800 Nyelvészet


800 H 97
  A 20. századi magánlevelek világa : Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból, / [szerk. Balázs Géza és Grétsy László]. - Bp. : Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2003. - 279 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-210-121-9 fűzött
magyar nyelv; levelezés


801 A 21
Ádám Péter
  Francia-magyar kulturális szótár / Ádám Péter. - Budapest : Corvina, 2004. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5237-4 fűzött
francia nyelv; művelődéstörténet; frazeológia; szótár


800 A 21
Adamik Béla
  A latin nyelv története : Az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig / Adamik Béla. - [Budapest] : Argumentum, 2009. - 281 p. : ill. ; 20 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 30.)
Bibliogr.: p. 251-265.
ISBN 978-963-446-537-9 fűzött
latin nyelv; történet; nyelvtörténet


800 A 31
  Akadémiai magyar szinonímaszótár / [főszerk. Pusztai Ferenc]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2010. - [16], 864 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8727-3 kötött
magyar nyelv; szinoníma; szótár


809 B 19
Balázs Géza
  Firkálások a gödöllői HÉV-en / Balázs Géza. - Budapest : ELTE : MTA Nyelvtud. Int., 1984. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar csoportnyelvi dolgozatok, ISSN 0209-6986 ; 18)
ISBN 963 461 713 1 fűzött
magyar nyelv; rétegnyelv; falfelirat; trágárság


800 B 19
Balázs Géza
  Magyar nyelvhelyességi lexikon / [írta Balázs Géza]. - [Budapest] : Corvina, 2001. - 226 p ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-13-4944-6 fűzött
magyar nyelv; nyelvművelés; lexikon


800 B 19
Balázs Géza
  Magyar nyelvstratégia / Balázs Géza. - Budapest : MTA, 2001. - 268 p. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. VII., A nemzeti kultúra az informatika korában , ISSN 1585-4477)
Bibliogr.: p. 235-248.
ISBN 963-508-321-1 fűzött
magyar nyelv; nyelvművelés; politika; szociolingvisztika


800 B 19
Balázs János
  A szöveg / Balázs János. - Budapest : Gondolat, 1985. - 370 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 360-[371].
ISBN 963 281 549 1 kötött
szövegelmélet


800 B 19
Balázs Margit
  A haza bölcse, a bolond gróf és a többiek : Ragadványnevek történelmünkben / Balázs Margit. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 244 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 237-243.
ISBN 963-19-1993-5 kötött
magyar nyelv; névtan; ragadványnevek; történelem; Magyarország; kézikönyv


800 B 22
Ballagi Mór
  A magyar nyelv teljes szótára, melyben ... különös figyelem van fordítva .. szójárásos, közmondási, irodalmi ... szaktudományi és iparbeli műszókra is / szerk. Ballagi Mór. - [Repr. kiad.]. - [Budapest] : Nap, 1998. - VII, 672, 775 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Pest : Heckenast, 1873
ISBN 963-8116-21-8 kötött
magyar nyelv; értelmező szótár; szótár


800 B 30
Bárányné Szabadkai Éva
  Közgazdasági helyesírási szótár : Szavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye / szerk. Bárányné Szabadkai Éva, Mihalik István. - Budapest : Tinta, 2002. - 699 p. ; 25 cm
ISBN 963-9372-33-1 kötött
közgazdaságtan; magyar nyelv; helyesírás; szótár


800 B 32
Bárczi Géza
  A magyar nyelv életrajza / Bárczi Géza. - [Budapest] : Custos, 1996. - 462 p., [38] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 389-402.
ISBN 963-85596-3-2 kötött
magyar nyelv; történet; kézikönyv


809 B 32
Bárczi Géza
  A magyar nyelv története : [Egyetemi tankönyv] / Bárczi Géza, Benkő Lóránd, Berrár Jolán. - 5. kiad. - Budapest : Tankvk., 1987. - 599 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 18 0521 2 kötött
magyar nyelv; történet; kézikönyv


801 B 32
Bárczi Géza
  Magyar szófejtő szótár / Bárczi Géza. - Budapest : Trezor, 1991. - [2], XXIII, 348 p., [1] t.fol. ; 22 cm
ISBN 963 02 8343 3 kötött
magyar nyelv; etimológia; szótár


800 B 32
Bárczi Géza
  A magyar szókincs eredete / Bárczi Géza. - Hasonmás kiad. - Budapest : Tinta, 2001. - 187 p. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 1.)
Eredeti kiadása: Budapest : Tankvk., 1958
ISBN 963-86090-5-2 fűzött
magyar nyelv; történet; jövevényszavak; etimológia; szótan


800 B 33
Bárdosi Vilmos
  A francia nyelv lexikona / Bárdosi Vilmos, Karakai Imre. - Budapest : Corvina, 1996. - XXXIX, 612 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-13-4239-5 kötött
francia nyelv; lexikon


801 B 36
Bart István
  Amerikai-magyar kulturális szótár / Bart István. - [Budapest] : Corvina, 2000. - 159 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-4943-8 fűzött
angol nyelv; amerikanizmusok; életmód; Amerikai Egyesült Államok; szótár


801 B 36
Bart István
  Angol-magyar kulturális szótár / Bart István. - [Budapest] : Corvina, 1998. - 267 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-4481-9 fűzött
angol nyelv; anglicizmus; életmód; Anglia; szótár


800 B 37
Bartha Csilla
  A kétnyelvűség alapkérdései : Beszélők és közösségek : [Felsőoktatási tankönyv] / Bartha Csilla. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-265.
ISBN 963-19-0009-6 fűzött
kétnyelvűség; nyelvtudomány; szociolingvisztika; kézikönyv


800 B 40
Bartos Tibor
  Magyar szótár : Egymást magyarázó szavak és fordulatok tára / Bartos Tibor . - Budapest : Corvina, 2002. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-13-5137-8 kötött
magyar nyelv; szinonímák; szólások; szótár
1. - 870 p.
ISBN 963-13-5135-1
2., Betűrendes eligazítás. - 346 p.
ISBN 963-13-5136-X


800 B 51
Benkő Loránd
  A történeti nyelvtudomány alapjai : [Egyetemi tankönyv] / Benkő Loránd. - 2. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1998. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-282.
ISBN 963-18-9109-7 fűzött
nyelv; történet; kézikönyv


800 B 59
  Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskolás korban : Fejlődéslélektani tanulmányok / szerk. Sugárné Kádás Júlia. - Budapest : Akad. K., 1985. - 220 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213-[221].
ISBN 963 05 3452 5 kötött
fejlődéspszichológia; beszéd; kommunikáció; gyermekek


800 B 75
Bojtár Endre
  Bevezetés a baltisztikába : A balti kultúra a régiségben / Bojtár Endre ; [a térképeket Marton Jenő és Molnár Ede András kész.]. - Budapest : Osiris, 1997. - 316 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 268-303.
ISBN 963-379-279-7 kötött
baltisztika; lett nyelv; litván nyelv; művelődéstörténet; Baltikum; kézikönyv


800 B 76
Bolla Kálmán
  Magyar fonetikai atlasz : A szegmentális hangszerkezet elemei : [Egyetemi tankönyv] / Bolla Kálmán. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1995. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-[340].
ISBN 963-18-6832-X fűzött
magyar nyelv; fonetika; fonológia; kézikönyv


