793.3 Tánc


793 A 15
Abkarovits Endre
  Táncházi portrék / Abkarovits Endre ; [a fényképeket vál. Abkarovits Endre, Halmos Béla] ; [... a fényképek szerzői Abkarovits Endre et al.]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2002. - 183 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8634-7-X fűzött
táncház; néptánc; népzene; Magyarország


785 B 28
Bankó András
  Muzsikás évtizedek : Életmorzsalékok és sorstörmelékek / Bankó András ; Kása Béla fotóival. - Budapest : Kós Károly Alapítvány, 1994. - 235 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-04-3986-7 fűzött
táncház; magyar népzene; Muzsikás Együttes


793 B 60
  A betonon is kinő a fű : Tanulmányok a táncházmozgalomról / szerk. Sándor Ildikó. - Budapest : Hagyományok Háza, 2006. - 184 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7363-21-1 fűzött
táncház; Magyarország


I-515/2
  Folkdance [Fordítás] : The dance cycle of Kalotaszeg = Néptáncnyelven : Kalotaszegi táncrend. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1987. - 12, 14, 14 fol. ; 29 cm
A táncoktató videókazetta kísérőfüzetének teljes fordítása
magyar néptánc; néptáncoktatás; Erdély


I-547
  Folkdance-language [Fordítás] : The dance-cycle of the Galga-Region = Néptáncnyelven : Galgamenti táncok. - Közművelődési Információs Intézet ; ford. Strbik Csilla ; 1987. - 3, 11, 12 fol. ; 29 cm
Fénym.
magyar néptánc; néptáncoktatás


I-547/2b
  Folkdance-language [Fordítás] : The dance-cycle of the Galga-Region = Néptáncnyelven : Galgamenti táncok. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1987. - 5 fol. ; 29 cm
magyar néptánc; néptáncoktatás


792.8 M 14
  Magyar táncművészeti lexikon / szerk. Dienes Gedeon ; [a szerk. mtársa Dienes Maya] ; [... a Magyar Tánctudományi Társaság ... kiadásában]. - Budapest : Planétás : M. Tánctud. Társ., 2008. - 226 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-963-9414-14-3 kötött
táncművészet; Magyarország


793.31 M 36
Martin György
  Magyar tánctípusok és tancdialektusok / Martin György. - Budapest : NPI, [1970]. - 266 p., 29 t.fol. ; 21 cm + 1 mell. (11 p., 24 öh. t.fol.). - (Néptáncpedagógusok kiskönyvtára)
Fűzött
magyar néptánc


793.31 M 36
Martin György
  Magyar tánctípusok és táncdialektusok / Martin György ; [közrem. az MTA Zenetudományi Intézetének Néptánc Osztálya]. - 2. átdolg. kiad. - Budapest : Planétás, [1996]. - 298 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7931-70-8 kötött
magyar néptánc; kézikönyv


793.31 M 36
Martin György
  Melléklet A magyar tánctípusok és táncdialektusok című jegyzethez / összeáll. Martin György ; kinetográfia Lányi Ágoston. - Budapest : NPI, [1970]-1972 . - 3 db ; 21 cm. - (Néptáncpedagógusok kiskönyvtára)
Fűzött
magyar néptánc
1., A nyugati dialektus táncai. - [1970]. - 11 p., 24 öh.t.fol.
2., A tiszai dialektus táncai. - 1971. - 7 p., 31 öh.t.fol.
3., Az erdélyi dialektus táncai. - 1972. - 4 p., 33 öh.t.fol.


793.31 M 36
Martin György
  A mezőségi sűrű legényes / Martin György ; [kiegészítette Pálfy Gyula] ; [sajtó alá rend. Borbély Jolán]. - Budapest : Néptáncosok Szakmai Háza : NI, 1985. - 73 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar néptánc; Erdély


792.8 M 82
Molnár Márta, F.
  Balettek könyve / F. Molnár Márta, Vályi Rózsi. - [Budapest] : Saxum, 2004. - 430 p., [64] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7168-05-2 kötött
balett; táncművészet; zenetörténet; kézikönyv


793.31 M 84
  Monographie internationale de la danse populaire : Vol. 1., Hongrie - France = International monograph on folk dance : Vol. 1., Hungary - France / [comité de radaction György Martin et al.] ; publié par CIOFF et par l'Institut Méthodoloque de Centre National Hongrois de la Culture. - [Budapest] : [OKK], 1986. - 143 p. ; 21x26 cm
ISBN 963 651 281 7 fűzött
magyar néptánc


