780 Zene


784.4 A 26
Ág Tibor
  Édesanyám rózsafája : Palóc népdalok / gyűjt. és összeáll. Ág Tibor ; bev. Tőzsér Árpád. - Bratislava : Madách ; Budapest : Gondolat, 1974. - 219 p. : ill. ; 18 cm
V.
magyar népdal; külföldi magyarok; Csehszlovákia


782 B 17
Balassa Imre
  Operakalauz : Zenepéldákkal / Balassa Imre, Gál György Sándor. - 5. kiad. - Budapest : Zeneműkiadó, 1961. - 863 p. : ill., kotta ; 21 cm
v.
opera; kézikönyv


783 B 33
Bárdos Kornél
  Volksmusikartige Variierungstechnik in des ungarisches Passionen : XV. bis XVIII. Jahrhundert / Bárdos Kornél. - Budapest : Akad. K. ; Kassel [etc.] : Bärenreiner, 1975. - 240 p., 3 t. ; 24 cm. - (Musicologia Hungarica ; N. F. 5.)
Bibliogr.: p. 229-240.
ISBN 963 05 0195 3
zene; egyház; passió; magyar népzene; történet; Magyarország


784 B 35
Barsi Ernő
  A zene egy sályi pásztor életében / Barsi Ernő. - Budapest : Akad. K., 1984. - 253 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
ISBN 963 05 3399 5 fűzött
magyar népdal; pásztorkodás; Sály


780 B 39
  Bartók Béla levelei / szerk. Demény János ; [közrem. Gombocz Istvánné]. - Budapest : Zeneműk., 1976. - 948 p. ; 24 cm
Műjegyzék.: p. 911-913. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 735-853.
ISBN 963 330 093 2 kötött
zene; Bartók Béla


780 B 39
  Bartók Béla megjelenése az európai zeneéletben, 1914-1926 : Liszt Ferenc hagyatéka / szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. - Budapest : Akad. K., 1959. - 693 p., [20] t.fol. : ill. ; 25 cm. - (Zenetudományi tanulmányok ; 7.)
Kötött
zene; Bartók Béla; Liszt Ferenc


780 B 39
  Bartók-breviárium : Levelek, írások, dokumentumok / [összeáll. és bev. Ujfalussy József] ; [szerk. Lampert Vera]. - 2. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Zeneműk., 1974. - 679 p. ; 21 cm
Műjegyzék: p. 655-665. - Bibliogr.: p. 613-625.
ISBN 963 330 028 2 kötött
zene; Bartók Béla


784 B 42
Baumann, Max Peter
  Musikfolklore und Musikfolklorismus : Eine ethnomusikologische Untersuchung zum Funktionswandel des Jodels / Max Peter Baumann. - Winterthur : Amadeus, 1976. - 288 p. : ill., kották ; 24 cm
Címford.: Népzene és népzenei folklorizmus : Zeneetnológiai vizsgálat a jódlizás funkcionális változásáról. - Bibliogr.: p. 264-266., 271-278.
V.
német népzene; folklorizmus; jódli; Svájc


780 B 75
Bohlman, Philip V.
  A világzene / Philip V. Bohlman ; [ford. Koltai Ágnes]. - Budapest : Magyar Világ, 2004. - 190 p. : ill. ; 18 cm. - (Summa, ISSN 1785-3451)
Eredeti cím: World music. - Bibliogr.: p. 175-179.
ISBN 963-9075-29-9 fűzött
zenetörténet


780 B 85
Böhm László
  Zenei műszótár : Magyarázatokkal, kottapéldákkal, táblázatokkal és hangjegyírás-útmutatóval / Böhm László. - Budapest : EMB, 1990. - 347 p. : ill., kotta ; 25 cm
Az 1961-ben Budapesten, a Zeneműkiadó által megjelentetett mű reprintje
ISBN 963 330 697 3 kötött
zene; szakszótár


780 B 88
Breuer János
  Negyven év magyar zenekultúrája / Breuer János. - Budapest : Zeneműk., 1985. - 504 p. ; 19 cm
ISBN 963 330 576 4 kötött
zenei élet; Magyarország; kézikönyv


780 B 89
  Brockhaus Riemann zenei lexikon / szerk. Carl Dahlhaus és Heinrich Eggebrecht ; a magyar kiadás szerkesztője Boronkay Antal. - Budapest : Zeneműkiadó, 1983- . - 3 db ; 25 cm
Eredeti cím: Brockhaus Riemann Musiklexikon
ISBN 963 330 543 8
zene; lexikon
1. köt., A - F. - 1983. - 638 p. : ill.
ISBN 963 330 474 1
2. köt., G - N. - 1984. - 648 p. : ill.
ISBN 963 330 543 8
3. köt., O - Z. - 1985. - 734 p. : ill.
ISBN 963 330 572 1


784.4 B 96
Burány Béla
  Hallottátok-e hírét? : Pásztordalok, rabénekek, balladák / sajtó alá rend. Burány Béla. - Újvidék : Forum, 1977. - 543 p. : ill., kották ; 19 cm. - (Hagyományaink ; 8.)
Kötött
magyar népdal; magyar népballada; külföldi magyarok; Jugoszlávia


785.16 C 16
Charters, Samuel B.
  Der Country Blues : Songs und Geschichten / Samuel B. Charters. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1982. - 219 p. ; 19 cm. - (Rororo Sachbuch)
Címford.: A country-blues : Dalok és történetek
ISBN 3 499 17492 8 fűzött
popzene; country zene; Amerikai Egyesült Államok


785.16 C 23
Clarke, Michael
  The politics of pop festivals / Michael Clarke. - London : Junction Books, 1982. - 203 p., [4] t.fol. : ill. ; 23 cm
Címford.: A popfesztiválok politikája
ISBN 0 86245 161 6 fűzött
popzene; fesztivál; politika; Nagy-Britannia


I-613/2
Curtis, James M.
  A rock'n'roll és a rock - és azután? [Fordítás] = Rock'n'roll and rock - and what? / James M. Curtis. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1987 (In: Culture as polyphony / J. M. Curtis. - Columbia [etc.] : University of Missouri Press, 1978. p. 160-178.). - 30 fol. ; 29 cm
A könyv 14. fejezete
popzene


