810 Irodalomelmélet. Irodalomtudomány


82 N 39
  44 híres eposz, verses regény, elbeszélő költemény / [a műismertetéseket írták Acél Zsuzsa et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 1994. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7137-X kötött
eposz; világirodalom; kézikönyv


82 E 99
  1001 könyv amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz : [A regény történetének teljes körű krónikája] / főszerk. Peter Boxall ; [ford. Beczássy Dorottya et al.]. - [Budapest] : Gabo, 2007. - 960 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Eredeti cím: 1001 books you must read before yuo died
ISBN 978-963-689-075-9 kötött
világirodalom; történet; regény; kézikönyv


82 A 21
Adamik Tamás
  Retorika / Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra. - Budapest : Osiris, 2004. - 705 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-466-2 kötött
nyelvtudomány; retorika; kézikönyv


82 A 33
  Alakzatlexikon : A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / főszerk. Szathmári István. - Budapest : Tinta, 2008. - 595 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 15.)
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 978-963-9902-02-2 kötött
retorika; stilisztika; irodalmi alakzat; lexikon


82 A 69
  Antropológia és irodalom : Egy új paradigma útkeresése / [szerk. Biczó Gábor és Kiss Noémi]. - Debrecen : Csokonai, 2003. - 437 p. : ill. ; 24 cm. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-180-7 fűzött
irodalom; antropológia


82 B 11
Babits Mihály
  Az európai irodalom története / Babits Mihály ; [a kiadvány gondozásában Lantos Kálmán működött közre]. - Hasonmás kiad., utánny. - [Budapest] : Auktor, [1993]. - 728 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Nyugat, 1936
ISBN 963 7780 23 8 kötött
világirodalom; történet; kézikönyv


82 B 13
Bahtin, Mihail Mihajlovic
  A szó az életben és a költészetben / M. M. Bahtyin. - Budapest : Európa, 1985. - 168 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 963 07 3451 6 fűzött
irodalom; esztétika


B 28
Bánk József
  3800 latin bölcsesség : Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul / Bánk József. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [1997]. - 449, [36] p. ; 19 cm
ISBN 963-9094-16-1 fűzött
világirodalom; aforizmák; kézikönyv


82 B 33
Bárdos László
  Irodalmi fogalmak kisszótára : [A-Zs] : Tanlexikon / Bárdos László. - Budapest : Korona, 1996. - 523 p. ; 19 cm
ISBN 963-8153-97-0 fűzött
irodalom; irodalomtudomány; lexikon


82 B 38
Barthes, Roland
  A szöveg öröme : Irodalomelméleti írások / Roland Barthes ; [ford. Babarczy Eszter et al.]. - Budapest : Osiris, 1996. - 117 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet, ISSN 1219-9443)
A ford. a "Le degré zéro de l'écriture", a "Le plaisir du texte" és a "La mort de l'auteur" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-379-201-0 fűzött
irodalomelmélet; strukturalizmus


82 B 51
Benkő Zsuzsanna
  Gyermek- és ifjúsági irodalom, 1965-1985 / [összeáll. és szerk. Benkő Zsuzsanna]. - [Budapest] : Múzsák, 1989. - 463 p. ; 24 cm. - (Könyvtári kis tükör, ISSN 0138-9920)
ISBN 963 201 272 0. ISBN 963 564 328 4 fűzött
gyermekirodalom; bibliográfia


82 B 60
  Bevezetés a modern irodalomelméletbe : Összehasonlító áttekintés / szerk. Ann Jefferson, David Robey ; [ford. Babarczy Eszter és Beck András]. - Budapest : Osiris, 1995. - 289 p. : ill. ; 21 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Modern literary theory. - Bibliogr.: p. 255-275.
ISBN 963-379-102-2 kötött
irodalomelmélet; kézikönyv


82 B 75
Bohár András
  Nyitott kultúra felé, 1950-1989 : Hermeneutikai rekonstrukciók / Bohár András. - Budapest : Magyar Műhely ; Kaposvár : Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, 2003. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-215.
ISBN 963-7596-37-2 fűzött
művészet; kultúra; hermeneutika


