929 Életrajz. Címertan


929 A 31
  Akikről Budapesten utcát neveztek el / összegyűjt. és a kísérő szöveget írta Gömbös Tamás és mtársai. - Budapest : Heraldika, 1997. - 519 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 517-518.
ISBN 963-85645-0-4 fűzött
történelem; életrajz; művelődéstörténet; honismeret; Budapest; kézikönyv


929.6 B 57
Bertényi Iván
  Kis magyar címertan / Bertényi Iván. - Budapest : Gondolat, 1983. - 128 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Gondolat zsebkönyvek, ISSN 0133-0489)
ISBN 963 281 195 X fűzött
címertan


929.6 B 57
Bertényi Iván
  Új magyar címertan / Bertényi Iván. - Bőv. és jav. kiad. - Budapest : Maecenas, 1993. - 124 p. : ill, főként színes ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek ; 1216-125X)
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 963 7425 81 0 kötött
címertan; kézikönyv


929.6 B 90
Brooke-Little, J. P.
  An heraldic alphabet / J. P. Brooke-Little. - New and rev. ed. - London : Robson, 1985. - 226 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Heraldikai ábécé
ISBN 0 86051 320 3 fűzött
címertan; jelek; lexikon


929.6 C 35
Csáky Imre
  A magyar királyság vármegyéinek címerei a XVIII-XIX. században / Csáky Imre . - [Budapest] : Corvina, 1995. - 162 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 161-162. és a jegyzetekben
ISBN 963-13-4234-4 kötött
heraldika; címerek; vármegyék; Magyarország; kézikönyv


929 E 76
  Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. - [Bukarest] : RMDSZ ; [Nagyvárad] : Scripta, [1999]. - 847 p. ; 29 cm
ISBN 973-97980-4-7 kötött
életrajz; külföldi magyarok; Románia; Erdély; kézikönyv


929.6 F 35
Feiszt György
  Rövid magyar címertan és pecséttan / [írta Feiszt György]. - Budapest : Tankvk., 1986. - 98 p. : ill. ; 20 cm. - (Történelemszakköri füzetek, ISSN 0563-9468 ; 15.)
ISBN 963 17 8671 4 fűzött
címertan; pecséttan; Magyarország


929.6 H 81
Hoppál Dezső
  A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei / Hoppál Dezső. - Budapest : Cartographia, 2001. - 157 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [160].
ISBN 963-352-084-3 CM kötött
címerek; heraldika; vármegyék; Magyarország; kézikönyv


929.6 I 96
Ivánfi Ede
  A Magyar Birodalom, vagy Magyarország s részeinek címerei / írta Ivánfi (Jancsik) Ede. - Budapest : ÁKV : Maecenas, 1989. - 158 p., [7] tfol. : színes ill. ; 24 cm + 1 öh. t.
A Pesten, 1869-ben Lauffer Vilmosnál kiadott mű reprintje. - Bertényi Iván et al. kísérő tanulmányaival
ISBN 963 7425 16 0 kötött
címertan; Magyarország; kézikönyv


929 K 17
Karácsonyi János
  A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig / Karácsonyi János . Magyar nemzetségi czímerek / Csoma József. - Budapest : Nap, 1995. - 1424 p., VIII t. : ill., részben színes ; 23 cm
Az 1900-1901 között, ill. 1904-ben Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent művek reprintje. - Kubinyi András utószavával
ISBN 963-8116-11-0 kötött
családtörténet; heraldika; geneológia; Magyarország; kézikönyv


929 K 30
Kégli Ferenc
  Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz : Regionális és lokális életrajzgyűjtemények válogatott, annotált bibliográfiája / Kégli Ferenc. - Budapest : KI, 2005. - 184 p. ; 24 cn. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-615-7 fűzött
életrajz; helyismeret; bibliográfia


929 K 36
Kempelen Béla
  Magyar zsidó családok / Kempelen Béla. - [Új kiad.]. - Budapest : Makkabi, 1999. - 150, 148, 140, XXVIII p., [5] t.fol. : ill. ; 20 cm
A Magyar zsidó és zsidó eredetű családok c. 1937-ben megjelent három kötetes mű hasonmás kiadása egybekötve. - Raj Tamás előszavával. - Bibliogr.: p. I-III.
ISBN 963-7475-42-7 fűzött
családtörténet; zsidók; Magyarország; lexikon


929 K 45
  Ki kicsoda a tudományban?. - Budapest : Dunakanyar 2000, [1997]. - 271 p. ; 21 cm
Szerk. Lengyel Zsuzsa
ISBN 963-8297-60-3 kötött
tudomány; történet; lexikon


929 K 45
  Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? / szerk. Simon Anita, Tál Mariann ; [... a lexikoncikkeket írta B. Medgyessy Éva et al.]. - Csíkszereda : Pallas Akadémia, 1996-1997. - 2 db ; 24 cm
életrajz; külföldi magyarok; Románia; lexikon
1. köt., A-K. - 1996. - 343 p.
ISBN 973-97554-6-1
2. köt., L-Z. - 1997. - 269 p.
ISBN 973-9287-14-X


