930.85 Művelődéstörténet


930.85 F 57
  5000 years of popular culture : Popular culture before printing / ed. by Fred E. H. Schroeder. - Bowling Green, Ohio : Bowling Green University Popular Press, 1980. - 325 p. ; 21x30 cm
Címford.: A populáris kultúra 5000 éve. - Fmás. (165 fol.)
ISBN 0 87972 148 0 fűzött
populáris kultúra; művelődéstörténet


061.23 A 10
Abafi Lajos
  A szabadkőművesség története Magyarországon / írta Abafi Lajos. - Budapest : Akad. K., 1993. - 469 p. : ill. ; 21 cm. - (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata, ISSN 0237-6458)
Eredeti kiadása: Budapest : Schmidl Ny., 1900
ISBN 963 05 6540 4 kötött
szabadkőművesség; történet; Magyarország


930.85 A 81
Ardagh, John
  A francia világ atlasza / John Ardagh, Colin Jones ; [ford. Hajnal Piroska, Király Zzuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 1999. - 240 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Cultural atlas of France. - Bibliogr.: p. 225.
ISBN 963-208-613-9 kötött
művelődéstörténet; történelem; Franciaország; kézikönyv


930.85 A 88
Ashe, Geoffrey
  Atlantis : Lost lands, ancient wisdom / Geoffrey Ashe. - London : Thames and Hudson, 1992. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Atlantisz : Elveszett földek, ősi bölcsesség
ISBN 0-500-81039-7 fűzött
Atlantisz; aranykor; ősi bölcsesség; mítosz; történet


930 A 89
Assmann, Jan
  A kulturális emlékezet : Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban / Jan Assmann ; [ford. Hidas Zoltán]. - Budapest : Atlantisz, 1999 . - 313 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Das kulturelle Gedächtnis. - Tanulmányok. - Bibliogr.: p. 295-313.
ISBN 963-9165-36-0 kötött
művelődéselmélet; művelődéstörténet; ókor; világtörténelem; kultúra; emlékezés; írás; kommunikáció


930.85 A 94
Attias, Jean-Christophe
  A zsidó kultúra lexikona / Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa ; [ford. Pongrácz Mária]. - Budapest : Balassi, 2003. - 376 p. : ill., térk. ; 24 cm
Eredeti cím: Dictionnaire de civilisation juive. - Bibliogr.: p. 349-351.
ISBN 963-506-566-3 fűzött
művelődéstörténet; zsidóság; lexikon


930.85 A 98
Ayo, Yvonne
  Afrika / írta Yvonne Ayo ; fényk. Ray Moller és Geoff Dann ; [ford. Lerner János]. - Budapest : Park, 1998. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 35.)
Eredeti cím: Africa
ISBN 963-530-369-6 kötött
művelődéstörténet; néprajz; Afrika


060 B 34
Barrett, David V.
  Titkos társaságok : Az ősiektől és rejtettektől a modernekig és álcázottakig / David V. Barrett ; [ford. Daróczi Enikő]. - Budapest : Gold Book, [2001]. - 319 p., [8] t.fol. : ill. ; 22 cm
Eredeti cím: Secret societies. - Bibliogr.: p. 311-319.
ISBN 963-9248-94-0 kötött
titkos társaságok


930.85 B 40
Barzun, Jacques
  Hajnaltól alkonyig : A nyugati kultúra 500 éve / Jacques Barzun ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 2006. - 1185 p. ; 24 cm
Eredeti cím: From dawn to decadence : 500 years of western cultural Life : 1500 to the present. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 1121-1145.
ISBN 963-07-7871-8 kötött
művelődéstörténet; civilizáció; kultúra; Európa


613.88 B 67
Bishop, Clifford
  Szex, szerelem, szentség : Eksztázis és transzcendencia, rítus és tabu, az osztatlan egy / Clifford Bishop ; [ford. Kertész Balázs]. - Budapest : M. Kvklub : Helikon, 1997. - 184 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Bölcsesség, hit, mítosz, ISSN 1219-7386)
ISBN 963-548-537-9. ISBN 963-208-453-5 kötött
szexualitás; művelődéstörténet


930.85 B 69
Blunden, Caroline
  A kínai világ atlasza / C. Blunden, M. Elvin ; [ford. Pálvölgyi Endre] ; [a térképesk és a névmutatók Ferenczy Mária munkája]. - [Budapest] : Helikon, 1995. - 240 p. : ill., főként színes, részben tértk. ; 31 cm
Eredeti cím: Cultural atlas of China. - Bibliogr.: p. 225-229.
ISBN 963-348-2 kötött
művelődéstörténet; történelem; Kína


663.2 B 79
  Borok és korok : Bepillantás a bor kultúrtörténetébe / szerk. Benyák Zoltán, Benyák Ferenc. - Budapest : Hermész Kör, 1999. - 348 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 305-348.
ISBN 963-03-7395 fűzött
bor; borkultúra; történet; művelődéstörténet; Magyarország


930 B 86
Böttger, Walter
  Kultur im alten China / Walter Böttger. - 2. Aufl. - Leipzig [etc.] : Urania-Verlag, 1979. - 248 p., [34] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
Címford.: A régi Kína kultúrája
V.
művelődéstörténet; Kína


930.85 B 87
Braudel, Fernand
  A mindennapi élet struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen : Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, a XV-XVIII. század / Fernand Braudel. - Budapest : Gondolat, 1985. - 635 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV-XVIII siécle. Tome 1. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 615 3 kötött
művelődéstörténet; mindennapi élet; világtörténelem


061.2 B 90
Brunda Gusztáv
  Egyesületek Nógrád megyében : Művelődéstörténeti áttekintés / Brunda Gusztáv. - Salgótarján : Nógrád m. Művel. Kp., 1993. - 182 p. ; 20 cm. - ( Nógrádi közművelődési füzetek, ISSN 0866-4528 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 139-148.
ISBN 963-04-3328-1 fűzött
egyesületek; történet; Nógrád


930.85 B 96
Buji Ferenc
  Metaphysicum et politicum : A magyar tradicionális iskola bibliográfiája / [szerk. és a bevezetést írta Buji Ferenc] ; [közread. a] Centrum Traditionis Metaphysicae. - [Debrecen] : Metafizikai Hagyomány Centruma, 2008. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4430-3 fűzött
művelődéstörténet; kultúrfilozófia; kultúramegőrzés; vallásfilozófia


