894 Magyar irodalom


894 A 94
  Atlasz. - [Budapest] : Athenaeum, [1999]- . - 22 cm
A 6. kötettől a kiadó neve Athenaeum 2000 Könyvkiadó
ISBN 963-85979-1-7
8., Magyar irodalom / Kelecsényi László Zoltán. - 2001. - 263 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 963-9261-46-7
magyar irodalom; helynevek; történet; lexikon


894 B 46
Béládi Miklós
  A nyugati magyar irodalom 1945 után / Béládi Miklós, Pomogáts Béla, Rónay László ; [a ... bibliográfiát összeáll. B. Hajtó Zsófia]. - Budapest : Gondolat, 1986. - 327 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 292-316.
ISBN 963 281 635 8 kötött
magyar irodalom; külföldi magyarok; Nyugat-Európa; Amerikai Egyesült Államok; kézikönyv


894 B 57
Bertha Zoltán
  A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, 1971-1980 / Bertha Zoltán, Görömbei András ; [közread. a] Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete. - Budapest : SKV, [1983]. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-411-837-2 fűzött
magyar irodalom; külföldi magyarok; Románia; bibliográfia
[1.]. - 156 p.
[2.]. - 211 p.


894 B 65
Bíró Ferenc
  A felvilágosodás korának magyar irodalma / Bíró Ferenc ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében]. - Budapest : Balassi, 1994. - 446 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7873-83-X fűzött
magyar irodalom; történet; kézikönyv


894 B 70
Bod Péter
  Magyar Athenas / Bod Péter ; [szerk. és gond. Boér Hunor, Dobra Judit]. - Sepsiszentgöyrgy : T3 K., 2003. - 428 p. ; 18 cm. - (Kisebbik haza)
ISBN 973-8103-34-7 kötött
magyar irodalom; történet; lexikon


894 B 78
Borbándi Gyula
  Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia / Borbándi Gyula. - Budapest : Hitel, 1992. - 826, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963 04 1859 2 kötött
külföldi magyarok; emigráció; magyar irodalom; lexikon; bibliográfia


894 C 51
  A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona, 1918-1995 / [főszerk. Fónod Zoltán] ; [korszakszerk. Turczel Lajos ..., Szeberényi Zoltán] ; [mtársak Csanda Sándor et al.]. - Bratislava : Madách-Posonium, 1997. - 384 p. ; 25 cm
ISBN 80-7089-266-8 kötött
magyar irodalom; külföldi magyarok; Szlovákia; lexikon


C 80
Csoóri Sándor
  Tenger és diólevél : Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek 1961-1994 / Csoóri Sándor ; [vál. és szerk. Szakolczay Lajos. - Budapest : Püski, 1994. - 2 db ; 22 cm. - (Csoóri Sándor életműsorozata)
ISBN 963-8256-22-2 kötött
magyar irodalom; világirodalom; költészet; magyar népköltészet; magyarságtudat
1. köt. - 630 p.
2. köt. - 639-1278. p.


894 D 36
Debreczeni Kornélia, Sz.
  Magyar írói álnév lexikon : A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei : Gulyás Pál lexikonának kiegészítése / Sz. Debreczeni Kornélia ; [közr. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 1992. - 688 p. ; 21 cm
ISBN 963-7412-32-8 v.
magyar irodalom; álnevek; kézikönyv


894 E 69
Erdélyi Erzsébet
  A határon túli magyar irodalom kislexikona 1920-tól napjainkig / Erdélyi Erzsébet, Nobel Iván. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, 2000. - 208 p. ; 17 cm. - (A tudás könyvtára, ISSN 1417-720X)
ISBN 963-8133-95-3. ISBN 963-9084-77-8 kötött
magyar irodalom; külföldi magyarok; lexikon


E 86
Erki Edit
  Magyar idézetek könyve / Erki Edit. - 4. kiad. - Budapest : Officina '96, 1996. - 253 p. ; 25 cm
ISBN 963-9026-01-8 kötött
magyar irodalom; antológia


894 E 89
Erős Zoltán
  Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig / Erős Zoltán. - 2. bőv., átdolg. kiad . - Budapest : Kis-Lant, [1995]. - 495 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8284-03-X kötött
magyar irodalom; helynevek; lexikon


894 F 12
Fábri Anna
  Az irodalom magánélete : Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten, 1779-1848 / Fábri Anna. - Budapest : Magvető, 1987. - 749 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 736-744.
ISBN 963 14 1073 0 kötött
művelődéstörténet; magyar irodalom; történet


