630 Mezőgazdaság


630 A 28
  Agrárgazdaság, élelmiszeripar : Munkacsoport jelentés / [fel. szerk. Incze Kálmán, Szerdahelyi Károly, Vermes László]. - Budapest : OM Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, 2000. - 50 p. : ill. ; 30 cm. - (Technológiai Előretekintési Program)
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 963-00-5364-0 fűzött
mezőgazdaság; élelmiszeripar; jövőkép; Magyarország


630 A 28
  Agrárgazdasági fogalomtár : Az EU-ban leggyakrabban használt szakmai kifejezések értelmezése a Német Szövetségi Köztársaság gyakorlata alapján / [szerk. Tassy Sándor] ; [közrem. Czárlné Ivanics Mária, Ősz Csabáné]. - Budapest : Mezőgazdasági Szaktudás K., 1998. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 963-356-220-1 fűzött
mezőgazdaság; Európai Unió; szakszótár


630 A 28
  Az agrártermelés tudományos alapozása / összeáll. Kovács Ferenc. - Budapest : MTA, 1998. - 179 p. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 1. Az agrárium helyzete és jövője, ISSN 1417-8435)
ISBN 963-508-051-4 fűzött
mezőgazdaság; Magyarország


630 A 28
  Agrárvilág Magyarországon, 1848-2002 / [szerk. és a képeket vál. Estók János] ; [közread. a] ... Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - [Budapest] : Argumentum : M. Mezőgazd. Múz., 2003. - 387 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 387.
ISBN 963-446-242-1 kötött
mezőgazdaság; történet; Magyarország; kézikönyv


630 A 31
  Az akác termesztése és hasznosítása / szerk. Keresztesi Béla. - Budapest : Mezőgazd. K., 1984. - 170 p., [10] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 231 964 8 fűzött
erdő; fa


I-1038
Allen, Warner
  A bor regénye [Fordítás] = The romance of wine / Warner Allen. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Marton Marcell ; 2004. - London : Ernest Benn, 1931. p. 26-27., 218-225.. - 6 fol. ; 29 cm
Részletek a könyvből
bor; történet


663.2 B 51
Benyák Ferenc
  A bor mint nemzeti jelkép / Benyák Ferenc, Benyák Zoltán. - Budapest : Hermész Kör, 2003. - 112 p., [16] t. : ill. ; 15x20 cm
Bibliogr.: p. 108-112.
ISBN 963-214-210-1 kötött
borászat; művelődéstörténet


630 B 61
  Bibliographia historiae rerum rusticarum internationalis / ed. Musei Rerum Rusticarum Hungariae ; red. István N. Kiss ; socii redactionis Judit F. Virány, Anna Szabó. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 1984. - 475 p. ; 24 cm
ISSN 0523-2244 fűzött
mezőgazdaság; történet; bibliográfia


663.2 B 71
Bodnár László
  Borvidékek a Kárpát-medencében / Bodnár László. - [Eger] : Bodnár Geográfus BT, 2007. - 431 p., [63] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 428-431.
ISBN 978-963-87387-0-7 kötött
borvidék; szőlőművelés; Kárpát-medence


634.8 B 80
Boros László
  A Kárpát-medence szőlő- és borgazdaságának történeti földrajza / Boros László ; [az ábrákat rajz. Páll András, Lázár Attila] ; [a fényképeket kész. Boros László] ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk., 1999. - 304 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 294-297. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 963-9130-68-0 fűzött
szőlőtermesztés; borászat; történet; Magyarország


635 C 53
Cselőtei László
  Kertészet / Cselőtei László, Nyujtó Sándor, Csáky Antal ; [a Környezetrendezés - kertépítés c. fejezetet írta K. Szabó Ildikó, Kecskés Tibor]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1985. - 628 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi tankönyv. - Bibliogr.: p. 597-602.
ISBN 963 232 078 6 kötött
kertészet


663.2 C 78
Csoma Zsigmond
  Borban a vigasság : A bor közösség- és hangulatformáló ereje Magyarországon / Csoma Zsigmond. - Budapest : Agroinform, 2009. - 384 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 377-378. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-502-895-5 kötött
bor; borászat; szőlőművelés; művelődéstörténet; Magyarország


