700 Művészet


I-511
  A XX. századi művészet történetéhez : Szöveggyűjtemény / [előszó Tolvaly Ernő] ; [bevezető megjegyzések Károlyi Zsigmond]. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 215 fol. ; 29 cm
A kirakatrendező és dekoratőr iskola jegyzete. - Kézirat fmás.
művészet; avantgard; történet


700 A 21
Adams, Hugh
  Art of the sixties / Hugh Adams. - Oxford : Phaidon, 1978. - 80 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: A hatvanas évek művészete
ISBN 0 7148 1824 0 kötött
művészet


700 A 24
Adriani, Götz
  Joseph Beuys : Leben und Werk / Götz Adriani, Winfried Konnertz, Karin Thomas. - Aktualisierte, erweiterte Taschenbuchausgabe. - Köln : DuMont, 1981. - 391 p. : ill. ; 18 cm. - (DuMont-Taschenbücher ; 108.)
Címford.: Joseph Beuys : Élete és munkássága. - Bibliogr.: p. 374-379.
ISBN 3 7701 1302 0 fűzött
festészet; szobrászat; grafika; Beuys, Joseph


700 A 36
Alexander, Christopher
  Notes on the synthesis of form / Christopher Alexander. - Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, [1971]. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 193-216.
ISBN 0-674-62751-2 fűzött


700 A 85
  Ars Hungarica : A magyarországi művészet története képekben / [képek ... Bakos Ágnes et al.]. - [Budapest] : Corvina, 1993. - [186] p. : ill., főként színes reprod. ; 30 cm
ISBN 963 13 3845 2 kötött
művészet; képzőművészet; történet; Magyarország; kézikönyv


700 A 86
  Arte figurativa e arte astratta / [Francesco Carnelutti ... et al.] ; [Centro di culture e civiltá della Fondazione Giorgio Cini]. - [Firenze] : Sansoni, 1955. - 236 p. ; 25 cm
Címford.: Figuratív művészet és absztrakt művészet : Tanulmányok olasz, francia és angol nyelven
Fűzött
képzőművészet; absztrakt művészet; figuratív művészet


730 B 19
Balázs-Arth Valéria
  Délvidéki magyar művészeti lexikon / Balázs-Arth Valéria ; [esszé Tolnai Ottó]. - Budapest : Timp, 2007. - 671 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Összefoglalás szerb, horvát, szlovén és angol nyelven
ISBN 978-963-9614-25-3 kötött
képzőművészet; Délvidék; lexikon


700 B 26
Bálványos Huba
  Esztétikai-művészeti ismeretek, esztétikai-művészeti nevelés : Képzőművészet, tárgy- és környezetkultúra : [Tankönyv] / Bálványos Huba. - Budapest : Balassi, 1998. - 150 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Vizuális kultúra, ISSN 1418-2661 ; 2.)
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-506-240-0 fűzött
művészet; esztétika; művészeti nevelés; vizuális nevelés


700 B 26
Bálványos Huba
  Vizuális megismerés, kommunikáció / Bálványos Huba, Sánta László ; [az illusztrációkat, ... a fotókat és reprodukciókat kész. Bálványos Huba]. - Budapest : Balassi, 1997. - 125 p., [28] t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Vizuális kultúra, ISSN 1418-2661 ; 1.)
ISBN 963-506-160-9 fűzött
vizuális kommunikáció; vizuális nevelés; megismerés; kommunikáció


700 B 27
  Banán : Art & Freud : Művészeti kiadvány Sigmund Freud halálának 50. évfordulóján / szerk. és tervezte Nádai Ferenc ; megjelent a Belvedere műkereskedelmi és művészeti folyóirat gondozásában. - Budapest : Belvedere, 1989. - 30 p. : ill. ; 37 cm
ISBN 963 02 7182 6 ISSN 0864-9391 fűzött
művészet; pszichológia; Freud, Sigmund


700 B 28
Banner Zoltán
  Erdélyi magyar művészet a XX. században / Banner Zoltán. - Budapest : Képzőműv. K., 1990. - 201 p., [32] t. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 171-180.
ISBN 963 336 491 4 kötött
művészet; történet; Erdély; kézikönyv


700 B 28
Banner Zoltán
  Teremtő önvédelem : Az erdélyi magyar naivok és ábrázoló népi mesterek művészete / Banner Zoltán ; [a fényképeket kész. Bandi Dezső et al.]. - [Budapest] : Héttorony, 1995. - 132 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Borítócím: Az erdélyi magyar naivok művészete. - Bibliogr.: p. 129-130. és a jegyzetekben
ISBN 963-7855-64-5 fűzött
naív művészet; külföldi magyarok; Erdély


700 B 28
Bánszky Pál
  A naív művészet Magyarországon / Bánszky Pál. - Budapest : Képzőműv. K., 1984. - 194 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 963 336 233 4 kötött
naív művészet; Magyarország


700 B 34
  Barokk stílus : Építészet, szobrászat, festészet / [összeáll. és szerk. Rolf Toman, Birgit Beyer, Barbara Borngässer] ; [fotó Achim Bednorz] ; [a magyar kiadást Végh János szerk.] ; [ford. Harmathné Szilágyi Anna és Körber Ágnes]. - Budapest : Vince K., 1999. - 503 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Eredeti cím: Die Kunst des Barock. - Bibliogr.: p. 488-493.
ISBN 963-9069-96-5 kötött
művészet; történet; barokk stílus; építészet; szobrászat; festészet; Európa; kézikönyv


700 B 41
Battistini, Matilde
  Symbols and allegories in art / Matilde Battistini ; transl. by Stephen Sartarelli. - Los Angeles : J. Paul Getty Museum, 2005. - 383 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A guide to imagery)
Címford.: Szimbólumok és allegóriák a művészetben. - Az eredeti kiadás címe: Simboli e allegorie. - Bibliogr.: p. 382-383.
ISBN 978-0-89236-818-1 fűzött
művészet; szimbólum; allegória; idő; ember; tér; Európa; szakszótár


700 B 41
Bätschmann, Oskar
  Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába : Képek elemzése : [Egyetemi tankönyv] / Oskar Bätschmann ; [ford. Bacsó Béla és Rényi András]. - [Budapest] : Corvina, 1998. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Eredeti cím: Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. - Bibliogr.: p. 150-161. és a jegyzetekben
ISBN 963-13-3984-X fűzött
hermeneutika; művészet; történet


700 B 46
Belting, Hans
  Kép-antropológia : Kép-tudományi vázlatok / Hans Belting ; [ford. Kelemen Pál ...]. - Budapest : Kijárat, 2003. - 277 p. : ill. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 2.)
Eredeti cím: Bild-Anthropologie. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-14-1 fűzött
kép-antropológia; képalkotás; művészetelmélet


700 B 50
Benhamou-Huet, Judith
  A művészet mint üzlet : A műkereskedelem és az aukciók világa / Judith Benhamou-Huet ; [ford. Kazsik Katalin]. - Budapest : Glória, 2002. - 127 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Eredeti cím: Art business. - Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 963-9283-63-0 kötött
művészet; műkereskedelem


700 B 60
Beuys, Joseph
  Spuren in Italien : Kunstmuseum Luzern 22.4. - 17.6.79. / Joseph Beuys ; [Redaktion Marianne Eigenheer, Martin Kunz]. - Luzern : Kunstmuseum Luzern, 1979. - [33] lev. : ill., részben színes ; 30 cm
Címford.: Itáliai nyomok : Kiállítási katalógus
ISBN 3267 00002 5 fűzött
képzőművészet; festészet; katalógus


700 M 99
Bianco, David
  Az impresszionizmustól a szecesszióig / David Bianco, Lucia Mannini és Anna Mazzanti ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2008. - 383 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 13.)
Eredeti cím: L'Ottocento : Seconda parte
ISBN 978-963-13-5725-7 kötött
művészettörténet; impresszionizmus; posztimpresszionizmus; szecesszió; Európa; kézikönyv


700 M 99
Bianco, David
  A klasszicizmustól a realizmusig / David Bianco, Lucia Mannini, Anna Mazzanti ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2008. - 359 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 12.)
Eredeti cím: L'Ottocento : Prima parte
ISBN 978-963-13-5690-8 kötött
művészettörténet; klasszicizmus; romantika; realizmus; Európa; kézikönyv


700 B 66
Bíró József
  Erdély művészete / Bíró József. - Hasonmás kiad. - Budapest : Dovin, 1989. - 304 p. : ill. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1941. - Lyka Károly előszavával. - Bibliogr.: p. 169-185.
ISBN 963 02 6366 1 fűzött
művészet; történet; Erdély


700 B87
Braun, Gerhard
  Grundlagen der visuellen Kommunikation / Gerhard Braun ; [Hrsg. in Zusammenarbeit mir Novum Gebrauchsgraphik]. - München : Bruckmann, 1987. - 190 p. : ill. ; 23 cm. - (Novum press)
Címford.: A vizuális kommunikáció alapjai
ISBN 3 7654 2087 5 fűzött
vizuális kultúra; kommunikáció; jelek