894 G 43
Gerold László
  Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon, 1918-2000 / Gerold László. - Újvidék : Forum, 2001. - XV, 17-303 p. ; 24 cm
ISBN 86-323-0514-X kötött
magyar irodalom; külföldi magyarok; Jugoszlávia; lexikon


894 G 60
Görömbei András
  Kisebbségi magyar irodalmak (1945-1990) / Görömbei András. - [2. kiad]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 1997. - 337 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 331.
ISBN 963-472-208-3 fűzött
magyar irodalom; külföldi magyarok; történet; kézikönyv


894 G 60
Görömbei András
  Napjaink kisebbségi magyar irodalma / Görömbei András. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 963 18 4855 8 fűzött
magyar irodalom; külföldi magyarok; történet


894 G 64
Grendel Lajos
  A modern magyar irodalom története : A magyar líra és epika a 20. században / Grendel Lajos. - Pozsony : Kalligram, 2010. - 509 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 497-501.
ISBN 978-80-8101-319-5 kötött
magyar irodalom; történet


894 G 73
Gulyás Pál
  Magyar írói álnév lexikon : A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei : Függelék: néhány száz névtelen munka jegyzéke / Gulyás Pál. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 1978. - 706 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-1565-2 kötött
magyar irodalom; álnevek; kézikönyv


894 G 73
Gulyás Pál
  Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József : Új sorozat / írja és szerk. Gulyás Pál ; [... kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a Petőfi Irodalmi Múzeum]. - Budapest : MTA Irodtud. Int. : MTAK : PIM, 1990- . - 24 cm
Az 1-6. köt. hasonmás (gond. Láng József); eredeti kiadása: Budapest : M. Kvtárosok és Levéltárosok Egyes., 1939-1944. - A 2. kötetet kiad. az Argumentum Kiadó. - Közread. a 8. kötettől az Argumentum Kiadó és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
ISBN 963 7341 70 6
életrajz; magyar irodalom; lexikon; bibliográfia
1., Aachis - Bálint Rezső. - 1990. - XVI p., 1247 col.
ISBN 963-7341-67-4
2., Bálint Sándor - Berényi János. - 1993. - [4] p., 1272 col.
ISBN 963-7719-45-8
3. köt., Berényi János - Bredéczky Sámuel. - 1995. - 1272 col.
ISBN 963-7719-92-X
7. köt., Ebeczky Béla - Ézsöl Mihály / sajtó alá rend. Viczián János. - 1990. - CI p., 886 col.
ISBN 963-7341-69-2
8. köt., Fa Imre - Ferényi Antal / ... sajtó alá rend. Viczián János. - 1992. - 940 col.
ISBN 963-7719-08-3
magyar irodalom; bibliográfia
9. köt., Ferenczy Tibor - Füzy Zoltán / sajtó alá rend. Viczián János. - 1992. - [4] p., 944 col.
ISBN 963 7719 20 2
10. köt., Gaál Adorján - Fokler Gyula / sajtó alá rend. Viczián János. - 1992. - [4] p., 990 col.
ISBN 963 7719 21 0
11. köt., Golarski Mici - Gyürky Vidor / sajtó alá rend. Viczián János. - 1992. - [4] p., 990 col.
ISBN 963 7719 25 3
12. köt., Haader György - Házyné / sajtó alá rend. Viczián János. - 1993. - [4] p., 904 col.
ISBN 963 7719 41 5
13. köt., Häcker Bálint - Hollinger Rudolf / sajtó alá rend. Viczián János. - 1993. - 886 col.
ISBN 963-7719-43-1
14. köt., Hollitzer Gyula - Hyrtl József / sajtó alá rend. Viczián János. - 1993. - 858 col.
ISBN 963-7718-54-7
15. köt., Iacob János - Jürkéné / sajtó alá rend. Viczián János. - 1993. - [4] p., 926 col.
16. köt., Kaál Elek - Kovacevic, Iovan / sajtó alá rend. Viczián János. - 1995. - [4] p., 1132 col.
ISBN 963-7719-82-2
17. köt., Kovács A. Ödön - Lyka Károly ; Kämpfner Árpád - Kerpely Kálmán : Pótlás a XVI. kötethez / ... sajtó alá rend. Viczián János. - 1995. - [4] 1307 col.
ISBN 963-446-012-7
18. köt., Maácz János - Myskovszky Viktor ; Lamperits Margit, Langer Ignác - Lengyelné : Pótlás a XVII. kötethez / ... sajtó alá rend. Viczián János. - 1999. - 1376 col.
ISBN 963-446-101-8
19. köt., N. Árpádné - Özséb, P.[áter] / ... összeáll. Viczián János. - 2002. - 984 col.
ISBN 963-446-201-4


