390 Néprajz. Népművészet


674 T 56
  10 éves a velemi műhely / [szerk. Zsámboki Árpád]. - Szombathely : MMIK, [1985]. - [80] p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
népművészet; famunka; népi építészet; Velemi Népművészeti Stúdió


725 A 20
Ádám Gyula
  Székelyföldi vízikerekek nyomában / [fotó] Ádám Gyula ; [vál., közrem.] Cseke Gábor. - Csíkszereda : Hargita Megyei Kulturális Központ : Pro-Print, 2009. - 125 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-973-8468-79-5. ISBN 978-973-88940-0-6 kötött
népi építészet; vízimalom; magyar néprajz; Székelyföld; fényképgyűjtemény


390 A 59
Andrásfalvy Bertalan
  A Duna mente népének ártéri gazdálkodása : Ártéri gazdálkodás Tolna és Baranya megyében az ártéri munkák befejezése előtt / Andrásfalvy Bertalan. - 2. kieg. és átd. kiad. - [Budapest] : Ekvilibrium, 2007. - 438 p. : ill., részben térk.
Az 1. kiadás címe: Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. - Összefoglalás német és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-06-1742-0 kötött
magyar néprajz; agrártörténet; gazdálkodás; ártér; Tolna megye; Baranya megye


390 A 69
  Antropológiai irányzatok a második világháború után / [szerk. Biczó Gábor]. - Debrecen : Csokonai, [2003]. - 283 p. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Bibliogr.: p. 279-283.
ISBN 963-260-173-4 fűzött
antropológia; kulturális antropológia; szociálantropológia


390 A 98
Ayres, James
  British folk art / James Ayres. - London : Barrie and Jenkins, 1977. - 144 p. : ill. ; 26x24 cm
Címford.: Brit népművészet
ISBN 0 214 20269 0 kötött
népművészet; Nagy-Britannia


390 B 17
Balassa Iván
  A határainkon túli magyarok néprajza / Balassa Iván. - Budapest : Gondolat, 1989 . - 417 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 282 218 8 kötött
magyar néprajz; külföldi magyarok; Románia; Csehszlovákia; Jugoszlávia; Ausztria; Szovjetunió; kézikönyv


393 B 17
Balassa Iván
  A magyar falvak temetői / Balassa Iván. - Budapest : Corvina, 1989. - 170 p., [18] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 165-168.
ISBN 963-13-2597-0 v.
temetés; temető; magyar néprajz


390 B 17
Balassa Iván
  Magyar néprajz / [Balassa Iván, Ortutay Gyula]. - 3. kiad. - [Budapest] : Corvina, 1982. - 747 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 676-703.
ISBN 963 13 1505 3 v.
magyar néprajz; bibliográfia


390 B 19
Balázs Géza
  Mutató az Ethnographia - a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata - 1970-1988 (LXXXI-XCIX) évfolyamához / összeáll. Balázs Géza. - Budapest : Akad. K., 1989. - 288 p. ; 25 cm
Gerinccím: Ethnographia-mutató : 1970-1988
ISBN 963 05 5399 6 kötött
néprajz; folyóirat; Magyar Néprajzi Társaság (Budapest); repertórium


390 B 29
Barabás Jenő
  Magyar népi építészet / Barabás J., Gilyén N. - Budapest : Műszaki Kvk., 1987. - 203 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 179-197.
ISBN 963 10 6821 8 kötött
magyar népi építészet; magyar népművészet; bibliográfia


390 B 34
Barrow, Terence
  The art of Tahiti and the neighbouring society, Austral and Cook Islands / Terence Barrow. - London : Thames and Hudson, 1979. - 93 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Címford.: Tahiti és a szomszédos szigetek művészete
ISBN 0 500 06007 X Fűzött
népművészet; törzsi kultúra; Tahiti; Óceánia


390 B 42
Bausinger, Hermann
  Népi kultúra a technika korszakában / Hermann Bausinger. - Budapest : Osiris-Századvég, 1995. - 214 p. ; 20 cm. - (Osiris-Századvég könyvtár. Folklór, ISSN 1218-8719)
Eredeti cím: Volkskultur in der technischen Welt. - Fejős Zoltán utószavával. - Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 963-379-038-7 fűzött
néprajz


390 B 42
Bausinger, Hermann
  Az újrarajzolt kép : Hermann Bausinger válogatott tanulmányai : Fordításgyűjtemény / vál. Voigt Vilmos ; szerk. Verebélyi Kincső ; [kiad. az] ELTE Bölcsészettudományi Kar Folklore Tanszék. - Budapest : ELTE, 1982 [!1985]. - 344 p. ; 24 cm
A Folcloristica, ISSN 0139-2069, 1983. 7. száma. - Bibliogr.: p. 337-344. és a jegyzetekben
ISBN 963 461 901 0 fűzött
néprajz; folklór; divat


390 B 46
Bellon Tibor
  A Tisza néprajza : Ártéri gazdálkodás a tiszai Alföldön / Bellon Tibor ; [a sajtó alá rendezést és szövegszerkesztést végezte ifj. Bellon Tibor és Szilágyi Miklós]. - Budapest : Timp, 2003. - 231 p., XXXII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 209-227.
ISBN 963-206-607-3 kötött
magyar néprajz; ártéri gazdálkodás; Tiszamente


390 B 51
Benker, Gertrud
  Altes bäuerliches Holzgerät / Gertrud Benker. - München : Callwey, 1976. - 207 p. : ill., részben színes ; 29x26 cm
Címford.: Régi paraszti eszközök. - Bibliogr.: p. 201-203.
német népművészet; famunka


390 B 63
Bihari Anna
  Képes magyar néprajz / Bihari Anna, Pócs Éva. - [Budapest] : Corvina, 1985. - 205 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 963 13 1901 6 kötött
magyar néprajz


681.8 B 64
Birinyi József
  Népi hangszerek készítése / Birinyi József. - Budapest : Cser K., 2008. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 75.)
ISBN 978-ö963-9759-97-8 fűzött
hangszerkészítés; népi hangszer


390 B 65
Biró Gábor
  Erdélyi magyar népi építészet és hagyományainak továbbéltetése / Biró Gábor . - [Marosvásárhely] : Impress, 1999. - 207 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 963-9351-13-8 fűzött
magyar népi építészet; Erdély


390 B 70
Bódi Zsuzsanna
  A magyarországi cigányság kultúrája : Válogatott bibliográfia = The culture of the Gypsies in Hungary : A seleted bibliography / Bódi Zsuzsanna. - Bp. : Magyar Művelődési Intézet, 2002. - 236 p. ; 21 cm. - (Roma módszertani kiadványok, ISSN 1218-7240 ; 3.)
ISBN 963-521-258-5 fűzött
cigányság; néprajz


390 B 72
Bodrogi Tibor
  Mesterségek, társadalmak születése / Bodrogi Tibor ; [a rajzokat Zsigmond Endre kész.]. - Budapest : Fekete Sas, 1997. - 446 p. : ill. ; 17 cm
Tart.: Mesterségek születése ; Társadalmak születése. - A két mű korábban önállóan is megjelent. - Bibliogr.: p. 197-200., 399-401.
ISBN 963-8354-25-2 fűzött
néprajz


393 B 80
Boros, Amadeo
  Csónakutazás a halál után : Kultúrantropológiai és etnológiai közelítések a szatmárcsekei csónakalakú fejfák tárgykörében / Amadeo Boros ; [ford. Pankovics József]. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társ., 2001. - 211 p. : ill. ; 24 cm. - (A Kölcsey Társaság füzetei, ISSN 1215-6620 ; 12.)
Eredeti cím: Viaggio in barca dopo la morte. - Bibliogr.: p. 191-206.
ISBN 963-86069-1-6 fűzött
néprajz; temető; fejfa


390 B 82
  Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete / [szerk. Fügedi Márta] ; [... mtársa Viga Gyula] ; [a ... fotók Kulcsár Géza felvételei, a rajzokat Homola Krisztina kész.]. - Miskolc : HOM, 1997. - 542 p., [80] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 501-529.
ISBN 963-7221-86-7 kötött
magyar népművészet; Borsod-Abaúj-Zemplén megye; kézikönyv


394 B 82
Borsai Ilona
  Magyar népi gyermekjátékok / [ítrák Borsai Ilona, Hajdú Gyula, Igaz Mária]. - 3. kiad. - Budapest : Tankvk., 1978. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Ének-zene szakköri füzetek ; 2.)
Kottákkal. - Bibliogr.: p. 123.
ISBN 963 17 3477 3 fűzött
magyar népi gyermekjáték; magyar népdal; gyermekdal


390 B 83
Bosnyák Sándor
  Hagyomány és művelődés : [Riportok] / ... Bosnyák Sándor. - Gödöllő : Petőfi Sándor Művel. Közp., 1989. - 95 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
hagyomány; művelődés


390 B 83
Bossert, Helmuth Th.
  Ornamente der Völker : Eine Sammlung angewandter Schmukformen aus Afrika, Asien und Indonesien, Australien und Ozeanien, Nord-, Mittel- und Südamerika / H. Th. Bossert. - Tübingen : Wasmuth, cop. 1955. - 17 p., 40 t.fol. : ill. ; 35 cm
Címford.: Népi díszítmények : Díszítőművészeti minták gyűjteménye : Afrika, Ázsia és Indonézia, Ausztrália és Óceánia, Észak-, Közép- és Dél-Amerika
ISBN 3 8030 5005 7 v.
tárgyi népművészet; motívumkincs; Afrika; Ázsia; Indonézia; Ausztrália; Óceánia; Amerika


390 B 83
Bossert, Helmuth Th.
  Ornamente der Völker : Neue Folge : Eine Sammlung angewandter Schmuckformen aus Ägypten, China, Japan, Siam, Tibet, der Lappen sowie der Sibirischen und Islamischen Völker / Helmuth Th. Bossert. - Tübingen : Wasmuth, cop. 1956. - 14 p., 40 t.fol. : ill. ; 35 cm
Címford.: Népi díszítmények : Díszítőművészeti minták gyűjteménye : Egyiptom, Kína, Japán, Thaiföld, Tibet, Szibéria, valamint a lappok és az iszlám népei
ISBN 3 8030 5006 5 v.
tárgyi népművészet; motívumkincs; Egyiptom; Kína; Japán; Tibet; Thaiföld; Szibéria; Iszlám; Lappföld


390 B 83
Bossert, Helmuth Th.
  Ornamente der Völker : Volkskunst in Europe und Asien / Helmuth Th. Bossert . - Tübingen : Wasmuth, cop. 1959. - 17 p., 44 t.fol. : ill. ; 35 cm
Címford.: Népi díszítmények : Népművészet Európában és Ázsiában
ISBN 3 8030 5007 3 v.
tárgyi népművészet; motívumkincs; Európa; Ázsia


