398 Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


280 B 20
Bálint Sándor
  Búcsújáró magyarok : A magyarországi búcsújárás története és néprajza / Bálint Sándor, Barna Gábor ; [a fényképfelvételeket Lantos Miklós et al. kész.] ; [a térképeket rajz. Kiss Mariann]. - Budapest : Szt. István Társ., 1994. - 384 p., [32] t. : ill., részben színes ; 26 cm
Összefoglalás német nyelven. - Bibliogr.: p. 349-366.
ISBN 963-360-752-3 kötött
búcsú; búcsújáróhelyek; magyar néprajz; Magyarország; kézikönyv


398 B 20
Bálint Sándor
  Sacra Hungaria : Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből ; Népünk ünnepei : Az egyházi év néprajza / Bálint Sándor. - Budapest : Ős-Kép K., 2009. - 343 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 338. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-06-7256-6 kötött
magyar néprajz; népi vallásosság; keresztény ünnep; naptári szokás; katolikus egyház


398.3 B 20
Bálint Sándor
  Ünnepi kalendárium / Bálint Sándor. - Budapest : Mandala, 1998. - 3 db ; 19 cm
A budapesti Szent István Társulatnál 1976-77-ben megjelent kiadás alapján
ISBN 963-85738-1-3 kötött
vallási néprajz; ünnepek; egyházi ünnepek; magyar néprajz; Közép-Európa; kézikönyv
1., Karácsony, húsvét, pünkösd : Nagy ünnepeink a hazai és közép-urópai hagyományvilágból. - 536 p.
ISBN 963-85738-2-1
2., December elsejétől június harmincadikáig : A Mária-ünnepek és jelesebb napok a hazai és közép-európai hagyományvilágból. - 627 p.
ISBN 963-85738-3-X
3., Július elsejétől november harmincadikáig : A Mária-ünnepek és jelesebb napok a hazai és közép-európai hagyományvilágból. - 654 p.
ISBN 963-85738-4-8


398 B 27
Bandini, Ditte
  Babonák lexikona / Ditte Bandini és Giovanni Bandini ; ford. Csiklós [!Csikós] Andrásné, R. Keresztény Györgyi ; [... magyar vonatkozásokkal kieg. Tátrai Zsuzsanna]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 270 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Kleines Lexikon des Aberglaubens. - Bibliogr.: p. 266-270.
ISBN 963-85979-3-3 kötött
babona; lexikon


398 F 69
  Begriff und Erscheinungen des Folklorismus : Vorträge = Ponatie i avlenia folklorizma : Doklady = Notion et manifestations du folklorisme : Communications : Kecskemét, 1981. július 22-26. / red. Kincső Verebélyi ; [kiad. a Népművelési Intézet]. - [Budapest] : NI, 1981. - 2 db ; 20 cm
Címford.: A folklorizmus fogalma és jelenségei : Előadások
Fűzött
1. - 189 p.. - (Folklór, társadalom, művészet ; 8.)
A konferencia idegen nyelvű előadásai
folklór; konferencia


398 B 56
Bernáth Béla
  A szerelem titkos nyelvén : Erotikus szólások és egyéb folklórszövegek magyarázata / Bernáth Béla. - Budapest : Gondolat, 1986. - 349 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 331-335.
ISBN 963 281 703 6 fűzött
magyar néprajz; magyar népköltészet; közmondások; szexualitás


290 B 58
Berze Nagy János
  Égigérő fa : Magyar mitológiai tanulmányok / Berze Nagy János ; bev. és szerk. Dömötör Sándor. - 3. kiad. - Pécs : Baranya m. Tanács, 1984. - 367 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 255-314.
ISBN 963 03 2016 9 fűzött
magyar népmese; mitológia; világfa


398.3 B 60
  Betlehemi képeskönyv = Bethlehem picture-book = Krippenbilderbuch / [szerk. Gergely Imre és Andrea]. - Budapest : A M. Kézművességért Alapítvány, 2002. - 84 p. : ill., színes ; 31 cm
ISSN 1786-4453 kötött
karácsony; képzőművészet; iparművészet; népművészet


398 B 63
  Bihari gyermekmondókák / közzéteszi Faragó József és Fábián Imre. - Bukarest : Kriterion, 1982. - 446 p., [8] t. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
magyar népköltészet; mondóka; Erdély


I-077/2
Bird, Donald Allport
  A tömegkommunicióban megjelenő folklór elméleti megközelítésének esélyei [ Ismertetés] : A hagyományos minták és a tömegkommunikáció = A theory for folklore in mass media : Traditional patterns in the mass media / Donald Allport Bird. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1985 (In: Southern Folklore Quarterly. 40. vol. 3/4. no. 1976. p. 285-305.). - 3 fol. ; 29 cm
folklór; tömegkommunikáció; Amerikai Egyesült Államok


398.2 B 66
Bíró A. Zoltán
  Hétköznapi humorvilág / Bíró A. Zoltán ; [közread. a] KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. - Csíkszereda : Pro-Print, 1997. - 169 p. ; 21 cm. - (Helyzet könyvek)
Bibliogr.: p. 161-169.
ISBN 973-9311-10-5 fűzött
humor; Székelyföld


398 B 76
Boldizsár Ildikó
  Varázslás és fogyókúra : Mesék, mesemondók, motívumok / Boldizsár Ildikó. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 1997. - 219 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 95.)
Bibliogr.: p. 217-219. és a jegyzetekben
ISBN 963-9136-03-4 fűzött
mese; esztétika; tipológia; népmese; műelemzés


398 B 91
Buchan, David
  The ballad and the folk / David Buchan. - London ; Boston : Routladge and Kegan Paul, 1972. - 326 p. ; 23 cm
Címford.: A ballada és a nép. - Bibliogr.: p. 312-314.
ISBN 0 7100 7322 4 v.
népballada


398.2 C 76
  Csodakút : Népmese, beavatás, álomfejtés, napút, mélylélektan, ezotéria : Tanulmányok a népmeséről / szerk. Pap Gábor. - [Budapest] : Pontifex, 1994. - 370 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-85294-0-7 kötött
mese; népmese


398 C 78
Csoma Gergely
  Varázslások és gyógyítások a moldvai csángómagyaroknál / Csoma Gergely. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2000. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
Az előszó angol és német nyelven is
ISBN 963-9195-23-5 fűzött
csángók; magyar néprajz; Moldva


