659.3 Tömegkommunikáció
Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás
Új médiumok


659.3 H 98
  A 21. századi kommunikáció új útjai : Tanulmányok / szerk. Nyíri Kristóf. - Budapest : MTA Filoz. Kutatóint., 2001. - 294 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A 21. század kommunikációja)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Német és angol ny. összefoglalókkal
ISBN 963-70-6535-0 fűzött
kommunikáció; elektronikus kommunikáció; mobil kommunikáció; internet; információs társadalom


659.3 A 15
Abramson, Jeffrey
  The electronic commonwealth : The impact of new media technologies on democratic politics / Jeffrey B. Abramson, F. Christopher Arterton, Gary R. Orren. - New York, NJ : Basic Books, 1988. - xvi, 331 p. ; 25 cm
Címford.: Az elektronikus nemzetközösség : Az új média technológiáinak hatása a demokratikus politikára. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 297-318.
ISBN 0 465 01878 5 kötött
kommunikációs technológia; kommunikációpolitika; információs technológia; televízió; sajtószabadság; választás; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia; Amerikai Egyesült Államok


659.1 A 26
  Advertising and popular culture : Studies in variety and versatility / ed. by Sammy R. Danna. - Bowling Green, OH : Bowling Green State University Popular Press, 1992. - 162 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: A hirdetés és a populáris kultúra : Változatosság és változékonyság
ISBN 0-87972-527-3 kötött
hirdetés; reklám; divat; kulturális hatás; társadalmi hatás; szociológia; pszichológia; szemiotika; szimbólum; populáris kultúra; Amerikai Egyesült Államok


659 A 73
  Approaches to communication planning / ed. by John Middleton. - Paris : Unesco, 1980. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographs on communication planning ; 1)
Címford.: A kommunikáció tervezés változatai. - Bibliogr. az egyes fejezetek végén
ISBN 92 3 101801 9 fűzött
kommunikáció


659.3 A 86
Arterton, F. Christopher
  Teledemocracy : Can technology protect democracy? / by F. Christopher Arterton. - Newbury Park, CA [etc.] : Sage, 1987. - 224 p. ; 22 cm. - (Sage library of social research ; 165.)
Eredeti cím: Teledemokrácia : Védelmezheti-e a technológia a demokráciát?
ISBN 0 8039 2873 fűzött
kommunikációpolitika; politikai részvétel; demokrácia; humánökológia - politikai ökológia; Amerikai Egyesült Államok


I-082
Aune, Kelly
  Az integráció és az emberiség fogalmának holista értelmezése irányába mutató evoluciós folyamat [Ismertetés] = The evolutionary move towards integration and holism in humanity : A case for an internal communication model / Kelly Aune. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1985 (In: ETC. 40. vol. 1. no. 1983. p. 22-37.). - 3 fol. ; 29 cm
kommunikáció; evolúció; tudat; integráció; holizmus


659.3 B 13
Bagdikian, Ben H.
  The media monopoly / Ben H. Bagdikian. - 2. ed. - Boston, MA : Beacon Press , 1987. - xxiii, 274 p. ; 20 cm
Eredeti cím: A média-monopólium
ISBN 0 8070 6171 9 fűzött
tömegkommunikáció; monopólium; kommunikációpolitika; kommunikációs ipar; demokrácia; Amerikai Egyesült Államok


I-369
Baldwin, Thomas F.
  Cable communication / Thomas F. Baldwin, D. Stevens McVoy. - [S.l.] : [s.n.], [post 1982]. - p. 12-109.
Fénymásolt részlet, az eredeti mű megjelenési és terjedelmi adatai nélkül (53 fol.)
kábelkommunikáció


654.19 B 20
Bali József
  Műholdas műsorszórás / Bali József, Bőti László, Kántor Csaba. - Budapest : Műszaki Kvk., 1984. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Elektronika, ISSN 0133-0993)
ISBN 963 10 5398 9 fűzött
műholdas televízió


I-730/2
Baráz Péter
  A magyar televíziós műsortermelés fejlesztésének pénzügyi és beruházási szükségletei, a műsortípusok szerinti költségalakulás várható tendenciái 2010-ig / Baráz Péter, Kövesdi László. - Budapest : MTV : TK, 1987. - 30 fol. ; 29 cm
Készült az Országos Tervhivatal számára "A tömegkommunikációs rendszer hosszútávú fejlesztése" c. koncepció kidolgozása keretében. - Gépelt kézirat fmás.
tömegkommunikáció; televízió; trendek; Magyarország


655 B 32
Barbier, Frédéric
  A média története : Diderot-tól az internetig / Frédéric Barbier, Catherine Bertho Lavenir ; [ford. Balázs Péter]. - Budapest : Osiris, 2004. - 402 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Eredeti cím: Histoire des médias. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-643-6 kötött
könyvtörténet; tömegkommunikáció; távközlés; internet


654.19 B 32
Barcy Magdolna
  Családok tévétükörben / Barcy magdolna, Hoffmann Márta. - Budapest : MKI, 1989. - 92 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok, beszámolók, jelentések, ISSN 0230-4953 ; 21. évf. 1. sz.)
ISBN 963 333 081 5 fűzött
televíziónézés; család; szociológia


621.39 B 33
Bárdos Sándor
  Kábeltelevízió, videokommunikáció / Bárdos Sándor. - Budapest : Műszaki Kvk., 1983. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Elektronika, ISSN 0133-0993)
ISBN 963 10 4852 7 fűzött
kábeltelevízió; videó; telefax; teletex; videotex


659.3 B 42
  A BBC irányelvei : Tájékoztató műsorok készítéséhez / kiad. a Magyar Televízió. - Budapest : MTV, 1990. - 52 p. ; 29 cm
Fűzött
műsorkészítés; televízió


659.3 B 43
Becker, Samuel L.
  Discovering mass communication / Samuel L. Becker. - 2. ed. - Glenview, IL ; London : Scott, Foresman and Co., 1987. - xvii, 494 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Fedezzük fel a tömegkommunikációt
ISBN 0 673 18390 4 fűzött
tömegkommunikáció; kézikönyv


654.1 B 59
  Beszámoló az Országos Rádió és Televízó Testület 2006. évi tevékenységéről / [kiad. az Országos Rádió és Televízó Testület]. - Budapest : ORTT, 2007. - 504 p. : ill.
ISSN 1419-8649 fűzött
rádió; televízió; műsorszórás; Magyarország


654.1 B 59
  Beszámoló az Országos Rádió és Televízó Testület 2007. évi tevékenységéről / [kiad. az Országos Rádió és Televízó Testület]. - Budapest : ORTT, 2008. - 545 p. : ill.
ISSN 1419-8649 fűzött
rádió; televízió; műsorszórás; Magyarország


654.197 B 84
Bourdieu, Pierre
  Előadások a televízióról / Pierre Bourdieu ; [ford. Erőss Gábor]. - Budapest : Osiris, 2001. - 110 p. ; 19 cm. - (Osiris zsebkönyvtár, ISSN 1585-1222)
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 963-379-923-6 fűzött
tömegkommunikáció; televízió


659.1 B 85
Böckelmann, Frank
  Werbernsehkinder : Fernsehwerbung vor und mit Kindern in der Bundesrepublik Deutschland / Frank Böckelmann, Jürgen Huber, Astrid Middelmann. - Berlin : Spiess, 1979. - 252 p., [10] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (AFK-Studien ; 14.)
Címford.: A reklám-TV gyermekei : TV-reklám gyerekekkel és gyerekek számára az NSZK-ban. - Bibliogr.: p. 239-251.
ISBN 3 920 889 98 3 fűzött
reklám; televízió; gyermekek; Német Szövetségi Köztársaság


659.3 B 88
Brepohl, Klaus
  Lexikon der neuen Medien : Von Abonnement-Fernsehen bis Zweiwegkommunikation / Klaus Brepohl. - Bergisch Gladbach : Lübbe, 1985. - 220 p. : ill. ; 18 cm. - (Bastei-Lübbe-Taschenbuch ; 63079.)
Címford.: Az új médiumok lexikona : Az előfizetéses tévétől a kétirányú kommunikációig. - Bibliogr.: p. 213-219.
ISBN 3 404 63079 3 fűzött
tömegkommunikációs eszközök; lexikon


659.3 B 88
Brepohl, Klaus
  Lexikon der neuen Medien / Klaus Brepohl. - 4. aktualisierte Aufl. - Köln : Deutscher Instituts-Verlag, 1985. - 208 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 3 602 14119 5 fűzött
tömegkommunikációs eszközök; lexikon


659.3 B 88
Brepohl, Klaus
  Telematik : Die Grundlage der Zukunft / Klaus Brepohl. - Bergisch Gladbach : Lübbe, 1983. - 320 p. : ill. ; 18 cm. - (Bastei-Lübbe-Taschenbuch ; 63073)
Címford.: Telematika : A jövő alapja. - Bibliogr.: p. 303-311.
ISBN 3 404 63073 4 fűzött
telematika; tömegkommunikációs eszközök; elektronizáció; videó


301 B 88
Breton, Philippe
  A manipulált beszéd / Philippe Breton ; [ford. Lángh Júlia]. - [Budapest] : Helikon, 2000. - 210 p. ; 21 cm. - (Helikon huszonegy, ISSN 1586-6378)
Eredeti cím: La parole manipulée. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-676-7 fűzött
kommunikáció; reklám; manipuláció


659.3 B 89
Briggs, Asa
  A média társadalomtörténete : Gutenbergtől az internetig / Asa Briggs, Peter Burke ; [ford. Göbölyös Magdolna ..., Konok Péter ..., Gelléri Gábor]. - Budapest : Napvilág, 2004. - 417 p., [28] t. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: A social history of the media. - Bibliogr.: p. 375-394.
ISBN 963-9350-45-1 fűzött
tömegkommunikáció; művelődéstörténet


659.3 B 89
Broderick, Peter
  Labor in the vanguard : Innovative uses of communications technologies by Unions / Peter Broderick. - Washington : Benton Foundation, [1983]. - 16 fol. ; 28 cm
Eredeti cím: A kommunikációs technológiák alkotó használata a nonprofit munkaszervezetekben
Fűzött
videó; kábeltelevízió; nonprofit szervezetek; oktatás


659.3 B 89
Broderick, Peter
  Last stand or new offensive : The struggle for public representation in telecommunications policymaking / Peter Broderick. - Washington : Benton Foundation, [1983]. - 49 fol. ; 29 cm
Eredeti cím: Végállomás vagy új offenzíva? : Harc a közügyek képviseletéért a tömegkommunikációs politizálásban
Fűzött
tömegkommunikáció; politika; nyilvánosság


I-572
Brunner, Ronald D.
  Különbözőség a műsorszórásban [Fordítás] : A válasz a kábeltelevízió volna? / Ronald D. Brunner, Kan Chan. - Népművelési Intézet ; Szőcsik László ; 1984 (In: Journal of Communication). - 30 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai hiányosak
kábeltelevízió


621.39 B 90
Brückner Huba
  Videotex rendszerek és alkalmazásaik / Brückner Huba. - Budapest : SZÁMALK, 1985 . - 277 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 245-251.
ISBN 963 553 114 1 fűzött
videotex; teletext


659 B 91
Buda Béla
  A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei / Buda Béla. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : TK, 1988. - 294 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 19.)
Bibliogr.: p. 275-294.
ISBN 963 333 043 2 fűzött
kommunikáció


654.197 B 95
Budd, John F.
  Corporate video in focus : A management guide to private TV / John F. Budd ; Bruce C. Pennington consulating editor. - Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall ; New York : Executive Enterprises Publications, 1983. - vi, 210 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Középpontban a korporatív videó
ISBN 0 13 176198 fűzött
kábeltelevízió; videó


659.3 B 97
Busby, Linda J.
  Mass communication in a new age : A media survey / Linda J. Busby. - Glenview, IL ; Boston ; London : Scott, Foresman and Co., 1988. - xi, 420 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Tömegkommunikáció egy új korszakban : Áttekintés
ISBN 0 673 18564 8 fűzött
tömegkommunikáció; társadalom; kommunikációs ipar; könyvkiadás; sajtó; filmipar; rádió; televízió; videó; reklám; információ; Amerikai Egyesült Államok


