655 Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem655 B 27
Bann, David
  Nyomdai megrendelők kézikönyve / David Bann. - Budapest : Scolar, 2007. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
Eredeti cím: The all new print production handbook
ISBN 978-963-244-003-3 fűzött
nyomdászat; kiadványszerkesztés


655 B 32
Barbier, Frédéric
  A könyv története / Frédéric Barbier ; [ford. Balázs Péter] ; [a térképeket kész. Nagy Béla]. - Budapest : Osiris, 2005. - 400 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 397-400. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-723-8 kötött
könyvtörténet


655 B 33
Bardóczy Irén
  Magasnyomó-forma-készítés : Nyomdaipari tankönyv / Bardóczy Irén. - 4. kiad . - Budapest : Műszaki Kvk., 1985- . - 24 cm
1. köt. - 1985. - 263 p. : ill.
ISBN 963 10 6382 8
nyomdászat


655 B 36
Bart István
  A könyvkiadás mestersége / Bart István. - Budapest : Osiris, 2005. - 191 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 173.
ISBN 963-389-724-6 kötött
könyvkiadás; kézikönyv


655.2 B 60
  Betűmintakönyv. - Budapest : Nyomdaipari Fényszedő Üzem, 1984. - 238 p. ; 30 cm
Kötött
betű


655.2 B 60
  Betűmintakönyv. - Budapest : Generalart, 1986. - [32] p. : ill. ; 28 cm
Megjelenési adatok a borítón: Artunion '87
Fűzött
betű


655 E 15
Ecsedy Judit, V.
  A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában, 1473-1800 / V. Ecsedy Judit ; [A magyar könyvkereskedelem történetének vázlata 1800-ig c. fejezetet Pavercsik Ilona írta]. - Budapest : Balassi, 1999. - 372 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-506-270-2 fűzött
könyvkiadás; nyomdászat; történet; Magyarország; kézikönyv


655 E 15
Ecsedy Judit, V.
  A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, 1473-1600 / V. Ecsedy Judit . - Budapest : Balassi : OSZK, 2004. - 640 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - ( Hungaria typographica, ISSN 1785-7201 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-506-583-3 kötött
nyomdászat; könyvtörténet; Magyarország; kézikönyv


655 E 43
  "Az elsüllyedt jelek" : A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig / [közread. a] Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága. - Budapest : M. Képzőművészek és Iparművészek Társ., [2003]- . - 27 cm
ISBN 963-210-938-4
1. - 2003. - 237 p
ISBN 963-210-938-2
könyvkiadás; határon túli magyarság; grafika; illusztráció; Kelet-Közép-Európa


655 F 10
Fabel, Karel
  Zeitgenössige Typografie / Karel Fabel. - Praha : Odeon, 1981. - 71 p. : ill. ; 16 cm. - (Tscheschische Kunst der Gegenwart)
Címford.: Kortárs tipográfia
Fűzött
tipográfia; Csehszlovákia


655 F 31
Febvre, Lucien
  A könyv születése : A nyomtatott könyv és története a XV-XVIII. században / Lucien Febvre, Henri-Jean Martin ; [ford. Csernus Anikó és Szász Géza]. - Budapest : Osiris, 2005. - 379 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-831-5 kötött
nyomdászat; könyvtörténet; művelődéstörténet; Nyugat-Európa


655 F 59
Firtinger Károly
  A magyar állam nyomdászat-történelmi térképe / tervezte és magyarázó szöveggel ell. Firtinger Károly. - Repr. kiad. - Budapest : Hatodik Síp, [1994]. - 28 p. ; 24 cm + 1 térk. (47x62 cm). - (Antikvár-tár ; 1217-7784)
Eredeti kiadása: Budapest : Könyvnyomdászok Szakköre, 1896
ISBN 963-7615-23-7 fűzött
nyomdászat; történet; Magyarország; térkép


655 F 76
Fodor Gábor Antal
  Ismerkedés a kiadványszerkesztéssel / Fodor Gábor Antal. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 80 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-0176-9 fűzött
nyomdászat


655 F 97
Fülöp Géza
  Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban, 1772-1848 / Fülöp Géza. - Budapest : Hatágú síp Alapítvány, 2010. - 249, [17] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-7615-57-3 fűzött
könyvkultúra; könyvkiadás; nyomdászat; történet; művelődéstörténet; felvilágosodás; reformkor; Magyarország