930.85 C 12
Castelló, Elena Romero
  A zsidók és Európa : 2000 év története / Elena Romero Castelló, Uriel Macías Kapón ; [... illusztrációs anyagot összegyűjt. Laura Malefakis, ... Teresa Alonso]. - [Budapest] : Corvina, 1994. - 240 p. : ill., főként színes reprod. ; 32 cm
Eredeti cím: Los judiós de Europa. - Bibliogr.: p. 234-235.
ISBN 963-13-3990-4 kötött
zsidóság; történet; Európa; kézikönyv


930.85 C 16
Chaunu, Pierre
  Felvilágosodás / Pierre Chaunu ; [ford. Nagy Géza]. - Budapest : Osiris, 1998. - 531 p. : ill., főként térk. ; s25 cm. - (Európa kultúrtörténete)
Eredeti cím: La civilisation de l'Europe des lumieres. - Bibliogr.: p. 415-448.
ISBN 963-379-140-5 kötött
művelődéstörténet; felvilágosodás; Európa


930 C 16
Chaunu, Pierre
  A klasszikus Európa / Pierre Chaunu ; [ford. Benda Kálmán, ifj. Benda Kálmán, Terényi István]. - Budapest : Osiris, 2001. - 533 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Európa kultúrtörténete)
Eredeti cím: La civilisation de l'Europe classique. - Bibliogr.: p. 513-533.
ISBN 963-379-671-7 kötött
művelődéstörténet; történelem; Európa


930.85 C 23
Clark, Kenneth
  Nézeteim a civilizávióról / Kenneth Clark. - Budapest : Gondolat, 1985. - 386 p., [48] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Eredeti cím: Civilisation : A personal view
ISBN 963 281 524 6 kötött
művelődéstörténet; Nyugat-Európa


930.85 C 24
Coe, Michael
  Az ősi Amerika atlasza / Michael Coe, Dean Snow, Elizabeth Benson ; [ford. Kóthay Katalin és Szeljak György]. - Budapest : Helikon : M. Kvklub, 1997. - 240 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Atlas of ancient America. - Bibliogr.: p. 226-227.
ISBN 963-208-452-7. ISBN 963-548-520-3 kötött
történelem; indiánok; Amerika


930.85 C 24
Collcutt, Martin
  A japán világ atlasza / Martin Collcutt, Marius Jansen, Isao Kumakuro ; [ford. Kertész Balázs, Szentgyörgyi József, Tótisz András]. - Budapest : Helikon : M. Kvklub, 1997. - 239 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Cultural atlas of Japan. - Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 963-548-490-9. ISBN 963-548-490-9 kötött
művelődéstörténet; történelem; Japán; kézikönyv


688 C 32
Crole, Robin
  A pipa : Egy nemes hagyomány tudománya és varázsa / Robin Crole ; [ford. Zánthó Róbert] ; [ill. Oliver Frey]. - Budapest : Glória, 1999. - 144 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Eredeti cím: The pipe. - Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 963-7495-88-6 kötött
pipa; pipázás; történet; művelődéstörténet


663.2 C 78
Csoma Zsigmond
  Szent Vincétől Szent János poharáig : Magyar történeti borkalendárium örökidőre / Csoma Zsigmond. - Budapest : Centrál Európa Közhasznú Alapítvány, 1999. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Centrál Európa alapítványi könyvek, ISSN 1218-9774 ; 8.)
Bibliogr.: p. 256-264.
ISBN 963-03-8239-3 fűzött
bor; jeles napok; ünnepek; művelődéstörténet; Magyarország


061.2 E 96
  L'Europe des sociétés secrétes. - Paris [etc.] : Sélection du Reader's Digest, 1980. - 383 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Címford.: Európai titkos társaságok
Fűzött
titkos társaság; alkímia; mágia; spiritizmus


930.85 D 43
De Lange, Nicholas
  Atlas of the Jewish world / by Nicholas de Lange. - Oxford : Phaidon, 1984. - 240 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Címford.: A zsidó világ atlasza. - Bibliogr.: p. 230-233.
ISBN 0 7148 2324 4 kötött
művelődéstörténet; zsidók; atlasz


930.85 D 43
De Lange, Nicholas
  A zsidó világ atlasza / Nicholas de Lange ; [ford. Dezső Tamás és Hajnal Piroska]. - Budapest : Helikon : M. Kvklub, 1996. - 240 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Eredeti cím: Atlas of the Jewish world
ISBN 963-208-376-8. ISBN 963-548-333-3 kötött
zsidók; történelem; művelődéstörténet


930.85 D 44
Delumeau, Jean
  Reneszánsz / Jean Delumeau ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Osiris, 1997. - 600 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Európa kultúrtörténete)
Eredeti cím: La civilistaion de la Renaissance. - Bibliogr.: p. 457-483.
ISBN 963-379-280-0 kötött
művelődéstörténet; reneszánsz; kézikönyv


061.2 D 72
Dobrovits Sándor
  Budapest egyesületei / írta Dobrovits Sándor. - Budapest : Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1936. - 106 p. ; 26 cm. - (Statisztikai közlemények ; 74. köt. 3. sz.)
A budapesti egyesületek jegyzéke: p. 119-166.
Fűzött
egyesületek; Budapest


930.85 E 45
  Az emberiség krónikája / Bodo Harenberg a ... szerkesztője ; Robert Jungk kitekintésével a jövőre ; [... magyar vonatkozású szövegekkel kieg. Csorba László et al.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Officina Nova, [1991]. - 1247 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Eredeti cím: Chronik der Menschheit
ISBN 963 7836 68 3 kötött
művelődéstörténet; világtörténelem; kézikönyv


CDR-43
  Encyclopaedia judaica [számítógépes dok.] : CD-ROM ed. Version 1.0 / [ed. Geoffrey Wigoder]. - Jerusalem : Judaica Multimedia Ltd., cop. 1997. - 1 CD-ROM ; tok: 19 cm
ISBN 965-07-0665-8 tokban
zsidóság; judaisztika


930.85 F 36
  Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból : Felsőoktatási segédanyag / Gazda István válogatásában ; [sajtó alá rend. a Hungarus Munkaközösség M. Fehér Katalin és Riczel Etelka közreműködésével] ; [szakszerk. V. Molnár László]. - Budapest : Tárogató, 1996. - 463 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8491-93-0 fűzött
művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


613.88 F 36
  Fejezetek a szexualitás történetéből / [kész. az Élet és Tudomány cikksorozata alapján] ; [szerk. Oláh Tamás]. - Budapest : Gondolat, 1986. - 265 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963 281 666 8 kötött
szexualitás; művelődéstörténet; humánökológia - kulturális ökológia


930.85 F 41
  Fél évszázad két évtizede : 1930-1950 : Művelődéstörténeti szemelvénygyűjtemény közművelődési kurzusokhoz / [szerk. és bev. Tóth János] . - Budapest : NI ; Szolnok : Szolnok megyei Műv. Kp., 1983. - 238 p. ; 20 cm
Fűzött
művelődéstörténet; Magyarország


008 F 28
Feuerstein Emil
  Egy marék virág : A magyarajkú zsidóság szellemi öröksége = Hofen perahim : Ha morasot haruhanit sel yehudi Hungariyä / Emil Pwyersteyn = A bunch of flowers : Cultural heritage of Hungarian Jewry / Feuerstein Emil ; a Megörökítési Emlék Bizottság kiadása. - Tel-Aviv : Megörökítési Emlék Biz., 1986-[1989]. - 3 db : ill. ; 25 cm
A 2. kötettől a szerző kiadásában
Kötött
zsidók; művelődéstörténet; életrajz; Magyarország
1. köt. - 1986. - 431 p.
2. köt. - Feuerstein E., 1987. - 461 p.
3. köt. - - Feuerstein E., [1989]. - 306 p.


