931 Az ókori népek története


930 A 66
  Antik lexikon / [a német kiad. főszerkesztője Johannes Irmscher] ; [a m. kiad. főszerkesztője Szepes Erika]. - [Budapest] : Corvina, 1993. - 608, [10] p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Lexikon der Antike. - Bibliogr.: p. [616-617].
ISBN 963 13 3860 6 kötött
ókor; lexikon


931 B 14
Baines, John
  Az ókori Egyiptom atlasza / J. Baines, J. Málek. - [Budapest] : Helikon, 2000. - 240 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Atlas of ancien Egypt. - Ford. Udvarhelyi László. - Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 963-208-642-2 kötött
történelem; művelődéstörténet; régészet; ókor; Egyiptom


931 B 28
Bánosi György
  Eltűnt népek, eltűnt birodalmak / Bánosi György, Veresegyházi Béla. - Budapest : Unió, [1996]. - 159 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Diák kislexikon, ISSN 1416-0595)
ISBN 963-388-128-5 kötött
világtörténelem; lexikon


931 B 61
  Bibliai atlasz : A Biblia világának történeti térképei / [ford. Hetényi Attila]. - Budapest : Kálvin, 1999. - 64 p. : ill., térk. ; 26 cm + mell.
Eredeti cím: Bibelatlas. - Szerk. Strange, John
ISBN 963-300-785-2 kötött
Biblia; térkép


930.85 C 38
Cornell, Tim
  A római világ atlasza / Tim Cornell, John Matthews ; [ford. Fridli Judit ... és Pálvölgyi Endre ...]. - [Budapest] : Helikon, 1999. - 243 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Atlas of the Roman world. - Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 963-208-626-0 kötött
művelődéstörténet; történelem; ókor; Római Birodalom; kézikönyv


930 E 45
  Az ember képes története / főszerk. Göran Burenhult. - [Budapest] : Officina Nova, [1995]- . - 32 cm
Eredeti cím: The illustrated history of humankind. - A 2. kötettől az Officina Nova és a Magyar Könyvklub közös kiadásában jelenik meg
ISBN 963-477-015-0
[3.], Óvilági kultúrák : Városok és államok születése / [közrem. P. J. Casey et al.] ; [ford. Dezső Tamás] ; Barry Cunliffe előszavával. - [1996]. - 238 p. : ill., főként színes
Eredeti cím: Old world civilizations
ISBN 963-477-058-4
régészet; világtörténelem; ókor; kézikönyv


931 F 52
Ferenczy Endre
  Az ókori Róma története : [Egyetemi tankönyv] / Ferenczy Endre, Maróti Egon, Hahn István ; szerk. Harmatta János. - Budapest : Tankvk., 1992. - 434 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 18 4313 0 kötött
Római Birodalom; történet; kézikönyv


931 G 60
  Görög történelem a kezdetektről Kr. e. 30-ig / Hegyi Dolores [et al.] ; szerk. Németh György. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 1996. - 393 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-241-X kötött
történelem; Görögország; kézikönyv


931 H 43
Havas László
  Római történelem / Havas László, W. Hegyi György, Szabó Edit. - Budapest : Osiris, 2007. - 867 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-389-908-3 kötött
ókor; történelem; Római Birodalom


931 H 43
Havas László
  Római történeti kézikönyv / [írták Havas László, Németh György, Szabó Edit] ; [a források jegyzékét összeáll. Forisek Péter] ; [... közrem. Gradvohl Edina]. - Budapest : Korona, 2000. - 644 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 583-584., 589-635.
ISBN 963-9191-75-2 kötött
történelem; Római Birodalom; kézikönyv; bibliográfia; kronológia; lexikon


931 K 11
Kákosy László
  Az ókori Egyiptom története és kultúrája / Kákosy László. - Budapest : Osiris, 1998. - 434 p., [130] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek)
Bibliogr.: p. 399-406.
ISBN 963-379-371-8 kötött
történelem; művelődéstörténet; ókor; Egyiptom