785.16 C 88
Curtis, Jim
  Rock eras : Interpretations of music and society, 1954-1984 / Jim Curtis. - Bowling Green, Ohio : Bowling Green State University Popular Press, 1987. - 363 p. ; 23 cm
Eredeti cím: A rock korszakai : Elemzések zenéről és társadalomról, 1954-1984
ISBN 0 87972 369 6 fűzött
popzene; társadalom; televízió; videóklip; Amerikai Egyesült Államok


780 C 97
Czinkné Bükkösdi Valéria
  Zenei szakirodalom magyar nyelven, 1968-1977 : Tíz év válogatott bibliográfiája / [összeáll. és szerk. Czinkné Bükkösdi Valéria] ; [közread. a] Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár. - Kaposvár : Togliatti M. Kvt., 1987. - 431 p. ; 24 cm
ISBN 963 7551 75 1 fűzött
zene; bibliográfia


780 C 78
Csomasz Tóth Kálmán
  A humanista metrikus dallamok Magyarországon / Csomasz Tóth Kálmán. - Budapest : Akad. K., 1967. - 354 p. : ill., kották ; 25 cm
Bibliogr.: p. 257-334.
Kötött
zene; történet; Magyarország


780 C 78
Csomasz Tóth Kálmán
  Maróthi György és a kollégiumi zene / Csomasz Tóth Kálmán. - Budapest : Akad. K. , 1978. - 239 p., [12] t.fol. : ill. ; 25 cm
ISBN 963 05 1282 5 kötött
zene; református egyház; oktatás; történet; Magyarország


784.4 C 80
Csoóri Sándor, ifj.
  Dudanóták gyűjteménye : Énekelt dallamok / összeáll. ifj. Csoóri Sándor. - [Kaposvár] : Somogy m. Művel. Közp., 1986. - 146 p. ; 29 cm
Módszertani segédanyag
magyar népzene; magyar népdal; magyar népi hangszerek; duda


785.16 D 15
Dalton, David
  The Rolling Stones : The first twenty years / David Dalton. - 2. print. - München : Rogner and Bernhard ; Haarlem : In de Knipscheer, 1981. - 191 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 380 77 0179 6. ISBN 90 6265 091 0 fűzött
popzene; Rolling Stones


785.16 D 16
Dám László
  Rockszámla / Dám László. - [Budapest] : IRI, [1987]. - 396 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 02 5217 1 fűzött
popzene


780 D 27
Darvas Gábor
  A totem-zenétől a hegedűversenyig : A zene története 1700-ig / Darvas Gábor . - Budapest : Zeneműk., 1977. - 339 p. ; 20 cm
Kottapéldák forrásjegyz.: p. 313-315. - Bibliogr.: p. 315-317.
ISBN 963 330 201 3 kötött
zene; történet; kézikönyv


780 D 27
Darvas Gábor
  A zene anatómiája : Alapfogalmak, alapismeretek a zenei hangtól a szimfóniáig / Darvas Gábor. - 3. kiad. - [Budapest] : Zeneműk., 1985. - 441 p. : ill., kotta ; 20 cm
ISBN 963 330 548 9 fűzött
zene; kézikönyv


785.16 D 44
Dellar, Fred
  The illustrated encyclopedia of country music / Fred Dellar, Alan Cackett and Roy Thompson ; special consultant Douglas B. Green. - London ; New York : Salamander, 1986. - 208 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 0 86101 247 X fűzött
popzene; lexikon


780 D 66
Dietel, Gerhard
  Zenetörténet évszámokban / Gerhard Dietel ; [ford. Pálvölgyi Endre et al.] . - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1996. - 2 db ; 22 cm
Eredeti cím: Musikgeschichte in Daten
ISBN 963-8455-84-5 kötött
zene; történet; kronológia; kézikönyv
1. köt., A 2. századtól 1800-ig. - XXXVI, 471 p.
ISBN 963-8455-85-3
2. köt., 1800-tól napjainkig. - p. XXIV, 474-901. p.
ISBN 963-8455-86-1


780 D 70
Dobák Pál
  A romantikus zene története : [Főiskolai tankönyv] / Dobák Pál. - 2., jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998. - 255 p. : ill., részben kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 170-173.
ISBN 963-18-8926-2 kötött
zene; történet; kézikönyv


784 D 73
Dobszay László
  A magyar dal könyve / Dobszay László ; [az I. fejezet (Gyermekjátékok) Borsai Ilona munkája]. - 2. váltl. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza : Timp : LaVik 92, 2007. - 646 p. : ill., főként kotta, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-9614-40-6 kötött
népdal; ének; magyar néprajz; folklór; Magyarország; kézikönyv


780 D 73
Dobszay László
  Magyar zenetörténet / Dobszay László. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Planétás, 1998. - 439 p. : ill., kotta ; 21 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 397-404. és az utószóban
ISBN 963-9014-23-0 kötött
zene; történet; Magyarország; kézikönyv


780 D 75
  Documenta Bartókiana : Neue Folge / Ungarische Akademie der Wissenschaften Musikwissenschaftliches Institut Bartók Archiv. - Budapest : Akad. K. ; Mainz : Schott. - 25 cm
ISBN 963 05 1185 1
5. H. / Hrsg. von László Somfai. - 1977. - 225 p., [11] t.fol. : ill.
ISBN 963 05 1186 X
zene; Bartók Béla


780 D 76
Dolinszky Miklós
  Időrengés : Kilenc muzsikus, tíz vallomás / Dolinszky Miklós. - Budapest : Osiris, 2004. - 190 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Zene, ISSN 1785-4466)
ISBN 963-389-649-5 fűzött
zene; zenész; zeneszerző; Magyarország


780 F 21
Farkas Ferenc
  Vallomások a zenéről : Farkas Ferenc válogatott írásai / közread. Gombos László ; [... az előszót írta Berlász Melinda]. - Budapest : Püski, 2004. - 344 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9906-97-2 kötött
zeneszerző; zenei élet; Magyarország


784 F 60
Fischer, Hermann
  Volkslied, Schlager, Evergreen : Studien über das lebendige Singen aufgrund von Untersuchungen im Kreis Reutlingen / Hermann Fischer. - Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1965. - 211 p. ; 21 cm. - (Volksleben ; 7.)
Címford.: Népdal, sláger, örökzöld : Tanulmányok az élő dalkultúráról a reutlingeni járásban folytatott vizsgálatok alapján. - Bibliogr.: p. 181-197.
Fűzött
zeneszociológia; népdal; táncdal; sláger; Német Szövetségi Köztársaság