613.88 F 76
Foucault, Michel
  The history of sexuality / by Michel Foucault. - New York, NY : Vintage Books, 1990. - 21 cm
Címford.: A szexualitás története
ISBN 0 679 72469 9 fűzött
Vol.1., An introduction. - 168 p.
ISBN 0 679 72469 9
szexualitás; történet; filozófia; szociológia


392.6 F 76
Foucault, Michel
  A szexualitás története / Michel Foucault. - Budapest : Atlantisz, 1996- . - 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
Eredeti cím: Histoire de la sexualité
ISBN 963-7978-76-3
[1.], A tudás akarása / [ford. Ádám Péter]. - 1996. - 167 p.
Eredeti cím: La volonté de savoir
ISBN 963-7978-17-8
szexualitás; filozófia; művelődéstörténet


930.85 F 93
Friedell, Egon
  Az újkori kultúra története : Az európai lélek válsága a fekete pestistől az I. világháborúig / Egon Friedell. - Budapest : Holnap, 1998. - 2 db ; 21 cm
Eredeti cím: Kulturgeschichte der Neuzeit
ISBN 963-346-206-1 kötött
művelődéstörténet; történetírás
1. köt., Bevezetés, reneszánsz és reformáció, barokk és rokokó / [ford. Vas István, Tandori Dezső]. - 735 p.
ISBN 963-346-244-4
2. köt., Felvilágosodás és forradalom, romantika és liberalizmus, imperializmus és impresszionizmus / [ford. Vas István, Adamik Lajos]. - 986 p.
ISBN 963-346-207-X


930.85 G 33
Géczi János
  A rózsa és jelképei : Az antik mediterránum / Géczi János. - Budapest : Gondolat , 2006. - 336 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 317-331. és a jegyzetekben
ISBN 963-9610-81-X kötött
művelődéstörténet; rózsa; ókor; kora középkor; jelkép


930.85 G 33
Géczi János
  A rózsa és jelképei : A keresztény középkor / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2007. - 271 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 251-262. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9610-99-6 kötött
művelődéstörténet; rózsa; középkor; kereszténység; jelkép; Európa


061.2 B 39
Gergely Ferenc
  A magyar cserkészet története, 1910-1948 / Gergely Ferenc. - Budapest : Göncöl, 1989. - 396 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 390-392.
ISBN 963 02 5760 2 fűzött
cserkészet; történet; Magyarország


951 G 42
Gernet, Jacques
  A kínai civilizáció története / Jacques Gernet ; [ford. Antóni Csaba]. - Budapest : Osiris, 2001. - 626 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Le monde chinois. - Bibliogr.: p. 547-578.
ISBN 963-389-111-6 kötött
művelődéstörténet; történelem; Kína; kézikönyv


930.85 G 60
  Görög művelődéstörténet / Németh György [et al.] ; [... idézett fordításokat kész. Arany János et al.]. - Budapest : Osiris, 2006. - 760 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 731-742.
ISBN 963-389-872-2 kötött
művelődéstörténet; ókor; Görögország


930.85 G 60
Götz László
  Keleten kél a Nap : Kultúránk a történelmi ősidőkből / Götz László. - Budapest : Püski, 1994. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-8256-30-3 fűzött
művelődéstörténet; őstörténet; magyarság
1. köt. - 540 p.
ISBN 963-8256-31-1
2. köt. - p. 545-1107.
Bibliogr.: p. 1090-1094
ISBN 963-8256-32-X


930.85 G 75
Gurevic, Aron Akovlevic
  A középkori népi kultúra / Aron Jakovlevics Gurevics. - Budapest : Gondolat, 1987. - 439 p. ; 19 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Eredeti cím: Problemy srednevekovoj narodnoj kul'tury. - Bibliogr.: p. 429-[440].
ISBN 963 281 837 7 kötött
művelődéstörténet; világkép; középkor; népi kultúra; Európa


930.85 G 92
Győri Gyula
  Ariadné fonala: naponta megidézett antik hősök : Antik eredetű kifejezések, szókapcsolatok - magyarázatokkal : Élő antik örökségünk / Győri Gyula. - Budapest : Tankvk., 1993. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 18 4862 0 fűzött
görög nyelv; latin nyelv; etimológia; közmondás; szólás; szállóige; szótár


930.85 H 27
Hanák Péter
  A kert és a műhely / Hanák Péter ; [a képeket vál. Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Balassi, 1999. - 318 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Tanulmányok. - Gerő András előszavával. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-262-1 kötött
művelődéstörténet; Osztrák-Magyar Monarchia; Bécs; Budapest


930.85 H 95
Huizinga, Johan
  A középkor alkonya / Johan Huizinga ; [angolból ford. Szerb Antal] ; [a fordítást ... kieg. Dávid Gábor] ; [a Villon-idézeteket Vas István, a többi versrészletet Tótfalusi István ford.] ; [a képeket Urbach Zsuzsa vál. és látta el magyarázatokkal] ; [az utószót Klaniczay Gábor, a jegyzeteket Vidrányi Katalin írta]. - Budapest : Európa, 1996. - 327 p., [103] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Eredeti cím: Herfsttij der middeleeuwen
ISBN 963-07-6104-1 kötött
művelődéstörténet; Franciaország; Németalföld


930.85 I 35
Illich, Ivan
  A szöveg szőlőskertjében : Kommentár Hugo de Sancto Victore didascaliconjához / Ivan Illich ; [ford. Tóth Gábor]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2001. - 262 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 2.)
Eredeti cím: In the vineyard of the text. - Bibliogr.: p. 225-[263].
ISBN 963-9380-28-8 fűzött
olvasás; történet; középkor