82 B 75
Bókay Antal
  Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban / Bókay Antal. - Budapest : Osiris, 1997. - 519 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 467-491.
ISBN 963-379-220-7 fűzött
irodalomtudomány; posztmodern; kézikönyv


82 E 51
  The encyclopedia of science fiction : An illustrated A to Z / general ed. Peter Nicholls. - London [etc.] : Granada, 1981. - 672 p. : ill. ; 26 cm. - (A Panther book)
ISBN 0 586 05380 8 fűzött
science fiction; film; irodalom; lexikon


82 E 96
  Az európai irodalom képeskönyve / Kulcsár Péter összeállításában és Németh G. Béla tanulmányaival. - [Budapest] : Helikon, 1989- . - 21 cm
ISBN 963 208 100 5
[1.], A kezdetektől Shakespeare-ig. - 1989. - 313 p. : ill., részben színes
ISBN 963 207 974 4
világirodalom; történet; kézikönyv


82 F 94
Frye, Northrop
  A kritika anatómiája : Négy esszé / Northrop Frye ; [ford. Szili József]. - [Budapest] : Helikon, 1998. - 322 p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : Irodalomtudomány, ISSN 1417-8818)
Eredeti cím: Anatomy of criticism. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-508-6 kötött
irodalomelmélet; kritika


82 G 20
Gáldi László
  Ismerjük meg a versformákat! / Gáldi László. - Budapest : Móra, 1987. - 189 p. ; 24 cm
ISBN 963 11 5112 X fűzött
verstan; kézikönyv


810 G 46
Gintli Tibor
  Az irodalom rövid története / Gintli Tibor, Schein Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2003- . - 21 cm
1., A kezdetektől a romantikáig. - 2003. - 634 p.
ISBN 963-676-339-9
irodalomtudomány; világirodalom; magyar irodalom


82 G 67
  Das Grosse Krüger Zitaten Buch : 15000 Zitate von der Antike bis zur Gegenwart / Hrsg. und zgst. von J. H. Kirchenberger. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Krüger, 1981. - 619 p. ; 22 cm
Címford.: Idézetek Krüger lexikona : 15000 idézet az ókortól napjainkig. - Bibliogr.: p. 609-619.
ISBN 3 8105 1031 9 kötött
közmondások; szállóigék; idézetek


82 G 82
  Gyermekirodalom / szerk. Komáromi Gabriella. - [Budapest] : Helikon, 1999. - 352 p. ; 25 cm. - (Helikon Universitas : Irodalomtudomány, ISSN 1417-8818)
ISBN 963-208-610-4 kötött
gyermekirodalom


82 H 49
Hegedűs Géza
  Kecskeének : Két és fél évezred drámatörténete / Hegedűs Géza, Kónya Judit. - 2. átd. és jav. kiad. - Budapest : Új Mandátum, 1999. - 323 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-323.
ISBN 963-9158-50-X fűzött
világirodalom; drámák; színház; történet


82 H 49
Hegedűs Géza
  A szépirodalom műfajai / Hegedűs Géza. - Budapest : Trezor, 1993 [!1994]. - 158 p. ; 25 cm
ISBN 963-7658-43-X kötött
irodalom; műfajelmélet; kézikönyv


82 H 95
  Hungarológiai Értesítő : a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata / főszerk. Béládi Miklós ; fel. szerk. Jankovics József. - 5. évf. 1/2. sz. (1983). - Budapest : Nemzetk. M. Filológiai Társ., 1983. - 345 p. ; 24 cm
ISSN 0209-4800 fűzött
magyar néprajz; magyar irodalom; magyar nyelv; évkönyv; bibliográfia


82 I 13
  Identitás és kulturális idegenség / szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő. - Budapest : Osiris, 2003. - 425 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet, ISSN 1219-9443)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-572-3 fűzött
irodalomelmélet; magyar irodalom; identitás


CDR-26
  Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961-1996, ISSN 1418-1029 ; Szociológiai információ 1984-1994, ISSN 1418-1037 [Számítógépes dok.]. - Budapest : FSZEK : Arcanum, 1998. - 1 CD ; 12 cm. - (A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisai)
irodalom; szociológia; bibliográfia


