930 Történelem


930 H 97
  20. századi egyetemes történet. - Budapest : Korona, 1995-1997. - 3 db ; 23 cm
ISBN 963-8153-90-3
világtörténelem; diplomácia; történet; kézikönyv
1. köt., 1890-1945 / [írta Anderle Ádám et al.]. - 1995. - 588 p.
Bibliogr.: p. 582-588.
ISBN 963-8153-71-7
2. köt., 1945-1995, Európa / szerk. Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István ; [írta Andor László et al.]. - 1997. - 537 p.
ISBN 963-9036-19-6
3. köt., 1945-1995, Európán kívüli országok / szerk. Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István ; [írta Andor László et al.]. - 1997. - 439 p.
ISBN 963-9036-13-7


930 A 43
Allerhand, Jacob
  A Talmudtól a felvilágosodásig : [Középkor] / Jacob Allerhand ; [ford. Lichtmann Tamás]. - [Budapest] : Filum, [2002]. - 238 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Das Judentum 2. Vom Talmud bis zur Aufklärung. - A "Zsidóság röténete" c. 3 kötetes mű 2. kötete. - Az 1. köt. címe: Ókor : Az első Szentély pusztulásától a Talmud lezárásáig, bibliai bevezetéssel
ISBN 963-9351-18-0 kötött
zsidóság; történelem


930 A 50
  Általános történelmi fogalomgyűjtemény / szerk. Markó László. - Budapest : Novotrade, 1990. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170-176.
ISBN 963 585 075 1 fűzött
történelem; lexikon


930 A 65
  Az Annales : A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata / [szerk. Benda Gyula és Szekeres András] ; [a szöveget gond. Németh Orsolya]. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, 2007. - 617 p. ; 23 cm. - (Atelier füzetek, ISSN 1585-9010 ; 9.)
Bibliogr.: p. 613-615., a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 978-963-7343-14-8 fűzött
történetfilozófia; történettudomány; tudománytörténet; folyóirat; Franciaország


930 A 88
Asimov, Isaac
  The march of the millennia : A key to looking at history / Isaac Asimov and Frank White. - New York, NY : Walker and Company, 1991. - xii, 196 p.
Címford.: Az emberiség évezredei : Kulcs a történelemhez
ISBN 0 8027 1122 7 kötött
történelem; civilizáció; technikai fejlődés; jövő


902 B 34
Barry, Iris
  Archäologie / von Iris Barry. - München : Christian, 1981. - 96 p. : színes ill. ; 26 cm. - (Lebendiges Wissen)
Címford.: Régészet. - Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 9 06 182 683 7 kötött
régészet


930 B 51
  Bennünk élő múltjaink : Történelmi tudat - kulturális emlékezet / [szerk. Papp Richárd, Szarka László]. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008. - 601 p. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-86-86469-11-3 kötött
kulturális emlékezet; történelmi tudat; nemzeti tudat; identitás; vallás; művelődéstörténet


930 B 60
  Bevezetés a társadalomtörténetbe : Hagyományok, irányzatok, módszerek / szerk. Bódy Zsombor, Ö. Kovács József. - Budapest : Osiris, 2003. - 641 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-388-7 kötött
társadalomtudomány; történet; módszertan


930 B 69
Bloch, Marc
  A történész mestersége : Történetelméleti írások / Marc Bloch ; [ford. Babarczy Eszter, Kosáry Domokos, Pataki Pál] ; [utószó Benda Gyula]. - Budapest : Osiris, 1996. - 229 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201 )
A fordítás az "Apologie pour l'histoire ou métier d'historien" és a "Mélanges historiques I-II." c. művek alapján készült
ISBN 963-379-103-0 fűzött
történetírás; történelem; módszertan


930 B 79
Borhi László
  Az Egyesült Államok és a szovjet zóna 1945-1990 : Kronológia / Borhi László . - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 1994. - 198 p. ; 24 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-310X ; 3.)
Fűzött
történelem; világtörténelem; Magyarország; kronológia


930 B 92
  Budapest Főváros Levéltára : [Levéltárismertető 2.] / szerk. Kenyeres István, Sipos András ; [... közrem. Bencsik Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Budapest Főváros Levéltára, 1997. - 285 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 256-257.
ISBN 963-7323-13-9 fűzött
levéltár; történelem; Budapest; kézikönyv