394.3 B 96
  Bújj, bújj, zöld ág : Népi gyermekjátékok / [vál. Haider Edit] ; [az illusztrációkat Csikesz Katalin kész.]. - [Budapest] : Sziget, 1997. - 210, [10] p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 963-8138-14-9 kötött
népi gyermekjátékok; játék; kézikönyv


390 B 96
Burke, Peter
  Népi kultúra a kora újkori Európában / Peter Burke. - Budapest : Századvég : Hajnal I. Kör, 1991. - 414 p., [8] t. : ill. ; 20 cm. - (Metamorphosis historiae, ISSN 0866-5044)
Eredeti cím: Popular culture in early modern Europe. - Bibliogr.: p. 379-400. és a jegyzetekben
ISBN 963 7911 16 2 fűzött
művelődéstörténet; népszokások; Európa


390 C 14
Cekalov, Aleksandr Kalimovic
  Narodnaa derevannaa skul'ptura russkogo severa / A. K. Cekalov. - Moskva : Iskusstvo, 1974. - 189 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Címford.: Észak-orosz népi faművészet. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 177-[190].
V.
orosz népművészet; famunka; fafaragás


390 C 24
Collier, John, Jr.
  Visual anthropology : Photography as a research method / John Collier, Jr. and Malcolm Collier. - Rev. and exp. ed. - Albuquerque : University of New Mexico Press, 1986. - xvii, 248 p. : ill. ; 26 cm
Eredeti cím: Vizuális antropológia : A fényképezés mint kutatási módszer
ISBN 0 8263 0899 6 fűzött
vizuális antropológia; kutatási módszer; fényképezés; videó; néprajz; néprajzi film


390 C 36
  Családi körben : Fotográfiák a századelő falusi Magyarországáról a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményéből : Kiállítás a Nemzetközi Családév alkalmából / a kiállítást rend. és a katalógust összeáll. Fogarasi Klára. - Budapest : Néprajzi Múzeum, 1994. - 36 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
család; magyar néprajz; népélet; fényképgyűjtemény


390 C 78
Csoma Gergely
  Moldvai csángó magyarok / Csoma Gergely ; az utószót Domokos Pál Péter írta . - [Budapest] : Corvina, 1988. - 144 p. : ill., színes ; 23x25 cm
Fotóalbum
ISBN 963 13 2586 5 kötött
külföldi magyarok; csángók; Moldva; fényképgyűjtemény


390 C 78
  Csongrád megye népművészete / [szerk. Juhász Antal]. - Budapest : Európa, 1990. - 609 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Bibliogr.: p. 597-607.
ISBN 963 07 4311 6 [!ISBN 963 07 5211 5] kötött
magyar népművészet; Csongrád; kézikönyv


390 C 88
Cuisenier, Jean
  Die Volkskunst in Frankreich : Austrahlung, Vorlegen, Qellen / Jean Cuisenier. - München : Callwey, 1976. - 320 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Címford.: Francia népművészet : Kisugárzás, bemutatás, források. - Bibliogr.: p. 261-292.
ISBN 3 7667 0343 9 v.
francia népművészet; Franciaország; bibliográfia


392 D 34
Deáky Zita
  A bába a magyarországi népi társadalomban : 18. század vége - 20. század közepe / Deáky Zita. - Budapest : Centrál Európa Alapítvány, 1996. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Centrál-Európa alapítványi könyvek, ISSN 1218-9774)
Bibliogr.: p. 190-203.
ISBN 963-04-7555-3 fűzött
születés; bábaság; magyar néprajz


390 D 45
Demeter Zsófia
  A puszták népe : A Mezőföld története : [Székesfehérvár, István Király Múzeum 1979. október 28 - 1980. június 16., Csákvár, Vértes Múzeum 1980. augusztusától] = Das Folk der Pussta : Geschichte des Mezőföld-Gebietes / [tanulmány Demeter Zsófia, Lukács László] ; [a kiállítást rend. Demeter Zsófia, Lukács László]. - Székesfehérvár : István kir. Múz., 1980 [!1981]. - 168 p. : ill. ; 23 cm. - (István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 0586-3759 ; 133.)
ISBN 963-7131-15-9 fűzött
magyar néprajz; Mezőföld; fényképgyűjtemény


390 D 53
  Derzavnij muzej etnografii ta hudozn'ogo promislu AN URSR = Gosudarstvennyj muzej etnografii i hudozestvennogo promysla AN USSR / [uporniki al'boma N. I. Zdorovega ... et al.]. - Kiiv : Mistectvo, 1976. - [260] p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Az Ukrán Tudományos Akadémia Állami Néprajzi és Iparművészeti Múzeuma
Kötött
ukrán népművészet; Szovjetunió


390 D 68
Dissertationes ethnographicae : Tanulmányok az anyagi kultúra köréből / szerk. Tálasi István ; az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Tárgyi Néprajzi Tanszéke. - Budapest : ELTE, 1973. - 366 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISSN 0139-4142 fűzött
néprajz


674 D 77
Domanovszky György
  A két Kapoli / Domanovszky György. - [Budapest] : Corvina, 1983. - 38 p., [48] t. : ill. ; 19 cm. - (A népművészet mesterei, ISSN 0133-9052)
ISBN 963 131599 1 kötött
magyar népi famunka; fafaragás


390 D 77
Domanovszky György
  A magyar nép díszítőművészete / Domanovszky György : Akad. K., 1981. - 2 db : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963 05 1781 7 kötött
magyar népművészet; tárgyi népművészet; kézikönyv
1. köt. - 321 p.
Bibliogr. a jegyzetekben és a 309-315.
ISBN 963 05 2328 0
2. köt. - 397 p.
ISBN 963 05 2329 9


390 D 79
Domokos Pál Péter
  A moldvai magyarság / Domokos Pál Péter ; [... sajtó alá rend. Fazakas István]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Magvető, 1987. - 605 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 555-565.
ISBN 963 14 1068 4 kötött
csángók; külföldi magyarok; magyar néprajz; Moldva


390 D 96
  A Duna menti népek hagyományos műveltsége : Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére / [szerk. Halász Péter] ; [kiad. a Magyar Néprajzi Társaság]. - Budapest : M. Népr. Társ., 1991. - 759 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 04 1518 6 fűzött
néprajz; magyar néprajz; külföldi magyarok; Andrásfalvy Bertalan; Közép-Európa


390 E 14
Ecsedi István
  A debreceni és tiszántúli magyar ember táplálkozása / írta Ecsedi István. - Hasonmás kiad. - [Debrecen] : M. Környezeti Nevelési Egyes. [et al.], 1996. - 256 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Debrecen, Bertók Lajos Könyvkeresk., 1935, A Déri Múzeum Néprajzi Osztályának ismeretterjesztő közleményei 5. füz.
Fűzött
táplálkozás; magyar néprajz; Debrecen; Tiszántúl


390 E 50
Emmerich, Wolfgang
  Germanistische Volkstumsideologie : Genese und Kritika der Volksforschung im Dritten Reich / Wolfgang Emmerich. - Tübingen : Tübinger Vereinigugng für Volkskunde, 1968. - 368 p. ; 21 cm. - (Volksleben ; 20.)
Címford.: Germán népiség-ideológia : A Harmadik Birodalom népkutatásának genezise és kritikája. - Bibliogr.: p. 303-353.
Fűzött
néprajz; fajelmélet; Németország; Harmadik Birodalom


391 E 53
  Az endrődi parasztemberek élete a századfordulótól / [összeáll. Hornok Lajosné Németh Eszter] ; [a nagyláposi uradalomról szóló részt írta Varga László] ; [a jegyzeteket kész. Róza Olga] ; [ill. Bella Rózsa]. - Gyomaendrőd : Honismereti Egyes., [1994]. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Endrődi füzetek, ISSN 1215-7856 ; 3.)
ISBN 963-04-3788-0 fűzött
magyar néprajz; életmód; Gyomaendrőd


390 E 96
  Az Ethnographia 1940-1969 (LI-LXXX) évfolyamának szerzőmutatója / szerk. Tátrai Zsuzsanna. - Budapest : MTA Népr. Kut. Csop. ; Szolnok : Damjanich János Múz., 1970. - 173 p. ; 20 cm. - (Dokumentatio ethnographica ; 1. évf. 1. sz.)
Fűzött
néprajz; repertórium


390 F 29
Fáy Aladár
  A magyarság díszítő ösztöne / Fáy Aladár. - 2. kiad. - Budapest : Püski, 1994. - 127 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-8256-38-9 fűzött
magyar népművészet; díszítés


390 F 41
Fél Edit
  Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban / Fél Edit, Hofer Tamás. - Budapest : Balassi, 1997. - XXIII, 528 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-107-2 fűzött
parasztság; gazdálkodás; néprajz; Magyarország


390 F 42
  Feladatgyűjtemény a tárgyi népművészet tanulásához : 2. osztály / [írták Heffner Anna, Molnár Tibor, Ungvári Judit] ; [rajzolta Ungvári Judit]. - Budapest : Oktatáskut. Int., 1983. - [28] fol. : ill. ; 29 cm
A képességfejlesztő program taneszköze. - Fűzetlenül
tárgyi népművészet


390 F 42
  Fellegajtó-nyitogató : Munkáltató könyv a tárgyi népművészet tanulásához : 2. osztály / [írták Heffner Anna, Molnár Tibor, Ungvári Judit] ; [rajzolta Ungvári Judit]. - Budapest : Oktatáskut. Int., 1983. - 67 p. : ill. ; 29 cm
A képességfejlesztő program taneszköze
Fűzött
tárgyi népművészet


390 F 42
  Fellegajtó-nyitogató II. / [írták Molnár Tibor, Ungvári Judit] ; [rajzolta Ungvári Judit]. - [Budapest] : Oktatáskut. Int., [1984]. - 84 p. : ill. ; 29 cm
A képességfejlesztő program taneszköze
Fűzött
tárgyi népművészet


390 F 45
Féner Tamás
  ...és beszéld el fiadnak... : Zsidó hagyományok Magyarországon / Féner Tamás felvételei ; Scheiber Sándor szövegével. - 2. kiad. - [Budapest] : Corvina, [1985]. - 155 p. : ill., színes ; 23x24 cm
Fotóalbum. - Bibliogr.: p. 151-153.
ISBN 963 13 2136 3 kötött
zsidók; művelődéstörténet; Magyarország; fényképgyűjtemény


672.8 F 53
Ferko, Vladimir
  Volt egyszer egy mesterség : A drótosok története / Vladimir Ferko. - Budapest : Európa ; Bratislava : Tatran, 1985. - 273 p., [48] t. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca saeculorum)
Eredeti cím: Svetom, moe, svetom
ISBN 963 07 3566 0 kötött
fémművesség; szlovák néprajz; drótos