398 D 10
Daczó Árpád
  Hosszú utak megszomorodának... : Archaikus népi imádságok, ráolvasók, szentes énekek Erdélyből és Moldvából : p. Daczó Árpád Lukács szentferencrendi atya gyűjtése, 1974-1999 / [sajtó alá rend., utószóval és jegyzettel ell. Takács György] ; [... a bevezetőt írta Erdélyi Zsuzsanna] ; [... fotók Daczó Árpád Lukács] ; [zenei anyagok lejegyzése Gelencsér Ágnes, Juhász Zoltán]. - Budapest : M. Napló, 2003. - 410 p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Bibliogr.: p. 399-410.
ISBN 963-86344-3-X kötött
folklór; népi imádság; magyar népköltészet; csángók; Erdély; Moldva


398 D 47
  Demonológia és boszorkányság Európában / szerk. Pócs Éva. - Budapest : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Népr. Tansz., 2001. - 395 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Ethnologia Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86169-9-7 fűzött
boszorkányság; demonológia; Európa


I-076/1
Denisoff, Serge R.
  Urban folk "movement" research : Value free? / Serge R. Denisoff == Western Folklore. 28. vol. 1969. p. 183-197.
Fmás.
város; folklór; politikai mozgalmak; Amerikai Egyesült Államok


398.3 D 58
Deutsch, Walter
  Lieder und Weissen zum Weinachtsfestkreis aus Niederösterreich / Ausg. und Eingerichtet von Walter Deutsch. - Mödling : Landesverband der Trachten- und Heimatvereine für Niederösterreich, 1978. - 48 p. ; 21 cm
Címford.: Karácsonyi dalok és szokások Alsó-Ausztriából
Fűzött
német népszokások; német népdal; karácsony; Ausztria


398 D 67
Diószegi Vilmos
  A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben / írta Diószegi Vilmos. - Repr. kiad. - Budapest : Akad. K., 1998. - 486 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 21 cm + 1 mell.
Hoppál Mihály "Diószegi Vilmos élete és munkássága" c. tanulmányával. - Eredeti kiadása: Budapest : Akad. k., 1958. - Bibliogr.: p. 438-450., 478-480. - Diószegi Vilmos munkáinak bibliográfiája: p. 481-486., összeáll. Varga Mária
ISBN 963-05-7542-6 kötött
magyar néprajz; samanizmus; őstörténet


398 D 67
Diószegi Vilmos
  Samanizmus / Diószegi Vilmos ; [szerk. Sántha István] ; [utószó Morvay Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Terebess, 1998. - 118 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9147-13-3 kötött
sámánizmus; őstörténet


398.2 D 71
Dobos Ilona
  Paraszti szájhagyomány, városi szóbeliség / Dobos Ilona. - Budapest : Gondolat, 1986. - 292 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 283-292.
ISBN 963 281 621 8 kötött
magyar néprajz


398 D 84
Dorson, Richard Mercer
  Folklore and fakelore : Essays toward a discipline of folk studies / Richard M. Dorson. - Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 1976. - X, 391 p. ; 24 cm
Címford.: Folklór és hamis folklór. - Tanulmányok. - Bibliogr.: p. 368-377.
ISBN 0 674 30715 1 v.
folklór


398 D 84
Dorson, Richard Mercer
  Folklore and folklife : An introduction / ed. by Richard M. Dorson. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1972. - X, 561 p. ; 24 cm
Címford.: Néphagyomány és népélet. - Tanulmányok. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0 226 15870 5 v.
folklór


398.4 D 88
Dömötör Tekla
  A magyar nép hiedelemvilága / Dömötör Tekla. - [Budapest] : Corvina, 1981. - 261 p., [56] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-250.
ISBN 963-13-1071-X v.
néphit; hiedelem; magyar néprajz; kézikönyv


398 D 88
Dömötör Tekla
  Régi és mai magyar népszokások / Dömötör Tekla. - Budapest : Tankvk., 1986. - 163 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Néprajz mindenkinek, ISSN 0231-2239 ; 3.)
ISBN 963 17 9225 0 kötött
magyar népszokások


398 E 34
  Eksztázis, álom, látomás : Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi ; Pécs : University Press, 1998. - 525, XXIX t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-174-9 kötött
álom; látomás; néprajz; hiedelem


613.88 B 87
  Erósz a folklórban : Erotikus jelképek a néphagyományban / szerk. Hoppál Mihály és Szepes Erika. - Budapest : Szépirod. Kvk., 1987. - 305 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának Folklór Osztálya által 1982 májusában rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 15 3175 9 kötött
erotika; szimbólum; folklór; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - Magyarország


398.2 F 12
  Fairy tales and society : Illusion, allusion and paradigm / ed. by Ruth B. Bottigheimer. - Philadelphia, PA : University of Pennsylvania Press, 1986. - xiv, 317 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Tündérmese és társadalom. - Tanulmányok
ISBN 0 8122 8021 0 kötött
mese; tündérmese; társadalom; irodalomelmélet


398 F 16
Falvay Károly
  Boldogasszony : A női szerep a magyar hitvilág tükrében / Falvay Károly. - [Budapest] : Tertia, 2001. - 262 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 257-262.
ISBN 963-86024-7-3 fűzött
magyar néprajz; hiedelmek; nők


398 F 28
  Fasnacht : Beiträge des Tübinger Arbeitskreises für Fasnachtsforschung / [Hermann Bausinger et al.]. - Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1964. - 117 p. ; 21 cm. - (Volksleben ; 6.)
Címford.: Húshagyó kedd : A tübingeni munkaközösség dolgozatai. - Bibliogr.: p. 132-155.
Fűzött
német néprajz; farsang


398 F 30
Fazakas István
  Igézet ne fogja ... : A népbabonák világa / Szendrey Zsigmond és Szendrey Ákos "babonaszótára" nyomán írta Fazakas István és Székely Sz. Magdolna. - Budapest : Fekete Sas, 2001. - 274 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 963-9352-23-3 fűzött
babona; magyar népszokások


398 F 34
Fehér Mátyás Jenő
  Középkori magyar inkvizíció : [Magyar táltos és mágusperek] / Fehér M. Jenő ; [közread. a] Gede Testvérek ; [előszó Bakay Kornél]. - Repr. kiad. - Budapest : Gede, 1999. - 494 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 485-491. és a jegyzetekben. - Eredeti kiadása: Buenos Aires : Editorial Transsylvania, 1968
ISBN 963-03-8895-2 fűzött
sámánizmus; hiedelem; néphit; kereszténység; egyház; eretnekség; inkvizíció; történelem; Magyarorország