654.197 C 10
  Cable television and the future of broadcasting / ed. by Ralph M. Negrine . - New York : St. Martin's Press, 1985. - 211, [12] p. ; 23 cm
Címford.: A kábeltelevízió és a televíziózás jövője. - Tanulmányok
ISBN 0 312 11318 8 kötött
kábeltelevízió; trendek


654.197 C 16
  Channels of discourse : Television and contemporary criticism / ed. by Robert C. Allen. - Chapell Hill ; London : The University of North Carolina Press, 1987. - 312 p. ; 23 cm
Eredeti cím: A társalgás csatornái : Televízió és kortárs kritika. - Tanulmányok. - Bibliogr.: p. 291-303.
ISBN 0 87078 4176 5 fűzött
televízió; kritika; Amerikai Egyesült Államok


654 C 17
Chilton, Paul
  Text communication : The choices / Paul Chilton and Jill Bird. - Manchester : National Computing Centre, 1988. - 95 p. ; 21 cm
Címford.: Szöveges kommunikáció
ISBN 0 85012 610 X fűzött
telematika


659.3 C 24
Cohen, Richard
  Political communication : A look at the impact of the new technologies / Richard Cohen. - Washington : Benton Foundation, 1982. - 30, [29] fol. ; 29 cm
Eredeti cím: Politikai kommunikáció : Az új technológiák hatásának vizsgálata
Fűzött
tömegkommunikáció; politika


659.3 C 25
  Communication policies in Europe : A selected and annoted bibliography / Centrum voor Communicatiewetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Mass Communication Research Centre Budapest. - [Budapest] : [TK], 1987. - 204 p. ; 29 cm
Címford.: Kommunikációpolitika Európában
ISBN 963 333 055 6 fűzött
kommunikációpolitika; Európa


659 C 25
  Communications and the future : Prospects, promises and problems / edited by Howard F. Didsbury. - Bethesda, MD : Word Future Sciety, 1982. - vii, 357 p. ; 23 cm
Címford.: Kommunikációs rendszerek és a jövő : Távlatok, remények és gondok . - Tanulmányok
ISBN 0 930242 16 5 fűzött
kommunikáció; tömegkommunikáció; információ


I-178/4
Dede, Christopher
  Kommunikációs technikák és az oktatás [Fordítás] : A közelgő átalakulás = Communications technologies and education : The coming transformation / Christopher Dede, Jim Bowman, Fred Kierstead. - Közművelődési Információs Intézet ; Székely Iván ; 1986 (In: Communications and the future / ed. by H. F. Didsbury. - Bethesda, MD : World Future Society, 1982. p. 174-182.). - 11 fol. ; 29 cm
oktatástechnika; kommunikációs technológia


I-178/6
Hitchcock, Henry H.
  Jelenetek a telematikus jövőből [Fordítás] = A scenario of the telematics future / Henry H. Hitchcock, Joseph F. Coates. - Közművelődési Információs Intézet ; Székely Iván ; 1986 (In: Communications and the future / ed. by H. F. Didsbury. - Bethesda : World Future Society, 1982. p. 234-240.). - 9 fol. ; 29 cm
telematika; trendek


I-178/2
Jennings, Lane
  Utópia [Fordítás] : Elérhetjük - számítógéppel = Utopia : We can get there from here - by computer / Lane Jennings. - Közművelődési Információs Központ ; Székely Iván ; 1985 (In: Communications and the future / ed. by H. F. Didsbury . - Bethesda, MD : World Future Soc, 1982. p. 48-52.). - 11 fol. ; 29 cm
közösség; számítógép; elektronika


I-178/1
Jones, Thomas E.
  Kommunikáció önmagunkkal [Fordítás] : A jövő hullámhossza / Thomas E. Jones . - Közművelődési Információs Intézet ; Székely Iván ; 1985 (In: Communications and the future / ed. by H. F. Didsbury. - Bethesda, MD : World Future Society, 1982. p. 241-247.). - 10 fol. ; 29 cm
kommunikáció


I-178/3
Marien, Michael
  Non-kommunikáció és a jövő [Fordítás] = Non-communication and the future / Michael Marien. - Közművelődési Információs Intézet ; Székely Iván ; 1985 (In: Communications and the future / ed. by H. F. Didsbury. - Bethesda, MD : World Future Soc., 1982. p. 62-68.). - 9 fol. ; 29 cm
kommunikáció


I-074
Waterlow, Charlotte
  Hol vannak a parasztok? [Ismertetés] = Where are the peasants? / Charlotte Waterlow. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1985 (In: Communications and the future / ed. H. F. Didsbury. - Bethesda, MD : World Future Society, 1982. p. 291-295.). - 2 fol. ; 29 cm
tömegkommunikáció; parasztság; fejlődő országok


659 C 59
  Communications tomorrow : The coming of the information society : Selections from The Futurist / ed. by Edward Cornish. - 2. print. - Bethesda, MD : World Future Society, 1983. - 159 p. : ill. ; 28 cm. - (The futurist's library)
Címford.: A holnap kommunikációja : Az információ társadalma felé
ISBN 0 930242 14 9 fűzött
tömegkommunikáció; információs társadalom; trendek


I-083
  A holnap kommunikációja [Ismertetés] : Az információ társadalma felé = Communications tomorrow : The coming of the information. - Közművelődési Információs Intézet ; Galgóczi Béla ; 1985 (In: Communications tomorrow / ed. Edward Cornish. - Bethesda, MD : World Future Society, 1983). - 22 fol. ; 29 cm
információs társadalom; kommunikáció; tömegkommunikáció


659.3 C 31
  Critical connections : Communication for the future / Congress of the United States Office of Technology Assessment. - Washington, D.C. : Government Printing Office, 1990. - vii, 395 p. ; 26 cm
Címford.: Kényes kapcsolatok : Hírközlés a jövő számára. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
kommunikációs politika; kommunikációs technológia; hírközlés; Amerikai Egyesült Államok


659.3 C 88
  Culture, society and the media / ed. by Michael Gurevitch [et al.]. - London ; New York : Methuen, 1982. - vii, 317 p. ; 24 cm. - (University paperbacks ; 759.)
Címford.: Kultúra, társadalom, tömegkommunikáció. - Tanulmányok
ISBN 0 416 73510 X fűzött
tömegkommunikáció


659.3 C 35
Csákvári József, ifj.
  Média-galaxis : A tömegkommunikáció nyelve és társadalmi kérdései : Tankönyv a felsőoktatás számára / ifj. Csákvári József, Malinák Judit ; [megj. a "Szimbiózis" Kulturális Antropológia Alapítvány kiadásában]. - [Budapest] : Szimbizózis : Műszaki Kvk., 1998. - 334 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-03-4664-8. ISBN 963-16-2174-X kötött
médiaelmélet; tömegkommunikáció


301 C 45
Császi Lajos
  A média rítusai : A kommunikáció neodurkheimi elmélete / Császi Lajos. - Budapest : Osiris : MTA-ELTE Kommunikációelm. Kutcsop., 2002. - 196 p. ; 20 cm. - (Jel-Kép könyvtár, ISSN 1416-4264)
Bibliogr.: p. 187-196.
ISBN 963-389-317-8 fűzött
kommunikáció; nyilvánosság


659.3 D 31
Dayan, Daniel
  Media events : The live broadcasting of history / Daniel Dayan, Elihu Katz . - Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 1994. - xi, 306 p. ; 21 cm
Címford.: Média események : Történelem egyenes adásban. - Bibliogr.: p. 275-293.
ISBN 0-674-55956-8 fűzött
tömegkommunikáció; televízió


621.39 D 66
  A digitális televízió szolgáltatásai : Bevezetési modellek, külföldi tapasztalatok / szerk. Hazay István ; [kiad. az ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet]. - Budapest : ORTT-AKTI, 2005. - 468 p. : ill. ; 24 cm
Borító és gerinccím: A digitális televíziózás
ISBN 963-216-856-9 fűzött
digitális televíziózás; távközlés


615.8 D 72
Dobrovic, Anatolij Borisovic
  Az emberi érintkezés / Anatolij Dobrovics. - Budapest : Gondolat ; Moszkva : Mir , 1986. - 154 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Obsenie: nauka i iskusstvo
ISBN 963 281 503 3 kötött
kommunikáció; pszichológia; pszichoterápia


654.197 D 97
Dunkley, Christopher
  Television today and tomorrow : Wall-to-wall Dallas? / Christopher Dunkley . - Harmondsworth : Penguin, 1985. - 159 p. ; 20 cm. - (Penguin special)
Címford.: A televízió ma és holnap. - Tendenciák a brit televíziózásban
ISBN 0 14 052360 X fűzött
televízió; Nagy-Britannia


654.19 D 97
Dunnett, Peter J. S.
  The world television industry : An economic analysis / Peter J. S. Dunnett . - London ; New York, NY : Routledge, 1990. - xiii, 246 p. ; 23 cm
Címford.: A televíziós világipar : Gazdasági elemzés. - Bibliogr.: p. 229-235.
ISBN 0-415-00162-5 kötött
televízió; kommunikációs ipar


659.3 E 10
  Az e-kommunikáció kultúrája / szerk. Buzás Ottó. - [Budapest] : Magánkiadás, [2006]. - 976 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 965-972.
ISBN 963-06-0388-8 kötött
kommunikáció; számítástechnika; tömegkommunikáció; művelődéstörténet


654.19 E 71
Erdélyi Ildikó
  A televízió a családban / Erdélyi Ildikó. - [Budapest] : TK, 1988. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Műhely / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0237-2940 ; 4.)
Bibliogr.: p. 82-85.
ISBN 963 333 060 2 fűzött
televízió; pszichológia; kommunikáció; szociológia; család


654.19 E 84
Erdősi Sándor
  Kábeldolgozat : Közönségmérési dilemmák egy próbavizsgálat ürügyén / Erdősi Sándor. - Budapest : TK, 1988. - 82 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok, beszámolók, jelentések / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0230-4952 ; 20. évf. 8. sz.)
ISBN 963 333 0807 fűzött
kábeltelevízió; televíziónézés; szociológia; közönségvizsgálat


I-730/3
Feczkó Iván
  A magyar távközlési hálózat távlati fejlődésének szerepe és hatása a videotex, távmásolás és adatátvitel fejlődésében 2010-ig / Feczkó Iván. - Budapest : TK, 1987. - 27 fol. ; 29 cm
Készült az Országos Tervhivatal számára "A tömegkommunikációs rendszer hosszútávú fejlesztése" c. koncepció kidolgozása keretében. - Gépelt kézirat fmás.
tömegkommunikáció; távközlés; videotex; távmásolás; trendek; Magyarország


654.19 F 36
  Fejér megyei szemle / a Fejér megyei Tanács társadalmi, gazdasági, művelődéspolitikai folyóirata. - 1986. 1. sz. - Székesfehérvár : Fejér m. Lapkiadó V., 1986. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Tematikus szám a televízió, műholdas műsorszórás, kábeltelevízió és videózás témakörében
Fűzött
televízió; műholdas televízió; kábeltelevízió; videó


654.197 F 53
  Fernsehen in Deutschland : Die Bundestagswahl 1969 als journalistische Aufgabe / [zgst. von Christian Longolius]. - Mainz : Hase und Koehler, 1969. - 336 p. ; 21 cm. - (Fernsehen in Deutschland ; 2.)
Címford.: A televízió Németországban : A szövetségi gyűlés 1969-es választása mint újságírói feladat
Fűzött
televízió; újságírás; választás; Német Szövetségi Köztársaság


659.3 F 71
Forester, Tom
  High-tech society : The story of the information technology revolution / Tom Forester. - Oxford : Blackwell, 1988. - viii, 311 p. ; 23 cm
Címford.: A csúcstechnika társadalma : Az információs technikai forradalom története
ISBN 0 631 13652 5 fűzött
információs társadalom; tömegkommunikáció; számítástechnika


I-799/3
Forester, Tom
  Az egész világra kiterjedő média: közösség vagy katasztrófa felé? [Fordítás ] = Globalized media : Toward community or catastrophe? / Tom Forester. - Közművelődési Információs Intézet ; Ozsvald István ; 1989 (In: High-tech society / T. Forester. - Oxford : Blackwell, 1988. p. 36-46.). - fol. 1-20. ; 29 cm
globális kommunikáció; tömegkommunikáció


I-799/4
Forester, Tom
  Kérdések, dilemmák és lehetőségek a mikroelektronika korában [Fordítás] = Issues, dilemmas, and opportunities in the microelectronic age / Tom Forester. - Közművelődési Információs Intézet ; Ozsvald István ; 1989 (In: High-tech society / T. Forester. - Oxford : Blackwell, 1988. p. 49-59.). - fol. 21-41. ; 29 cm
mikroelektronika


