670/680 Különféle iparágak. Mesterségek. Barkácsolás


677 C 20
Christopher, F. J.
  Basketry / F. J. Christopher ; ed. by Marjorie O'shaughnessy. - New York : Dover, 1952. - 108 p., [8] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Dover-Foyle handbook)
Címford.: Kosárfonás
ISBN 486 20677 7 fűzött
vesszőfonás; kosárfonás


685.1 C 30
  The Country Life book of saddlery and equipment / consultant ed. Elwyn Hartley-Edwards. - Feltham, Middlesex : Country Life Books, 1981. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A quarto book)
Címford.: Szíjgyártás, nyergesmesterség és lószerszám
ISBN 0 600 38429 2 kötött
szíjgyártás; nyergesmesterség; lószerszám


689 C 72
  Csináld magad! : A barkácsolók mindentudó kézikönyve / [ford. Bársony Ildikó, Botlik Józsefné, Tímár József]. - 2. jav. kiad. - Bp. : M. Kvklub, 2000. - 376 p. : ill., színes ; 29 cm
A ford. a "Das neue Do-it-yourself-Handbuch" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-547-132-7 kötött
barkácsolás; kézikönyv


674 C 90
Czagány Lajos
  A fa díszítő faragása / Czagány Lajos ; [a grafikák és a faragványok a szerző saját munkái]. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., 1985. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (Sajátkezűleg, ISSN 0324-5039)
ISBN 963 10 6184 1 fűzött
fafaragás


677.54 E 12
Eckert-Ulrich, Jeanette
  Kosárfonás / Jeanette Eckert-Ulrich ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2002. - 63 p. : ill., főként szánes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 3. ksz.)
Eredeti cím: Peddigrohr
ISBN 963-9327-84-0 fűzött
kosárfonás


745 E 86
Ericson, Lois
  The bag book / Lois Ericson and Diane Ericson. - New York [etc.] : Van Nostrand Reinhold, 1976. - 112 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: A táskakészítés könyve
ISBN 0 442 22327 7 fűzött
táska; textilmunka; bőrmunka; kosárfonás; horgolás; szövés


674 F 10
  A faanyagok enciklopédiája : Amit a világ fáiról tudni kell / főszerk. Aidan Walker ; [fotók Paul Forrester, Martin Norris] ; [ill. Martin Brown, John Woodcock] ; [ford. Szakály Zsuzsanna Dóra]. - Budapest : Cser K., 2006. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: The encyclopedia of wood
ISBN 963-7418-67-9 kötött
fa; anyagismeret; faipar


745 A 70
Gaul Emil
  Anyagok : Útmutató az "Anyagok" című képes technikakönyv használatához / [írta Gaul Emil, Fekete János] ; [a meséket vál. Kovács Ágnes]. - Budapest : M. Keresk. Kamara : OPI, 1981. - 48 p. ; 20 cm
Fűzött
technikai nevelés; agyag; papír; kő; fa; textília


745.53 G 61
Grant, Bruce
  Leather braiding / by Bruce Grant and ill. by Larry Spinelli. - Cambridge, MD : Cornell Maritime Press, 1961. - 173 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Bőrfonás
ISBN 0 87033 039 X fűzött
bőrmunka; szíjgyártás


674 G 67
  Das grosse Buch vom Holz / [Editor Martin Bramwell]. - München : Schuler, 1977. - 276 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: A fa(megmunkálás) nagy kézikönyve
fa; fák; famunka; faszobrászat


674 G 79
Gyarmati Béla
  Faanyagvédelem / Gyarmati Béla, Igmándy Zoltán, Pagony Hubert. - 2. átd. kiad. - Bp. : Mezőgazd. Kvk., 1975. - 397 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963 230 755 0 v.
fa


745 H 38
Hartel, Traudel
  Papírmerítés / Traudel Hartel ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2002. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 6. ksz.)
Eredeti cím: Papierschöpfen
ISBN 963-9445-10-X fűzött
papírmerítés; barkácsolás


677.54 I 54
  Indian basket weaving / by the Navajo School of Indian Basketry : Dover, 1971. - 103 p. : ill. ; 24 cm. - (Dover books on folk art and crafts)
Címford.: Indián kosárfonás
ISBN 0 486 22616 6 fűzött
kosárfonás; indiánok; Észak-Amerika


674 J 72
Jones, Andrew
  Stickmaking : A complete course / Andrew Jones and Clive George. - [3.] repr. - Lewes : Guild of Master Craftsman Publications, 2000. - viii, 150 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Címford.: Bot készítés : A teljes munkafolyamat
ISBN 1-86108-083-2 fűzött
bot; famunka; kézművesség


745 K 98
Kunkel, Annette
  Gyertyaöntés / Annette Kunkel ; [ford. Varga Edit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7546 ; 2002/55.)
Eredeti cím: Kerzen giessen end formen
ISBN 963-9445-35-5 fűzött
gyertyaöntés; barkácsolás