655.2 G 61
Grafton, Carol Belanger
  Bizarre and ornamental alphabets / ed. by Carol Belanger Grafton. - New York : Dover, 1981. - 121 p. : ill. ; 29 cm. - (Dover pictorial archive series )
ISBN 0 486 24105 X fűzött
betű; könyvdíszítés


655 G 99
Gyurgyák János
  Szerkesztők és szerzők könyve / Gyurgyák János. - Budapest : Osiris, 1996. - 540 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 309-319.
ISBN 963-379-227-4 kötött
könyvkiadás; szerkesztés; kézikönyv


655.2 H 95
Humbert, Claude
  Ornamente : 1000 motifs ornementaux = Ornamente : A source book with 1000 illustrations = Ornamente : 1000 ornamentale Motive / Claude Humbert. - München : Callwey, cop. 1975. - 236 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 3 7667 0100 2 kötött
motívumkincs; grafika; könyvdíszítés


655 I 13
  Idegen szavak és kifejezések a könyvszakmában / gyűjt. és vál. Dercsényi Szilvia. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2005. - 87 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 7.)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 963-7615-45-8 fűzött
könyvészet; értelmező szótár; szótár


655 J 96
Jury, David
  Mi az a tipográfia? / [David Jury] ; [ford. Gebula Judit, Kovács Balázs] ; [a Helyesírás fejezet 1., 3-6. bekezdését Nagy Márta írta]. - Budapest : Scolar, 2007. - 256 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
Bibliogr.: p. 246-248.
ISBN 978-963-9534-77-3 kötött
tipográfia


655 K 45
  A kiadói munka jogi szabályozása / [szerk. Déry Péter]. - Budapest : Rejtjel, 1994. - 171 p. ; 24 cm
Lezárva: 1994. aug. 15.
ISBN 963-85267-1-8 fűzött
könyvkiadás; jogszabályok


655 K 45
Kicsi Sándor András
  Magyar könyvlexikon / Kicsi Sándor András. - Budapest : Kiss J. Kvk., 2006. - 351 p. : ill. ; 25 cm
Függelék: A könyv filozófiája. - Bibliogr.: p. 345-351.
ISBN 963-85500-8-2 kötött
könyv; könyvkultúra; nyomdászat; lexikon


655 K 63
Kókay György
  A könyvkereskedelem Magyarországon / Kókay György. - [Budapest] : Balassi, 1997. - 154 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-[155]. és a jegyzetekben
ISBN 963-506-111-0 fűzött
könyvkereskedelem; történet; könyvtörténet; Magyarország; kézikönyv


655 K 70
Korger, Hildegard
  Schrift und Schreiben / Hildegard Korger. - 5. Aufl. - Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1982. - 263 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Az írás
V.
írás; betű; tipográfia


655 K 89
  Könyvkiadók és könyvterjesztők Magyarországon / szerk. Zöld Ferenc. - Budapest : M. Kvk. és Kvterj. Egyes., 1987. - 219 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 7002 98 7 fűzött
könyvkiadás; könyvkereskedelem


655 K 89
  Könyvszakmai ABC : Szakmai cím- és adattár / szerk. Balogh Mózes, Kemény András, Schenk János. - 2000. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2000. - 348 p. ; 20 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
ISBN 963-9123-44-7 fűzött
könyvkereskedelem; könyvkiadók; címjegyzék


655 K 91
Köves József
  Könyvhetek krónikája : Az ünnepi könyvhét 75 éve / Köves József, Murányi Gábor ; [utószó Zentai Péter László]. - Budapest : MKKE : Vince, 2004. - 271 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9552-23-2 kötött
könyvkiadás; könyvvásár; könyvbemutató; ünnepség; Magyarország


655.2 L 28
Larcher, Jean
  Fantastic alphabets / by Jean Larcher. - New York : Dover, 1976. - 72 p. : ill. ; 28 cm. - (Dover pictorial archive series)
ISBN 0 486 23412 6 fűzött
betű


010 M 14
  Magyar könyvek könyve / [szerk. Bereczky László] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1985. - 477 p. ; 24 cm
Ajánló bibliográfia
ISBN 963 201 502 9 fűzött
magyar irodalom; bibliográfia


017 M 14
  A magyar könyvgyűjtő új kézikönyve : A magyarországi antikvár árverések teljes anyaga / [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár ; összeáll. Szinainé László Zsuzsa. - 1969-1988. - Budapest : OSZK, 1990. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963 200 292 X v.
könyvkiadás; könyvgyűjtés; aukció; Magyarország; bibliográfia; katalógus
1. köt., A-K. - XIX, 866 p.
ISBN 963 200 293 8
2. köt., L-ZS., Mutatók, index. - p. 867-1851.
ISBN 963 200 294 6


017 M 14
  A magyar könyvgyűjtő új kézikönyve : A magyarországi antikvár árverések teljes anyaga / [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár ; összeáll. Szinainé László Zsuzsa. - 2. (1989-1991). - Budapest : OSZK : KIT Képzőműv. K., 1994. - 2 db ; 24 cm
ISSN 1217-7903 v.
könyvkiadás; könyvgyűjtés; aukció; Magyarország; bibliográfia; katalógus
1. köt., A-K. - XXI, 541 p.
2. köt., L-ZS. - p. 542-1255.