82 I 71
  Az irodalmi kultuszkutatás évkönyve : Tanulmánygyűjtemény / [szerk. Takáts József]. - Budapest : Kijárat, 2003. - 323 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-04-4 fűzött
irodalomtörténet; művelődéstörténet; kultusz


82 J 82
Jauss, Hans Robert
  Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika : Irodalomelméleti tanulmányok / Hans Robert Jauss ; [vál., szerk. és az utószót írta Kulcsár-Szabó Zoltán] ; [ford. Bernáth Csilla et al.]. - Budapest : Osiris, 1997. - 454 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet, ISSN 1219-9443)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-299-1 fűzött
esztétika; hermeneutika; irodalomelmélet


82 K 40
  Keresztirányok : Közép- és kelet-európai összehasonlító kultúrtörténet / szerk. Berkes Tamás. - mp. : Balassi, [1999]. - 419 p. ; 20 cm. - (Res publica nostra, ISSN 1215-5934 ; 7.)
Bibliogr.: p. 397-403. és a jegyzetekben
ISBN 963-506-316-4 fűzött
irodalomtudomány; irodalomtörténet; magyar irodalom; Kelet-Európa; Közép-Európa


82 K 58
Klaudy Kinga
  A fordítás elmélete és gyakorlata : Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral / Klaudy Kinga. - [Budapest] : Scholastica, 1994. - 383 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 367-380.
ISBN 963-04-4060-1 fűzött
műfordítás; elmélet; kézikönyv


82 K 60
Knowles, Elizabeth
  The concise Oxford dictionary of quotations / ed. by Elizabeth Knowles. - 4. ed. - New York, NY [etc.] : Oxford University Press, 2001. - vii, 541 p. ; 20 cm
Címford.: Idézetek Oxford kéziszótára
ISBN 0-19-866268-8 fűzött
idézetek; kézikönyv


82 K 66
Komáromi Gabriella
  A gyermekkönyvek titkos kertje : Tanulmányok, esszék, kritikák / Komáromi Gabriella. - [Budapest] : Pannonica, 1998. - 409, [6] p. ; 20 cm
Összefoglalás német és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8469-78-1 kötött
gyermekirodalom; magyar irodalom; világirodalom


82 K 92
  Középiskolai irodalmi lexikon / [szerk. Kelecsényi László Zoltán] ; [mtárs. Sümeginé Tóth Piroska] ; [írta Farkasné Juhász Krisztina et al.]. - Átdolg. új kiad / ... közrem. Bombitz Attila. - [Budapest] : Corvina, 1997. - 238 p. ; 24 cm
ISBN 963-1343-07-3 fűzött
irodalom; irodalomtudomány; magyar irodalom; világirodalom; lexikon


82 K 95
  A krimi / vál. és szerk. Keszthelyi Tibor. - Budapest : Gondolat, 1985. - 406 p. ; 19 cm. - (Pro és kontra ; 0236-7580)
ISBN 963 281 620 X fűzött
tömegművészet; krimi


K 95
Kristó Nagy István
  Bölcsességek könyve / összeáll., szerk. és a jegyzeteket írta Kristó Nagy István. - 5. kiad. - [Budapest] : Gondolat, Winner, 1996. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-85289-2-3
világirodalom; aforizmák
[1.], 1800 előtt született szerzők. - 1996. - 679 p.
ISBN 963-85289-3-1
2. köt., 1800 óta született szerzők. - 1996. - 772 p.
ISBN 963-85289-4-X


82 K 95
Kristó Nagy István
  A világirodalom története / Kristó Nagy István. - Budapest : Trezor, 1993. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-7685-27-8 kötött
világirodalom; történet; kézikönyv
1. köt. - 464 p.
ISBN 963-7685-28-7
2. köt. - p. 469-927., [16] t.
ISBN 963-7685-29-4


82 L 94
  A Lukács-vita, 1949-1951 / [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Ambrus János ; [az előszót írta Zoltai Dénes]. - [Budapest] : Múzsák, 1985. - 354 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 564 117 6 fűzött
irodalompolitika; Lukács György; Magyarország