801 B 88
  Brewer's concise dictionary phrase and fable / ed. by Betty Kirkpatrick. - Oxford : Helicon, 1993. - x, 1118 p. ; 20 cm
Címford.: Kifejezések és szólások, mesék és mítoszok kéziszótára
ISBN 1-85986-100-8 fűzött
angol nyelv; kifejezések; mese; mítosz; szótár


800 B 90
Bronckart, J.-P.
  The language sciences : An educational challenge? / J.-P. Bronckart. - Paris : Unesco, 1985. - 105 p. ; 21 cm. - (Educational sciences)
Címford.: A nyelvtudomány - pedagógiai kihívás?. - Bibliogr.: p. 100-105.
ISBN 92 3 102332 2 fűzött
nyelvtudomány; nyelvoktatás


802 B 91
Budai László
  Az angol helyesírás szabályai / Budai László. - Budapest : Corvina, 2004. - 135 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5357-5 fűzött
angol nyelv; helyesírás


800 C 19
Chomsky, Noam
  Mondattani szerkezetek : Nyelv és elme / Noam Chomsky ; [ford. Zólyomi Gábor]. - Budapest : Osiris, 1999. - 275 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Nyelvészet , ISSN 1218-9812)
Eredeti cím: Syntactic structures ; Language and mind. - Bibliogr.: p. 129-132., 274-[276].
ISBN 963-379-462-5 fűzött
nyelvelmélet; generatív nyelvészet; filozófia


800 C 22
  A cirillbetűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása ; Az újgörög nevek magyar helyesírása / főszerk. Hadrovics László ; szerk. Zoltán András ; [munkatársak Szabó Kálmán, Zoltán András]. - Budapest : Akad. K., 1985. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963 05 3499 1 kötött
magyar nyelv; szláv nyelvek; görög nyelv; névtan; helyesírás; kézikönyv


800 C 25
Comrie, Bernard
  A nyelvek világatlasza : A világ nyelveinek eredete és fejlődése / Bernard Comrie, Stephen Matthews, Maria Polinsky ; [ford. D. Németh Dorottya és Ilyés Emese]. - [Budapest] : Kossuth, 2006. - 224 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: The atlas of languages. - Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-09-4834-6 kötött
nyelvészet; nyelvek; nyelvcsaládok; kézikönyv


800 C 32
Crystal, David
  A nyelv enciklopédiája / David Crystal ; [ford. Kis Katalin et al.] ; [szerk. Zólyomi Gábor] ; [... a mutatókat összeáll. Siptár Péter]. - Budapest : Osiris, 1998. - 606 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: The Cambridge encyclopedia of language. - Bibliogr.: p. 573-578.
ISBN 963-379-211-8 kötött
nyelv; nyelvtudomány; kézikönyv


800 C 33
Csaba Katalin, Z.
  Mutató a Nyelvtudományi közlemények 51-75. kötetéhez, 1941-1973 / összeáll. Z. Csaba Katalin. - Budapest : Akad. K., 1991. - 368 p. ; 25 cm
ISBN 963 05 5621 9 kötött
nyelvtudomány; folyóirat; bibliográfia


800 C 36
  A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban / szerk. Farkas Tamás és Kozma István ; [közread. a] ... Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Budapest : Gondolat : M. Nyelvtud. Társ., 2009. - 412 p. : ill., térk. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven. - A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 397-404. és a tanulmányok végén
ISBN 978-963-693-191-9 kötött
családnév; névváltozás; művelődéstörténet; Magyarország


800 C 87
Csűry Bálint
  Szamosháti szótár / Csűry Bálint. - 2. repr. kiad. - Budapest : Nap K., 2004. - 1054 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 1935-1936. - A mű eredetileg 2 kötetben jelent meg
ISBN 963-9402-89-3 kötött
magyar nyelv; nyelvjárások; Szamoshát; szótár


800 C 90
Czakó Gábor
  Magyar-magyar nagyszótár : Zsebkiadás / Czakó Gábor ; Banga Ferenc rajz.. - Lakitelek : Antológia, 1994. - 123 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-7908-27-7 fűzött
magyar irodalom; szótár


800 C 99
Czuczor Gergely
  Etimológiák, szóelemzések a Czuczor - Fogarasi szótárból / [... összeáll. Jankovicsné Tálas Anikó] ; [az előszót írta Simoncsics Péter]. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 950 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8802-45-9 kötött
magyar nyelv; etimológia; szótár


800 C 99
Czuczor Gergely
  A magyar nyelv szótára : A Magyar Tudományos Akademia megbizásából / kész. Czuczor Gergely és Fogarasi János. - Miskolc : Miskolci Bölcsész Egyes., 1999-2009. - 5 db - 27 cm
Hasonmás kiad. - Az eredeti mű megjelenési adatai: Pest : Emich, 1862-1874
ISBN 963-7528-47-4. ISBN 978-963-7528-47-7 (5. kötettől)
magyar nyelv; értelmező szótár; szótár
1. köt. [A - Befátyoloz]. - 1999. - 488 p.
ISBN 963-7528-48-2
2., [Befecskend - Dsunk]. - 1999. - col. 490-1326.
ISBN 963-7528-49-0ISBN 963-7528-47-4
3. köt., [E - Felterít]. - 1999. - 783 col.
ISBN 963-7528-50-4
4. köt., [Felterjeszt - Hidegés]. - 2000. - col. 785-1568.
ISBN 963-7528-51-2
5. köt., [Hidegéték - Keresztfa]. - 2009. - col. 1569-1774.
ISBN 978-963-7528-76-7


800 D 98
Durand, Jacques
  Bevezetés a fonológiába / Jacques Durand, Siptár Péter. - Budapest : Osiris, 1997. - 190 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Biliogr.: p. 163-178.
ISBN 963-379-179-0 kötött
beszéd; fonológia; nyelv; jelrendszer; kézikönyv


800 E 13
Eco, Umberto
  A tökéletes nyelv keresése / Umberto Eco ; [ford. ... Gál Judit és Kelemen János] ; [a magyar kiadást szerk. Kontler László. - Budapest : Atlantisz, 1998. - 361 p. : ill. ; 21 cm. - (Európa születése, ISSN 1217-9396)
Eredeti cím: La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea. - Bibliogr.: p. 335-353.
ISBN 963-7978-86-0 kötött
nyelvelmélet; történelem; nyelvészet; eszmetörténet


800 E 91
  Értelmező szótár+ : Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok / főszerk. Eőry Vilma ; [szerk. Bánki Judit, Bíró Ágnes, Szirmai Diána] ; [az etimológiákat kész. Falk Nóra] ; [a nyelvhasználati tudnivalókat írta Bíró Ágnes] ; [a határon túli anyagot összeáll. Benő Attila et al.] ; [a fogalomköri csoportosítást és a gyakorisági mutatót Kiss Gábor áll. össze]. - Budapest : Tinta, 2007. - 2 db (1826 p.) : ill. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 13-14.)
ISBN 978-963-7094-71-2 kötött
magyar nyelv; értelmező szótár; szótár
[1.], A-K. - XXV, 949 p.
ISBN 978-963-7094-72-9
[2.], L-Zs. - V, 951-1826. p.
ISBN 978-963-7094-73-6

800 E 96
  Etimológiai szótár : Magyar szavak és toldalékok eredete / főszerk. Zaicz Gábor. - Budapest : Tinta, 2006. - XXI, 998 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 12.)
Bibliogr.: p. XIV-XVII.
ISBN 963-7094-01-6 kötött
magyar nyelv; etimológia; szótár