700 B 88
Bredekamp, Horst
  Kunst als Medium sozialer Konflikte : Bilderkämpfe von der Spätantike bis zur Hussitenrevolution / Horst Bredekamp. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1975 . - 405, [11] p. : ill. ; 18 cm
Címford.: A művészet mint társadalmi konfliktusok kötvetítője : Harc a képek körül a késői ókortól a huszita forradalomig. - Bibliogr.: p. 382-402.
ISBN 3 518 00763 7 fűzött
művészet; társadalmi konfliktus; történet


700 B 96
Burckhardt, Titus
  A szakrális művészet lényegéről a világvallások tükrében / Titus Burckhardt . - Budapest : Arcticus, 2000. - 158 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri artis, ISSN 1585-8871 ; 2.)
Eredeti cím: Vom Wesen heiliger Kunst in den Weltreligionen. - Ford. Palkovics Tibor. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-2561-2 fűzött
művészet; vallás


700 M 99
Buricchi, Susanna
  Érett reneszánsz és manierizmus / Susanna Buricchi ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, [2006]. - 406 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 9.)
Eredeti cím: Il cinquecento. La grande storia dell'arte
ISBN 963-13-5555-1 kötött
művészettörténet; reneszánsz; manierizmus; Itália; kézikönyv


700 C 12
Carr-Gomm, Sarah
  Szimbólumok a művészetben / Sarah Carr-Gomm ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : Holnap, 2001. - 267 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Dictionary of symbols in art
ISBN 963-346-478-1 kötött
művészet; szimbólum; lexikon


700 C 16
Chartier, Emile Auguste
  Spielregeln der Kunst / Alain ; aus dem Französischen übertr. und einem Nachwort versehen von Albrecht Fabri. - Frankfurt am Main : Fischer, 1985. - 264 p. ; 19 cm. - (Fischer Wissenschaft)
Címford.: A művészet játékszabályai
ISBN 3 596 27345 5 fűzött
művészet; esztétika


700 C 16
Chastel, André
  Fabulák, formák, figurák : Válogatott tanulmányok / André Chastel ; [vál. Németh Lajos] ; [az utószót írta Vayer Lajos]. - Budapest : Gondolat, 1984. - 500 p., 4 t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
A válogatás és fordítás a "Fables, formes, figures, I-II." c. kiadvány alapján készült. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 473 8 kötött
művészet; történet


700 C 23
Clarke, Michael
  The concise Oxford dictionary of art terms / Michael Clarke ; consultant ed., decorative arts Deborah Clarke. - New York, NY [etc.] : Oxford University Press, 2001. - 262 p. ; 20 cm
Címford.: Művészeti fogalmak Oxford kéziszótára
ISBN 0-19-280043-4 fűzött
művészet; képzőművészet; iparművészet; építészet; fogalmak; lexikon


700 M 99
De Tommaso, Giandomenico
  Római művészet / Giandomenico De Tommaso ; [ford. Zsuzsics Renáta]. - Budapest : Corvina, 2008. - 359 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 5.)
Eredeti cím: L'arte romana
ISBN 978-963-13-5702-8 kötött
művészettörténet; római művészet; Római Birodalom; kézikönyv


700 D 82
Dorfles, Gillo
  A giccs : A rossz ízlés antológiája / Gillo Dorfles ; John McHale [et al.] közreműködésével ; Hermann Broch és Clement Greenberg tanulmányaival ; [az utószót írta P. Szűcs Julianna]. - Budapest : Gondolat, 1986. - 316 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Eredeti cím: Il kitsch
ISBN 963 281 402 9 kötött
esztétika; giccs


700 D 92
Droste, Magdalena
  Bauhaus, 1919-1933 / Magdalena Droste ; [ford. Körber Ágnes] ; [közread. a] Bauhaus Archiv. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, 2003. - 256 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 3-8228-2584-0 fűzött
művészet; építészet; Németország


700 E 11
Eberhard, Wolfram
  Lexikon chinesischer Symbole : Geheime Sinnbilder in Kunst und Literatur : Leben und Denken der hinesen / Wolfram Eberhard. - Köln : Diederichs, 1983. - 319 p., [4] t.fol. : ill. ; 22 cm
Címford.: A kínai jelek lexikona : Titkos jelképek a művészetben és az irodalomban : A kínaiak élete és gondolkodása. - Bibliogr.: p. 317-319.
ISBN 3 424 00750 1 v.
szimbólum; művészet; kínai irodalom; Kína; lexikon


700 E 13
Eco, Umberto
  Art and beauty in the middle ages / Umberto Eco. - New Haven ; London : Yale University Press, 1986. - x, 129 p. ; 23 cm
Címford.: A művészet és a szép a középkorban
ISBN 0 300 03676 0 v.
művészet; esztétika; középkor


700 E 43
  Az első tíz év : A Magyar Művészeti Akadémia emlékkönyve : 1992-2002 / [szerk. Kováts Flórián és Nagy Franciska]. - Budapest : M. Műv. Akad., 2002. - 95 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-204-758-3 fűzött
művészet; képzőművészet; zene; irodalom; társaságok; Magyarország


700 E 84
Erdősi Katalin
  Amikor beáll a csend : Pesthidegkúti emlékkönyv / Erdősi Katalin, László Gyula. - Budapest : Pesthidegkút Alapítvány, [2000]. - 136 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-03-9488-X fűzött
művészet; festészet; régészet; László Gyula


700 E 87
  Erotik in der Kunst des 20. Jahrhunderts / Hrsg. von Angelika Muthesius und Burkhard Riemschneider ; mit einem Text von Gilles Néret. - Köln : Benedikt Taschen, 1992. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Címford.: Erotika a XX. századi művészetben
ISBN 3-8228-0447-9 fűzött
képzőművészet; erotika


700 E 99
  "Ex invisibilibus visibilia" : Emlékkönyv Dávid Katalin professzorasszony 70. születésnapjára / szerk. Dankó László. - Budapest : Pesti Szalon : Ferenczy Kiadó, 1993. - 461 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-8340-78-9 v.
művészet; egyházművészet; Dávid Katalin


700 E 98
  Az expresszionizmus enciklopédiája : Festészet és grafika, szobrászat, építészet, iradalom, színház, az expresszionista színpad, film, zene / összeáll. Lionel Richard. - [Budapest] : Corvin, 1987. - 325 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Eredeti cím: Encyclopédie de l'expressionisme. - Aradi Nóra: "Az expresszionizmus a magyar képzőművészetben" c. utószavával
ISBN 963 13 2207 6 kötött
expresszionizmus; művészet; építészet; irodalom; filmművészet; zene; színház; történet; lexikon


700 F 12
Fahr-Becker, Gabriele
  Szecesszió / Gabriele Fahr-Becker ; [ford. Kézdy Beatrix és Körber Ágnes] ; [a Függeléket összeáll. Regine Ermert]. - Budapest : Vince, 2004. - 424 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Eredeti cím: Jugendstil. - Bibliogr.: p. 415-419.
ISBN 963-9552-35-6 kötött
művészettörténet; szecesszió


700 F 37
Fekete György
  A szent korona ezer arca = Thousand images of the holy crown of Hungary = Tausend Gesichter der heiligen Krone von Ungarn / Fekete György, Sunyovszky Sylvia. - Budapest : Kairosz, 2000. - 246 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9302-02-3 kötött
művészet; szimbólum; ikonográfia; korona; történelem; Magyarország


700 F 73
Forman, Bedrich
  Kunst der Vorzeit / Fotografien und Ausstattung W. und B. Forman ; Text von ... Josef Poulík. - Prag : Artia, 1976. - 51, V p., [115] t.fol. : ill. ; 31 cm
Címford.: Az őskor művészete. - Cím a címlap hátoldalán: Kunst der Vorzeit in des Tschechoslowakei
Kötött
művészet; ókor; történet


730 F 78
Földényi F. László
  A testet öltött festmény : Látogatások műtermekben / Földényi F. László. - Pécs : Jelenkor, 1998. - 257 p., [42] t. : ill., színes ; 23 cm. - (Ars longa, ISSN 1217-6702)
ISBN 963-676-125-6 kötött
művészet; festészet; Magyarország


700 G 26
  Der garten der Lüste : Zur Deutung des Erotischen und Sexuellen bei Künstlern und ihren Interpreten / hrsg. Renate Berger und Daniela Hammer-Tugendhat. - Köln : DuMont, 1985. - 199 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (DuMont-Taschenbücher ; 165.)
Címford.: Gyönyörök kertje. - Tanulmányok. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 3 77 01 1627 5 fűzött
képzőművészet; erotika


700 G 45
Ghyka, Matila
  The geometry of art and life / Matila Ghyka. - New York : Dover, 1977. - xvii, 174 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A művészet és az élet geometriája
ISBN 0 486 23542 4 fűzött
művészet; geometria