930 C 12
Carr, Edward Hallet
  Mi a történelem? / E. H. Carr ; ford. Bérczes Tibor. - Budapest : Osiris, 1995. - 150 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
What is history?. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-106-5 fűzött
történelem; történetírás


930 C 27
Cook, Chris
  Világtörténeti kézikönyv, 1914-1993 / Chris Cook, John Stevenson ; [ford. Zentai Dénes] ; [szerk. Simon István és Szlávik Tamás] ; [a kiegészítéseket kész. Simon István] ; [a bibliográfiai kiegészítést összeáll. Diószegi Istvánné]. - Budapest : Akad. K., 1995. - 589 p. : ill., térk. ; 23 cm
Eredeti cím: The Longman handbook of wolrd history since 1914 (kieg. kiad.) . - Bibliogr.: p. 509-558.
ISBN 963-05-6900-0 kötött
világtörténelem; adattár; kronológia; kézikönyv


903 D 59
Devereux, Paul
  The ley hunter's companion : Aligned ancient sites : A new study with field guide and maps / Paul Devereux, Ian Thomson. - London : Thames and Hudson, 1979. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: A "Ley"-t kutató társaság. - Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 0 500 27147 X fűzött
ősrégészet; kultikus helyek


930 D 63
Diamond, Jared
  Háborúk, járványok, technikák : A társadalmak fátumai / Jared Diamond ; [ford. Födő Sándor]. - [Budapest] : Typotex, 2000. - 451 p., 32 t. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Guns, germs, and steel: the fates of human societies
ISBN 963-9132-89-6 kötött
történelem; világtörténelem; civilizáció


930 D 58
Dippold Péter
  A Történelmi Szemle repertóriuma : 1958-1982 / összeáll. Dippold Péter. - Budapest : Akad. K., 1988. - 223 p. ; 25 cm
ISBN 963 05 4250 1 kötött
repertórium


930 E 29
  Egyetemes történet : Négy kötetben / szerkesztették Hóman Bálint, Szekfű Gyula, Kerényi Károly. - Budapest : Pán, 1991. - 4 db : ill., térk. ; 26 cm
Az 1936-ban Budapesten, a Magyar Szemle Társaság kiadásában megjelent mű reprintje
világtörténelem; kézikönyv
ISBN 963 7965 12 2 fv.
1. köt., Ókor / szerk. Kerányi Károly. - XVI, 704 p.
ISBN 963 7965 13 0
2. köt., A középkor története / írta Váczy Péter. - 720 p.
ISBN 963 7965 14 9
3. köt., Az újkor története / írta Hajnal István. - VIII, 675 p.
ISBN 963 7965 15 7
4. köt., A legújabb kor története / írta Iványi-Grünwald Béla. - 659 p.
ISBN 963 7965 16 5


930 E 40
Eliade, Mircea
  Az örök visszatérés mítosza, avagy A mindenség és a történelem / Mircea Eliade ; [ford. Pásztor Péter]. - Budapest : Európa, 1998. - 236 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Le mythe de l'éternel retour: archétypes et répétition. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-6395-8 kötött
történelemfilozófia; vallásfilozófia; vallástörténet


930 E 40
Elias, Norbert
  A civilizáció folyamata / Norbert Elias ; [ford. Berényi Gábor]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gondolat, 2004. - 610 p. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Eredeti cím: Über den Prozess der Zivilisation. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-02-X kötött
civilizáció; társadalomtörténet; Nyugat-Európa


930 E 94
Eszenyi Miklós
  A történettudományi szakirodalmi kutatás módszerei : Kalauz főiskolai és egyetemi hallgatók, fiatal kutatók számára / Eszenyi Miklós. - Miskolc : Rónai Művel. Közp., 2000. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 252-255.
ISBN 963-03-8574-0 fűzött
történelem; történetírás; kézikönyv; bibliográfia


930 F 53
Fernández-Armesto, Felipe
  Alternatív világtörténet / Felipe Fernández-Armesto ; [a kronológiát kész. Gunst Péter]. - Budapest : Athenaeum 2000 : Pannonica, 2001. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-9252-28-X
A jelenkor története / [ford. Göbölyös Magdolna, Konok Péter]. - 299 p.
ISBN 963-9252-32-8
történelem; világtörténet; művelődéstörténet