894 H 27
Hankiss János
  Európa és magyar irodalom : A honfoglalástól a kiegyezésig / Hankiss János . - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2005. - 573 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7329-42-0 kötött
magyar irodalom; irodalom; történet; kézikönyv


894 G 82
Harcsa Edit
  A gyermek és ifjúsági irodalom elméleti kérdései és kritikái 1986-1995 között : Bibliográfia / [az anyaggyűjtést végezte Harcsa Edit] ; [szerk. Suppné Tarnay Györgyi] ; [közread. a] Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekciója, Kossuth Lajos Tudományegyetem Kovács Máté Köre. - Budapest : MKE Gyermekkönyvtáros Szekció : KLTE Kovács Máté Kör, 1998. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 963-472-304-7 fűzött
gyermekirodalom; ifjúsági irodalom; bibliográfia


894 H 49
Hegedűs Géza
  A magyar irodalom arcképcsarnoka / Hegedűs Géza. - 2. kiad. - Budapest : Trezor K., 1993. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7685-31-6 kötött
magyar irodalom; történet; kézikönyv
1. - 439 p.
ISBN 963-7685-32-4
2. - p. 445-888.
ISBN 963-7685-33-2


894 K 45
  Ki kicsoda a magyar gyermekirodalomban? : Életrajzi kislexikon kortárs írókról, költőkről / [szerk. Fogarassy Miklós] ; [írták Székelyné Sípos Klára, Botosné Koscsó Ilona] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK ; Debrecen : Csokonai, 1988. - 210 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 202 285 2 [!ISBN 963 201 285 2] (OSZK KMK). ISBN 963 02 6155 3 (Csokonai) fűzött
gyermekirodalom; nagyar irodalom; életrajz; kézikönyv


894 K 72
  Kortárs magyar írók kislexikona, 1959-1986 / [főszerk. Fazakas István] ; [mtársak Ács Margit et al.]. - Budapest : Magvető, 1989. - 471 p. ; 25
ISBN 963 14 1604 6 kötött
magyar irodalom; történet; lexikon


894 K 72
   Kortárs magyar írók, 1945-1997 : Bibliográfia és fotótár / szerk. F. Almási Éva ; [mtársak Balázs-Arth Valéria et al.]. - Budapest : Enciklopéda, 1998-2000. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-8477-37-7
magyar irodalom; történet; kézikönyv; bibliográfia; fényképgyűjtemény; adattár
1. köt., A-J. - 1998. - 347 p., [14] t. : ill.
ISBN 963-8477-31-8
2. köt., K-Z. - 2000. - 494, [21] t. : ill.
ISBN 963-8477-38-5


894 M 14
  Magyar irodalmi lexikon / Fóris Miklós ... és Tóth András ... közreműködésével szerk. Ványi Ferenc. - Budapest : Kassák, 1993. - 877 p., [9] t.fol. : ill. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Studium, 1926
ISBN 963 7765 39 5 kötött
magyar irodalom; lexikon


894 M 14
  Magyar irodalmi lexikon / főszerk. Benedek Marcell ; szerkbiz. Bölöni György [et al.]. - Budapest : Akad. K., 1963-1965. - 3 db : ill. ; 25 cm
Kötött
magyar irodalom; lexikon
1. köt., A-K. - 1963. - XV, 727 p.
2. köt., L-R. - 1965. - 637 p.
3. köt., S-Z. - 1965. - 614 p.


894 M 14
  A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár ; kész. a könyvtár Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztályán ; szerk. Pajkossy György. - 1971/1975. - Budapest : OSZK, 1989. - 2 db ; 24 cm
ISSN 0134-1464 kötött
magyar irodalom; bibliográfia
1. köt., Általános rész. Szerzők: A-J. - 607 p.
2. köt., Szerzők K-Z. Névmutató. - p. 615-1126.