700 M 99
Giuntoli, Stefano
  Főníciai és etruszk művészet / Stefano Giuntoli, Tatiana Pedrazzi ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, 2008. - 383 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 4.)
Eredeti cím: L'arte fenicia e l'arte etrusca
ISBN 978-963-13-5689-2 kötött
művészettörténet; ókor; Főnícia; Etruria; kézikönyv


700 G 50
Goldberg, RoseLee
  Performance art : From futurism to the present / RoseLee Goldberg. - Rev. and enlarged ed. - London : Thames and Hudson, 1988. - 216 p. : ill. ; 21 cm. - (World of art)
ISBN 0 500 20214 1 fűzött
művészet


700 G 51
Gombrich, Ernst
  Miről szólnak a képek? : Beszélgetések művészetről és tudományról / Ernst Gombrich, Didier Eribon ; [ford. Klimó Ágnes]. - Budapest : Balassa : Tartóshullám, 1999. - 193 p. ; 20 cm. - (Tartóshullám, ISSN 0866-6717)
Eredeti cím: Ce que l'image nous dit. - Bibliogr.: p. 192-193. és a jegyzetekben
ISBN 963-506-284-2 fűzött
művészet; történet


700 G 51
Gombrich, E. H.
  A művészet története / E. H. Gombrich. - 4. kiad. - Budapest : Gondolat, 1983. - 519 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Eredeti cím: The story of art. - Bibliogr.: p. 510-515.
ISBN 963 281 215 8 v.
művészet; történet; kézikönyv


700 G 55
  Gótikus stílus : Építészet, szobrászat, festészet / [összeáll. és szerk. Rolf Toman, Birgit Beyer, Barbara Borngässer] ; [fotó Achim Bednorz] ; [a magyar kiadást Végh János szerk.] ; [ford. Harmathné Szilágyi Anna és Körber Ágnes]. - Budapest : Vince, 2000. - 524 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Eredeti cím: Die Kunst der Gotik. - Bibliogr.: p. 507-516.
ISBN 963-9192-60-0 fűzött
művészet; történet; gótika; kézikönyv


700 H 27
  Handbuch der Formen- und Stilkunde : Antike / Pierre Amiel [et al.]. - Stuttgart [etc.] : Kohlhammer, 1981. - 571 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A forma- és stílustan kézikönyve : Ókor
ISBN 3 17 005820 7 v.
művészet; ókor; történet; Egyiptom; Görögország; Római Birodalom; Etruria; kézikönyv


700 H 27
  Handbuch der Formen- und Stilkunde : Mittelalter / Yves Christe [et al.]. - Stuttgart : Kohlhammer, 1982. - 503 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A forma- és stílustan kézikönyve : Középkor
ISBN 3 17 007287 0 v.
művészet; középkor; gótika; román stílus; ókeresztény művészet; történet; Bizánc; kézikönyv


700 H 27
  Handbuch der Formen- und Stilkunde : Asien / Yves Christe [et al.] ; [Übers. von Eva Stoll und Klaus J. Brandt]. - Stuttgart [etc.] : Kohlhammer, 1980. - 607 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A forma- és stílustan kézikönyve : Ázsia. - Eredeti cím: La grammaire des formes et des styles : Asie. - Bibliogr.: p. 599-607.
ISBN 3-17-005256-X kötött
művészet; történet; Ázsia; kézikönyv


700 H 71
  A historizmus művészete Magyarországon : Művészettörténeti tanulmányok / szerk. Zádor Anna ; [... mtársai András Edit, Bernáth Mária] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet. - Budapest : MTA Művtört. Kut. Int., 1993. - 312 p., [32] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7381-47-3 kötött
művészet; történet; historizmus; művelődéstörténet; Magyarország


700 H 76
Hollingsworth, Mary
  Művészetek világtörténete : Építészet - festészet - szobrászat / Mary Hollingsworth ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Akad. K., 1995. - 511 p. : ill., színes ; 27 cm
Eredeti cím: L'arte nella storia dell'uomo
ISBN 963-05-683-49 kötött
művészet; történet; kézikönyv


700 H 93
Hoyle, Rafael Larco
  Peru : Checan : Studie über die erotischen Darstellung in der peruanischen Kunst / Rafael Larco Hoyle. - München : Wilhelm Heyne Verlag, 1979. - 159 p. : ill. ; 18 cm. - (Ars et amor, ISSN : Die Erotik in der Kunst ; 7.)
Címford.: Peru : Checan : Tanulmány az erotikus ábrázolásról a perui művészetben
ISBN 3 453 35207 6 kötött
képzőművészet; erotika; Peru


700 H 93
Hölgyesi Györgyi
  Művészetek, sport, 1945-1984 / [összeáll. és szerk. Hölgyesi Györgyi és Benkő Zsuzsanna]. - Budapest : Múzsák, 1988. - 396 p. ; 24 cm. - (Könyvtári kis tükör, ISSN 0138-9920)
Bibliográfia
ISBN 963 564 198 2 fűzött
művészet; sport; bibliográfia


700 I 67
Ipolyi Arnold
  Ipolyi Arnold műtörténelmi tanulmányai. - 2. kiad. - Budapest : Ráth, 1878. - 576 p. ; 18 cm
Kötött
művészet; régészet; történet; Magyarország


700 I 87
  Az itáliai reneszánsz : Építészet, szobrászat, festészet, rajz / [szerk. Rolf Toman] ; [ford. Borbás Mária, B. Szűcs Margit, Kertész Balázs]. - Budapest : Kulturtrade, 1998. - 463 p. : ill., főként színes reprod. ; 32 cm
Eredeti cím: The art of the Italian renaissance
ISBN 963-9069-61-2 kötött
művészet; történet; reneszánsz; építészet; szobrászat; festészet; rajz; Olaszország; kézikönyv


700 I 88
Itten, Johannes
  A színek művészete : A szubjektív élmény és obejktív megismerés mint a művészethez vezető utak / Johannes Itten ; [ford. Karátson Gábor]. - Tanulmányi kiad. - Budapest : Göncöl, 1997. - 95 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Eredeti cím: Kunst der Farbe
ISBN 963-7875-93-X kötött
színelmélet; kézikönyv


700 J 26
Jameson, Fredric
  A posztmodern, avagy A késői kapitalizmus kulturális logikája / Fredric Jameson ; [ford. Erdei Pálma]. - Budapest : Jószöveg Műhely, 1998. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Jószöveg könyvek, ISSN 1417-9121)
Eredeti cím: Postmodern, or The cultural logic of late capitalism. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9134-03-1 fűzött
posztmodern


700 J 44
  Japán művészet / [írta] Ito Nobuo [et al.] ; [bev. Ferenczy László]. - Budapest : Corvina, 1980. - 265 p., 72 t. ; 22 cm
ISBN 963 13 0578 3 kötött
művészet; történet; Japán


700 J 72
Jones, Owen
  Ornamentika : Népek, korok díszítőelemei : Egyedülálló gyűjtemény több mint 2300 klasszikus mintával / Owen Jones ; [ford. Varga Zsuzsa]. - Budapest : Cser K., 2004. - 503 p. : ill., főként színes ; 18 cm
Eredeti cím: The grammar of ornament
ISBN 963-9560-45-6 kötött
díszítőművészet; ornamentika; művelődéstörténet


700 K 15
  Kapcsolatok / szerk. Bak Imre és Zelnik József ; [kiad. ] Népművelési Intézet. - Budapest : NI, 1980. - 3 db ; 29 cm
A 3 kötet közös borítóban
Fűzött
művészet; szemiotika; jelek; mítosz
1., Múltidézetek / vál. és bev. Beke László. - 81 p.
2., Etno-art és (nép)művészet szemiotika / vál., bev. Hoppál Mihály ; rajzokat készítette Artner Margit. - 101 p.
3., Mítoszok, mesék, jelek / vál. és bev. Bak Imre ; a rajzokat készítette Hertelendy Júlia és Jankovics Marcell. - 73 p.


