908 Honismeret


908 A 67
Antalffy Gyula
  Reformkori magyar városrajzok / Antalffy Gyula. - [Budapest] : Panoráma, 1982. - 438 p. : ill. ; 19 cm. - (Utazások a múltban és jelenben, ISSN 0133-7327)
ISBN 963-243-234-7 v.
honismeret; művelődéstörténet; város; Magyarország


908 B 47
Benedek András, S.
  Tettenérhető történelem : Kárpátaljai nemzetiség- és kultúrtörténeti vázlat / S. Benedek András. - Budapest : Ikva, 1993. - 119 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzetiségi könyvek, ISSN 1217-2979)
Bibliogr.: p. 117-119.
ISBN 963-7757-52-X fűzött
történelem; műemlékek; művelődéstörténet; külföldi magyarok; Kárpátalja


908 B 51
Benkő József
  Transsilvania specialis : Erdély földje és népe / Benkő József ; ford., bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Szabó György. - Bukarest ; Kolozsvár : Kriterion, 1999. - 2 db ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 973-26-0524-3 kötött
honismeret; Erdély
1. köt. - 652 p., [8] t. : ill.
2. köt. - 845 p.


908 B 72
Bodor Antal
  Magyarország honismereti irodalma, 1527-1944 : Függelék: A vármegyetörténeti sorozatok / Bodor Antal, Gazda István ; [az előszót írta ... Szikossy Ferenc]. - Budapest : Könyvért, 1984. - IX p., 483 col. ; 24 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
Bodor Antal "Magyarország helyismereti könyvészete, 1527-1940" c. művét az 1914-1944. évi helytörténeti könyvészettel kieg. és a függeléket összeáll. Gazda István. - Az 1944-ben, Budapesten, a szerző által kiadott mű bővített reprintje
ISBN 963 02 281 7 kötött
honismeret; Magyarország; bibliográfia


908 B 92
  Budapest enciklopédia / szerk. Tóth Endréné. - Budapest : Corvina, 1970. - 463 p. : ill. ; 25 cm
v.
honismeret; történelem; Budapest; lexikon


908 B 92
  Budapest lexikon / [főszerk. Berza László] ; [szakszerk. A Czétényi Piroska et al.]. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 1993. - 2 db : ill., részben színes ; 25 cm + 1 térk.
ISBN 963 05 6409 2 kötött
honismeret; Budapest; lexikon
1. köt., A-K. - 755 p., [8] t.
ISBN 963 05 6410 6
2. köt., L-Z. - 669 p., [8] t.
ISBN 963 05 6411 4


908 B 92
  Budapest lexikon / főszerk. Berza László. - Budapest : Akad. K., 1973. - 1335 p. : ill. ; 25 cm
kötött
honismeret; Budapest; lexikon


908 B 92
  Budapest városrészei / [összeáll. Józsa Zsuzsanna] ; [mtársak Dobossy Imre et al.]. - Budapest : KSH, 1996 [!1997]. - 174 p., [1] t.fol. : ill., részben színes térk. ; 29 cm
ISBN 963-2151-39-9 fűzött
honismeret; statisztikai adatok; demográfiai adatok; Budapest; helységnévtár


908 B 94
  Budapesti Történeti Múzeum / főszerk. Buzinkay Géza ; szerk. Havassy Péter ; mtársak Baróti Judit [et al.]. - Budapest : Corvina, 1995. - 158 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Műjegyzék: p. 143-157.
ISBN 963-13-4011-2 kötött
múzeum; helytörténet; Budapest; kézikönyv


908 D 31
  A day in the life of the new South Africa. - Pretoria : The South African National Council for the Blind, 1994. - [310] p. : ill., főként színes ; 34 cm
Címford.: Egy nap az új Dél-Afrika életéből. - Fotóalbum
ISBN 0-9583840-1-0 kötött
honismeret; Dél-Afrika; fényképgyűjtemény


908 E 76
  Erdélyi városképek / [összeáll., a bevezetőt írta, valamint az életrajzi adatokat kész. Pomogáts Béla]. - Bratislava : Madách-Posonium ; [Budapest] : Magyarok Világszövets., 1994. - 269 p. ; 21 cm. - (Magyarok világkönyvtára, ISSN 1335-0072)
ISBN 963-04-4809-2. ISBN 80-7089-213-7 kötött
város; Erdély


908 E 96
  Európa népei / szerk. Felipe Fernández-Armesto ; [ford. Balabán Péter] ; [mtársak ... Alan R. H. Baker et al.]. - Budapest : Corvina, 1995. - 410 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Faktum, ISSN 1219-4972)
Eredeti cím: The Times guide to the peoples of Europe
ISBN 963-13-4238-7 kötött
népismeret; Európa; kézikönyv


908 E 99
  Ezeréves Budapest / [a bevezetőt írta Mesterházi Lajos]. - Budapest : M. Helikon : Corvina, 1970. - 27, [200] p. : ill., fotók ; 29 cm
nyl
honismeret; Budapest; fényképgyűjtemény