930 F 91
Fraser, Angus, Sir
  A cigányok / Sir Angus Fraser ; [ford. Béndek Péter, Vereckei Andrea, Zalotay Melinda] ; [a m. vonatkozású jegyzeteket és kiegészítéseket kész. Derdák Tibor]. - Budapest : Osiris, 1996. - 335 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Eredeti cím: The gypsies. - Bibliogr.: p. 297-320
ISBN 963-379-157-X fűzött
cigányok; történet; kézikönyv


930 G 74
Gunst Péter
  A magyar történetírás története / Gunst Péter. - Debrecen : Csokonai, 1995. - [6], IV, 214 p. ; 24 cm. - (Csokonai história könyvek, ISSN 1219-1086)
Bibliogr.: p. 208-210.
ISBN 963-260-072-X fűzött
történetírás; Magyarország


930 G 78
Gyáni Gábor
  Relatív történelem / Gyáni Gábor. - Budapest : Typotex, 2007. - 297 p. ; 20 cm. - (Historia mundi, ISSN 1788-7070)
Bibliogr.: p. [299]. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9664-39-5 fűzött
történetfilozófia; történetírás; szociálpszichológia; kultúrszociológia


930 H 10
Haarmann, Harald
  Letűnt népek lexikona : Az akkádoktól a vikingekig / Harald Haarmann. - Budapest : Corvina, 2008. - 205 p. ; 25 cm
Eredeti cím: Lexikon der untergegangenen Völker : Von Akkader bis Zimbern. - Bibliogr.: p. 187-200.
ISBN 978-963-13-5695-3 kötött
nemzettörténelem; népek


930 H 10
Habermas, Jürgen
  A posztnemzeti állapot : Politikai esszék / Jürgen Habermas ; [ford. Ruzsacz István]. - Budapest : L' Harmattan : ZsKF, 2006. - 155 p. ; 23 cm. - (Varietas Europae, ISSN 1785-6361)
Eredeti cím: Die postnationale Konstellation. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-48-2 fűzött
történetfilozófia; államelmélet


930 H 25
  The Hamlyn historical atlas / gen. ed. R. I. Moore. - 2. impr. - London [etc.] : Hamlyn, 1981. - 176 p. : ill., színes térk. ; 31 cm
ISBN 0 600 34172 0 fűzött
történelem; atlasz


930 H 49
Hegedűs Gyula
  Történelmi dokumentumok lexikona / Hegedűs Gyula. - Budapest : Athenaeum 2000, 2001. - 310 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 963-9261-48-3 kötött
történelem; világtörténelem; Magyarország; lexikon


930 H 70
Hóman Bálint
  A forráskutatás és forráskritika története / írta Hóman Bálint. - Repr. kiad. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 1994. - [2], 42 p.. - 24 cm. - (Antikvár-tár, ISSN 1217-7784)
Eredeti kiadása: Budapest : M. Történelmi Társulat, 1925. - Eredetileg "A magyar történettudomány kézikönyve" 1. kötetének 3/a. füzeteként jelent meg. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7615-26-1 fűzött
történetírás; történet


930 H 93
Hricsovinyi Tamás
  Kelta vihar / Hricsovinyi Tamás ; [grad. és ill. Ócsai Gábor]. - [Zalaegerszeg] : Célprint Kft., [1999]. - 120 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 963-85793-2-3 kötött
kelták; történelem; régészet; Európa; kézikönyv


930 H 95
Hunfalvy Pál
  Magyarország ethnographiája / írta Hunfalvy Pál. - [Repr. kiad.]. - Budapest : Históriaantik Kvház K., 2010. - XI, 544 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 2010. - Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött
nemzetiségtörténet; magyar őstörténet; Kárpát-medence


903 I 44
Ilon Gábor
  Bevezetés a Kárpát-medence régészetébe / Ilon Gábor, Ughy István. - 2. jav. kiad. - Pápa : Rómer Flóris - Esterházy Károly Alapítvány, 1995. - 309 p., [5] t.fol. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 292-309. és a fejezetek végén
ISBN 963-04-5178-6 fűzött
régészet; történet; Kárpát-medence; Magyarország; kézikönyv


902 I 35
  Die illustrierte Weltgeschichte der Archäologie / Hrsg. von Leone Fasani. - 2. Aufl. - München : Südwest Verl., 1983. - 691 p. : színes ill. ; 29 cm
Címford.: A régészet képes világtörténete
ISBN 3 517 00661 0 kötött
régészet


