792 Színház


792 B 32
Barba, Eugenio
  The secret art of the performer : A dictionary of theatre anthropology / [written and compiled by] Eugenio Barba, Nicola Savarese. - London ; New York : Routledge, 1991. - 272 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Címford.: A színész titka : A színházantropológia szótára
ISBN 0-415-05308-0 fűzött
színház; antropológia; előadóművészet; kézikönyv


792 C 27
Cooper, Simon
  Színháztudomány felsőfokon / Simon Cooper, Sally Mackey ; [ford. Kékesi Kun Árpád]. - [Budapest] : Orpheusz, 2000. - XII, 325 p. : ill. ; 28 cm
Eredeti cím: Theatre studies. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9101-79-6 fűzött
színház


792 E 60
Enyedi Sándor
  Rivalda nélkül : A határon túli magyar színjátszás kislexikona / Enyedi Sándor ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 1999. - 412 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-03-8980-0 kötött
színház; történet; külföldi magyarok; lexikon


792 F 61
Fischer-Lichte, Erika
  A dráma története / Erika Fischer-Lichte ; [ford. Kiss Gabriella]. - Pécs : Jelenkor, 2001. - 739 p. ; 21 cm. - (Theatrum mundi, ISSN 1419-1989)
Eredeti cím: Geschichte des Dramas. - Bibliogr.: p. 713-731.
ISBN 963-676-272-4 kötött
dráma; színház; történet


792 G 13
Gabnai Katalin
  Drámajátékok : Gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek / Gabnai Katalin. - 3., módosított kiad. - Budapest : Marczibányi téri Műv. Kp., 1993. - 196 p. ; 29 cm . - (Színházi füzetek ; 3.)
ISBN 963-8457-01-5 fűzött
dramatikus játék; drámapedagógia; színházművészeti nevelés


792.96 G 60
  Götter und Dämonen : Handschrift mit Schattenspiegelungen / mit einer Einführung in das Javanische Schattenspiel von Clara B. Wilpert. - Dortmund : Harenberg, 1980. - 89 p. : színes ill. ; 18 cm. - (Die bibliophilen Taschenbücher ; 185.)
Címford.: Istenek és démonok : Kézirat árnyjáték-figurákkal
ISBN 3 88379 185 7 fűzött
árnyjáték; wayang kulit; istenek; démonok; Indonézia


792 H 76
Hole, Gerlinde
  Historische Stoffe im volkstümlichen Theater Württembergs seit 1800 / Gerlinde Hole. - Stuttgart : Kohlhammer, 1964. - VI, 209 p. ; 29 cm. - (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Reiche B, Forschungen ; 29.)
Címford.: Történelmi anyagok a württembergi népi színházban 1800 óta. - Bibliogr.: p. 187-202.
Fűzött
színház; népi színjátszás; történelmi dráma; német irodalom; Németország


792 K 38
  Képes színháztörténet / [közrem. Michael R. Booth et al.] ; [ford. Imre Zoltán]. - Budapest : M. Kvklub, 1999. - X, 582 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Eredeti cím: The Oxford illustrated history of the theatre. - szerk. Brown, John Russell. - Bibliogr.: p. 557-567.
ISBN 963-548-971-4 kötött
színház; történet; kézikönyv


792 K 63
Kokubu Tamocu
  A japán színház / Kokubu Tamocu. - Budapest : Gondolat, 1984. - 183 p., [64] t. : ill. ; 20 cm
A fordítás a "Japanese theatre" c. kiadás alapján készült. - Bibliogr.: p. 175-[184].
ISBN 963 281 456 8 kötött
színház; Japán


792.73 K 86
Kozma György
  A pesti kabaré / Kozma György. - Budapest : Művelkut. Int., 1984. - 207 p. ; 24 cm. - (Értékvizsgálatok, ISSN 0231-3162)
ISBN 963 521 081 7 fűzött
kabaré; történet; Budapest


792.97 L 54
Lenkefi Konrád
  Bábkészítés / írta és rajzolta Lenkefi Konrád. - [Békéscsaba] : Békés m. Művel. Kp., 1983. - 57 fol. : ill. ; 29 cm
A Békési Műhely 12. évf. 1983. 1. száma
Fűzött
bábjátszás


792 M 14
  A magyar színikritika kezdetei, 1790-1837 / sajtó alá rend., a jegyzeteket írta és a mutatókat kész. Kerényi Ferenc. - Budapest : Mundus, 2000. - 3 db ; 25 cm. - (A magyar irodalomtörténetírás forrásai, ISSN 0076-2385 ; 16-18.)
ISBN 963-8033-82-7 kötött
1. - 580 p.
ISBN 963-8033-89-4
2. - p. 585-1159.
ISBN 963-8033-90-8
3. - p. 1165-1778.
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 1339-1652.
ISBN 963-8033-91-6
színház; kritika; történet; Magyarország


792 M 14
  Magyar színházművészeti lexikon / [főszerk. Székely György] ; [szakszerk. Alpár Ágnes et al.] ; [szerk. Török Margit] ; [... az Akadémiai Kiadó és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet közös gondozásában kész.]. - Budapest : Akad. K., 1994. - 882 p., [24] t. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-05-6635-4 kötött
színház; történet; Magyarország; lexikon