782 G 18
Gál György Sándor
  Operák könyve : 2. / Gál György Sándor. - Budapest : Zeneműkiadó, 1961. - 423 p. ; 21 cm
Fv.
opera; kézikönyv


785.16 G 56
Göbölyös N. László
  Genesis : A teremtéstől a top-listákig / Göbölyös N. László ; [közread. az] Ifjúsági Rendező Iroda Reflex Szerkesztőség. - Budapest : IRI, [1987]. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 02 4908 1 fűzött
popzene; Magyarország


681.8 H 27
  Hangszerek enciklopédiája : Öt világrész ezer hangszere / [főszerk. Ruth Midgley] ; [németből ford. Reviczky Béla]. - [Budapest] : Gemini Budapest, 1996. - 318 p. : ill. ; 29 cm
Eredeti cím: Musical instruments of the world
ISBN 963-8168-18-8 kötött
hangszerek; kézikönyv


785.13 H 31
Harbinson, W. A.
  The legend of Elvis Presley / by W. A. Harbinson. - London : Treasure Press , 1988. - 160 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 1 85051 268 X kötött
rock and roll; Presley, Elvis


785.16 H 62
Herfurtner, Rudolf
  Hard rock : Regény / Rudolf Herfurtner. - Budapest : Móra, 1987. - 175 p. ; 18 cm
ISBN 963 11 5159 X fűzött
popzene


681.8 H 69
Heyde, Herbert
  Hörner und Zinken / Herbert Heyde. - Leipzig : VEB Deutscher Verlag für Musik, 1982. - 272 p., 80 t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Musikinstrumentum-Museum, ISSN der Karl-Marx-Universität Leipzig : Katalog ; 5.)
Címford.: Kürtök. - Bibliogr.: p. 219-221.
V.
hangszerek; kürt


785.16 H 74
Hoffmann, Raoul
  Rock-sztori : [A rock- és popzene három évtizede Presleytől a punkig] / Raoul Hoffmann. - Budapest : Gondolat, 1987. - 299 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Rock story
ISBN 963 281 820 2 fűzött
popzene


785.16 H 80
Hontvári László
  Lexikon az újhullámról / Hontvári László, Siklós András. - Budapest : Lapkiadó V. : M. Média, 1987. - 158 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963 272 069 5 fűzött
popzene; lexikon


785 H 99
  Húzzad, húzzad muzsikásom : A hangszeres népzene feltámadása / [szerk. Széll Jenő]. - Budapest : Múzsák, [1986]. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Diszkogr.: p. 211-213. - Bibliogr.: p.191-209.
ISBN 963 564 060 9 fűzött
magyar népzene; népzenei együttesek; bibliográfia


780 G 83
  Idegen nyelvű zenei könyvek a közművelődési könyvtárakban : Ajánló jegyzék / [összeáll. és annotálta Gyimes Ferenc] ; [az anyaggyűjtésben részt vett G. Forrai Magda..., Szalai Ágnes] ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - [Budapest] : OSZK KMK, [1984]. - 610 p. ; 23 cm
ISBN 963 201 161 9 fűzött
zene; bibliográfia


785.16 I 35
  The illustrated encyclopedia of black music / consultatnt Mike Clifford ; authors Jon Futrell [et al.]. - London : Salamander, 1982. - 224 p. : színes ill. ; 30 cm
Címford.: A fekete zene képes enciklopédiája
ISBN 0 86101 145 7 fűzött
popzene; négerek; dzsessz; lexikon


780 I 35
  The illustrated history of country music / by the editors of Country Music magazine ; ed. by Patrick Carr. - [2. ed.]. - Garden City, New York : Dolphin Books : Doubleday and Company, 1980. - 359 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: A country zene képes története
ISBN 0 385 15385 6 fűzött
népzene; country zene; történet; Amerikai Egyesült Államok


780 I 60
  L'instrument de musique populaire : Usages et symboles : Musée national des arts et traditions populaires, 28 novembre 1980 - 19 avril 1981 / [édité et l'exposition a été organisée par la] Réunion des musées nationaux [et al.] ; [commisaire général Jean Cuisenier]. - Paris : Réunion des musées nationaux, 1980. - 231 p. : ill. ; 20 cm
Címford.: Népi hangszerek : Használat és szimbólumok. - Kiállítási katalógus. - Bibliogr.: p. 223-229.
ISBN 2 7118 0172 1 fűzött
népzene; népi hangszerek; szimbólum; katalógus


780 I 75
Isoz Kálmán
  Buda és Pest zenei művelődése 1686-1873 : I. kötet : A 18. század / Írta Isoz Kálmán. - Budapest : Budapesti Magyar Népszínházi Bizottmány, 1926. - 227 p. : ill. ; 25 cm
Kötött
zene; Budapest


784 J 11
Jagamas János
  Romániai magyar népdalok / [vál., szerk. és a zenei jegyz. Jagamas János] ; [a szövegeket hangszalagról lejegyezte, sajtó alá rend. és népkölt. jegyz. Faragó József]. - Bukarest : Kriterion, 1974. - 473 p. ; 24 cm
Kötött
magyar népdal; külföldi magyarok; Románia


785 J 52
Jávorszky Béla Szilárd
  A rock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Glória, [2005]- . - 4 db ; 25 cm
1., 50, 60 évek. - 2005. - 560 p. : ill.
Bibliogr.: p. 558.
ISBN 978-963-9587-09-5
rockzene; zenetörténet; kézikönyv


785 J 52
Jávorszky Béla Szilárd
  A rock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Glória, [2005]- . - 4 db ; 25 cm
2., 70 évek. - 2007. - 544 p. : ill.
Bibliogr.: p. 543.
ISBN 978-963-9283-74-9
rockzene; zenetörténet; kézikönyv


780 J 52
  Jazz-zenészek lexikona : Guiness ki kicsoda a jazzben? / főszerk. Colin Larkin ; [a magyar kiad. szerkesztője Boris János]. - [Budapest] : Kossuth K., 1993 . - 478 p. ; 25 cm
Eredeti cím: The Guiness who's who of jazz. - Diszkogr.: p. 471-[479].
ISBN 963-09-3678-X b.
jazz; lexikon


780 K 24
  Kansanmusiikki / toimittaneet Anneli Asplund, Matti Hako. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1981. - 268 p. : ill. ; 22 cm. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0562-6129 ; 366.)
Címford.: Népzene. - Tanulmányok. - Bibliogr.: p. 256-264.
ISBN 951 717 234 6 v.
finn népzene