930.85 J 23
Jalsovszky Katalin
  A tegnap világa : Magyarországi városok a századforduló írásban és képben / Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke ; Hanák Péter előszavával. - [Budapest] : Officina Nova, 1992. - 318 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 953-8185-06-6 kötött
történelem; város; Magyarország; fényképgyűjtemény


930.85 J 36
Jankovics Marcell
  3+1 : A négy évszak szimbolikája : Fejezetek A számok könyvéből / Jankovics Marcell. - [Debrecen] : Csokonai, 2008. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 978-963-260-212-7 kötött
művelődéstörténet; számmisztika; évszak; szimbólum


930.85 J 67
Johnson, Gordon
  Az indiai világ atlasza : India, Pákisztán, Nepál, Bhután, Bangládés és Srí Lanká / Gordon Johnson ; [ford. Kertész Balázs]. - Budapest : Helikon : M. Kvklub, 1998. - 240 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Cultural atlas of India. - Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 963-208-515-9. ISBN 963-548-807-6 kötött
művelődéstörténet; történelem; India


930 J 71
Jónás Ilona, Sz.
  Sokszínű középkor : Természet - társadalom - kultúra a középkori Európában / Sz. Jónás Ilona ; szerk. Nagy Balázs és Novák Veronika. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2010. - 469 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-284-134-2 fűzött
művelődéstörténet; középkor; történeti ökológia; természet


930.85 K 40
Keresztyén Balázs
  Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon / Keresztyén Balázs. - Budapest : Mandátum ; Beregszász : Hatodik Síp Alapítvány, 2001. - 290 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 288-290.
ISBN 963-8294-75-2 fűzött
művelődéstörténet; életrajz; Kárpátalja; lexikon


061.2 K 57
Kiszely Gábor
  A leleplezett szabadkőművesség / Kiszely Gábor. - Budapest : Korona, 2000. - 184 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 175-184.
ISBN 963-9191-48-5 kötött
szabadkőművesség


061.2 K 57
Kiszely Gábor
  A szabadkőművesség : História, titkok, szertartások / Kiszely Gábor. - Budapest : Korona, 1999. - 178 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 963-919-18-3 kötött
szabadkőművesség; kézikönyv


930.85 K 57
Kiszely István
  A magyarság őstörténete : Mit adott a magyarság a világnak / Kiszely István . - Budapest : Püski, 1996. - 2 db ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8256-94-X kötött
művelődéstörténet; őstörténet; magyarság; kézikönyv
1. köt. - 453 p. : ill., részben térk.
ISBN 963-8256-95-8
2. köt. - p. 459-859., [32] t. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-8256-96-6


613.88 K 60
Knoll, Ludwig
  Lexikon der Erotik / Ludwig Knoll, Gerhard Jaeckel. - 54-58. Tausend. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1982. - 2 db : ill., részben színes ; 19 cm. - (Rororo Handbuch)
Címford.: Erotika-lexikon
Fűzött
erotika; szexualitás; történet; lexikon
[1.], A-K. - 247 p., [4] t.fol.
ISBN 3 449 16218 0
[2.], L-Z. - 240-486 p., [4] t.fol.
ISBN 3 449 16219 9


060 K 69
Kónya Sándor
  "... Magyar Akadémia állíttassék fel..." : Akadémiai törvények, alapszabályok, ügyrendek 1827-1990 / Kónya Sándor. - Budapest : MTAK, 1994. - 512 p. ; 24 cm + 1 mell. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, ISSN 0133-8862 ; 32 = 107.)
Bibliogr.: p. 54
ISBN 963-7302-89-1 fűzött
tudomány; történet; Magyarország; Magyar Tudományos Akadémia; kézikönyv


930.85 K 69
Kopátsy Sándor
  Nyugat felé... : Az európai civilizáció története a paradicsomtól Amerika felfedezéséig / Kopátsy Sándor. - [Szentendre] : Kairosz ; [Budapest] : Növekedéskut. Int., 1998. - 440 p. ; 21 cm. - (Miénk a 21. század, ISSN 1419-2993)
ISBN 963-9137-23-5 kötött
művelődéstörténet; gazdaság; történet; Európa


930.85 K 72
Kósa László
  Fürdőélet a Monarchiában / Kósa László. - Budapest : Holnap, 1999. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-346-335-1 kötött
fürdők; művelődéstörténet; Osztrák-Magyar Monarchia


930.85 K 72
Kosáry Domokos
  Művelődés a XVIII. századi Magyarországon / írta Kosáry Domokos. - 2., változatlan kiad. - Budapest : Akad. K., 1983. - 757 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 05 3342 1 kötött
művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


059 K 78
Kovács I. Gábor
  Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig : A magyar kalendáriumok történeti és művelődésszociológiai vizsgálata / Kovács I. Gábor. - Budapest : Akad. K., 1989. - 241 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 233-241.
ISBN 963 05 4996 4 kötött
kalendárium; művelődéstörténet; művelődésszociológia; Magyarország


930.85 K 90
  Kőrösi Csoma Sándor és kelet népei : Tanulmányok / szerk. Gazda József és Szabó Etelka. - [Kovászna] : Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Egyesület, 2005. - 333 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 973-0-03877-5 fűzött
művelődéstörténet; őstörténet; magyarság; Kőrösi Csoma Sándor


930.85 K 97
  Kultur Tagebuch 1900 bis Heute / Ekkehard Böhm [et al.]. - Braunscheweig : Westermann, 1984. - 863 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Címford.: Kulturális napló 1900-tól napjainkig
ISBN 3 14 508858 0 v.
művelődéstörténet; művészet; kézikönyv


930.85 L 21
Láng Benedek
  Mágia a középkorban / Láng Benedek. - Budapest : Typotex, 2007. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 3.)
Bibliogr.: p. 155-163.
ISBN 978-963-9664-40-1 fűzött
művelődéstörténet; tudománytörténet; mágia; középkor


930.85 L 29
Lash, John
  The hero : Manhood and power / John Lash. - London : Thames and Hudson, 1995. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: A hős : Férfiasság és erő. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0-500-81047-8 fűzött
erő; férfiasság; hős; vadász; harcos; mítosz; mitológia; ikonográfia; történet


930.85 L 29
Lash, John
  Twins and the double / John Lash. - London : Thames and Hudson, 1993. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Ikrek és megkettőződések. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0-500-81042-7 fűzött
ikrek; mítosz; pszichológia; sámánizmus; kulturális antropológia; mágia; művészet; történet


930.85 L 42
Lederer Emma
  Egyetemes művelődéstörténet / írta Lederer Emma. - Repr. kiad., 3. utánny . - Budapest : Aqua, [1993]. - 386 p. ; 18 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Káldor, 1935
ISBN 963-602-593-2 fűzött
művelődéstörténet; kézikönyv