800 E 96
  Európai helyesírások : Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője / szerk. Balázs Géza és Dede Éva. - Budapest : Inter Kht. : Prae.hu, 2009. - 316 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-88205-2-5 fűzött
helyesírás; nyelvtörténet; európai nyelvek


800 F 11
Fábián Pál
  A földrajzi nevek helyesírása / Fábián Pál, Földi Ervin, Hőnyi Ede. - Budapest : Akad. K., 1998. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-05-7535-3 fűzött
magyar nyelv; névtan; földrajzi nevek; helyesírás; kézikönyv


802 F 13
Falkné Bánó Klára
  Amerikai angol, brit angol : Az amerikai angol sajátosságai és eltérései a brit angoltól / Falkné Bánó Klára. - 3. kiad. - Budapest : Széchényi, 1990. - 143, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963 7408 19 3 fűzött
angol nyelv; amerikanizmusok; anglicizmusok; nyelvkönyv; kézikönyv


800 F 24
Farkas Katalin
  Nyelvfilozófia / Farkas Katalin, Kelemen János. - Budapest : Áron, 2002. - 251 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-248. - Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-9210-19-6 fűzött
filozófia; nyelv

800 F 35
Fehértói Katalin
  Árpád-kori személynévtár, 1000-1301 = Onomasticon Hungaricum nomina propria personaerum aetatis Arpadianae, 1000-1301 / Fehértói Katalin. - Budapest : Akad. K., 2004. - 895 p. ; 29 cm + CD-ROM
A bev. magyar és német nyelven
ISBN 963-05-8169-8 kötött
személynév; Árpád-kor; Magyarország


800 F 37
Fekete Antal
  Keresztneveink, védőszentjeink / Fekete Antal ; [... sajtó alár rend., a szócikkeket jav. és kibőv. Meskó Lajos]. - 3. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 349 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [350].
ISBN 978-963-361-894-3 kötött
magyar nyelv; személynevek; szentek


800 F 38
Fekete László
  Magyar kiejtési szótár / Fekete László. - Budapest : Gondolat, 1992. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 963 282 645 0 fűzött
magyar nyelv; hangtan; kiejtés; szótár


800 F 48
Fercsik Erzsébet
  Keresztnevek enciklopédiája : A leggyekoribb női és férfinevek / Fercsik Erzsébet, Raátz Judit. - Budapest : Tinta, 2009. - 439 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 16.)
Bibliogr.: p. 400-404.
ISBN 978-963-9902-18-3 kötött
magyar nyelv; névtan; utónevek; művelődéstörténet; kézikönyv


800 F 66
Fodor István
  A világ nyelvei és nyelvcsaládjai / Fodor István ; [a Föld nyelvei és az Európa nyelvei térképet Orosz László, az amerikai indián nyelvek térképeit Siposs András kész.]. - Budapest : Tinta, 2003. - 316 p. : ill., részben színes, főként térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 272-273. - Fodor István műveinek bibliográfiája: p. [317].
ISBN 963-9372-59-5 kötött
nyelvcsaládok; nyelvészet; kézikönyv


800 F 92
Frecskay János
  Mesterségek szótára / Frecskay János. - [Repr. kiad.]. - Budapest : Nap, 2001. - XVI, 751 p. : ill. ; 25 cm
Felsőoktatási segédkönyv. - Eredeti kiadása: Budapest : Hornyánszky, 1912
ISBN 963-9042-03-6 kötött
magyar néprajz; mesterségek; német nyelv; kézikönyv; szótár


800 G 10
Gaál Edit
  A magyar nyelv kis könyve / Gaál Edit. - Budapest : Műszaki Kvk., 2002. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2835-3 fűzött
magyar nyelv; nyelvtan; kézikönyv


800 G 51
Gombocz Zoltán
  Jelentéstan és nyelvtörténet : Válogatott tanulmányok / Gombocz Zoltán ; [vál., sajtó alá rend, a jegyzeteket és az utószót írta, a névmutatót kész. Kicsi Sándor András]. - Budapest : Akad. K., 1997. - 255 p. : ill. ; 20 cm. - (Hermész könyvek, ISSN 0238-9711)
ISBN 963-05-7429-2 fűzött
magyar nyelv; történet; szemantika


800 N 93
Grétsy László
  Nyelvművelő kéziszótár / szerk. Grétsy László és Kemény Gábor ; [írta Bíró Ágnes et al.]. - Budapest : Auktor, 1996. - XIII, 645 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 639-645.
ISBN 963-7780-45-9 kötött
magyar nyelv; nyelvművelés; szótár


801 G 89
Győrffy Miklós
  Német-magyar kulturális szótár / Győrffy Miklós. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 248 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5222-6 fűzött
életmód; német nyelv; germanizmusok; Németország; szótár


800 H 12
Hajdu Endre
  Szómúzeum : Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára / Hajdu Endre. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Tinta, 2009. - 127 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 5.)
ISBN 978-963-9902-07-7 fűzött
magyar nyelv; archaizmus; értelmező szótár; művelődéstörténet; Magyarország


800 H 12
Hajdú Mihály
  Általános és magyar névtan : Személynevek / Hajdú Mihály. - Budapest : Osiris, 2003. - 955 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 877-955.
ISBN 963-389-418-2 kötött
magyar nyelv; névtan


800 H 12
Hajdú Mihály
  Családnevek enciklopédiája : Leggyakoribb mai családneveink / Hajdú Mihály . - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 551 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 17.)
ISBN 978-963-9902-30-5 kötött
családnév; magyar nyelv; kézikönyv


800 H 59
  Helyesírási szójegyzék : Képzés, foglalkoztatás / összeáll. Papp Ágnes, Paróczayné Korányi Margit ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, 1996. - 90 p. ; 23 cm
ISBN 963-7627-29-4 fűzött
magyar nyelv; helyesírás; szaknyelv; szótár


800 H 64
Hernádi Miklós
  Közhelyszótár / Hernádi Miklós. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, 1985. - 438 p., [24] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 963 281 457 6 fűzött
közhely; szociológia; szótár


800 H 79
  Honfoglalás és nyelvészet / szerk. Kovács László, Veszprémy László. - Budapest : Balassi, 1997. - 266 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A honfoglalásról sok szemmel, ISSN 1218-3040 ; 3.)
A Magyar Tudományos Akadémia Őstörténeti Bizottsága által 1994 decemberében rendezett tudományos ülésszak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-506-108-0 fűzött
magyar nyelv; történet; nyelvtudomány; őstörténet


803 H 98
Hutterer Miklós
  A germán nyelvek / Hutterer Miklós. - Budapest : Gondolat, 1986. - 458 p. : ill. ; 25 cm
Biblogr.: p. 391-409.
ISBN 963 281 540 8 kötött
germán nyelvek; nyelvtan; történet; kézikönyv


800 I 13
  Idegen nevek kiejtési szótára / szerk. Magay Tamás. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 1986. - 500 p. ; 21 cm
ISBN 963 05 4263 3 kötött
magyar nyelv; idegen nevek; kiejtés; szótár


800 J 44
Janurik Tamás
  Magyar képzőszótár : A mai magyar nyelv képzőváltozatai / Janurik Tamás. - Budapest : Akad. K., 2009. - XXVII, 337 p. ; 24 cm
Előszó, bev., útmutató és a tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-05-8698-6 fűzött
magyar nyelv; szóalkotás; szótár