792 M 14
  Magyar színháztörténet / főszerk. Székely György ; kész. a Magyar Színházi Intézetben. - Budapest : Akad. K., 1990- . - 25 cm
A 2. kötettől kiad. a Magyar Könyvklub. - A közreadó neve 1991-től Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - Főszerk. a 3. kötettől Bécsy Tamás
ISBN 963-05-5647-2
színház; történet; Magyarország; kézikönyv
1., 1790-1873 / szerk. Kerényi Ferenc ; [a mutatót kész. Molnár Klára]. - 1990. - 539 p., [60] t. : ill.
ISBN 963 05 5648 0
2., 1873-1920 / szerk. Gajdó Tamás ; [... szerzői Alpár Ágnes et al.] ; [a képanyagot összeáll. és szerk. Füle Péter, Székely György] ; [a mutatót kész. Molnár Klára]. - 2001. - 1066 p. : ill.
Bibliogr.: p. 921-961.
ISBN 963-547-363-X
3., 1920-1949 / szerk. Gajdó Tamás ; [a képanyagot összeáll. és szerk. Burda Zita et al.] ; [a bibliogr. összeállításában közrem. Böszörményi Péter, Rábóczki Eszter, Rajnai Edit] ; [a mutatót kész. Molnár Klára]. - [2005]. - 1496 p. :ill.
Bibliogr.: p. 1246-1317. és a jegyzetekben
ISBN 963-549-241-3


792 M 17
  A magyarországi iskolai színjátékok forrásai és irodalma / ... szerk. Hopp Lajos ; a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadása. - Budapest : MTA kvt., 1984- . - 24 cm
ISBN 963 7302 30 1
1/1. köt., A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai I. : 1561-1773 = Fontes ludorum scenicorum in scholis S. J. Hungariae : Pars prima / Staud Géza. - 1984. - 504 p.
Bibliogr.: p.56-61.
ISBN 963 7301 63 1
latin irodalom; iskoladráma; magyar irodalom; Magyarország; bibliográfia


I-311
Margolis, Tina
  A zsidó színházzal foglalkozó lapszám [Fordítás] : Bevezetés = Jewish theatre issue : An introduction / M. G. . Zsidó szinházi fesztivál, 1980 : Bevezetés = Jewish theatre festival 1980 : Introduction / by Tina Margolis and Susan Weinacht. - Közművelődési Információs Intézet ; Kállai Tibor ; 1986 (In: The Drama Review. 24. vol. 3. no. 1980. p. 3-4, 93-99.). - 5, 15 fol. ; 29 cm
zsidók; színház


792 M 80
Molnár Gál Péter
  A pesti mulatók : Előszó egy színháztörténethez / Molnár Gál Péter. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 365 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 361-365.
ISBN 963-208-672-4 kötött
kabaré; mulató; színház; történet; Budapest


792 P 48
Pavis, Patrice
  Színházi szótár / Patrice Pavis ; [ford. Gulyás Adrienn et al.]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2005. - 552 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 501-532.
ISBN 963-7343-74-1 fűzött
színház; színjátszás; leixkon


792 P 48
Pavis, Patrice
  Theatre at the crossroads of culture / Patrice Pavis. - London ; New York, NY : Routledge, 1991. - vii, 219 p. ; 22 cm
Címford.: Színház a kultúrák találkozásánál. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-415-06038-9 fűzött
színház; társadalom; kulturális változás; kultúraközi kommunikáció


792 S 58
Simhandl, Peter
  Színháztörténet / Peter Simhandl ; [ford. Szántó Judit]. - [Budapest] : Helikon, 1998. - 560 p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : Színháztudomány, ISSN 1417-8818)
Eredeti cím: Theatergeschichte in einem Band. - Bibliogr.: p. 525-548.
ISBN 963-208-533-7 kötött
színház; dráma; történet; kézikönyv


792 Sz 48
Székely György
  A színjáték világa : Egy művészeti ág társadalomtörténetének vázlata / Székely György. - Budapest : Gondolat, 1986. - 483 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 675 7 kötött
színház; társadalom; kézikönyv


792 Sz 82
  A színház világtörténete / főszerk. Hont Ferenc ; [a képanyagot és a bibliográfiát összeáll. Staud Géza]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, 1986 [!1987]. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963 281 683 8 kötött
színház; dráma; történet; kézikönyv
1. köt. / szerk. Staud Géza és Székely György. - 491 p., [108] t.
ISBN 963 281 684 6
2. köt. / szerk. Staud Géza. - 865 p., [160] t.
Bibliogr.: p. 713-730.
ISBN 963 281 685 4


792 Sz 82
  Színházi antológia : XX. század / vál. és szerk. Jákfalvi Magdolna. - Budapest : Balassi, 2000. - 276 p. ; 24 cm. - (Gondolatok a színházról, ISSN 1585-7263 ; 1.)
Bibliogr.: p. 275-[277].
ISBN 963-506-313-X fűzött
színház


792 Sz 82
  Színházművészetünkről / [szerk. Antal Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, 1983. - 446 p. ; 20 cm. - (Vélemények - viták, ISSN 0139-4010)
ISBN 963 09 2156 1 fűzött
színház


792.8 Sz 83
  A színpadi tánc története Magyarországon / [szerk. Dienes Gedeon, Fuchs Lívia] ; [készült a Magyar Táncművészek Szövetsége és az Országos Közművelődési Központ gondozásában]. - [Budapest] : Múzsák, 1989. - 381 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 564 206 7 fűzött
tánc; történet; Magyarország; kézikönyv


792 V 67
Vekerdi Tamás
  A színészi hatás eszközei - Zeami mester művei szerint : Lélektani elemzés / Vekerdi Tamás. - 3. jav. és bőv. kiad. - [Budapest] : Ökonet, 1999. - 535 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Ursa minor könyvek, ISSN 1586-0965)
Bibliogr.: p. 521-532.
ISBN 963-3-8854-5 kötött
színház; történet; Zeami mester; Japán


vissza