908 G 13
Gaali Zoltán
  A székely ősvárak története, mondája és legendája / összeáll. Gaali Zoltán. - Hasonmás kiad. - Miercurea Ciuc : Fundatia Criterion ; Budapest : Akad. K., 1993. - 2 db : ill. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Makkay Z., 1938
ISBN 963 05 6520 X kötött
várak; helytörténet; művelődéstörténet; mondák; Erdély; Székelyföld
1. köt. - 311 p.
ISBN 963 05 6520 X
2. köt. - 272 p.
ISBN 963 06 6521 8


908 G 18
Gál László
  "Csak a szépre..." : Budapesti élet-képek az 1950-60-as évekből / Gál László. - Budapest : Fekete Sas, 2005 [!2008]. - 223 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9352-81-0 kötött
helyismeret; sajtófotó; Budapest


908 G 31
Gazda László
  Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára / Gazda László ; [a ... fotókat Gazda László és Tánczos Vilmos készítette] . - Budapes : Nap K., 2009- . - 21 cm
Gerinc- és fedélcim: Csángómagyar falvak
ISBN 978-963-9658-46-2
helytörténet; falu; csángók; kézikönyv
1. köt., A-G. - 2009. - 334 p. : ill.
ISBN 978-963-9658-47-9
2. köt., H-P. - 2010. - 369 p., [2] t. : ill.
Bibliogr.: p. 345-356.
ISBN 978-963-9658-48-6


712 G 42
Gerő András
  Térerő : A Kossuth tér története / Gerő András. - Budapest : Új Mandátum, 2008. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 3.)
ISBN 978-963-9609-94-5 kötött
köztér; építészet; helytörténet; Budapest


908 G 78
Gyáni Gábor
  Budapest - túl jón és rosszon : A nagyvárosi múlt mint tapasztalat / Gyáni Gábor. - Budapest : Napvilág, 2008. - 203 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 189-202.
ISBN 978-963-9697-25-6 fűzött
helytörténet; urbanizáció; Budapest


908 H 28
Hankó Vilmos
  Székelyföld / írta Hankó Vilmos ; a képeket rajz. Goró Lajos, Huszka József és Tull Ödön. - Repr. kiad. - Budapest : Akad. K., 1993. - VI, 350, [2] p. : ill. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Lampel, 1896
ISBN 963 05 6626 5 kötött
útleírás; honismeret; földrajz; Erdély


908 H 29
Hapák József
  Debrecen, a cívisváros : 1693-1993 / Hapák József, Módy György, Takács Béla . - Debrecen : Debrecen M. Jogú Város Polgármesteri Hivatala : Tiszántúli Református Egyházkerület, 1994. - 28, [82] p. ; 29 cm
Fotóalbum
ISBN 963-03-3831-9 kötött
honismeret; Debrecen; fényképgyűjtemény


908 H 90
Horváth László, Gy.
  Japán kulturális lexikon / Gy. Horváth László. - [Budapest] : Corvina, 1999. - 271 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 963-13-4756-7 fűzött
földrajz; kultúra; művelődéstörténet; Japán; lexikon


908 H 90
Horváth M. Judit
  Más világ = Other world / Horváth M. Judit, Stalter György. - Budapest : Szerzők , 1998. - 132 p. : ill. ; 33 cm
Fotóalbum
ISBN 963-550-657-0 kötött
cigányok; fényképgyűjtemény


908 H 95
Hunfalvy János
  Magyarország és Erdély eredeti képekben / rajz. Rohbock Lajos... ; írta Hunfalvy János. - Hasonmás kiad. - Budapest : Európa, 1986. - 4 db : ill. ; 25 cm
A Darmstadtban Lange Gusztáv György által 1856-1864 között kiadott mű hasonmása. - Közös tokban
ISBN 963 07 3861 9 v.
történelem; topográfia; honismeret; Magyarország; Erdély
1. köt., Első szakasz: Magyarország. - 292 p., [38] t.fol.
ISBN 963 07 3862 7
2. köt., Első szakasz: Magyarország. - 427 p., [111] t.fol.
ISBN 963 07 3863 5
3. [köt.], Második szakasz: Erdély. - 135 p., [55] t.fol.
ISBN 963 07 3868 6
Kísérő füz. / Hunfalvy szövegéről írta Véber Károly ; Rohbock képeiről írta Rózsa György. - 19 p., [3] t.fol.
ISBN 963 07 3869 4


908 J 23
Jalsovszky Katalin
  Budapest, a Duna gyöngye : Magyarország fővárosa a két világháború között / Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke ; Zeke Gyula előszavával. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 198 p. : ill. ; 33 cm
Bibliogr.: p. 198-[199].
ISBN 963-208-728-3 kötött
honismeret; Budapest; fényképgyűjtemény


908 J 84
  Józsefvárosi lexikon / [szerkbiz. Bakó Ágnes et al.]. - Budapest : MSZMP VIII. ker. Biz. : Főv. Tanács VIII. ker. Tanács, 1970. - LXIV, 347 p. : ill. ; 25 cm
Kötött
helytörténet; Budapest; lexikon


629 K 11
Kaiser Anna
  Volt egyszer egy hajógyár / Kaiser Anna, Varró József. - Budapest : Óbudai Múzeum, 1999. - 99 p. : ill. ; 21cm
A Helytörténeti füzetek, ISSN 1416-583X, 1999. 1. száma
Fűzött
hajógyártás; Óbudai-sziget; Óbudai Hajógyár (Budapest III.)


