820/899 Az egyes nyelvek irodalma


871 A 34
Albrecht, Michael von
  A római irodalom története / Michael von Albrecht ; [ford. Tar Ibolya]. - Budapest : Balassi , [2003]-2004. - 2 db ; 24 cm
Eredeti cím: Geschichte der römischen Literatur
ISBN 963-506-524-8
latin irodalom; ókor; történet; kézikönyv
1. - 2003. - VIII, 691 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-523-X
2. - 2004. - VIII, 696-1514. p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-574-4


820 B 76
Bollobás Enikő
  Az amerikai irodalom története / Bollobás Enikő. - Budapest : Osiris, 2005. - 874 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 775-832.
ISBN 963-389-771-8 kötött
amerikai angol irodalom


830 D 31
Davids, Jens-Ulrich
  Das Wildwest-Romanheft in der Bundesrepublik : Ursprünge und Strukturen / Jens-Ulrich Davids. - 2. erw. Aufl. - Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1975. - 317 p. ; 21 cm. - (Volksleben ; 24.)
Címford.: A vadnyugati ponyva a Német Szövetségi Köztársaságban : Eredete és struktúrái. - Bibliogr.: p. 264-280 p.
Fűzött
német irodalom; ponyvairodalom; irodalomszociológia; Német Szövetségi Köztársaság


E 99
  Az Ezeregyéjszaka meséi : Az eredeti arab szöveg első teljes magyar fordítása / [ford. Prileszky Csilla] ; [a versek műfordítását ... Tóthfalusi István kész.] ; [... a jegyzeteket és a recepciótörténeti bevezetőt írta Simon Róbert]. - Budapest : Atlantisz, [1999-2000]. - 7 db ; 24 cm
Eredeti cím: Alf laila wa laila
ISBN 963-9165-39-5
mese; arab irodalom
1., 1-145. éjszaka. - 1999. - 759 p.
ISBN 963-9156-14-X
2., 146-270. éjszaka. - 2000. - 465 p.
ISBN 963-9165-15-8
3., 271-461. éjszaka. - 2000. - 463 p.
ISBN 963-9165-16-6
4., 462-624. éjszaka. - 2000. - 401 p.
ISBN 963-9165-17-4
5. köt., 624-778. éjszaka. - 2000. - 440 p.
ISBN 963-9165-18-2
6. köt., 779-946. éjszaka. - 2000. - 507 p.
ISBN 963-9165-19-0
7. köt., 946-1001. éjszaka. - 2000. - 365 p. Bibliogr.: p. 261-276.
ISBN 963-9165-20-4


871 G 65
Grimal, Pierre
  A latin irodalom története / Pierre Grimal. - Budapest : Akad. K., 1992. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: La littérature latine. - Bibliogr.: p. 97-[100].
ISBN 963-05-6331-2 fűzött
latin irodalom; történet; kézikönyv


875 H 11
Hahn István
  Álomfejtés és társadalmi valóság : Artemidorus Daldianus mint társadalomtörténeti forrás : Akadémiai székfoglaló : 1982. december 22. / Hahn István. - Budapest : Akad. K., 1985. - 80 p. ; 21 cm. - (Értekezések, emlékezések, ISSN 0236-6258)
ISBN 963 05 3981 0 fűzött
álomfejtés; ókor; Artemidoros Daldianos


830 H 17
Halász Előd
  A német irodalom története / Halász Előd. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Gondolat, 1987. - 960 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 946-948.
ISBN 963 281 768 0 kötött
német irodalom; történet; kézikönyv


890 K 29
Kecskeméti Ármin
  A zsidó irodalom története / Kecskeméti Ármin ; [a bev. tanulmányokat írta, a bibliográfiát összeáll. Borsányi Ferenc]. - Hasonmás kiad. - Sopron : Bethlen, 1994. - 2 db ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1908-1909. - Eredetileg "Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat kiadványai" c. sorozat 26., 29. tagjaként jelent meg
ISBN 963-7426-20-5 fűzött
zsidó irodalom; történet; művelődéstörténet; kézikönyv
1. köt. - XLVII, 334 p. : ill.
A zsidó irodalom válogatott bibliográfiájával: p. XXXII-[XLVIII].
ISBN 963-7426-21-3
2. köt. - 343 p.
Bibliogr.: p. 300-328.
ISBN 963-7426-22-1