390 F 59
  Finnugor kalauz / szerk. Csepregi Márta ; írták Bereczki Gábor [et al.] ; [a térképeket rajz. Mets Miklós] ; [a fotókat kész. Bereczki Gábor et al.]. - [Budapest] : Panoráma, 1998. - 287, XXXII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 260-266.
ISBN 963-243-813-2 fűzött
finnugor népek; finnugor nyelvek; kézikönyv


390 F 94
Frobenius, Leo
  Afrikai kultúrák : Válogatott írások / Leo Frobenius ; [szerk., vál., utószó és jegyz. Bodrogi Tibor]. - Budapest : Gondolat, 1981. - 401 p., 5 t. ; 24 cm
Műjegyzék: p. 395-396.
ISBN 963 280 979 3 kötött
néprajz; népművészet; törzsi kultúra; művelődéstörténet; Afrika


394.3 G 16
Gágyor József
  Megy a gyűrű vándorútra : Gyermekjátékok és mondókák / összegyűjt. és feld. Gágyor József. - Budapest : Gondolat ; Bratislava : Madách, 1982. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963 281 057 0 kötött
magyar népi gyermekjáték; mondóka; külföldi magyarok; Csehszlovákia
1. - 451 p. : ill
ISBN 963 281 058 9
2. - p. 464-831. : ill.
ISBN 963 281 059 7


390 G 31
Gazda József
  Mindennek mestere : A falusi tudás könyve / Gazda József. - Budapest : Püski, 1993. - 379 p. : ill. ; 24 cm
ISSN 963-7845-96-8 fűzött
mesterségek; falu; Erdély


390 G 39
Gergely Gizella, Cs.
  Asszonyi helytállás a Székelyföldön / Cs. Gergely Gizella ; [a fotók régi fényképészek és a szerző munkái]. - Budapest : Magyar Napló, 1999. - 244 p., [16] t. : ill. ; 20 cm. - (Önképünk az ezredfordulón, ISSN 1585-6305)
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 963-03-9386-7 fűzött
szociográfia; néprajz; nők; népélet; életmód; Erdély; Székelydálya


394.3 G 82
  Gyermeki játékok : Válogatott néprajzi és művészettörténeti tanulmányok / vál., szerk. és az előszót írta Zelnik József. - Budapest : NPI, [1982]. - 111 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963 562 982 6 fűzött
magyar népi gyermekjáték


390 G 86
  Győr-Moson-Sopron megye népművészete / [szerk. Kücsán József, Perger Gyula] ; [a bibliográfiát összeáll. Csécs Teréz] ; [... a rajzok Harasztovics Veronika és Seres Ilona munkái]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Múz. Ig., 2002. - 559 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Bibliogr.: p. 533-557.
ISBN 963-7207-26-0 kötött
népművészet; Győr-Moson-Sopron megye; kézikönyv


390 G 88
Györffy István
  Magyar falu, magyar ház / Györffy István ; sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Györffy György. - [Repr. kiad.]. - Budapest : Históriaantik Kvház K., 2010. - 231 p., LXIV. t., [1] t.fol. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Turul, 1943. - Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
Kötött
magyar néprajz; településföldrajz; falu; népi építészet; falusi ház; Magyarország


390 H 12
  Hajdú-Bihar megye népművészete / [szerk. Gazda László és Varga Gyula]. - Budapest : Európa, 1989. - 404 p., [102] t : ill., részben színes ; 26 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Bibliogr.: p. 395-403.
ISBN 963 07 4311 6 [!ISBN 963 07 4855 X] kötött
népművészet; Hajdú-Bihar megye; kézikönyv


390 H 12
Hajdú Farkas Zoltán
  A csíki kaláka intézmény és jelkép / Hajdú Farkas Zoltán. - [Budapest] : KII, 1986. - 42 p. ; 26 cm. - (Folklór, társadalom, művészet, ISSN 0318-9416 [!0138-9416] ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 40-42.
ISBN 963 01 8031 6 fűzött
magyar néprajz; kaláka; Erdély


390 H 12
Hajdú-Farkas Zoltán
  Székelyek és szászok : A kölcsönös segítség és intézményei a székelyeknél és az erdélyi szászoknál / Hajdú-Farkas Zoltán. - Marosvásárhely : Mentor, 2001. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (A Kriza János Néprajzi Társaság könyvtára)
Összefoglalás német és román nyelven. - Bibliogr.: p. 145-152.
ISBN 963-8002-96-6 kötött
székelyek; szászok; néprajz; munka; kaláka; Erdély


301 H 22
Haller, Dieter
  Etnológia / Dieter Haller ; Bernd Rodekohr illusztrációival. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 312 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Atlasz ; 16.)
Ford. Borbély Mária. - Bibliogr.: p. 283-291.
ISBN 978-963-9615-60-1 kötött
szociálantropológia; kulturantropológia; szaklexikon


390 H 28
Hankó Ildikó
  Szokatlan szokások : Testdíszítések és más biológiai és társadalmi furcsaságok / Hankó Ildikó, Kiszely István. - Budapest : Püski, 2007. - 696 p., [98] t. : ill., részben színes ; 30 cm
"A Föld népei" c. sorozat 8. köteteként. - Bibliogr.: p. 653-669.
ISBN 978-963-062-189-2 kötött
antropológia; kulturális antropológia; néprajz; viselet


390 H 59
  Helyszellemek kultusza Mongóliában / szerk. Birtalan Ágnes. - Budapest : Új Mandátum, 2004. - 281 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Őseink nyomában Belső-Ázsiában, ISSN 1785-8356 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9494-38-a fűzött
néprajz; Mongólia


390 H 63
Herman Ottó
  Halászélet, pásztorkodás : Válogatott néprajzi tanulmányok / Herman Ottó ; vál., szerk., bev. és jegyz. Kósa László. - Budapest : Gondolat, 1980. - 454 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar néprajz klasszikusai)
Bibliogr.: p. 451-452.
ISBN 963 280 893 2 kötött
magyar néprajz; halászat; állattenyésztés


390 H 62
Herman Ottó
  A magyar halászat könyve / ... írta Herman Ottó. - Repr. kiad. - [Nyíregyháza] : Homonnai, 2008. - XV, 860 p., IX t., XII. t.fol. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : K. M. Természettud. Társa., 1887. - Eredetileg a "Természettudományi Könyvkiadó-Vállalat" c. sorozat 27-28. tagjaként jelent meg. - A kötetben számozási adatként: 1-2. - Bibliogr.: p. 844-846.
ISBN 978-963-8342-69-0 kötött
magyar néprajz; halászat


390 H 66
  Heves megye népművészete / [szerk. Petercsák Tivadar és Veres Gábor] ; [fotó Lónyainé Nagy Éva] ; [rajz Ferenc Tamás] ; [közrem. Bíróné Molnár Csilla] ; [... ford. Matthew Palmer] ; [kiad. a Heves Megyei Múzeumi Szervezet]. - Eger : Heves M. Múz. Szerv., 2005. - 605 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 591-600.
ISBN 963-7223-47-9 kötött
népművészet; Heves megye; kézikönyv


394 H 70
Hintalan László
  Gyermekjátékok : Hévízgyörk / gyűjtötte Hintalan László ; az összeállításban közreműködött Lázár Katalin ; [kiad. a] Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. - Szentendre : Pest m. Múz. Ig., 1980. - 272p. ; 21 cm. - (Pest megyei múzeumi füzetek, ISSN 0324-7503 ; 12.)
Fűzött
magyar népi gyermekjáték; Hévizgyörk


390 H 72
Hofer Tamás
  Magyar népművészet / Hofer Tamás és Fél Edit. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 1981. - 64 p., [380] t. : ill., részben színes ; 31 cm
Művészeti album. - Bibliogr. p. 60-61.
ISBN 963 13 0797 2 v.
magyar népművészet; kézikönyv


391 H 74
Hoffmann Tamás
  Európai parasztok : Életmódjuk története / Hoffmann Tamás. - Budapest : Osiris, 1998- . - 30 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-402-1
1. köt. A munka. - 1998. - 471 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-370-X
életmód; parasztság; történet; Európa


391 H 74
Hoffmann Tamás
  Európai parasztok : Életmódjuk története / Hoffmann Tamás. - Budapest : Osiris, 1998- . - 30 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-402-1
2., Az étel és az ital. - 2001. - 494 p. : ill.
ISBN 963-389-110-8
életmód; parasztság; történet; táplálkozás; Európa


390 H 79
  Honfoglalás és néprajz / szerk. Kovács László, Paládi-Kovács Attila ; [a fotókat kész. Bellon Tibor et al.]. - Budapest : Balassi, 1997. - 382 p., XV t. : ill., részben térk., részben színrs ; 23 cm. - (A honfoglalásról sok szemmel, ISSN 1218-3040 ; 4.)
A Magyar Tudományos Akadémia Őstörténeti Komplex Bizottsága által 1996. decemberében rendezett tudományos ülésszak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-506-122-6 fűzött
történelem; életmód; történet; magyar néprajz; Magyarország


390 H 98
Huszka József
  A magyar turáni ornamentika története / írta és rajz. Huszka József. - Budapest : Nyers Csaba, 1996. - 178 p. : ill. ; 32 cm
Az 1930-ban Budapesten, a Pátria Ny. kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-650-821-6 fűzött
művészet; magyar népművészet; ornamentika


390 H 98
Huszka József
  A székely ház / írta Huszka József ; függeléket Az árják és ugorok érintkezéséről írta Fiók Károly. - Reprint kiad. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2005. - 96 p., XXXVI t. : ill., részben színes ; 34 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Pesti Könyvny. Rt., 1895
ISBN 963-7329-44-7 kötött
magyar népi építészet; díszítőművészet; székelyek


I-027/1-6
  Interjúk a folklórmozgalom résztvevőivel : Halmos Béla, Téka együttes, Oldal László, Csámborgó zenekar, Papp Imre, Csikvár József / készítette Császár Péter. - Budapest : NI, 1984. - 29, 20, 13, 7, 6, 18 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
magyar népzene; magyar néptánc; táncház; Téka együttes; Csámborgó zenekar


394.3 J 52
  Játékiskola : [Tankönyv] / szerk. Petrás Anna ; [kiad. a Budapesti Művelődési Központ]. - Budapest : BMK, 1992. - 272 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 263-270.
Fűzött
játék; gyermekjáték; népi gyermekjáték; természetes anyagok; környezeti nevelés


394.3 J 52
  Játékiskola : [Tankönyv] / [szerk. Petrás Anna] ; [kiad. a Budapesti Művelődési Központ]. - Budapest : BMK, 1992- . - 29 cm
  2., Játékos gyermekélet a Drávaszögben és a Dráva mentén / Lábadiné Kedves Klára ; [a dallamokat lejegyezte Kettős Zsuzsanna] ; [rajzok Péter László] ; [fotók Dormán László és Lábadi Károly]. - 1995. - 180 p.ill., részben kotta Bibliogr.: p. 172-177.
játék; gyermekjáték; magyar népi gyermekjáték; külföldi magyarok; Horvátország; Drávaköz; Szlavónia