398.3 F 36
Fejős Zoltán
  Hiedelemrendszer, szöveg, közösség : Esettanulmány Karancskeszi példáján / Fejős Zoltán. - Budapest : Múzsák, 1985. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963 564 027 7 fűzött
magyar néprajz; hiedelem; Karancskeszi
1. r. - 253 p. : ill.
A Néprajzi közlemények, ISSN 0028-2774, 1984. évi 27. száma. - Bibliogr.: p. 97-103.
ISBN 963 564 028 5
2. r. - 145 p.
A Néprajzi közlemények, ISSN 0028-2774, 1984. évi 28. száma
ISBN 963 564 029 3


398 T 90
  Final report : International workshop meeting on Traditional culture and creativity today : Kecskemét, Hungary, 21-24. August, 1982 / [kiad. a Népművészeti és Közművelési Információs és Módszertani Központ "Selyemgombolyító"]. - [Budapest] : [Népműv. és Közm. Inf. és Módsz. Kp.], [1983]. - 21 p. ; 29 cm
Címford.: A "Néphagyomány és kreativitás ma" elnevezésű nemzetközi tanácskozás zárójelentése
Fűzött
hagyomány; kreativitás; konferencia


398 F 69
  Folklór, életrend, tudománytörténet : Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születérnapjára / [szerk. Balázs Géza és Hála József] ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportja]. - Budapest : MTA Népr. Kut. Cs., 1984. - 272 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 7761 85 3 fűzött
folklór


398 F 69
  Folklór és kulturális alternatívák / [szerk. Niedermüller Péter, Zelnik József]. - Budapest : NI, 1983. - 87 p. : ill. ; 26 cm. - (Folklór, társadalom, művészet, ISSN 0138-9416 ; 14.)
Fűzött
folklór; alternatív kultúra


398 F 69
  Folklór és mindennapi élet : Válogatott tanulmányok / szerk. Niedermüller Péter ; [kiad. a] Népművelési Intézet. - Budapest : NI, 1981. - 219 p. ; 20 cm. - (Folklór, társadalom, művészet,, ISSN 0138-9416 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
folklór; mindennapi élet


398 F 69
  Folklór tanulmányok / szerk. Hoppál Mihály ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportja]. - Budapest : MTA Népr. Kut. Csop., 1981. - 200 p. ; 24 cm. - (Előmunkálatok a Magyarság néprajzához, ISSN 0139-0325 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén a jegyzetekben
ISBN 963-7761-03-9 fűzött
folklór; hiedelem; népszokások; szemiotika; szimbólum


398 F 69
  Folklore in Africa today : Proceedings of the international workshop = Folklore en Afrique d'aujurd'hui : Actes de la colloque internationale, Budapest, 1-4. XI. 1982 / ed. by Szilárd Biernaczky ; [ELTE Department of Folklore African Research Project]. - Budapest : ELTE, 1984. - 2 db (LXXXIII, 759 p.) : ill. ; 24 cm. - (Artes populares, ISSN 0139-4649 ; 10/11.)
Címford.: Folklór a mai Afrikában : Nemzetközi munkaértekezlet anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
folklór; Afrika


398 F 69
  Folklore tänään / toimittaneet Hannu Launonnen ja Kirsti Mäkinen. - [Helsinki] : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1974. - 207 p., 6 t.fol. : ill. ; 19 cm. - (Tietolipas ; 73.)
Címford.: A folklór ma. - Tanulmányok
ISBN 951 717 025 4 fűzött
folklór; Finnország


398 F 69
  Folklorizmus egykor és ma : Kecskemét, 1978. július 27 - július 29. : Előadások / [szerk. Verebélyi Kincső] ; Voigt Vilmos bevezetésével ; [kiad. a Bács-Kiskun megyei Művelődési Központ]. - Kecskemét : MMK, 1978. - 234 p. ; 29 cm. - (Folklór, társadalom, művészet, ISSN 0138-9416 ; 2/3.)
Párhuzamos címek a 2. rész címoldalán: Le folklorisme d'hier et d'aujourd'hui = Der Folklorismus einst und jetzt = Fol'klorizm v proslom i segodna. - A kötet első része a magyar, a második része az idegen nyelvű előadásokat tartalmazza, váltakozva német, orosz és francia nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
folklór; konferencia


398 F 69
  A folklorizmus fogalma és jelenségei : Előadások = Begriff und Erscheinungen des Folklorismus : Vorträge = Ponatie i avlenia fol'klorizma : Doklady = Notion et manifestations du folklorisme : Communications = Notion and Forms of the folklorism : Communications : Kecskemét, 1981. július-22-26. : III-IV. / red. Kincső Verebélyi ; [kiad. az Erdei Ferenc megyei Művekődési Központ]. - Budapest : NI ; Kecskemét : Erdei F. MMK, 1982. - 252 p. ; 20 cm. - (Folklór, társadalom, művészet ; 10-11.)
Fűzött
folklór; konferencia


398 F 69
  A folklorizmus fogalma és jelenségei : Kecskemét, 1981. július 22-26. : Előadások / szerk. Verebélyi Kincső ; [kiad. a Népművelési Intézet]. - Budapest : NI, 1981. - 20 cm
Fűzött
2. - 141 p. - (Folklór, társadalom, művészet ; 9.)
folklór; konferencia


398.9 B 72
Forgács Tamás
  "Állati" szólások és közmondások : A felfuvalkodott békától a szomszéd tehenéig / Forgács Tamás. - Budapest : Akad. K., 2005. - 417 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 413-416.
ISBN 963-05-8314-3 fűzött
szólások; közmondások; állatok; művelődéstörténet


398.9 F 72
Forgács Tamás
  Magyar szólások és közmondások szótára : Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve / Forgács Tamás ; [az anyaggyűjtésben közrem. Bagdi Johanna et al.]. - Budapest : Tinta, 2003. - XXII, 821 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyve, ISSN 1589-4371 ; 6.)
Bibliogr.: p. XIX-XXII.
ISBN 963-9372-57-9 kötött
magyar nyelv; szólások; szótár


398.2 F 91
Franz, Marie-Louise von
  Archetipusos minták a mesében / Marie-Louise von Franz ; [ford. Szeljak György és Ruff Anikó]. - Budapest : Édesvíz, 1998. - 220 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Archetypal patterns in fairy tales. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-312-1 fűzött
mese; pszichológia