780 K 22
Kárpáti János
  Kelet zenéje / Kárpáti János ; [a fotókat kész. Gyarmathy László és Kárpáti János]. - [Budapest] : Gemini Budapest, 1998. - 240 p., [36] t. : ill., részben színes, részben kotta ; 25 cm + 1 lemez
Bibliogr.: p. 215-217. - Diszkogr.: p. 218-221.
ISBN 963-8168-30-7 kötött
zene; Ázsia; Közel-Kelet; kézikönyv


780 K 30
Kedves Tamás
  Esztétika : Esztétikai és zeneesztétikai alapismeretek : [Felsőoktatási tankönyv] / összeáll. Kedves Tamás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 394 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-394.
ISBN 963-19-0306-0 fűzött
zene; esztétika


780 K 30
Kelemen Imre
  A zene története 1750-ig : [Főiskolai tankönyv] / Kelemen Imre. - 2. kiad . - Budapest : Nemz. Tankvk., 1995. - 377 p. : ill., főként kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 963-18-6781-1 kötött
zene; történet; kézikönyv


785.16 K 38
  Képes rock enciklopédia A-tól Z-ig / [szerzők Gurály László et al.]. - Budapest : Zeneműk., 1987. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963 330 649 3 fűzött
popzene; lexikon


782 K 42
Kertész Iván
  Opera kalauz / Kertész Iván ; [a mutatókat összeáll. Császár Györgyi]. - Átdolg. kiad. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, 1997. - 509 p. ; 19 cm
ISBN 963-8133-66-X. ISBN 963-9084-12-3 kötött
opera; kézikönyv


780 K 45
  Ki kicsoda a magyar zeneéletben? / [szerk. Székely András]. - 2. bőv. kiad . - Budapest : Zeneműk., 1988. - 546 p. ; 24 cm
ISBN 963 330 672 8 fűzött
zene; életrajz; Magyarország; lexikon


784 K 59
Klusen, Ernst
  Volkslied : Fund und Erfindung / Ernst Klusen. - Köln : Musikverlage Hans Gerig, 1969. - 242 p. ; 21 cm
Címford.: A népdal : Lelet és találmány
Fűzött
népdal; német népdal


785.16 K 60
Kneif, Tibor
  Sachlexikon Rockmusik : Instrumente, Stile, Techniken, Industrie und Gescheichte / Tibor Kneif. - 52-54. Tausend. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1985. - 294 p. ; 19 cm. - (Rororo Handbuch)
Címford.: Rockzenei szakszótár : Hangszerek, stílusok, technikák, ipar és történet
ISBN 3 499 16223 7 fűzött
popzene


780 K 62
Kodály Zoltán
  A magyar népzene / Kodály Zoltán ; a példatárt szerk. Vargyas Lajos. - 7. kiad. - Budapest : Zeneműk., 1976. - 335 p., 6 t. ; 25 cm
ISBN 963 330 176 9 kötött
magyar népzene


780 K 62
Kodály Zoltán
  Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers / Kodály Zoltán ; [vál., szerk., sajtó alá rend. Vargyas Lajos]. - Budapest : Szépirod. Kvk., 1993. - 429 p. ; 23 cm . - (Kodály Zoltán hátrahagyott írásai)
ISBN 963 15 4413 3 kötött
zene; Magyarország


780 K 62
  Kodály Zoltán 75. születésnapjára / szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes . - Budapest : Akad. K., 1957. - 763 p., [28] t.fol. : ill. ; 25 cm + mell. (XXV p., kotta). - (Zenetudományi tanulmányok ; 6.)
Kötött
zene


785.16 K 88
Kőbányai János
  Beatünnep után : [Riportok, tanulmányok] / Kőbányai János ; [a fényképeket a szerző készítette]. - Budapest : Gondolat, 1986. - 275 p., [16] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 963 281 673 0 fűzött
popzene; ifjúság; szociográfia; Magyarország


780 K 96
Kroó György
  A mikrofonnál Kroó György, 1981-1997 / [vál. és sajtó alá rend. Batta András, Kovács János, Zsoldos Mária] ; [szerk. Sári László]. - Budapest : Magyar Rádió, 1998. - 661 p. ; 24 cm + 2 CD
Zenekritikák az Új Zenei Újság műsorában
ISBN 963-7058-30-3 kötött
zene


780 L 40
Lebrecht, Norman
  Művészek és menedzserek avagy Rekviem a komolyzenéért / Norman Lebrecht ; [ford. Szilágyi Mihály]. - Budapest : Európa, 2000. - 646 p. ; 21 cm. - ( Memoria mundi, ISSN 1585-4760)
Eredeti cím: When the music stops...
ISBN 963-07-6704-X kötött
zene; zenei élet


785.16 L 45
Leitner, Olaf
  Rockszene DDR : Aspekte einer Massenkultur im Socialismus / Olaf Leitner. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1983. - 508 p. : ill. ; 19 cm. - (Rororo)
Címford.: Rock-szín : NDK : Egy tömegkultúra vonatkozásai a szocializmusban . - Bibliogr.: p. 479-485.. - Diszkogr.: p. 486-509.
ISBN 3 499 17697 1 fűzött
popzene; Német Demokratikus Köztársaság


784 L 59
Lévai Júlia
  Miből lesz a sláger? : Az elmúlt 40 év slágereinek vizsgálata / Lévai Júlia, Vitányi Iván. - Budapest : Zeneműkiadó, 1973. - 205, [10] p. ; 19 cm. - (Zeneélet)
Bibliogr.: p. [207-208].
Fűzött
zeneszociológia; táncdal; sláger


780 B 39
Lindlar, Heinrich
  Lübbes Bartok Lexikon / Heinrich Lindlar. - Bergisch Gladbach : Lübbe, 1984 . - 223 p. : ill. ; 19 cm
Címford.: Lübbe Bartók Lexikona. - Bibliogr.: p. 204-210.
ISBN 3 7857 0362 7 kötött
zene; Bartók Béla; lexikon