894 M 14
  A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár ; [kész. a könyvtár Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztályán] ; [főszerk. Velich Sándorné]. - 1984 / szerk. Dobó Katalin. - Budapest : OSZK, 1990. - xxv, 480 p. ; 24 cm
ISSN 0134-1464 kötött
magyar irodalom; bibliográfia


894 M 14
  A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár ; [kész. a könyvtár Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztályán] ; [főszerk. Velich Sándorné]. - 1985 / szerk. Záhony Éva. - Budapest : OSZK, 1991. - xxiii, 478 p. ; 24 cm
ISSN 0134-1464 kötött
magyar irodalom; bibliográfia


894 M 14
  A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár ; [kész. a könyvtár Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztályán] ; főszerk. Velich Sándorné. - 1986 / szerk. Dobó Katalin. - Budapest : OSZK, 1992. - xxix, 515 p. ; 24 cm
ISSN 0134-1464 kötött
magyar irodalom; bibliográfia


894 M 14
  A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár ; [kész. a könyvtár Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztályán] ; [főszerk. Velich Sándorné]. - 1987 / szerk. Velich Sándorné és Záhony Éva. - Budapest : OSZK, 1993. - xxx, 597 p. ; 24 cm
ISSN 0134-1464 kötött
magyar irodalom; bibliográfia


894 M 14
  A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár ; [kész. a könyvtár Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztályán] ; [főszerk. Velich Sándorné]. - 1988 / szerk. Dobó Katalin. - Budapest : OSZK, 1994. - xxxii, 673 p. ; 24 cm
ISSN 0134-1464 kötött
magyar irodalom; bibliográfia


894 M 14
  A magyar irodalom évkönyve / szerk. Pálinkás György ; mtársak Agócs Sándor [et al.]. - 1990. - [Budapest] : Széphalom Kvműhely, 1991. - 266 p. ; 21 cm
Lezárva: 1990. dec. 15.
ISSN 0864-845X fűzött
irodalmi élet; könyvkiadók; Magyarország; évkönyv; címjegyzék; névjegyzék


894 M 14
  A magyar irodalom évkönyve / szerk. Pálinkás György ; mtársak Agócs Sándor [et al.]. - 1991. - [Budapest] : Széphalom Kvműhely, 1992. - 340 p. ; 21 cm
Lezárva: 1991. dec. 15.
ISSN 0864-845X fűzött
magyar irodalom; könyvkiadók; évkönyv; címjegyzék; névjegyzék


894 M 14
  A magyar irodalom évkönyve 1993 / összeáll., szerk. és az előszót írta F. Almási Éva [et al.]. - 1993. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 1994. - 286 p. ; 21 cm
ISSN 0864-845X fűzött
irodalmi élet; Magyarország; kézikönyv


894 M 14
  A magyar irodalom évkönyve / összeáll. és szerk. Madarász Szilvia [et al.]. - 1994. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 1995. - 298 p. ; 20 cm
ISSN 0864-845X fűzött
irodalmi élet; magyar irodalom; Magyarország; kézikönyv


894 M 14
  A magyar irodalom évkönyve / összeáll. és szerk. Szirmay Ágnes és Bay Ágota . - 1995/1996. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 1997. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 963-8277-82-3 ISSN 0864-845X fűzött
irodalmi élet; magyar irodalom; Magyarország; kézikönyv


894 M 14
  A magyar irodalom évkönyve / összeáll., szerk. és előszóval ell. Buda Attila [et al.]. - 1997. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 1998. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 963-8277-82-3 ISSN 0864-845X fűzött
irodalmi élet; magyar irodalom; Magyarország; kézikönyv


894 M 14
  A magyar irodalom évkönyve / összeáll., szerk. és előszóval ell. Buda Attila. - 1999. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2000. - 374 p. ; 20 cm
Lezárva: 1999. dec. 31.
ISSN 0864-845X fűzött
magyar irodalom; irodalmi élet; Magyarország; évkönyv


894 M 14
  A magyar irodalom évkönyve / szerk. és összeáll. Lehóczky Ágnes és Baranyai Judit. - 2000. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2001. - 356 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. márc. 1.
ISSN 0864-845X fűzött
magyar irodalom; irodalmi élet; Magyarország; kézikönyv


894 M 14
  A magyar irodalom évkönyve / szerk. és összeáll. Baranyai Judit és Hegyi Katalin. - 2001. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2001. - 351 p. ; 21 cm
Lezárva: 2001. ápr. 30.
Fűzött
magyar irodalom; irodalmi élet; kézikönyv