930 J 67
Johnson, Paul
  A zsidók története / Paul Johnson ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2001. - 760 p. ; 24 cm
Eredeti cím: A history of the Jews. - Bibliogr.: p. 709-749.
ISBN 963-07-7034-2 kötött
zsidóság; történelem; kézikönyv


930 K 44
Keys, David
  Katasztrófa : A modern világ kezdetei : [Hogyan változtatta meg egyetlen természeti csapás a világtörténelmet?] / David Keys ; [ford. Kertész Balázs] . - Budapest : Vince, 2002. - 494 p. : ill., főként térk. ; 18 cm
Eredeti cím: Catastrophe. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-36-5 fűzött
időjárás; világtörténelem; régészet


930 K 45
  Ki kicsoda a történelemben? / [szerk. Szabolcs Ottó és Závodszky Géza]. - [Budapest] : Laude, [1990]. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 963 7830 11 1 fűzött
történelem; életrajz; lexikon


930 K 96
  Kronológia / [kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor, Szlávik Tamás] ; [szakszerk. Dragon Károly et al.]. - Budapest : M. Nagylexikon K., 2006. - 2 db : ill., főként színes ; 27 cm
A gerincen címadatként: Magyar nagylexikon
ISBN 963-05-6611-7 kötött
1. köt., Kezdetek - 1870. - 929 p.
ISBN 963-9257-26-5
2. köt., 1871-2006
ISBN 963-9257-27-3


930 L 62
  Levéltári kézikönyv / szerk. Körmendy Lajos ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : Osiris : MOL, 2009. - 786 p. : ill., színes térk. ; 25 cm + mell.. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-276-039-1 kötött
levéltár; kézikönyv


930 M 14
  Magyar régészet az ezredfordulón / [főszerk. Visy Zsolt] ; [fel. szerk. Nagy Mihály] ; [fejezetszerk. Bartosiewicz László et al.] ; [a bibliográfiát szerk. Solti Judit] ; [közread. a] Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány. - Budapest : NKÖM : Teleki László Alapítvány, 2003. - 486 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 445-465.
ISBN 963-86291-07-7 kötött
régészet; Magyarország; kézikönyv


930 M 44
Matz, Klaus-Jürgen
  Ki mikor uralkodott, kormányzott? : Uralkodói táblák a világtörténelemhez : Császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek / Klaus-Jürgen Matz ; [a Magyarország c. részt Pálinkás Mihály állította össze]. - [Budapest etc.] : Springer Hungarica, 1994. - 423 p. ; 22 cm
Eredeti cím: Wer refierte wann? : Regentabellen zur Weltgeschichte
ISBN 963-7775-43-9 kötött
királyok; történelem; világtörténelem; Magyarország; kézikönyv


930 M 51
Megyesy Jenő
  Alkonyat : Sorsunk - civilizációnk felbomlása / Megyesy Jenő. - Budapest : Püski , 2000. - 238 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 234-235.
ISBN 963-9188-99-9 kötött
civilizáció; modernség; válság


902 M 63
Michell, John
  A little history of astro-archeology : Stages in the transformation of a heresy / John Michell. - London : Thames and Hudson, 1977. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Címford.: Az asztro-archeológia rövid története. - Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 0 500 2709 X fűzött
régészet; asztrológia; történet


930 M 82
Molnár László, V.
  Életutak találkozása, 1703-1848 : Érdekes fejezetek a tudományos kapcsolatok történetéből, kapcsolattörténeti könyvészeti függelékkel / V. Molnár László ; [... sajtó alá rend. Gazda István]. - Piliscsaba : M. Tudománytört. Int., 2004. - 236 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 43.)
Bibliogr.: p. 121-236. és a jegyzetekben
ISBN 963-9276-34-0 fűzött
művelődéstörténet; tudománytörténet; Magyarország; Oroszország; bibliográfia


I-923
Mónus Áron
  Összeesküvés : A Nietzschei Birodalom : Történelmi tanulmány / Mónus Áron . - Santon, Isle of Man : Interseas Edition, 1991. - 216, XIX p. ; 29 cm
Fmás.
ISBN 963 400 542 X
szabadkőművesség; cionizmus; zsidók; antiszemitizmus