82 M 52
Meletinskij, Eleazar Moiseevic
  A mítosz poétikája / Jeleazar Meletyinszkij. - Budapest : Gondolat, 1985. - 517 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Poétika mifa. - Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött
irodalomelmélet; mitológia


82 M 84
Montágh Imre
  Figyelem vagy fegyelem? : Az előadói magatartás / Montágh Imre. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 115 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 113-[116].
ISBN 963 09 2785 3 fűzött
előadóművészet; beszéd; retorika


82 N 27
Nagy Pál
  Az irodalom új műfajai / Nagy Pál ; [a kv. X/2/B fejezetét ... Papp Tibor írta]. - Budapest : ELTE BTK M. Irodtört. Int. : Magyar Műhely, 1995. - 445 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar Műhely Baráti Kör füzetek, ISSN 0865-0683 ; 40-41.) /
ISBN 963-7596-19-4 fűzött
műfajelmélet; avantgardizmus; irodalomelmélet; transzavantgard; happening; kézikönyv


82 N 36
  Narratívák / vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta. - Budapest : Kijárat , 1998- . - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2
esztétika; irodalomelmélet; művészetelmélet; narrációelmélet
1., Képelemzés. - 181 p., [16] t. : ill., színes
ISBN 963-9136-0-6-9
2., Történet és fikció. - 204 p. : ill., színes
ISBN 963-9136-0-8-5
3., A kultúra narratívái / [vál. és az előszót írta N. Kovács Tímea]. - 1999. - 216 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
4., A történelem poétikája. - 2000. - 214 p.
Ford. Asztalos Éva et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9136-58-1
5., Narratív pszichológia / [szerk. László János és Thomka Beáta]. - 2001. - 205 p. : ill.
Ford. Dorn Krisztina et al. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9136-74-3
6., Narratív beágyazás és reflexivitás / [szerk. és vál. Bene Adrián, Jablonczay Tímea]. - 2007. - 281 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9529-60-1
7., Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában / [vál. és szerk. Fenyvesi Kristóf, Kiss Miklós]. - 2008. - 266 p.ill., főként színes
Bibliogr. p. 5., 263-266. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9529-64-9
8., Elbeszélés, jultúra, történelem / [szerk. Kisantal Tamáss]. - 2009. - 313 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-9529-82-3


82 N 35
  Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1998- . - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2
9., Narratív teológia / [vál. és szerk. Horváth Imre, Thomka Beáta]. - 2010. - 303 p.
Bibliogr.: p. 299-303. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9529-88-5
narratológia; filológia; esztétika


82 O 78
Orwell, George
  The Penguin essays of George Orwell. - Harmondsworth, Middlessex : Penguin Books, 1984. - 472 p. ; 21 cm. - (Forty-one classics of English prose)
ISBN 0 14 00 90033 9 fűzött
irodalom


82 P 84
Pongs, Hermann
  Lexikon der Weltliteratur : Handwörterbuch der Literatur von A-Z / Hermann Pongs. - Wiesbaden : English, 1984. - 993 p. ; 22 cm
Címford.: Világirodalmi lexikon
ISBN 3 88 140 182 2 kötött
világirodalom; lexikon


82 P 57
  A posztmodern / a bev. tanulmányt írta és a szemelvényeket vál. Pethő Bertalan ; [... ford. Csillag Gábor et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Platon, 1996. - 445 p. ; 19 cm. - (Izmusok)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85077-3-X fűzött
posztmodern


82 R 48
  A regényről / [szerk. Szerdahelyi István és Ungvári Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 480 p. ; 20 cm. - (Vélemények, viták, ISSN 0139-4010)
Bibliogr.: p. 465-[481].
ISBN 963 09 2730 6 fűzött
magyar irodalom; regény


82 R 72
Ricoeur, Paul
  Válogatott irodalomelméleti tanulmányok / Paul Ricoeur ; [vál., szerk. és az utószót írta Szegedy-Maszák Mihály] ; [ford. Angyalosi Gergely et al.]. - Budapest : Osiris, 1999. - 426 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet, ISSN 1219-9443)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-334-3 fűzött
irodalomelmélet; fenomenológia; hermeneutika