930.85 L 64
Liber Endre
  Budapest fürdőváros kialakulása, különös tekintettel a székesfőváros községi fürdőpolitikájára : 3. köt. / írta Liber Endre ; ... közrem. Medriczky Andor. - Budapest : Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1934. - 596 p. : ill. ; 27 cm. - (Statisztikai közlemények ; 82. köt.)
Kötött
fürdők; idegenforgalom; művelődéstörténet; Budapest


930.85 L 67
  Limes : Komárom-Esztergom megyei tudományos szemle / Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ; főszerk. Virág Jenő ; szerk. Gyüszi László, E. Nagy Lajos, ... Balogh Béni ; közrem. az ELTE BTK Román Filológiai Tanszék. - 9. évf. 25. sz. = 1996, 3. - Tatabánya : Komárom-Esztergom M. Önkorm., 1996. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Részcíme: Erdély. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISSN 0238-9266 fűzött
történelem; művelődéstörténet; Erdély


930.85 L 89
Lucie-Smith, Edward
  Cultural calendar of the 20th century / Edward Lucie-Smith. - Oxford : Phaidon, 1979. - 184 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Címford.: A XX. század kulturális kalendáriuma
ISBN 0 7148 1930 1 kötött
művelődéstörténet; művészet


061.2 M 10
MacNulty, W. Kirk
  Freemasonry : A journey through ritual and symbol / W. Kirk MacNulty. - London : Thames and Hudson, 1991. - 96 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Szabadkőművesség : Utazás a szertartás és a jelkép körül
ISBN 0-500-81037-0 fűzött
szabadkőművesség; szimbólum; rítus


061.2 M 10
MacNulty, W. Kirk
  A szabadkőművesség jelképei, titkai, jelentősége / W. Kirk MacNulty ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Kossuth, [2006]. - 320 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Eredeti cím: Freemasonry. - Bibliogr.: p. 311-312.
ISBN 963-09-4881-8 kötött
szabadkőművesség; szimbólumok


930.85 M 12
Maenz, Paul
  Die 50er Jahre : Formen eines jahrzehnts / Paul Maenz. - Köln : DuMont, 1984. - 221 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (DuMont Taschenbücher ; 157.)
Címford.: Az ötvenes évek : Egy évtized formái. - Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 3 7701 1655 0 fűzött
művelődéstörténet; ipari formatervezés; művészet


930.85 M 14
  A magyar államiság ezer éve : Kultúra és tudomány a magyar államiság ezer évében / szerk. Gergely Jenő, Izsák Lajos. - Budapest : Eötvös, 2001. - 544 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten 2000. nov. 23-24-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem által rendezett tudományos ülésszak előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 963-463-470-2 kötött
történelem; művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


930.85 M 14
  Magyar kódex / [főszerk. Szentpéteri József] ; [szerk. Stemler Gyula]. - Budapest : Enciklopédia Humana Egyes. : Kossuth K., 1999- . - 29 cm
művelődéstörténet; történelem; Magyarország; kézikönyv
1., Az Árpádok világa : Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. - 1999. - 437 p. : ill. + 1 CD-ROM
Bibliogr.: p. 401-416.
ISBN 963-09-4077-9
2., Lovagkor és reneszánsz : Magyarország művelődéstörténete 1301-1526. - 1999. - 452 p. : ill. + 1 CD-ROM
Bibliogr.: p. 421-432.
ISBN 963-09-4101-5
3., Szultán és csaászár birodalmában : Magyarország művelődéstörténete 1526-1790. - 2000. - 458 p. : ill., színes + 1 CD-ROM
Bibliogr.: p. 428-442.
ISBN 963-09-4144-9
4., Reformkor és kiegyezés : Magyarország művelődéstörténete 1790-1867. - 2000. - 473 p. : ill., színes + 1 CD-ROM
Bibliogr.: p. 443-453.
ISBN 963-09-4187-2
5., Az Osztrák-Magyar Monarchia : Magyarország művelődéstörténete 1867-1918. - 2000. - 481 p. : ill., színes + 1 CD-ROM
ISBN 963-09-4214-3
6., Magyarok a 20. században : Magyarország művelődéstörténete 1918-2000. - 2001. - 501 p. : ill., színes + 1 CD-ROM
ISBN 963-09-4261-5


930.85 M 14
  Magyar könyvek - magyar századok / szerk. Kollega Tarsoly István. - Budapest : Tarsoly K., 2001. - 416 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86222-0-2 kötött
könyvkiadás; történet; magyar irodalom; művelődéstörténet; Magyarország


930.85 M 14
Magyar László András
  A műember története / Magyar László András. - Budapest : Akad. K., 1992. - 172 p. : ill. ; 17 cm. - (4D, ISSN 0238-1273)
Bibliogr.: p. 171-[173]. és a jegyzetekben
ISBN 963 05 5996 X fűzött
emberteremtés; mesterséges megtermékenyítés; műember; történet; művelődéstörténet; alkímia; mágia; mesterséges intelligencia


930.85 M 14
  Magyar művelődéstörténet / szerk. Domanovszky Sándor [et al.]. - Szekszárd : Babits, 1990-1991. - 5 db ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Magyar Történelmi Társulat, 1939-1942
művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv
ISBN 963 7805 97 4
1. köt., Ősműveltség és középkori kultúra / [...szerkesztési munkálatait Váczy Péter végezte]. - 1990. - 636 p., [20] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963 7805 98 2
2. köt., Magyar renaissance / [... szerkesztési munkálatait Mályusz Elemér végezte]. - 1991. - 670 p., [4] t., [21] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963 7805 99 0
3. köt., A kereszténység védőbástyája / [... szerkesztési munkálatait Lukinich Imre végezte]. - 1991. - 664 p., [25] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963 7806 00 8
4. köt. Barokk és felvilágosodás / [...szerkesztési munkálatait Wellmann Imre végezte]. - 1991. - 658 p., [12] t., [30] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963 7805 01 6
5. köt., Az új Magyarország / [... szerkesztési munkálatait Miskolczy Gyula végezte]. - 1991. - 684 p., [6] t., [28] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963 7806 02 4


930.85 M 14
  Magyar művelődéstörténet / szerk. Kósa László ; [... szerzői Bertényi Iván et al.]. - Budapest : Osiris, 1998. - 569 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-440-4 kötött
művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