674 L 25
Langsner, Drew
  Country woodcraft / Drew Langsner. - Emmaus, PA : Rodale Press, 1978. - XV, 304 p. : ill. ; 24x20 cm
Címford.: Falusi famegmunkálás. - Bibliogr.: p. 297-299.
ISBN 0 87857 200 7 v.
famunka; szerszámok; mezőgazdaság


674 L 25
Langsner, Drew
  Green woodworking : A hands-on approach / Drew Langsner. - 2. ed. - Asheville, NC : Lark Books, 1995. - 176 p. : ill. ; 26 cm. - (Country workshop handbook)
Címford.: A nyers fa megmunkálása
ISBN 0-937274-82-8 fűzött
kézművesség; famunka


674 L 28
Larkman, Brian
  Woodwork / by Brian Larkman ; with illustrations by Gerald Witcomb. - Loughborough : Ladybird Books, 1973. - 50 p. : ill. ; 18 cm. - (Learnabout...)
Címford.: Famunkák
ISBN 0 7214 0338 7 kötött
famunka


674 L 46
Lele Dezső
  Faipari anyag- és gyártásismeret / Lele Dezső, Földesi János, Neuwirth Edit . - 4. kiad. - Bp. : Műszaki Kvk., 1981. - 265 p. : ill. ; 25 cm
Tankönyv. 36018
ISBN 963 10 4127 1 fűzött
famunka; faipar


674 L 46
Lele Dezső
  Faipari technológia : A faipari szakközépiskolák II. osztálya számára / Lele Dezső. - Bp. : Műszaki Kvk.. - 24 cm
2., [Ragasztás, csiszolás, felületkezelés]. - 4. kiad. - 1986. - 135 p.
Tankönyv. 28802/II
ISBN 963 6863 3
famunka; faipar


745 L 89
Lucie-Smith, Edward
  The story of craft : The craftsman's role in society / Edward Lucie-Smith . - Oxford : Phaidon, 1981. - 288 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: A kézművesség története : A kézműves szerepe a társadalomban. - Bibliogr.: p. 282-284.
ISBN 0 7148 2037 7 v.
kézművesség; iparművészet; történet


675 L 95
Lukovszky Ilona
  Bőrmívesség / Lukovszky Ilona. - Budapest : Múzsák, 1986. - 108 p. : ill. ; 34 cm. - (Kaptár, ISSN 0237-4161)
ISBN 963 563 098 0 fűzött
bőrmunka


674 M 39
Mason, Bernard S.
  Woodcraft and camping / by Bernard S. Mason ; ill. by Frederic H. Kock. - New York : Dover, 1974. - vi, 580 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Famunkák és táborozás
ISBN 0 486 21951 8 fűzött
kézművesség; bőrmunka; famunka; kéregmunka; indiánok; táborozás; Észak-Amerika


674 M 56
Mesirow, Kip
  The care and use of Japanese woodworking tools / Kip Mesirow, Ron Herman. - 3. impr. - Woburn, MA : Woodcraft Supply Co., 1980. - 95 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Japán famegmunkáló szerszámok karbantartása és használata
ISBN 0 918036 fűzött
famunka; szerszámok; Japán


674 M 83
Molnár Sándor
  Faanyagismerettan / Molnár Sándor. - Budapest : Mezőgazdasági Szaktudás K., 1999. - 467 p. : ill. ; 25 cm
Borító- és gerinccím: Faanyagismeret. - Bibliogr.: p. 443-451.
ISBN 963-356-282-1 kötött
fa; faanyag; faipar


635.9 N 15
Nagy Béla
  Virágkötészet / [Nagy Béla]. - 2. változatlan kiad. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1986. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Kertészeti szakközépiskolák tankönyve
ISBN 963 232 189 8 fűzött
virágrendezés


686 N 24
Nagy László
  Könyvkötés / Nagy László, Türk Péter, Kelemen Eörs ; [a marginális szövegeket és kieg. mellékleteket szerk. Kelemen Eörs] ; [a marginális szövegek írásában közrem. Schramkó Péter, Devics József, Lót János] ; [a színes illusztrációkat, a kézi műveletek ábráit Nagyistók István kész.]. - Budapest : Pytheas, 2005. - 186 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-7483-75-6 kötött
könyvkötészet


677.54 N 25
Nagy Mari
  Kaskötés, kosárfonás / Nagy Mari, Vidák István. - Utánny. - Budapest : Múzsák, [1985]. - 79 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterségek, ISSN 0209-8164)
ISBN 963 564 088 9 fűzött
kosárfonás