82 R 94
Rubovszky Kálmán
  Apropo, comics! : A hazai fogyasztású, magyar nyelvű képregények értékjellegzetességei / Rubovszky Kálmán ; [közread. a] Művelődéskutató Intézet. - Budapest : Művelkut. Int., 1988. - 160 p., [18] t.fol. ; 21 cm
ISBN 963 521 160 0 fűzött
képregény


T 70
Tótfalusi István
  Idegen idézetek szótára : Szállóigék, mottók, aforizmák, közmondások görög, latin, angol, francia, olasz, spanyol és néhány más nyelven / Tótfalusi István . - [Budapest] : Anno, [1998]. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 963-9066-81-8 fűzött
idézetek; kézikönyv


82 S 27
Schenda, Rudolf
  Die Lesestoffe der Kleinen Leute : Studien zur populären Literatur im 19. und 20. Jahrhundert / Rudolf Schenda. - München : Beck, 1976. - 208 p. ; 21 cm . - (Beck'sche Schwarze Reihe ; 146.)
Címford.: A kisemberek olvasmányai : Tanulmányok a 19. és 20. századi népszerű irodalomról. - Bibliogr. a jegyzetekben és p. 198-205.
ISBN 3 406 04946 X fűzött
populáris kultúra; irodalom; olvasás


82 Sz 22
Szabó G. Zoltán
  Kis magyar retorika : Bevezetés az irodalmi retorikába : [Felsőoktatási tankönyv] / Szabó G. Zoltán, Szörényi László. - [Budapest] : Helikon, 1997. - 173 p. ; 25 cm. - (Helikon Universitas: irodalom, ISSN 1417-8818)
ISBN 963-208-460-8 kötött
retorika; kézikönyv


82 Sz 46
Szegedy-Maszák Mihály
  Irodalmi kánonok / Szegedy-Maszák Mihály. - Debrecen : Csokonai, 1998. - 195 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 1.)
ISBN 963-260-123-8 fűzött
irodalomelmélet


82 Sz 70
Szepes Erika
  Verstan / Szepes Erika, Szerdahelyi István. - Budapest : Tárogató, [1998]. - 597 p. : ill. ; 24 cm
Az 1981-ben Budapesten, a Gondolat kiadásában megjelent mű reprintje. - Bibliogr.: p. 533-339.
ISBN 963-03-4523-4 fűzött
poétika; kézikönyv


82 Sz 73
Szerdahelyi István
  Irodalomeleméleti enciklopédia / Szerdahelyi István. - Budapest : Eötvös, 1995. - 534 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 496-499.
ISBN 963-85348-0-X fűzött
irodalomelmélet; kézikönyv


82 Sz 72
Szerdahelyi István
  Műfajelmélet mindenkinek / Szerdahelyi István. - Budapest : Akad. K., 1997. - 279 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 963-05-7424-1 fűzött
műfajelmélet; irodalom; kézikönyv


82 Sz 78
Szilágyi Ákos
  Tetem és tabu : Egy viccbalzsamozó vallomásai / Szilágyi Ákos. - Budapest : Kijárat, 1996. - 95 p. ; 20 cm. - (Teve könyvek, ISSN 1416-1087 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85415-5-5 fűzött
viccek; történet; Szovjetunió


82 Sz 81
Szili József
  Az irodalomfogalmak rendszere / Szili József. - Budapest : Akad. K., 1993. - 227 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 05 6456 6 kötött
irodalomelmélet; kézikönyv


82 T 50
Thienemann Tivadar
  Irodalomtörténeti alapfogalmak / írta Thienemann Tivadar ; [utószó Poszler György]. - [Pécs] : Baranya M. Kvt., [1986]. - 266 p. ; 23 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Az 1931-ben Pécsett, a Danubia Könyvkiadónál, a Minerva Könyvtár 25. tagjaként megjelent mű reprintje
ISBN 963 01 6820 0 kötött
irodalomelmélet


82 T 70
Tótfalusi István
  Irodalmi alakok lexikona / Tótfalusi István. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Anno, 1998. - VII, 412 p. ; 25 cm
ISBN 963-9066-45-1 fűzött
világirodalom; szépirodalom; lexikon