930.85 M 14
  Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter. - Budapest : Balassi, 2003- . - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
művelődéstörténet; Magyarország; lexikon
1., Aachen-Bylica = kötött. - 2003. - 496 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 963-506-539-6
2., Calcagnini-Falkoner. - 2004. - 496 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-494.
ISBN 963-506-582-5
3., falkonéta - halászat. - 2005. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 963-506-605-8 kötött
4., halételek - Jordán. - 2005. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 963-506-630-9 kötött
5., Jordánszky-kódex - kolostorépítészet. - 2006. - 496 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-496.
ISBN 963-506-659-7 kötött
6., kolostorhálózat . Lestyán. - 2006. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-494.
ISBN 963-506-684-8 kötött
7., Lethenyei-műgyűjtemény. - 2007. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 978-963-506-735-0
8., műhely - paelográfia. - 2008. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 978-963-506-712-1
9., Pálffy - rénes forint. - 2009. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 978-963-506-789-3
10., reneszánsz - Szeben nyomdászata. - 2010. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 978-963-506-827-2


930.85 M 14
Magyar Zoltán
  Szent István a magyar kultúrtörténetben / Magyar Zoltán ; [a térképeket rajz. Badics Ilona]. - [Budapest] : Helikon, 1996. - 206 p. : ill., térkép ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192-199.
ISBN 963-208-401-2 kötött
művelődéstörténet; István, I., Szent, magyar király; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarország a XX. században / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. - Szekszárd : Babits, 1996- . - 25 cm
ISBN 963-9015-08-3
3. köt., Kultúra, művészet, sport és szórakozás / [szekszerk. Bauer Gábor et al.] ; [írták Bán András et al.]. - 1998. - 652 p., [108] 6t : ill., részben színes
ISBN 963-9015-70-9
művelődéstörténet; magyar irodalom; művészet; sajtó; sport; történet; Magyarország; kézikönyv


061.2 M 17
  A magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig / szerk. Pór Edit ; [közread. a] Művelődéskutató Intézet. - Budapest : Művelkut. Int., 1988- . - 29 cm
Kézirat
ISBN 963 521 161 9 fűzött
egyesület; Magyarország; címjegyzék
1. r., 1. köt., Vidéki egyletek és körök. - 500 p.
ISBN 963 521 163 5
1. r., 2. köt., Vidéki egyletek és körök. - p. 501-944.
ISBN 963 521 164 3
1. r., 3. köt., Vidéki egyletek és körök. - p. 945-1357.
ISBN 963 521 175 9


930.85 M 33
Márki Sándor
  Magyar középkor / Márki Sándor. - Utánny. - [Budapest] : Anno, [1998]. - 293 p. ; 19 cm. - (Anno-reprint sorozat, ISSN 1418-4036)
Eredeti kiadása: Budapest : Az "Élet" Irod. és Részv. Társ., 1914
ISBN 963-9066-72-9 fűzött
történelem; művelődéstörténet; Magyarország


930.85 M 43
Matthew, Donald
  A középkori Európa atlasza / Donald Matthew. - [Budapest] : Helikon, 1989. - 244 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Eredeti cím: Atlas of Medieval Europe. - Bibliogr.: p. 231-234.
ISBN 963 208 009 2 kötött
művelődéstörténet; történelem; középkor; Európa; kézikönyv


930.85 M 43
Matthews, John
  Grál-hagyományok / John Matthews ; [ford. Somogyvári Szabolcs ; [versford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, 2000. - 197 p. : ill. ; 21 cm. - (Régi korok üzenete, ISSN 1215-3818)
ISBN 963-528-485-3 fűzött
grál; kelták; mondák


930.85 M 50
  Megbíráltak és bírálók : A cenzúrahivatal aktáiból, 1780-1867 / vál., sajtó alá rend., ford., bevezetéssel és jegyzetekkel el. Mályuszné Császár Edit. - Budapest : Gondolat, 1985. - 671 p. ; 19 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 0138-9661)
ISBN 963 281 463 0 kötött
művelődéstörténet; cenzúra; Magyarország


930.85 M 63
  Mi a magyar? / szerk. Szekfű Gyula. - Reprint kiad. - [Budapest] : Helikon, 1992 . - 556 p., [12] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Az 1939-ben Budapesten, a Magyar Szemle Társaság kiadásában, a "Magyar Szemle könyvei" sorozat 15. tagjaként megjelent mű reprintje
ISBN 963 208 249 4 kötött
magyarságtudomány


930.85 M 85
Miklós Pál
  Tus és ecset : Kínai művelődéstörténeti tanulmányok / Miklós Pál. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 1996. - 209 p. : ill. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-7907-52-1 fűzött
művelődéstörténet; Kína


176.5 M 66
Miklóssy János
  A budapesti prostitúció története / Miklóssy János. - [Budapest] : Népszava, 1989. - 134 p., [32] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 322 900 6 fűzött
prostitúció; történet; Budapest


930.85 M 84
Montanari, Massimo
  Éhség és bőség : A táplálkozás európai kultúrtörténete / Massimo Montanari ; [... ford. Kövendi Katalin] ; [a m. kiadást szerk. Kontler László]. - Budapest : Atlantisz, 1996. - 212 p. ; 21 cm. - (Európa születése, ISSN 1217-9396)
Eredeti cím: La fame e l'abbondanza. - Bibliogr.: p. 203-212.
ISBN 963-7978-81-X kötött
táplálkozás; történet; Európa


030 M 99
  Művek lexikona / [készült a Magyar Nagylexikon Kiadó Szerkesztőségében] ; [főszerk. Szlávik Tamás] ; [kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor]. - Budapest : M. Nagylexikon K., 2008. - 3 db : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-05-6611-7
művészettörténet; világirodalom; műalkotás; műelemzés; lexikon
1. köt., A-He. - 2008. - 934 p.
ISBN 978-963-9257-33-7
2. köt., Hi-Pin. - 2008. - 953 p.
ISBN 978-963-9257-34-4
3. köt., Pin-Z. - 2008. - 913 p.
ISBN 978-963-9257-35-1


930.85 M 99
  Művelődéstörténet : Tanulmányok és kronológia a magyar nép művelődésének, életmódjának és mentalitásának történetéből / szerk. B. Gelencsér Katalin. - [Bp]. ; [Salgótarján] : M. Művelődési Int. : Mikszáth, [1998]. - 2 db ; 21 cm. - (Tudás - kultúra - társadalom, ISSN 1416-1664)
ISBN 963-9126-18-7 fűzött
művelődéstörténet
1. - 397 p.
2. - p. 403-803.
Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 788-795.