654.197 F 92
  Freizeit und Kommunikation im Kabelquartier / Michael Gröner [et al.]. - Marl : Adolf Grimme Institut, 1985. - 136 p. ; 30 cm. - (Was tun mit der Zeit? : Informationen zu Medien-Freizeit-Erwachsenenbildung ; 5.)
Címford.: Szabadidő és kommunikáció a kábeltévés lakónegyedben
Fűzött
kábeltelevízió; lakótelep; szabadidő; Német Szövetségi Köztársaság; Dortmund


659.3 F 93
Fricz Tamás
  Az MSZMP és a tömegkommunikáció : A párt hivatalos nézetei a tömegkommunikáció politikai intézményrendszerben betöltött, illetve társadalmi szerepéről az 1957-1986 közötti tájékoztatáspolitikai témájú dokumentumok tükrében / Fricz Tamás. - Budapest : TK, 1988. - 62 p. ; 23 cm. - (Tanulmányok, beszámolók, jelentések, ISSN 0230-4953 ; 20. évf. 3. sz.)
ISBN 963 333 072 6 fűzött
kommunikációpolitika; magyarország; Magyar Szocialista Munkáspárt


654.197 F 94
Frydman, Marcel
  Televízió és agresszió / Marcel Frydman ; ford. Puskás Gyöngyi. - Budapest : Pont, 1999. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Eredeti cím: Télévision et violence. - Bibliogr.: p. 110-114.
ISBN 963-8336-87-0 fűzött
pszichológia; televízió; gyermeknevelés


659.3 G 20
Gálik Mihály
  Médiagazdaságtan / Gálik Mihály. - [Budapest] : Aula, 1995- . - 24 cm
ISBN 963-503-058-4
1. - 1995. - 119 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-503-031-2
tömegkommunikáció; közgazdaságtan


659.3 G 20
Gálik Mihály
Médiagazdaságtan / Gálik Mihály. - [Budapest] : Aula, 1997. - 24 cm
ISBN 963-503-143-2
1-2. - 1997. - 245 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-503-143-2
tömegkommunikáció; gazdaságtan


659.3 G 20
Gálik Mihály
  Médiagazdaságtan / Gálik Mihály. - Budapest : Aula, 2000. - 407 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9215-86-4 fűzött
tömegkommunikáció; gazdaságtan


659.3 G 20
Gálik Mihály
  Médiaszabályozás / Gálik Mihály, Polyák Gábor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 434 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. szept. 30. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-860-0 kötött
tömegkommunikáció; jog


659.3 G 36
Gerbner, George
  A média rejtett üzenete : Válogatott tanulmányok / George Gerbner ; [... ford. Nagy Zsolt]. - Budapest : Osiris : MTA-ELTE Kommunikációelm. Kutcsop., 2000. - 157 p. ; 20 cm. - (Jel-kép könyvtár, ISSN 1416-4264)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-379-798-5 fűzött
tömegkommunikáció; művelődés; televízió


I-006
Girard, Augustin
  Kábeltelevízió és kultúrpolitika [Fordítás] = Télévision par cable et politique culturelle / Augustin Girard. - Népművelési Intézet ; Pohl Jeromos ; 1984. - 21 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai hiányoznak
kábeltelevízió; művelődéspolitika


654.197 G 47
  Global television / ed. by Cynthia Schneider and Brian Wallis. - New York : Wedge Press ; Cambridge, MA ; London : MIT Press, 1988. - 320 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Globális televízió. - Tanulmányok
ISBN 0 262 69123 X fűzött
televízió; videó; műhold; globális kommunikáció


659.3 G 62
Green, Alan
  Communicating today : Serving nonprofit needs with technology / ed. by Alan Green. - Washington : Benton Foundation, 1986. - 32 fol. ; 29 cm
Eredeti cím: Kommunikáció ma : A technológia a nonprofit igények szolgálatában. - A Communicating in the '80s c. könyv folytatása
Fűzött
kommunikációs technológia; közösség; nonprofit szervezetek


654.19 G 63
Green, Alan
  Gavel to gavel : A guide to the televised proceedings of Congress / Alan Green. - Washington : Benton Foundation, 1986. - 64 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti cím: Útmutató a televíziós kongresszusi közvetítésekhez
televízió; parlament; Amerikai Egyesült Államok


301 G 65
Griffin, Em
  Bevezetés a kommunikációelméletbe / Em Griffin ; [ford Szigeti L. László] ; [rajz. Lente István]. - Budapest : Harmat, 2001. - XVI, 535 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: A first look at communication theory. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-52-0 kötött
kommunikációelmélet


659.3 G 65
Gripsrud, Jostein
  Médiakultúra, médiatársadalom / Jostein Gripsrud. - Budapest : Új Mandátum, 2007. - 325 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Mediekultur, mediesamfunn. - Ford. Bihari-Andersson Anna, Kunszenti Ágnes, Kovács Ferenc. - Bibliogr.: p. 302-311.
ISBN 978-963-9609-50-0 fűzött
médiaelmélet; társadalmi kommunikáció; kultúrszociológia; információs társadalom


659 H 10
Habermas, Jürgen
  A kommunikatív cselekvés elmélete 1-2. / Jürgen Habermas ; [vál. Rényi Ágnes, Somlai Péter] ; [az összefoglalásokat írta Némedi Dénes, Somlai Péter] . - [Budapest] : ELTE, [1986]. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240-263.
ISBN 963 461 932 0 fűzött
kommunikáció; társadalom


659.3 H 21
Halberstam, David
  Mert övék a hatalom / David Halberstam ; [szerk. és a lábjegyzeteket kész. Szuhay-Havas Ervin]. - Budapest : Európa, 1988. - 2 db ; 21 cm
Eredeti cím: The powers that be
ISBN 963 07 4577 1 kötött
tömegkommunikáció; történet; Amerikai Egyesült Államok
1. köt. - 583 p.
ISBN 963 07 4578 X
2. köt. - 483 p.
ISBN 963 07 4579 8


659.1 H 29
Hanson, Philip
  The development of advertising in Eastern Europe / by Philip Hanson. - London : The Advertising Association, [197?]. - 140 p. ; 21 cm. - (Research studies in advertising ; 7.)
Címford.: A reklám fejlődése Kelet-Európában
Fűzött
reklám; Kelet-Európa


I-079
Henderson, Hazel
  A tömeghírközlés demokratizálása [Ismertetés] = Democratizing media / Hazel Henderson. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1985 (In: Creating alternative futures / H. Henderson. - New York : Videview/Perigee Books, 1980. p. 269-275.). - 2 fol. ; 29 cm
tömegkommunikáció; demokrácia


659.3 H 62
Herman, Edward S.
  Manufacturing consent : The political economy of the mass media / Edward S. Herman and Noam Chomsky. - New York, NY : Pantheon Books, 1988. - xvi, 412 p. ; 24 cm
Címford.: "Egyetértés-gyártás" : A tömegkommunikáció politikai gazdaságtana
ISBN 0-679-72034-0 fűzött
tömegkommunikáció; közvéleményformálás; propaganda; politika; Amerikai Egyesült Államok


I-472
Hirsch, Mario
  Egy monopólium ellenszegülése [Fordítás] = A monopoly challenged / Mario Hirsch. - Közművelődési Információs Intézet ; Csuka Mariann ; 1987 (In: Cable/Satellite. 1987. 2. no. p. 48-51.). - 8 fol. ; 29 cm
műholdas televízió


659.3 H 70
  A hírügynök : Írók a tömegtájékoztatásról / szerk. Pelle János. - Budapest : TK, 1988. - 259 p. : ill. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209 4606 ; 21.)
ISBN 963 333 059 9 fűzött
tömegkommunikáció


654.19 H 72
Hodge, Robert
  Children and television : A semiotic approach / Robert Hodge and David Tripp. - Stanford, CA : Stanford University Press, 1986. - vi, 233 p. ; 24 cm
Címford.: A gyerekek és a televízió : Szemiotikai megközelítés
ISBN 0 8047 1352 9 kötött
televízió; gyermekek; szemiotika


621.39 H 76
Hollander, Richard S.
  Video democracy : The vote-from-home revolution / Richard S. Hollander. - Mt. Airy, MD : Lomond, 1985. - ix, 161 p. ; 26 cm
Címford.: Videó-demokrácia : Szavazás interaktív videó segítségével
ISBN 0 912338 51 2 kötött
interaktív videó; kábeltelevízió; demokrácia; választás


I-610
Hollander, Richard S.
  Az új demokrácia [Fordítás] = The new democracy / Richard S. Hollander. - Közművelődési Információs Intézet ; Hosszú Tamás ; 1987 (In: Video democracy / R. S. Hollander. - Mt. Airy : Lomond, 1985. p. 138-143.). - 7 fol. ; 29 cm
A könyv 10. fejezete
videó; kábeltelevízió; demokrácia


659.3 H 83
Horowitz, Irving Louis
  Communicating ideas : The crisis of publishing in a post-industrial society / Irving Louis Horowitz. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1986. - x, 240 p. ; 22 cm
Címford.: Megosztott gondolatok : A közlés válsága a posztindusztriális társadalomban. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 217-230.
ISBN 0 19 504120 8 fv.
tudományos közlés; könyvkiadás; számítástechnika; elektronikus sajtó; kommunikációs technológia; posztindusztriális társadalom


654.19 H 94
Hudson, Heather E.
  Communication satellites : Their development and impact / Heather E. Hudson . - New York, NY : The Free Press, 1990. - xiii, 338 p. ; 24 cm
Címford.: Távközlési műholdak : Fejlődésük és hatásuk
ISBN 0 02 915320 4 kötött
műhold; távközlés


659.3 I 13
  The ideology of the information age / ed. by Jennifer Daryl Slack and Fred Fejes. - Norwood, NJ : Ablex, 1987. - 277 p. ; 24 cm. - (Communication and information science)
Címford.: Az információs kor ideológiája
ISBN 0 89391 139 9 kötött
információ; kommunikáció; ideológia; információs társadalom; fejlődő országok; humánökológia - társadalomökológia


659.3 I 58
  Information technology and global interdependence / ed. by Meheroo Jussawalla, Tadayuki Okuma and Toshihiro Araki. - New York ; Westport, CT ; London : Greenwood Press, 1989. - xiii, 321 p. ; 24 cm. - (Contributions in economics and economic history, ISSN 0084-9235 ; 83)
Címford.: Információs technika és a világméretű kölcsönös függőség
ISBN 0 313 26326 4 kötött
információs technológia; kommunikációpolitika; nemzetközi együttműködés; nemzetközi gazdasági kapcsolatok; jog; műhold; OECD országok; humánökológia - társadalomökológia


I-651
Ishikawa, Akira
  Útban a rádióreform felé Japánban [Fordítás] = Auf dem Weg zur Rundfunkreform in Japan / Akira Ishikawa. - Közművelődési Információs Intézet ; Mikes Tamás ; 1988 (In: Media Perspektiven. 2. no. 1988. p. 86-94.). - 16 fol ; 29 cm
rádió; kommunikációpolitika; Japán


I-671
  Javaslat a tömegkommunikáció megújítására : A reform nyilvánossága - a nyilvánosság reformja / [írták Breitner Miklós et al.]. - Budapest : [TK], 1987. - 15 fol. ; 29 cm
Készült a Tömegkommunikációs Központban az Országos Tervhivatal számára "A tömegkommunikációs rendszer hosszútávú fejlesztése" c. koncepció kidolgozása keretében. - Gépelt kézirat fmás.
tömegkommunikáció; reform; nyilvánosság


659.3 J 57
  A jelentések könyve / szerk. Argejó Éva. - Budapest : Új Mandátum, 1998. - 227 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9158-18-6 fűzött
tömegkommunikáció; sajtó; televízió; nyilvánosság; Magyarország


I-826
Jesuale, Nancy
  The community medium / ed. by Nancy Jesuale with Ralph Lee Smith. - Arlington : Cable Television Information Center, 1982. - xiv, 182 p. ; 21 cm. - (CTIC Cablebooks ; 1.)
Címford.: A közösségi médium. - Fmás.
ISBN 0 943336 00 7
kábeltelevízió; Amerikai Egyesült Államok