700 K 17
Karafiáth Judit
  Szürrealizmus / Karafiáth Judit ; Tóth Szilvia közrem. - Budapest : Raabe Klett, 1999. - 159 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Matúra. Izmusok, ISSN 1585-1648)
Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 963-9194-22-0 kötött
szürrealizmus; kézikönyv


700 K 32
  Keleti művészeti lexikon / szerk. Fajcsák Györgyi. - Budapest : Corvina, 2007. - 387 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 373-376.
ISBN 978-963-13-1558-1 kötött
művészet; Ázsia; lexikon


700 K 37
Kendrick, Walter
  The secret museum : Pornography in modern culture / Walter Kendrick. - London : Penguin Books, 1988. - xiv, 288 p. ; 20 cm
Címford.: A titkos múzeum : Pornográfia a modern kultúrában. - Bibliogr.: p. 265-274.
ISBN 0 140 10947 1 fűzött
művészet; pornográfia; történet


700 K 37
  A kép a médiaművészet korában / [szerk. Nagy Edina]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2006. - 246 p. : ill. ; 23 cm. - (Láthatatlan múzeum)
Bibliogr.: p. 245-246. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-53-9 fűzött
média; vizuális kultúra; kép; művészettörténet


700 K 38
Kerek Vera
  A képzőművészeti irodalom válogatott bibliográfiája, 1944-1985 / vál. és szerk. Kerek Vera ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. - Budapest : FSZEK, 1989. - 259 p. ; 24 cm
ISBN 963 581 145 4 fűzött
művészet; bibliográfia


700 K 40
  A keresztény művészet lexikona / szerk. Jutta Seibert a Herder Verlag lexikon szerkesztőségének közreműködésével ; [a magyar változat mtársai Körber Ágnes et al.]. - [Budapest] : Corvina, 1986. - 328 p., [32] t. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Lexikon christlicher Kunst
ISBN 963 13 2281 5 kötött
keresztény művészet; művészet; lexikon


700 K 43
Keserü Katalin
  Emlékezés a kortárs művészetben / Keserü Katalin. - Budapest : Noran, 1998. - 198 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
művészet; esztétika; képzőművészet; természet; tájkép


700 K 45
  "Kiálts telyes torokal" : Képek és írások Pap Gábor művészettörténész 60. születésnapjára / [... szerk. Végvári József]. - Budapest : Polar Alapítvány, 2000. - V, 526, XIX p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Pap Gábor munkáinak bibliográfiája, filmográfiája: p. I-XIX.
ISBN 963-00-5286-5 kötött
művészet; néprajz; őstörténet; Pap Gábor


700 K 58
Klee, Paul
  Pedagógiai vázlatkönyv / Paul Klee ; [ford. Karátson Gábor] ; [utószó Forgács Éva]. - Budapest : Corvina, 1980. - 61 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Pädagogisches Skizzenbuch
ISBN 963-13-1040-X v.
művészet; pedagógia


700 K 72
  Kortárs magyar művészeti lexikon / [főszerk. Fitz Péter] ; [fel. szerk. F. Almási Éva] ; [... mtársak Faludy Judit et al.]. - Budapest : Enciklopédia, 1999- . - 24 cm
ISBN 963-8477-43-1
művészet; Magyarország; lexikon
1., A-G / [... mtársak Faludy Judit et al.]. - 1999. - 774 p. : ill., főként színes
ISBN 963-8477-44-X
2. köt., H-Ö / [... szerzői Aknai Tamás et al.]. - 2000. - 990 p. : ill., főként színes
ISBN 963-8477-45-8
3., P-Z. - 2001. - 974 p. : ill.
ISBN 963-8477-46-6


700 K 92
  A középkori művészet történetének olvasókönyve : XI-XV. század / összeáll. Marosi Ernő ; [ford. Babits Mihály et al.]. - Budapest : Balassi : M. Képzőműv. Főisk., 1997. - 418 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 364-374.
ISBN 963-506-159-5 kötött
művészet; történet; kézikönyv


700 M 99
Lachi, Chiara
  Barokk művészet / Chiara Lachi ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, 2007. - 430 p. : ill., színes ; 30cm. - (A művészet története ; 10.)
Eredeti cím: Il Seicento
ISBN 978-963-13-5587-1 kötött
művészet; történet; barokk; kézikönyv


700 L 28
  Larousse encyclopedia of prehistoric and ancient art / general editor Rene Huyghel ; [text prep. by Emily Evershed et al. from the french]. - 2. ed., impr. - London [etc.] : Hamlyn, 1981. - 415 p., 16 t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Art and mankind)
Címford.: Az őskor és az ókor művészetének Larousse enciklopédiája
ISBN 0 600 02377 X fűzött
művészet; őskor; ókor; történet; enciklopédia


700 L 29
Lastrego, Cristina
  Nézz, láss, kérdezz... : Könyv a látható világról / Christina Lastrego, Francesco Testa ; magyar változat Wéber Péter. - Budapest : Gondolat, 1983. - 3 db : színes ill. ; 32 cm
Eredeti cím: Cosa vuol dire quello che si vede
ISBN 963 281 239 5 fűzött
művészet; vizuális nevelés; környezet; tömegkommunikáció
1. köt., Az emberi alak. - 107 p. Eredeti cím: La figura dell'uomo
ISBN 963 281 240 9
2. köt., Környezet. - 97 p. Eredeti cím: Ricerca d'ambiente
ISBN 963 281 241 7
3. köt., Tömegkommunikáció. - 134 p. Eredeti cím: Communicazione di massa.
Bibliogr.: p. 131-[135].
ISBN 963 281 242 5


700 L 31
László Gyula
  A népvándorláskor művészete Magyarországon / László Gyula ; [a szövegközti rajzokat László Gyula kész.] ; [a ... színes képeket Kónya Kálmán, ... Szelényi Károly kész.] ; [a térképeket Gáll Gyula rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 1974. - 136, [16] p., [160] t. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. [137-140].
ISBN 963-13-1608-4 v.
művészet; történet; régészet; őstörténet; Kárpát-Medence


700 L 54
Lenzi Iacomelli, Carlotta
  A rokokótól a XVIII. század végéig / Carlotta Lenzi Iacomelli ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2007. - 431 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 11.)
Eredeti cím: Il settecento
ISBN 978-963-13-5660-1 kötött
művészettörténet; rokokó; barokk; klasszicizmus; Európa


700 L 57
Lesznai Anna
  A tervezés művészete : Előadások / Lesznai Anna ; Hatvan Városi Tanács és a Népművelési Intézet közös kiadványa ; [ford. Néray Katalin]. - Budapest : NPI ; Hatvan : Városi Tanács, 1976. - 194 p. : ill. ; 21 cm
A szerző New Yorkban, a Lawrence Street School Művészeti Műhelyében 1948. február 4 - május 19. között tartott előadássorozata anyagának fordítása
ISBN 963-01-0485-7 fűzött
művészet; rajz


700 L 89
Lucie-Smith, Edward
  Art in the seventies / Edward Lucie-Smith. - Oxford : Phaidon, 1980. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: A hetvenes évek művészete. - Bibliogr.: p. 127.
ISBN 0 7148 2027 X kötött
művészet


700 L 89
Lucie-Smith, Edward
  Eroticism in western art / Edward Lucie-Smith. - New York ; Toronto : Oxford University Press, 1972. - 287 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (The world of art)
Címford.: Erotika a nyugati művészetben
ISBN 0 19 519946 4 fűzött
képzőművészet; erotika; történet


700 L 99
Lyka Károly
  Magyar művészet : 1800-1850 / Lyka Károly. - [Budapest] : Singer és Wolfner, 1942. - 640 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött
művészet; történet; Magyarország


730 M 14
  Magyar képzőművészet a 20. században / Andrási Gábor [et al.]. - [Budapest] : Corvina, 1999. - 289 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Egyetemi tankönyv. - Bibliogr.: p. 268-272.
ISBN 963-13-4551-3 fűzött
művészet; képzőművészet; történet; Magyarország; kézikönyv


700 M 99
  Magyar művészet / Bellák Gábor [et al.]. - Budapest : Corvina, [2009]. - 397 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 16.)
ISBN 978-963-13-5871-1 kötött
művészet; történet; művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


700 M 14
  Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig : [Egyetemi tankönyv] / Galavics Géza [et al.] ; [a mutatókat kész. Boreczky Anna és Papp Gábor]. - [Budapest] : Corvina, 2001. - 507 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Bibliogr.: p. 442-462.
ISBN 963-13-4946-2 fűzött
művészet; történet; Magyarország; kézikönyv


700 M 14
  Magyar művészet 1800-tól napjainkig : [Egyetemi tankönyv] / Beke László [et al.] ; [a mutatókat kész. Boreczky Anna és Papp Gábor György]. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 508 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Bibliogr.: p. 399-465.
ISBN 963-13-5139-4 fűzött
magyar művészet; történet


700 M 14
  Magyar művészeti kislexikon : Kezdetektől napjainkig / [főszerk. Körber Ágnes] ; [fel. szerk. Almási Éva] ; [a szócikkek szerzői Albertini Béla et al.] ; [fotográfusok Bakos Ágnes et al.]. - Budapest : Enciklopédia, 2002. - 423 p., [208] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-8477-66-0 kötött
művészet; Magyarország; lexikon


700 M 14
  A magyar századforduló 1896-1914 / [vál.] Éri Gyöngyi, Jobbágyi Zsuzsanna ; Berend T. Iván, Németh Lajos, Sármány-Parsons Ilona tanulmányaival. - [Budapest] : Corvina, 1997. - 198 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Először 1989-ben jelent meg a Corvina és a Barbican Art Gallery közös kiadásában "A golden gate" címmel
ISBN 963-13-4120-8 kötött
művészet; történet; Magyarország; kézikönyv


700 M 16
  Magyarország műemléki topográfiája / szerk. Gerevich Tibor. - Budapest : Akad. K., 1948- . - 30 cm
Az 1. kötetet kiad. a Műemlékek Országos Bizottsága
1. köt., Esztergom műemlékei. 1. rész : Múzeumok, kincstár, könyvtár / összeáll. Genthon István ; a könyvtári részt írta T. Berkovits Ilona. - 1948. - VII, 387 p. : ill.
művészet; történet; múzeum; könyvtár; Esztergom; kézikönyv