398 F 91
Frazer, James G.
  Az Aranyág / James G. Frazer ; [vál. és az utószót írta Bodrogi Tibor]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Századvég, 1993. - 512 p. ; 20 cm. - (Századvég könyvtár. Antropológia, ISSN 1217-3819)
A vál. a "The Golden bough" c. kiad. alapján készült. - Bibliogr.: p. 505-507.
ISBN 963 8384 12 3 fűzött
kulturális antropológia; hagyomány; mítosz; fejlődéselmélet; kézikönyv


398.3 G 10
Gaál Anikó
  Ünnepnapok, hagyományok adventtől adventig / Gaál Anikó ; [a verseket vál. Toldi Éva] ; [a grafikát kész. Péter Anikó]. - Budapest : Közdok, 1994. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 963-552-308-4 fűzött
magyar népszokások; ünnepek


398 H 11
  A hagyományos műveltség továbbélése : Az I. magyar-jugoszláv folklór konferencia előadásai : Budapest, 1983. november 1-3. - Budapest : MTA Népr. Kut. Cs., 1984-85. - 2 db ; 24 cm
magyar folklór; délszláv folklór; hagyomány; konferencia
1. / szerk. Kiss Mária. - 1984. - 478 p. : ill. - (Folklór és tradÍció ; 1. )
Bibliogr. a tanulmányok végén
2. / szerk. Niedermüller Péter. - 1985. - 79 p. - (Folklór és tradíció ; 2. )
Bibliogr a tanulmányok végén


398 H 69
  Hiedelemrendszer és társadalmi tudat / szerk. Frank Tibor és Hoppál Mihály ; kiad. a Tömegkommunikációs Kutatóközpont. - Budapest : TK, 1980. - 2 db ; 20 cm
"A hiedelmek természete, szerveződése és szerepe a mindennapi tudatban" c. tudományközi munkaértekezlet előadásai. - Rendezte a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportja és a Tömegkommunikációs Kutatóközpont Visegrádon, 1975. április 28-30 között
ISBN 963 03 1078 3 fűzött
hiedelem; tudat; mindennapi élet; konferencia
1. köt. - 340 p. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 5.)
ISBN 963 03 1079 1
2. köt. - 301 p. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 6.) Bibliogr.: p. 205-218.
Orosz és angol ny. kivonattal
ISBN 963 03 1080 5


398 I 67
Ipolyi Arnold
  Magyar mythologia / írta Ipolyi Arnold. - Budapest : Európa, 1987. - 600 p. ; 23 cm + mell. (246 p.)
Az 1854-ben Pesten, Heckenast Gusztáv által kiadott mű reprintje. - Közös tokban. - A mellékletben a hasonmás kiad. függelékei. - Tart.: Ipolyi Arnold élete és műve / írta Hoppál Mihály. Kútfők : A Magyar mythológiában idézett művek válogatott bibliográfiája / összeáll. Hoppál Mihály. Ipolyi Arnold műveinek válogatott bibliográfiája / összeáll. Kovács Zoltán. Az idegen nyelvű szövegrészek magyar fordítása / ford. Keveházi Katalin et al.
ISBN 963 07 4206 3. ISBN 963 07 4207 1 (mell.) kötött
magyar néprajz; ősvallás; mitológia


398 I 68
Ipolyi Arnold
  A tengeri kisasszony : Ipolyi Arnold kéziratos folklórgyűjteménye egész Magyarországról, 1846-1858 / közread. Benedek Katalin ; [a szöveggondozásban közrem. Forrai Ibolya]. - Budapest : Balassi, 2006. - 1012 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 6.) . (Fontes Musei Ethnographiae, ISSN 0864-9553 ; 8.)
Kovács Ágnes "Ipolyi Arnold folklórgyűjteménye a Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményében" c. tanulmányával. - Bibliogr.: p. 977-984. és a jegyzetekben
ISBN 963-506-656-2 kötött
folklór; mitológia; magyar néprajz


398 I 98
Iványi Szabolcs
  Sárkányok születése / Iványi Szabolcs. - Szeged : Bába, 2006. - 269 p., [2] t.fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 265-269. és a jegyzetekben
ISBN 963-7737-40-7 fűzött
sárkány; művelődéstörténet; folklór; őslénytan


398.2 J 36
Jankovics Marcell
  Csillagok között fényességes csillag : A Szent László legenda és a csillagos ég / Jankovics Marcell ; [fotó Méry Gábor]. - [Somorja] : Méry Ratio ; [Budapest] : Helikon, 2006. - 164 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 161-164.
ISBN 80-88837-88-X kötött
magyar néprajz; mitológia; mondák; történelem; László, I., Szent, magyar király


398.3 J 94
  Juhlakirja : Suomalaiset merkkipäivät / [toimittanut Urpo Vento]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1979. - 219 p., 24 t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Kalevalaseuran vuosikirja, ISSN 0255-0311 ; 59.)
Címford.: Ünnepek könyve : Finn jeles napok. - Bibliogr.: p. 212-219.
ISBN 961 717 178 1
finn népszokások; jeles napok


398 K 10
Kabay Lizett
  Júlia szép leány halála / Kabay Lizett. - Marosvásárhely : Mentor, 2002. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 973-599-026-1 fűzött
hitvilág; népművészet; motívumok


398 K 10
Kabay Lizett
  A szelet vető táltos / Kabay Lizett. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közműv. Egyes., 2001. - 233 p. : ill. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 30.)
Bibliogr. a jegyzetekben és rajzok forrása: p. 228-233.
ISBN 963-00-8585-2 fűzött
folklór; mitológia; természetfölötti lények; népművészet; szimbólum


293 K 14
Kandra Kabos
  Magyar mitológia / Kandra Kabos. - [Budapest] : M. Ház, 2006. - 527 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9335-19-3 kötött
magyar néprajz; népi vallásosság; mondák; babonák


398 K 42
Kertész Manó
  Szokásmondások : Nyelvünk művelődéstörténeti emlékei / Kertész Manó ; [a tanulmányt Szemerkényi Ágnes Írta]. - [Budapest] : Helikon, 1985. - 281 p., [15] t.fol. : ill. ; 19 cm
ISBN 963 207 684 2 kötött
magyar közmondások; művelődéstörténet


398.8 K 95
Kriza János
  Vadrózsák : Székely népköltési gyűjtemény / szerk. Kriza János. - Budapest : Akad. K., 1987. - XIV, VIII, 577 p. ; 24 cm. - (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata, ISSN 0237-6458)
Az 1863-ban Kolozsvárott, az Ev. Ref. Főtanoda által nyomtatott mű reprintje
ISBN 963 05 4543 8 kötött
magyar népköltészet; Erdély