663.2 C 78
Csoma Zsigmond
  Magyar füves- és gyógyborok : [Gyógyító italok hölgyeknek és uraknak, egészségeseknek és betegeknek, kicsiknek és nagyoknak] / Csoma Zsigmond, Magyar László András. - Budapest : Agroinform, 2007. - 423 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-502-863-4 kötött
bor; borászat; orvostudomány; természetgyógyászat; művelődéstörténet; Magyarország


631.54 C 90
Czáka Sarolta
  A metszés ábécéje / Czáka Sarolta, Valló László. - 4. kiad. - Budapest : Planétás, 1991. - 132 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963 7931 09 0 kötött
gyümölcsfák; szőlő; metszés


635 C 95
Czibulya Ferenc
  Bolgárkertészet magyar földön : Történetek és módszerek egy adatközlő bolgárkertész tollából / Czibulya Ferenc ; [a kiegészítő tanulmányt Csoma Zsigmond írta]. - Budapest : Mezőgazd. K., 1987. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (Mindennapi hagyomány)
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 963-232-492-7 kötött
kertészet; történet; bolgárok; Magyarország


663 E 50
  Empty breadbasket? : The coming challenge to America's food supply and what we can do about it : A study of the U.S. Food System by The Cornucopia Project of Rodale Press. - Emmaus, PA : Rodale Press, 1981. - 170 p. ; 22 cm
Címford.: Üres kenyereskosár? : Az amerikai élelmiszerellátás közelgő nehézségei, és amit mi tehetünk. - Bibliogr.: p. 128-154.
Fűzött
élelmezés; Amerikai Egyesült Államok


663.2 E 63
Eperjesi Imre
  Borászat / Eperjesi Imre, Kállay Miklós, Magyar Ildikó. - Budapest : Mezőgazda, 1998. - 547 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 520-538.
ISBN 963-8439-45-9 kötött
borászat; kézikönyv


630 E 96
  EU konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság / [szerk. Szemán László és Jávor András]. - Gödöllő : Szent István Egyetem, 2003. - 2 db : ill. ; 24 cm
Tudományos tanácskozás, Gödöllő, 2003. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Angol ny. összefoglalók
ISBN 963-9483-28-1 fűzött
mezőgazdaság; élelmiszerbiztonság; Európai Unió; konferencia
1. köt. - 473 p.
ISBN 963-9483-29-X
2. köt. - 427 p.
ISBN 963-9483-30-3


630 E 96
  Az Erópai [!Európai] Unió közös agrárpolitikája : Fogalomtár / szerk. Halmai Péter. - Budapest : Agroinform, 2003. - 222 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-502-779-6 kötött
mezőgazdaság; agrárpolitika; Európai Unió


632 F 69
Folk Győző
  Kertészeti növénykórtan / Folk Győző, Glits Márton. - Budapest : Mezőgazda, 1993 . - 559 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 532-534.
ISBN 963-8160-72-1 kötött
növénykórtan; kézikönyv


631 G 31
  A gazdálkodók útmutatója : Hasznos tudnivalók a földbirtokreform kapcsán földhöz juttatottak, továbbá tanulni vágyó kisgazdák, téli gazdasági iskolák tanulói és telkes vitézek számára. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Ekvilibrum, [2009]. - 301 p. : ill. ; 17 cm
Eredeti kiadása: Budapest : M. Kir. Földmivelésügyi Ministerium, 1925. - Eredetileg "A m. kir. földmivelésügyi minister kiadványai" c. sorozat 1925. 1. kötetetként jelent meg
ISBN 973-963-88213-1-7 kötött
növénytermesztés; állattenyésztés


663.2 G 33
Geay, Louis
  Guide des vins et de leurs a-cotes / par Louis Geay. - [S.l.] : Editions de la Courtille, 1977. - 255 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Címford.: Borkalauz
Kötött
borászat; szőlőtermesztés


635 G 99
Gyúró Ferenc
  Kertművelés : Kertek, kertbarátok, kertészkedők / Gyúró Ferenc. - [Budapest] : Mezőgazd. Kvk., 1984. - 309 p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963 231 6746 kötött
kertészet


I-1035
Hagenow, Gerd
  Dionüszosz kétféle hatalmáról [Fordítás] = Von der zweifachen Macht des Dionysos / Gerd Hagenow. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Kovács Orsolya ; 2004 (In: Aus dem Weingarten der Antike : Der Wein in Dichtung, Brauchtum und Alltag. - Mainz am Rhein : Verlag Philipp von Zabern, 1982. p. 9-38., 168-170.). - 10, 2 fol. ; 29 cm
bor; történet; ókor; művelődéstörténet