908 K 59
Klösz György
  Budapest 1900, 2000 / Klösz György, Lugosi Lugó László ; [képleírások ... Ritoók Pál] ; [ford. ... Hegyi Júlia]. - Budapest : Vince K., 2001. - 167 p. : ill. ; 16x16 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9223-20-9 kötött
honismeret; Budapest; fényképgyűjtemény


908 K 59
Klösz György
  Budapest anno... : Fényképfölvételek műteremben és házon kívül / Klösz György [...] által ; [az előszót Mesterházi Lajos, a képek magyarázó szövegét Seenger Ervin írta]. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 1984. - [200] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963 13 1828 1 kötött
honismeret; Budapest; fényképgyűjtemény


908 K 71
Korniss Péter
  Leltár : Erdélyi képek 1967-1998 / Korniss Péter. - Budapest : Officina Nova : M. Kvklub : Kreatív Média Műhely, 1998. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-548-816-5 kötött
Erdély; fényképgyűjtemény


908 K 99
Kútvölgyi Mihály
  Virágos Kalotaszeg / Kútvölgyi Mihály ; [előszó Török Ildikó] ; [képvál. Kudor Ferenc, Kútvölgyi Mihály, Nagy András] ; [a rajzokat kész. Nagy András] . - [Budapest] : Timp, 2005. - 131 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Fotóalbum. - Bibliogr.: p. 130.
ISBN 963-9614-01-7 kötött
honismeret; tárgyi népművészet; Kalotaszeg; fényképgyűjtemény


908 L 43
Legeza László
  Bácska és Bánát : Élő szép hagyomány / [a felvételeket kész., a szöveget írta ...] Legeza László, Szacsvay Péter. - Budapest : Officina Nova, 1992. - [168] p. : ill., színes ; 32 cm
Fotóalbum
ISBN 963 7836 61 6 kötött
honismeret; Bácska; Bánát; fényképgyűjtemény


908 L 43
Legeza László
  Burgenland : Várvidék és az Őrség : Burgenland und die Wart / [írta és fényképezte ...] Legeza László ; [az előszót írta ... Galambos Ferenc ...] ; [a történelmi bevezetőt írta ... Török József] ; [... ford. ... Patyi Ildikó]. - Budapest : Mikes, 2003. - 253 p. : ill., színes ; 32 cm
Fotóalbum. - Magyar és német nyelven
ISBN 963-8130-50-4 kötött
honismeret; Burgenland; fényképgyűjtemény


908 L 43
Legeza László
  Felvidéki utakon : Élő, szép hagyomány / [a felvételeket kész., a szöveget írta...] Legeza László, Szacsvay Péter. - Budapest : Mikes, 1994-1998. - 4 db : ill., színes ; 32 cm
Fotóalbum
ISBN 963-8130-09-1
honismeret; Felvidék; fényképgyűjtemény
1. köt., Homonnától Felkáig. - 1994. - [128] p.
ISBN 963-8130-10-5
2. köt., Csorbától Nyitráig / [az előszót Dobos László és Windisch István írta]. - 1995. - [128] p..
ISBN 963-8130-11-3
3. köt., Szakolcátúl Esztergomig / [az előazót Gáspár Tibor írta]. - 1997. - [128] p..
ISBN 963-8130-14-8
4. köt., Drégelytől Nagymihályig / [az előszót Pásztor Zoltán írta]. - 1998 . - [128] p.
ISBN 963-8130-16-4


908 L 41
Lehoczky Tivadar
  Bereg vármegye / Lehoczky Tivadar ; [szerk. S. Benedek András, Vári Fábián László] ; [az előszót írta S. Benedek András]. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány ; Beregszász : Mandátum, 1996. - 719 p. ; 21x23 cm
ISBN 963-8294-19-1 kötött
honismeret; Bereg megye


908 L 93
Lukács Lajos
  Pest-Buda az 1867-es kiegyezés idején / Lukács Lajos. - Budapest : Akad. K., 1996. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-6955-8 kötött
honismeret; Budapest; fényképgyűjtemény


908 L 92
Lukacs, John
  Budapest, 1900 : A város és kultúrája / John Lukacs ; [ford. Mészáros Klára]. - Budapest : Európa, 1996. - 253 p., [32] t. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Budapest, 1900Bibliogr.: p. 245-249.
ISBN 963-07-6078-9 kötött
helytörténet; Budapest


908 M 14
  Magyar települések enciklopédiája : Összefoglaló leírás Magyarország megyéiről, városairól és községeiről / [főszerk. Kasza Sándor] ; [a köt. szerkesztési ... munkái Bacsa Tibor]. - Bp. : CEBA K., 2000. - 848 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarország kézikönyvtára, ISSN 1585-5953)
ISBN 963-9089-60-5 kötött
honismeret; Magyarország; kézikönyv