894 M 14
  A magyar irodalom története / főszerk. Sőtér István ; készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében. - Budapest : Akad. K., 1964-1966. - 6 db ; 25 cm
Kötött
magyar irodalom; történet; kézikönyv
1., A magyar irodalom története 1600-ig / szerk. Klaniczay Tibor ; írták Gerézdi Rabán [et al.]. - 1964. - 567 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
2., A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig / szerk. Klaniczay Tibor ; írták Bán Imre [et al.]. - 1964. - 648 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
3., A magyar irodalom története 1772-tól 1849-ig / szerk. Pándi Pál ; írták Dezsényi Béla [et al.]. - 1965. - 831 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
4., A magyar irodalom története 1849-tól 1905-ig / szerk. Sőtér István ; írták Diószegi András [et al.]. - 1965. - 1072 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
5., A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig / szerk. Szabolcsi Miklós ; írták Bodnár György [et al.]. - 1965. - 543 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
6., A magyar irodalom története 1919-től napjainkig / szerk. Szabolcsi Miklós ; írták Béládi Miklós [et al.]. - 1966. - 1106 p.
Bibliogr. a fejezetek végén


894 M 14
  A magyar irodalom története, 1945-1975 / szerkbiz. Béládi Miklós [et al.] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. - 2., változatlan kiad. - Budapest : Akad. K., 1981- . - 25 cm
ISBN 963-05-3600-5
1. köt., Irodalmi élet és irodalomkritika / szerk. Béládi Miklós ; írták Agárdi Péter [et al.]. - 1984. - 527 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-3601-3
magyar irodalom; irodalmi élet; irodalomkritika; kézikönyv


894 M 14
  A magyar irodalom története, 1945-1975 / szerkbiz. Béládi Miklós [et al.] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. - Budapest : Akad. K., 1981- . - 25 cm
ISBN 963 05 2815 0
2/1. köt., A költészet / szerk. Béládi Miklós ; a szerk. mtársa Rónay László. - 1986. - 562 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 05 4304 4
2/2. köt., A költészet / szerk. Béládi Miklós ; a szerk. mtársa Rónay László. - 1986. - p. 563-1150.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 05 4305 2
magyar irodalom; költészet; történet; kézikönyv


894 M 14
  A magyar irodalom története. 1945-1975 / szerkbiz. Béládi Miklós [et al.] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. - Budapest : Akad. K., 1981- . - 25 cm
ISBN 963 05 2815 0 kötött
3/1. köt., A próza / szerk. Béládi Miklós, Rónay László ; a szerk. mtársa Erdődy Edit. - 1990. - 689 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 05 5261 2
3/2. köt., A próza és a dráma / szerk. Béládi Miklós, Rónay László ; a szerk. mtársa Erdődy Edit. - 1990. - p. 697-1618.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 05 5262 0
magyar irodalom; dráma; próza; történet; kézikönyv


894 M 14
  A magyar irodalom története, 1945-1975 / szerkbiz. Béládi Miklós [et al.] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. - Budapest : Akad. K., 1981- . - 25 cm
ISBN 963-05-2815-0 kötött
4. köt., A határon túli magyar irodalom / szerk. Béládi Miklós ; írták Béládi Miklós [et al.]. - 1982. - 463 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-2919-X
magyar irodalom; külföldi magyarok; kézikönyv


894 M 15
  A magyar irodalom történetei / [főszerk. Szegedy-Maszák Mihály]. - Budapest : Gondolat, 2007- . - 25 cm
ISBN 978-963-693-006-6
1., A kezdetektől 1800-ig / ... szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza ; a szerkesztők mtársai Jeney Éva, Józan Ildikó. - 2007. - 703 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-693-007-3
magyar irodalom; történet; kézikönyv


894 M 15
  A magyar irodalom történetei / [főszerk. Szegedy-Maszák Mihály]. - Budapest : Gondolat, 2007- . - 25 cm
ISBN 978-963-693-006-6
2., 1800-tól 1919-ig / ... szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András ; a szerkesztők mtársai Jeney Éva, Józan Ildikó. - 2007. - 927 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-693-008-0
magyar irodalom; történet; kézikönyv


894 M 15
  A magyar irodalom történetei / [főszerk. Szegedy-Maszák Mihály]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 25 cm
ISBN 978-963-693-006-6
3., 1920-tól napjainkig / ... szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András ; a szerkesztők mtársai Jeney Éva, Józan Ildikó. - 2007. - 922 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-693-009-7
magyar irodalom; történet; kézikönyv


