
Eredeti cím: Der lange Weg nach Westen. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-689-4 kötött
történelem; német történelem; Németország; kézikönyv
1. köt. - 577 p.
ISBN 963-389-690-8
2. köt. - 668 p.
ISBN 963-389-691-6


943 Z 71
Zöllner, Erich
  Ausztria története / Erich Zöllner ; [ford. Bojtár Endre]. - Budapest : Osiris : 2000, 1998. - 553 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Europica varietas, ISSN 1217-0240)
Eredeti cím: Geschichte Österreichs. - Bibliogr.: p. 435-512.
ISBN 963-379-486-2 kötött
történelem; Ausztria; kézikönyv


vissza