908 M 16
  Magyarföld és népei eredeti képekben : Föld- és népismei, statisztikai és történeti folyóirat / Fényes Elek és Luczenbacher János felügyelése mellett szerk. és kiad. Vahot Imre ; [a kötetet Sebestyén Lajos gondozta]. - [Budapest] : ÁKV, 1984. - [106] p., [19] t.fol. : ill., részben színes ; 22x30 cm. - (Reprint, ISSN 0231-1518)
A Pesten, 1846-ban Biemel Jószef betűivel nyomtatott mű reprintje
ISBN 963 02 2699 5 kötött
honismeret; statisztika; Magyarország


908 M 16
  Magyarok a világban : Kárpát-medence : Kézikönyv a Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élő magyarságról / [főszerk. Bihari Zoltán] ; [szerk. Bihariné Dániel Katalin]. - [Hatvan] : CEBA K., 2000. - 803 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország kézikönyvtára, ISSN 1585-5953)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Nonprofit és gazdasági szervezetek adattárával . - Az adatgyűjtés lezárva: 2000. nov. 1.
ISBN 963-9089-84-2 kötött
külföldi magyarok; Kárpát-medence; Szlovákia; Ukrajna; Románia; Jugoszlávia; Horvátország; Szlovénia; Ausztria; kézikönyv; címjegyzék


908 M 16
  Magyarország az ezredfordulón : Országtanulmány / főszerk. Enyedi György. - Budapest : CEBA K., 2000. - 638 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország kézikönyvtára, ISSN 1585-5953)
Lezárva: 1999. máj. 30. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9089-83-4 kötött
honismeret; Magyarország


908 M 16
  Magyarország és Erdély képekben / kiadják és szerkesztik Kubinyi Ferenc, Vahot Imre ; [... Sebestyén Lajos gondozta]. - [Budapest] : ÁKV, 1985. - 2 db. - (Reprint, ISSN 0231-1518)
A Pesten, 1853-54-ben Emich Gusztáv könyvnyomdájában 4 kötetben nyomtatott mű reprintje
ISBN 963 02 3079 8 kötött
honismeret; történelem; Magyarország; Erdély
1. köt. - 132, 161 p., [7] t., [16] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963 02 3080 1
2. köt. - 140, 130 p., [4] t., [20] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963 02 3080 X


908 M 16
  Magyarország kisrégiói = Small regions of Hungary = Die Kleinregionen von Ungarn / sorozat főszerk. ... Kasza Sándor. - [Hatvan] : CEBA, 1997- ; 20 cm
ISBN 963-85490-2-5
13/2., Pest megye. A monori kistérség : The small-area of Monor : Die Kleinregion Monor / [szerzők Juhász Andrea et al.] ; [fotók ... Lichner Tibor ...]. - 2000. - 241 p. : ill., színes
ISBN 963-9089-74-5
helyismeret; Magyarország


CDR-48
  Magyarország vármegyéi és városai [elektronikus dok.] : A teljes Borovszky. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum, 2004. - 1 CD-ROM : ill., színes, részben térk. ; 12 cm
Eredeti nyomtatott kiadása Sziklay János és Borovszky Samu szerkesztésében 1896-1914 között Budapesten az Apollo Országos Monográfia Társaság kiadásában jelent meg
ISBN 963-9374-91-1 műanyag tokban
helyismeret; Magyarország


908 M 16
  Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája / ... szerk. Sziklay János, Borovszky Samu. - Hasonmás kiad. - Miskolc : Tudás 2000 Kvk., [2001]- . - 29 cm
Az 1896-1914 között Budapesten, az Apollo Országos Monográfia Társaság kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-00-7151-7
1. köt., Abaúj-Torna vármegye és Kassa / [... mtársai Baczony Albert et al.]. - [2001]. - 579 p., [16] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-00-7152-5
honismeret; Abaúj-Torna; Kassa; kézikönyv


908 M 16
  Magyarország vármegyéi és városai / [szerk.] Borovszky Samu ; Praznovszky Mihály bevezető szövegével. - Reprint kiadás. - Budapest : Dovin, 1988- . - 28 cm
A főcím a kötéstábláról. - Az 1896-1914 között Budapesten, az Országos Monografia Társaság kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-02-5783-1
[1.], Nógrád vármegye. - 1988. - XI, 748 p., [1] t.fol. : ill., részben térkép
ISBN 963-02-5784-X
honismeret; történelem; Nógrád vármegye; kézikönyv


908 M 16
  Magyarország vármegyéi és városai / [szerk.] Borovszky Samu ; Praznovszky Mihály bevezető szövegével. - Reprint kiadás. - Budapest : Dovin, 1988- . - 28 cm
A főcím a kötéstábláról. - Az 1896-1914 között Budapesten, az Országos Monografia Társaság kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-02-5783-1
[2.], Esztergom vármegye. - 1989. - 12, [4], XII, 471 p., [1] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-02-6564-4
honismeret; történelem; Esztergom vármegye; kézikönyv