398.7 K 96
Krúdy Gyula
  Álmoskönyv ; Tenyérjóslások könyve / Krúdy Gyula ; [szerk. és a szöveget gond. Barta András]. - 10. bőv. kiad. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1985. - 591 p. ; 21 cm
Elbeszélések, karcolatok
ISBN 963 15 2953 3 kötött
álomfejtés; jóslás


398 K 98
Kunkovács László
  Kőemberek : A sztyeppei népek ősi hagyatéka / Kunkovács László ; Erdélyi István bevezetőjével és kísérő tanulmányával ; [fotók Kunkovács László]. - Budapest : Masszi K., 2002. - 118 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Napút könyvek, ISSN 1585-5961 ; 3.)
Bibliogr.: p. 108-110. - Öszefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 963-9454-09-5 kötött
kőszobrok; népszokások; Közép-Ázsia; fényképgyűjtemény


398 K 98
Kunkovács László
  Táltoserő = Samansakaa sila = Shaman power / [írta és fényképezte] Kunkovács László ; [orosz ford. Avar Ludmila] ; [angol ford. Liptai Sára, Somfai Kara Dávid]. - Budapest : Masszi, 2006. - 111 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-9454-78-8 fűzött
sámán; táltos; sámánizmus; Európa; Ázsia; fényképgyűjtemény


398.7 K 99
Kurth, Hanns
  Mit jelentenek az álmok? : Lexikon A-tól Z-ig / Hanns Kurth. - 2. kiad. - [Budapest] : Magyar Könyvklub, 1994. - 273 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti cím: Lexikon der Traumsymbole
ISBN 963-8289-08-2 kötött
álomfejtés; pszichológia; lexikon


398.2 K 95
Kvarcov, Nikolaj Ivanovic
  Russkoe ustnoe narodnoe tvorcestvo / N. I. Kvarcov, Sz. G. Lazutin. - Moskva : Vyssaja Skola, 1977. - 373 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Orosz népköltészet
orosz népköltészet


398.33 L 14
Lajos Árpád
  Este a fonóban : Borsodi népszokások / Lajos Árpád. - Utánny. - Budapest : NPI, 1974. - 519 p., 6. t. : ill. ; 23 cm
Fűzött
magyar népszokások; fonó; Borsod-Abaúj-Zemplén megye


398 L 20
Lammel Annamária
  Parasztbiblia : Magyar népi biblikus történetek / [gyűjt.] Lammel Annamária, Nagy Ilona ; [a bevezetőt Erdélyi Zsuzsanna, az utószót Lammel Annamária és Nagy Ilona írta]. - Budapest : Gondolat, 1985. - 611 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 559-563., 609-[612].
ISBN 963 281 544 0 kötött
magyar néprajz; biblia


398 L 46
  Lélek, halál, túlvilág : Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi, 2001. - 537 p., XXXII t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-370-9 kötött
néprajz; vallás


398 L 68
Lings, Martin
  Ancient beliefs and modern superstitions / Martin Lings. - 2. ed. - London [etc.] : Unwin Paperbacks, 1980. - 84 p. ; 20 cm
Címford.: Ősi hiedelmek és modern babonák
ISBN 0 04 200034 3 fűzött
hiedelem; babona


398.9 L 73
Litovkina Anna, T.
  Magyar közmondástár : Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve / T. Litovkina Anna ; [a latin szövegeket ... ford. Gesztesi Enikő] ; [a szómutatót összeáll. Hidalmási Anna, Temesi Viola]. - Budapest : Tinta, 2005. - XXVI, 818 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 10.)
Bibliogr.: p. 809-816.
ISBN 963-7094-37-7 kötött
magyar nyelv; közmondások; értelmező szótár


I-667
Lombardi-Satriani, Luigi
  A folklór mint a tiltakozás kultúrája [Fordítás] / Luigi Lombardi-Satriani. - Közművelődési Információs Intézet ; Hegedűs Erzsébet ; 1988. - 38 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű forrásának adatai ismeretlenek
folklór


398.2 L 99
Lüthi, Max
  The fairytale as art form and portrait of man / Max Lüthi. - Bloomington : Indiana University Press, 1984. - xi, 207 p. ; 24 cm Címford.: A tündérmese mint művészi forma és az ember képmása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 171-196.
ISBN 0 253 32099 2 kötött
mese; antropológia; esztétika; folklór


398 M 14
  A magyar folklór : [Egyetemi tankönyv] / szerk. Ortutay Gyula. - 2. jav. kiad. - Budapest : Tankvk., 1979. - 590 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 583-590. és a fejezetek végén a jegyzetekben
ISBN 963 18 2057 2 kötött
magyar néprajz; magyar folklór; kézikönyv; bibliográfia


398 M 14
  A magyar folklór / szerk. Voigt Vilmos ; írták Bartha Elek [et al.]. - Budapest : Osiris, 1998. - 651 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Összefoglalás angol és orosz nyelven. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-341-6 kötött
magyar néprajz; folklór; kézikönyv


398 M 14
  Magyar ráolvasások / összeáll. Pócs Éva ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjában] ; a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadása. - Budapest : MTA Kvt., 1985-1986. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963 7302 07 7 fűzött
magyar népköltészet; ráolvasás
1. - 336 p.
ISBN 963 7302 01 8
2. - p. 342-729.
ISBN 963 7302 06 9


398 M 14
  Magyar találós kérdések : 19. századi szövegek antológiája / összeáll. Vargha Katalin ; [... a bevezetőt írta Voigt Vilmos]. - Budapest : Tinta, 2010. - XXI, 251 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 105.)
Bibliogr.: p. 1-2.
ISBN 978-963-9902-44-2 fűzött
magyar néprajz; találós kérdés


398.33 M 24
Makoldi Sándorné
  Magyar hímes tojások / Makoldi Sándorné ; [a rajzokat a szerző kész.]. - Debrecen : Sztélé, 1992. - 94 p. : ill. ; 29 cm. - (Sztélé könyvek, ISSN 1216-1039)
ISBN 963 04 1747 2 fűzött
hímes tojás; tojásfestés; húsvét; magyar népművészet


398.9 M 31
Margalits Ede
  Magyar közmondások és közmondásszerü szólások / gyűjtötte és rendezte Margalits Ede. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 1995. - VII, 770 p. ; 23 cm. - (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata, ISSN 0237-6458)
A Budapesten, 1896-ban Kókai Lajos kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-05-6945-0 kötött
közmondások; szólások; magyar nyelv; kézikönyv