634.8 H 12
Hajdu Edit
  Magyar szőlőfajták / Hajdu Edit ; [a fajtaleírásban közrem. Borbásné Saskői Éva, Ésik Andrásné, Gábor Gyula] ; [a festményeket kész. Strauss Pál, Bír Krisztina, Szathmáry Piroska]. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 258 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Párhuzamos címként a borítófedélen: Varietas of Hungarian grapes. - Bibliogr.: p. 254-256. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-286-017-9 kötött
szőlőfajták; ampelográfia; kézikönyv


639 H 21
  Halbiológia és haltenyésztés / szerk. Horváth László. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008]. - 439 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 433.
ISBN 978-963-286-483-9 kötött
haltenyésztés; halbiológia


I-1045
Hyams, Edward
  Az iszlám földje [Fordítás] = That abode of Islam / Edward Hyams. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 2004 (In: Dionysos : A social history of the wine / Edward Hyams. - London : Thames and Hudson, 1965. p. 197-227.). - 12 fol. ; 29 cm
A könyv 7. fejezete
bor; történet; iszlám


I-1034
Johnson, Hugh
  Szüret [Fordítás] : A bor története = Vintage : The story of wine / Hugh Johnson. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Szőnyi Eszter ; 2004 (New York, NY [etc.] : Simon and Schuster, 1989. p. 55-58., 105., 117., 143., 230-235.). - 11 fol. ; 29 cm
Részletek a könyvből
bor; történet


632 I 61
  Integrált növényvédelem a kártevők ellen / szerk. Jenser Gábor. - Budapest : Mezőgazda, [2003]. - 197 p., VIII t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 180-184.
ISBN 963-286-047-0 kötött
növényvédelem; kártevők


338 I 98
Ivicz Mihály
  Kisbirtok versus nagybirtok : A multifunkcionális kisbirtok háttérbe szorításának folyamata Magyarország XX. századi történetében / Ivicz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 212 p. : ill. ; 21 cm. - (Societas perfecta, ISSN 1787-5617 ; 1.)
Bibliogr.: p. 198-205.
ISBN 963-361-769-3 fűzött
agrártörténet; mezőgazdaság; családi gazdaság; kisbirtok; Magyarország


I-1044
Janson, Dora Jane
  A bor látomásai [Fordítás] : Egy jelképes történet = Visions of the vine : A symbolic history / Dora Jane Janson. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorján Flóra ; 2004 (In: Wine : Celebration and ceremony / Hugh Johnson, Dora Jane Janseon, David Revere McFadden. - New York, NY : Cooper-Hewitt Museum, 1985. p. 45-73.). - 9 fol. ; 29 cm
bor; szőlő; szimbólum; történet


633 J 64
  A minőségű, keményszemű búza nemesítése és terjesztése / [szerk. Bedő Zoltán]. - Martonvásár : MTA Mezőgazd. Kutint. ; Nádudvar : KITE Rt. ; Szeged : Gabonatermesztési Kut. Kht., 2001. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8351-32-2 fűzött
növénytermesztés; búza; növénynemesítés


630 K 45
  Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? / szerk. Balogh Margit. - Szekszárd : Babits, 1997- . - 24 cm
Az előzéklapon párhuzamos címként: Biografisches Lexikon der ungarischen Landwirtschaft
ISBN 963-9015-44-X
1. köt., A-H / [a kötet szerzői Asztalos István et al.] ; [közrem. Apjok Gabriella et al.]. - 1997. - 515 p.. - (A századvég magyarsága, ISSN 1418-276X ; 4.)
ISBN 963-9015-45-8
mezőgazdaság; életrajz; Magyarország; lexikon


639.2 L 14
Lajkó István
  A halászmester könyve : Halászati szakmai ismeretek / Lajkó István. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, 2004. - 205 p. : ill. ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 963-9553-25-5 fűzött
halászat


663.2 L 28
Laposa József
  Pincejárás : Utazás a magyar borok világába / [írta Laposa József] ; [fényk. Dékány Tibor]. - Budapest : Mezőgazda, 1999. - 163 p. : ill., színes ; 26 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9239-03-8 kötött
borászat; borvidék; Magyarország