I-597/2
Jennings, Lane
  Szép új szavak [Fordítás] : Az angol nyelv várható jövőjéről = Brave new words : Alternative futures for the English language / Lane Jennings. - Közművelődési Információs Intézet ; Perczel István ; 1987 (In: Communications tomorrow / ed. by Edward Cornish. - 2. print. - Bethesda, MD : World Future Society, 1983. p. 72-80.). - 27 fol. ; 29 cm
angol nyelv; nyelv


800 J 69
  Jókai-szótár / [készítették Balázs Géza et al.] ; [utószó Wacha Imre]. - Budapest : Unikornis, [1994]. - 2 db ; 20 cm
magyar nyelv; Jókai Mór; szótár
A-K. - 478 p.
ISBN 963-8350-62-8
L-Z. - 448 p.
ISBN 963-8350-63-6


801 J 93
Juhász Zsuzsanna
  Olasz élet, olasz kultúra : Kulturális szótár / Juhász Zsuzsanna. - Budapest : Holnap, 2007. - 359 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 359.
ISBN 978-963-346-740-4 fűzött
olasz nyelv; kultúra; művelődéstörténet; frazeológia; Olaszország


800 K 11
Kakuk Zsuzsa
  A török kor emléke a magyar szókincsben / Kakuk Zsuzsa. - Budapest : Akad. K., 1996. - 366 p. ; 19 cm. - (Kőrösi Csoma kiskönyvtár, ISSN 0075-6911 ; 23.)
ISBN 963-05-6979-5 fűzött
magyar nyelv; történet; jövevényszavak; török nyelv; etimológia


800 K 13
Kálmán Béla
  A nevek világa / Kálmán Béla. - 4. átd. kiad. - Debrecen : Csokonai, 1989. - 246 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 189-193.
ISBN 963 02 5977 X fűzött
magyar nyelv; névtan; kézikönyv


800 K 13
Kálnási Árpád
  Debreceni cívis szótár / Kálnási Árpád. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2005. - 830 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 83.)
ISBN 963-472-875-8 kötött
nyelvjárások; magyar nyelv; Debrecen; szótár


800 K 17
Karády Viktor
  Név és nemzet : Családnév-változás, névpolitika és nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig / Karády Viktor, Kozma István . - Budapest : Osiris, 2002. - 378 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 363-368.
ISBN 963-389-236-8 kötött
magyar nyelv; névtan; családnevek; nemzetiségi kérdés; névmagyarosítás; történet; zsidóság; szociológia; Magyarország


800 K 23
Kassai Ilona
  Fonetika / Kassai Ilona. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998. - 283 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-270. és a fejezetek végén
ISBN 963-18-8984-X fűzött
beszéd; fonetika; kézikönyv


801 K 28
Kázmér Miklós
  Régi magyar családnevek szótára : XIV-XVII. század / Kázmér Miklós ; [a szerkesztésben közrem. K. Sal Éva] ; [közread. a] Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 1993. - 1172 p. ; 25 cm
ISBN 963 7530 31 2 kötött
magyar nyelv; névtan; történet; szótár


800 K 30
Kelemen János
  A nyelvfilozófia rövid története : Platóntól Humboldtig / Kelemen János. - Budapest : Áron K., 2000. - 154 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9210-13-7 fűzött
nyelvfilozófia; történet


800 K 42
Kertész Manó
  Szállok az úrnak! : Az udvarias magyar beszéd története / írta Kertész Manó . - [Budapest] : K.u.K. K., 1996. - 256 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7846-56-5 kötött
magyar nyelv; történet; illemtan; kézikönyv


801 K 46
  A kínai nevek és szavak magyar átírása / összeáll. Csongor Barnabás és Ferenczy Mária. - Budapest : Akad. K., 1993. - 54 p. ; 24 cm
ISBN 963 05 6541 2 fűzött
kínai nyelv; átírás; szótár


800 K 54
Kiss Jenő
  Magyar anyanyelvűek - magyar nyelvhasználat / Kiss Jenő. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1994. - 119 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 116-119.
ISBN 963-18-5437-X fűzött
magyar nyelv; külföldi magyarok


800 K 54
Kiss Jenő
  Társadalom és nyelvhasználat : Szociolingvisztikai alapfogalmak / Kiss Jenő . - Budapest : Nemz. Tankvk., 1996. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 288-311.
ISBN 963-18-6816-8 fűzött
nyelvtudomány; szociológia; szociolingvisztika; kézikönyv


800 K 55
Kiss Lajos
  Földrajzi nevek etimológiai szótára / Kiss Lajos ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - 4. bőv., jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 1988. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963 05 4567 5 kötött
magyar nyelv; névtan; földrajzi nevek; etimológia; szótár
1. köt., A-K. - 821 p.
ISBN 963 05 4568 3
2. köt., L-Zs. - 822 p.
ISBN 963 05 4569 1


800 K 55
Kiss Lajos
  Földrajzi nevek etimológiai szótára / Kiss Lajos ; [az ... anyaggyűjtésben közrem. Posgay Ildikó] ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 1983. - 727 p. ; 25 cm
ISBN 963 05 3346 4 kötött
magyar nyelv; névtan; földrajzi nevek; etimológia; szótár


800 K 60
Kniezsa István
  Kelet-Magyarország helynevei / Kniezsa István. - Hasonmás kiad. - Budapest : Lucidus K., 2001. - 205 p. : ill. ; 21 cm + mell.. - (Kisebbségkutatás könyvek )
ISBN 963-86-163-0 fűzött
helynevek; magyar nyelv; névtan; Erdély


800 K 74
Kosztolányi Dezső
  Nyelv és lélek / Kosztolányi Dezső ; [vál. és sajtó alá rend. Réz Pál]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 1999. - 622 p. ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
Esszék, tanulmányok
ISBN 963-379-487-0 kötött
magyar nyelv; irodalom; művészet


800 K 91
Kövecses Zoltán
  Magyar szleng szótár / Kövecses Zoltán. - Budapest : Akad. K., 1998. - XXXVI, 360 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. XXXV-XXXVI.
ISBN 963-05-7604-X kötött
magyar nyelv; szleng; szinoníma; szótár


800 K 91
Kövecses Zoltán
  A metafora : Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe / Kövecses Zoltán ; [ford. Várhelyi Gabriella, Kövecses Zoltán]. - Budapest : Typotex, 2005. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: Metaphor. - Bibliogr.: p. 263-272.
ISBN 963-9548-55-3 fűzött
metafora; nyelvhasználat; megismeréstudomány; kognitív nyelvészet


800 K 97
Kugler Nóra
  Nyelvi fogalmak kiszótára : [A-Zs] / [a szócikkeket írták Kugler Nóra, Tolcsvai Nagy Gábor]. - Budapest : Korona, 2000. - 303 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 279-286.
ISBN 963-9191-62-0 fűzött
magyar nyelv; nyelvészet; kézikönyv


800 L 12
Laczkó Krisztina
  Helyesírás / Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila. - Budapest : Osiris, 2004. - 1539 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára)
Bibliogr.: p. 1499-1509.
ISBN 963-389-541-3 kötött
magyar nyelv; helyesírás; kézikönyv


800 L 13
Ladó János
  Magyar utónévkönyv / Ladó János ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - 6. kiad. - Budapest : Akad. K., 1984. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 963 05 3599 8 kötött
magyar nyelv; névtan; utónevek; kézikönyv