700 M 17
  A magyarországi művészet története / főszerk. Aradi Nóra ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport. - Budapest : Akad. K., 1981- . - 30 cm
ISBN 963 05 2542 9 kötött
2/1. köt., Magyarországi művészet 1300-1470 / szerk. Marosi Ernő ; [a szerk. mtársa és képszerk. Beke László]. - 1987. - 936 p., [32] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 771-869.
ISBN 963 05 3648 X
2/2. köt., Magyarországi művészet 1300-1470 : [Képkötet] / szerk. Marosi Ernő ; [a szerk. mtársa és képszerk. Beke László]. - 1987. - 719 p. : mind ill.
ISBN 963 05 3649 8
művészet; építészet; történet; Magyarország


700 M 17
  A magyarországi művészet története / [főszerk. Aradi Nóra] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatócsoport. - Budapest : Akad. K., 1981- . - 30 cm
ISBN 963 05 2542 kötött
6/1. köt., Magyar művészet 1890-1919 / szerk. Németh Lajos ; [a szerk. mtársa Bernáth Mária] ; [képszerk. Beke László]. - 1981. - 687 p., [72] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 635-657.
ISBN 963 0525 44 5
6/2. köt., Magyar művészet 1890-1919 : [Képkötet] / szerk. Németh Lajos ; [a szerk. mtársa Bernáth Mária] ; [képszerk. Beke László]. - 1981. - 597 p. : mind ill.
ISBN 963 0525 45 3
művészet; építészet; történet; Magyarország; kézikönyv


700 M 17
  A magyarországi művészet története / főszerk. Aradi Nóra ; [közr. a] Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport. - Budapest : Akad. K., 1981- . - 30 cm
ISBN 963 05 2542 9 kötött
7/1. köt., Magyar művészet 1919-1945 / szerk. Kontha Sándor ; [a szerk. mtársa Tímár Árpád]. - 1985. - 662 p., [124] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 613-635.
7/2. köt., Magyar művészet 1919-1945 / szerk. Kontha Sándor ; [a szerk. mtársa Tímár Árpád]. - 1985. - 573 p. : főként ill.
művészet; építészet; magyarország; kézikönyv


700 M 14
  A magyarországi művészet története / szerk. Fülep Lajos. - Budapest : Képzőműv. Alap, 1964. - 2 db ; 25 cm
Kötött
művészet; történet; Magyarország; kézikönyv
1., A magyarországi művészet a honfoglalástól a XIX. századig / írta Balogh Jolán, Dercsényi Dezső, Garas Klára, Gerevich László ; szerk. Dercsényi Dezső. - 3. jav. kiad. - 521 p., 13 t.
Bibliogr. a tanulmányok végén
2., Magyar művészet 1800-1945 / írta Genthon István, Németh Lajos, Végvári Lajos, Zádor Anna ; szerk. Zádor Anna. - 3. kiad. - 509 p., 14 t. : ill.


700 M 19
Mair, Roslin
  Key dates in art history : From 600 BC to the present / Roslin Mair. - Oxford : Phaidon, 1979. - 96 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A művészet története évszámokban, az időszámításunk előtt 600-tól napjainkig
ISBN 0 7148 1929 8 fűzött
művészet; történet; kronológia


700 M 27
Maquet, Jacques
  Az esztétikai tapasztalat : A vizuális művészetek - antropológus szemmel / Jacques Maquet ; [ford. Antal Éva et al.]. - Debrecen : Csokonai, 2003. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Bibliogr.: p. 261-267.
ISBN 963-260-177-7 fűzött
művészet; antropológia; esztétika; vizuális művészetek


700 M 29
Marcadé, Jean
  Etrusker und Römer : Roma amor : Studie über die erotischen Darstellungen in der griechischen Kunst / Jean Marcadé. - München : Wilhelm Heyne V., 1979. - 156 p. : ill. ; 18 cm. - (Ars et amor : Die Erotik in der Kunst ; 8.)
Címford.: Etruszkok és rómaiak : Tanulmány az erotikus ábrázolásról a görög művészetben
ISBN 3 453 35208 4 kötött
képzőművészet; erotika; ókor; művészet; történet; Etrúria; Római Birodalom; Görögország


700 M 35
Marosi Ernő
  A középkor művészete : [Egyetemi tankönyv] / Marosi Ernő. - [Budapest] : Corvina , 1996-1997. - 2 db ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
ISBN 963-13-4113-5
művészet; történet; kézikönyv
1., 1000-1250. - 1996. - 252 p., 112 t. : ill.
Bibliogr.: p. 201-217.
ISBN 963-13-3886-X
2., 1250-1500. - 1997. - 370 p., [132] t. : ill.
Bibliogr.: p. 292-304.
ISBN 963-13-4305-7
művészet; történet; kézikönyv; tankönyv


700 M 99
Marruchi, Giulia
  Gótikus művészet / Giulia Marruchi, Elena Nesti, Cristina Sirigatti ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, 2009. - 431 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 7.)
Eredeti cím: Il gotico
ISBN 978-963-13-5775-2 kötött
művészettörténet; gótika; Európa; kézikönyv


700 M 99
Marrruchi, Giulia
  Az ókereszténységtől a román korig / Giulia Marrucchi, Riccardo Belcari ; [Todero Anna]. - Budapest : Corvina, 2008. - 430 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 6.)
Eredeti cím: Il medioevo
ISBN 978-963-13-5729-5 kötött
művészettörténet; ókeresztény művészet; bizánci művészet; román stílus; Itália; kézikönyv


700 M 49
Mazaev, Anatolij Il'ic
  Koncepcia "proizvodstvennogo iskusstva" 20-h godov : Istoriko-kriticeskij ocerk / Mazaev, A. I. - Moskva : Nauka, 1975. - 268 p. ; 20 cm
Címford.: A 20-as évek "termelési művészetének" koncepciója : Történeti-kritikai vázlat
Fűzött
művészet; irodalom; Szovjetunió


700 M 49
McMann, Jean
  Riddles of the stone age : Rock carvings of ancient Europe / Jean McMann. - London : Thames and Hudson, 1980. - 160 p. : ill.
Címford.: A kőkorszak rejtélye : Sziklarajzok az ősi Európából
ISBN 0 500 05033 3 v.
művészet; ősrégészet; sziklarajz; történet; Európa


700 M 52
  Die Meisterwerke aus dem Museum für Indische Kunst Berlin Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz / Vervasser der Texte zu den Abbildungen Herbert Härtel [et al.]. - Stuttgart ; Zürich : Belser, 1980. - 125 p. : ill., színes reprod. ; 22 cm. - (Belser Kunstbibliothek)
Címford.: Az indiai művészet berlini múzeumának mesterművei
ISBN 3 7630 2004 7 kötött
művészet; India; múzeum


700 M 75
Moholy-Nagy László
  Látás mozgásban / Moholy-Nagy László ; [... közrem. Beke László et al.] ; [közread. a] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok : Intermedia, 1996. - 372 p. : ill. ; 28 cm
Eredeti cím: Vison in motion
ISBN 963-755-094-1 fűzött
művészet


700 M 76
Moles, Abraham A.
  A giccs, a boldogság művészete / Abraham A. Moles ; [ford. Orosz Magdolna és Albert Sándor]. - Budapest : Háttér, 1996. - 188 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Psychologie du Kitsch, l'art du bonheur. - Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 963-8128-25-9 fűzött
giccs; művészetszociológia


700 M 95
Murray, Peter
  A dictionary of Christian art / Peter and Linda Murray. - New York, NY [etc.] : Oxford University Press, 2001. - xi, 646 p. ; 20 cm
Címford.: A keresztény művészet szótára. - Biblogr.: p. 635-646.
ISBN 0-19-860423-8 fűzött
művészet; keresztény művészet; történet; fogalmak; lexikon


700 M 94
Musterberg, Hugo
  Zen-Kunst / Hugo Musterberg. - Köln : DuMont, 1978. - 155 p. : ill. ; 28 cm . - (DuMont-Taschenbücher ; 59.)
Címford.: Zen-művészet. - Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 3 7701 0994 5 fűzött
zen-buddhizmus; művészet; festészet; építészet; kertművészet; Kína; Japán


700 M 99
  Művészet / főszerk. Rideg Gábor ; fel. szerk. Dvorszky Hedvig. - [19]76. - Budapest : Corvina, 1977. - 320 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Évkönyv
ISBN 963-13-0060-9 kötött
művészet; képzőművészet


700 M 99
  Művészet / főszerk. Rideg Gábor. - [19]77. - Budapest : Corvina, 1978. - 239 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Évkönyv
ISSN 0133-6061 kötött
művészet; képzőművészet