655 M 81
Molnár József
  Misztótfalusi Kis Miklós / Molnár József. - Budapest : Balassi K. ; Berlin : Európai Protestáns Szabadegyetem, 2000. - 469 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell.
Bibliogr.: p. 439-466.
ISBN 963-506-329-6 v.
nyomdászat; történet; Misztótfalusi Kis Miklós; Magyarország


655 N 99
  Nyomdaipari abc / szerk. Gara Miklós. - Budapest : Műszaki Kvk., 1987. - 299 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 295-299.
ISBN 963 6745 9 kötött
nyomdászat; lexikon


655 N 99
  Nyomdaipari enciklopédia / főszerk. Gara Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., 1979. - 751 p., [56] t. : ill. ; 26 cm
ISBN 963 10 2793 7 v.
nyomdászat; enciklopédia


655 N 99
  Nyomdaipari enciklopédia / főszerk. Gara Miklós. - Budapest : Osiris, 2001. - 624 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
ISBN 963-379-527-3 kötött
nyomdászat; kézikönyv


655 O 39
Ónody Miklós
  Reprográfia a tájékoztatási intézményekben és könyvtárakban / Ónody Miklós . - Budapest : OMKDK, 1978 [!1979]- . - 24 cm
1., A reprográfia alapjai : Másoló eljárások. - [S. d.]. - 334 p. : ill. - (Módszertani kiadványok / Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ , ISSN 0324-7341 ; 46.)
ISBN 963 592 150 0
reprográfia; mikrofilm; sokszorosítás


655 O 39
Ónody Miklós
  Reprográfia a tájékoztatási intézményekben és könyvtárakban / Ónody Miklós ; [az előszót írta Vajda Erik]. - Utánny. - Budapest : OMKDK, 1978 [!1979]- . - 24 cm
ISBN 963 592 200 0
2., Sokszorosító eljárások, kiadványok előállítása / [...a függeléket összeáll. Dezső László]. - 1982. - 255 p. : ill. - (Módszertani kiadványok / Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, ISSN 0324-7341 ; 49.)
sokszorosítás; nyomdászat


090 P 75
Pogány György
  Bibliofília és könyvművészet / Pogány György. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány , 2004. - 161 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 1.)
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 963-7615-39-3 fűzött
bibliofília; könyvművészet; Magyarország


655 P 75
Pogány György
  A magyar könyvkereskedelem rövid története a XV. század végétől 1990-ig / Pogány György. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2004. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 2.)
ISBN 963-7615-40-7 fűzött
könyvkereskedelem; Magyarország


655 P 77
Pogányné Rózsa Gabriella
  A könyvkultúra kutatásának kútfői : A könyv-, az írás-, a nyomdászattörténet, a könyvtártudomány és a könyvkereskedelem szakirodalmi forrásai / Pogányné Rózsa Gabriella. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2008. - 199 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-7615-54-2 fűzött
könyvkultúra; nyomdászat; könyvtártudomány; írástörténet


655.2 P 85
Popyk, Marilyn K.
  Word/information processing : Essential concepts / Marilyn K. Popyk. - 2. ed. - New York [etc.] : Gregg : McGraw-Hill, 1986. - 246 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Címford.: Szöveg- és információszerkesztés : Alapfogalmak
ISBN 0 07 050593 4 fűzött
szövegszerkesztés; információfeldolgozás; számítástechnika


655.2 Q 70
Quinn, Gerard Anthony
  The encyclopaedia of illustrations : A compilation of more than 5000 illustrations and designs / research and introduction by Gerard Quinn. - Repr . - London : Studio Editions, 1993. - 383 p. : ill. ; 32 cm
Címford.: Illusztrációk enciklopédiája
ISBN 1-85170-360-8 kötött
illusztráció; könyv


655 R 16
Radics Vilmos
  Képszerkesztés, sajtófotó / Radics Vilmos ; [kiad. a Magyar Újságírók Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MUOSZ, [1984]. - 380 p. : ill., részben színes ; 19x21 cm
ISBN 963 01 5752 7 kötött
sajtófotó; tipográfia