390 J 54
Jeggle, Utz
  Kiebingen - eine Heimatgeschichte : Zum Prozess der Zivilisation in einem schwäbischen Dorf / Utz Jeggle. - Tübingen : Tübinger Vereinigugng für Volkskunde, 1977. - 311 p. ; 21 cm. - (Volksleben ; 44.)
Címford.: Kiebingeni helytörténet : A civilizáció folyamata egy sváb faluban
Fűzött
népi kultúra; helytörténet; falu; Németország


390 J 95
Jung Károly
  Az emberélet fordulói : Gombosi népszokások / Jung Károly ; [utószó Voigt Vilmos]. - [Újvidék] : Fórum, 1978. - 328, [3] l. 8 t. ; 20 cm
Kötött
magyar népszokások; külföldi magyarok; Jugoszlávia; Gombos


290 K 10
Kabay Lizett
  Világszarvas, világtáltos / Kabay Lizett. - Marosvásárhely : Mentor, 2008. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-179. és 197.
ISBN 978-973-599-307-8 fűzött
magyar ősvallás; magyar néprajz; néphit; táltos


390 K 22
  A Kárpát-medence néprajzi kincsei = Ethnographical treasures of the carpathian basin / összeáll., a képeket vál. Szelestey László ; [ford. ... Végvári József]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000. - 223 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Varga Gyula előszavával
ISBN 963-19-1138-1 kötött
magyar néprajz; Kárpát-medence; kézikönyv


390 K 25
Katona Edit
  Feliratos tárgyak = Objects with inscriptions / Katona Edit. - Budapest : Néprajzi Múzeum, 2009. - 224 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 14.)
Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 978-963-9540-53-8 fűzött
magyar néprajz; tárgyi néprajz; felirat


390 K 25
Katona Imre
  Az emberi élet első szakaszának néprajza : Gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor : [Tankönyv] / Katona Imre ; [kiad. a Budapesti Művelődési Központ]. - Budapest : Guzsalyas, 1992. - 70 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 50-55.
Fűzött
népszokások; ifjúság


390 K 25
Katona Imre
  Magyar népművészeti-néprajzi útikalauz : A magyar népcsoportok és a hazai nemzetiségek : [Tankönyv] / Katona Imre ; [kiad. a Budapesti Művelődési Központ]. - Budapest : [BMK], 1990. - 288 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 284-286.
Fűzött
magyar néprajz; magyar népművészet


390 K 25
Katona Imre
  A magyar parasztság életének átalakulása : Válogatott bibliográfia, 1945-1965 = Umvandlung des lebens des ungarischen Bauertums : Ausgewählte Bibliographie, 1945-1965 / összeáll. Katona Imre ; [kiad. a] Népművelési Intézet. - Budapest : NI, 1979. - 127 p. ; 21 cm. - (Folklór, társadalom, művészet, ISSN 0138-9416 ; 6.)
Fűzött
parasztság; magyar néprajz; bibliográfia


390 K 25
Katona Imre
  A munkálkodó ember környezete, alkata, eszközei és munkaszervezetei : [Tankönyv] / Katona Imre ; [kiad. a Budapesti Művelődési Központ]. - Budapest : BMK , 1993. - 258 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 181-196. és a jegyzetekben
Fűzött
néprajz; munka


390 K 25
Katona Imre
  Utak a néprajzhoz - a néprajz útjai : Alapozó tanulmányok a népről és a néprajztudományról : [Tankönyv] / Katona Imre ; [kiad. a Budapesti Művelődési Központ]. - Budapest : Guzsalyas, 1992. - 236 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 235-236.
Fűzött
néprajz; folklór; magyar néprajz


390 K 36
Keményfi Róbert
  Földrajzi szemlélet a néprajztudományban : Etnikai és felekezeti terek, kontaktzónák elemzési lehetőségei / Keményfi Róbert. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 351 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 295-341. és a lábjegyzetekben
ISBN 963-472-797-2 kötött
néprajz; társadalomföldrajz; nemzetiségek; vallás


394 K 52
Kiss Áron
  Magyar gyermekjáték-gyűjtemény : Bibliográfiai függelékkel / Kiss Áron ; [a függeléket összeáll. Jávori Jenő, Volly István]. - Budapest : Könyvért, 1984. - IX, 533 p. ; 24 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
"A magyar gyermekjáték-irodalom válogatott bibliográfiája 1981-1944" c. művel kieg. Jávori Jenő. - Az 1891-ben, Budapesten Hornyánszky Viktor könyvkereskedése által kiadott mű bővített reprintje
ISBN 963 02 3055 6 kötött
gyermekjáték


390 K 53
Kiss Géza
  Ormányság / Kiss Géza ; [a bevezetőt írta Andrásfalvy Bertalan]. - 3. kiad . - Budapest : Gondolat, 1986. - 563 p., [16] t. : ill. ; 18 cm. - (A magyar néprajz klasszikusai, ISSN 0133-8307)
ISBN 963 281 626 9 kötött
magyar néprajz; Baranya megye; Ormánság


390 K 72
Kós Károly, ifj.
  Eszköz, munka, néphagyomány : Dolgozatok a munka néprajza köréből / Kós Károly. - Bukarest : Kriterion, 1982. - 524 p., [8] t.fol. : ill. ; 24 cm
Kötött
néprajz; magyar néprajz; Erdély


390 K 72
Kós Károly, ifj.
  Néprajzi képeskönyv Erdélyből / Kós Károly. - Budapest : Tárogató, 1994. - 220 p. : ill. ; 29 cm
A "Dr. Kós Károly néprajzi munkái" c. bibliogr.: p. 211-[222]. összáll. Kós Béla
ISBN 963-8491-53-1 kötött
néprajz; Erdély


390 K 72
Kós Károly, ifj.
  Erdély népi építészete / dr. Kós Károly ; szerk. Balassa M. Iván. - Budapest : Kelenföld, 1990. - 335 p. : ill. ; 29 cm
Tanulmányok
ISBN 963 553 220 2 fűzött
magyar népi építészet; román népi építészet; lakás; ácsmunka; Románia; Erdély


390 K 72
Kós Károly, ifj.
  Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet / Kós Károly, Szentimrei Judit, Nagy Jenő. - Bukarest : Kriterion, 1978. - 316 p., 60 t.fol. : ill., részben színes ; 26 cm
v.
magyar népművészet; magyar népi építészet; lakás; magyar népviselet; magyar népi hímzés; szőttes; varrottas; Erdély


390 K 72
Kós Károly, ifj.
  A Mezőség néprajza / dr. Kós Károly ; [a szerző rajzait Vincze László rekonstruálta]. - Marosvásárhely : Mentor, 2000. - 2 db : ill. ; 23 cm. - (A Kriza János Néprajzi Társaság könyvtára)
ISBN 973-8002-33-8 fűzött
magyar néprajz; Erdély; Mezőség
1. - 364 p.
ISBN 973-8002-30-3
2. - 439 p.
ISBN 973-8002-31-1


390 K 72
Kósa László
  Apáról fiúra : Néprajzi kalauz / Kósa László, Szemerkényi Ágnes. - Budapest : Móra, 1973. - 265 p. : ill. ; 25 cm. - (Természetbúvárok könyvespolca)
v.
magyar néprajz; hagyomány; népi kultúra; gyermekkönyv


390 K 72
Kósa László
  "Ki népei vagytok?" : Magyar néprajz / Kósa László. - Budapest : Planétás, 1998. - 246 p. : ill. ; 21 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 204-213.
ISBN 963-9014-06-0 fűzött
magyar néprajz; történet


390 K 72
Kósa László
  A magyar néprajz tudománytörténete / Kósa László. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2001. - 297 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 265-288.
ISBN 963-389-036-5 kötött
magyar néprajz; tudománytörténet


390 K 72
Kósa László
  Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon, 1880-1920 / Kósa László. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Planétás, 1998. - 456 p. : ill. ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 384-454.
ISBN 963-9014-39-7 kötött
magyar néprajz; történet


394 K 76
Kovács Ákos
  A kitalált hagyomány / Kovács Ákos. - Pozsony : Kalligram, 2006. - 445 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 80-7149-881-5 kötött
magyar néprajz; ünnep; szokás; történelmi forrás


390 K 80
Kovács Piroska
  Székelykapuk Máréfalván / Kovács Piroska ; [... fképek Bálint Zsigmond]. - Marosvásárhely : Mentor, 2000. - 84, [10] p., [40] t., [27] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (A Kriza János Néprajzi Társaság könyvtára)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 973-8002-38-9 fűzött
magyar néprajz; magyar népművészet; székelykapu; Erdély; Máréfalva


I-859
Kozák József
  Karablica készítés Mohácson / Kozák József. - [S.l.] : Kozák J., 1977. - 7 fol. : ill. ; 29 cm
Gépelt kézirat
délszláv népi hangszer; Mohács


390 K 92
  Közelítések az időhöz : Tanulmányok / szerk. Árva Judit, Gyarmati János. - Budapest : Népr. Múz., 2002. - 212 p., [4] t., [2] t.fol. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7106-90-1 fűzött
idő; néprajz


390 K 97
  A kulturális antropológia eszméi / Philippe Descola [et al.]. - Budapest : Századvég, 1993. - 249 p. : ill. ; 20 cm. - (Századvég könyvtár. Antropológia, ISSN 1217-3819)
Eredeti cím: Les idées de l'anthropologie. - Bibliogr.: p. 237-246.
ISBN 963-8384-17-4 fűzött
kulturális antropológia


390 K 97
  Kultureller Wandel im 19. Jahrhundert : Verhandlungen des 18. Deutschen Volkskunde-Kongress in Trier vom 13. bis 18. September 1971 / Hrsg. von Günter Wiegelmann ; Schriftleitung Dietmar Sauermann. - Göttingen : Vandelhoeck und Ruprecht, 1973. - 275 p., 8 t. : ill. ; 25 cm. - (Studien zum Wandel von Gesellschaft und Bildung im Neunzehnten Jahrhundert ; Bd. 5.)
Címford.: Kulturális változás a 19. században : Az 1971. szeptember 13-18. között Trierben megrendezett 18. Német Néprajzi Kongresszus tanácskozásának anyaga
ISBN 3 525 31805 7 v.
néprajz; akkulturáció; vándorlás; kulturális változás; konferencia


390 K 98
Kunkovács László
  Kece, milling, marázsa : Hagyományos halászat természetes vizeinken / Kunkovács László. - Budapest : Balassi, 2001. - 100 p. : ill. ; 31 cm
Fotóalbum. - Bibliogr.: p. 6. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-506-418-7 kötött
halászat; Magyarország; fényképgyűjtemény