677.54 N 45
Nagy Mari
  A kosárkötés magyar hagyományai : Szakajtókötés, szatyorkötés, gyékényszövés, dikó- és székkészítés, kópickötés, kaskötés, kosárfornás, hátikosár kötés / Nagy Mari, Vidák István ; [rajz. Burka Beáta, Remsey András, Vidák István] ; [a ... felvételeket Kunkovács László et al. kész.]. - [Budapest] : [Flaccus], 2003. - 206 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 963-430-322-6 fűzött
kosárkötés; magyar néprajz


674 P 43
Pataky József
  Kádár szakmai ismeret / Pataky József. - Bp. : Műszaki Kvk., 1976. - 328 p. : ill. ; 24 cm
Tankönyv szakmunkásképző iskolák II-III. osztálya számára. 36246. - Bibliogr.: p. 320.
ISBN 963 10 1471 1 fűzött
kádáripar


680 R 45
Recska Endre
  Fafeldolgozó vasszerszámok védjegyei : Fafeldolgozó vasszerszámokon található bejegyzett védjegyek az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország területén, 1876-1945 / Recska Endre. - Budapest : Recska E., 2007. - 357 p. : ill. ; 21 cm
A bev. és a tartalomjegyzék német és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 57.
ISBN 978-963-0623-18-6 fűzött
ipartörténet; fafeldolgozó ipar; vasszerszám; védjegy; Osztrák-Magyar Monarchia; Magyarország


745 R 88
Róth Ágnes
  Szattyán : Oktatási segédanyag bőrműveseknek / Róth Ágnes, Torma László. - Százhalombatta : Szerzők, 2001. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 963-440-648-3 fűzött
bőrművesség; iparművészet; néprajz


686 R 92
Rozsondai Marianne
  Könyvkötés / Rozsondai Marianne ; [Kónya Katalin rajz] ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Budapest : Barnaföldi G. Archívum, 2002. - 32 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-86182-6-4 fűzött
könyvkötészet


674 S 13
Samodai Lajos
  Faszobrász szakmai ismeret / Samodai Lajos. - Budapest : Műszaki Kvk., 1973. - 197 p., 3 öh. t. : ill. ; 29 cm
Tankönyv szakmunkásképző iskolák számára. 36138. - Bibliogr.: p. 191-193.
Fűzött
famunka; faszobrászat; szerszámok; bútordíszítés


745 S 34
Schneider, Richard C.
  Crafts of the North American Indians : A craftsman's manual / Richard C. Schneider. - New York [etc.] : Van Nostrand Reinhold, 1972. - 325 p. : ill. ; 23x19 cm
Címford.: Észak-amerikai indián kézművesség. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 442 27442 4 fűzött
kézművesség; indiánok; szerszámok; bőrmunka; gyöngy; háncsmunka; kosárfonás; kerámia; játékbaba; Észak-Amerika


689 S 67
Slodowy, Adam
  Szeretek barkácsolni / Adam Slodowy. - 2. kiad. - Bp. : Műszaki Kvk., 1987. - 471 p. : ill. ; 20 cm. - (Sajátkezűleg, ISSN 0324-5039)
Eredeti cím: Lubie majsterkowac
ISBN 963 10 7221 5 fűzött
barkácsolás; játék


674 S 91
Stewart, Richard
  Modern design in wood / Richard Stewart. - London : John Murray, 1979. - VIII, 88 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Modern faiparművészet
ISBN 0 7195 3536 0 v.
famunka; játékszerek; bútor


674 Sz 36
Szász Tibor
  Famunkák jó szerszámmal / Szász Tibor. - [Bp.] : Műszaki Kvk., 1986. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szabadidő - hasznosan, ISSN 0237-4501)
ISBN 963 10 6633 9 fűzött
famunka; barkácsolás


674 Sz 36
Szász Tibor
  Famunkák szakszerűen / Szász Tibor. - Bp. : Műszaki Kvk., 1986. - 172 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szabadidő - hasznosan, ISSN 0237-4501)
ISBN 963 10 6818 8 fűzött
famunka; barkácsolás


671 T 50
Theophilus (presbiter)
  A különféle művességekről / Theophilus presbyter ; [ford., jegyzetekkel és illusztrációkkal ell., a történeti bev. részt írta] Takács Vilmos . - Budapest : Műszaki Kvk., 1986. - 171 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Schedula diversarum artium. - Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 963 10 6550 2 kötött
technika; fémművesség; üvegművesség; festés; középkor; történet


635.9 V 90
  Virágkötészet / szerk. Wenkszy Ágnes. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 1993. - 195 p., [48] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. p. 193-194.
ISBN 963 8160 57 8 kötött
virágkötészet


745 W 75
Williams, Christopher
  Craftsmen of necessity / Christopher Williams. - New York : Vintage, 1974. - 182 p. : ill., fotók ; 20x20 cm
Címford.: A szükség kézművesei
ISBN 0 394 71022 3 fűzött
kézművesség; szerszámok; építészet; házépítés