398 M 66
  Mikrokozmosz - makrokozmosz : Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi, 2002. - 469 p., VII t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-435-7 kötött
hiedelmek; néprajz


398.3 M 83
Molnár V. József
  Kalendárium : Az esztendő körének szokásrendszere / Molnár V. József. - [S.l.] : Örökség Könyvműhely, 1998. - 141 p. : ill. ; 24 cm
A szerző "Egész-ség" (Pécs, 1995) c. könyve Kalendárium fejezetének javított kiadás
ISBN 963-03-5920-0 fűzött
vallási néprajz; ünnepek; egyházi ünnepek; magyar néprajz; jeles napok


398 M 91
Móser Zoltán
  Az ősök udvarában : Válogatott tanulmányok / Móser Zoltán ; [a rajzokat kész. Hornyák László]. - Budapest : Fekete Sas, 2001. - 175 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 963-9352-07-1 fűzött
jelképek; magyar népművészet


398.9 N 19
Nagy Gábor, O.
  Magyar szólások és közmondások / O. Nagy Gábor. - 4. kiad. - [Budapest] : Gondolat, 1985. - 860 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 26-28.
ISBN 963 281 459 2 kötött
magyar nyelv; szólások; közmondások; kézikönyv


398.9 N 19
Nagy Gábor, O.
  Mi fán terem? : Magyar szólásmódok eredete / O. Nagy Gábor. - 5. kiad / [... sajtó alá rend. Kovalovszky Miklós]. - [Budapest] : Gondolat : Tálentum, 1993. - 517 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 963 282 681 7 kötött
szólások; magyar nyelv; kézikönyv


398 N 64
  Néphagyomány új környezetben : Tanulmányok a folklorizmus köréből / szerk. Bíró Zoltán, Gagyi Jószef, Péntek János. - Bukarest : Kriterion, 1987. - 244 p. ; 21 cm
Fűzött
folklór; külföldi magyarok; Románia


398 P 10
Paál Zoltán
  Arvisura - igazszólás : Regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából / Paál Zoltán ; összeáll. és szerk. Bolyki Úr János. - 3. kiad. - Budapest : Püski, 2005. - 2 db (1517 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-71-9 kötött
magyar néprajz; magyar őstörténet; magyar ősvallás; magyar irodalom; mondák
1. köt. - 704 p.
ISBN 963-9906-72-7
2. köt. - p. 709-1517.
ISBN 963-9906-73-5


398 P 24
Pap Gábor
  Nefelejts : Emlékezetre méltó dolgok népmeséinkről, csillagainkról, sorsunkról / Pap Gábor. - [Érd] : Örökség Könyvműhely, 2000. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-003-984-2 fűzött
magyar néprajz; néphagyomány; népmese; csillagászat


398 P 48
Pávai István
  Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben / Pávai István. - Kolozsvár : Kriza János Néprajzi Társaság, 2006. - 236 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214-236.
ISBN 973-8439-25-6 fűzött
folklór; identitás; csángók; magyar népzene; vallás; Moldva


398 P 74
Pócs Éva
  Élők és holtak, látók és boszorkányok : Mediátori rendszerek a kora újkor forrásaiban / Pócs Éva. - Budapest : Akad. K., 1997. - 230 p. ; 19 cm. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
ISBN 963-5-7332-6 fűzött
hiedelmek; néprajz; boszorkányok


398 P 88
Pozsony Ferenc
  Erdélyi népszokások : Egyetemi jegyzet / Pozsony Ferenc. - Kolozsvár : KJNT : BBTE M. Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. - 407 p. : ill. ; 24 cm. - (Néprajzi egyetemi jegyzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 369-407.
ISBN 973-8439-24-8 fűzött
magyar néprajz; népszokások; határon túli magyarság; Erdély


398 P 88
Pozsony Ferenc
  Az erdélyi szászok jeles napi szokásai / Pozsony Ferenc. - Csíkszereda : Pro-Print, 1997. - 331 p. : ill. ; 20 cm. - (Krónika könyvek)
Összefoglalás román és német nyelven. - Bibliogr.: p. 281-300.
ISBN 973-97734-8-6 fűzött
szászok; népszokások; ünnepek; Erdély


I-054
Preiswerk, Ywonne
  Mort, culture populaire et pouvoir / Yvonne Preiswerk == Schweizerische Zeitschrift für Soziologie. 10. vol. 1. no. 1984. p. 85-96.
Címford.: Halál, népi kultúra, hatalom. - Fmás.
halál; temetés; rítus; hatalom; francia népszokások; Svájc


398 P 94
Propp, Vladimir Akovlevic
  A mese morfológiája / Vlagyimir Jakovlevics Propp. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris-Századvég, 1995. - 213 p. : ill. ; 20 cm + 1 mell. - (Osiris könyvtár. Folklór, ISSN 1218-8719)
Eredeti cím: Morfologia skazki. - Bibliogr.: p. 213-214. és a jegyzetekben
ISBN 963-379-014-X fűzött
irodalomelmélet; mese; tipológia


398 P 94
Propp, Vladimir, Akovlevic
  A varázsmese történeti gyökerei / Vlagyimir Jakovlevics Propp ; [a fordítást ... Istvánovits Márton kész.] ; [szerk., a mellékleteket kész. és az utószót írta Hermann Zoltán]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2005. - 401 p. ; 23 cm. - (Szóhagyomány, ISSN 1586-8303)
Eredeti cím: Istoriceskie korni volsebnoj skazki. - Bibliogr.: p. 361-376. - Vlagyimir Jakovlevics Propp műveinek válogatott bibliográfiája: p. 377-380.
ISBN 963-7343-30-X fűzött
népmese; varázsmese; folklór


398 R 78
Róheim Géza
  A bűvös tükör : Válogatás Róheim Géza tanulmányaiból / [vál., sajtó alá rend., az utószót és a jegyzeteket készítette Verebélyi Kincső]. - Budapest : Magvető, 1984. - 539 p. ; 17 cm. - (Magyar hírmondó, ISSN 0209-6471)
Bibliogr.: p. 538-541.
ISBN 963 14 0160 X kötött
pszichoanalízis; hiedelem; mitológia


398 R 78
Róheim Géza
  Primitív kultúrák pszichoanalítikus vizsgálata : Tanulmányok / Róheim Géza ; [... vál. és az előszót írta Verebélyi Kincső] ; [az utószót írta Székács István]. - Budapest : Gondolat, 1984. - 668 p. ; 19 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Bibliogr.: p. 665-[669].
ISBN 963 281 408 8 kötött
etnológia; pszichoanalízis; természeti népek