800 L 13
Ladó János
  Magyar utónévkönyv / Ladó János. - 8. jav. kiad. - Budapest : Kulturtrade, 1996. - 251 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 247-249.
ISBN 963-7826-91-2 kötött
magyar nyelv; névtan; utónevek; kézikönyv


800 L 21
Lancz Edina
  A magyar jelnyelv szótára = Dictionary of Hungarian sign language / Lancz Edina ; Steven Berbeco szerk. - Budapest : Siketek és Nagyothallók Orsz. Szövetsége : SHL Hungary Kft., 1999. - XXVII, 265 p. : ill. ; 29 cm
A tartalomjegyzék és a mutató angol nyelven is
ISBN 963-03-7667-9 kötött
jelnyelv; siketek; szótár


801 L 63
  A lexikográfia Magyarországon / szerk. Fóris Ágota, Pálfy Miklós. - Budapest : Tinta, 2004. - 194 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 35.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7094-14-8 fűzött
lexikográfia; nyelvészet


800 M 14
  Magyar dialektológia / szerk. Kiss Jenő. - Budapest : Osiris, 2001. - 454 p., [49] t. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 411-436.
ISBN 963-379-879-5 kötött
magyar nyelv; nyelvjárások; nyelvtudomány; dialektológia; kézikönyv


800 M 14
  Magyar értelmező kéziszótár / [főszerk. Pusztai Ferenc] ; [szerk. Gerstner Károly et al.] ; [az átdolgozásban ... részt vettek Bíró Ágnes et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2003. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm
ISBN 963-05-7874-3 kötött
magyar nyelv; szótár


800 M 14
  Magyar értelmező kéziszótár / szerk., Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.] ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében. - Budapest : Akad. K., 1985. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963 05 4050 9 kötött
magyar nyelv; szótár
[1. köt.], A - Ly. - 874 p.
ISBN 963 05 4051 7
[2. köt.], M -Zs. - p. 876-1550.
ISBN 963 05 4052 5


800 T 70
  Magyar értelmező kéziszótár : A-Z-ig. - [Budapest] : Merényi, [1996]. - 584 p. : ill. ; 22 cm
Az eredeti mű címe: Vademacum : Szokatlan szavak szótára. - A mű szerzője Tótfalusi István
ISBN 963-698-053-5 kötött
magyar nyelv; szótár


800 M 14
  Magyar grammatika : [Egyetemi tankönyv] / [szerk. Keszler Borbála]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 577 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-1686-3 kötött
magyar nyelv; nyelvtan; kézikönyv


800 M 14
  Magyar helyesírási szótár : A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint / szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 1999. - XI, 587 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7630-9 kötött
magyar nyelv; helyesírás; szótár


800 M 15
  Magyar nyelv / szerk. Kiefer Ferenc ; [főszerk. mtársa Siptár Péter]. - Budapest : Akad. K., 20016. - 1111 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8324-0 fűzött
magyar nyelv; kézikönyv


800 M 14
  A magyar nyelv az informatika korában / [.. szerzői Angelusz Róbert et al.] . - Budapest : MTA, 1999. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VII., A nemzeti kultúra az informatika korában. A magyar nyelv jelene és jövője, ISSN 1585-4477)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-161-8 fűzött
magyar nyelv; nyelvhasználat; informatika; nyelvművelés


800 M 14
  A magyar nyelv értelmező szótára / szerk. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete ; [Bárczi Géza és Országh László vezetésével szerk. Balázs János et al.]. - Budapest : Akad. K., 1959-1962. - 7 db ; 25 cm
magyar nyelv; szótár
1. köt., A-D. - 1959. - XXXI, 1091 p.
2. köt., E-Gy. - 1959. - 1137 p.
3. köt., H-Kh. - 1960. - 939 p.
4. köt., Ki-Mi. - 1961. - 1347 p.
5. köt., Mo-S. - 1961. - 1315 p.
6. köt., Sz-Ty. - 1962. - 883 p.
7. köt., U-Zs. - 1962. - 671 p.


800 M 14
  A magyar nyelv kézikönyve / szerk. Kiefer Ferenc ; a szerk. mtársa Siptár Péter. - Budapest : Akad. K., 2003. - 611 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7985-5 kötött
magyar nyelv; nyelvészet; történet; kézikönyv


800 M 14
  A magyar nyelv könyve / főszerk. A. Jászó Anna. - Budapest : Trezor, 1991. - 604 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 7685 01 4 kötött
magyar nyelv; történet; nyelvtan; kézikönyv


800 M 14
  A magyar nyelv nagyszótára / [főszerk. Ittzés Nóra]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2006- . - 25 cm
ISBN 963-9074-38-1
magyar nyelv; szótár
1., Segédletek. - 2006. - 1119 p.
ISBN 963-9074-39-X
2., A - Azsúroz. - 2006. - 1550 p.
ISBN 963-9074-40-3


800 M 14
  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára / [főszerk. Benkő Lóránd] ; [szerk. Kiss Lajos, Papp László] ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem I. sz. Magyar Nyelvészeti Tanszékének közös munkájaként]. - Budapest : Akad. K., 1967-1984. - 4 db ; 25 cm
ISBN 963 05 3809 1
magyar nyelv; etimológia; történet; szótár
1. köt., A-Gy / [a szótár készítésében közrem. Bakos Ferenc et al.]. - 2. kiad. - 1984 . - 1142 p.
2. köt., H-Ó. - 1970. - 1111 p.
3. köt., Ö-Zs. - 1976. - 1230 p.
4. köt., Mutató / [szerk. S. Hámori Antónia, Zaicz Gábor]. - 1984. - 493 p.


800 M 15
  Magyar nyelvhasználati szótár : [Hogyan mondjuk? Hogyan írjuk?] : [Mintegy 6500 nyelvi, helyesírási jelenség, szó, szólás magyarázata - mutatóval] / szerk. Balázs Géza és Zimányi Árpád ; [a mutatót összeáll. Veszelszki Ágnes] . - Celldömölk : Pauz-Westermann, 2007. - 325 p. ; 25 cm
ISBN 963-9432-18-0 kötött
magyar nyelv; nyelvhelyesség; nyelvművelés; nyelvhasználat


800 M 16
  Magyar oklevél szótár : Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye : Pótlék a magyar nyelvtörténeti szótárhoz / legnagyobb részüket gyűjt. Szamota István ; a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szótárrá szerk. Zolnai Gyula = Lexicon vocabulorum Hungaricorum : In diplomatibus aliisque scriptis quae reperiri possunt vetustorum maxima ex parte : Supplementum ad Lexikon linguae Hungaricae aevi antiquiori / industria Stephani Szamota collectorum ; jussu Academiae Scientiarum Hungariae composuit Julius Zolnai. - [Budapest] : ÁKV, 1984. - XXXI, 1210 p. ; 29 cm. - (Reprint, ISSN 0231-1518)
Eredeti kiadása: Budapest : Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, 1902-1906
ISBN 963 02 2670 7 kötött
magyar nyelv; etimológia; magyarország; szótár


800 M 14
  Magyar szókincstár : Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára / főszerk. Kiss Gábor. - Budapest : Tinta, 1998. - XII, 929 p. ; 25 cm
ISBN 963-85622-2-6 kötött
magyar nyelv; szinonímák; szótár


800 M 14
  Magyar szólástár : Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára / főszerk. Bárdosi Vilmos ; [az anyaggyűjtésben közrem. Görbicz Edit et al.]. - Budapest : Tinta, 2003. - XXIII, 947 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 5.)
Bibliogr.: p. XX-XXIII.
ISBN 963-9372-47-1 kötött
magyar nyelv; hungarizmusok; szólások; szinonímák; szótár