700 M 99
  Művészet / főszerk. Rideg Gábor. - [19]78. - Budapest : Corvina, 1979. - 292 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Évkönyv
ISBN 963-13-0838-3
ISSN 0133-6061 kötött
művészet; képzőművészet


700 M 99
  Művészet - szociológia - közösség / [vál. és szerk. H. Kovács Éva]. - Budapest : Múzsák, [1985]. - 143 p. ; 20 cm. - (Közművelődési ismeretek, ISSN 0139-2689 ; 7.)
ISBN 963 563 152 9 fűzött
művészetszociológia; olvasásszociológia


700 M 99
  Művészet és forradalom : Orosz-szovjet művészet, 1910-1932 : Műcsarnok, 1987. november 5 - 1988. január 17., Budapest = Art and revolution: Russian-Soviet art, 1910-1932 : Palace of exhibitions, November 5, 1987 - January 17, 1988 / [rend. Havas Valéria] ; [a katalógust szerk. Bakos Katalin, Havas Valéria] ; [a kiállítást rend. a Művelődési Minisztérium, a Szovjetunió Kulturális Minisztériuma és a Műcsarnok]. - [Utánny.]. - Budapest : Műcsarnok, [1988]. - 305 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Strigalov, Anatolij Anatol'evic "A forradalmi korszak művészete" c. bev. tanulmányával
ISBN 963 7402 13 6 fűzött
művészet; kiállítás; Oroszország; Szovjetunió


700 M 99
  A művészet története / [... magyar változatának főszerkesztője Aradi Nóra] . - [Budapest] : Corvina, 1986-1993. - 10 db ; 30 cm
Historia del arte
ISBN 963 13 2393 5
művészet; történet; kézikönyv
[1.], A művészet kezdetei : Az őskor, Egyiptom, Mezopotámia és a prekolumbián Amerika művészete. - 1990. - 303 p. : ill., színes reprod.
ISBN 963 13 2888 0
[2.], Az antik világ / [a köt. magyar kiadását gond. és a Pannóniára vonatkozó részt írta Varga Edith]. - 1992. - 308 p. : ill., színes reprod.
ISBN 963 13 3760 X
[3.], A korai középkor / [a köt. magyar kiadását gond. és a magyar vonatkozású részeket írta Kádár Zoltán és Entz Géza Antal]. - 1988. - 315 p. : színes ill.
[4.], A gótika és a Távol-Kelet / [... kísérőszövege Maria Lluisa Borras és Maria Dolores Serrano]. - 1992. - 324 p. : ill., színes reprod.
[5.], A korai reneszánsz. - 1990. - 303 p. : ill., színes reprod.
ISBN 963 13 3480 5
[6.], Az érett reneszánsz. - 1986. - 315 p. : ill., színes reprod.
ISBN 963 13 2250 5
[7.], A barokk / [a köt. magyar kiadását gond. és a magyarországi barokk művészetről szóló fejezetet írta Jávor Anna]. - 1987. - 306 p. : ill., színes reprod.
ISBN 963 13 2465 6
[8.], A rokokótól 1900-ig / [a köt. magyar kiadását gond. Gellér Katalin] . - 1989. - 300, [6] p. : ill., színes reprod.
ISBN 963 13 2815 5
[9.], A századvég és a századelő / [a kötet magyar kiadását gond. és az egyes fejezetek magyar vonatkozású részeit írta Láncz Sándor]. - 1988. - 320 p. : ill., színes reprod.
Bibliogr.: p. 318-319.
ISBN 963 13 2606 3
10., A XX. század művészete / [írta Patrick Waldberg et al.]. - 1993. - 274 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 963 13 3853 3


700 M 99
  A művészet története / [... szerk. Rosa Martínez] ; sorozatszerk. Petz György. - Budapest : M. Kvklub, 2000-2001. - 16 db ; 30 cm
Eredeti cím: Historia del arte
ISBN 963-547-033-9
művészet; történet; kézikönyv
[1.], A korai civilizációk / szövegek Paz Martinez Munoz ; ford. Patak Márta. - 2000. - 212 p. : ill.
Eredeti cím: Primeras civilizaciones
ISBN 963-547-034-7
[2.], A klasszikus ókor / szövegek Mercedes Roca Roumens [et al.]; ford. Bürger Nóra, Piros Ákos. - 2000. - 200, [9] p. : ill., színes
Eredeti cím: Antigüedad clásica
ISBN 963-547-033-9
[3.], Bizánc : Az iszlám / szövegek María Victoria Chico Picaza; ford. Szőnyi Ferenc. - 2000. - 200 p. : ill.
Eredeti cím: Bizancio : El Islam
ISBN 963-547-080-0
[4.], A korai román és a román stílus / [szerk. Alejandro Montiel Mues] ; bev. Eduard Carbonell Estellé ; szövegek Francesc Massip Bonet ; ford. Latorre Ágnes. - 2000 : ill., színes
Eredeti cím: Prerrománico y románico. - Bibliogr.: p. [205-208].
ISBN 963-547-081-9
[5.], A gótika / [szerk. Alejandro Montiel Mues] ; [bev. Jesús Massip Fonollosa] ; [szövegek Arturo Marcelo Pascual Fernández] ; [ford. Vajdics Anikó]. - 2000. - 200, [9] p. : ill., színes
Eredeti cím: Gótico. - Bibliogr.: p. [205-208].
ISBN 963-547-108-4
[6.], A korai reneszánsz Itáliában / [szerk. Alejandro Montiel Mues] ; [bev. Paola Santucci] ; [szövegek Arturo Marcelo Pascual Fernández] ; [ford. Patak Márta]. - 2000. - 200, [10] p. : ill., színes
Eredeti cím: Quattrocento. - Bibliogr.: p. [205-208].
ISBN 963-547-109-2
[7.], Az érett reneszánsz : Itália, Spanyolország / [szerk. Alejandro Montiel Mues] ; bev. Maria Ángeles Layuno Rosas ; szövegek Arturo Marcelo Pascual Fernández ; ford. Székely Ervin. - 2000. - 203, [6] p. : ill., színes
Eredeti cím: Renacimiento y manierismo. - Bibliogr.: p. [205-208].
ISBN 963-547-126-2
[8., A reneszánsz elterjedése Európában / [szerk. Alejandro Montiel Mues]. - 2000. - 205, [4] p. : ill., színes
Eredeti cím: Renacimiento y manierismo. - Bibliogr.: p. 205-[208].
ISBN 963-547-127-0
[9.], Itáliai és spanyol barokk / [szerk. Alejandro Montiel Mues] ; bev. Marcello Fagiolo ; szövegek Joan Ramon Triadó Tur, Rosa María Subirana Rebull ; ford. Patak Márta. - 2000. - 200 p. : ill., színes
Eredeti cím: Barocco. - Bibliogr.: p. [205-208].
ISBN 963-547-179-3
[10.], A barokk elterjedése Európában / [szerk. Alejandro Montiel Mues] ; bev. Claudia Schellekens ; szövegek Joan Ramon Triadó Tur, Rosa María Subirana Rebull ; ford. Piros Ákos. - 2000. - 203 p. : ill., színes
Eredeti cím: Barocco. - Bibliogr.: p. [205-208].
ISBN 963-547-180-7
[11.], A rokokó és a klasszicizmus / bev. Antoni Marí Munoz ; szövegek Alejandro Montiel Mues ; ford. Csete Beatrix. - 2001. - 200, [12] p. : ill., színes
Eredeti cím: Rococó y neoclasicismo. - Bibliogr.: p. [205-208].
ISBN 963-547-249-8
[12.], Romantika, realizmus és szecesszió / [bev. Marlene Obrist] ; [szövegej Rául Durá Grimalt, José Saborit Viguer] ; [ford. Gajdos Zsuzsa, Sárosdy Judit, Agócs Károly]. - 2001. - 200, [12] p. : ill., színes
Eredeti cím: Romanticismu, realismo y modernismo. - Bibliogr.: p. [205-208].
ISBN 963-547-250-1
[13.], Ázsia / [bev. Carmen García-Ormaechea Quero] ; [szövegek Eva Fernández del Campo Barbadillo et al.] ; [ford. Csete Beatrix]. - 2001. - 200 p. : ill., színes
Eredeti cím: Asia. - Bibliogr.: p. [201-208].
ISBN 963-547-315-X
[14.], Amerika, Afrika, ¼ceánia / [bev. Jean-Paul Barbier] ; [szövegek Emma Sánchez Montanes et al.] ; [ford. Székely Ervin]. - 2001. - 200 p. : ill., színes
Eredeti cím: América, África, Oceanía. - Bibliogr.: p. [201-208].
ISBN 963-547-313-3
[15.], A huszadik század / [szerk. Aljenadro Montiel Mues] ; bev. Vera Carvalho ; szövegek Amalia Martínez Munoz ; ford. Székely Ervin. - 2001. - 200 p. : ill., színes
Eredeti cím: Siglo XX. - Bibliogr.: p. [205-208].
ISBN 963-547-368-0
16., A legújabb irányzatok / [szerk. Alejandro Montiel Mues] ; bev. Néray Katalin, Rosa Martínez ; szövegek Rosa Martínez, José Lebrero Stals, Josep Maria Montaner ; ford. Székely Ervin. - 2001. - 212 p. : ill., főként színes
Eredeti cám: Ultimas tendencias. - Bibliogr.: p. [155-158].
ISBN 963-547-369-9