894 M 14
  A magyar irodalomtörténet bibliográfiája / szerk. Vargha Kálmán és V. Windisch Éva ; készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. - Budapest : Akad. K., 1972- . - 8 db ; 25 cm
A 4. és 5. kötetet szerk. Kókay György és V. Windisch Éva. - A 9. kötetet szerk. Kókay György és Németh S. katalin. - Kiad. a 4. kötettől az Akadémiai és Argumentum Kiadó
ISBN 963-05-0306-9 kötött
magyar irodalom; történet; Magyarország; bibliográfia
1. [köt.], 1772-ig / Stoll Béla, Varga Imre, V. Kovács Sándor. - 1972. - 638 p.
2. [köt.], 1772-1849 / Kókay György. - 1975. - 925 p.
3. [köt.], 1849-1905 : Általános rész : Személyi rész I. : A - Gy / H. Törő Györgyi, Nagy Miklós, Tódor Ildikó. - 1990. - 774 p.
ISBN 963 05 5282 5
4. [köt.], 1849-1905 : Személyi rész 2. H-Zs / Tódor Ildikó ; [a köt. mtársa Császtvay Tünde]. - 1997. - XXXVII, 621 p.
ISBN 963-446-046-1
5. köt., 1905-1970 : Általános rész 1905-1970 / B. Hajtó Zsófia. - 1997. - XX, 754 p.
ISBN 963-05-7482-9
6. [köt.], 1905-1945 : Személyi rész I. : A-K / Botka Ferenc, Vargha Kálmán ; [a szerkesztésben részt vett Szerb Antalné] ; [a köt. mtársai B. Hajtó Zsófia, Stauder Mária]. - 1982. - 959 p. kötött : 600,- Ft
ISBN 963 05 1972 0
7. [köt.], 1905-1945 : Személyi rész II. : L-Zs / Botka Ferenc, Vargha Kálmán ; [a szerkesztésben részt vett Szerb Antalné] ; [a köt. mtársai B. Hajtó Zsófia, Stauder Mária]. - 1989. - 789 p. kötött
ISBN 963 05 4632 9
9., 1991-1995 : Általános rész : Személyi rész A-Zs / B. Hajtó Zsófia, Csóra Karola. - 2007. - 816 p.
ISBN 978-963-446-434-1


I-705
  A Magyar Írók Szövetsége közgyűlése : 1986. november 29-30. : Jegyzőkönyv / [szerk. Körmendy Zsuzsanna]. - Budapest : M. Írók Szöv., 1988. - 157 p. ; 29 cm
Az Évszak, ISSN 0236-8528 c. tájékoztató 1988. 1-2. száma. - Fmás.
irodalompolitika; írószövetség; Magyar Írók Szövetsége


894 M 14
  A magyar stilisztika útja / [írta és szerk. Szathmári István]. - Jav. és jelentős mértékben bőv. kiad. - Budapest : Mundus, 2008 . - 624 p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001)
Bibliogr.: p. 505-506.
ISBN 978-963-9501-60-7 kötött
stilisztika; magyar nyelv; nyelvészet


894 M 28
Marafkó László
  Irodalmi séták / Marafkó László. - Budapest : SKV Novum. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 340 722 3 fűzött
magyar irodalom


894 N 15
Nagy Csaba
  A magyar emigráns irodalom lexikona / Nagy Csaba. - Budapest : Argumentum : Petőfi Irod. Múz. és Kortárs Irod. Közp., 2000. - XXII, 1126 p. ; 24 cm
ISBN 963-446-145-5 kötött
magyar irodalom; történet; külföldi magyarok; emigráció; lexikon


N 55
Németh László
  A minőség forradalma ; Kisebbségben : Politikai és irodalmi tanulmányok, beszédek, vitairatok / Németh László. - [Átd. kiad.]. - Budapest : Püski, 1992. - 2 db ; 22 cm
ISBN 963-7485-74-7 kötött
magyar irodalom; történet; magyarságtudomány; társadalomelmélet; világirodalom
1. köt. - 671 p.
ISBN 963-7845-75-5
2. köt. - p. 677-1349.
ISBN 963-7845-76-3


894 P 53
  Pannon enciklopédia. - Budapest : Pannon, 1993- . - 31 cm
Kiad. a 2. kötettől a Dunakanyar 2000 Kft.
ISBN 963-7866-75-2
5., Magyar nyelv és irodalom / [főszerk. Sipos Lajos] ; [szerkbiz. Hajdú Mihály et al.] ; [szerzők Alexa Károly et al.]. - 1997. - 474 p. : ill., főként színes
ISBN 963-8297-70-0
magyar nyelv; magyar irodalom; történet; kézikönyv