800 M 57
Mészáros András
  Igényes (e-ző) kiejtési kisszótár : Adalékok a 15 magánhangzós magyar köznyelvi kiejtés mércéjének kialakításához = Pronunciation glossary for using e = Contributions to shaping the standard of using e pronunciation in everyday standard Hungarian / Mészáros András. - 2. jav. kiad. - Bicske ; Budapest : Gondos BT., 1999. - 80 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 10. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-6021-7 fűzött
magyar nyelv; kiejtés


800 M 83
Molnos Angéla
  Lélektani szakfordító : Angol-magyar szójegyzék / Molnos Angéla. - Debrecen : LSZM Közhasznú Alapítvány, 2000. - 195 p. ; 18 cm
ISBN 963-03-8881-2 fűzött
magyar nyelv; angol nyelv; idegen szavak; pszichológia; szótár


800 M 83
Molnos Angéla
  Magyarító könyvecske : A magyar nyelvviszaújítás kis szójegyzékének második, bővített kiadása / Molnos Angéla. - Debrecen : LSZM Közhasznú Alapítvány, 1999. - 191 p. ; 18 cm
ISBN 963-03-7522-2 fűzött
magyar nyelv; idegen szavak; szinonímák; szótár


800 M 83
Molnos Angéla
  Szent és sérthetetlen : A tiszta magyar nyelv használatáról / Molnos Angéla . - Debrecen : LSZM Közhasznú Alapítvány, 2000. - 53 p. ; 21 cm
ISBN 963-03-9423-5 fűzött
magyar nyelv


800 N 19
Nagy Gábor, O.
  Magyar szinonímaszótár / O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 1983. - 593 p. ; 25 cm
ISBN 963 05 3307 3 kötött
magyar nyelv; szinonímák; szótár


800 N 25
  Nagy magyar helyesírási szótár / [szerk. Cziffra Istvánné, Nagy Emília, Szöllősi Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Szalay Kvk. : Pannon-Literatúra, 2002. - 520 p. ; 25 cm
ISBN 963-9450-20-0 kötött
magyar nyelv; helyesírás; szótár


800 N 93
  Nyelv - kommunikáció - cselekvés / szerk. Pléh Csaba, Siklaki István, Terestyéni Tamás. - Budapest : Osiris, 1997. - 672 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 643-661., 665.
ISBN 963-379-304-1 kötött
beszéd; pszichológia; kommunikáció; nyelvelmélet; nyelvtudomány


800 N 93
  A nyelv és a nyelvek / szerk. Kenesei István ; [... szerzői Kelemen János et al.]. - 3. átdolg. kiad. - Budapest : Akad. K., 1995. - 295 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 282-289.
ISBN 963-05-6917-5 fűzött
nyelvészet


800 N 93
  Nyelvészet és tömegkommunikáció / szerk. Grétsy László. - Budapest : TK, 1985. - 2 db ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 15.)
ISBN 963 03 1884 9 fűzött
nyelvészet; tömegkommunikáció
1. köt. - 246 p.
ISBN 963 03 2382 6
2. köt. - 232 p.
ISBN 963 03 2383 4


800 N 93
  Nyelvi divatok / szerk. Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Gondolat, 1985. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 963 281 479 7 fűzött
magyar nyelv; nyelvművelés; divat


800 N 93
  Nyelvi illemtan / Deme László, Grétsy László, Wacha Imre szerkesztésében ; [... szerzői Bachát László et al.]. - Budapest : Szemimpex, [1999]. - 510 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 506-510.
ISBN 963-9225-00-2 kötött
beszéd; illemtan; magyar nyelv; nyelvművelés; stilisztika; kézikönyv


800 N 93
  Nyelvmentés vagy nyelvárulás? : Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról / [szerk. Kontra Miklós, Saly Noémi]. - Budapest : Osiris, 1998. - 458 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 437-458.
ISBN 963-379-482-X fűzött
magyar nyelv; nyelvhasználat; külföldi magyarok


800 N 93
  Nyelvművelő kézikönyv / főszerk. Grétsy László, Kovalovszky Miklós ; [[kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet]. - Budapest : Akad. K., 1980-1985. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963 05 2350 7
magyar nyelv; nyelvművelés; lexikon
1. köt., A - K. - 1980. - 1294 p.
ISBN 963 05 2350 5
2. köt., L - Zs. - 1985. - 1291 p.
ISBN 963 05 3828 8


800 N 93
  Nyelvünk a Duna-tájon : [Egyetemi segédkönyv] / szerk. Balázs János. - Budapest : Tankvk., 1989. - 404 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-18-1581-1 fűzött
magyar nyelv; román nyelv; latin nyelv; szlovák nyelv; német nyelv; szerbhorvát nyelv; ukrán nyelv; kézikönyv


800 P 31
Papp Ferenc
  A magyar nyelv szóvégmutató szótára / szerk. Papp Ferenc. - Változatlan utánny. - Budapest : Akad. K., 1994. - 591 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-6732-6 kötött
magyar nyelv; szótár


800 P 37
Parapatics Andrea
  Szlengszótár : A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonímamutatóval / Parapatics Andrea. - Budapest : Tinta, 2008. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9902-01-5 fűzött
magyar nyelv; szleng; szinoníma; szótár


800 P 49
Pease, Allan
  Testbeszéd : Gondolatolvasás gesztusokból / Allan Pease. - [Budapest] : Park, 1989. - 186 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Eredeti cím: Body language
ISBN 963 02 6714 4 fűzött
pszichológia; kommunikáció; személyiségpszichológia; viselkedés; testbeszéd; gesztus


800 P 70
Pinker, Steven
  A nyelvi ösztön : Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? / Steven Pinker ; [ford. Bócz András]. - [Budapest] : Typotex, 1999. - 496 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: The language istinct : How the mind creates language. - Bibliogr.: p. 450-478.
ISBN 963-9132-40-3 kötött
nyelv; nyelvtudomány; ismeretelmélet


800 P 71
Pintér Zoltán
  Izmusok könyve : [Az abolicionizmustól a zoroasztrizmusig] / Pintér Zoltán. - Kisújszállás : Szalay, [1999]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-9178-92-6 fűzött
magyar nyelv; idegen szavak; szótár


801 P 86
Póra Ferenc
  A magyar rokon értelmű szók és szólások kézikönyve / írta Póra Ferenc. - [2. kiad.]. - Budapest : Gondolat, 1991. - IX, 451 p. ; 24 cm
ISBN 963 282 420 2 kötött
magyar nyelv; szinonímák; szótár


809.451 R 12
Rácz Endre
  Kis magyar nyelvtan / Rácz Endre, Takács Etel. - 7. átd., bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, 1987. - 332 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 281 835 0 kötött
magyar nyelv; nyelvtan


800 R 12
Rácz Endre
  Mondattani elemzések : [Egyetemi tankönyv] / Rácz Endre, Szemere Gyula. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998. - 385 p. ; 24 cm
ISBN 963-18-8977-7 kötött
magyar nyelv; mondattan; kézikönyv


800 R 76
Robins, Robert Henry
  A nyelvészet rövid története / Robert Henry Robins ; [ford. Siptár Péter] ; [... az utószót írta Cser András]. - Budapest : Osiris : Tinta Kvk., 1999. - 294 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: A short history of linguistics. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-535-4 kötött
nyelvtudomány; történet; Európa; kézikönyv