931 K 42
Kertész István
  Hellénisztikus történelem / Kertész István. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2000. - 264 p., [4] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 13.)
Bibliogr.: p. 233-242. és a jegyzetekben
ISBN 963-8312-69-6 fűzött
történelem; ókor; Sándor, Nagy, makedon uralkodó; Egyiptom; Görögország; Makedónia


935 K 59
Klengel, Horst
  Nomádok az ókori Elő-Ázsiában / Horst Klengel. - Budapest : Gondolat, 1985. - 249 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Eredeti cím: Zwischen Zelt und Palast. - Bibliogr.: p. 233-237. és a jegyzetekben
ISBN 963 281 618 8 kötött
nomád népek; ókor; történelem; Ázsia; Elő-Ázsia


931 K 67
Komoróczy Géza
  Bezárkózás a nemzeti hagyományba : Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten : Tanulmányok az ókori keleti szövegek értelmezése köréből / Komoróczy Géza. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 1995. - 371 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-081-6 fűzött
történelem; művelődéstörténet; világtörténelem; ókor; Ázsia


930.85 L 62
Levi, Peter
  A görög világ atlasza / Peter Levi ; [ford. Pálvölgyi Endre]. - [Budapest] : Helikon, 1994. - 236 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Eredeti cím: Atlas of the Greek world. - Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 963-208-323-7 kötött
ókor; történelem; művelődéstörténet; Görögország; kézikönyv


930.85 M 14
  A magyar ókortudomány bibliográfiája, 1951-1975 = Bibliographia studiorum antiquorum in Hungaria, MCMLI-MCMLXXV / főszerk. Ritoók Zsigmond ; szerk. Bellus Ibolya [et al.]. - Budapest : Akad. K., 1986. - 971 p. ; 25 cm
Előzményei: Moravek Endre "A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája, 1901-1925" és Borzsák István "A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája, 1926-1950". - Az előszó és a tartalomjegyzék latin nyelven is
ISBN 963-05-3466-5 kötött
ókor; művelődéstörténet; klasszika-filológia; régészet; történettudomány; irodalomtudomány; bibliográfia


930.85 M 14
  A magyar ókortudomány bibliográfiája, 1976-1990 = Bibliographia studiorum antiquorum in Hungaria, MCMLXXVI-MCMXC / szerk. Bellus Ibolya. - Budapest : Balassi , 1996. - 598 p. ; 25 cm
ISBN 963-506-082-3 kötött
klasszika filológia; bizantinológia; ókortudomány; bibliográfia


I-150/1
Marchese, Ronald T.
  Urbanizmus a görög-római kultúrában [Fordítás] : Néhány általános reflexió és megjegyzés = Urbanism in the classical world : Some general considerations and remarks / Marchese T. Roland. - Közművelődési Információs Intézet. Tömörítvény ; Ardó Mária ; 1985 (In: 5000 years of popular culture / ed. by Fred E. H. Schroeder. - Bowling Green, Ohio : B. G. University Popular Press, 1980. p. 53-91.). - 7 fol. ; 29 cm
görög kultúra; ókor; Római birodalom


931 N 52
Németh György
  A polisok világa : Bevezetés az archaikus és koraklasszikus kori görög társadalomtörténetbe / Németh György ; [a kronológia és a névmutató Gradvohl Edina munkája]. - Budapest : Korona, 1999. - 347 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9191-11-6 kötött
történelem; ókor; Görögország; kézikönyv


931 O 16
  Az ókori görögök és rómaiak története / szerk. John Boardman, Jasper Griffin, Oswyn Murray ; [ford. Szuhay-Havas Ervin, Várady Géza, Vilmos László] . - [Budapest] : Maecenas Kv. Budapest, 1996. - 879 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 25 cm
Eredeti cím: The Oxford history of the classical world
ISBN 963-9025-08-9 fűzött
történelem; művelődéstörténet; ókor; Görögország; Római Birodalom; kézikönyv