930 M 93
  A múlt születése / [... szerk. biz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[2.], Az indiai civilizáció / Philip Rawson. - 1984. - 158 p. : ill., főként színes
Eredeti cím: Indian Asia
művelődéstörténet; India; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [... szerk. biz. John Boardman et al.]. - Budapest : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[3.], Bibliai tájak / P. R. S. Moorey. - 1984. - 161 p. : ill., részben színes
Eredeti cím: Biblical lands
ISBN 963 207 787 3
művelődéstörténet; régészet; Közel-Kelet; Palesztina; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [... szerk. biz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[4.], Az archaikus Görögország / Alan Johnston. - 1984. - 157 p. : ill., színes
Eredeti cím: The emergence of Greece. - Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 963 207 468 8
művelődéstörténet; ókor; Görögország; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [... szerk. biz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[5.], A római világ / Michael Vickers ; [a Pannónia c. alfejezetet Mócsy András írta]. - 1985. - 154 p. : ill., részben színes
Eredeti cím: The Roman world
ISBN 963 207 676 1
művelődéstörténet; történelem; régészet; ókor; Római Birodalom; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [... szerkbiz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[6.], Az első birodalmak / Nicholas Postgate. - 1985. - 157 p. : ill., főként színes
Eredeti cím: The first empires
ISBN 963 207 852 7
művelődéstörténet; történelem; ókor; Mezopotámia; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [... szerkbiz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[7.], Britek, frankok, vikingek / Philip Dixon ; [az utószót Bóna István írta]. - 1985. - 159 p. : ill., főként színes
Eredeti cím: Barbarian Europe
ISBN 963 207 844 6
művelődéstörténet; történelem; Európa; Frank Birodalom; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [... szerkbiz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[9.], Az őskori Európa / D. W. Harding ; [ford. és az utószót írta Makkay János]. - 1986. - 171 p. : ill., főként színes
Eredeti cím: Prehistoric Europe. - Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 963 207 853 5
történelem; őskor; Európa; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [... szerk. biz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[10.], Az egyiptomi birodalmak / A. Rosalie David. - 1986. - 157 p. : ill., főként színes
Eredeti cím: The Egyptian kingdoms
ISBN 963 207 582 X
művelődéstörténet; történelem; ókor; Egyiptom; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [... szerk. biz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[11.], Az ősi Itália / John Reich. - 1987. - 139 p. : ill., színes
Eredeti cím: Italy before Rome
ISBN 963 207 782 2
művelődéstörténet; történelem; ókor; Itália; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [... szerk. biz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[12.], A hódító iszlám / Michael Rogers. - 1987. - 169 p. : ill., színes
Eredeti cím: The spread of Islam. - Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 963 207 519 6
művelődéstörténet; művészet; történet; iszlám; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [szerkbiz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[13.], Az ősi Japán / Edward Kidder. - 1987. - 156 p. : ill., főként színes
Eredeti cím: Ancient Japan. - Bibliogr.: p. 150.
ISBN 963 207 535 8
történelem; Japán


930 M 93
  A múlt születése / [szerkbiz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[14.], Afrikai királyságok / Peter Garlake. - 1987. - 157 p. : ill., főként színes
Eredeti cím: The kingdoms of Africa
ISBN 963 207 887 X
történelem; művelődéstörténet; régészet; Afrika


930 M 93
  A múlt születése / [szerkbiz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[15.], Az ember őstörténete / John Waechter. - 1988. - 160 p. : ill., főként színes
Eredeti cím: Man before history
ISBN 963 207 929 9
történelem; őstörténet; ősember


930 M 93
  A múlt születése / [... szerkbiz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the pas
ISBN 963 207 826 8
[16.], Perzsa reneszánsz / Georgina Herrmann. - 1988. - 157 p. : ill., főként színes
Eredeti cím: The Iranian revival
ISBN 963 208 000 9
régészet; történelem; Perzsia


930 M 93
  A múlt születése / [... szerkbiz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[17.], Az ősi Kína / Patrick FitzGerald. - 1989. - 158 p. : ill., részben színes
Eredeti cím: Ancient China
ISBN 963 207 942 6
történelem; régészet; művelődéstörténet; Kína; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [... szerkbiz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[18.], Az égei civilizációk / Peter Warren. - 1989. - 157 p. : ill., főképp színes
Eredeti cím: The Aegean civilizations
ISBN 963 207 972 8
művelődéstörténet; régészet; ókor; Görögország; Kisázsia; Kréta; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [... szerkbiz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[19.], Az Újvilág / Warwick M. Bray, Earl H. Swanson, Jan S. Farrington. - 1989. - 154 p. : ill., részben színes
Eredeti cím: The New World
ISBN 963 208 011 4
régészet; művelődéstörténet; Amerika; kézikönyv