930.85 M 99
  A művelődéstörténet problémái / [... Monok István szerk.] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Bizottsága. - [Budapest] : Balassi, 2003. - 129 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-5-06-520-5 fűzött
művelődéstörténet


930.85 O 12
  Ódon Erdély : Művelődéstörténeti tanulmányok / vál., sajtó alá rend., szerk., az előszót írta és a jegyzeteket kész. Sas Péter ; [... az utószót írta Niederhauser Emil]. - Budapest : Magvető, 1986. - 2 db : ill. ; 17 cm. - (Magyar hírmondó, ISSN 0209-6471)
ISBN 963 14 0625 3 kötött
művelődéstörténet; Erdély
1. köt. - 682 p., [12] t.
ISBN 963 14 0627 X
2. köt. - 581 p., [8] t.
Bibliogr.: p. 535-551.
ISBN 963 14 0628 8


930.85 P 25
Pap Gábor
  Hazatalálás : Művelődéstörténeti írások / Pap Gábor. - Budapest : Püski, 1999. - 574 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9188-44-1 v.
magyar néprajz; magyar népművészet; vallás; művelődéstörténet; szimbólum; magyar korona


930.85 P 57
Pernot, Francois
  Az arany / Francois Pernot ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Lazi, 2007. - 221 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Eredeti cím: L'or. - Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-9690-75-2 kötött
arany; kultúrtörténet; aranyművesség; ércbányászat


930.85 P 69
Piggott, Stuart
  Az európai civilizáció kezdetei : Az őskori Európa az első földművelőktől a klasszikus ókorig / Stuart Piggott ; [ford. és az utószót írta Makkay János] . - Budapest : Gondolat, 1987. - 383 p., [52] t. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Ancient Europe from the beginnings of agriculture to classical antiquity. - Bibliogr.: p. 285-330.
ISBN 963 281 831 8 kötött
művelődéstörténet; Európa


930.85 P 73
Platt, Colin
  The atlas of medieval man / Colin Platt. - London : Papermac, 1982. - 256 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: A középkori ember atlasza
ISBN 0 333 34210 0 fűzött
művelődéstörténet; történelem; középkor; művészet; történet; Atlasz


391 R 25
Radvánszky Béla
  Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században / Radvánszky Béla ; [a képeket vál. és az utószót írta László Emőke, H. Kolba Judit, Vadászi Erzsébet]. - [Budapest] : Helikon, 1986. - 3 db ; 23 cm
A 2. és 3. köt. az Állami Könyvterjesztő vállalat Reprint sorozatában jelenik meg
ISBN 963 207 828 4
1. - 1986. - 352 p., [132] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 331-336. és a jegyzetekben
ISBN 963 207 607 9
családi élet; művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


930.85 R 29
Raj Tamás
  100+1 jiddis szó : A zsidóságismeret új megközelítésben / Raj Tamás. - Budapest : Makkabi, 1999. - 239 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7475-43-5 fűzött
jiddis nyelv; szómagyarázatok; művelődéstörténet; zsidóság


930.85 R 39
Rátai János
  Úrvacsora : A kannibalizmus kultúrtörténete napjainkig / Rátai János. - Budapest : K.u.K. K. : Elipszilon, 2007. - 545 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7437-80-9 kötött
művelődéstörténet; kannibalizmus


930.85 R 39
Ráth-Végh István
  Magyar kuriózumok / Ráth-Végh István. - 3. kiad. - Budapest : Pán, 1989. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963 027185 0 fűzött
művelődéstörténet; Magyarország


700 R 51
Reichardt, Hans
  A hét világcsoda / írta Hans Reichardt ; [ford. Varga Csaba] ; ill. Peter Klaucke és Frank Kliemt. - Budapest : Tessloff és Babilon, [2003]. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 31.)
Eredeti cím: Die sieben Weltwunder
ISBN 963-9182-27-3 kötött
művelődéstörténet; régészet; Ókor


930.85 R 75
Rizza, Alfredo
  Asszíria és Babilónia / [a szöveget írta Alfredo Rizza] ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, 2007. - 207 p. : ill., színes ; 33 cm. - (Évezredek kincsei)
Eredeti cím: Assiri e Babilonesi. - Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-989-066-7 kötött
művelődéstörténet; ókor; Asszíria; Babilónia; fényképgyűjtemény


930.85 R 76
Robertson, Patrick
  The Shell book of firsts / Patrick Robertson. - New rev. ed. - London : Ebury Press, 1983. - 264 p. : ill. ; 28 cm. - (Mermaid books)
Címford.: A legelsők Shell könyve
ISBN 0 7181 2370 0 fűzött
művelődéstörténet; lexikon


930.85 R 76
Robinson, Francis
  Az iszlám világ atlasza / Francis Robinson ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Helikon : M. Kvklub, 1996. - 238 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Atlas of the Islamic world since 1500. - Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 963-208-384-9 kötött
iszlám; művészet; történelem; Ázsia; kézikönyv


930.85 S 17
Santarcangeli, Paolo
  A labirintusok könyve / Paolo Santarcangeli ; Umberto Eco előszavával ; [ford. Karsai Lucia]. - Budapest : Európa, 2009. - 441 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Il libro dei labirinti. - Bibliogr.: p. 419-427.
ISBN 978-963-07-8719-2 kötött
művelődéstörténet; jelkép; labirintus; ókor


613.88 S 27
Schenk János
  Az erotika nagylexikona / írta és szerk. Schenk János ; [... közrem. Bárdi László et al.]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 519 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Conpendárium / 1418-1290)
Bibliogr.: p. 519.
ISBN 963-9310-79-4 kötött
erotika; szexualitás; művelődéstörténet; lexikon


930.85 S 35
  Schock und Schöpfung : Jugendästhetik im 20. Jahrhundert / Hrsg. von Willi Bucher und Klaus Pohl. - Darmstadt ; Neuwied : Luchterhand, 1986. - 436 p. : ill. ; 31 cm
Címford.: Sokk és teremtés : Ifjúságesztétika a 20. században
ISBN 3 472 88024 4 fűzött
esztétika; művelődéstörténet


930.85 S 57
Siklóssy László
  A régi Budapest erkölcse / Siklóssy László ; [utószó Székely András]. - Budapest : Osiris, 2002. - 520 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Eredetileg 3 kötetben jelent meg Budapesten 1922-1923 között azonos főcímmel. - A kötetek egys. címei: A magyar középkor erkölcse ; A prostitúció ; A polgári erkölcs
ISBN 963-389-254-6 kötött
erkölcs; történet; Budapest


930 S 61
Simon Róbert
  Iszlám kulturális lexikon / Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2009. - 415 p. ; 25 cm
Bibliogr. a szócikkekben
ISBN 978-963-13-5788-2 kötött
iszlám; művelődéstörténet; kultúra; vallás; történelem; lexikon