I-564
Jesuale, Nancy J.
  A kábeltelevíziós szolgáltatások és technológia áttekintése [Fordítás] / Nancy J. Jesuale, Ralph Lee Smith. - Népművelési Intézet ; M. Böröcz József ; 1983 (In: The community medium. - Arlington : Cable Television Information Center, 1982). - 30 fol. ; 29 cm
kábeltelevízió


654.197 K 10
  Kábel, kommunikáció, közösség / szerk. Kálmán András, Nagypál Endre. - [Budapest] : NI : KII, [1984]. - 122 p. : ill. ; 21x26 cm. - (A video világa)
Fűzött
kábeltelevízió; kommunikációpolitika


I-571
  A kábel köztulajdona [Fordítás]. - Népművelési Intézet ; Szőcsik László ; 1984 (In: A guide for local policy). - 13 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai ismeretlenek
kábeltelevízió


I-579
  Kábelkommunikációs tervjavaslat [Fordítás] : Berlin : 25 ajánlás. - Népművelési Intézet ; Lukáts János ; 1984 (In: Media Perspetiven. 1981. 5. no. p. 404-407.). - 7 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai hiányosak
kábeltelevízió; Nyugat-Berlin


I-007
  Kábeltelevízió az USÁ-ban [Fordítás] : Mit lát és mit fizet a nagyobb rendszerek előfizetője? = Kabelfernsehen in den USA. - Népművelési Intézet ; Lukáts János ; 1984 (In: Media Perspektiven. 1982. 6. no. p. 422-427.). - 16 fol. ; 29 cm
kábeltelevízió; Amerikai Egyesült Államok


I-644
Kálmán András
  Case study on cable TV in Hungary / written by András Kálmán, Endre Nagypál, András Szekfü. - Budapest : Mass Communication Research Centre, [1985]. - 91 fol. ; 29 cm
Címford.: A kábeltelevíziózás Magyarországon : Esettanulmány. - Gépelt kézirat fmás.
kábeltelevízió


I-549
Kálmán András
  A kábeltelevízió hazai fejlődésének perspektívái és tendenciái 2010-ig / Kálmán András. - Budapest : KII, 1987. - 15 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
kábeltelevízió; trendek; Magyarország


659.3 K 15
Kapitány Ágnes
  A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei : Kommunikáció, demokrácia, média / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Budapest : Sajtóház K. : MÚOSZ Bálint Gy. Újságíró Akad., [2000]. - 222 p. ; 21 cm. - (Sajtókönyvtár, ISSN 1218-7917)
Bibliogr.: p. 205-222.
ISBN 963-9309-06-0 fűzött
kommunikácó; tömegkommunikáció


659.1 K 23
Kaszás György
  A nagy adrenalinjáték : Reklámcsinálás, amitől gyorsabban ver a szívem / Kaszás György. - Budapest : Geomédia Szakkönyvek, 2000. - 388 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Geomédia szakkönyvek. Szakma és személyiség, ISSN 1585-9967)
ISBN 963-7910-70-0 kötött
reklám


659.3 K 29
Keane, John
  Média és demokrácia / John Keane ; [ford. Kulcsár Valéria]. - [Budapest] : Helikon, 1999. - 155 p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : Politikatudomány, ISSN 1417-8818)
Eredeti cím: The media and democracy. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-628-7 kötött
kommunikációpolitika; sajtószabadság; demokrácia; tömegkommunikáció


654.19 K 30
  "Kék szárnyú sirálymadarak" : A Duna Televízió a sajtó tükrében / [... vál. Sipos Sarolta] ; [a köt. szerkesztésében közrem. Kelecsényi László]. - Budapest : Duna TV, 1996. - 201 p. ; 24 cm
ISBN 963-04-6631-7 fűzött
televízió; Magyarország; Duna Televízió (Budapest)


I-778
Kelm, Hartwig
  Védőbeszéd a "közjogi rádióvállalat" mellett [Fordítás] = Plädoyer für das "Unternehmen öffentlich-rechtlicher Rundfunk / Hartwig Kelm. - Közművelődési Információs Intézet ; Heckler Zoltán ; 1989 (In: Media Perspektiven. 1989. 1. no. p. 1-8.). - 16 fol. ; 29 cm
rádió; kommunikációpolitika; Német Szövetségi Köztársaság


I-894
Kiefer, Marie-Luise
  Európa - programozott-e a kulturális televízióvita? [Fordítás] = Europa - ist das kulturelle Fernsehdilemma programmiert? / Marie-Luise Kiefer. - Közművelődési Információs Vállalat ; Hosszú Tamás ; 1990 (In: Media Perspektiven. 1990. 10. no. p. 609-620.). - 30 fol. ; 29 cm
televízió; kommunikációpolitika


659.3 K 59
Klemann, Manfred
  Mit Phantasie das Kabel kapern : Wie alternativ sind die neuen Medien? / Manfred Klemann. - Frankfurt am Main : Fischer, 1984. - 143 p. ; 19 cm. - (Fischer alternativ)
Címford.: Hogyan kaparintsuk meg a kábelt fantáziával? : Mennyire alternatívak az új médiumok?
ISBN 3 596 24091 3 fűzött
tömegkommunikáció; kábeltelevízió; videó


I-144
Klemann, Manfred
  A lakosság a kamera mögött - videocsoportok és nyilt csatorna [Fordítás] = Bürger hinten der Kamera - Videogruppen und offener Kanal / Manfred Klemann. - Közművelődési Információs Intézet ; Szimon Zsuzsa ; 1985 (In: Mit Phantasie das Kabel Kapern / M. Klemann. - Frankfurt am Main : Fischer, 1984. p. 80-84.) . - 7 fol. ; 29 cm
nyitott csatorna; videócsoport; lakossági videó; Német Szövetségi Köztársaság


659.3 K 60
Knoche, Manfred
  Előrejelzés a kommunikációs infrastruktúra fejlődéséről az Európai Közösség országaiban 2005-ig / Manfred Knoche, Wolfgang Seufert. - Budapest : TK, 1987. - 34 p. ; 29 cm. - (Tájékozódás ; 18. évf. 12. sz)
Fűzött
tömegkommunikáció; videó; kábeltelevízió; műholdas műsorszórás; trendek


654.19 K 60
Knoche, Manfred
  A televízióprogramok szaporodása és finanszírozása az Európai Közösség országaiban 2005-ig / Manfred Knoche, Wofgang Seufert. - Budapest : TK, 1987. - 14 p. ; 29 cm. - (Tájékozódás, ISSN 0237-3009 ; 18. évf. 16. sz.)
Fűzött
televízió; trendek


659.3 K 61
Kobayashi, Koji
  Computers and communications : A vision of C and C / Koji Kobayashi. - Cambridge, Ma. ; London : MIT Press, 1986. - xvi, 190 p. ; 22 cm
Címford.: A számítógépek és a távközlés
ISBN 0 262 11111 X kötött
számítógép; kommunikációs technológia; digitális technika


659.3 K 61
Koch, Nikolaus
  Medienpolitische Grundstrukturen des modernen Informations-, Bildungs- und Qualifikationssytems : Eine Denkschrift / Nikolaus Koch. - Hamburg : Holsten, 1980. - 118 p. ; 21 cm
Címford.: A modern információs, képzési és minősítési rendszer tömegkommunikációs politikai alapszerkezetei
ISBN 3 87356 035 6 fűzött
tömegkommunikáció; oktatás; Német Szövetségi Köztársaság


I-730/5
Kolozsváry Sándor
  Az online hozzáférés helyzete és várható fejlődése Magyarországon 2010-ig : Résztanulmány / Kolozsváry Sándor. - Budapest : TK, 1987. - 35 fol. ; 29 cm
Készült az Országos Tervhivatal számára "A tömegkommunikációs rendszer hosszútávú fejlesztése" c. koncepció kidolgozása keretében. - Gépelt kézirat fmás.
tömegkommunikáció; adatbázis; információkeresés; trendek; Magyarország


659.3 K 67
  Kommunikációs jövőképek / [szerk. Fricz Tamás]. - Budapest : TK, 1988. - 114 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok, beszámolók, jelentések / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0230-4953 ; 20. évf. 2. sz.)
ISBN 963 333 069 6 fűzött
kommunikáció; tömegkommunikáció; trendek


654.197 K 72
Kósa Éva
  Szemben a képernyővel : Az audiovizuális média hatása a személyiségre / Kósa Éva, Vajda Zsuzsanna. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 1998. - 87 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 963-9024-42-2 fűzött
pszichológia; televízió


659.3 K 74
Koszyk, Kurt
  Handbuch der Massenkommunikation / Kurt Koszyk, Karl Hugo Pruys. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981. - 367 p. ; 18 cm. - (DTV Wissenschaft)
Címford.: A tömegkommunikáció kézikönyve
ISBN 3 423 04370 9 fűzött
tömegkommunikáció; lexikon


I-730/6
Kovács Győző
  A személyi számítógépek kommunikációs potenciáljának fejlődési perspektívái és hazai kilátásai / Kovács Győző. - Budapest : TK, 1987. - 23, [15] fol. ; 29 cm
Készült az Országos Tervhivatal számára "A tömegkommunikációs rendszer hosszútávú fejlesztése" c. koncepció kidolgozása keretében. - Gépelt kézirat fmás.
tömegkommunikáció; személyi számítógép; kommunikáció; trendek; Magyarország


659.3 K 82
  A kovakőtől a szilíciumig : A tömegkommunikációs eszközök története / szerk. Giovanni Giovannini. - Budapest : Püski, [1990]. - 284 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Dalla selce al silicio. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 7845 31 3 fűzött
írás; könyv; hírközlés; tömegkommunikáció; történet


659.3 K 84
Kováts Ildikó
  Új kommunikációs technikák és társadalmi kutatásuk az európai szocialista országokban : Helyzetkép és annotált bibliográfia / a vizsgálatot szervezte és a tanulmányt összeáll. Kováts Ildikó és Tölgyesi János. - Budapest : TK, 1987. - 131 p. ; 29 cm. - (Tájékozódás / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0237-3009 ; 18. évf. 20. sz.)
Fűzött
kábeltelevízió; videó; műholdas televízió; számítástechnika; teletext; Bulgária; Csehszlovákia; Jugoszlávia; Lengyelország; Német Demokratikus Köztársaság; Szovjetunió; bibliográfia


I-465
  A Közösség audiovizuális politikája [Fordítás] : A Tanács irányvonal-javaslata a rádiós tevékenységről : A bizottság közleménye a Tanácsnak 1986. április 30-án (In: Boulletin der Europischen Gemeinschaften. 1986. 5. no. mell.). - 89 fol. ; 30 cm
Fmás.
kommunikációpolitika; tömegkommunikáció


659.3 K 93
  Közszolgálatiság a médiában : Ábránd vagy realitás? / szerk. Terestényi Tamás ; [rend., közread. az] ... MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport . - Budapest : Osiris, 1995. - 136 p. ; 20 cm
Az 1995. ápr. 5-6. között "Közszolgálatiság és tömegkommunikáció" címmel rendezett konferencia előadásai és hozzászólásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-379-078-6 fűzött
tömegkommunikáció


654.19 K 99
  Kutatási javaslatok a műsorszórás tanulmányozásához / [szerk. Varga Zsuzsa] ; [írta Elihu Katz et al.]. - Budapest : TK, 1979 [!1980]. - 260 p. ; 21 cm. - (Tanfolyamok / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0139-0368)
Bibliogr.: p. 181-201.
Fűzött
műsorszórás; kutatás; tömegkommunikáció


I-530/1
  A külföldre szóló, videón terjesztett nemzeti propaganda / [összeáll. a Közművelődési Információs Intézet]. - Budapest : [KII], 1987. - [54] fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
videó; nemzetközi kulturális kapcsolatok


I-562
Lang, Ulrich
  Új tömegkommunikációs eszközök - kihívás a demokratikus szocializmus ellen [Fordítás] / Ulrich Lang. - Népművelési Intézet ; Szabó László ; 1983 (In: Der verkabelte Bürger). - 25 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai ismeretlenek
tömegkommunikáció; kábeltelevízió


659 L 25
  Language, image, media / ed. by Howard Davis and Paul Walton. - Oxford : Basil Blackwell, 1983. - VI, [2], 317 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Nyelv, kép, médium. - Bibliogr.: p. 300-311.
ISBN 0 631 12726 7 fűzött
tömegkommunikáció