930 M 93
  A múlt születése / [szerkbiz. John Boardman et al.]. - [Budapest] : Helikon, 1983- . - 29 cm
Eredeti cím: The making of the past
ISBN 963 207 826 8
[20.], Róma és Bizánc / Clive Foss, Paul Magdalino. - 1989. - 154 p. : ill., főként színes
Eredeti cím: Rome and Byzantium
ISBN 963 208 043 2
történelem; Római Birodalom; Bizánc; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
1. köt., A kelet ókori népeinek története / Maspero Gaston műve alapján átdolg. Fogarassy Albert. - 1998. - XIX, 660 p., [80] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 618-626.
ISBN 963-9015-77-6
történelem; ókor; Egyiptom; Asszíria; Perzsa Birodalom; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
2. köt., A görögök története a római hódítás koráig / írta Gyomlay Gyula. - 1999. - XXIV, 691 p., [71] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 689-690.
ISBN 963-9015-84-9
történelem; ókor; Görögország; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
3. köt., A rómaiak története / írta Geréb József. - 1999. - XX, 680 p., [70] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-90-3
történelem; ókor; Római Birodalom; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
4. köt., A népvándorlás kora / Borovszky Samu. Az iszlám az Omajjádok bukásáig / Goldziher Ignác. - 1999. - 692 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-96-2
iszlám; történet; népvándorlás; középkor; világtörténelem; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
5. köt., A hűbériség és a keresztes hadjáratok kora / írta Mika Sándor. - 1999. - XI, 650 p., [56] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-98-9
világtörténelem; keresztes hadjáratok; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
A 4. kötettől társszerk. Borovszky Samu et al. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
6. köt., A középkori intézmények bomlása és a renaissance / írták Csuday Jenő és Schönherr Gyula. - 2000. - 667 p., [69] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. + 5 mell.
ISBN 963-9272-10-8
történelem; világtörténelem; reneszánsz; Magyarország; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
A 4. kötettől társszerk. Borovszky Samu et al. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
7. köt., A reformatio kora / írta Marczali Henrik. - 2000. - X, 570 p., [53] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9272-19-1
történelem; világtörténelem; reformáció; történet; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
A 4. kötettől társszerk. Borovszky Samu et al. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
8. köt., Az ellenreformatio kora / írta Marczali Henrik. - 2000. - XIII, 655 p., [77] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9272-21-3
történelem; világtörténelem; ellenreformáció; történet; Magyarország; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
A 4. kötettől társszerk. Borovszky Samu et al. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
9. köt., Az absolutismus kora. - 2001. - XI, 650 p., [4] t., [96] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9272-35-3
történelem; világtörténelem; Magyarország; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
A 4. kötettől társszerk. Borovszky Samu et al. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
10. köt., A forradalom és Napóleon kora / írta Marczali Henrik. - 2001 : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9272-36-1
történelem; világtörténelem; Magyarország; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
A 4. kötettől társszerk. Borovszky Samu et al. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
11. köt., A reformok kora / írta Marczali Henrik. - 2001. - IX, 555 p., [4] t., [50] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9272-37-X
történelem; világtörténelem; kézikönyv


930 N 23
  Nagy képes világtörténet / szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998- . - 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1899-1903. - A 4. kötettől társszerk. Borovszky Samu et al.
ISBN 963-9015-76-8
12. köt., A legújabb kor. 3. r., Korunk állami és társadalmi alkotásai / írta Marczali Henrik. - 2001. - VIII, 668 p., [2] t., [59] t.fol. : ill., részben színes + 7 mell.
ISBN 963-9272-38-8
történelem; világtörténet; Magyarország; kézikönyv


902 N 28
Nagy Sándor
  Dombó / Nagy Sándor. - Újvidék : Forum, 1974. - 22, 67, [5] p. : ill. ; 18x16 cm. - (Kövek)
Kötött
régészet; Jugoszlávia


930 77
Pogány György
  A történelem, a vallási irodalom és a Biblia-kiadások kútfői és szakirodalma / Pogány György. - Budapest : Hatágéú Síp Alapítvány, 2008. - 136 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 15.)
ISBN 978-963-7615-53-5 fűzött
történettudomány; történetírás; vallásos irodalom; Biblia; szövegkiadása; Magyarország