800 S 17
Sántha Attila
  Székely szótár / Sántha Attila. - Kézdivásárhely : Havas, 2004. - 194 p. ; 22 cm
ISBN 963-86911-0-9 kötött
magyar nyelv; nyelvjárások; Székelyföld; szótár


800 S 23
Saussure, Ferdinand de
  Bevezetés az általános nyelvészetbe : [Egyetemi tankönyv] / Ferdinand de Saussure ; Herman József utószavával ; [ford. B. Lőrinczy Éva] ; [a bevezetőt, a jegyzeteket ... ford. Balogh Péter]. - Tullio de Mauro krit. kiadása. - [Budapest] : Corvina, 1997. - 395 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177) . (A nyelvtudomány klasszikusai, ISSN 1418-7752)
Eredeti cím: Cours de linguistique générale. - Bibliogr.: p. 353-370.
ISBN 963-13-4125-9 fűzött
nyelvészet


801 S 80
Soproni András
  Orosz kulturális szótár / Soproni András. - Budapest : Corvina, 2008. - 573 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-13-5559-8 kötött
orosz nyelv; művelődéstörténet; magyar nyelv; szótár


800 S 84
  Sportnyelvünk a 21. század elején : Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázataiból / [szerk. Balázs Géza és Grétsy László]. - Bp. : Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2003. - 237 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-122-7 fűzött
magyar nyelv; nyelvhasználat; sport


800 S 85
Stracke, Hellmuth
  Siketek képes jelszótára / Hellmuth Stracke, Günther Maisch. - Budapest : Medicina, 1985. - 416 p. : főként ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Die Gebärden der Gehörlosen
ISBN 963 241 381 4 kötött
süketek; jelbeszéd; szótár


800 Sz 14
Szabó Edina
  A magyar börtönszleng szótára / Szabó Edina. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 231 p. ; 24 cm. - (Szlengkutatás, ISSN 1417-7730 ; 5.)
Bibliogr.: p. 225-229.
ISBN 978-963-473-104-7 fűzött
magyar nyelv; szleng; börtön; szótár


800 Sz 21
Szabó T. Attila
  Erdélyi magyar szótörténeti tár = Dictionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Wörterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes / anyagát gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila. - Bukarest : Kriterion, 1975- . - 25 cm
Kötött
magyar nyelv; történet; Erdély; szótár
1. köt., A-C. - 1975. - 1225 p.
2. köt., Cs-Elsz. - 1978. - 1219 p.
3. köt., Elt-Felzs. - 1982. - 1162 p.
4. köt., Fém-Ha. - 1984. - 1296 p.


800 Sz 12
Szabó T. Attila
  Erdélyi magyar szótörténeti tár = Dictionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Worterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes / ... gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila ; szerk.-mtársak Daly Ágnes [et al.]. - Budapest : Akad. K. ; Bukarest : Kriterion, 1993- . - 25 cm
Az 1-4. köt. 1975-1984 között a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál jelent meg . - Főszerk. a 8. kötettől Vámszer Márta, a 12. kötettől Kósa Ferenc, a 13. kötettől Fazekas Emese. - A 9. kötettől közread. az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ISBN 963-05-6516-1. ISBN 973 26 0339 9
magyar nyelv; történet; szótár
5. köt., He - Jü. - 1993. - XVI, 1127 p.
ISBN 963 05 6288 X
6. köt., K-Ki. - 1994. - 1149 p.
ISBN 963-05-6487-4
7. köt., Kl-Ly. - 1995. - 1255 p.
ISBN 963-05-670-0. ISBN 973-26-0415-8
8. köt., M-Meg. - 1996. - 1335 p.
ISBN 963-05-7192-7
9. köt., Megy-Op. - 1997. - 1104 p.
ISBN 963-05-7473-X
10. köt., Or-P. - 2000. - 1092 p.
ISBN 963-05-7705-4
11. köt., R-Száj. - 2002. - 1064 p.
ISBN 963-05-7853-0
12. köt., = Vol. 12. Bd., Szák - Táv. - 2005. - 1007 p.
ISBN 963-05-8248-1
13. köt., Te - Var. - 2010. - 1209 p.
ISBN 978-963-8231-82-5


800 Sz 24
  Szaknyelvi kommunikáció / szerk. Dobos Csilla. - Budapest : Tinta ; Miskolc : ME, 2010. - 460 p. : ill. ; 25 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 110.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9902-49-7 fűzött
szaknyelv; kommunikáció


800 Sz 59
Szende Tamás
  Megérthetjük-e egymást? : Korunk kommunikációs zavarai / Szende Tamás. - Budapest : Gondolat, 1987. - 302 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 289-303.
ISBN 963 281 781 8 fűzött
kommunikáció; szociológia; nyelv


800 Sz 77
Szikszainé Nagy Irma
  Leíró magyar szövegtan / Szikszainé Nagy Irma. - Budapest : Osiris, 1999. - 509 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 477-498.
ISBN 963-379-422-6 kötött
magyar nyelv; szövegtan; kézikönyv


894 Sz 77
Szikszainé Nagy Irma
  Magyar stilisztika / Szikszainé Nagy Irma. - Budapest : Osiris, 2007. - 752 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 709-744.
ISBN 978-963-389-904-5 kötött
magyar nyelv; nyelvészet; stilisztika; kézikönyv


800 Sz 79
Szilágyi Ferenc
  A magyar szókincs regénye / Szilágyi Ferenc. - 3. bőv. és jav. kiad. - Debrecen : Csokonai, 1993. - 246 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 963 260 049 5 fűzött
magyar nyelv; szótan; történet


800 Sz 79
Szilágyi N. Sándor
  Hogyan teremtsünk világot? : Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára / Szilágyi N. Sándor ; [közread. az Erdélyi Tankönyvtanács]. - 2. kiad. - Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács, 1997. - 114 p. ; 28 cm
Fűzött
magyar nyelv; jelentéstan; világmodell; nyelvtudomány; kognitív nyelvészet


801 Sz 79
Szilágyi N. Sándor
  Világunk, a nyelv / Szilágyi N. Sándor. - [2. kiad.]. - Budapest : Osiris, 2000. - 217 p. : ill. ; 19 cm. - (Osiris könyvtár. Nyelvészet, ISSN 1218-9812)
ISBN 963-379-901-5 fűzött
nyelv; nyelvészet


800 Sz 81
Szily Kálmán
  A magyar nyelvújítás szótára / írta Szily Kálmán. - Repr. kiad. - Budapest : Nap , 1994. - XV, XII, 662 p. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Hornyánszky, 1902-1908
ISBN 963-8116-07-2 kötött
magyar nyelv; szótörténet; szótár


800 Sz 83
Szinnyei József, ifj.
  Magyar tájszótár / Szinnyei József ; Pótlékok a magyar tájszótárhoz / Gombocz Zoltán. - [Budapest] : Nap, 2002. - XI, [1355] p. ; 25 cm
ISBN 963-9402-23-7 kötött
magyar nyelv; nyelvjárások; szótár


800 Sz 86
  Szóbeliség és írásbeliség : A kommunikáció technológiák története Homérosztól Heideggerig / szerk. Nyíri Kristóf és Szécsi Gábor ; [ford. Bognár Gergely et al.]. - Budapest : Áron, 1998. - 294 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 287-294.
ISBN 963-85864-9-4 fűzött
filozófia; kommunikáció; kognitív tudomány