398 R 87
Rostás-Farkas György
  A cigányság hagyomány- és hiedelemvilága / Rostás-Farkas György. - [Budapest] : [Cigány Tud. és Műv. Társ.], 2000. - 113 p., [10] t. : ill. ; 21 cm
Közread. a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság
ISBN 963-00-4269-X fűzött
cigányok; néprajz; művelődés; Magyarország


398 R 92
Rozsnyai Ágnes
  A magyarság spirituális gyökerei / Rozsnyai Ágnes. - Budapest : Püski, 2005 . - 476 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 469-476. és a jegyzetekben
ISBN 963-9906-62-X kötött
magyarság; művelődéstörténet; antropozófia; magyar ősvallás


398 S 12
Salamon Anikó
  Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák / Salamon Anikó ; [sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Mohay Tamás] ; [a bev. tanulmány Dömötör Tekla munkája] . - [Budapest] : Helikon, 1987. - 265 p., [12] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963 207 596 X kötött
magyar népszokások; magyar népköltészet; csángók


398 S 26
Scheiber Sándor
  Folklór és tárgytörténet / Scheiber Sándor ; [Hidvégi Máté bevezetőjével, Raj Tamás utószavával]. - Teljes kiad. - Budapest : Makkabi, 1996. - 1520 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7475-19-2 kötött
zsidó néprajz; magyar irodalom; történet


290 S 26
Scheiber Sándor
  Folklór és tárgytörténet / Scheiber Sándor ; [a Magyar Izraeliták Országos Képviseletének kiadása]. - Budapest : MIOK, 1974-1984. - 3 db ; 19 cm
ISBN 963 7010 09 X
3. - 1984. - 623 p. : ill.
Bibliogr.: p. 587-623. - A függelékben Scheiber Sándor irodalmi munkásságának bibliográfiája / összeáll. Dán Róbert
ISBN 963 7010 18 1
zsidó néprajz; magyar irodalom; történet


398.5 Sz 23
Szacsvay Éva
  Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában / Szacsvay Éva. - Budapest : Akad. K., 1987. - 195 p., [28] t. : ill. ; 19 cm. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
Bibliogr.: p. 181-193.
ISBN 963 05 4217 X fűzött
népi bábjátszás; betlehemezés


398 Sz 24
  A szájhagyományozás törvényszerűségei : Nemzetközi szimpozion Budapesten : 1969. május 28-30. / sajtó alá rend. Voigt Vilmos. - Budapest : Akad. K., 1974. - 129 p. ; 24 cm
ISBN 963 05 0186 4 kötött
folklór


398 Sz 49
Székely László
  Csíki áhitat : A csíki székelyek vallási néprajza / Székely László ; [a szöveget gond., a mutatókat és a szómagyarázatokat kész. Pusztai Bertalan] ; [a dallamokat lejegyezte Kubinyi Zsuzsa]. - Budapest : Szt. István Társ., [1997]. - XX,544 p. : ill., részben kotta, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol, német és román nyelven
ISBN 963-360-897-X fűzött
magyar néprajz; vallás; Erdély; Csík szék


398.3 Sz 56
  Szem meglátott, szív megvert : Magyar ráolvasások / [vál., összeáll., a jegyzeteket és az utószót írta Pócs Éva]. - [Budapest] : Helikon, 1986. - 285 p., [12] t. : ill. ; 20 cm. - (Prométheusz könyvek, ISSN 0231-4789 ; 11.)
Bibliogr.: p. 274-[286].
ISBN 963 207 789 X fűzött
magyar népszokások; hiedelem; magyar népköltészet; ráolvasás; népi orvoslás


398.9 Sz 57
Szemerkényi Ágnes
  Szólások és közmondások / Szemerkényi Ágnes. - Budapest : Osiris, 2009. - 1461 p. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára ; 3.)
Bibliogr. a rövidítésjegyzékben: p. 1455-1461.
ISBN 978-963-389-863-5 kötött
magyar néprajz; magyar nyelv; szólások; közmondások; kézikönyv


398.4 Sz 60
Szendrey Ákos
  A magyar néphit boszorkánya / Szendrey Ákos ; [szerk., a szómagyarázatokat és a névmutatókat kész. Fazekas István] ; [bev. tanulmányt írta Sándor István] . - Budapest : Magvető, 1986. - 401 p., [16] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 389-398.
ISBN 963 14 0848 5 kötött
magyar néprajz; hiedelem; boszorkányhit


398 Sz 91
Szőke Miklós Árpád
  Szíriusz gyermekei : A dogonok teremtéstörténetéről / írta Szőke Miklós Árpád. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 232 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 232.
ISBN 963-367-993-1 kötött
teremtés; mítoszok


398 T 16
Takács György
  Aranykertbe' aranyfa : Gyimesi, hárompataki, úz-völgyi csángó imák és ráolvasók / Takács György ; [fényképek Takács György, Csuzi Enikő] ; [... rajzok Csuzi Enikő]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 566 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 547-565.
ISBN 963-361-283-7 kötött
folklór; népi imádság; ráolvasó; magyar népköltészet; csángók; Erdély


398 T 16
Takács György
  Babba Mária : Adalékok a magyarság őshitének istenanya-alakjához / Takács György. - Debrecen : Főnix Könyvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművelődési Egyes., 2002. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 40.)
Bibliogr.: p. 132-140.
ISBN 963-86315-1-1 fűzött
hiedelem


398 T 26
Tánczos Vilmos
  Folklórszimbólumok : Egyetemi jegyzet / Tánczos Vilmos ; [kiad. a Kriza János Néprajzi Társaság]. - Kolozsvár : KJNT : BBTE M. Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. - 343 p., [36] t. : ill. ; 24 cm. - (Néprajzi egyetemi jegyzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 3017-336.
ISBN 973-8439-23-X fűzött
folklór; szimbólum


398 T 26
Tánczos Vilmos
  Nyiss kaput, angyal! : Moldvai csángó népi imádságok : Archetipikus szimbolizáció és élettér / Tánczos Vilmos. - Budapest : Püski, 2001. - 320 p. : ill., részben kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 303-312.
ISBN 963-9337-08-0 kötött
csángók; imádságok; magyar népköltészet; népi imádságok; Moldva


398 T 26
Tánczos Vilmos
  Szimbolikus formák a folklórban / Tánczos Vilmos. - Budapest : Kairosz, 2007. - 440 p., [54] t. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol és román nyelven. - Bibliogr.: p. 397-438. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-662-039-4 fűzött
folklór; népművészet; szimbólum; Erdély