630 L 85
Lőkös László
  Egyetemes agrártörténet / Lőkös László. - Budapest : Mezőgazda, 1998. - 319 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 315-319.
ISBN 963-9121-53-3 kötött
mezőgazdaság; történet; kézikönyv


I-1039
Lutz, H. F.
  Borszőlőkultúra és sörfőzés az ókori keleten [Fordítás] = Viticulture and brewing in the ancient orient / H. F. Lutz. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Marton Marcell ; 2004. - Leipzig : J. C. Hinrich'sche Buchhandlung , 1922. p. 107., 113-114., 130-133., 140-143.. - 4 fol. ; 29 cm
Részletek a könyvből
bor; szőlő; művelődéstörténet; ókor


636 M 14
  A magyar állattenyésztés nagyjai, 1741-2003 = Great figures of Hungarian animal breeding, 1741-2003 = Die Grossen der Ungarischen Tierzucht, 1741-2003 / [szerk. ... Fehér Dezső, Jávorka Levente] ; [ford. ... Hedberg Márk et al.] . - Budapest : Agroinform, 2004. - 238 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-502-797-4 fűzött
állattenyésztés; történet; életrajz; Magyarország


663.2 M 14
  Magyar borhagyományok, borivási szokások : Válogatott írások a magyar borkultúráról / szerk. Lelkes Lajos ; [fényképezte Dékány Tibor]. - Budapest : Mezőgazda, 2004. - 129 p., [16] t. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-286-119-1 kötött
borászat; szőlőtermesztés; művelődéstörténet; Magyarország


663 M 14
  A magyar élelmiszeripar története / [szerk. Kirsch János, Szabó Loránd, Tóth-Zsiga István]. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1986. - 623 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 609-622.
ISBN 963 323 213 4 kötött
élelmiszeripar; történet; Magyarország


636.1 M 14
  A magyar lótenyésztés az EU csatlakozás tükrében : Országos konferencia előadásai, hozzászólásai : Bábolna, 2002. május 8. / szerk. Tibay György ; [rend., kiad. a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezető- és Továbbképző Intézet]. - Budapest : SZIE GTK Vezető- és Továbbképző Int., [2003]. - 103 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9483-33-8 fűzött
lótenyésztés; Európai Unió; konferencia; Magyarország


636 M 14
  Magyar lovaskönyv / szerk. Ernst József, Fehér Dezső, ¼csag Imre. - [Budapest] : Natura : Corvina, 1988. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 963 234 008 6 kötött
lovak; lovaglás; történet; Magyarország; kézikönyv


630 M 14
  Magyar agrártörténeti életrajzok / szerk. Für Lajos és Pintér János ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 1987- . - 3 db ; 24 cm
ISBN 963 01 7833 8
mezőgazdaság; életrajz; Magyarország; lexikon
[1.], A-H. - 1987. - 866 p. : ill.
ISBN 963 01 7834 6
[2.], I-P. - 1988. - 799 p. : ill.
ISBN 963 7092 05 6
[3.], R-Zs. - 1989. - 701 p. : ill.
ISBN 963 7092 06 4


338 M 16
  Magyarország fehérjegazdálkodásának helyzete és a fejlesztés stratégiája / szerk. Babinszky László. - Budapest : MTA Agrártud. Oszt., 2002. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr.: p. 193-194. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-376-9 fűzött
fehérjegazdálkodás; állattenyésztés; takarmány


635 M 54
Merényi Károly
  Kiskerti tanácsadó / Merényi Károly. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1987. - 390 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 232 605 9 fűzött
kertészet; befőzés


630 M 62
  Mezőgazdasági szótár : Szisztematikus és betűrendes = Wörterbuch der Landwirtschaft = Dictionary of agriculture = Dictionnaire agricole = Diccionario de agricultura = Sel'skohozajstvennyj slovar' / összáll. Günther Haensch, Gisela Haberkamp de Antón ; [ford. Cs. Nagy Miklós, Petrikás Árpádné] . - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2001. - XXIX, 1405 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Wörterbuch der Landwirtschaft. - Megjelent "Hatnyelvű mezőgazdasági szótár" címmel is
ISBN 963-9358-14-2 kötött
mezőgazdaság; szakszótár