793 N 68
  Néptánc kislexikon / [vál. Pálfy Gyula] ; [megj. a Martin György Néptáncszövetség gondozásában]. - Budapest : Planétás, 1997. - 229 p. : ill., részben kotta ; 25 cm
Táncírás melléklettel. - Bibliogr.: p. 212-229.
ISBN 963-9014-07-9 kötött
magyar néptánc; tánc; lexikon


I-647
  Néptáncnyelven : Galgamenti táncrend / [összeáll. Tímár Sándor] ; [készült a Közművelődési Információs Intézetben]. - [Budapest] : [KII], [1987]. - 3, 10, 3, 13 p. ; 29 cm
Az azonos című műsoros videókazetta forgatókönyve. - Gépelt kézirat fmás.
magyar néptánc; néptáncoktatás


VHS-133/1a
  Néptáncnyelven : Kalotaszegi táncrend = Folkdance languague / [a kiadványt összeáll. Györgyi Teodóra és Tari János]. - [Budapest] : [KII], [1986]. - [25] fol. : ill. ; 15x21 cm
Az azonos című videokazetta kisérőfüzete
Fűzött
magyar néptánc; táncoktatás; Erdély; Kalotaszeg


793.31 P 58
Pesovár Ernő
  A magyar tánctörténet évszázadai : Szöveggyűjtemény / [összeáll.] Pesovár Ernő. - Budapest : NPI, 1972. - 152 p., 4 t. ; 20 cm. - (Néptáncpedagógusok kiskönyvtára)
Bibliogr.: p. 134-141.
Fűzött
magyar néptánc; történet


793.31 S 56
Siklós László
  Táncház / Siklós László. - Budapest : Zeneműk., 1977. - 241 p. ; 19 cm. - (Zeneélet)
ISBN 963 330 195 5 fűzött
táncház; magyar néptánc


I-254
Striker Sándor
  The Dancehouse / Sándor Striker. - [Budapest] : Striker S., 1984. - 37 fol. ; 29 cm
Címford.: A táncház. - Gépelt kézirat fmás.
táncház


793 S 48
  A táncház sajtója : Válogatás a korai évekből, 1968-1992 / [szerk.] Sebő Ferenc. - Budapest : Timp, 2007. - 160 p. : ill. ; 24cm + 1 CD-ROM
ISBN 978-963-9614-35-2 kötött
táncház; néptánc; népzene; Magyarország


I-547/2b
Tari János
  Néptáncnyelven : Szatmári táncok / [Tari János, Tímár Sándor] ; Technikai forgatókönyv a "Szatmári és nyírségi táncok" című videóprogramhoz / [Tari János]. - [Budapest] : [KII], [1987]. - 7, 2 fol. ; 29 cm
Fmás.
magyar néptánc; néptáncoktatás; Szatmár; Nyírség


394.3 T 38
  Téka : a székesfehérvári Szakmai Ház tájékoztatója : [Néptánc és népzenei dokumentumok] / szerk. Botos József, Brücker Tamás, Gazdag Béla] ; [kiad. az ANOT Fejér - Komárom - Veszprém megyei területi bizottsága és a Tata Városi Művelődési és Ifjúsági Központ]. - [Székesfehérvár] : Szakmai Ház, [1985]. - 80 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar népzene; magyar néptánc; bibliográfia; filmjegyzék


I-515
Tímár Sándor
  Instructions for learning the dances [Fordítás] = Útmutatás a tánctanuláshoz / [Tímár Sándor]. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1987. - 7 fol. ; 29 cm
A Néptáncnyelven : Kalotaszegi táncrend c. videókazetta anyaga
magyar néptánc; néptáncoktatás; Erdély


I-515/3
Tímár Sándor
  Volkstanzsprache [Fordítás] : Tanzfolge von Kalotaszeg = Néptáncnyelven : Kalotaszegi táncrend / Sándor Tímár. - Közművelődési Információs Intézet ; Gefferth Silke ; 1987. - 29 fol. ; 29 cm
magyar néptánc; néptáncoktatás; Erdély


792.8 V 26
Vályi Rózsi
  Balettek könyve / Vályi Rózsi, Szenthegyi István, Csizmadia György. - 2., bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, 1961. - 501 p., [72] t., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
v.
balett; kézikönyv


792.8 V 26
Vályi Rózsi
  Balettok könyve / Vályi Rózsi. - 2., átd. és bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, 1980. - 556 p., [96] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 973-280-656-5 v.
balett; kézikönyv


I-555/1-4
  Volkstanzsprache [Fordítás] : Tanzordnung des Galga Gebietes = Néptáncnyelven : Galgamenti táncok. - Közművelődési Információs Intézet ; Ladányi Péterné ; 1987. - 11, 13, 3, 4 fol. ; 29 cm
Fmás.
magyar néptánc; néptáncoktatás


vissza