390 K 98
Kunkovács László
  Ősépítmények : Népi építészetünk archaikus rétege / Kunkovács László. - [Budapest] : Kós Károly Alapítvány : Örökség Könyvműhely, 2000. - 110 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-4765-9 fűzött
magyar népi építészet; tanya; puszta; Alföld


393 K 98
Kunt Ernő
  A halál tükrében / Kunt Ernő. - Budapest : Magvető, 1981. - 192 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
ISBN 963 271 414 8 fűzött
halál


393 K 98
Kunt Ernő
  Az utolsó átváltozás : A magyar parasztság halálképe / Kunt Ernő. - Budapest : Gondolat, 1987. - 300 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 275-300.
ISBN 963 281 791 5 kötött
halál; magyar népszokások; művelődéstörténet


681.8 K 98
Kunz, Ludvík
  Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei / Ludvík Kunz. - Leipzig : VEB Deutscher Verlag für Musik, 1974- . - 31 cm
Címford.: Csehszlovákia népi hangszerei
T. 1. - 1974. - 186 p. : ill. - (Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente. Ser. 1. ; 2.)
Bibliogr.: p. 167-176.
népi hangszerek; csehszlovákia


394 K 99
Küster, Jürgen
  Wörterbuch der Feste und Bräuche im Jahreslauf : Eine Einführung in den Festkalender / Jürgen Küster. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 1985. - 235 p. : ill. ; 18 cm. - (Herderbücherei ; 1177.)
Címford.: Az év ünnepeinek és szokásainak lexikona. - Bibliogr.: p. 203-219.
ISBN 3 451 08177 6 fűzött
népszokások; ünnep; jeles napok; lexikon


390 L 10
Lábadi Károly
  Drávaszög ábécé : Néprajzi és folklór tájlexikon / Lábadi Károly ; [a fotókat kész. Bálint Csongor et al.] ; [rajz. Gönyey Sándor et al.]. - Eszék : HunCro Sajtó- és Nyomdaip. Kft. ; Budapest : Drávaszög Alapítvány, 1996. - 520 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás horvát és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 12-27.
ISBN 963-04-6713-5 kötött
honismeret; néprajz; Drávaszög; lexikon


393 L 17
Lakner Judit
  A halál Budapesten a századfordulón / Lakner Judit ; készült az MTA Történettudományi Intézetében. - Budapest : História : MTA Történettud. Int., 1993. - 91 p. : ill. ; 24 cm. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 3. )
ISBN 963-8311-97-5 fűzött
halál; temetés; Budapest


390 L 25
Langsner, Drew
  Handmade : Vanishing cultures of Europe and the Near East / by Drew and Louise Langsner. - New York : Harmony Books, 1974. - 192 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Sajátkezűleg : Európa és Közel-Kelet eltűnő kultúrái
ISBN 0 517 514206 v.
népi kultúra; kézművesség; népi építészet; szakácskönyv; Európa; Közel-Kelet


390 L 30
László Endre, N.
  A dunai aranymosás : Aranymosó cigányok a Kárpát-medencében / N. László Endre. - [Budapest] : Argumentum, 2001. - 385 p., [16] t. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
ISBN 963-446-193-X fűzött
aranymosás; magyar néprajz


394.3 L 38
Lázár Katalin
  Népi játékok / Lázár Katalin. - Budapest : Planétás, 1997. - 234 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 218-221.
ISBN 963-9014-04-4 kötött
magyar népi gyermekjáték


730 L 50
Lengyel Györgyi
  "Csak az anyagnak szárnya legyen" : Nagy Ferenc faragó népművész / Lengyel Györgyi ; [kiad. a ... Somogy megyei Tanács, Tab Nagyközség Tanácsa és a tabi Béke Mgtsz]. - Budapest : NIT, 1985. - [105] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [104-105].
Kötött
magyar népművészet; tárgyi népművészet; fafaragás; Somogy megye


390 L 40
Leach, Edmund
  Szociálantropológia / Edmund Leach ; [ford. Pusztai Anikó, Sajó Tamás]. - Budapest : Osiris, 1996. - 217 p. ; 21 cm. - (Osiris könyvtár. Antropológia, ISSN 1219-8595)
Eredeti cím: Social anthropology. - Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 963-379-196-0 fűzött
szociálantropológia


390 L 72
Liszka József
  A szlovákiai magyarok néprajza / Liszka József. - Budapest : Osiris ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2002. - 542 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 441-521.
ISBN 963-389-193-0 kötött
magyar néprajz; külföldi magyarok; Szlovákia


390 L 99
Lükő Gábor
  Kiskunság régi képfaragó és képmetsző művészete / bemutatja Lükő Gábor ; [kiad. az Erdei Ferenc Megyei Művelődési Központ]. - Kecskemét : Erdei Ferenc MMK, 1982 [!1983]. - 321 p. : ill. ; 29 cm. - (Kiskunság régi művészete ; 1.)
Fűzött
magyar népművészet; famunka; tárgyi népművészet; szimbólum; Kiskunság


390 L 99
Lükő Gábor
  A magyar lélek formái / írta Lükő Gábor. - Budapest : Exodus, 1942. - 340 p., XL t. : ill. ; 25 cm
Fűzött
magyar néprajz; szimbólum


390 L 99
Lükő Gábor
  A moldvai csángók : A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal / Lükő Gábor ; [a kötetet szerk. és az utószót írta Pozsgai Péter és Heilig Balázs]. - 3. jav. és bőv. kiad. - Np. : Táton BT, 2002. - 353 p. : ill., részben térk. ; 24 cm + 3 térk.. - (Lükő Gábor művei, ISSN 963-00-5417-5 ; 2.)
Bibliogr.: p. 305-320. és a jegyzetekben. - Összefoglalás román, német és angol nyelven
ISBN 963-00-8824-1 kötött
csángók; magyar néprajz


674 M 14
  Magyar népi faművesség : Bibliográfiai válogatás : Folyamatos építés részeként. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1980]. - 57 lev. ; 29 cm
Fűzött
magyar népi famunka; bibliográfia


390 M 14
  Magyar néprajz : Nyolc kötetben / szerkbiz. Paládi-Kovács Attila [et al.] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetében. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
ISBN 978-963-05-4922-0
 I. 2., Táj, nép, történelem : A magyar népi műveltség korszakai / főszerk. Paládi-Kovács Attila ; szerk. Flórián Mária ; [a képmellékleteket, az ábra- és térképanyagot szerk. Paládi-Kovács Attila] ; [a térképeket rajz. Nagy Béla] ; [a helységmutatót kész. Kiss Emília, Jung Horti Judit, Molnár Anna]. - 2009. - 745 p., [88] t. : ill., részben színes, részben térk., részben kotta
Bibliogr.: p. 636-705.
ISBN 978-963-05-8752-5
magyar néprajz; kézikönyv


390 M 14
  Magyar néprajz : Nyolc kötetben / szerkbiz. Paládi-Kovács Attila ... [et al.] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjában. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
A közreadó neve 1992-től Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Intézet
ISBN 963-05-4922-0
2., Gazdálkodás / főszerk. Paládi-Kovács Attila ; szerk. Szilágyi Miklós ; a szerk. mtársai Égető Melinda, Kupó Jenő ; [a mellékleteket és az ábraanyagot szerk. Égető Melinda, Kupó Jenő, Szilágyi Miklós] ; [a térképeket rajz. Nagy Béla] ; [a mutatót kész. Kiss Réka, Tárnok Irén, Tomisa Ilona]. - 2001. - 1170 p., [80] t. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 1021-1111.
ISBN 963-05-7801-8
magyar néprajz; gazdálkodás; Magyarország; kézikönyv


390 M 14
  Magyar néprajz : Nyolc kötetben / kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjában ; szerkbiz. Paládi-Kovács Attila [et al.]. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
ISBN 963 05 4922 0
3., Kézművesség. Anyagi kultúra 2. / főszerk. Domonkos Ottó ; szerk. Nagybákay Péter ; a szerk. mtársa Tomisa Ilona. - 1991. - 822 p., [172] t., [4] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 727-777.
ISBN 963 05 6013 5
magyar néprajz; kézművesség; kézikönyv


390 M 14
  Magyar néprajz : Nyolc kötetben / szerkbiz. Paládi-Kovács Attila ... [et al.] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjában. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
ISBN 963-05-4922-0
4., Életmód. Anyagi kultúra 3 / főszerk. Balassa Iván ; szerk. Füzes Endre, Kisbán Eszter ; a szerk. mtársai H. Csukás Györgyi, Flórián Mária ; [... szerzői Bakó Ferenc et al.] ; [a mellékleteket és az ábraanyagot szerk. H. Csukás Györgyi, Flórián Mária és Füzes Endre] ; [a térképeket és az ábrákat rajz. K. Csilléry Klára et al.] ; [a mutatót kész. Bali János, Giliczéné Szamák Ágnes, Kuti Klára]. - 1997. - 904 p, [64] t. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 769-862.
ISBN 963-05-7325-3
magyar néprajz; magyar népszokások; kézikönyv


390 M 14
  Magyar néprajz : Nyolc kötetben / kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjában ; szerkbiz. Paládi-Kovács Attila [et al.]. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 8 db ; 25 cm
ISBN 963 05 4922 0
5., Magyar népköltészet. Folklór 1. / főszerk. Vargyas Lajos ; szerk. Istvánovits Márton ; [a mellékleteket ... és a mutatókat kész. Szemerkényi Ágnes]. - 1988. - 876 p., [68] t. : ill.
Bibliogr.: p. 773-843.
ISBN 963 05 4923 9
magyar néprajz; magyar népköltészet; kézikönyv


390 M 14
  Magyar néprajz : Nyolc kötetben / kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjában ; szerkbiz. Paládi-Kovács Attila [et al.]. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
ISBN 963 05 4922 0
6. Népzene, néptánc, népi játék / főszerk. Dömötör Tekla ; szerk. Hoppál Mihály. - 1990. - 708 p., [52] t.ill., részben kotta
Bibliogr.: p. 649-682.
ISBN 963 05 5501 8
magyar népzene; magyar néptánc; népi játék; kézikönyv


390 M 14
  Magyar néprajz : Nyolc kötetben / kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjában ; szerkbiz. Paládi-Kovács Attila [et al.]. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
ISBN 963 05 4922 0
7. Népszokások, néphit, népi vallásosság. Folklór 3. / főszerk. Dömötör Tekla ; szerk. Hoppál Mihály ; [a mellékleteket és a képanyagot szerk. Barna Gábor] ; [a mutatókat kész. Barna Gábor és Fülöp Attila]. - 1990 [!1991]. - 867 p., [104] t. : ill.
Bibliogr.: p. 743-816
ISBN 963 05 5685 5
magyar néprajz; magyar népszokások; népi vallásosság; kézikönyv