700 M 99
  Művészeti lexikon / főszerk. Zádor Anna és Genthon István. - 3., változatlan kiad. - Budapest : Akad. K., 1981-1984. - 4 db ; 25 cm
ISBN 963 05 2360 4
művészet; lexikon
1. köt., A - E. - 1981. - 679 p. : ill.
ISBN 963 05 2361 2
2. köt., F - K. - 1981. - 742, [1] p. : ill.
ISBN 963 05 2360 4
3. köt., L - Q. - 1983. - 855 p. : ill.
ISBN 963 05 2362 9
4. köt., R - Z. - 2. kiad. - 1984. - 789 p. : ill.
ISBN 963 05 2364 7


700 M 99
  Művészlexikon. - Budapest : Corvina, 1994-1995. - 4 db ; 29 cm
Eredeti cím: The encyclopedia of visula art
ISBN 963-13-3967-X
művészet; művészek; lexikon
1. köt., Aalto-Duquesnoy. - 1994. - 192 p. : ill., részben színes reprod.
ISBN 963-13-3968-8
2. köt., Dürer-Lievensz. - 1994. - 193-384. p. : ill., részben színes reprod.
ISBN 963-13-3969-6
3. köt., Limbourg - Ribalta. - 1995. - p. 385-576. : ill., részben színes reprod.
ISBN 963-13-3970-X
4. köt., Ribera - Zurbarán. - 1995. - p. 577-766.  : ill., részben színes reprod.
ISBN 963-13-3971-8


700 M 99
  Művészportálok : Belvárosi Művészek Társasága ... : Budapest Galéria, 1983. augusztus 13 - szeptember 13. = Artisportals : Downtown Artists' Society ... / [szerk. ... Kovács Péter Balázs] ; [kiállításrend. ... Török Tamás] ; [fényképek ... Vidovics István, Lippay Ágnes, Prutkay Péter] ; [tanulmányok ... Szegő György, Wehner Tibor]. - Budapest : Belvárosi Művészek Társasága, 1998. - [318] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-0495-91-0 kötött
képzőművészet; kiállítás


700 N 25
Nagy Márta
  A magyarországi görög diaszpóra egyházművészeti emlékei / Nagy Márta ; [a fotókat kész. Dömötör Mihály]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 1998- . - 29 cm
ISBN 963-472-343-8
1., Ikonok, ikonosztázionok. - 1998. - 270 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 215-222.
ISBN 963-472-288-1
ortodox kereszténység; művészet; Magyarország; kézikönyv


700 N 87
Novotny Tihamér
  Első világháborús katonaemlékek antropológiai és művészetszociológiai vizsgálata / Novotny Tihamér ; [készült az Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézetének gondozásában]. - Budapest : Múzsák, 1987. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 564 209 1 fűzött
háború; művészetszociológia; történelem; antropológia


700 P 23
Panofsky, Erwin
  Idea : Adalékok a régebbi művészetelmélet fogalomtörténetéhez / Erwin Panofsky ; [ford. Szántó Tamás]. - Budapest : Corvina, 1998. - 154 p. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177) . (A művészettörténet alapjai)
ISBN 963-13-4237-9 fűzött
művészet; elmélet; művészetelmélet; történet


700 P 39
Pastoureau, Michel
  Blue : The history of a color / Michel Pastoureau. - Princeton, NJ ; Oxford : Princeton University Press, 2001. - 216 p. : ill., színes ; 25 cm
Címford.: Kék : Egy szín története
ISBN 0-691-09050-5 kötött
színek; kék; pszichológia; művészet; társadalom; történet


700 P 57
Perneczky Géza
  Fraktálok és eseményminták / Perneczky Géza. - Budapest : Kijárat, 1998. - 118 p. : ill. ; 20 cm. - (Teve könyvek, ISSN 1416-1087 ; 9.)
Bibliogr.: p. 112-118.
ISBN 963-9136-12-3 fűzött
művészet; matematika


700 P 69
Pierre, José
  DuMont's kleines Lexikon der Pop Art / José Pierre ; [Bearb. Karin Thomas] . - Köln : DuMont, 1978. - 146 p. : ill. ; 18 cm. - (DuMont Kunsttaschenbücher ; 71.)
Címford.: DuMont pop-art kislexikon. - Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 3 7701 0919 8 fűzött
képzőművészet; pop art; lexikon


700 P 72
Piper, David
  A művészet élvezete / David Piper ; [a szerző mtársai Christopher Cornford, Peter Oven] ; [ford. Turai Hedvig]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 1999. - 259 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Eredeti cím: The joy of art
ISBN 963-208-629-5 kötött
festészet; grafika; esztétika; kézikönyv


700 P 85
Popper, Frank
  Die kinetische Kunst : Licht und Bewegung, Umweltkunst und Aktion / Frank Popper. - Köln : DuMont Schauberg, 1975. - 205 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (DuMont Dokumente)
Címford.: Kinetikus művészet : Fény és mozgás, környezetművészet és akció. - Bibliogr.: p. 192-201.
ISBN 3 7701 0768 3 fűzött
kinetikus művészet


700 P 86
Porter, James A.
  Modern negro art / James A. Porter. - With a new preface by the author. - New York : Arno [et al.], 1969. - 272 p. : ill., reprod. ; 21 cm
Címford.: Modern néger művészet. - Bibliogr.: p. 183-192.
Fűzött
művészet; négerek; Amerikai Egyesült Államok


700 P 90
Presler, Gerd
  L'art brut : Kunst zwischen Genialität und Wahnsinn / Gerd Presler ; [die Veröffenlichung der Texte von Jean Dubuffet und Michel Thévoz]. - Köln : DuMont, 1981. - 182 p. : ill. ; 18 cm. - (DuMont-Taschenbücher ; 111.)
Címford.: Art brut : Művészet zsenialitás és téboly között. - Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 3 7701 1307 1 fűzött
képzőművészet; art brut


700 M 99
Princi, Eliana
  Az expresszionizmustól a szürrealizmusig / Eliana Princi ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2009. - 406 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 14.)
Eredeti cím: Il novocento : Prima parte : La grande storia dell'arte
ISBN 978-963-13-5784-4 kötött
művészettörténet; expresszionizmus; kubizmus; futurizmus; szürrealizmus; Európa; kézikönyv


700 R 29
Rajkó Andrea
  Művészettörténet : 1. köt., A kezdetektől a 19. századig / írta Rajkó Andrea, S. Nagy Katalin. - Budapest : Typotex, 2009. - 210 p. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-279-075-6 fűzött
művészet; történet


700 R 29
Rajkó Andrea
  Művészettörténet : 2. köt., A 19. és a 20. század / írta Rajkó Andrea, S. Nagy Katalin. - Budapest : Typotex, 2010. - 201 p. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-279-292-7 fűzött
művészet; történet


700 R 72
Richter, Gert
  Kitsch-Lexicon von A bis Z : Erbauliches, belehrendes, wie auch vergnügliches / von Gert Richter. - Gütersloh : Prisma, 1985. - 240 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 3 570 096638 6 kötött
giccs; lexikon


700 R 72
Richter, Gert
  Mitológiai és bibliai jelenetek a művészetben : Képes lexikon / Gert Richter, Gerhard Ulrich ; ford. Honti Katalin, Ungváry Renáta. - 2. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 316 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Lexikon der Kunstmotive
ISBN 963-547-261-7 kötött
Biblia; mitológia; képzőművészet; lexikon


700 R 75
Ripa, Cesare
  Iconologia / Cesare Ripa ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Sajó Tamás]. - Budapest : Balassi, 1997. - 693 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-506-154-4 kötött
művészet; képzőművészet; ikonográfia


700 R 80
  Román stílus : Építészet, szobrászat, festészet / [összeáll. és szerk. Rolf Toman] ; [fotó Achim Bednorz] ; [a magyar kiadást Végh János szerk.] ; [ford. Havas Lujza, Körber Ágnes, ... Prékopa Ágnes]. - Budapest : Kulturtrade, 1998. - 481 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 32 cm
Eredeti cím: Die Kunst der Romantik. - Bibliogr.: p. 470-475.
ISBN 963-9069-53-1 kötött
művészet; történet; román stílus; építészet; szobrászat; festészet; Európa; kézikönyv


700 R 80
  A romantika enciklopédiája : Festészet, szobrászat, építészet, irodalom, zene / összeáll. Francis Claudon. - [Budapest] : Corvina, 1990. - 378 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Eredeti cím: Encyclopédie du romantisme. - Sinkó Katalin "A magyar romantikus festészet" c. utószavával
ISBN 963 13 2665 9 kötött
romantika; festészet; szobrászat; építészet; irodalom; zene; lexikon