875 K 39
Kerényi Károly
  Halhatatlanság és Apollón-vallás : Ókortudományi tanulmányok, 1918-1943 / Kerényi Károly ; [vál. és sajtó alá rend. Komoróczy Géza és Szilágyi János György]. - Budapest : Magvető, 1984. - 566 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 548-565. és a jegyzetekben
ISBN 963 14 0255 X kötött
mitológia; ókortudomány; vallás; történet


875 K 75
Kott, Jan
  Istenevők : Vázlat a görög tragédiáról / Jan Kott ; [ford. Fejér Irén]. - Budapest : Európa, 1998. - 405 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Zjadanie bogów. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-6277-3 kötött
görög irodalom; ókor; drámák


830 L 64
Lichtenberg, Heinz Otto
  Unterhaltsame Bauernaufklärung : Ein Kapitel Volksbildungsgeschichte / Heinz Otto Lichtenberg. - Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1970 . - 253 p. : ill. ; 21 cm. - (Volksleben ; 26.)
Címford.: A parasztok szórakoztató felvilágosítása : Egy fejezet a népművelés történetéből. - Bibliogr.: p. 148-193.
Fűzött
ismeretterjesztés; parasztság; népművelés; történet; Németország


886 L 85
Lőkös István
  A horvát irodalom története / Lőkös István. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1996. - 351 p., [3] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-334.
ISBN 963-18-6815-X fűzött
horvát irodalom; történet; kézikönyv


850 M 11
Madarász Imre
  Az olasz irodalom története / Madarász Imre. - 2. kiad. - Budapest : Tankvk., 1994. - 462 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.. p. 429-445.
ISBN 963-18-3762-9 fűzött
olasz irodalom; történet; kézikönyv


886 M 68
Milosevits Péter
  A szerb irodalom története / Milosevits Péter. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998. - 540 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 522-527.
ISBN 963-18-8453-8 fűzött
szerb irodalom; történet; kézikönyv


884 M 80
Molnár István, D.
  Lengyel irodalmi kalauz : A kezdetektől 1989-ig / D. Molnár István. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 1997. - 438 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 405-417.
ISBN 963-8277-76-9 fűzött
lengyel irodalom; történet; kézikönyv


882 O 61
  Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig : [Felsőoktatási tankönyv] / szerk. Zöldhelyi Zsuzsa ; [írták Dukkon Ágnes et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1997. - 346 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 304-319.
ISBN 963-18-8392-2 fűzött
orosz irodalom; történet; kézikönyv


820 O 73
Országh László
  Az amerikai irodalom története : [Oktatási segédanyag] / Országh László, Virágos Zsolt. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 1997. - 394 p., [2] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 378.
ISBN 963-9024-17-1 fűzött
amerikai angol irodalom; történet; kézikönyv


820 R 96
Ruland, Richard
  Az amerikai irodalom története : A puritanizmustól a posztmodernizmusig : [Egyetemi tankönyv] / Richard Ruland, Malcolm Bradbury ; [ford. Balkay Fruzsina ... et al.]. - [Budapest] : Corvina, 1997. - 412 p. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Eredeti cím: From puritanism to postmodernism : A history of American literature
ISBN 963-13-4285-9 fűzött
amerikai angol irodalom; történet; kézikönyv


890 S 32
Schmidt József
  A szanszkrit irodalom története / Schmidt József. - [Budapest] : Pallos, 1995. - 224 p. ; 17 cm
Az 1923-ban Budapesten, az Athenaeum kiadásában megjelent mű reprintje. - Eredetileg az "Élet és tudomány" c. sorozat 3. tagjaként jelent meg
ISBN 963-85501-7-1 fűzött
szanszkrit irodalom; történet; kézikönyv


895 V 86
Vihar Judit
  A japán irodalom rövid története / Vihar Judit. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 1994. - 111 p., [3] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92-97. és a jegyzetekben
ISBN 963-18-5915-0 fűzött
japán irodalom; történet; kézikönyv


vissza