655 R 63
Révai Mór János
  A Révai nagy lexikonának története : A nagy lexikon XX. kötetéből "A kiadó utószava" c. fejezet különlenyomata / írta Révay [!Révai] Mór János. - Repr. kiad. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, [1994]. - XXIX p. ; 24 cm. - (Antikvár-tár, ISSN 1217-7784)
Tartalmazza Révai Mór Jánosné "A Révai nagy lexikona főszerkesztőjének kálváriája" c. nekrológját is. - Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1927
ISBN 963-7615-24-5 fűzött
könyvkiadás; lexikon; Magyarország


655 S 12
Salberg-Steinhardt, Barbara
  Die Schrift : Geschichte, Gestaltung, Anwendung : Ein Lern- und Lehrbuch für die Praxis / Barbara Salberg-Steinhardt. - Köln : DuMont, 1983. - 306 p. : ill. ; 18 cm. - (DuMont-Taschenbücher ; 133.)
Címford.: Az írás : Története, kialakulása, alkalmazása : Gyakorlati kézikönyv. - Bibliogr.: p. 291.298.
ISBN 3 7701 1454 X fűzött
írás; betű; tipográfia


655 S 54
Shushan, Ronnie
  Desktop publishing by design / Ronnie Shushan and Don Wright. - Redmond, WA : Microsoft Press, 1989. - xiii, 382 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 1 55615 134 9 fűzött
programozás; IBM; Macintosh; nyomtatás; számítógépes kiadványszerkesztés


655.2 S 56
Siklósi Attila
  Mindennapi tipográfiánk / Siklósi Attila. - Budapest : Műszaki Kvk., 1997. - 157 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 963-16-1377-1 fűzött
nyomdászat; tipográfia; kézikönyv


655.51 S 73
Somogyi Dezső
  Kézirat-előkészítés és korrektúra / Somogyi Dezső, Székely Artúr, Urbányi István. - Budapest : Műszaki Kvk., 1964. - 407 p. ; 21 cm
Kötött
nyomdászat


655 S 85
Stáhl Endre
  Nyomóforma-készítés / Stáhl Endre. - Budapest : Műszaki Kvk., 1985. - 313 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963 10 6345 3 kötött
nyomdászat


655.2 S 92
Stiebner, Erhardt D.
  Drucktechnik heute : Ein Leitfaden / Erhardt D. Stiebner, Heribert Zahn, Wilfried Meusburger ; [Hrsg. in Zusammenarbeit mit Novum Gebrauchsgraphik]. - München : Bruckmann, 1985. - 223 p. : ill. ; 23 cm. - (Novum press)
Címford.: Mai nyomdatechnika
ISBN 3 7654 1951 6 fűzött
nyomdászat


655 S 92
Stiebner, Erhardt D.
  Illustrationsvorlagen = Picture sourcebook / Erhardt D. Stiebner, Dieter Urban ; Hrsg. in Zusammenarb. mit Novum Gebrauchsgraphik. - München : Bruckmann, 1985. - 367 p. : ill. ; 23 cm. - (Novum press)
ISBN 3 7654 1968 0 fűzött
könyv; illusztráció; piktogram


655.2 S 92
Stiebner, Erhardt D.
  Initialen + Bildbuchstaben = Initials + Decorative alphabets / Erhardt D. Stiebner, Dieter Urban ; [Hrsg. in Zusammenarbeit mit Novum Gebrauchsgraphik] . - München : Bruckmann, 1983. - 333 p. : ill. ; 23 cm. - (Novum press)
Címford.: Iniciálék + Díszes betűk
ISBN 3 7654 1910 9 fűzött
betű; könyvdíszítés


655.2 S 92
Stiebner, Erhardt D.
  Schriften + Zeichen : Ein Schriftmusterbuch = Types + Symbols : A type specimen book / Erhardt D. Stiebner, Helmut Huber, Heribert Zahn ; hrsg. in Zusammenarbeit mit Novum. - 2. durchges. Aufl. - München : Bruckmann, 1985. - 360 p. : ill. ; 24 cm. - (Novum press)
Címford.: Betűk és jelek : Betűmintakönyv
ISBN 3 7654 1837 4 fűzött
betű; szimbólum


655.2 Sz 31
Szántó Tibor
  A betű / Szántó Tibor. - 4. kiad. - Budapest : Akad. K., 1982. - 544 p., 1 t.fol. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 537-539.
ISBN 963 05 0327 1 v.
betű; történet