784 L 99
Lükő Gábor
  Zenei anyanyelvünk : Válogatott zenei tanulmányok = Our musical mother tongue : Selected music studies / Lükő Gábor. - Budapest : Táton BT, 2003- . - 24 cm
1 / [... szerk. ... Pozsgai Péter] ; [a bev. tanulmányt írta ... Timo Lisiö, Izaly Zemtsovsky] ; [kottagraf. ... Kovács Donát et al.]. - 2003. - 543 p. : ill., főként kotta. - (Lükő Gábor művei, ISSN 963-00-5417-5 ; 3.)
Bibliogr.: p. 445-456. - Összefoglalás angol, német és finn nyelven. - Tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-206-028-8
magyar népzene; magyar néprajz


681.8 M 10
Mactaggart, Peter
  Laying and decorating hapsichord papers : A practical manual / by Peter and Ann Mactaggart. - Rev. and enl. ed. - Welwyn, Herts : Mac and Me, 1983. - v, 34 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Csembaló-tapéta felrakása és díszítése
ISBN 0 9507782 1 4 fűzött
hangszerkészítés; csembaló; díszítés


681.8 M 10
Mactaggart, Peter
  Painting and marbling harpsichord cases / by Peter and Ann Mactaggart. - Welwyn, Herts : Mac and Me, 1983. - v, 65 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Csembalótestek festése és márványozása
ISBN 0 9507782 2 2 fűzött
hangszerkészítés; csembaló; festés


681.8 M 10
Mactaggart, Peter
  Practical gilding / by Peter and Ann Mactaggart. - Welwyn, Herts : Mac and Me, 1984. - vi, 72 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Gyakorlati aranyozás
ISBN 0 9507782 3 0 fűzött
hangszerkészítés; csembaló; aranyozás


780 M 14
  A magyar muzsika hőskora és jelene történelmi képekben / Csuka Béla... [et al.] közreműködésével szerk. Batizi László. - Budapest : Pintér Jenőné, 1944. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
zene; történet; Magyarország


780 M 14
  A magyar népzene tára = Corpus musicae popularis Hungaricae / A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán. - Budapest : Akad. K., 1951- . - 25 cm
A 7. kötettől angol párhuzamos címmel is: Collection of Hungarian folk music
ISBN 963 05 5116 0
7., Népdaltípusok. 2 / szerk. Olsvai Imre = Types of folksongs. 2 / ed. by Imre Olsvai. - 1987. - 883 p. : ill., kotta
Bibliogr.: p. 838-842.
ISBN 963 05 3998 5
magyar népzene; Magyar Tudományos Akadémia


780 M 14
  A magyar népzene tára = Corpus muicae popularis Hungaricae / a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán. - Budapest : Akad. K., 1951- . - 25 cm
A 8. kötettől kiad. az Akadémiai Kiadó és a Balassi Kiadó
ISBN 963 05 5122 5
8/A., Népdaltípusok, 3 = Types of folksongs, 3 / sajtó alá rend. Vargyas Lajos ; főmtársak Domokos Mária, Paksa Katalin. - 1992. - 1189 p. : ill., kotta
ISBN 963 05 6450 5
8/B., Népdaltípusok, 3 = Types of folksongs, 3 / sajtó alá rend. Vargyas Lajos ; főmtársak Domokos Mária, Paksa Katalin. - 1992. - p. [3], 1198-1741. : ill., kotta
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 05 6451 3
magyar népzene; magyar népdal; kézikönyv


780 M 14
  A magyar népzene tára = Corpus musicae popularis Hungaricae / a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán. - Budapest : Akad. K., 1951- . - 25 cm
A 7. kötettől párhuzamos címként: Collection of Hungarian folk music. - A 8. kötettől kiad. az Akadémiai Kiadó és a Balassi Kiadó, a 9. kötettől a Balassi Kiadó
ISBN 963-05-5122-5
9., Népdaltípusok 4 = Types of folksongs / szerk. Domokos Mária ; főmtárs Olsvai Imre ; [mtársak Paksa Katalin, Rudasné Bajcsay Márta, Szalay Olga] ; [ford. Pokoly Judit]. - 1995. - 1285 p. : ill., kotta
Bibliogr.: p. 1243-1249.
ISBN 963-506-043-2
magyar népzene; kézikönyv


780 M 14
  A magyar népzene tára = Corpus musicae popularis Hungaricae / a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán. - Budapest : Akad. K., 1951- . - 25 cm
Címvált.: Collection of Hungarian folk music (7. kötettől párhuzamos címként) . - A 8. kötettől kiad. az Akadémiai Kiadó és a Balassi Kiadó
ISBN 963-05-5122-5
10., Népdaltípusok 5 = Types of folksongs 5 / szerk. Paksa Katalin ; főmtárs Olsvai Imre ; [mtársak Domokos Mária et al.] ; [ford. Pokoly Judit]. - 1997. - 1205 p. : ill., kotta
Bibliogr.: p. 1157-1166.
ISBN 963-50-6125-0
magyar népzene; kézikönyv


780 M 14
  A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája = Bibliographia musicologiae Hungariae / Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi Intézet ; szerk. Zimányiné Lengyel Vera. - 1980. - Budapest : FSZEK : MTA Zenetud. Int., 1982. - 240 p. ; 24 cm
ISBN 963 581 087 3 fűzött
zene; bibliográfia


780 M 14
  A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája = Bibliographia musicologiae Hungariae / Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi Intézet ; szerk. Zimányiné Lengyel Vera. - 1981. - Budapest : FSZEK : MTA ZTI, 1984. - 236 p. ; 24 cm
ISSN 0139-0228 fűzött
zene; bibliográfia


780 M 14
  A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája = Bibliographia musicologiae Hungariae / Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi Intézet ; szerk. Zimányiné Lengyel Vera. - 1982. - Budapest : FSZEK : MTA ZTI, 1986. - 209 p. ; 24 cm
ISSN 0139-0228 fűzött
zene; bibliográfia


780 M 14
  A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája [Bibliográfia] = Bibliographia musicologiae Hungariae / Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi Intézet ; szerk. Zimányiné Lengyel Vera. - 1983. - Budapest : FSZEK : MTA ZTI, 1987 . - 198 p. ; 24 cm
ISSN 0139-0228 fűzött
zene


780 M 14
  A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája / Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi Intézet ; szerk. Zimáné Lengyel Vera. - 1984. - Budapest : FSZEK : MTA ZTI, 1988. - 210 p. ; 24 cm
ISSN 0139-0228 fűzött
zene; bibliográfia