908 M 16
  Magyarország vármegyéi és városai / [szerk.] Borovszky Samu ; Praznovszky Mihály bevezető szövegével. - Reprint kiadás. - Budapest : Dovin, 1988- . - 28 cm
A főcím a kötéstábláról. - Az 1896-1914 között Budapesten, az Országos Monografia Társaság kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-02-5783-1
[3.]/1, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. - 1990. - 13, XII, 491 p., [2] t.fol. : ill., részben térk.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7895-02-07
[3.]/2, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. - 1990. - [10], 577 p. : ill., részben térk.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7895-03-05
honismeret; történelem; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye; kézikönyv


908 M 16
  Magyarország vármegyéi és városai / [szerk.] Borovszky Samu ; Praznovszky Mihály bevezető szövegével. - Reprint kiadás. - Budapest : Dovin, 1988- . - 28 cm
A főcím a kötéstábláról. - Az 1896-1914 között Budapesten, az Országos Monografia Társaság kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-02-5783-1
[4.], Vas vármegye. - 1989 [!1990]. - 11, XI, 622 p., [2] t., [36] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-02-6565-6
honismeret; történelem; Vas vármegye; kézikönyv


908 M 39
  A másik Budapest : Képeskönyv az elő(d)városokról / [... vál. és szerk. Fodor Béla és Horváth Tamás] ; [a képeket feld. ... Faragó István]. - Budapest : Delta, 1996. - 120 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-04-7130-2 kötött
honismeret; helytörténet; Budapest; fényképgyűjtemény


908 M 57
Mészáros György
  Budapest teljes utcanévlexikona / az adattárat Mészáros György állította össze ; az utcanévtörténeteket Buza Péter írta ; a bev. tanulmányt Ráday Mihály írta. - Budapest : Dinasztia : Gemini Budapest, 1998. - 466 p. ; 25 cm
Lezárva: 1998. febr. 28. - Bibliogr.: p. 466. és a jegyzetekben
ISBN 963-657-176-7 kötött
utcanév; Budapest; lexikon


908 M 68
  A millenniumi Magyarország : Album korabeli fotográfiákkal = Hungary at the time of the millennium : An album with contemporary photographs = Millénaire de la Hongrie : Album avec des photos contemporaines = Ungarn zur Zeit des Millenniums : Ein Album mit zeitgenössischen Fotografien / [a kötetet Tóth Emese szerk.]. - [Budapest] : [Kossuth], [1996]. - 158 p. : ill. ; 27x31 cm
Kész. "Az ezeréves Magyarország és a milléniumi kiállítás" (Budapest : Laurencic Gy. kiadása, 1896) c. kiad. alapján
ISBN 963-09-3817-0 kötött
Magyarország; fényképgyűjtemény


908 N 32
  Nagykanizsa : Városi monográfia / [szerk. Béli József, ... Rózsa Miklós és Rózsáné Lendvai Anna] ; [kiad. Nagykanizsa megyei jogú város Önkormányzata]. - Nagykanizsa : Önkormányzat, 1994- . - 30 cm
ISBN 963-03-3635-9
1. köt. - 1994. - 464 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 396-401. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-03-3636-7
honismeret; Nagykanizsa


943.9 O 10
  Óbuda évszázadai / főszerk. Kiss Csongor, Mocsy Ferenc ; [a köt. szerk. bizottsága Cecei-Horváth Tibor et al.] ; [... szerzői Alpár Ágnes et al.] ; [fotó és rajz Bakos Margit et al.]. - Budapest : Kortárs, 1995. - 592 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8464-32-1 kötött
történelem; Budapest, III. kerület


943.9 O 10
  Óbuda évszázadai / főszerk. Kiss Csongor ; [a köt. szerk. bizottsága Tarlós István et al.] ; [... szerzői Alpár Ágnes et al.] ; [fotó és rajz Antal István et al.]. - 2., jav. és bőv. kiad. - Budapest : Better K., 2000. - 688 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86040-5-0 kötött
történelem; Budapest, III. kerület


I-795
  Az Óbudai Hajógyár és a Dunahajózás a múlt századbeli sajtó tükrében : Gyártörténeti dokumentumok. - Budapest : [Óbudai Hajógyár], 1969. - 48 p. ; 29 cm. - (Gyártörténeti sorozat ; 1.)
Fmás.
Óbudai Hajógyár (Budapest III.)


I-796
  Az Óbudai Hajógyárat és szigetet ábrázoló térképek gyüjteménye / összeáll. Réder Béla, Varró József. - Budapest : [Óbudai Hajógyár], 1969. - 39 fol. ; 29 cm. - (Gyártörténeti sorozat ; 2.)
Fmás.
Óbudai-sziget; Óbudai Hajógyár (Budapest III.); térkép


908 O 43
Orbán Balázs
  Orbán Balázs kiadatlan fényképei / közread. és szerk. Zepeczaner Jenő. - Székelyudvarhely : Haáz Rezső Alapítvány, 2000. - 6 p., [13] t.fol. : ill. ; 30 cm
Fűzetlen, közös tokban
honismeret; Székelyföld; fényképgyűjtemény