894 P 70
Pintér Jenő
  Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. - Repr. kiad. - Budapest : Anno, [1998]. - 389, 323 p., [244] t., [11] t.fol. : ill. ; 24 cm
A magyar irodalom története (borító- és gerinccím). - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1928
ISBN 963-9066-36-2 fűzött
magyar irodalom; történet; kézikönyv; bibliográfia


894 P 81
Pomogáts Béla
  A romániai magyar irodalom / Pomogáts Béla. - Budapest : Bereményi, [1992]. - 231 p. : ill. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti kismonográfiák, ISSN 1216-73731 ; 1.)
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 963-8182-03-2 fűzött
magyar irodalom; külföldi magyarok; történet; Erdély


894 P 86
Porkoláb Tibor
  Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben / szöveg Porkoláb Tibor ; fotók Bujdos Tibor. - Miskolc : Bíbor K. : Felsőmagyarország, 1997. - 249 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 241-245.
ISBN 963-9103-05-5 kötött
magyar irodalom


894 R 80
  Romániai magyar irodalmi lexikon : Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés / [főszerk. Balogh Edgár] ; [szerk. biz. Benkő Samu et al.]. - Bukarest : Kriterion, 1981- . - 21 cm
Magyar-román közös kiad. - A 3. kötettől főszerk. Dávid Gyula. - A 4. kötettől további kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület
ISBN 973-26-0669-X kötött
magyar irodalom; külföldi magyarok; Erdély; lexikon
1., A-F. - 1981. - 650 p.
2., G-Ke. - 1991. - 743 p.
ISBN 973 26 0212 0
3., Kh-M. - 1994. - 712 p.
ISBN 973-26-0369-0
4., N-R. - 2002. - 787 p.
Bibliogr.: p. 784-787.
ISBN 973-26-0698-3
5/1. köt., S-SZ. - 2010. - 628 p.
ISBN 978-973-26-0961-3
5/2. köt., T-Zs. - 2010. - p. [629]-1331.
Bibliogr.: p. 1328-1331.
ISBN 978-973-26-0961-3


894 S 12
Salamon Konrád
  A harmadik út kísérlete / Salamon Konrád. - Budapest : Eötvös, 1989. - 315 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 02 6081 6 fűzött
magyar irodalom; népi írók; történelem; Magyarország


I-307
Striker Sándor
  Madách a komparatív filozófia tükrében : Szakdolgozat / Stiker Sándor. - Budapest : Striker S., 1986. - 115 fol. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 111-114. - Gépelt kézirat másolata
magyar irodalom; Madách Imre; Kant, Immanuel


894 Sz 37
Szathmári István
  Stilisztikai lexikon : Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve / Szathmári István. - Budapest : Tinta, 2004. - 250 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 7.)
ISBN 963-9372-80-3 kötött
magyar nyelv; stilisztika; lexikon


894 Sz 40
Szeberényi Zoltán
  Magyar irodalom Szlovákiában, 1945-1999 : Portréesszék / Szeberényi Zoltán . - Pozsony : AB-ART, 2000-2001. - 2 db ; 22 cm
magyar irodalom; történet; külföldi magyarok; életrajz; Szlovákia; kézikönyv
1. - 2000. - 287 p. : ill.
ISBN 80-88763-90-8
2. - 2001. - 319 p. Bibliogr.: p. 312-319.
ISBN 80-88763-99-1


894 Sz 77
Szikszainé Nagy Irma
  Stilisztika / Szikszainé Nagy Irma. - Budapest : Trezor, 1994. - 219 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-219.
ISBN 963-7685-47-2 fűzött
magyar nyelv; stilisztika; kézikönyv


894 Sz 83
Szinnyei József
  Magyar írók élete és munkái / ... írta Szinnyei József .... - Hasonmás kiad . - Budapest : M. Kvk. és Kvterj. Egyes., 1980-1981. - 14 db ; 22 cm. - (A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése utányomat-sorozata, ISSN 0230-1962)
Eredeti kiadása: Budapest : Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkereskedése, 1891-1911
ISBN 963-7002-34-0 kötött
magyar irodalom; életrajz; lexikon; bibliográfia
1. köt., Aachs-Bzenszki. - 1980. - VIII p., 1439 col.
2. köt., Caban-Exner. - 1980. - 1474 col.
3. köt., Fa-Gwóth. - 1980. - 1582 col.
4. köt., Gyalai-Hyrtl. - 1980. - 1491 col.
5. köt., Iczés-Kempner. - 1980. - 1467 col.
6. köt., Kende-Kozocsa. - 1980. - 1455 col.
7. köt., Köberich-Loysch. - 1980. - 1439 col.
8. köt., Löbl-Minnich. - 1980. - 1446 col.
9. köt., Mircse-Oszvaldt. - 1980. - 1450 col.
10. köt., Ótócska-Popea. - 1980. - 1439 col.
11. köt., Popeszku-Rybay. - 1981. - 1430 col.
12. köt., Saád-Steinensis. - 1981. - 1438 col.
13. köt., Steiner-Télfy. - 1981. - 1440 col.
14. köt., Telgárti-Zsutai. - 1981. - 1958 col.