780 M 14
  A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája = Bibliographia musicologiae Hungaricae / Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi Intézet ; szerk. Zimáné Lengyel Vera. - 1985. - Budapest : FSZEK : MTA ZTI, 1989. - 243 p. ; 24 cm
Indulás: 1980. - Megjelenés: 1982.
ISSN 0139-0228 fűzött
zene; bibliográfia


780 M 14
  Magyar zenetörténeti tanulmányok : Szabolcsi Bence 70. születésnapjára / szerk. Bónis Ferenc. - Budapest : Zeneműkiadó, 1969. - 433 p., 12 t. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 7-42.
Kötött
zene; történet; Szabolcsi Bence; Magyarország; bibliográfia


780 M 14
  Magyar zenetörténeti tanulmányok. [4.], Kodály Zoltán emlékére / szerk. Bónis Ferenc. - Budapest : Zeneműkiadó, 1977. - 457 p., 17 t. ; 25 cm
Kötött
zene; történet; Kodály Zoltán; Magyarország


780 M 16
  Magyarország zenetörténete / szerk. Rajeczky Benjamin ; készült a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
ISBN 963 05 4579 9
1., Középkor / [a kötet szerzői Dobszay László et al.]. - 1988. - 627 p., [32] t. : ill.
Bibliogr.: p. 590-617.
ISBN 963 05 4580 2
zene; középkor; történet; Magyarország; bibliográfia


780 M 16
  Magyarország zenetörténete / szerk. Rajeczky Benjamin ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
A 2. kötettől szerk. Bárdos Kornél
ISBN 963 05 4579 9
2., 1541-1686. - 1990. - 622 p., [24] t. : ill., részben kotta
Bibliogr.: p. 564-593.
ISBN 963 05 5319 8
zene; történet; Magyarország; kézikönyv


780 M 24
Malecz Attila
  Zenei ízlés Magyarországon / Malecz Attila. - Budapest : TK, 1987. - 189 p. ; 23 cm. - (Tanulmányok, beszámolók, jelentések / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0230-4953 ; 9. évf. 11. sz.)
ISBN 963 333 040 8 fűzött
ízlés; zeneszociológia


784 M 35
Maróti Gyula
  Kóruskultúránk és Európa / Maróti Gyula. - Budapest : Athenaeum 2000 : Rózsavölgyi, 2001. - 314 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Kórusmű-jegyzék: p. 241-270.
ISBN 963-9261-13-0 fűzött
énekkar


780 M 43
Mátray Gábor
  A muzsikának közönséges története és egyéb írások / Mátray Gábor ; [vál., sajtó alá rend., a jegyzeteket írta Gábry György]. - Budapest : Magvető, 1984. - 550 p. ; 17 cm. - (Magyar hírmondó, ISSN 0209-6471)
Várnai Péter: "Egy magyar muzsikus a reformkorban" c. tanulmányával
ISBN 963 14 0308 4 kötött
zene; történet; Magyarország


681.81 M 50
Meer, John Henry van der
  Hangszerek az ókortól napjainkig / John Henry van der Meer. - Budapest : Zeneműk., 1988. - 281 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Eredeti cím: Musikinstrumente. - Bibliogr.: p. [285-291].
ISBN 963 330 670 1 kötött
hangszerek; történet; kézikönyv


781.7 M 85
Moore, MacDonald Smith
  Yankee blues : Musical culture and American identity / MacDonald Smith Moore. - Bloomington : Indiana University Press, 1985. - 211 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Zenekultúra és amerikai identitás
ISBN 0 253 36803 0 v.
zene; dzsessz; kulturális identitás; Amerikai Egyesült Államok


784 N 41
Nemcsik Pál
  Az Ózd-vidéki munkásság dalai / Nemcsik Pál. - Budapest : Zeneműk., 1975. - 253 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 330 023 1 fűzött
munkásdal; Ózd


785 N 50
Németh Amadé
  Hangszerek és zenekarok kézikönyve / Németh Amadé. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 271 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-375-121-7 fűzött
zenekar; hangszer


780 N 50
Németh Amadé
  Operakalauz - másként : Gyermekeknek, fiataloknak és minden érdeklődőnek / Németh Amadé. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 155 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 963-375-115-2 fűzött
opera


784 N 64
  Népdalaink a magyar történelemben / vál., szerk., részben gyűjt. és az összekötő szöveget írta Szomjas-Schiffert György ; munkatárs Csenki Imre ; az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége és a Hazafias Népfront Kiadványa. - Budapest : Tankvk., 1984. - 299 p., 24 t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Néprajz mindenkinek, ISSN 0231-2239 ; 2.)
ISBN 963 17 7854 1 kötött
magyar népdal


784.4 N 68
  Népzene és zenetörténet. - Budapest : Ed. Musica, 1977. - 24 cm
  3. / szerk. Vargyas Lajos. - 1977. - 283 p. : ill., kották
ISBN 963 330 096 7
népzene; zene; történet


780 O 32
Oliveros, Pauline
  Software for people : Collected writings 1963-80 / Pauline Oliveros. - Baltimore : Smith, 1984. - xi, 276 p. ; 21x23 cm
Esszék a zenéről
ISBN 0 914162 60 8 fűzött
zene


785.16 O 37
Ómolnár Miklós
  A rock napszámosai / Ómolnár Miklós ; [az Ifjúsági Rendező Iroda kiadványa] . - [Budapest] : IRI, [1987]. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 02 49103 fűzött
popzene; Magyarország


785 P 23
Pándi Marianne
  Hangversenykalauz / Pándi Marianne. - 2. jav. kiad. - Budapest : Zeneműkiadó, 1976- . - 19 cm
A 2. kötettől közread. a Hatágú Síp Alapítvány
ISBN 963-330-204-8 kötött
zene; kézikönyv
1. köt., Zenekari művek. - 4. kiad. - 508 p.
ISBN 963-7615-34-2
2. köt., Versenyművek. - 2. kiad. - 315 p.
ISBN 963-330-204-8


785 P 23
Pándi Marianne
  Hangversenykalauz / Pándi Marianne. - 3. kiad. - Budapest : Zeneműkiadó, 1980- . - 24 cm
1995-től közread. a Hatágú Síp Alapítvány
ISBN 963-330-307-9
3., Kamaraművek. - 1995. - 472 p.
ISBN 963-7615-36-9
zene; kézikönyv