908 O 43
Orbán Balázs
  Kiegészítések a Székelyföld leírásához / Orbán Balázs ; [szerk. Lénárt Anna] ; [gond. és sajtó alá rend. Dobra Judit] ; [a kísérőtanulmány Lénárt Anna munkája]. - Sepsiszentgyörgy : Charta, 2002- . - 21 cm
ISBN 973-99152-2-1
1., Háromszék. - 2002. - 239 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 973-99152-3-X
honismeret; Erdély; Székelyföld; Háromszék vármegye


908 O 43
Orbán Balázs
  Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről / [szerk. és a bibliográfiát összeáll. Kolta Magdolna] ; [a bev. tanulmányt írta Erdélyi Lajos]. - Budapest : Balassi ; [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 1993. - 160 p. : ill., fotó ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 3.)
Orbán Balázs műveinek bibliográfiája: p. 151-158.
ISBN 963-7873-46-5 fűzött
honismeret; Székelyföld; fényképgyűjtemény


908 O 43
Orbán Balázs
  A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetföldrajzi s népismei szempontból / írta Orbán Balázs. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Helikon : M. Kvk. és Kvterj. Egyes, 1982. - 2 db ; 29 cm
Eredeti kiadása: Pest. - Ráth Mór, illetve Tettey Nándor és Társa bizom., 1868-1873
ISBN 963 207 386 5 [!ISBN 963 207 778 4] (Helikon). ISBN 963 7002 65 0 (MKKE) v.
honismeret; történelem; régészet; földrajz; magyar néprajz; Erdély
[1.]. - [837] ism. lapsz., [13] t.fol. : ill.
[2.]. - 248, 448 p., [15] t.fol. : ill.


914 O 43
Orbán Balázs
  Torda város és környéke / Orbán Balázs. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Helikon, 1984. - 479 p. : ill. ; 29 cm + 13 p., 1 térk.
Eredeti kiadása: Budapest : Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, 1889. - A Székelyföld leírása... c. mű kiegészítése. - A kísérőtanulmány írója Csatári Dániel
ISBN 963 207 900 0 kötött
honismeret; Erdély


908 O 44
Orbán Ferenc
  Zsidó élet Magyarországon = Jewish life in Hungary = 1996/5756 / Orbán Ferenc ; [... transl. Magdaléna Seleanu] ; [graphics József Pintér]. - Budapest : Makkabi, 1995. - 48 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
ISBN 963-7475-16-8 fűzött
zsidóság; műemlékek; kulturális élet; szervezetek; Magyarország; kézikönyv

908 O 73
  Országok lexikona, A-Z / [főszerk. Szlávik Tamás] ; [kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor]. - Budapest : M. Nagylexikon K., 2007. - 893 p., XXX t. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Magyar Nagylexikon Kiadó tudástára, ISSN 1788-6953)
ISBN 978-963-9257-31-3 fűzött
helyismeret; Föld; lexikon


908 Ö 54
  Örökségünk : Értékeink / [főszerk. Czaga Viktória] ; [szerk. Greguss Imre, Vajda Ferencné, Vitkay Katalin]. - Budapest : MMI, 2001. - 368 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Budapesti Városvédő Egyesület 1999-ben meghirdetett pályázatára beérkezett pályázatok
ISBN 963-651-437-2 fűzött
honismeret; helytörténet; pályázat; Magyarország


908 H 79
Pallos Éva
  A Honismeret 1-15. évfolyama (1972-1987) összesített repertóriuma / [...összeáll. Pallos Éva] ; [sajtó alá rend. ... Gazda István] ; [kiad. a Honismereti Szövetség]. - [Budapest] : Honismereti Szövets., [1991]. - 83 p. ; 24 cm
ISBN 963 04 1127 X fűzött
honismeret; helytörténet; Magyarország; repertórium


908 P 23
  Pannon enciklopédia. - Budapest : Pannon, 1993- . - 11 db. - 31 cm
ISBN 963-7866-75-2
[1. köt.] A magyarság kézikönyve / [főszerk. Halmos Ferenc]. - 1993. - 630, [2] p. : ill., főként színes, részben térk.
ISBN 963-7866-69-8
magyarságtudomány; Magyarország; kézikönyv


943.9 P 33
Papp József
  Hortobágy / Papp József. - Debrecen : MTA-DE Néprajzi Kutatócsop. : DE Néprajzi Tanszék : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2008. - 304 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar néprajzi könyvtár)
Bibliogr.: p. 285-302.
ISBN 978-963-473-140-5 kötött
helytörténet; magyar néprajz; állattartás; természeti környezet; Hortobágy


908 P 92
Prohászka László
  Duna-korzó / Prohászka László ; [a fényképeket Barka Gábor, a reprodukciókat Barka Gábor és Szalatnyay Judit kész.]. - Budapest : Városházha, 1998. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 963-8376-84-8 fűzött
Duna-korzó; Budapest