894 Sz 91
Szőke József
  A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája / Szőke József . - Bratislava : Madách, 1982- . - 21 cm
  IV/1-2., 1981-1985. - 1992. - 2 db (744 p.)
magyar irodalom; Csehszlovákia; bibliográfia


894 T 28
  Tanú : Németh László kritikai folyóirata. - 1. - Budapest : Bethlen, [1989]. - XV, 63 p. ; 22 cm
Az 1932-1936 között Kecskeméten, az Első Kecskeméti Hírlapok és Ny.-Rt. kiadásában megjelent folyóirat 1. számának reprintje. - Czine Mihály bevezetőjével. - Szabó Zoltán tanulmányával
ISSN 0200-7371 fűzött
magyar irodalom; folyóirat


894 T 32
  Tartóshullám : Jóvilág 2. : Cápa 3. : A Bölcsész Index antológiája / [szerk. Beke László, Csanádi Dániel, Szőke Annamária]. - Budapest : ELTE, 1985. - 245 p. : ill. ; 29 cm
A Bölcsészindex, ISSN 0237-5648, különszáma
ISBN 963-462-070-1 fűzött
magyar irodalom; esszék


894 T 78
Tóth Sándor
  Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korszakából : Gaál Gábor sorsa és utóélete Romániában, 1946-1986 / Tóth Sándor. - Budapest : Balassi, 1997. - 254 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-138-2 fűzött
művelődéspolitika; magyar irodalom; külföldi magyarok; Gaál Gábor; Románia


894 U 28
  Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László ; [szerk. Gajdó Tamás et al.] ; [korszakszerk. ... Vizkelety András et al.]. - Budapest : Akad. K., 1994. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963-05-6804-7 kötött
magyar irodalom; lexikon
1. köt., A-Gy. - XXXVIII, 738 p.
ISBN 963-05-6805-5
2. köt., H-Ő. - XXXII, 738-1540. p.
ISBN 963-05-6806-3
3. köt., P-Zs. - XXXII, 1541-2332. p.
ISBN 963-05-6807-1


894 U 28
  Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. - 2., jav., bőv. kiad . - Budapest : Akad. K., 2000. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963-05-7744-5 kötött
magyar irodalom; lexikon
[1.], A-GY. - XXXVIII, 801 p.
ISBN 963-05-7745-3
[2.], H-Ö. - XXX, 803-1663. p.
ISBN 963-05-7746-1
[3.], P-ZS. - XXX, 1665-2512. p.
ISBN 963-05-7747-X


894 V 49
Várkonyi Nándor
  Pergő évek / Várkonyi Nándor ; [szerk. és utószó Mezey Katalin]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2004. - 544 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9373-76-1 kötött
magyar irodalom; történet; önéletrajz


CDR-2
  Verstár '98 [számítógépes dok.] : A magyar líra klasszikusai : Félszáz költő összes verse. - Budapest : Arcanum, [1998]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
ISBN 963-85923-1-1
magyar irodalom; költészet


894 Z 16
Záhony Éva
  Romániai magyar szépirodalom a két világháború között : 1919-1944 : Bibliográfia / Záhony Éva ; [a bev. tanulmányt Pomogáts Béla írta]. - Budapest : OSZK, 1984 [!1985]. - 2 db ; 22 cm. - (Országos Széchényi Könyvtár kiadványai, ISSN 0237-0042 ; 1.)
magyar irodalom; külföldi magyarok; Románia; bibliográfia
ISBN 963 200 027 7 fűzött
1., Önálló művek, írások és kritikák. - 370 p.
ISBN 963 200 219 9
2., Írások és kritikák. - p. 373-752.
ISBN 963 200 220 2


894 Z 70
Zöldi László
  Az ÉS vitái : Az Élet és irodalom három évtizede / Zöldi László. - Budapest : Múzsák, 1987. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963 564 311 X fűzött
irodalmi élet; sajtó; vita; Magyarország


vissza