785 P 23
Pándi Marianne
  Hangversenykalauz / Pándi Marianne. - 2. kiad. - Budapest : Zeneműkiadó, 1995- . - 24 cm
1995-től közread. a Hatágú Síp Alapítvány
ISBN 963-7515-50-4
4., Zongoraművek. - 1995. - 473 p.
ISBN 963-7515-50-4
zene; kézikönyv


785 P 39
Pascall, Jeremy
  The illustrated history of rock music / Jeremy Pascall. - New, enl. ed. - London [etc.] : Hamlyn, 1984. - 237 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Címford.: A rockzene képes története
ISBN 0 600 34718 4 kötött
popzene; történet


780 P 48
Pávai István
  Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje / Pávai István ; [a szöveget gond. Küllős Imola] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - [Budapest] : Planétás : Teleki L. Alapítvány, [1998]. - 430 p. : ill., főként kotta ; 24 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417.5932)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 183-203.
ISBN 963-9014-30-3. ISBN 963-04-3577-2 kötött
magyar népi tánc; magyar népzene; Erdély; Moldva; kézikönyv


785 P 57
Pernye András
  A jazz / Pernye András. - Budapest : Noran, 2007. - 404 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 387-388.
ISBN 978-963-9716-49-0 kötött
jazz; zenetörténet


780 R 44
Reck, David
  Music of the whole earth / David Reck. - New York : Scribners, 1977. - xi, 545 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A világ zenéje
ISBN 0 684 14631 2 v.
zene; hangszerek


681 R 76
Robinson, Trevor
  The amateur wind instrument maker / Trevor Robinson. - Amherst : University of Massachusetts Press, 1973. - 115 p. : ill. ; 27 cm
Címford.: Az amatőr fúvóshangszerkészítő. - Bibliogr.: p. 113-115.
Kötött
hangszerkészítés; fúvós hangszerek


785.16 R 77
  Rock Session : Magazin der populären Musik / hrsg. von Walter Hartmann, Klaus Humann und Carl-Ludwig Reichert. - 5. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1981. - 325 p. : ill. ; 19 cm. - (Rororo Sachbuch)
ISBN 3 499 17413 8 fűzött
popzene


780 S 20
Sárosi Bálint
  A hangszeres magyar népzene / Sárosi Bálint. - Budapest : Püski, 1996. - 264 p. : ill., főként kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 138-144.
ISBN 963-8256-73-7 kötött
magyar népzene


784 S 24
Saygun, Adnan A.
  Béla Bartók's folk music research in Turkey / by A. Adnan Saygun ; ed. by László Vikár. - Budapest : Akad. K., 1976. - 430 p. : ill., főképp kotta ; 29 cm
A kiadvány Bartók Béla kéziratos tanulmányát és gyűjtését is tartalmazza
ISBN 963 05 0377 8 v.
török népzene; Bartók Béla


784.4 S 45
Sebestyén Ádám
  Népdalcsokor : Bukovinai, andrásfalvi népdalok / Sebestyén Ádám ; kiad. a Tolna megyei Tanács V.B. Könyvtára. - Szekszárd : M. Kvt., 1976. - 290 p. : ill., kották ; 24 cm
Kötött
magyar népdal; Bukovina


780 S 48
Sebő Ferenc
  Népzenei olvasókönyv / Sebő Ferenc. - 2., átd., bőv. kiad. - Budapest : Planétás , 1997. - 430 p. : ill. ; 22 cm + 2 CD. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
ISBN 963-9014-12-5 kötött
népzene; magyar népzene


780 S 53
  SH atlasz. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1992- . - 22 cm
ISBN 963-7775-70-6
11. köt. Zene / Ulrich Michels. - 1994. - 560 p. : ill., főként színes, részben kotta
ISBN 963-7775-63-3
zene; történet; zeneelmélet; kézikönyv


785.16 S 59
Simon Géza Gábor
  Magyar jazzdiszkográfia, 1905-1994 = Hungarian jazz discography 1905-1994 / Simon Géza Gábor. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 1994. - 452 p. ; 25 cm
ISBN 963-04-4292-9 kötött
hanglemez; jazz; Magyarország; diszkográfia


785.16 S 59
Simon Géza Gábor
  Magyar jazzlemezek : 1912-1984 = Hungarian jazz records : 1912-1984 / Simon Géza Gábor ; [közr. a] KISZ Baranya megyei Bizottsága, Baranya megyei Művelődési Központ. - Pécs : KISZ Baranya m. Biz., 1985. - 223 p. ; 20 cm
Diszkográfia
ISBN 963 00 0797 5 fűzött
dzsessz; Magyarország


784 S 89
Steinbiss, Florian
  Deutsche-Folk : Auf der Suche nach der verlorenen Tradition : Die Wiederkehr des Volksliedes / Florian Steinbiss. - Frankfurt am Main : Fischer, 1984. - 151 p. : ill. ; 19 cm
Címford.: Német folk : Az eltűnt hagyomány nyomában : A népdalok visszatérése
ISBN 3 596 22988 X fűzött
német népdal; politikai dal; Német Szövetségi Köztársaság; Német Demokratikus Köztársaság


780 Sz 10
Szabados György
  Írások / Szabados György. - Szombathely : B.K.L. K., 2008- . - 24 cm
1., Tanulmányok, esszék. - 2008. - 307 p. : ill.
ISBN 978-963-7334-29-0
zenetudomány


780 Sz 23
Szabolcsi Bence
  A zene története / Szabolcsi Bence. - 6. kiad. - Budapest : Kossuth, 1999. - 369 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4079-5 kötött
zene; történet; kézikönyv


780 T 46
  Terminorum musicae index septem linguis redactus / [réd. en chef Horst Leuchtmann] ; [ed.] Association Internationale des Bibliotheques Musicales, Société Internationale de Musicologie. - Budapest : Akad. K. ; Kassel [etc.] : Barenreiter, 1978. - 798 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963 05 1276 9. ISBN 3 7618 0533 5 kötött
zene; szótár


784 T 58
Tokaji András
  Tömegdal Magyarországon, 1945-1956 / Tokaji András ; [közr. a] Művelődéskutató Intézet. - Budapest : Művelkut. Int., 1985. - 5 db : ill. ; 24 cm
Kézirat
ISBN 963 521 092 2 fűzött
zeneszociológia; zenei élet; Magyarország
1. köt., Történet és a művek elemzése : 1945-1948. - 155 p.
2. köt., 1949. - 136 p.
3. köt., 1950-1951. - 131 p.
4. köt., Szisztematikus fejezetek : A legnépszerűbb mozgalmi és tömegdalok statisztikai vizsgálata : 1919-1945, 1949-1950. - 185 p.
5. köt., Összefoglalás. - 168 p.