908 R 96
Rupp Jakab
  Buda-Pest és környékének helyrajzi története / írta Rupp Jakab ; [a kötetet Sebestyén Lajos gond.]. - Budapest : ÁKV : Könyvért, 1987. - X, 375 p. ; 23 cm + 2 térk. - (Reprint, ISSN 0231-1518) . (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
Az 1868-ban Pesten, a M. T. Akadémia Történelmi Bizottsága kiadásában Eggenberger Ferdinánd magy. akad. könyvárusnál megjelent mű reprintje. - A függeléket Gazda István szerk.
ISBN 963 292 026 0 kötött
helytörténet; Buda; Pest; Budapest


908 S 50
Sepsiszéki Nagy Balázs
  Székelyföld falvai a XX. század végén / Sepsiszéki Nagy Balázs ; [a ... fotókat és térképeket a szerző kész.]. - [Budapest] : Nap, 1998- . - 25 cm
ISBN 963-8116-56-0
honismeret; Erdély; Székelyföld; kézikönyv
1. köt., Háromszék : Kovászna megye. - 1998. - 354 p., [3] t.fol. : ill.. részben térk.
Bibliogr.: p. 345-347.
ISBN 963-8116-38-2
2. köt., Csík-, Kászon- és Gyergyószék : Hargita megye. - 2000. - 326 p., [3] t.fol. : ill., részben térk.
ISBN 963-8116-70-6
3. köt., Udvarhelyszék : Hargita megye. - 2003. - 480 p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 469-473.
ISBN 963-9402-20-6
4. köt., Marosszék, Aranyosszék. - 2006. - 470 p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 458-461.
ISBN 963-9402-90-7


908 S 57
Silló-Seidl György
  Apám Óbudája / Seidl József fényképei alapján összeáll. Silló-Seidl György . - [Budapest] : [BTM], [1987]. - 115 p. : ill. ; 29 cm
Közread. a Budapesti Történeti Múzeum
ISBN 963 01 8222 X kötött
Budapest, III. kerület; Óbuda; fényképgyűjtemény


908 S 66
Sípos (S) Gyula
  Törökbálint kincsei / írta és szerk. Sípos Gyula ; fotók Pertl István, Starzynski Zsolt. - Törökbálint : Munkácsy Mihály Művelődési Ház, 1992. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
helyismeret; Törökbálint


908 B 18
Somogyi György
  Balaton gyógy- és termálfürdő : Heil- und Meerbad : Égvényes, sós, szénsavas, vasas ásvány-forrásokkal : Mit alkalisch-, salinischen, kohlensäure- uns eisenhaltigen Quellen : Fölvételek a századvégen és a századelőn : Aufnahmen vor und nach der Jahrhundersende / [a képeket vál., a könyvet írta ... Somogyi György] ; [a felvételek készítői Cholnoky Jenő et al.] ; [Übers. Mátyás Gödrös]. - [Dorog] : Novoprint, [1998]. - 142 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-85805-2-6 kötött
Balaton; fényképgyűjtemény


908 Sz 23
Szacsvay Imre
  Erdélyi utakon : Élő, szép hagyomány / Szacsvay Imre. - Budapest : Kossuth ny., 1988-1989. - 3 db ; 32 cm
Fotóalbum
ISBN 963 02 5507 3
honismeret; Erdély; fényképgyűjtemény
1. köt., Nagyváradtól Hargitáig / Domokos Pál Péter előszavával ; a szöveget Kicsi Sándor írta. - 1988. - [160] p. : színes ill.
ISBN 963 02 5508 1
2., Csíkszék meg Háromszék / a szöveget Kicsi Sándor és Szacsvay Imre írta. - 1988. - [198] p. : ill., színes
ISBN 963 02 6277 0
3. köt., Brassótól Nagyenyednek / a szöveget Kicsi Sándor és Szacsvay Imre írta. - 1989. - [142] p. : ill., színes
ISBN 963 02 5510 3


908 Sz 23
Szacsvay Imre
  Kárpátalja : Élő, szép hagyomány / [a felvételeket kész., szövegeket írta] Szacsvay Imre, Szacsvay Péter, Legeza László ; [az előszót Ortutay Elemér írta]. - Budapest : Officina Nova, [1990]. - [152] p. : ill., színes ; 32 cm
Fotóalbum
ISBN 963 7876 01 2 kötött
Kárpátalja; fényképgyűjtemény


908 Sz 30
Szántó Imre
  A helytörténeti kutatások elméleti és módszertani kérdései / Szántó Imre. - 7. változatlan kiad. - Budapest : Tankvk., 1985. - 204 p. ; 24 cm
József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete. J 2-779. - Bibliogr.: p. 141-201.
Fűzött
helytörténetírás; bibliográfia


908 Sz 32
Száraz Miklós György
  Emléklapok a régi Magyarországról / [... vál., szerk., a szövegeket, táblázatokat írta, összeáll. Száraz Miklós György] ; [... a címereket, díszeket metszette Tóth Zoltán]. - Budapest : Pannon, 1991. - 403 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Válogatás a szerencsi Zempléni Múzeum képeslevelezőlap-gyűjteményéből. - A bevezetőt Nemeskürty István, az utószót Szepesi Attila írta
ISBN 963-7955-90-9 kötött
honismeret; Magyarország; fényképgyűjtemény