655 Sz 31
Szántó Tibor
  Könyvtervezés / Szántó Tibor ; [... illusztrációk alkotói Würtz Ádám et al.]. - Budapest : Kossuth Ny., 1988. - 268 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 267-268
ISBN 963 02 5492 1 kötött
tipográfia; könyvművészet


655 Sz 39
  Száz oldal a jobb kéziratért : Előkészítés a kisofszet üzemben : Kézirat gyanánt / összeáll. Fazekas Gábor ; [közr. a] Népművelési Intézet Információs és Dokumentációs Osztály. - Budapest : Népművelési Int., 1978. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-01-1632-4 fűzött
nyomtatás; kézirat-előkészítés; nyomdai előkészítés


080 Sz66
Szentkuty Pál
  Régi magyar gyermekkönyvek, 1538-1875 / írta Drescher Pál ; [a kötetet Sebestyén Lajos gond.]. - [Budapest] : ÁKV, 1986. - 133 p., XIV t.fol : ill. ; 24 cm. - (Reprint, ISSN 0231-1518)
Az 1934-ben Budapesten, a Magyar Bibliophil Társaság által kiadott mű reprintje
ISBN 963 292 012 0 kötött
gyermekirodalom; történet; Magyarország; bibliográfia


655 Sz 73
Szerdahelyi Szabolcs
  Megjelenések könyve / Szerdahelyi Szabolcs. - [Budapest] : Idea Tours, 1990. - 227, [10] p. ; 20 cm
ISBN 963 02 7769 7 fűzött
könyvkiadás; könyvkereskedelem; Magyarország


655 T 54
  Tipográfia és helyesírás 30 nyelvhez : Tipográfiai és helyesírási tanácsadó magyar és idegen nyelvű szövegekhez kézirat-előkészítőknek, szerkesztőknek, szövegfeldolgozóknak, korrektoroknak / szerk. Érdi Júlia és Garai Péter. - Budapest : Akad. K., 2007. - 186 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8495-1 fűzött
tipográfia; helyesírás


655 V 41
Varga Sándor
  A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem, 1945-1957 / Varga Sándor. - Budapest : Gondolat, 1985. - 425 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 370-377.
ISBN 963 281 535 1 kötött
könyvkiadás; könyvkereskedelem; történet; Magyarország


655 V 90
Virágvölgyi Péter
  A tipográfia mestersége számítógéppel / Virágvölgyi Péter. - Budapest : Tölgyfa, 1996. - 144 p. ; 24 cm
ISBN 963-7164-08-1 fűzött
nyomdászat; számítógép


655.2 W 66
White, Jan V.
  Graphic design for the electronic age : The manual for traditional and desktop publishing / Jan V. White. - New York, NY : Watson-Guptill Publications, 1988. - xi, 211 p. : ill. ; 28 cm. - (A Xerox press book)
Címford.: Grafikus szerkesztés az elektronika korában : A hagyományos és a számítógépes kiadványszerkesztés kézikönyve
ISBN 0 8230 2122 X fűzött
nyomdászat; számítógépes kiadványszerkesztés; tördelés; tipográfia


655 W 75
Williams, Robin
  The non-designer's design book : Design and typographic principles for the visual novice / Robin Williams. - Berkeley, CA : Peachpit Press, 1994. - 144 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Tördelés, szerkesztés alapfokon : Kiadványtervezési és tipográfiai alapelvek kezdőknek
ISBN 1-56609-159-4 fűzött
számítógépes kiadványszerkesztés; tördelés; tipográfia; kézikönyv


655 W 86
Wolf, Sylvia
  Briefbogen : Umschlage, Visitenkarten, Grusskarten = Letterpaper : Envelopes, visiting cards, greeting cards / Sylvia Wolf ; [Hrsg. in Zusammenarbeit mit Novum Gebrauchsgraphik]. - München : Bruckmann, 1987. - 319 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Novum press)
Címford.: Levélpapír : Borítékok, névjegyek, üdvözlőkártyák
ISBN 3 7654 2144 8 fűzött
nyomdászat; levél; névjegy; üdvözlőkártya


655 Z 29
Zeitlyn, Jonathan
  Low-cost printing for development : A printing handbook for third world development and education / by Jonathan Zeitlyn. - London : Intermediate Technology, 1988. - 120 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Olcsó nyomdai eljárások a fejlődő országok számára
ISBN 1 85339 065 8 fűzött
nyomtatás; nyomdászat; fejlődő országok


vissza