390 M 14
  Magyar néprajz : Nyolc kötetben / szerkbiz. Paládi-Kovács Attila ...[et al.] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjában. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
A közreadó neve 1992-től Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Intézet
ISBN 963-05-4922-0
8., Társadalom / főszerk. Paládi-Kovács Attila ; szerk. Sárkány Mihály, Szilágyi Miklós ; a szerk. mtársai Szabó Piroska, Szarvas Zsuzsa ; [a mellékleteket és az ábraanyagot szerk. Paládi-Kovács Attila, Szilágyi Miklós] ; [a térképeket és az ábrákat rajz. Csák Péter, Sabján Tibor, Urai Erika] ; [a mutatót kész. Kiss Réka, Magyar Zoltán, Tárnok Irén]. - 2000. - 1151 p., [64] t. : ill., részben térk.
ISBN 963-05-7707-0
magyar néprajz; társadalom; Magyarország; kézikönyv


390 M 14
  Magyar néprajzi atlasz = Atlas der ungarischen Volkskultur = Atlas of Hungarian folk culture / szerk. Barabás Jenő ; [készült a Néprajzi Múzeum etc. munkatársainak közreműködésével az MTA Néprajzi Kutató Csoport tervmunkájaként] ; [rajz Horváth Ernő]. - Budapest : Akad. K., 1987. - 3 db (220 fol.) : ill., térkép ; 35x50 cm
Tokban
ISBN 963 0 4076 2 fűzetlen
magyar néprajz; atlasz
1., 1-76. térkép / [szerzők Barabás Jenő, Paládi-Kovács Attila, Szolnoky Lajos]. - fol. 1-76.
ISBN 963 05 4077 0
2., 75-153. térkép / [szerzők Barabás Jenő et al.]. - fol. 77-153.
ISBN 963 05 4078 9
3., 154-220. térkép / [szerző Paládi-Kovács Attila]. - fol. 154-220.
ISBN 963 05 4079 7


390 M 14
  Magyar néprajzi atlasz = Atlas der ungarischen Volkskultur = Atlas of Hungarian folk culture / szerk. Barabás Jenő ; [kész. a Néprajzi Múzeum etc. munkatársainak közreműködésével az MTA Néprajzi Kutató Csoport tervmunkájaként] ; [rajz. Horváth Ernő]. - Budapest : Akad. K., 1987- : ill., térk. ; 35x50 cm
Tokban
ISBN 963 05 4076 2 fűzetlen
magyar néprajz; atlasz
4., 221-281. térkép. - 1989 [!1990]. - [10] p., fol. 221-281.
ISBN 963 05 5350 3
5., 282-345. térkép. - 1989 [!1990]. - [4] p., fol. 282-345.
ISBN 963 05 5351 1
6., 346-439. térkép. - 1989 [!1990]. - [4] p., fol. 346-439.
ISBN 963 05 5352 X


390 M 14
  Magyar néprajzi atlasz = Atlas der ungarischen Volkskultur = Atlas of Hungarian folk culture / szerk. Barabás Jenő ; [kész. ... a Néprajzi Múzeum etc. munkatársainak közreműködésével az MTA Néprajzi Kutató Csoport tervmunkájaként]. - Budapest : Akad. K., 1987- : ill., térk. ; 25x50 cm
magyar néprajz; atlasz
Tokban
ISBN 963 05 4076 2 fűzetlen
7., 440-507. térkép. - 1992. - [10] p., 440-507. fol.
ISBN 963 05 6346 0
8., 508-567. térkép. - 1992. - [4] p., 508-567. fol.
ISBN 963 05 6347 9
9., 568-634. térkép. - 1992. - [4] p., 568-634. fol.
ISBN 963 05 6348 7


390 M 14
  Magyar néprajzi bibliográfia = Ungarische volkskundliche Bibliographie = Hungarian folklore bibliography / [fel. szerk. Cserbák András]. - 1990. - Budapest : Népr. Múz., 1992. - 192 p. ; 20 cm
ISSN 0865-1906 fűzött
néprajz; magyar néprajz; bibliográfia


390 M 14
  Magyar néprajzi bibliográfia = Ungarische volkskundliche Bibliographie = Hungarian folklore bibliography / [fel. szerk. Cserbák András]. - 1991/1992. - Budapest : Népr. Múz., 1993. - 319 p. ; 20 cm
ISSN 0865-1906 fűzött
néprajz; magyar néprajz; bibliográfia


390 M 14
  Magyar néprajzi lexikon / főszerk. Ortutay gyula. - Budapest : Akad. K., 1977-1982. - 5 db : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963 05 1285 8
magyar néprajz; atlasz
1. köt., A - E. - 1977. - 752 p., 10 t.
ISBN 963 05 1286 6
2. köt., F - Ka. - 1979. - 752 p., 10 t.
ISBN 963 05 1287 4
3. köt., K - Né. - 1980. - 751 p., 20 t.
ISBN 963 05 1288 2
4. köt., Né -Sz. - 1981. - 671 p., 10 t.
ISBN 963 05 1289 0
5. köt., Sz - Zs. - 1982. - 644 p.
ISBN 963 05 2443 0


390 M 14
  A magyar néprajztudomány bibliográfiája : 1955-1960 / szerk. Sándor István . - Budapest : Akad. K., 1971. - 739 p. ; 25 cm
Kötött
néprajz; magyar néprajz; Bibliográfia


390 M 14
  Magyar tájak néprajzi felfedezői / vál., szerk., az életrajzokat és a bev. tanulmányt írta Paládi-Kovács Attila. - Budapest : Gondolat, 1985. - 485 p. ; 19 cm . - (A magyar néprajz klasszikusai, ISSN 0133-8307)
ISBN 963 281 494 0 kötött
magyar néprajz


390 M 16, I-188
  Magyarlukafa : Néprajzi Műhely : 1979-1984 / [szerk. Tarján Gábor]. - Pécs : Guzsalyas Kör Közművelődési Egyesület, 1985. - 51 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Lukafa
Fűzött
néprajzi tábor; kézművesség; népi tárgyformáló művészetek


390 M 18
  A magyarság néprajza / sajtó alá rend. Czakó Elemér. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1991- . - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest Egyet. Ny., 1933-1937
ISBN 963 7806 33 4
magyar néprajz; tárgyi néprajz; kézikönyv
1. köt., A magyarság tárgyi néprajza. Tájékoztató, táplálkozás, építkezés, bútorzat, fűtés, világítás, mesterkedés, viselet / írta Bátky Zsigmond, Győrffy István, Viski Károly. - 1991. - 435 p., [2] t. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 7806 34 2


390 M 18
  A magyarság néprajza / sajtó alá rend. Czakó Elemér. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1991- . - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Egy. Ny., 1933-1937
ISBN 963 7806 33 4
magyar néprajz; tárgyi néprajz; kézikönyv
2. köt., A magyarság tárgyi néprajza : Gazdálkodás (gyűjtögetés, vadászat, halászat, állattartás, földmívelés, teherhordás, közlekedés, jármű), díszítőművészet, a hagyomány tárgyai / írta Györffy István, Viski Károly. - 1991. - 443 p. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 7806 53 0


390 M 18
  A magyarság néprajza / sajtó alá rend. Czakó Elemér. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1991- . - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Egy. Ny., 1933-1937
ISBN 963 7806 33 4
3., A magyarság szellemi néprajza : Népköltészet, stílus és nyelv / írta Berze Nagy János et al. - 1992. - 427 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 7806 9
magyar néprajz; szellemi néprajz; magyar népköltészet; kézikönyv


390 M 18
  A magyarság néprajza / sajtó alá rend. Czakó Elemér. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1991- . - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Egy. Ny., 1933-1937
ISBN 963 7806 33 4
4. köt., A magyarság szellemi néprajza : Zene, tánc, szokások, hitvilág, játék / írta N. Bartha Károly et al. - 1992. - 504 p. : ill, részben színes, részben kotta
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 7806 37 7
magyar néprajz; szellemi néprajz; magyar népzene; magyar néptánc; hiedelem; népi játék; magyar népszokások; kézikönyv


390 M 25
Malonyay Dezső
  A magyar nép művészete / ...írta Malonyay Dezső. - Hasonmás kiad. - Budapest : Helikon, 1984-1987. - 5 db ; 29 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1907-1922. - A kisérőtanulmány írója Kósa László
ISBN 963 207 899 3
1. köt., A kalotaszegi magyar nép művészete. - 1984. - 286 p., [72] t.fol. : ill. + mell. (16 p.)
ISBN 963 207 9078
magyar népművészet; Erdély; Kalotaszeg


390 M 25
Malonyay Dezső
  A magyar nép művészete / számos szakértő és művész közreműködésével írta Malonyay Dezső. - Hasonmás kiadás. - [Budapest] : Helikon, 1984- 1987. - 5 db : ill., részben színes reprod. ; 29 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1907-1922
ISBN 963 207 899 3
2. köt., A székelyföldi, a csángó és a torockói magyar nép művészete. - 1985. - 319 p., [88] t.fol.
ISBN ISBN 963 207 708 3
magyar néprajz; magyar népművészet; Erdély; Székelyföld; kézikönyv


390 M 25
Malonyay Dezső
  A magyar nép művészete / számos szakértő és művész közreműködésével írta Malonyay Dezső. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Helikon, 1984-1987. - 5 db : ill., részben színes reprod. ; 29 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1907-1922
ISBN 963 207 899 3
3. köt., A balatonvidéki magyar pásztornép művészete. - 1985. - 304 p., XXI t.fol.
ISBN 963 207 740 7
magyar néprajz; magyar népművészet; pásztorművészet; Balaton vidék; kézikönyv


390 M 25
Malonyay Dezső
  A magyar nép művészete / számos szakértő és művész közreműködésével írta Malonyay Dezső. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Helikon, 1984-1987. - 5 db : ill., részben színes reprod. ; 29 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1907-1922
ISBN 963 207 899 3
4. köt., A dunántúli magyar nép művészete : Veszprém, Zala, Somogy, Tolna . - 1986. - 370 p., [127] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963 207 733 3
magyar néprajz; magyar népművészet; Dunántúl; kézikönyv


390 M 25
Malonyay Dezső
  A magyar nép művészete / számos szakértő és művész közreműködésével írta Malonyay Dezső. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Helikon, 1984-1987. - 5 db : ill., részben színes reprod. ; 29 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin,1907-1922
ISBN 963 207 899 3
5. köt., A palócok művészete : Hont, Nógrád, Heves, Gömör, Borsod magyar népe. - 1987. - 333 p., [74] t.fol.
ISBN 963 207 805 5
magyar néprajz; magyar népművészet; Palócföld


390 M 24
  A Malonyay hagyaték = The Malonyay bequest / [szerk. Bodor Ferenc]. - Bőv. utánny. - Gödöllő : Gödöllői Műv. Kp., 1985. - 16 p., [10] t.fol., 51 öh. t.fol. : ill. ; 29 cm
Csak magyar nyelven. - Fűzetlenül, közös tokban
ISSN 0230-774X
magyar népi hímzés; Malonyay Dezső; Erdély; Kalotaszeg