902 R 57
Renfrew, Colin
  Régészet : Elmélet, módszer, gyakorlat / Colin Renfrew, Paul Bahn ; [a magyar kiadást szerk. Kalla Gábor] ; [ford. Dezső Tamás ..., Vicze Magdolna ..., Benczik Vera]. - Budapest : Osiris, 1999. - 643 p. : ill., részben térk. ; 26 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Archeology. - Bibliogr.: p. 553-601.
ISBN 963-379-446-3 kötött
régészet; kézikönyv


930 R 80
Rómer Flóris
  Műrégészeti kalauz : Különös tekintettel Magyarországra. - Repr. kiad. - Budapest : Históriaantik Kvház K., 2009. - V, 134, 150 p. : ill. ; 29 cm. - (A Históriaantik Könyvkiadó reprintsorozata ; 6.)
Tart.: 1. rész, Őskori műrégészet / írta Rómer Flóris. r. rész, Középkori építészet / írta Henszlmann Imre. - Címvált.: Régészeti kalauz. - Eredeti kiadása: Pest : Emich ny., 1866
ISBN 978-963-88545-9-9. ISBN 978-963-9978-00-3. ISBN 978-963-9978-01-0 fűzött
régészet; őskor; építészet; középkor; Magyarország; Pannónia; Európa


930 R 90
Rozakis, Laurie
  The big book of dates : [A chronology of the most important people, events, and achievements of all time] / Laurie Rozakis. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2001. - ix, 443 p. ; 24 cm
Címford.: Évszámok könyve : Minden idők legfontosabb személyiségeinek, eseményeinek és vívmányainak kronológiája
ISBN 0-07-136102-2 fűzött
kronológia; történelem; művészet; események; híres emberek; politika; filozófia; vallás; sport; szórakozás; természet; tudomány; egészség; technika; történet; kézikönyv


930 S 53
  SH atlasz. - Budapest : Springer Hungarica, 1992- . - 22 cm
ISBN 963-7775-70-6
2., Világtörténelem / Hermann Kinder, Werner Hilgemann ; rajz. Harald és Ruth Bukor. - 1992. - 644 p. : ill., színes, főként térk.
Eredeti cím: dtv-Atlas zur Weltgeschichte
ISBN 963 7922 47 1
világtörténelem; kézikönyv


930 S 84
Spengler, Oswald
  A Nyugat alkonya : A világtörténelem morfológiájának körvonalai / Spengler, Oswald. - Budapest : Európa, 1995. - 2 db ; 19 cm
Eredeti cím: Der Untergang des Abendlandes. - Csejtei Dezső utószavával. - Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött
filozófia; történelem; társadalomelmélet
ISBN 963-07-5816-4 kötött
1. köt., Alak és valóság. - 647 p.
ISBN 963-07-5814-8
2. köt., Világtörténeti perspektívák. - 803 p.
ISBN 963-07-5815-6


529.3 Sz 68
Szentpétery Imre
  A kronológia kézikönyve : A Chronologia és az Oklevéltani naptár összevont, javított és bővített kiadása / Szentpétery Imre ; a szerző hagyatékának felhasználásával sajtó alá rend. Gazda István ; kieg. Érszegi Géza, Raj Tamás, Szögi László. - Budapest : Könyvért, 1985. - 211 p. ; 24 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
Tart.: Chronologia: A közép- és újkori időszámítás vázlata / Szentpétery Imre. Fejezetek a magyar világi és egyházi arhontológiából / szerk. Szögi László. Oklevéltani naptár : Táblázatok a Chronologiához / Szentpétery Imre
ISBN 963 02 3036 4 kötött
időszámítás; naptár; történelem; kézikönyv


529.3 Sz 68
Szentpétery Imre
  Chronologia / írta Szentpétery Imre. - Repr. kiad. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, [1994]. - 42, [6] p. ; 24 cm. - (Antikvár-tár, ISSN 1217-7784)
Eredetileg a "A magyar történettudomány kézikönyve" 2. köt. 5. füzeteként jelent meg. - Eredeti kiadása: Budapest : M. Tört. Társulat, 1923
ISBN 963-7615-25-3 fűzött
időszámítás; naptár; történelem