630 N 33
Nagyváthy János
  Magyar practicus termesztő ; Magyar practicus tenyésztő / Nagyváthy János... ; [a kötetet Sebestyén Lajos gondozta]. - [Budapest] : ÁKV, 1984. - 295, 234 p. ; 22 cm. - (Reprint, ISSN 0231-1518)
A Pesten, 1821-ben és 1822-ben Trattner által nyomtatott művek reprintje
ISBN 963 02 2647 2 kötött
mezőgazdaság; állattenyésztés; történet; Magyarország


635.9 N 88
  Növényházi dísznövények termesztése és hajtatása / szerk. Nagy Béla. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1986. - 540 p. : ill. ; 25 cm ISBN 963 232 232 5 [!ISBN 963 232 232 0] kötött
dísznövénytermesztés; növényház


663.2 O 53
  The origins and ancient history of wine / ed. by Patrick McGovern, Stuart Fleming and Solomon Katz. - 3. print. - Amsterdam [etc.] : Gordon and Breach Publishers, 2000. - xxvii, 409 p. : ill. ; 26 cm. - (Food and nutrition in history and anthropology, ISSN 0275-5769 ; vol. 11)
Címford.: A bor eredete és őstörténete. - Bibliogr.: p. 339-402.
ISBN 90-5699-552-9 fűzött
borászat; szőlőtermesztés; történet


630 P 88
Pottenbaum, Paul
  Az őstermelői értékesítés kézikönyve : A mezőgazdasági termékek forgalmazásának új útjai / Paul Pottebaum, Annette Bullerdiek ; [ford. Ipsics Oszkár]. - Budapest : Agrármarketing Centrum, 2000. - 310 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Handbuch Direktvermarktung. - Bibliogr.: p. 308-309.
ISBN 963-005617-8 kötött
mezőgazdaság; marketing


663.2 P 92
Prohászka Ferenc
  Szőlő és bor / Prohászka Ferenc ; [átd., kieg., ... a pezsgő házi készítéséről szóló részt és A bor palackozása c. fejezetet írta Szent-Miklóssy Ferenc]. - 15. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 1993. - 476, XII p. : ill. ; 20 cm. - (Kertbarát, ISSN 0864-7801)
ISBN 963 8160 32 3 fűzött
borászat; szőlőtermesztés; kézikönyv


634.8 R 13
Rácz János
  Kétszáz magyar szőlőnév / Rácz János. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 1997. - 143 p. ; 23 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság ; 208.)
ISBN 963-7530-258 fűzött
magyar nyelv; szőlő; névtan


630 R 80
Romhányi Beatrix, F.
  A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn : Pálos gazdálkodás a középkorban / F. Romhányi Beatrix. - Budapest : Gondolat, 2010. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-963-693-239-8 fűzött
gazdálkodás; mezőgazdaság; pálosok; középkor; Magyarország


I-1037
Seltman, Charles
  A bor az ókorban [Fordítás] = Wine in the ancient world / Charles Seltman. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Marton Marcell ; 2004 (London : Routledge and Kegan Paul, 1957. p. 14-16.). - 2 fol. ; 29 cm
bor; történet; ókor


631 Sz 15
Szabó István
  Talajművelés és trágyázás / Szabó István. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Kötött
talajművelés; trágyázás


638 Sz 50
Székely Sándor
  Méhészet és méhészeti termékek : Ajánló bibliográfia / összeáll. Székely Sándor. - Budapest : OMgK, 2004. - 40 p. ; 21 cm
Könyvek és kiadványok a méhészet témakörében az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából, 1910-2003
Fűzött
méhészet; méz; bibliográfia


663.2 Sz 52
Szekfű Gyula
  A magyar bortermelő lelki alkata : Történelmi tanulmány / Szekfű Gyula ; [az utószót írta és szerk. Kupa László]. - Budapest : Mundus, 2002. - 123 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus - magyar művelődéstörténet, ISSN 1588-1660)
Bibliogr.: p. 122-123. és a jegyzetekben
ISBN 963-8033-92-4 kötött
borászat; történet; művelődéstörténet; Magyarország