929 K 45
  Ki kicsoda Kassától - Prágáig? = Ungarisches biographisches Lexikon in Böhmen-Morawien und Slovakei [!Slowakei] / szerk. Szőke József és Viczián János. - Szekszárd : Babits, 1993. - 433 p. ; 24 cm. - (A Révai új nagylexikona segédkönyvei. I., A századvég magyarsága ; 1217-3908)
ISBN 963 7806 84 9 fűzött
külföldi magyarok; életrajz; Csehszlovákia; lexikon


929 M 14
  Magyar életrajzi lexikon / föszerk. Kenyeres Ágnes ; [szerk. biz. Bortnyik Sándor et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Akad. K., 1984- . - 25 cm
ISBN 963 05 3268 9
1. köt., A-K. - 1984. - XV, 1039 p. : ill.
ISBN 963 05 3265 4
életrajz; Magyarország; lexikon


929 M 14
  Magyar életrajzi lexikon / föszerk. Kenyeres Ágnes ; [szerk. biz. Bortnyik Sándor et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 1981- . - 25 cm
ISBN 963 05 2161 X
2. köt., L-Z. - 1984. - 1099 p. : ill
ISBN 963 05 3266 2
életrajz; Magyarország; lexikon


929 M 14
  Magyar életrajzi lexikon / föszerk. Kenyeres Ágnes ; [szerk. biz. Bortnyik Sándor et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 1981-1985. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963 05 2497 X
3. kieg. köt., A-Z / [szerkbiz. Csűrös Zoltán et al.] ; Függelék: Kiegészítések és helyesbítések a Magyar Életrajzi Lexikon I., II. és III. kötetéhez ; [... összeáll. Élesztős László, Fráter Zoltán, Markó László]. - 1985. - XV, 956 p. : ill.
ISBN 963 05 3267 0
életrajz; Magyarország; lexikon


929 M 14
  Magyar életrajzi lexikon, 1978-1991 / főszerk. Kenyeres Ágnes ; [szerkbiz. Bortnyik Sándor et al.]. - Budapest : Akad. K., 1969-1994. - 4 db ; 25 cm
ISBN 963-05-2160-1
[4.], 1978-1991 : A-Z / [szerkbiz. Czine Mihály et al.] ; [szerk. Barabás Éva et al.]. - 1994. - XV, 993 p. : ill.
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-05-6422-X
életrajz; Magyarország; lexikon


929 M 14
  Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1998 : Több mint 14000 kortársunk életrajza / főszerk. Hermann Péter ; [mtárs. Pásztor Antal]. - Budapest : Biográf : Texoft, 1997. - XV, 1166 p. ; 29 cm
ISBN 963-9051-19-5 ISSN 1215-7066 kötött
életrajz; lexikon


929 M 92
  MTI ki kicsoda, 2006 : Kortársaink életrajza / főszerk. Hermann Péter ; [mtárs. Bognár Anna, Rákos Mariann]. - Budapest : MTI, 2005. - 2 db ; 29 cm
ISBN 963-9051-19-5 ISSN 1787-288X
Kötött
életrajz; lexikon
A-K. - XVI, 1009 p.
L-Z. - VIII, p. 1012-1938.


929 N 21
Nagy Iván
  Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal / írta Nagy Iván. - [Budapest] : Helikon, 1987-1988. - 8 db : ill., részben színes ; 24 cm
Az 1857-1868 között Budapesten, Friebeisz István és Ráth Mór által kiadott mű reprintje. - Tokban
ISBN 963 207 774 1
címertan; családtörténet; Magyarország
1/1-2. köt., A-B. - 1987. - VI, 311, 282 p., [12] t.
ISBN 963 207 727 X
2/3-4. köt., C-Gy. - 1987. - 420, VIII, 504, VIII p., [12] t.
ISBN 963 207 735 0
3/5-6. köt., H-K. - 1987. - 375, VIII, 568, X p., [12] t.
ISBN 963 207 743 1
4/7-8. köt., L-Ö.. - 1987. - 610, XII, 340 p., [12] t.
ISBN 963 207 751 2
5/9. köt., P-R. - 1988. - 862 p., [12] t.
ISBN 963 207 930 2
6/10. köt., S-Sz. - 1988. - 944 p., [12] t.
ISBN 963 207 938 8
7/11-12. köt., T-Zs. - 1988. - 442, 525 p., [12] t.
ISBN 963 207 946 9
[8. köt.], Pótlék-kötet. - 1988. - IV, 377 p., [12] t.
ISBN 963 207 954 X
Kísérő tan., A Nagyiván : Kísérőtanulmány Nagy Iván Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, 1857-1868. című művének reprint kiadásához / írta Szakály Ferenc. - 1987. - 14 p.
ISBN 963 207 766 0