681.8 M 26
Mandel Róbert
  Hangszerész mesterség : Magyar népi zeneszerszámok készítése / Mandel Róbert. - Budapest : Múzsák, [1985]. - 47 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963 564 178 8 fűzött
hangszerkészítés; magyar népi hangszerek


681.8 M 26
Mandel Róbert
  Magyar népi hangszerek / Mandel Róbert. - [Budapest] : Kossuth, 2008. - 175 p. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-09-5743-4 kötött
népi hangszer; magyar néprajz


681.8 M 26
Manga János
  Hungarian folksong and folk instruments / by János Manga ; [transl. by Gyula Gulyás]. - 2. ed. - Budapest : Corvina, 1975. - 73 p., 24 t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Hungarian folk art ; 2.)
Eredeti cím: Magyar népdalok, népi hangszerek
ISBN 963 13 7443 2 kötött
magyar népdal; magyar népi hangszerek


390 M 26
Manga János
  Magyar népdalok, népi hangszerek / Manga János. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 1975. - 66 p., [24] t.fol : ill. ; 20 cm. - (Magyar népművészet ; 2.)
ISBN 963-13-2442-7 kötött
népi hangszerek; magyar néprajz


390 P 74
  Maszk, átváltozás, beavatás : Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi, 2007. - 614 p., XXXII t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 5.)
A 2005. májusában Siklóson azonos címmel rendezett konferencia szerk. anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-506-702-2 kötött
néprajz; népi hitvilág; művelődéstörténet; konferencia


393 M 47
  Mauzóleum : Halálirodalom / [szerk. Adamik Lajos, Jelenczki István, Sükösd Miklós] ; [munkatárs Kelényi Béla]. - Budapest : ELTE, 1987. - 449 p. : ill. ; 29 cm. - (Bölcsész index centrál könyvek ; 1.)
ISBN 963 462 212 7 fűzött
halál; temetés


613.88 M 49
McLean, William
  Contribution a l'étude de l'iconographie populaire de l'érotisme / William McLean. - Paris : Maisonneuve et Larose, 1970. - 197 p., [66] t.fol. : ill., fotók ; 23 cm. - (Collection l'érotisme populaire ; 1.)
Címford.: Adalék az erotika népi ikonográfiájának kutatásához. - Bibliogr.: p. 163-174.
v.
erotika; ikonográfia; populáris kultúra; humánökológia - kulturális ökológia


392 M 50
Mead, Margaret
  Férfi és nő : A két nem viszonya a változó világban / Margaret Mead ; [szerk. és a jegyzeteket írta Bodrogi Tibor] ; [ford. András László ..., Vajda Endre ...] ; [utószó Bodrogi Tibor, Vörös Miklós]. - Budapest : Osiris, 2003. - 346 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Antropológia, ISSN 1219-8595)
ISBN 963-389-292-9 fűzött
kulturális antropológia; nemi szerepek; etnológia


390 M 50
  "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." : Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére / [szerk. Halász Péter]. - Budapest : Lakatos D. Egyes., 1993. - 186 p. : ill. ; 24 cm
A Magyar Néprajzi Társaság és a Lakatos Demeter Egyesület által 1991. márc. 2-án rendezett tudományos ülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Domokos Pál Péter munkáinak bibliográfiája: p. 11-15., összeáll. Lakatos Mária. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-04-3589-6 fűzött
néprajz; honismeret; csángók; Domokos Pál Péter


I-506
Meletinsky, Eleazar
  The origin and early forms of verbal art / Eleazar Meletinsky == Social Sciences. 17. vol. 6. no. 1986. p. 118-121.
Címford.: A szóbeli művészet eredete és korai formái. - Fmás. (6 fol.)
mítosz; primitív társadalom; népművészet; nyelv; rítus


390 M 55
  "Mert ezt isten hagyta..." : Tanulmányok a népi vallásosság köréből / [szerk. Tüskés Gábor]. - Budapest : Magvető, 1986. - 636 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 14 0606 7 kötött
magyar néprajz; vallás


390 M 56
  Mesterségek ünnepe : Képeskönyv : 1987. augusztus 20-21-22 / Népművészeti Egyesület ; [a katalógust szerkesztette Kriski Zoltán] ; [tervezte Varga István]. - Budapest : Népművészeti Egyesület, 1987. - [70] p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
népművészet


390 M 65
Mikecs László
  Csángók / Mikecs László ; [a bev. tanulmány Kósa László munkája]. - [Budapest] : Optimum, [1989]. - 444 p. : ill., részben kotta ; 20 cm + 5 térk.
Készült a Bolyai Akadémia Budapesten 1941-ben, a "Bolyai könyvek" c. sorozatban megjelent kiadása alapulvételével. - A függelékben a cenzúra által az eredeti kiadásból kihagyott részekkel. - Bibliogr.: p. 330-339.
ISBN 963 02 6542 7 kötött
csángók; székelyek; külföldi magyarok; Moldva; Bukovina


CDR-42
  A moldvai csángók [számítógépes dok.] : Multimédiás CF-ROM. - Kozármislény : Szomszédvárak Egyes., 2002. - 1 CD-ROM ; 13 cm
csángók; Románia


392 M 83
Molnár V. József
  Az emberélet szentsége / Molnár V. József. - Debrecen : Főnix Könyvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közműv. Egyes., 2001. - 190 p. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 27.)
ISBN 963-00-6734-X fűzött
magyar népszokások


390 M 91
Móser Zoltán
  Március : Böjtmás hava / Móser Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2000. - 93 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-502-707-9 fűzött
jeles napok; magyar néprajz; magyar népszokások; vallási néprajz


390 E 96
  Mutató az Ethnographia - a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata - 1940-1969. (LI-LXXX.) évfolyamához / összeáll. Tátrai Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 1982. - 373 p. ; 25 cm
ISBN 963 05 2627 v.
néprajz; repertórium


390 N 21
Nagy Imre
  Indiánok : Az észak-amerikai Nagy Síkság harcosai / Nagy Imre. - 2. kiad. - Budapest : Múzsák, [1985]. - 122 p. : ill. ; 34 cm. - (Kaptár, ISSN 0237-4161)
ISBN 963 564 095 6 fűzött
indiánok; kézművesség; Észak-Amerika


390 N 41
Nemec, Helmut
  Alpenländische Bauernkunst : Eine Darstellung für Sammler und Liebhaber / Helmut Nemec ; mit einem Geleitwort von Karl Heinrich Waggerl. - [S.l.] : Prisma, 1966. - 223 p., [80] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm
Címford.: Alpesi parasztművészet. - Bibliogr.: p. 223-[224].
ISBN 3 570 01571 8 v.
népművészet; famunka; népi bútor; népi kerámia; népi festészet; népi szobrászat; Svájc; Ausztria; Német Szövetségi Köztársaság


390 N 65
  Népi kultúra - népi társadalom : a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve / főszerk. Ortutay Gyula. - 2/3. / [szerk. Diószegi Vilmos]. - Budapest : Akad. K., 1969. - 326 p., 2 térk. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött
néprajz


390 N 65
  Népi kultúra - népi társadalom : a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve / főszerk. Ortutay Gyula. - 4. / szerk. Diószegi Vilmos. - Budapest : Akad. K., 1970. - 389 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött
néprajz


390 N 65
  Népi kultúra - népi társadalom : a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve / főszerk. Ortutay Gyula. - 5-6. / szerk. Diószegi Vilmos. - Budapest : Akad. K., 1971. - 493 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött
néprajz


390 N 65
  Népi kultúra - népi társadalom = a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve / főszerk. Ortutay Gyula. - 8. / [szerk. Kósa László]. - Budapest : Akad K., 1975. - 375 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 05 0538 X kötött
néprajz


390 N 65
  Népi kultúra - népi társadalom : a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve / főszerk. Ortutay Gyula. - 9. / [szerk. Kósa László]. - Budapest : Akad. K., 1977. - 389 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetek végén
ISBN 963 05 1024 3 kötött
néprajz


390 N 65
  Népi kultúra - népi társadalom : a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve / főszerk. Ortutay Gyula. - 10. / [szerk. Kósa László]. - Budapest : Akad. K., 1977. - 305 p. ; 24 cm
Bibliogr.a tanulmányok végén
ISBN 963 05 1245 9 v.
néprajz


390 N 66
  Népismereti dolgozatok. - 1976 / szerk. Kós Károly. - Bukarest : Kriterion, 1976. - 162 p., 11 t.fol. ; 24 cm
Fűzött
magyar néprajz; Erdély


390 N 66
  Népismereti dolgozatok. - 1978 / szerk Kós Károly, Faragó József. - Bukarest : Kriterion, 1978. - 253, [2] p. 2 t. ; 24 cm
Fűzött
magyar néprajz; Erdély


390 N 66
  Népismereti dolgozatok. - 1980 / szerk. Kós Károly, Faragó József. - Bukarest : Kriterion, 1980. - 266 p., 10 t.l. : ill. ; 24 cm
Fűzött
magyar néprajz; Erdély


390 N 67
  A népművészet felfedezése : Tanulmányok a népművészetről és iparművészetről / bev. és vál. Kresz Mária ; szerk. Szabolcsi Hedvig. - Budapest : MTA Művészettört. Kut. Csop. ; Szolnok : MTA Népr. Kut. Csop. : Damjanich János Múz., 1973. - 224 p. : ill. ; 20 cm. - (Dokumentatio ethnographica ; 4. sz.)
Fűzött
népművészet; iparművészet; repertórium


390 N 27
  A Néprajzi Értesítő repertóriuma, 1900-2000 / szerk. Nagy Réka ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Népr. Múz., 2003. - 181, [18] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-182.
ISBN 963-9540-04-8 fűzött
néprajz; repertórium


390 N 67
  Néprajzi filmkatalógus = Ethnographic film catalogue / szerk. Csorba Judit [et al.]. - 2., jav. kiad. - Budapest : Néprajzi Filmstúdió, 1995. - 276 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7106-36-7 fűzött
néprajz; filmkatalógus; videókatalógus


390 N 67
  A Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményének katalógusa : I. rész (1-7000) / [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportja]. - Budapest : MTA Népr. Kut. Csop., 1979. - 339 p. ; 24 cm. - (Előmunkálatok a Magyarság néprajzához, ISSN 0139-0325 ; 5/A.)
Fűzött
magyar néprajz


390 N 67
Néprajzi Múzeum (Budapest)
  A Néprajzi Múzeum gyűjteményei / főszerk. Fejős Zoltán ; szerk. Árva Judit, Gyarmati János, Szűcs Alexandra ; [az illusztrációt összeáll. Fejős Zoltán] ; [a mutatókat kész. Árva Judit et al.]. - Budapest : Népr. Múz., 2000. - 1058 p., XXXII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 853-926.
ISBN 963-7106-72-3 kötött
néprajz; magyar néprajz; múzeum; Magyar Néprajzi Múzeum