930 T 53
  The Times atlasz. Régészet / [... mtársai ... Malcolm Swanston et al.] ; [a magyar kiad. mtársai ... Antus Sándorné et al.]. - Budapest : Akad. K., 1994. - 319 p. : ill., főként színes térk. ; 37 cm
Eredeti cím: The Times atlas of archeology. - Szerk. Scarre, Chris. - Bibliogr.: p. 285-289.
ISBN 963-05-6739-3 kötött
régészet; világtörténelem; térkép


930 T 53
  The Times atlasz. Világtörténelem / szerk. Geoffrey Barraclough és Norman Stone ; [térképek Duncan Mackay et al.] ; [a magyar kiad. mtársai ... Élesztős László et al.]. - Budapest : Akad. K., 1992. - 370 p. : ill., főként térk. ; 38 cm
Eredeti cím: The Times atlas of world history
Kötött
világtörténelem; térkép


930 T 88
  Történelmi fogalmak kisszótára : [A-Zs] / [összeáll. és szerk. Simándi Irén] ; [a címszavakat írták Borsányi-Schmidt Ferenc et al.]. - [Bőv., jav. kiad]. - Budapest : Korona, 1999. - 383 p. ; 19 cm
ISBN 963-9191-13-2 fűzött
történelem; lexikon


930 T 88
  Történelmi fogalomtár / [összeáll. Gerencsér Ferenc] ; [mtársak Kalat Tamás et al.]. - Budapest : Intermix M.D., [1997]. - 336 p. ; 22 cm
ISBN 963-9111-28-7 fűzött
világtörténelem; történelem; Magyarország; kézikönyv


930 T 88
  Történelmi világatlasz / [szerkbiz. Ajtay Ágnes et al.]. - Budapest : Kartográfiai Váll., 1991. - VI, 237 p. : ill., színes térk. ; 34 cm
ISBN 963 351 696 X CM kötött
történelem; atlasz


930 T 88
  Történelemelmélet / szerk. Gyurgyák János, Kisantal Tamás. - Budapest : Osiris, 2006. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-869-2 kötött
történettudomány; történetelmélet; történetfilozófia
1. - 792 p.
ISBN 963-389-870-6
2. - 1208 p.
ISBN 963-389-871-4


930 T 88
  Történeti földrajzi kislexikon / szerk. Szidi Vilmos. - Budapest : Talentum, 1995. - 183, [45] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [184-187].
ISBN 963-85532-0-0 fűzött
történelmi földrajz; lexikon


930 T 88
  A történettudomány kézikönyve. - Budapest : Pannonica : Osiris, 1998- . - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-566-4
A történelem segédtudományai / szerk. Bertényi Iván ; [szerzők Bak Borbála et al.]. - 1998. - 375 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-436-6
történelem; történettudomány; kézikönyv


930 V 87
  Világtörténet / főszerk. Salamon Konrád. - Budapest : Akad. K., 2006. - 1321 p. : ill., térkép ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 1202-1210.
ISBN 963-05-8412-3 kötött
világtörténelem; kézikönyv


930 V 87
  Világtörténet évszámokban. - 2. kiad. - Budapest : Gondolat, 1988. - 3 db ; 20 cm
ISBN 963 282 013 3 kötött
világtörténelem; kronológia
1. köt., 1789-ig / összeáll. Engel Pál. - 195 p.
ISBN 963 282 020 7
2. köt., 1789-1945 / összeáll. Ormos Mária. - 289 p.
ISBN 963 282 021 5
3. köt., 1945-1975 / összeáll. Ormos Mária. - 235 p.
ISBN 963 282 022 3


930 W 70
Wiik, Kalevi
  Az európai népek eredete / Kalewi Wiik ; [ford. Kádár György]. - Budapest : Nap, 2008. - 437 p. : ill., részben színes, főként térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 392-404.
ISBN 978-963-9658-50-9 kötött
nemzettörténelem; eredet; nyelvtörténet; összehasonlító nyelvészet; Európa


930 W 85
Wolf, Eric R.
  Európa és a történelem nélküli népek / Eric R. Wolf ; [ford. Makai György] . - Budapest : Akad. K. : Osiris-Századvég, 1995. - 497 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Europe and the people without history. - Bibliogr.: p. 427-[470].
ISBN 963-05-6828-4. ISBN 963-379-041-7 kötött
etnológia; világtörténelem


vissza