785 T 72
Tóth Dénes
  Hangversenykalauz : I. Klasszikus zene : II. Romantikus és modern zene / Tóth Dénes. - 3. kiad. - Budapest : Zeneműkiadó, 1962. - 774 p. : ill., kotta ; 21 cm
v.
zene; kézikönyv


681.8 T 82
Törőcsik Attila
  Hangszerek kislexikona / Törőcsik Attila. - [Budapest] : Saxum, 2003. - 254 p. : ill. ; 16 cm. - (A tudás könyvtára, ISSN 1417-720X)
ISBN 963-9308-70-6 kötött
hangszerek; lexikon


784 V 47
Vargyas Lajos
  A magyarság népzenéje / Vargyas Lajos ; szerk. Paksa Katalin. - 2. jav. kiad. - Budapest : Planétás, 2002. - 709 p. : ill., kotta ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 627-640.
ISBN 963-9014-94-X kötött
magyar népzene; kézikönyv


787 V 50
Várnai Ferenc
  Citeraiskola : Bevezetés a citerajátékba / Várnai Ferenc, Dologh Sarolta. - Utánny. - Budapest : Múzsák, [1985]. - 67 p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963 564 100 fűzött
magyar népi hangszerek; citera; zeneoktatás


681.8 W 57
Wendel, Siegfried
  Das mechanische Musikkabinett / Siegfried Wendel. - 2. Aufl. - Dortmund : Harenberg, 1984. - 209 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Die bibliophilen Taschenbücher ; 365.)
Címford.: Zenegép-gyűjtemény
ISBN 3 88379 365 5 fűzött
zenegép


783 W 76
Wilson-Dickson, Andrew
  Fejezetek a kereszténység zenéjéből : A magyarországi keresztény nagyegyházak zenéjének története / Andrew Wilson-Dickson ; [ford. Vandulek Márta, Verses István, Reviczky Béla] ; [a zeneművek jegyzékét Gádor Ágnes és Szirányi Gábor állította össze]. - [Budapest] : Gemini Budapest, 1998. - 366 p. : ill., kotta ; 25 cm
Eredeti cím: A brief history of the Christian music. - A kötet főrésze "A kereszténység zenéje" címmel 1994-ben is megjelent. - A magyar vonatkozású fejezeteket Tardy László, Trajtler Gábor és Fekete Csaba írta. - Bibliogr.: p. 325-334. - Diszkogr. p. 335-345.
ISBN 963-8186-27-7 kötött
egyházzene; zene; történet; Magyarország; kézikönyv


782 W 78
Winkler Gábor
  Barangolás az operák világában : Kezdőknek, haladóknak és megszállottaknak / Winkler Gábor. - Budapest : Tudomány K., [2004]- ; 25 cm
ISBN 963-8194-41-3
opera; zeneszerzők; életrajz; lexikon
1. köt., Zeneszerzők A-G-ig / [... mutatók összáll. Engárd Viktor]. - 2004. - 800 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 793-800.
ISBN 963-8194-42-1
2. köt., Zeneszerzők H-Pa-ig / [... mutatók összáll. Engárd Viktor]. - 2004 . - p. 814-1815. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 1803-1815.
ISBN 963-8194-43-X
3. köt., Zeneszerzők Pf-S-ig. - [2006]. - p. 1828-2670. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 2641-2670.
ISBN 963-8194-44-8
4. köt., Zeneszerzők T-Z-ig. - [2006]. - p. 2684-3354., [30] : ill., részben színes
Bibliogr.: p. [3355-3384].
ISBN 963-8194-55-3


780 W 97
Wörner, Karl H.
  A zene története : Tankönyv és kézikönyv egy kötetben / Karl H. Wörner ; [ford. Bősze Ádám és Ránki András]. - Budapest : Vivace, 2007. - XV, 712 p. : ill., kotta ; 25 cm
Eredeti cím: Die Geschichte der Musik. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-06-2002-4 kötött
zene; történet; kézikönyv


780 Z 40
  A zene könyve / [szerk. Gill Rowley] ; [főszerk. Chester Fisher]. - 2. kiad . - Budapest : Zeneműk., 1983. - 190 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Eredeti cím: The book of music
ISBN 963 330 487 3 kötött
zene; hangszerek; kézikönyv


780 Z 40
  A zene világa : Minden, amit a zenéről tudni kell / [ford. Agócs Károly et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 396 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 30 cm
Eredeti cím: El mundo de la música
ISBN 963-547-222-6 kötött
zene; kézikönyv


780 Z 40
  Zenei lexikon / főszerk. Bartha Dénes ; szerk. Tóth Margit. - Budapest : Zeneműkiadó, 1965. - 3 db ; 25 cm
Szabolcsi Bence és Tóth Aladár 1930-1931-ben megjelent azonos c. munkájának átdolgozott új kiadása
kötött
zene; lexikon
1. köt., A-F. - 682 p.
2. köt., G-N. - 726 p.
3. köt., O-Z. Pótlások, helyesbítések. - 767 p.


780 Z 40
  Zenekultúránkról / [szerk. Balázs István]. - [Budapest] : Kossuth, 1982. - 460 p. ; 20 cm. - (Vélemények - viták, ISSN 0139-4010)
Bibliogr.: p. 451-[461].
ISBN 963 09 2035 2 fűzött
zene; zenekultúra


780 Z 40
  Zeneművészeti kisszótár : Huszonegy szócikk és egy ráadás / szerk. Wolfgang Sandner ; [ford. Nádori Lídia] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2004- . - 21 cm
Eredeti cím: Kleines Wörterbuch der Tonkunsta
1. - 2004. - 101 p. : ill.
ISBN 963-07-7578-6
zene


780 Z 60
Zolnay László
  A magyar muzsika régi századaiból / Zolnay László. - Budapest : Magvető, 1977. - 417 p. : ill. ; 19 cm
Tanulmányok. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 363-418.
ISBN 963 270 491 6 kötött
zene; történet; Magyarország


780 Z 62
Zoltai Dénes
  A zeneesztétika története a kezdetektől Hegelig : Éthosz és affektus / Zoltai Dénes. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Kávé K., 2000. - 199 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9169-24-2 fűzött
esztétika; zene; történet


vissza