659.3 L 26
Lanzendorf, Peter
  Neue Tele-Medien von A-Z / Peter Lanzendorf. - Ausg. 1983/84. - Berlin ; Offenbach : VDE-Verlag, 1983. - 149 p. : ill. ; 18 cm. - (gfu ; 4.)
ISBN 3 8007 1310 1 fűzött
tömegkommunikáció; lexikon


659.3 L 44
Lehr, Wolfgang
  Rundfunk und Presse in Deutschland : Rechtsgrundlagen der Massenmedien : Texte / Wolfgang Lehr, Klaus Berg. - 2. völlig überarb. Aufl.. - Mainz : Hase und Koehler, 1976. - 607 p., 1 öh.t. ; 21 cm. - (Kommunikations wissenschaftliche Bibliothek ; 1.)
Címford.: Rádió és sajtó Németországban : A tömegkommunikációs eszközök jogalapjai : Szövegek
ISBN 3 7758 0909 0 fűzött
tömegkommunikáció; rádió; sajtó; jog; Német Szövetségi Köztársaság


659.1 L 45
Leiss, William
  Social communication in advertising : Persons, products and images of well-being / William Leiss, Stephen Kline, Sut Jhally. - 2. edition, revised and enlarged. - London : Routledge, 1991. - vii, 340 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Társadalmi kommunikáció a reklámban : A jólétet megtestesítő személyek, termékek és képzetek. - Bibliogr.: p. 405-417.
ISBN 0-415-90354-8 fűzött
reklám; kommunikáció; szociológia; pszichológia; szemiotika; szimbólum


654.19 L 48
Lendvay Judit
  Szomszédos tévéadók - magyar nézők / Lendvay Judit. - Budapest : TK, 1988. - 70 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok, beszámolók, jelentések / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0230-4953 ; 20. évf. 4. sz.)
ISBN 963 333 068 8 fűzött
televíziónézés; műsorkínálat; nemzetközi kommunikáció; Ausztria; Jugoszlávia; Csehszlovákia


I-022
Lenhardt, Helmut
  Drága új médiák [Fordítás] = Teuere neue Medien / Helmut Lenhardt. - Népművelési Intézet. Kivonat ; Kövesdi László ; 1984 (In: Teuere neue Medien . - Salzburg : Landespressebüro, 1983). - 28 fol. ; 29 cm
tömegkommunikáció


654.19 L 58
Lévai Béla
  A rádió és a televízió krónikája, 1979-1985 / Lévai Béla. - Budapest : TK, 1987. - 249 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 17.)
Előzm.: A rádió és a televízió krónikája, 1945-1978
ISBN 963 333 021 1 fűzött
rádió; televízió; történet; Magyar Rádió; Magyar Televízió


659.3 L 94
Lukáts János
  Új médiumok a társadalomban : Annotált bibliográfiai gyűjtemény a nemzetközi szakirodalomból / [szerk. és az előszót írta Lukáts János]. - Budapest : KIV, [1989]. - 396 p. ; 24 cm
Lezárva: 1987. dec. 31.
ISBN 963 02 7437 X fűzött
tömegkommunikáció; kábeltelevízió; videó; műholdas műsorszórás; bibliográfia


659.3 L 92
Lukáts János
  Az új médiumok társadalmi kérdései : A nemzetközi szakirodalom válogatott, annotált bibliográfiája / Lukáts János. - [Budapest] : TK, 1985. - 217 p. ; 20 cm. - (TK könyvtár ; 4.)
Fűzött
tömegkommunikáció; kábeltelevízió; műholdas műsorszórás; videó; bibliográfia


654.197 L 95
Lull, James
  Inside family viewing : Ethnographic research on television's audiences / James Lull. - London ; New York : Routledge, 1990. - xiv, 190 p. ; 22 cm. - (A Comedia book)
Címford.: Családi tévézés : A televízió közönségének etnográfiai vizsgálata . - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-415-04997-0 fűzött
televíziónézés; család; szociológia


I-602
Lutz, Christian
  Die Kommunikationsgesellschaft : Ein Leitbild für Politik und Wissenschaft Westeuropas / Christian Lutz. - Rüschlikon : GDI, 1986. - 104 p. ; 29 cm. - (GDI-Schriften zur Wirtschafts- und Unternehmenspolitik ; 45.)
Címford.: A kommunikációs társadalom : Elképzelés a nyugat-európai politika és gazdaság számára. - Fmás.
kommunikációs társadalom; kommunikációpolitika; politika; gazdaság; trendek


654.195 M 10
Maassen, Ludwig
  Der Kampf um den Rundfunk in Bayern : Rundfunkpolitik in Bayern 1945 bis 1973 / Ladwig Maassen. - Berlin : Volker Spiess, 1979. - 168 p. ; 21 cm. - (Rudfunkforschung ; 7.)
Címford.: Küzdelem a bajor rádióért : Rádiópolitika Bajorországban, 1945-1973. - Tanulmányok. - Bibliogr.: p. 147-165.
ISBN 3 920889 86 X fűzött
rádió; kommunikációpolitika; történet; Német Szövetségi köztársaság


659.3 M 15
  Magyar médiahelyzet / szerk. Antal Zsolt, Gazsó Tibor. - Budapest : Századvég, 2005. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7340-18-1 fűzött
médiapolitika; kommunikációpolitika; tömegkommunikáció; Magyarország


I-672
  A magyar tömegkommunikáció hosszútávú fejlesztése : Koncepció : Első változat / [készítette Jakab Zoltán és Tomka Miklós, Heleszta Sándor és Szekfü András közreműködésével]. - Budapest : TK, 1987. - 100, [3] fol. ; 29 cm
Készült az Országos Tervhivatal számára "A tömegkommunikációs rendszer hosszútávú fejlesztése" c. koncepció kidolgozása keretében. - Gépelt kézirat fmás.
tömegkommunikáció; fejlesztés


659.3 M 16
  Magyarország médiakönyve / szerk. Cseh Gabriella, Enyedi Nagy Mihály, Solténszky Tibor. - 1999. - [Budapest] : ENAMIKÉ, 1999. - 925, [64] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISSN 1419-0656 fűzött
médiakutatás; tömegkommunikáció; Magyarország


654.19 M 36
Marschall, Rick
  The history of television / Rick Marschall. - London : Bison ; Twickenham, Middlesex : Hamlyn, 1986. - 255 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Címford.: A televízió története
ISBN 0 600 50265 1 kötött
televízió; történet


621.39 M 36
Marsh, Ken
  Independent video : A complete guide to the physics, peration, and application of the new television for the student, the artist, and for community TV / by Ken Marsh ; designed and illustrated by David Holzman ; technical consultant Morton Schiff. - San Francisco : Straight Arrow Books, 1974. - x, 212 p. : ill. ; 21x28 cm
Címford.: Független videó
ISBN 0 87932 080 X fűzött
videó; kábeltelevízió


I-780
Marshall, Peter
  Telekommunikáció és műsorközlés Magyarországon [Fordítás] : Javaslat a nemzetközi perspektíva tanulmányozására = Telecommunications and broadcasting in Hungary : A proposal to study the international perspective / Peter Marshall. - Közművelődési Információs Intézet ; 1989 (Washington : K. Schaefer and Associates, [s.d.] ; . 9 fol.). - 9 fol. ; 29 cm
tömegkommunikáció; műsorszórás; Magyarország


659.3 M 49
McLuhan, Marshall
  The global village : Transformation in world life and media in the 21st century / Marshall McLuhan and Bruce R. Powers. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1989. - xiii, 220 p. ; 22 cm
Címford.: A világfalu : Változások a világ életében és a tömegkommunikációban a 21. században
ISBN 0 19 505444 X fv.
tömegkommunikáció; kommunikációs társadalom; trendek; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia


008 M 49
McLuhan, Marshall
  A Gutenberg-galaxis : A tipográfiai ember létrejötte / Marshall, McLuhan ; [ford. Kristó Nagy István] ; [utószó Benczik Vilmos]. - Budapest : Trezor, 2001. - 331 p. ; 25 cm
Eredeti cím: The Gutenberg galaxy. - Bibliogr.: p. 311-318.
ISBN 963-9088-55-2 kötött
kommunikációelmélet; történelemfilozófia


659.3 M 49
McLuhan, Marshall
  Understanding media : The extensions of man / Marshall McLuhan. - 3. print . - Cambridge, MA ; London : MIT Press, 1995. - xxiii, 365 p. ; 23 cm
Címford.: A média megértése : Emberi dimenziók. - Bibliogr.: p. 361-365.
ISBN 0-262-63159-8 fűzött
tömegkommunikáció; információs társadalom; információs technológia; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia


659.3 M 49
McQuail, Denis
  A tömegkommunikáció elmélete / Denis McQuail ; [ford. Szalai Éva]. - Budapest : Osiris, 2003. - 473 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: McQuail's mass communication theory. - Bibliogr.: p. 439-464.
ISBN 963-389-564-2 kötött
tömegkommunikáció


659.3 M 50
  Media cultures : Reappraising transnational media / ed. by Michael Skovmand and Kim Christian Schroder. - London ; New York : Routledge, 1992. - viii, 192 p. ; 22 cm. - (Communication and society)
Címford.: Tömegkommunikációs kultúra : A nemzetekfölötti kommunikáció újraértékelése
ISBN 0-415-06385-X fűzött
tömegkommunikáció; populáris kultúra; amerikanizálódás; kulturális behatolás; kultúraközi kommunikáció


659.3 M 50
  Media education / [ed. Zaghloul Morsy]. - Paris : Unesco, 1984. - 406 p. ; 21 cm
Címford.: A tömegkommunikációs eszközök és a nevelés. - Tanulmányok
ISBN 92 3 102204 0 fűzött
tömegkommunikáció; nevelés; oktatás


659.3 M 50
  Média és ökológia : Tizenhat hozzászólás Sükösd Miklós tanulmányához / szerk. Z. Karvalics László. - Budapest : INFONIA Alapítvány, 2004. - 268 p. ; 24 cm
Az Információs Társadalom, ISSN 1587-8694, 4. évf. 2004. 3-/4. száma
Fűzött
média; ökológia


659.3 D 46
  Media in society : Readings in mass communication / Caren J. Deming, Samuel L. Becker. - Glenview, IL ; Boston ; London : Scott, Foresmanand Co., 1988. - 434 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Médiumok a társadalomban : Írások a tömegkommunikációról
ISBN 0 673 15820 9 fűzött
tömegkommunikáció; társadalom; kommunikációpolitika; információs kor; szórakozás; kommunikációs ipar; videóklip; film; rádió


659.3 M 50
  The media studies book : A guide for teachers / ed. by David Lusted. - London ; New York, NY : Routledge, 1991. - x, 242 p. : ill. ; 22 cm. - (A Comedia book)
Címford.: Tömegkommunikációs tanulmányok : Útmutató tanároknak. - Bibliogr., oktatási anyagok és címek jegyzéke: p. 191-226.
ISBN 0-415-01461-1 fűzött
tömegkommunikáció; televízió; oktatás


659.3 M 50
  A média szerepe a mentálhigiénében, a mentálhigiéné esélye a médiában : Az 1996. december 10-i konferencia anyaga / [... a kötet szerkesztői Beöthy-Molnár András, Buza Domonkos, Grezsa Ferenc]. - [Budapest] : [Magyar Televízió], 1997. - 56 p. : ill.
A Telehír 1997., februári "Európai szemmel" c. különszáma
Fűzött
tömegkommunikáció; televízió; pszichológia; konferencia


659.3 M 50
  Médiakritika : Tanulmányok a média kritikai megközelítéseinek témaköréből / szerk. Terestyéni Tamás. - Budapest : Osiris : MTA ELTE Kommunikációelm. Kutcsop., 1997. - 250 p. : ill. ; 20 cm. - (Jel-kép könyvtár, ISSN 1416-4264)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-379-264-9 fűzött
tömegkommunikáció; Magyarország


061.2 M 50
  A médiáról civil szervezeteknek / [szerk. Sarah Silver] ; [ford. Hegedűs Judit] ; [a magyar változatot szerk. és kieg. Takács András István] ; [kiad. a Hálózat a Demokráciáért Program]. - Budapest : Agroinform, 1997. - 102 p. ; 24 cm. - (DemNet könyvek, ISSN 1417-2852 ; 1.)
ISBN 963-502-629-6 fűzött
nonprofit szervezetek; tömnegkommunikáció