801 Sz 94
Sztanó László
  Olasz-magyar kulturális szótár / Sztanó László. - Budapest : Corvina, 2008. - 304 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-13-5697-7 fűzött
olasz nyelv; kultúra; művelődéstörténet; magyar nyelv; szótár


800 T 39
Telegdi Zsigmond
  Bevezetés az általános nyelvészetbe : [Egyetemi tankönyv] / Telegdi Zsigmond. - 4. kiad. - Budapest : Tenkvk., 1986. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-262. és a jegyzetekben
ISBN 963 17 8768 0 fűzött
nyelvészet; kézikönyv


800 T 58
Tolcsvai Nagy Gábor
  Idegen szavak szótára / Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Osiris, 2007. - 1098 p. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára ; 2.)
ISBN 978-963-389-520-0 kötött
magyar nyelv; idegen szavak; szótár


800 T 60
Tolnai László
  Ősi neveink - aranykincseink : Neveink világa / Tolnai László ; [a rovásbetűket Lázár Imola rajz.]. - Budapest : Allprint, 2007. - 523 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 518-519.
ISBN 978-963-9575-17-2 fűzött
magyar nyelv; utónévkönyv


800 T 70
Tótfalusi István
  Idegen szavak magyarul / Tótfalusi István. - Budapest : Tinta, 2001. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 963-9372-10-2 kötött
magyar nyelv; idegen szavak; jövevényszavak; szótár


800 T 70
Tótfalusi István
  Idegenszó-tár : Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára / Tótfalusi István ; [szerk. Hidalmási Anna, Temesi Viola] ; [az anyaggyűjtésben közrem. Windisch Zsuzsanna]. - Budapest : Tinta, 2004. - 977 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 8.)
ISBN 963-9372-93-5 kötött
magyar nyelv; idegen szavak; etimológia; szótár


800 T 70
Tótfalusi István
  Kiejtési szótár / Tótfalusi István. - Budapest : Alter-Natív, [1998]. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 963-9189-07-3 kötött
magyar nyelv; idegen szavak; kiejtés; szótár


800 T 70
Tótfalusi István
  Kiejtési szótár : Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helye kiejtése / Tótfalusi István. - Budapest : Tinta, 2006. - 520 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 11.)
ISBN 963-7094-28-8 kötött
magyar nyelv; idegen szavak; kiejtés; szótár


800 T 70
Tótfalusi István
  Klasszikus szócsaládfák : Nyelvünk görög és latin eredetű szavai / Tótfalusi István. - Budapest : Tinta, 2009. - 236 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 96.)
ISBN 978-963-9902-21-3 kötött
magyar nyelv; nyelvtörténet; szemantika; kézikönyv


800 T 70
Tótfalusi István
  Magyar nyelvhelyességi kéziszótár A-tól Z-ig / Tótfalusi István. - Budapest : Merényi, 1997. - 397 p. ; 22 cm
ISBN 963-698-085-3 kötött
magyar nyelv; nyelvművelés; stilisztika; kézikönyv


800 T 70
Tótfalusi István
  Színes szinonímaszótár / írta Tótfalusi István. - Budapest : Háttér, 1997. - 253 p. ; 18 cm
ISBN 963-8128-32-1 fűzött
magyar nyelv; szinonímák; szótár


800 T 74
Tóth Imre
  Palóc tájszótár / Tóth Imre. - 2. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Nap, 2007 . - 279 p. ; 24 cm
Az első kiadás címe: Ipoly menti palóc tájszótár
ISBN 978-963-9658-04-2 kötött
magyar nyelv; nyelvjárás; szókincs; Bernecebaráti; szótár


800 T 78
Tóth Sándor
  A keresztnevek eredete / Tóth Sándor. - Budapest : Anno, 1998. - 391 p. ; 21 cm
ISBN 963-9066-99-0 kötött
magyar nyelv; névtan; utónevek; történet


800 U 28
  Új magyar tájszótár / [főszerk. B. Lőrinczy Éva] ; [szerk. Hosszú Ferenc] ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - Budapest : Akad. K., 1979- . - 24 cm
A 4. kötettől a szerkesztésben részt vett Fiers Márta et al., írta Bánki Judit et al.
ISBN 963 05 1810 4
magyar nyelv; szótár
1. köt., A-D. - 1979. - 1053, [2] p., 12 térk.
ISBN 963 05 1811 2
2. köt., E-J. - 1988. - 1175 p.
ISBN 963 05 4229 3
3. köt., K-M. - 1993. - 1341 p.
ISBN 963 05 6206 5
4. köt., N-S. - 2002. - 1008 p.
ISBN 963-05-7832-8


800 U 28
  Új magyar utónévkönyv / [a névjegyzék a Nyelvtudományi Intézetben kész., összeáll. Bíró Ágnes]. - [Budapest] : BM K., 1997. - 108 p. ; 20 cm
"A névviselésről és a névváltozásról" c. részt írta Ugróczky Mária
ISBN 963-8036-35-4 fűzött
névtan; magyar nyelv; utónevek; kézikönyv


800 V 37
Varga Csaba
  HAR avagy Európa 45.000 éves szellemi és nyelvi öröksége : [a kőkor csodája] / Varga Csaba ; [rajz. Varga Csaba]. - [Budapest] : Fríg, [2004]- . - 24 cm
1. - 2004. - 390 p. : ill.
Bibliogr.: p. 383-384.
ISBN 963-214-749-9
magyar nyelv; nyelvtörténet; összehasonlító nyelvészet


800 V 37
Varga Csaba
  A kőkor elő nyelve / Varga Csaba. - [Budapest] : Fríg K., 2003. - 459 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-459. - A köt. 6. fejezete a Czuczor Gergely és Fogarasi János által kész. "A magyar nyelv szótára" című, Budapesten 1862-1874 között Emich kiadásában megjelent mű 1. kötetének bevezető része
ISBN 963-210-191-X kötött
magyar nyelv; történet; őstörténet


802 V 61
Vasvári Lajos
  20000 English-Hungarian proverbs, sayings from all over the world = Angol-magyar közmondások, mondások az egész világból / Vasvári Lajos. - [Budapest] : Lord, [1997], cop. 1993. - 2 db ; 22 cm
Borító- és gerinccím: Angol közmondások
ISBN 963-9044-0-1-6 fűzött
angol nyelv; szólások; közmondások; szótár
1. köt., A-Kn. - 605 p.
ISBN 963-9044-11-3
2. köt., Kn-Z. - 670 p.
Bibliogr.: p. 669-670.
ISBN 963-9044-12-1


800 V 87
  A világ nyelvei / szerk. Fodor István. - Budapest : Akad. K., 1999. - XVI, 1699 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XII. és a szócikkek végén
ISBN 963-05-7597-3 kötött
nyelv; nyelvcsaládok; lexikon


800 Z 88
Zsirai Miklós
  Finnugor rokonságunk / Zsirai Miklós ; [az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret- és forrásanyag rövid összegzésével közread. Zaicz Gábor]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Trezor K., 1994. - 696 p. : ill. ; 25 cm + 3 térkép
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7685-48-0 kötött
nyelvtudomány; magyar nyelv; finnugor nyelvek; történet; kézikönyv


800 Z 95
Zsuffa Zoltánné
  Gyakorlati magyar nyelvtan / Zsuffa Zoltánné. - Budapest : Akkord : Panem, 1993. - 413 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 7628 51 7 fűzött
magyar nyelv; nyelvtan; kézikönyv


vissza