930 O 16
  Ókori lexikon / ... szerk. Pecz Vilmos. - új kiad. / ... előszavát írta Ritoók Zsigmond. - Budapest : Könyvért, 1984-1985. - 4 db ; 24 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
Az 1902-1904 között, Budapesten, a Franklin-Társulat által kiadott mű reprintje
ISBN 963 02 2927 7 kötött
művelődéstörténet; ókor; világtörténelem; lexikon
1/1. köt., A-Dem. - 1984. - 540 p. : ill.
ISBN 963 02 3054 2
1/2. köt., Dem-L. - 1985. - p. 541-1142., [6] t.fol. : ill.
ISBN 963 02 3055 0
2/1. köt., M-Pub. - 1985. - 608., [2] t.fol. : ill., színes
ISBN 963 02 3056 9
2/2. köt., Pub-Z : Bibliográfiai függelékkel / [a bibliográfiai függeléket összeál. Horváth J. József]. - 1985. - p. 609-1290., [5] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963 02 3057 7


931 P 47
Pausanias
  Görögország leírása / Pauszaniasz ; [ford., a jegyzeteket írta és a névmutatót összeáll. Muraközy Gyula] ; [... a jegyzeteket kieg. és az utószót írta Patay-Horváth András] ; [a térképeket kész. Nemes Júlia]. - Budapest : Pallas Stúdió : Attraktor Kft., 2000. - 2 db : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Periegesis tes 'Ellados
ISBN 963-9207-40-3 kötött
ókor; útleírás; Görögország
1. - 366 p.
ISBN 963-9027-41-1
2. - 390 p.
Bibliogr.: p. 303-304.
ISBN 963-9027-42-X


930.85 R 76
Roaf, Michael
  A mezopotámiai világ atlasza : Az ókori Mezopotámia, Anatólia, Irán, Palesztina és Szíria / Michael Roaf ; [ford. Dezső Tamás]. - Budapest : Helikon : M. Kvklub, 1998. - 238 p. : ill., főként szánes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: The cultural atlas of the world Mesopotamia and the ancient Near Est. - Bibliogr.: p. 224.
ISBN 963-208-507-8. ISBN 963-5487-90-8 kötött
művelődéstörténet; történelem; régészet; ókor; Ázsia; Mezopotámia


931 R 77
Rogerson, John
  A bibliai világ atlasza / John Rogerson. - Budapest : Helikon, 1994. - 235 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Atlas of the Bible. - Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 963-208-314-8 kötött
Biblia; művelődéstörténet; Közel-Kelet; atlasz


931 R 77
Rogerson, John William
  Chronicle of the Old Testament kings : The reign-by-reign record of the rulers of ancient Israel / John Rogerson. - London : Thames and Hudson, 1999. - 208 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Címford.: Az ószövetségi királyok krónikája : Az ősi Izrael egymást követő uralkodói. - Bibliogr.: p. 201.
ISBN 0-500-05095-3 kötött
királyok; történelem; Ószövetség; Izrael


930.85 Sz 18
Szabó László, Cs.
  Görögökről / Cs. Szabó László. - Budapest : Európa, 1986. - 288 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Esszéfüzér
ISBN 963 07 4099 9 fűzött
művelődéstörténet; ókor; Görögország


931 Z 80
  A zsidóság története. - Budapest : MIOK, 1988- . - 25 cm. - (Alef-könyvek, ISSN 0238-1893)
Eredeti cím: Das Judentum
ISBN 963 7010 29
[1.], Ókor : Az első Szentély pusztulásától a Talmud lezárásáig, bibliai bevezetéssel / Jacob Allerhand. - 1988. - 183 p. : ill.   
ISBN 963 7010 30 0
zsidók; ókor; történet


vissza