659.3 M 55
Merriam, John E.
  Trend watching : How the media create trends and how to be the first to uncover them / John E. Merriam and Joel Makower. - New York, NY : AMACOM, 1988 . - ix, 210 p. ; 22 cm
Címford.: Trend-figyelő : Hogyan alakítja a sajtó a trendeket, és hogyan ismerhetjük fel elsőként őket
ISBN 0 8144 5890 4 kötött
tömegkommunikáció; trendek; információ


659 M 63
  Mi a jövő? : Tudástársadalom? : Információs társadalom? : Telekommunikációs társadalom? : Kultúratársadalom? : Az információs társadalom és a magyar kezdeményezések / szerk. Bognár Vilmos, Fehér Zsuzsa, Varga Csaba ; [az angol nyelvű anyagokat ford. Bárdos Zsuzsa et al.] ; [közread. az] Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Országos Rádió és Televízió Testület, HÉA Stratégiakutató Intézet. - Budapest : OMFB : ORTT : HÉA Stratégiakut. Int., 1998. - 542 p. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-4668-0 fűzött
információ; kommunikáció; információs társadalom


659.3 M 72
  Mobil információs társadalom : Tanulmányok / szerk. Nyíri Kristóf. - Budapest : MTA Filoz. Kutatóint., 2001. - 145 p. : ill. ; 23 cm. - (A 21. század kommunikációja)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Német és angol ny. összefoglalókkal
ISBN 963-00-6841-9 fűzött
kommunikáció; elektronikus kommunikáció; mobil kommunikáció; információs társadalom


621.39 M 84
Money, Steve A.
  Képújság és teledata / Steve A. Money. - Budapest : Műszaki Kvk., 1983. - 163 p. : ill. ; 20 cm. - (Elektronika, ISSN 0133-0993)
Címford.: Teletext and viewdata
ISBN 963 10 5194 3 fűzött
képújság; teledata; teletext


I-577
Moss, Mitchell L.
  Interaktív telekommunikációk és a helyi közösségek [Fordítás] = Interactive telecommunications and local community processes / Mitchell L. Moss. - Népművelési Intézet ; Daróczi Péter ; 1984. - 18 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai hiányoznak
kábeltelevízió; helyi közösség; kommunikáció


654.19 M 97
  A műholdas televízió műsorszórás hazai bevezetési lehetőségeinek vizsgálata : Elemző tanulmány / készítették Szászné Tolnai Klára [et al.]. - Budapest : OMFB, 1986. - 113 p. ; 29 cm
Fűzött
műholdas televízió


654.19 N 14
Nagy Andor
  Médiapedagógia : Televízió a családban és az iskolában / Nagy Andor. - Pécs : Seneca, 1993. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-198.
ISBN 963-7666-09-5 fűzött
televízió; gyermekek; család; nevelés; iskolatelevízió


659.3 N 51
Németh Erzsébet
  Közszereplés : A modern retorika eszköztára / Németh Erzsébet. - Budapest : Osiris, 1999. - 174 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 963-379-552-4 kötött
kommunikáció; közszereplés; retorika; kézikönyv


659.3 N 70
  Die neuen Medien : Technische Möglichkeiten : Wirtschaftliche und soziale Folgen : Politische Rahmensetzung / [Richard G. Hirschmann et al.] ; [Hrsg. Lothar Ulsamer]. - 6., erw. Aufl. - Esslingen : Perspektiven, 1985. - 83 p. : ill. ; 28 cm. - (Perspektiven, ISSN 0171-3183 ; 28.)
ISBN 3 922241 18 2 fűzött
tömegkommunikáció


659.3 N 72
Neuman, Russel W.
  The future of the mass audience / W. Russel Neuman. - Cambridge : Cambridge University Press ; New York, NY ; Oakleigh, 1991. - xiv, 202 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A tömegtájékoztatás jövője. - Bibliogr.: p. 179-193.
ISBN 0-521-42404-6 fűzött
tömegkommunikáció; információs technológia; tömegkultúra; társadalmi hatás; pszichológiai hatás


659.3 N 77
Nikolov, Elit
  A titok : A kommunikáció ellentéte / Elit Nikolov ; [vál. Csepeli György] . - Budapest : TK, [1987]. - 123 p. ; 21 cm. - (Műhely / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0237-2940 ; 3.)
Eredeti cím: Tajnata
ISBN 963 333 010 6 fűzött
kommunikáció; tömegkommunikáció


I-349
Noll, Adolf
  Ötödik modellünk [Fordítás] : A mi tévénket magunk csináljuk = Unser fünftes Modell : Wir machen unser Fernsehen selbst / Adolf Noll, Helmut Blumbach, Margarethe Goldmann. - Közművelődési Információs Intézet ; Szimon Zsuzsa ; 1985 (In: Wie man kleine Netze baut. - Gelsenkirchen : Zwingmann, 1984. p. 160-166.). - 5 fol. ; 29 cm
közösségi videó; videócsoport; Német Szövetségi Köztársaság


654.197 O 14
  Der Offene Kanal : Kriterien für eine Bürgermedium / [zsgest. von Christian Longolius]. - 2., aktualisierte Aufl. - Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1982. - 78 p. ; 21 cm. - (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung ; 164.) . (Fernsehen in Deutschland ; 4.)
Címford.: Nyitott csatorna : Egy állampolgári tömegtájékoztató eszköz feltételei. - Tanulmányok
ISBN 3 921352 88 6 fűzött
kábeltelevízió; nyitott csatorna; Német Szövetségi Köztársaság


659.1 O 15
Ogilvy, David
  Ogilvy on advertising / David Ogilvy. - London : Orbis, 1983. - 224 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Címford.: Ogilvy a reklámról
ISBN 0 85613 525 9 v.
reklám; hirdetés; tipográfia; plakát


I-606
Olderaan, Frank
  Európa irányítóközpontjában [Fordítás] : A sokoldalú kommunikáció kialakítása és visszhangja a holland előfizetők körében = In the cockpit of Europe : Media diversification and Dutch user response / by Frank Olderaan and Nick Jankowski. - Közművelődési Információs Intézet ; Csonka András ; 1987 (Nijmegen : Institute of Mass Communication Catholic University, 1987. p. 1-32. ). - 37 fol. ; 29 cm
tömegkommunikáció; kábeltelevízió; műholdas televízió; videó; Hollandia


654.19 O 53
Oringel, Robert S.
  The access manager's handbook : A guide for managing community television / Robert S. Oringel, Sue Miller Buske. - Boston ; London : Focal Press, 1986. - 193 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A közösségi televízió vezetés kézikönyve
ISBN 0 240 51757 1 kötött
kábeltelevízió; vezetés; kézikönyv


654.197 K 70
  Öt nyelvű televíziós műszaki szótár / összeáll. Koreny János : MTV, 1978. - 422 p. ; 21 cm. - (MTV szaktanfolyamok)
Angol, német, francia, orosz nyelven
Fűzött
televízió; szakszótár


I-769/19
Page, Andrew
  Jó hangulatú számítógépesítés? [Fordítás] = Convival computing? / Andrew Page. - Közművelődési Információs Intézet ; Hosszú Tamás ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone , 1984. p. 105-108.). - 5 fol. ; 29 cm
közösség; kommunikációs rendszer; videotext


I-061
Paik, Nam June
  A lótól Christoig [Fordítás] = Vom Pferd zu Christo / Paik, Nam June. - Közművelődési Információs Intézet ; Éri PÉter [Deréky Géza] ; 1985 (In: Kunst und Video / hrsg. B. Gruber, M. Wedder. - Köln : DuMont, 1983. p. 66-69.). - 5 fol. ; 29 cm
hírközlés


654.197 P 38
Parker, Richard
  Mixed signals : The prospects for global television news / Richard Parker . - New York, NY : Twentieth Century Fund Press, 1995. - xi, 103 p. ; 23 cm
Címford.: Vegyes jelek : A globális televíziózás kilátásai
ISBN 0-87078-374-2 fűzött
televízió; műholdas televízió; tömegkommunikáció; gazdaság; etika; trendek; újságírás; hírközlés


659.3 P 45
Paukens, Hans
  Medienverbund und Bedürfnis : Zur Analyse organisatorischer und pädagogischer Rahmenbedingungen einer bedarfsorientierten Medienverwendung / Hans Paukens. - Berlin : Spiess, 1982. - 203 p. ; 21 cm. - (W und M Materialen ; 2.) Címford.: A tömegkommunikációs szövetség és az igény : A foglalkozás-orientált médiumfelhasználás szervezeti és pedagógiai keretfeltételeinek elemzéséről. - Bibliogr.: p. 184-203.
ISBN 3 88435 063 3 fűzött
tömegkommunikáció


659.3 P 48
Pavlic, Breda
  Az új nemzetközi gazdasági rend és egy új nemzetközi információs-kommunikációs világrend közötti kölcsönhatás / írta Breda Pavlic és Cees J. Hamelink, Maja Budisin közreműködésével. - Budapest : TK, 1982. - 204 p. ; 21 cm. - (Tanfolyamok / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0139-0368)
Bibliogr.: p. 169-201., és a jegyzetekben: p. 139-168.
ISBN 963 333 010 6 fűzött
információpolitika; kommunikációpolitika; információs ipar; globális problémák; tömegkommunikáció


659.3 P 79
  The political economy of communications : International and European dimensions / ed. by Kenneth Dyson and Peter Humphreys. - London ; New York, NY : Routledge, 1990. - xii, 253 p. ; 24 cm. - (Bradford studies in European politics)
Címford.: A kommunikáció politikai gazdaságtana : Nemzetközi és európai vetületben. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-415-03794-8 kötött
kommunikációpolitika; tömegkommunikáció; kommunikációs ipar


654.19 P 88
Powell, Jon T.
  International broadcasting by satellite : Issues of regulation, barriers to communication / Jon T. Powell. - Westport, CN ; London : Quorum, 1985. - xviii, 300 p. ; 24 cm
ISBN 0 89930 067 6 kötött
műholdas műsorszórás; távközlés


659.3 P 91
Price, Monroe E.
  A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti identitás / Monroe E. Price ; [ford. Horányi Attila, Csapody Barbara]. - Budapest : Magvető, [1998]. - 419 p. ; 20 cm. - (Lassuló idő, ISSN 1416-6402)
Eredeti cím: Television, the public sphere and national identity. - Bibliogr.: p. 399-419.
ISBN 963-14-2126-0 fűzött
médiakultúra; információs társadalom; televízió


659.3 P 93
Prokop, Dieter
  Massenkultur und Spontaneität : Zur veränderten Warenform der Massenkommunikation im Spätkapitalismus / Dieter Prokop. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1974. - 224 p. ; 18 cm
Címford.: Tömegkultúra és spontaneitás : A tömegkommunikáció megváltozott áruformája a késői kapitalizmunsban. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 183-225.
ISBN 3 518 00679 7 fűzött
tömegkultúra; tömegkommunikáció; áru; kapitalizmus


659.3 R 44
Real, Michael R.
  Mass-mediated culture / Michael R. Real. - Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1977. - xii, 289 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Tömegkommunikációs kultúra. - Bibliogr.: p. 275-280.
ISBN 0 13 559203 8 fűzött
tömegkommunikáció; tömegkultúra


I-561
Real, Michael R.
  Elmélet [Fordítás] : Következtetések és kritika = Theory : Conclusions and critique / Michael R. Real. - Népművelési Intézet ; M. Böröcz József ; 1983 (In: Mass-mediated culture / M. R. Real. - Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1977. p. 232-270.). - 78 fol. ; 29 cm
tömegkommunikáció; tömegkultúra


I-561/II.
Real, Michael R.
  Távlatok [Fordítás] : A tömegközlésben terjesztett kultúra jelentősége = Perspectives : The significance of mass-mediated culture / Michael R. Real. - Népművelési Intézet ; M. Böröcz József ; 1983 (In: Mass-mediated culture / M. R. Real. - Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1977. p. vii-xii, 1-40.). - 81 fol. ; 29 cm
A könyv bevezetőjével: Mindennapi kenyér avagy égett pirítós
tömegkommunikáció; tömegkultúra


I-256/2
Rens, Jean-Guy
  A kommunikáció forradalma [Fordítás] : Az írástól a telematikáig = Révolutions dans la télématique: de l'écriture á la télématique / Jean-Guy Rens. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1986 (In: Sociologie et Sociétés. 16. vol. 1. no. 1984. p. 13-22.). - 20 fol. ; 29 cm
kommunikáció; számítástechnika; információ; telematika