398 T 35
Tátrai Zsuzsanna
  Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika. - Budapest : Planétás, 1997. - 298 p. : ill., részben kotta, részben térk. ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 284-294.
ISBN 963-9014-05-2 kötött
magyar népszokások; kalendárium; kézikönyv


398.9 T 71
Tóth Béla
  Szájrul szájra : A magyarság szálló ígéi / gyűjt. és magyarázza Tóth Béla. - 2., jav. és bőv. kiad. - Budapest : Athenaeum, 1901. - XV, 454 p. ; 19 cm
Kötött
szállóigék


398 T 90
  Tradition and creativity = Hagyomány és kreativitás / ed. by József Zelnik ; desig. by Zsuzsanna Albert ; [kiad. a] Népművészeti és Közművelődési Információs és Módszertani Központ "Selyemgombolyító". - [Budapest] : Népműv. és Közm. Inf. és Módsz. Kp., 1982. - 3 db : ill. ; 20x26 cm
Alcím a borítón: Traditional culture and creativity today = Néphagyomány és kreativitás ma. - Unesco Workshop, Budapest - Kecskemét 1982. 8. 21-25
Fűzött
hagyomány; kreativitás; konferencia; gyermeknevelés; parasztság; oktatás; művészet; folklór; játék; népművészet
1., Tradition in Hungarian education of peasant children = Magyar paraszti gyermeknevelés / szerk. Földesné Györgyi Erzsébet. - 39 p.
2., Education, art, folklore, game = Oktatás, művészet, folklór, játék / szerk. Hosszú Klára. - 113 p.
3., Creativity and tradition : Chrestomath = Kreativitás és hagyomány : Szöveggyűjtemény / szerk. Voigt Vilmos. - 180 p.
Bibliogr.: p. 172-180.


398 T 98
Tüskés Gábor
  Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom tükrében / Tüskés Gábor. - Budapest : Akad. K., 1993. - 455 p., [8] t. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. p. 387-435.
ISBN 963-05-6513-7 kötött
magyar néprajz; búcsú; vallás; történet


398 T 98
Tüskés Gábor
  Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században : Források, formák, közvetítők / Tüskés Gábor, Knapp Éva. - Budapest : Osiris, 2001. - 410 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-046-2 fűzött
néprajz; vallásosság; Magyarország


398 U 54
Ujváry Zoltán
  Farsangi népszokások / Ujváry Zoltán. - Debrecen : [KLTE], 1991. - 293 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Kossuth Lajos Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 287-292.
ISBN 963 471 780 2 fűzött
magyar népszokások


398 U 54
Ujváry Zoltán
  Népi színjátékok és maszkos szokások / Ujváry Zoltán. - Denbrecen : Multiplex Media : Debrecen U. P., 1997. - 410 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-04-9195-8 kötött
magyar népszokások; népi színjátszás


398 U 80
  The urban experience and folk tradition / edited by Américo Parades and Ellen J. Stekert ; published for the American Folklore Society. - Austin [etc.] : University of Texas Press, 1971. - 207 p. ; 27 cm. - (Publications of the American Folklore Society. Bibliographical and special series ; 22.)
Címford.: A városi tapasztalat és a néphagyomány. - Tanulmányok. - Bibliogr.: p. 181-200.
ISBN 0 292 70122 5 kötött
folklór; város


398 V 47
Vargyas Lajos
  Keleti hagyomány - nyugati kultúra : Tanulmányok / Vargyas Lajos. - Budapest : Szépirod. K., 1984. - 461 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 457-459.
ISBN 963 15 2741 7 kötött
magyar néprajz; magyar folklór; magyar népköltészet; magyar népzene


398.8 V 47
Vargyas Lajos
  A magyar népballada és Európa / Vargyas Lajos. - Budapest : Zeneműkiadó, 1976. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963 330 167 X kötött
magyar népballada
1. - 269 p.
Bibliogr.: p. 250-269.
ISBN 963 330 094 0
2. - 823 p.
ISBN 963 330 095 9


398 V 57
Vasas Samu
  Kalotaszegi ünnepek / Vasas Samu, Salamon Anikó. - Budapest : Gondolat, 1986. - 455 p., [24] t. : ill., részben kotta ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 627 7 kötött
magyar néprajz; magyar népszokások; Erdély; Kalotaszeg


398 V 75
Versluis, Arthur
  Indián hagyományok / Arthur Versluis ; [ford. Tóth Benedek]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 162 p. : ill. ; 21 cm. - (Régi korok üzenete, ISSN 1215-3818)
Eredeti cím: Native American traditions. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-447-0 fűzött
indiánok; Amerika; Észak-Amerika


398 V 87
  Világfa : Munkáltató tankönyv a szellemi népművészet tanításához az általános iskolák 3-4. osztálya számára / [írta Kocsis Mihály] ; [rajzolta Ungvári Judit]. - Budapest : Okt.kut. Int., 1984. - 202 p. : ill. ; 29 cm
A képességfejlesztő kísérletek taneszköze
Fűzött


398 V 94
Voigt Vilmos
  A népköltési (folklór) alkotások kritikai kiadásának szabályzata / [összeáll.] Voigt Vilmos ; [közrem.] Balogh Lajos ; [kiad. az] MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya. - Budapest : Akad. K., 1974. - 112 p. ; 21 cm. - (Szerkesztési irányelvek ; 4.)
ISBN 963-05-0051-5 kötött
folklór; könyvkiadás


398.9 V 97
Vöő Gabriella
  Igaz ember igazat szól : Közmondások a romániai magyar folklórból / közzéteszi Vöő Gabriella ; [... mtársak Timis-Balázsy Rozália és Sturzán Margit]. - Bucuresti : Kriterion, 1989. - 313 p. ; 21 cm
Magyar-román közös kiad.
Kötött
magyar közmondások; Erdély; kézikönyv


398.9 V 97
Vöő Gabriella
  Szaván fogjuk : Erdélyi magyar szólások / Vöő Gabriella. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, 1999. - 370 p. ; 21 cm
ISBN 963-9269-28-1 fűzött
magyar nyelv; szólások; Erdély; kézikönyv


398 W 66
Whitlock, Ralph
  In search of lost gods : A guide to british folklore / Ralph Whitlock. - Oxford : Phaidon, 1979. - 192 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A letűnt istenek nyomában : Útmutató a brit folklórhoz
ISBN 0 7148 2018 0 fűzött
folklór; játék; legenda; hiedelem; népszokások; ünnep; Nagy-Britannia


vissza