929 N 62
  Nemzeti gyász, 1993. december 12-18. / [a kötet összeállításában közrem. Herényi Károly és Bakos Zoltán] ; [a fotókat kész. Toroczkay Csaba et al.]. - Budapest : Temise, 1994. - [104] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Közread. a Magyar Demokrata Fórum
ISBN 963-04-4063-6 kötött
politika; temetés; Antall József; Magyarország; Magyar Demokrata Fórum; fényképgyűjtemény


929.6 N 99
Nyulásziné Straub Éva
  Magyarország címerkönyve : A heraldika alapjai / Nyulásziné Straub Éva. - Budapest : CEBA, 2001. - 256 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Magyarország kézikönyvtára, ISSN 1585-5953)
Bibliogr.: p. 219-222.
ISBN 963-9089-82-6 kötött
címerek; heraldika; Magyarország; kézikönyv


929.6 N 99
Nyulásziné Straub Éva
  Öt évszázad címerei a Magyar Országos Levéltár címereslevelein / Nyulásziné Straub Éva. - [Budapest] : Corvina, 1987. - 302 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 13 2249 1 kötött
címertan; Magyarország; kézikönyv


929.6 O 87
Oswald, Gert
  Lexikon der Heraldik / Gert Oswald. - Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1984. - 478 p. : ill., részben színes ; 24 cm
V.
címertan; lexikon


929 R 49
  Régi magyarországi szerzők (RMSz) / [szerk.] Wix Györgyné ; [kész. az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségében]. - Budapest : OSZK, 2008- . - 25 cm
ISBN 978-963-200-534-8
1., A kezdetektől 1700-ig / szerk. és befejezte P. Vásárhelyi Judit ; a szerk. mtársai Kis Elemérné és Kovács Zsuzsanna. - 2008. - 1036 p.
Bibliogr.: p. 15-23.
ISBN 978-963-200-535-5
életrajz; lexikon


929 R 80
  Romániai magyar ki kicsoda 1997 / [szerkbiz. Adonyi Nagy Mária et al.] ; [... főszerk. Stanik István]. - [Bukarest] : RMDSZ ; [Nagyvárad] : Scripta, [1996]. - 750 p. ; 28 cm
ISBN 973-97980-0-4 kötött
életrajz; külföldi magyarok; Románia; Erdély; kézikönyv


016 Sz 54
Szeli Valéria
  Életrajzok : [Ajánló bibliográfia] / összeáll. Szeli Valéria, Várady Géza. - [Budapest] : Press Publica, [2003]. - 126 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 53.)
ISBN 963-9001-17-5 fűzött
magyar irodalom; történelem; művelődéstörténet; tudomány; világirodalom; világtörténelem; bibliográfia


929 Sz 76
Szigyártó Sándor
  Az erdélyi panteon / Szigyártó Sándor ; [közread. az] Országos Idegennyelvű Könyvtár. - Budapest : Orsz. Idegenny. Kvt., 1996. - 359 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7214-26-7 fűzött
helynevek; életrajz; magyar irodalom; művelődéstörténet; Erdély; kézikönyv


929 Sz 85
  Szlovákiai magyar ki kicsoda / [főszerk. Balázs F. Attila]. - Pozsony : AB-ART, 2001. - 311 p. ; 31 cm
Az anyaggyűjtés lezárva: 2001. okt. 30.
ISBN 80-89006-16-7 kötött
életrajz; külföldi magyarok; Szlovákia; kézikönyv


929 U 28
  Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László ; [mtársak Balázs-Arth Valéria et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001- . 6 db : ill. - 25 cm
ISBN 963-547-414-8 kötött
életrajz; Magyarország; lexikon
1., A-Cs. - 2001. - 1197 p. : ill.
ISBN 963-547-415-6
2., D-Gy. - 2001. - 1205 p.
ISBN 963-547-414-8
3., H-K. - 2002. - 1275 p.
ISBN 963-547-759-7
4., L-Ö. - 2002. - 1219 p.
ISBN 963-547-414-8
5., P-S. - 2004. - 1332 p.
ISBN 963-549-059-3


929 W 66
  Who's who in gay and lesbian history : From antiquity to world war II / ed. by Robert Aldrich and Garry Wotherspoon. - London ; New York, NY : Routledge, 2001. - xix, 502 p. ; 24 cm
Címford.: Ki kicsoda a homoszexualitás történetében az antikvitástól a II. világháborúig
ISBN 0-415-15982-2 kötött
életrajz; homoszexualitás; történet; lexikon


929 Z 57
Znamierowski, Alfred
  Zászlóenciklopédia : Nemzetek, országok és népek zászlóinak és lobogóinak legteljesebbb kézikönyve / Alfred Znamierowski. - Budapest : Athenaeum 2000, 2002. - 256 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: The world encyclopedia of flags. - Ford. Sümegi Balázs. - Bibliogr.: p. 252.
ISBN 963-9261-87-4 kötött
zászlók; vexillológia; kézikönyv


vissza