I-851
Sofsky, Wolfgang
  Végidők [Fordítás] : Kulturszociológiai jegyzet a világ hanyatlásáról / Wolfgang Sofsky. - Népművelési Intézet ; Czárán Judit ; 1983. - 17 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai ismeretlenek
művelődéstörténet; apokalipszis


930.85 Sz 49
  A székely művelődés évszázadai / [szerk. Balás Gábor]. - Budapest : Panoráma, 1988. - 281 p. : ill. ; 19 cm. - (Utazások a múltban és a jelenben, ISSN 0133-7327)
Tanulmányok
ISBN 963 243 345 9 kötött
művelődéstörténet; székelyek; Erdély


930.85 Sz 79
Szilágyi János
  A magyar szocialista kultúra története : 1867-1945 / Szilágyi János. - [Budapest] : Kossuth, 1985. - 203 p., [32] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 09 2500 1 kötött
művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


970 T 65
Tompkins, Peter
  Die Wiege der Sonne : Die Geheimnisse der Mexikanischen Pyramiden / Peter Tompkins. - München ; Zürich : Droemer Knaur, 1980. - 295 p. : ill. ; 18 cm
Címford.: A nap bölcsője : A mexikói piramisok világa
ISBN 3 426 03620 7 fűzött
történelem; művészet; művelődéstörténet; piramis; indiánok; Mexikó


396 U 98
Utrio, Kaari
  Éva lányai : Az európai nő története / Kaari Utrio. - [Budapest] : Corvina, 1990 . - 422 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Eevan tyttäret : Eurooppalaisen lapsen ja perheen historia. - Bibliogr.: p. 419-422.
ISBN 963 13 2921 6 fűzött
nők; művelődéstörténet; kézikönyv


930.85 V 86
  A viking világ atlasza / Collen Batey [et al.] ; szerk. James Graham-Campbell ; [ford. Boross Anna, Hajnal Piroska, Király Zsuzsa]. - Budapest : Helikon : M. Kvklub, 1997. - 240 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Cultural atlas of the Viking world. - Bibliogr.: p. 227.
ISBN 963-208-481-0 kötött
művelődéstörténet; vikingek; Skandinávia; kézikönyv


946 V 89
Vincent, Mary
  A spanyol és portugál világ atlasza / Mary Vincent, R. A. Stradling ; [ford. Hajnal Piroska és Király Zsuzsa]. - Budapest : Helikon : M. Kvklub, 1997. - 240 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Cultural atlas of Spain and Portugal. - Bibliogr.: p. 228.
ISBN 963-208-464-0. ISBN 963-548-556-5 kötött
művelődéstörténet; történelem; Spanyolország; Portugália; kézikönyv


930.85 W 40
Weinrich, Harald
  Léthé : A felejtés művészete és kritikája / Harald Weinrich ; [ford. Mártonffy Marcell]. - Budapest : Atlantisz, 2002. - 318 p. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Eredeti cím: Lethe : Kunst und Kritik des Vergessens. - Bibliogr.: p. 313-318.
ISBN 963-9165-57-3 kötött
emlékezet; művelődéstörténet


930.85 W 76
Wilson, Peter Lamborn
  Angels : Messengers of the Gods / Peter Lamborn Wilson. - London : Thames and Hudson, 1994. - 94 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: Angyalok : Az istenek hírvivői. - Bibliogr.: p. [96].
ISBN 0-500-81044-3 fűzött
angyal; vallás; mitológia; művészet; történet


930 Z 25
Zaslavsky, Claudia
  Afrika számol / Claudia Zaslavsky. - Budapest : Gondolat, 1984. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Africa counts. - Bibliogr.: p. 335-341.
ISBN 963 281 324 3 kötött
matematika; Afrika


Z 32
Zelnik József
  Tengerkönyv / Zelnik József. - Budapest : Ökotáj, 2006. - 131 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Ökotáj könyvek, ISSN 1215-9778)
Kötött
tenger; művelődéstörténet; Adria


930.85 Z 38
Zemplényi Ferenc
  Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom / Zemplényi Ferenc. - Budapest : Universtias, 1998. - 136 p. ; 25 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-13-2 kötött
művelődéstörténet; magyar irodalom; kapocsolatok; Nyugat-Európa


613.88 Z 59
Zolla, Elémire
  The androgyne : Fusion of the sexes / Elémire Zolla. - London : Thames and Hudson, 1981. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Az androgin : A nemek összeolvadása
ISBN 0 500 81028 1 fűzött
szexualitás; kétneműség


930.85 Z 60
Zolnay László
  Ünnep és hétköznap Budán / Zolnay László. - 2., bőv. kiad. - Budapest : Gondolat , 1975. - 276 p., [100] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 273-[277].
ISBN 963-280-296-9 kötött
művelődéstörténet; mindennapi élet; életmód; Magyarország; Buda


394 Z 64
Zoltán József
  Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán / Zoltán József . A' tudós palótz, avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó sógor-urához irtt levelei / Gaal György. - Hasonmás kiad. - Budapest : FSZEK, 1975. - 108, pag.var. [376], [62] t.fol. : ill. ; 19 cm
Az eredeti mű megjelenési adatai: Budán : Hartlében, 1803-1804
ISBN 963 581 008 3 fűzött
művelődéstörténet; szórakozás; ünnep; Budapest


930.85 Z 74
Zsámbéki László
  Magyar művelődéstörténeti kislexikon / Zsámbéki László. - Budapest : Könyvért, 1986. - IX, 428 p. ; 22 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
Az 1937-es szegedi kiadás átd. forrásjegyzékkel közreadott változata. - Bibliogr.: p. 417-428.
ISBN 963 02 4026 2 kötött
művelődéstörténet; Magyarország; lexikon


930.85 Z 80
  A zsidó Budapest : Emlékek, szertartások, történelem / Frojimovics Kinga [et al.] ; szerk. Komoróczy Géza. - Budapest : Városháza : MTA Judaisztikai Kutcsop., 1995. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm. - (A város arcai, 1218-3806) . (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 7.)
Fűzött
zsidóság; művelődéstörténet; Budapest; kézikönyv
1. - 336 p.
ISBN 963-7450-97-1
2. - p. 345-793.
ISBN 963-7450-98-X


930.85 Z 80
  A zsidó nép világtörténete a patriarchák korától napjainkig / összeáll. Élie Barnavi[... szerzői Michel Abitbol et al.] ; térképkészítés Michel Opatowski ; [ford. Aradi Péter et al.]. - [Budapest] : Gemini Budapest, 1995. - 299 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Eredeti cím: Histoire universelle de Juifs
ISBN 963-8168-15-3 kötött
zsidók; történelem; világtörténelem; kézikönyv


vissza