663.2 Sz 67
Szent-Miklóssy Ferenc
  Szép szőlőből finom bort! / Szent-Miklóssy Ferenc. - Budapest : Magyar Mezőgazd. K., 1995. - 139 p. : ill. ; 20 cm. - (Kertészkedjünk okosan, ISSN 0866-4048)
ISBN 963-234-609-2 fűzött
borászat; szőlőtermesztés; kertészet


634.8 Sz 91
  Szőlészeti és borászati hatnyelvű értelmező szótár / [szerk. Lelkes Lajos]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 1993. - 665 p. ; 23 cm
Magyar, angol, francia, német, olasz és orosz ny.
ISBN 963-8160-28-4 fűzött
szőlészet; borászat; szakszótár


639.2 Sz 97
Szűcs István
  A halászati ágazat gazdasági, szervezési és piaci kérdései / [írta Szűcs István, Nábrádi András, Stündl László] ; szerk. Szűcs István. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, 2002. - 221 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 963-9422-41-X kötött
halászat; haltenyésztés; halgazdaság; tógazdaság; élelmiszergazdaság; Magyarország


630 T 24
Tamás János
  Precíziós mezőgazdaság elmélete és gyakorlata / Tamás János. - Budapest : Mazőgazdasági Szaktudás K., 2001. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-144.
ISBN 963-356-339-9 fűzött
mezőgazdaság


631 T 50
Thinnes, Gerhard
  Gyümölcsfák metszése / Gerhard Thinnes ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - 2. kiad . - Budapest : Ciceró, [2000]. - 71 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Falu-kertész, ISSN 1219-4778)
Eredeti cím: Obstgehölze schneiden
ISBN 963-539-236-2 fűzött
gyümölcsfák; metszés


634.8 T 58
  Tokaj-hegyaljai album / szerk. Szabó József, Török István ; kiad. a Tokaj-hegyaljai Bormívelő Egyesület .... - [Budapest] : ÁKV, 1984. - 185 p., [22] t.fol. : ill. ; 25x33 cm. - (Reprint, ISSN 0231-1518)
A Pesten, 1867-ben Emich Gusztáv által nyomtatott mű reprintje. - A litográfiákat Keleti Gusztáv készítette
ISBN 963 02 2646 4 kötött
szőlőtermesztés; borászat; történet; Tokaj-Hegyalja


663.2 T 87
Török Sándor
  Borászok új zsebkönyve / Török Sándor. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1990. - 349 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 341-349.
ISBN 963 234 200 3 fűzött
borászat


633 T 90
  Traditional food plants : A resource book for promoting the exploitation and consumption of food plants in arid, semi-arid and sub-humid lands of Eastern Africa / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO, 1988. - xi, 593 p. : ill. ; 21 cm. - (FAO food and nutrition paper ; 42.)
Címford.: Hagyományos tápláléknövények : Kelet-Afrika sivatagi, félsivatagi területein termeszthető és fogyasztható tápláléknövények
ISBN 92-5-102557-6 fűzött
mezőgazdaság; növénytermesztés; élelmezés; élelmiszerbiztonság; sivatag; Afrika; Kelet-Afrika


639.1 V 14
  Vadászati alapismeretek / szerk. Borzsák Benő. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazd. K., 1988. - 314 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 7518 06 6 fűzött
vadászat


663.2 M 39
  The winemakers's essential phrasebook = Les mots et les phrases des hommes de vin = Wichtige Redewendungen für Winzer = La fraseologia essenziale del produttore de vini = Fraseología del bodeguero = Guia essencial do enólogo / James March [et al.]. - London : Mithchell Beazley, 2004. - 344 p. ; 22 cm
Címford.: Alapvető kifejezések gyűjteménye borászok számára. - Angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál nyelvű
ISBN 1-84000-782-6 fűzött
szőlészet; borászat; borkóstolás; borértékelés; szakszótár


I-1036
  Víz és bor [Fordítás] = Wasser und Wein. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Kovács Orsolya ; 2004 (In: Wasser und Wein : Zwei Dinge des Lebens : Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute / Hrsg. von Werner Hofmann . - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 1995. p. 29-37., 69., 157-159.). - 5, 1, 2 fol ; 29 cm
Részletek a könyvből
bor; művelődéstörténet


635 Z 71
  Zöldséghajtatás / szerk. Túri István. - Budapest : Mezőgazda, 1993. - 419 p. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
ISBN 963-8160-56-X fűzött
zöldségtermesztés


vissza