700 R 80
Romé, Lucienne
  Erotische Kunst der Naturvölker / Text von Lucienne und Jésus Romé. - Fribourg : Liber, 1982. - 94 p. : színes ill. ; 28 cm
Címford.: Természeti népek erotikus művészete
Kötött
törzsi művészet; erotika


700 R 85
Roojen, Pepin van
  Ornamental design / [... by Pepin van Roojen]. - Amsterdam : The Pepin Press, 2001. - 544 p. : ill. ; 29 cm. - (Visual encyclopedia)
Címford.: Diszítőművészet
ISBN 90-5496-078-7 fűzött
díszítőművészet; motívumkincs; mművészet; történet


700 R 98
  A rútság története / szerk. Umberto Eco ; [mtárs Elisabetta Sgarbi főszerk.]. - Budapest : Európa, 2007. - 454 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Eredeti cím: Storia della bruttezza. - Ford. Sajó Tamás. - Bibliogr.: p. 441-445.
ISBN 978-963-07-8391-0 kötött
esztétika; rútság; művészetfilozófia; történeti feldolgozás


700 S 20
Sarti, Susanna
  Görög művészet / Susanna Sarti ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, 2007. - 383 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 3.)
Eredeti cím: L'arte greca
ISBN 978-963-13-5654-0 kötött
művészettörténet; ókor; Görögország; kézikönyv


700 S 39
Schuster, Martin
  Kunst-Psychologie : "Wodurch Kunstwerke wirken" / Martin Schuster, Horst Beisl ; mit einem Beitrag von Manfred Hahn. - Köln : DuMont, 1978. - 274 p. : ill., részben színes reprod. ; 18 cm. - (DuMont-Kunst-Taschenbücher ; 61.)
Címford.: Művészetpszichológia : "Amivel a műalkotások hatnak". - Bibliogr.: p. 257-265.
ISBN 3 7701 0953 8 fűzött
művészetpszichológia


700 S 49
Segin, L. F.
  Die Sprache des Bildes : Form und Konvention in der alten Kunst / L. F. Shegin ; mit einem Vorwort von B. A. Uspenski. - Dresden : Verlag der Kunst, 1982. - 217 p. : ill. ; 28 cm. - (Neue Bibliothek der Kunst- und Kulturgeschichte)
Címford.: A kép nyelve : Forma és konvenció a régi művészetben
Kötött
művészet; középkor; történet


700 S 50
Sembach, Klaus-Jürgen
  Szecesszió : A megbékélés utópiája / Klaus-Jürgen Sembach ; [... ford. Földényi F. László]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 1999. - 240 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Eredeti cím: Jugendstil. - Bibliogr.: p. 238.
ISBN 963-9192-67-8. ISBN 3-8228-8235-6 kötött
művészet; történet; szecesszió


700 S 68
Sógor Györgyné Mialkovszky Mária
  A képzőművészet és az iparművészet története / Sógor Györgyné Mialkovszky Mária. - 4. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., 1981. - 349 p., 8 t. : ill., részben színes ; 25 cm
Tankönyv. 26.482
ISBN 963 10 4012 7 kötött
képzőművészet; építészet; iparművészet; történet


700 S 68
  A sokarcú kép : Válogatott tanulmányok a képek logikájáról / szerk. Horányi Özséb. - 2. mód. kiad. - Budapest : Typotex, 2003. - 447 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibiliogr.: p. 407-447.
ISBN 963-9326-76-3 fűzött
művészet


700 M 99
Soldi, Sebastiano
  Az ókori Közel-Kelet művészete / Sebastiano Soldi ; [ford. Klukon Beatrix] . - Budapest : Corvina, 2006. - 359 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 1.)
Eredeti cím: L'arte de vicino oriente. La grande storia dell'arte
ISBN 963-13-5554-3 kötött
művészettörténet; ókor; Közel-Kelet; kézikönyv


700 S 96
Sullivan, Michael
  Chinese art : Recent discoveries / Michael Sullivan. - London : Thames and Hudson, 1973. - 63 p., 64 t. : színes ill. ; 19 cm. - (Dolphin art books)
Címford.: Kínai művészet : Újabb felfedezések
ISBN 0 500 41050 X fűzött
művészet; Kína


700 S 98
  Surrealizmus : Szürrealista különszám / főszerk. Villányi László. - Győr : Bartók Béla m. Művel. Kp., 1990. - 102 p., [17] t.fol. : ill. ; 29 cm
A Műhely, ISSN 0138-922X különszáma
Fűzött
szürrealizmus; művészet


700 Sz 24
  Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban / [a forrásgyűjteményt összeáll., a másképp nem jelölt szövegeket ford., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Bugár M. István] ; [a rabbinikus szövegek ford. a jegyzetekkel Kövér András, a kopt szövegek ford. a jegyzetekkel Hasznos Andrea munkája]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2004. - 2 db ; 19 cm. - (Catena. Fordítások, ISSN 1587-2580 ; 6.)
ISBN 963-9568-74-0 fűzött
képzőművészet; kereszténység
1. köt. - 286 p.
ISBN 963-958-36-8
2. köt. - 212 p.
ISBN 963-9568-37-2


700 Sz 71
  A szépség története / szerk. Umberto Eco ; [szövegeit írta és az adott fejezethez tartozó szöveggyűjteményt összáll. Umberto Eco ... és Girolamo de Michele ... ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2007. - 438 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Eredeti cím: Storia della bellezza. - Bibliogr.: p. 431-433.
ISBN 978-963-07-8308-8 kötött
szépség; esztétika; történet; művészetfilozófia


613.88 Sz 73
  A szerelem kertjében : Erotikus jelképek a művészetben / [szerk, Hoppál Mihály és Szepes Erika]. - Budapest : Szépirod. Kvk., 1987. - 301 p., [4] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963 15 3176 7 kötött
erotika; művelődéstörténet; művészet; szimbólum


700 Sz 80
Szilárdfy Zoltán
  Ikonográfia - kultusztörténet : Képes tanulmányok / Szilárdfy Zoltán. - Budapest : Balassi, 2003. - 441 p., CCL t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalom- és képjegyzék német nyelven is. - Szilárdfy Zoltán műveinek jegyzéke: p. 436-[442].
ISBN 963-506-501-9 kötött
barokk; művészet; vallás; ikonográfia; kézikönyv


700 Sz 82
  A szimbolizmus enciklopédiája : Festészet, grafika, szobrászat, irodalom, zene, színház / összeáll. Jean Cassou. - [Budapest] : Corvina, 1985. - 356 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Eredeti cím: Encyclopédie du symbolisme. - Szabadi Judit: "A szimbolizmus Magyarországon" c. utószavával
ISBN 963 13 1902 4 kötött
szimbolizmus; művészet; festészet; grafika; szobrászat; irodalom; zene; színház; lexikon


I-883
  Tanulmányok a vizuális kultúráról / szerk. Horányi Özséb. - [S.l.] : [s.n.] , [s.d.]. - 504, [120] p. : ill. ; 30 cm
Soksz., fűzetlen. - Kéziratként
vizualitás


700 T 91
Tribe, Mark
  Újmédia-művészet / Mark Tribe, Reena Jana ; Uta Grosenick szerk. ; [m. ford. Beöthy Balázs]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, 2007. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-3-8228-4826-5 fűzött
művészettörténet; alkalmazott grafika; multimédia


700 V 11
Vadas József
  Művészeti vademecum / írta Vadas József ; [a szavak eredetének magyarázata Tótfalusi István munkája]. - Budapest : Móra, 1994. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7207-4 kötött
művészet; lexikon


700 V 62
Vayer Lajos
  Az itáliai reneszánsz művészete : [Egyetemi tankönyv] / Vayer Lajos ; [a rajzokat és a térképeket Lengyel János kész.]. - [Budapest] : Corvina, 1998. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Bibliogr.: p. 232-342.
ISBN 963-13-4521-1 fűzött
művészet; történet; Olaszország


700 V 93
  A vizuális kultúráról / [szerk. S. Nagy Katalin]. - [Budapest] : Kossuth K., 1982. - 436 p. ; 20 cm. - (Vélemények - viták, ISSN 0139-4010)
Bibliogr.: p. 427-[437].
ISBN 963 09 2079 4 fűzött
vizuális kultúra; környezet


700 W 40
Weinstein, Jay
  A collector's guide to Judaica / Jay Weinstein. - London : Thames and Hudson, 1985. - 240 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Címford.: Judaica-gyűjtők útmutatója
ISBN 0 500 23440 X kötött
zsidó vallás; művészet; iparművészet


700 Z 61
Zolnay Vilmos
  A művészetek eredete : Pokoljárás / Zolnay Vilmos. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Magvető, 1983. - 591 p. : ill. ; 20 cm
Az 1. kiadás címe: Pokoljárás. - Bibliogr.: p. 553-562.
ISBN 963 271 824 0 kötött
művészet; őstörténet; vallás; kulturális antropológia


vissza