908 Sz 89
  Szombathely régi képes levelezőlapokon / [szerk. Karácsonyi Gréta]. - Budapest : Postcard Bt., 1994. - 80 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
honismeret; fényképgyűjtemény


943.9 T 28
  Tanulmányok Óbuda történetéből / [főszerk. Rádi Károly] ; [szerk. Kaba Melinda, Kecskés József]. - 3. - Budapest : SKV, 1990. - 157 p. ; 29 cm
Gál Éva és Létay Miklós tanulmányai
ISBN 963-03-3206-X fűzött
történelem; Budapest, III. kerület


908 T 55
  A Tisza bölcsője : ... Kárpátaljai honismereti és néprajzi írások a reformkortól 1945-ig / szerk. S. Benedek András. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány ; Beregszász : Mandátum, 1996. - 153 p. ; 20x22 cm
ISBN 963-8294-26-4 fűzött
történelem; néprajz; honismeret; útleírás; Kárpátalja; kézikönyv


908 U 21
Uhlig, Helmut
  Tibet : Egy rejtélyes ország kitárja kapuit / Helmut Uhlig. - [Budapest] : Dunakönyv, 1995. - 204 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Eredeti cím: Tibet : Ein verbotenes Land öffnet seine Tore
ISBN 963-7961-81-X kötött
buddhizmus; útleírás; Tibet


908 U 28
  Új mindenes gyűjtemény. - 3 (1984). - Bratislava : Madách ; Budapest : Gondolat, 1984. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
magyar néprajz; külföldi magyarok; művelődéstörténet; magyar népi gyermekjáték; Csehszlovákia


908 V 33
Váradi Péter Pál
  Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó. - [Budapest] : Közdok, [1994]- . - 32 cm
A 2. köt. szövegét Gaál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 10., 12., 14-18. kötetét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft., a 6. kötetet a PéterPál Kiadó és a Bihari Napló Kiadó, a 7. kötettől a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
Erdély; Székelyföld; fényképgyűjtemény
[1.], Korond és vidéke. - [1994]. - 111 p. : ill., színes
ISBN 963-552-305-X
[2.], Alcsík és Kászon. - 1995. - 111 p. : ill.
ISBN 963-552-319-X
[3.], Közép- és Felcsík. - 1996. - 107 p. : ill., színes
ISBN 963-04-7147-7
[5]., Gyergyó és vidéke. - 2. átd. kiad. - 2000. - 108 p. : ill.
Közread. a PéterPál K. (Veszprém). - Bibliogr.: p. [107].
ISBN 963-86008-2-9
[6]., : Nagy-Küküllő és Udvarhely vidéke. - 1999. - 104 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 963-86008-0-2
[7]., Homoródi-dombság. - 2000. - 104 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 963-86008-3-7
[9.] köt., Gyimesek vidéke : A gyimesi csángók. - 2001. - 110 p. : ill., színes
ISBN 963-8608-5-3
ISBN 963-552-304-1
[10.], Erdővidék. - 2002. - 120 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 963-8608-7-X
[12.], Felső-Háromszék. - 2003. - 122 p. : ill., színes
ISBN 963-86008-9-6
[13.] Kovászna : A történelmi Orbaiszék / [... közrem. Kisgyörgy Zoltán ..., Kónya Ádám ..., Gazda József ...]. - 2004. - 112 p. : ill.
Borító és gerinccím: Kovászna és vidéke. - Bibliogr.: p. 109.
ISBN 963-86413-1-2
[14.], Sepsiszentgyörgy és vidéke. - 2005. - 123 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 963-86413-3-9
[15.], A történelmi Marosszék 1. A Kis-Küküllő forrsávidéke, Parajd, Szováta, Sóvárad . - 2006. - 119 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. [120].
ISBN 963-86413-4-7
[16.], Kis-Küküllő és vidéke : A történelmi Marosszék 2. : A Kis-Kükülő felső és középső szakasza Kibédtől Balavásárig. - 2007. - 119 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-963-86413-5-9
[18.], A történelmi Marosszék 3. : Felső-Nyárád vidéke : A Nyárád felső és és középső szakasza Nyárádszeredáig. - 2008. - 123 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-963-86413-9-7
[23.], A történelmi Marosszék 5. : Alsó-Nyárád vidéke : A Nyárád alsó szakasza Nyárádszeredától Nyárádtőig. - 2010. - 116 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-963-88068-7-1


908 V 99
Vujicsics Sztoján
  Szerbek Pest-Budán / Vujicsics Sztoján. - Budapest : Főpolgármesteri Hivatal, 1997. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 963-8376-63-5 fűzött
szerbek; történet; Budapest


908 Z 61
Zolnay Vilmos
  A régi Budapest a fattyúnyelvben / Zolnay Vilmos, Gedényi Mihály ; [szerk. Fazekas István és Kis Tamás]. - Budapest : Fekete Sas, 1996. - 132 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 115-118.
ISBN 963-8254-20-3 fűzött
magyar nyelv; szleng; helytörténet; Budapest; szótár


vissza