I-232
Révész Sándor
  Kábel montázs / [összeáll. Révész Sándor]. - [Budapest] : [KII], [1986]. - 122 fol. ; 22 cm
A Közművelési Információs Intézet számára készített szöveg-montázs a kábeltelevízió magyar nyelvű irodalmából. - Megjelenés előtt, csak belső használatra. - Fűzetlenül
kábeltelevízió


659.3 R 75
Rivers, William L.
  Médiaetika / William L. Rivers, Cleve Mathews ; [ford. Doubravszky Sándor, Jánossy Ilona]. - Budapest : Bagolyvár, 1993. - 366 p. ; 20 cm. - (Fontos könyvek, ISSN 1216-9110 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7423-30-3 fűzött
tömegkommunikáció; etika


I-573
Rosenthal, Edmond M.
  A kábel videotext, teletext lassan tör be a piacra [Fordítás] / Edmond M. Rosenthal. - Népművelési Intézet ; Daróczi Péter ; 1984 (In: Cable Age). - 24 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai hiányoznak
videotext; teletext


659.1 R 92
Rozványi Dávid
  Reklám és társai / [szerző Rozványi Dávid]. - Budapest : BBS-Info, 2002. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Hétköznapi marketing, ISSN 1587-6306)
ISBN 963-86232-7-6 fűzött
marketing


654.19 R 96
  Rundfunk in der Region : Probleme und Möglichkeiten der Regionalität / hrsg. von Walter Först. - Köln : Kohlhammer ; Köln : Grote, 1984. - 407 p. : ill. ; 23 cm. - (Annalen des Westdeutschen Rundfunks ; 6.)
Címford.: Regionális rádió : A regionalitás problémái és lehetőségei. - Tanulmányok. - Bibliogr.: p. 371-384.
ISBN 3 17 008397 X v.
helyi rádió; Német Szövetségi Köztársaság


659.3 R 97
Rushkoff, Douglas
  Media virus : Hidden agendas in popular culture / Douglas Rushkoff. - New York, NY : Ballantine Books, 1996. - XVII, 344 p. ; 21 cm
Címford.: Média vírus : Rejtett tervek a tömegkultúrában
ISBN 0-355-39774-6 fűzött
tömegkommunikáció; információs társadalom; manipuláció; társadalmi hatás; televízió; gyermekek; tömegkultúra


I-106
Rüden, Peter von
  Az új kommunikációs technológiák hatása a társadalomra [Fordítás] : Kérdések, feltételezések, kutatási problémák / Peter von Rüden. - Közművelődési Információs Intézet ; 1985?. - 23 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai hiányoznak
kommunikáció; Német Szövetségi Köztársaság


659 S 15
Sándor Imre
  Marketingkommunikáció : Elmélet és gyakorlat : Médiaanalízis : Stratégia, taktika, hatékonyság / Sándor Imre. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1987. - 342 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 301-305.
ISBN 963 221 677 6 kötött
reklám; kereskedelem; kommunikáció; vállalat


659.1 S 21
Sas István
  Reklám és pszichológia / Sas István. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Kommunikációs Akad., 2007. - 361 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Kommunikációs Akadémia könyvtár, ISSN 1787-6923)
Bibliogr.: p. 360-361.
ISBN 963-219-790-9 kötött
reklám; pszichológia


659.3 S 30
Schiller, Herbert I.
  Mass communications and American empire / Herbert I. Schiller. - 2. ed., updated. - Boulder, CO [etc.] : Westview Press, 1992. - x, 214 p. ; 22 cm. - (Critical studies in communication and in the cultural industries)
Címford.: A tömegkommunikáció és az "amerikai birodalom"
ISBN 0-8133-1440-2 fűzött
tömegkommunikáció; kultúra; információs gazdaság; információs technológia; nemzetközi kommunikáció; politika; Amerikai Egyesült Államok


I-448
Schirmbeck
  "Népi műhold" indul a világűrbe [Fordítás] = Ein "Volks-Sattelit" geht ins all / Schirmbeck. - Közművelődési Információs Intézet ; Dömötör Adrienne ; 1987 (In: Chancen für Leben Umwelt Technik. 2. no. 1987. p. 17-18.). - 4 fol. ; 29 cm
műhold; TUBSAT


I-898
Scholl-Latour, Peter
  Magánműsorközlés az európai médiaszabályozásban [Fordítás] = Privater Rundfunk in der europäischen Medienordnung / Peter Scholl-Latour. - Közművelődési Információs Vállalat ; 1991 (In: Medien Bulletin. Sonderausgabe. 21. Mai 1991. p. 7-8.). - 4 fol. ; 29 cm
kommunikációpolitika; műsorközlés; Európa; Németország


654.1 S 35
Schorb, Bernt
  Familie am Bildschirm : Neue Medien im Alltag / Bernt Schorb ; mit Beitr. von Georg Hartwagner [et al.] ; hrsg. in Zsarb. mit dem Südwestfunk. - Frankfurt am Main ; Berlin ; Wien : Ullstein, 1982. - 179 p. : ill. ; 18 cm. - (Ullstein-Sachbuch)
Címford.: Család a képernyő előtt : Új médiumok a hétköznapokban. - Bibligor.: p. 175-176.
ISBN 3 548 34128 4 fűzött
kábeltelevízió; videó; képújság; telematika


I-633/1
Schuchardt, Helga
  Út a médiatársadalomba [Fordítás] : Mente közben elakad a kultúrállam? = Der Weg in die Mediengesellschaft : Bleibt der Kulturstaat auf der Strecke? / Helga Schuchardt. - Közművelődési Információs Intézet ; Gefferth Silke ; 1988 (In: Kultur im Alltag / Hrsg. von H. Schuchardt et al. - Hamburg : VSA, 1985. p. 7-16.). - 10 fol. ; 29 cm
információs társadalom; kommunikációs társadalom; tömegkommunikáció; művelődéspolitika


I-702
Schwarz-Schilling, Christian
  Trari, trara - piep, piep [Fordítás] : A szövetségi kormány a "Posta 2000" tervezetben elválasztotta a bürokratikus trari-trara postát a nagyteljesítményű telekommunikációtól és a postabanktól = Trari, trara - piep, piep : Das Bundeskabinett hat im Konzept "Post 2000" die bürokratische Trari-Trara-Post von der hocheffizienten Tele-Kommunikation und von der Post-Bank abgekoppelt / Christian Schwarz-Schilling, Ernst Kowalz. - Közművelődési Információs Intézet ; Mikes Tamás ; 1988 (In: Dokument + Analyse . 17. Jg. 8. H. 1988. p. 21-24.). - 10 fol. ; 29 cm
posta; kommunikáció; Német Szövetségi Köztársaság


I-075
Seth, S. C.
  A jövő kommunikációs rendszerei [Ismertetés] : Problémák és lehetőségek = Future communications : Problems and possibilities / S. C. Seth. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1985 (In: Communications and the future / ed. H. F. Didsbury. - Bethesda, MD : World Future Society, 1982. p. 345-348.). - 2 fol. ; 29 cm
kommunikáció; trendek


659.3 S 54
Shannon, Claude E.
  A kommunikáció matematikai elmélete : Az információelmélet születése és távlatai / Claude E. Shannon, Warner Weaver. - Budapest : OMIKK, 1986. - 183 p. ; 19 cm
Eredeti cím: The mathematical theory of communication
ISBN 963 592 5085 fűzöt
kommunikáció; információ; matematika


659.3 S 57
Silbermann, Alphons
  Soziologie der Massenkommunikation / Alphons Silbermann, Udo Krüger. - Stuttgart [etc.] : Kohlhammer, 1973. - 136 p. ; 19 cm. - (Urban-Taschenbücher ; 166.)
Címford.: A tömegkommunikáció szociológiája. - Bibliogr.: p. 120-131.
ISBN 3 17 001173 1 fűzött
tömegkommunikáció; szociológia


I-590
Smith, Ralph Lee
  "Önök az erő poziciójából tárgyalhatnak" - mondja Smith a gyűlés résztvevőinek [Fordítás] = Smith tells convention - goers, "you're moving from a position of strenth" / Ralph Lee Smith. - Népművelési Intézet ; Kállai Tibor ; 1984 (In: Community Television Review. 1981. Oct. p. 26-29.). - 13 fol. ; 29 cm
kábeltelevízió; Amerikai Egyesült Államok


659.3 S 84
Spindler, Wolfgang
  Unter dem Pflaster liegt das Kabel : Über die neuen Medien / Wolfgang Spindler. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1984. - 123 p. ; 19 cm. - (Rororo Panther)
Címford.: Az út alatt fekszik a kábel : Az új médiumokról
ISBN 3 499 15297 5 fűzött
tömegkommunikáció; videó; számítógép; kábeltelevízió


I-730/7
Stefler Sándor
  A tv-műsorszórás fejlődésének trendjei : Magyarország a műsorszóró műholdak vételkörzetében : Elemző tanulmány / Stefler Sándor. - Budapest : TK, 1987. - 40 fol. ; 29 cm
Készült az Országos Tervhivatal számára "A tömegkommunikációs rendszer hosszútávú fejlesztése" c. koncepció kidolgozása keretében. - Gépelt kézirat fmás.
tömegkommunikáció; műholdas televízió; trendek; Magyarország


654.19 S 95
Sugár Gusztáv
  A néprádiótól a műholdas televízióig / Sugár Gusztáv. - Budapest : Ajtósi Dürer K., [1993]. - 293, [32] p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar rádiózás hőskora, ISSN 1217-1204)
Függelékben "Lakihegy 60. évében" címmel válogatás az Amatőr c. folyóirat 1933-1934-es számaiból
ISBN 963-3814-02-8 bársony
rádió; történet; Magyarország


654.19 S 95
Sugár Gusztáv
  Megszólal a rádió : A kezdetektől 1945-ig / Sugár Gusztáv. - Budapest : Ajtósi Dürer K., [1993]. - 269, [34] p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar rádiózás hőskora, ISSN 1217-1204)
Függelékben cikkek a rádiózás hőskorából
ISBN 963-3814-03-6 bársony
rádió; történet; Magyarország


654.197 S 97
Surányi Bálint
  Az általános iskola kezdő évei és a tanulók otthoni tévénézése / Surányi Bálint. - Budapest : Okt.kut. Int., 1987. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 963 404 079 9 fűzött
televíziónézés; gyermekek; oktatás; általános iskola


621 S 98
Surányi Miklós
  Ismerkedés a műholdas televíziózással / Surányi Miklós. - Budapest : Műszaki Kvk., 1988. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 122-[124].
ISBN 963 10 7678 4 fűzött
műholdas televízió; vételtechnika


I-385
Sweetnam, Sherry
  A gondolatok célszerű szervezése a jobb kommunikáció szolgálatában [ Fordítás] = How to organize your thoughts for better communication / Sherry Sweetnam. - Országos Fordító és Fordításhit. Ir. ; 1986 (In: Personnel. 63. vol. 1986. p. 38-40.). - 10 p. ; 29 cm
kommunikáció; levelezés


659.3 Sz 52
Szekfű András
  A tömegkommunikáció új útjai / Szekfű András. - [Budapest] : Kossuth, 1984. - 102 p. ; 20 cm. - (Távlatok, ISSN 0236-8714)
ISBN 963 09 2552 4 fűzött
tömegkommunikáció


659 Sz 54
Szeles Péter
  Public relations a gyakorlatban / Szeles Péter. - Budapest : Geomédia, 1999. - 312 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing és kommunikáció, ISSN 1585-3160)
Bibliogr.: p. 307-310.
ISBN 963-7910-62-X fűzött
közönségkapcsolat; public relations


654.19 Sz 73
  "Szerelem-televízió" : A Duna TV levelek tükrében / vál. Medvigy Endre ; [a kötet díszítő metszeteti Kalló Gyula ... munkái]. - Budapest : Duna TV, 1995. - 302 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-04-6151-X fűzött
televízió; Magyarország; Duna Televízió (Budapest)


654.197 Sz 82
  Színek a képernyőn : Színelméleti, esztétikai és műfaji ismeretek cikkgyűjteménye / [szerk. Csiby Sándor]. - Budapest : MRT TK, 1974. - 128 p., XXIV t. : ill. ; 20 cm. - (Az MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont szakkönyvtára ; 26.)
Fűzött
televízió; színes televízió