82 T 70
Tótfalusi István
  Irodalmi alakok nagy lexikona / Tótfalusi István. - [Budapest] : Argumentum, [2010]- . - 3 db ; 25 cm
1., Mítoszok és mondák. - 2010. - 471 p.
ISBN 978-963-446-559-1
irodalomtörténet; irodalmi alak; mitológia; monda


82 T 91
Trethon Judit
  Kozmosz science fiction kiadványok bibliográfiája / összeáll. Trethon Judit . - Budapest : Kozmosz Kv., 1985. - 55 p. ; 24 cm
ISBN 963 211 714 X fűzött
világirodalom; science fiction; bibliográfia


82 V 31
Vanyó László
  Az ókeresztény egyház irodalma / Vanyó László. - 4. kiad. - Budapest : Jel, [2000]- . - 2 db. - 20 cm
ISBN 963-9318-20-5
irodalom; történet; ókeresztény irodalom
1., Az első három század. - 2000. - 414 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9318-05-1
2., A 4-8. század. - 1999. - p. 420-820.p.
Bibliogr.: p. 817-820.
ISBN 963-8344-82-2


82 V 87
  Világirodalmi lexikon / [főszerk. Király István] ; [fel. szerk. Szerdahelyi István]. - Budapest : Akad. K., 1970-1996. - 19 db ; 25 cm
ISBN 963 05 0871 0
A 12. kötettől főszerk. Szerdahelyi István. - Fel. szerk. a 13. kötettől Juhász Ildikó
Kötött
világirodalom; lexikon
1. köt., A-Cal. - 1970. - XVI, 1247 p., 38 t.
2. köt., Cam-E. - 1972. - 1343 p., 32 t.
3. köt., F-Groc. - 1975. - 767 p., 20 t.
4. köt., Grog-Ilv. - 1975. - 767 p., 18 t.
5. köt., Im-Kamb. - 1977. - 895 p., 12 t.
6. köt., Kamc-Lane. - 1979. - 899 p., 8 t.
7. köt., Lanf-Marg. - 1982. - 758 p., [8] t. : ill.
8. köt., Mari-My. - 1982. - 779 p., 8 t.
9. köt., N-O. - 2., változatlan kiad. - 1991. - 850 p.
ISBN 963 05 5998 6
10. Köt., P-Praga. - 1986. - 847 p., [12] t. : ill.
11. köt., Pragm-Rizz. - 1989. - 807 p.
ISBN 963 05 5225 6
12. köt., Rjab - Sez. - 2., változatlan kiad. - 1992. - 822 p., [16] t. : ill.
ISBN 963 05 6385 1
13. köt., Sf - Suzuki. - 1992. - 791 p., [16] t. : ill.
ISBN 963 05 6416 5
14. köt., Sváb - Szy. - 1992. - 876 p., [16] t. : ill.
ISBN 963 05 6417 3világirodalom; lexikon
15. köt., Taa - Tz. - 1993. - 1047 p., [16] t. : ill.
ISBN 963 05 6604 4
16. köt., U-Vidz. - 1994. - 727 p. [16] t. : ill.
ISBN 963-05-6733-4
17.. köt., Vie-Y. - 1994. - 739 p., [16] t. : ill.
ISBN 963-05-6797-0
18. köt., Z - Index. - 1995. - 724 p., [8] t.
ISBN 963-05-6852-7
19. köt., Kiegészítő kötet A-Z. - 1996. - 953 p.
ISBN 963-05-7385-7


82 V 87
  Világirodalom / főszerk. Pál József ; [a főszerk. mtársai Fried István, Ritoók Zsigmond] ; [bibliogr. Laurinyecz Anita és Burai Erzsébet ...]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 999 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek)
Bibliogr. p. 947-960. és a jegyzetekben
ISBN 963-05-8238-4 kötött
világirodalom; kézikönyv


82 W 53
Wellek, René
  Az irodalom elmélete / René Wellek, Austin Warren ; [ford. Szili József] ; [utószó Kálmán C. Györgyi] ; [kieg. bibliográfia Kiss Gábor Zoltán]. - Budapest : Osiris, 2002. - 374 p. ; 21 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Theory of literature. - Bibliogr.: p. 323-363. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-192-2 kötött
irodalomelmélet; esztétika


vissza