659 Sz 93
  Szöveggyűjtemény a közlési rendszerek tanulmányozásához 2. / [szerk.] Rubovszky Kálmán. - Budapest : Tankvk., 1986. - 271 p. ; 24 cm
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Jegyzete. J 2-1493
Fűzött
kommunikáció


I-730/1
Sztrapák Ferenc
  Sajtó és közönség a demokratizálódás jegyében / Sztrapák Ferenc. - Budapest : TK , 1987. - 40 fol. ; 29 cm
Készült az Országos Tervhivatal számára "A tömegkommunikációs rendszer hosszútávú fejlesztése" c. koncepció kidolgozása keretében. - Gépelt kézirat fmás.
tömegkommunikáció; sajtó; demokrácia


654.197 T 28
Tannenbaum, Percy H.
  A televíziózás szociálpszichológiája : Válogatás Percy H. Tannenbaum munkáiból / szerk Levendel Ádám. - Budapest : TK, 1985. - 288 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 14.)
ISBN 963 03 2132 7 fűzött
televízió; szociálpszichológia; kommunikációelmélet


659 T 32
  A társadalmi kommunikáció kutatása Magyarországon : A tömegkommunikációs és közvéleménykutatások stratégiai terve / [készítették Angelusz Róbert et al.] . - Budapest : TK, 1982. - 62 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok, beszámolók, jelentések ; 14. évf. 7. sz.)
Fűzött
tömegkommunikáció; közvéleménykutatás


654.1 T 36
  A távközlés társadalmi és gazdasági összefüggései / szerk. Heller Krisztina, Nádasdi Ferenc. - Budapest : Akad. K., 1990. - 283 p. : ill. ; 21 cm. - (Műszaki tudományok. Az elektronika újabb eredményei, ISSN 0236-6312 ; 6.)
Tanulmányok
ISBN 963 05 5878 5 kötött
gazdaság; távközlés


659.3 T 36
Taylor, Lisa
  Media studies : Texts, institutions and audiences / Lisa Taylor and Andrew Willis. - Repr. - Oxford : Blackwell, 2001. - x, 262 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Médiatanulmányok : Szövegek, intézmények, közönség. - Bibliogr.: p. 242-249.
ISBN 0-631-20027-4 fűzött
tömegkommunikáció; elmélet; szociológia; televízió


I-591
Teichert, Will
  Regionális információk: nem terjedelmi, hanem tartalmi probléma [Fordítás] / Will Teichert. - Népművelési Intézet ; Vörös Gézáné ; 1984. - 8 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai hiányoznak
helyi kommunikáció; Német Szövetségi Köztársaság


659.3 T 44
Terestyéni Tamás
  Kommunikációelmélet : A testbeszédtől az internetig / Terestyéni Tamás. - Budapest : AKTI : Typotex, 2006. - 348 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 333-348.
ISBN 963-9664-24-3 kötött
kommunikációelmélet; társadalmi kommunikáció; tömegkommunikáció


007 T 44
Terestyéni Tamás
  Konvencionális jelentés - kommunikációs jelentés : Adalékok a kommunikáció pragmatikai aspektusának vizsgálatához / Terestyéni Tamás. - Budapest : TK, 1981. - 136 p. ; 21 cm. - (Tanfolyamok / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0139-0368 ; Bibliogr.: p. 129-133.)
Fűzött
kommunikáció; jelentés


150 T 48
  Tévé előtt - védtelenül? : A média hatása a gyerekekre / összeáll. és szerk. Szávai Ilona. - Budapest : Pont, 2007. - 150 p. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 978-963-87567-9-4 fűzött
gyermekek; televízió; pszichológia


I-001
Thompson, John
  Helyi emberek, helyi tömegkommunikáció [Fordítás] / John Thompson. - Népművelési Intézet ; Szőcsik László ; 1984 (In: Independent Broadcasting). - 25 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai ismeretlenek
tömegkommunikáció; helyi kommunikáció


659.3 T 53
Tillmann J. A.
  Távkertek : A Nyugalom tengerén túl / Tillmann J. A. - Budapest : Kijárat, 1997. - 78 p. ; 20 cm. - (Teve könyvek, ISSN 1416-1087 ; 5.)
Esszék. - Bibliogr.: p. 73-78.
ISBN 963-85696-2-X fűzött
médiakultúra; tömegkommunikáció


I-730/8
Tófalvi Gyula
  A nyugat-európai távközlés távlati fejlődési irányai és azok várható hatása a magyar távközlés hosszútávú fejlesztésére / Tófalvi Gyula. - Budapest : TK, 1987. - 21, [4] fol. ; 29 cm
Készült az Országos Tervhivatal számára "A tömegkommunikációs rendszer hosszútávú fejlesztése" c. koncepció kidolgozása keretében. - Gépelt kézirat fmás.
tömegkommunikáció; távközlés; trendek; Nyugat-Európa; Magyarország


659.3 T 81
  A tömegkommunikáció a szocialista társadalom életében / szerk. A. V. Dmitriev. - Budapest : Akad. K., 1980. - 275 p. : ill. ; 25 cm
Tanulmányok. - Bibliogr. a tanulmányok végén a jegyzetekben
ISBN 963 05 2252 7 v.
tömegkommunikáció


659.3 T 81
  Tömegkommunikáció és a regionalitás / szerk. Soós Pál. - Debrecen : MTA DAB , 1985. - 141 p. ; 21 cm. - (Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottsága közleményei)
ISBN 963 01 6461 2 fűzött
tömegkommunikáció; kábeltelevízió; helyi kultúra


659.3 T 81
  A Tömegkommunikációs Kutatóközpont kiadványainak jegyzéke / [összeáll. a Tömegkommunikációs Kutatóközpont Könyvtára]. - 1981-1983. - Budapest : TK, 1984. - 134 p. ; 29 cm
Fűzött
tömegkommunikáció; katalógus; bibliográfia


659.3 T 81
  A tömegkommunikációs rendszer hosszútávú fejlesztése : Koncepció és variánsok / [az Országos Tervhivatal számára a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban Szecskő Tamás irányítása alatt készítette Jakab Zoltán és Tomka Miklós, Heleszta Sándor és Szekfű András közreműködésével]. - Budapest : TK, 1988. - 110 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok, beszámolók, jelentések / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0230-4953 ; 20. évf. 5. sz.)
ISBN 963 333 073 4 fűzött
tömegkommunikáció; fejlesztés; Országos Tervhivatal


659.3 T 92
Truxal, John G.
  The age of electronic messages / John G. Truxal. - Cambridge, MA ; London : MIT Press, 1990. - xi, 487 p. ; 24 cm. - (New liberal arts series)
Címford.: Az elektronikus üzenetek kora
Kötött
kommunikációs technológia; tömegkommunikáció


659.3 U 59
  UNESCO kommunikációs világjelentés : A média és az új technológiák kihívása / [ford. Várkonyi Ildikó] ; [közread. a] Magyar UNESCO Bizottság, Országos Rádió és Televízió Testület, HÉA Stratégiakutató Intézet. - Budapest : M. UNESCO Biz. : ORTT : HÉA Stratégiakut. Int., 1998. - 283 p. ; 24 cm. - (Információs társadalom könyvek, ISSN 1418-7744 ; 3.)
Eredeti cím: World communication report. - Bibliogr.: p. 280-[284]. és a jegyzetekben
ISBN 963-8493-26-7 fűzött
kommunikáció; tömegkommunikáció


659.3 U 80
Urban, Dieter
  Text im Kommunikationsdesign / Dieter Urban. - München : Bruckmann, 1980. - 167 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Novum press)
Címford.: A szöveg a kommunikáció-tervezésben. - Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 3 7654 1818 8 fűzött
szöveg; kommunikációtervezés; reklám; tipográfia


301 U 98
Utry Attila
  Kommunikáció és kultúra / Utry Attila. - Miskolc : Miskolci Bölcsész Egy., 1997. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Bölcsész könyvek, ISSN 1217-3673 ; 9.)
Tart.: A kommunikációelmélet vázlata ; Cultura humani. - Bibliogr.: p. 48-49., 67-68.
ISBN 963-7528-27-X fűzött
kommunikációelmélet; művelődés; filozófia


659.3 V 58
Vass Csaba
  Hatalom, szakralitás, kommunikáció : Kommunikáció- és médiaelméleti tanulmányok / Vass Csaba. - [Budapest] : Kölcsey Int., 2005. - 338 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 13.)
ISBN 963-8657-15-4 fűzött
kommunikációtudomány; médiaelmélet; tömegkommunikáció; politika


I-730/9
Vasvári György
  A bankműveletek elektronizálásának várható fő irányai Nyugat-Európában, illetve Magyarországon 2010-ig / Vasvári György. - Budapest : TK, 1987. - 23 fol. ; 29 cm
Készült az Országos Tervhivatal számára "A tömegkommunikációs rendszer hosszútávú fejlesztése" c. koncepció kidolgozása keretében. - Gépelt kézirat fmás.
tömegkommunikáció; elektronizáció; bankok


659.3 V 65
  Vége a Gutenberg-galaxisnak? / vál., szerk., a bevezetőt és az összekötő szövegeket írta Halász László. - Budapest : Gondolat, 1985. - 511 p. : ill. ; 19 cm . - (Pro és kontra, ISSN 0236-7580)
Szemelvények. - Bibliogr.: p. 509-[512].
ISBN 963 281 509 2 fűzött
tömegkommunikáció; olvasás


301 V 90
Virilio, Paul
  Háború és televízió : A 304-es partszakasznál eltűnt katona emlékére / Paul Virilio ; [ford. Ádám Anikó]. - [Budapest] : Magus Design Stúdió, 2003. - 114 p. ; 21 cm. - (Kor-hű, ISSN 1588-9955)
Eredeti cím: L'écran du désert
ISBN 963-86275-9-X fűzött
öbölháború; televízió; kommunikáció


654.19 W 70
Wiesand, Andreas Johannes
  Az illúziók "szabad áramlása"? : A határokat átlépő műsorszórás kultúrpolitikai vonatkozásai / Andreas Johannes Wiesand. - Budapest : TK, 1987. - 39 p. ; 29 cm. - (Tájékozódás, ISSN 0237-3009 ; 18. évf. 7. sz.)
Fűzött
műholdas műsorszórás


I-581
Winckler, Klaus
  A közjogi rádiózási elv feltartózhatatlan megszűnése a kábeltelevízió és az "új" tartományi tömegkommunikációs törvény által [Fordítás] : Részlet = Die unaufhaltsame Liquidation des öffentlichrechtlicher Rundfunkprinzips... / Klaus Winckler, Horst Holzer. - Népművelési Intézet ; Lukáts János ; 1984 (In: Kürbiskern. 1983). - 15 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai hiányosak
kábeltelevízió; kommunikációpolitika; Német Szövetségi Köztársaság


659.3 W 79
Winston, Brian
  Misunderstanding media / Brian Winston. - Cambridge, MA : Harvard University Press, 1986. - xi, 419 p. ; 24 cm
Címford.: A félreértett médium
ISBN 0 674 57663 2 kötött
tömegkommunikáció


659.3 W 81
  Wired cities : Shaping the future of communications / ed. by William H. Dutton, Jay G. Blumler and Kenneth L. Kraemer. - Boston, MA : G. K. Hall and Co., 1987. - 492 p. ; 24 cm
Címford.: Bekábelezett városok : A kommunikáció jövőjének alakítása. - Tanulmányok
ISBN 0 8161 1851 5 kötött
kommunikációs társadalom; információs társadalom; város; kistelepülés; információs hálózat; információpolitika; Amerikai Egyesült Államok; Japán; Nagy-Britannia; Franciaország; Németország


654.19 W 96
  World satellite almanac : The complete guide to satellite transmission and technology / written and compiled ba Mark Long. - 2. ed. - London : 21st Century Publishing, 1988. - xlix, 650 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Műhold világévkönyv : A műholdas műsorszórás és technika kézikönyve
ISBN 0 672 22559 X fűzött
műholdas műsorszórás; műhold; címjegyzék; kézikönyv


I-569
Zielinski, Siegfried
  A lakás informatizálódása és funkcióinak értékcsökkenése [Fordítás] = Verrohung und Informatisierung der Wohnzimmer / Siegfried Zielinski. - Népművelési Intézet ; Szabó László ; 1983. - 18 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai ismeretlenek
videó


vissza