390 N 67
  Néprajzi szöveggyűjtemény / [szerk. Tálasi István]. - Budapest : Tankvk., 1982- . - 1- db ; 29 cm
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete. J 2-1313. - Bibliogr. a tanulmányok végén
1. köt. - 1982. - 462 p.
néprajz


390 N 67
  Néprajzi tanulmányok a Zempléni-hegyvidékről / [Viga Gyula közreműködésével szerk. Szabadfalvi József]. - Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 1981. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai, ISSN 0544-4233 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-01-2883-7 fűzött
magyar néprajz; Zempléni-hegység


390 N 78
  Nógrád megye népművészete / [szerk. Kapros Márta]. - Balassagyarmat : [Nógrád M. Múz. Ig.], 2000. - 433 p., [61] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Bibliogr.: p. 415-427.
ISBN 963-7224-64-5 kötött
magyar népművészet; Nógrád megye; kézikönyv


390 N 81
  Nomád nemzedék : Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970-1980 = Nomadic generation : Youth and folk art in Hungary 1970-1980 / szerk. Bodor Ferenc ; [kiad. a] Népművelési Intézet. - Budapest : NI, 1981. - 142 p. : ill., fotók ; 28 cm
Tanulmányok
ISBN 963 651 129 2 fűzött
ifjúsági kultúra; ifjúsági mozgalmak; népművészet; Magyarország


I-891
  Nomád nemzedék : [Ifjúsági népművészeti mozgalom a hetvenes években]. - Budapest : [s.n.], [s.d.]. - 112, 54 fol. ; 29 cm
A Magyar Televízió számára készült "Nomád nemzedék" c. munkaanyag interjúinak gépiratos szövege
ifjúsági mozgalmak; népművészet; Magyarország


390 N 81
  Nomád nemzedék : Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970-1980 = Nomadic generation : Youth and folk art in Hungary 1970-1980 / szerk. Bodor Ferenc .
Negyven év után / Zelnik József. - Budapest : MMA, 2012. - 2 db. 142, 79 p. : ill., fotók ; 29 cm
A Nomád nemzedék című kötet a Népművelési Intézet kiadásában 1981-ben megjelent mű reprintje.- Közös tokban
ISBN 978 963 88579 4 1 Ö kötött
ifjúsági kultúra; ifjúsági mozgalmak; népművészet; Magyarország


390 P 23
Panoff, Michel
  Taschenwörterbuch der Ethnologie / Michel Panoff, Michel Perrin ; hrsg. und aus dem Franzözischen übers. von Justin Stagl [et al.]. - 2., verb. und erw. Aufl. - Berlin : Reimer, 1982. - 359 p. : ill. ; 29 cm. - (Ethnologische paperbacks)
Eredeti cím: Etnológiai zsebszótár. - Bibliogr.: p. 323-339.
ISBN 3 496 00163 1 fűzött
etnológia; néprajz; lexikon


390 P 52
Peesch, Reinhard
  Volkskunst : Umwelt im Spiegel populärewr Bildnerei des 19. Jahrhunderts / Reinhard Peesch. - Berlin : Akademie-Verlag, 1978. - 164 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Címford.: Népművészet : Környezet a 19. századi népi képzőművészet tükrében . - Bibliogr.: p. 151-156.
Kötött
német népművészet; német néprajz


390 P 73
Platthy György
  Népművészet / Platthy György, Rónai Béla. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1978. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Tanárképző főiskolai tankönyv
ISBN 963-17-2603-7 fűzött
magyar népművészet


392.5 P 77
  Pohjolan häät / toimittanut Matti Sarmela. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1981. - 200 p., [12] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 85)
Címford.: Észak-európai lakodalmak
ISBN 951 717 235 4 fűzött
néprajz; lakodalom; észtek; lappok; oroszok; Finnország; Norvégia


390 P 78
  Polevye issledovania Instituta etnografii : 1975 / [S. I. Vajnstejn glavnyj redaktor ... et al.]. - Moskva : Nauka, 1977. - 232 p., [2] t.fol. : ill. ; 22 cm
Címford.: A Néprajzi Intézet területi kutatásai : 1975
Fűzött
néprajz; Szovjetunió


390 P 88
Pozsony Ferenc
  A moldvai csángó magyarok / Pozsony Ferenc. - Budapest : Gondolat : EFI, 2005. - 263 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
Bibliogr.: p. 213-230.
ISBN 963-9610-00-3 fűzött
csángók; magyar néprajz


390 P 91
  Principles of visual anthropology / ed. Paul Hockings. - Hague ; Paris : Mouton, 1975. - xiv, 521 p. ; 21x30 cm. - (World anthropology)
Fmás. (160 fol.)
ISBN 90 279 7519 1
vizuális antropológia; néprajzi film; videó


674 R 49
  Régi famesterségek : Válogatott néprajzi és művészettörténeti tanulmányok / vál., szerk. és az előszót írta Zelnik József ; [kiad. a Népművelési Intézet] . - Budapest : NI, 1981. - 130 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 121-128.
Fűzött
magyar népi famunka


390 R 49
  A régi világ falun : A századfordulót követő évtizedek fotográfiái / a fotókat vál., a bevezetőt és a képszövegeket írta Fogarasi Klára ; [a reprodukciókat Bódi Józsefné kész.] ; [közread. a] ... Néprajzi Múzeum. - Budapest : Helikon : Néprajzi Múz., 1996. - 165 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 963-208-411-X kötött
magyar néprajz; fényképgyűjtemény


390 R 77
Rockefeller, Nelson A.
  Meisterwerke der primitiven Kunst : Die Sammlung Nelson A. Rockefeller / Fotos Lee Boltin ; Texte Nelson A. Rockefeller, Douglas Newton, Lee Boltin. - Stuttgart ; Zürich : Belser, 1979. - 263 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: A törzsi művészet mesterművei. - A Rockefeller-gyűjtemény katalógusa. - Bibliogr.: p. 260-263.
ISBN 3 7630 1684 8 v.
törzsi művészet


390 R 87
Rostás-Farkas György
  Ősi cigány mesterségek és foglalkozások = Le romenge butya / Rostás-Farkas György. - 2. bőv. kiad. - Budapest : [Cigány Tud. és Műv. Társ.], 2000. - 123 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-03-9663-7 fűzött
cigány néprajz; mesterségek


390 S 10
Sabján Tibor
  A búbos kemence / Sabján Tibor ; [a fényképeket Bodnár Imre ... et al. kész.] ; [... ábrát rajz. Sabán Tibor]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Terc, 2002. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra)
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 963-00-7918-6 fűzött
kemence


390 S 10
Sabján Tibor
  Kenyérsütő kemencék / Sabján Tibor ; [a könyv ábráit rajz. Sabján Tibor]. - Budapest : Terc, 2008. - 235 p. : ill. ; 19 cm. - ( Népi kultúra)
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-9535-84-8 fűzött
kemence


390 S 10
Sabján Tibor
  A mászókéményes konyha / Sabján Tibor ; [a fényképeket Bíró Friderika et al. kész.]. - Budapest : Terc, 2004. - 107 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
ISBN 963-86303-4-5 fűzött
magyar néprajz; konyhaberendezés; tűzhely


390 S 10
Sabján Tibor
  Népi cserépkályha / Sabján Tibor ; [a fényképeket Antal Dezső ... et al. kész.] ; [... ábráit rajz. Sabján Tibor]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Terc, 2002. - 204 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra)
Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 963-00-7919-4 fűzött
cserépkályha; magyar népművészet


390 S 10
Sabján Tibor
  Öntöttvas kályhák / Sabján Tibor, L. Kiss Katalin, Lengyel Károly ; [a fényképeket H. Csukás Györgyi et al. kész.] ; [a könyv ábráit rajz. Sabján Tibor]. - Budapest : Terc, 2006. - 207 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 963-9535-38-9 fűzött
magyar néprajz; kovácsolt termék; öntöttvas; kályha


390 S 10
Sabján Tibor
  Takaréktűzhely / Sabján Tibor. - Budapest : Terc, 2002. - 176 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
ISBN 963-86263-7-2 fűzött
magyar néprajz; konyhaberendezés; tűzhely


390 S 20
Sárosi Bálint
  Hangszerek a magyar néphagyományban / Sárosi Bálint ; [a rajzokat Varga Hajdú [!Hajdu] István, a fényképeket Sárosi Bálint kész.]. - Budapest : Planétás, [1999]. - 238 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 223-226. és a jegyzetekben
ISBN 963-9014-35-4 kötött
népi hangszer; magyar néprajz


681.8 S 20
Sárosi Bálint
  Magyar népi hangszerek / Sárosi Bálint. - 2. kiad. - Budapest : Tankvk., 1978. - 115 p. : ill. ; 25 cm. - (Ének-zene szakköri füzetek ; 1.)
ISBN 963 17 3094 8 kötött
magyar népi hangszerek


390 S 32
Schmidt, Leopold
  Gegenwartsvolkskunde : Eine bibliographische Einfüllung / Leopold Schmidt . - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1976. - 153 p. ; 24 cm. - (Mitteilungen des Instituts für Gegenwartsvolkskunde ; 1.)
Címford.: A mai néprajz : Bibliográfiai bevezetés
ISBN 3 7001 0152 X fűzött
néprajz; bibliográfia


390 S 36
Schönberger, Kurt
  Bauernmalerei : Vom Anfänger zum Könner / Kurt Schönberger. - München ; Zürich : Droemer Knaur, 1978. - 136 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Címford.: Paraszti festészet
ISBN 3-426-00578-6 fűzött
népi festészet; népi bútor; bútorfestés; motívumkincs


390 S 42
Schwedt, Elke
  Volkskunst und Kunstgewerbe : Überlegungen zu einer Neuorientierung der Volkskunstforschung / Elke Schwedt. - Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1970. - 187 p. : ill. ; 21 cm. - (Volksleben ; 28.)
Címford.: Népművészet és iparművészet : Töprengés a népművészeti kutatás új irányairól. - Bibliogr.: p. 153-179.
Fűzött
népművészet; iparművészet


390 S 55
Sides, Dorothy Smith
  Decorative art of the southwestern indians / by Dorothy Smith Sides. - New York : Dover, 1961. - viii p., 50 t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Dover books on the American indians)
Címford.: A délnyugati indiánok díszítőművészete
ISBN 0 4686 20139 2 fűzött
népművészet; motívumkincs; Indiánok; Észak-Amerika


390 S 73
  Somogy megye népművészete / [szerk. Kapitány Orsolya, Imrő Judit] ; [a dallampéldákat lejegyezte Olsvai Imre]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2001. - 557 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Bibliogr.: p. 537-554. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-72-1223-X fűzött
magyar népművészet; Somogy megye; kézikönyv


390 S 74
Somogyi Győző
  A Káli-medence népi és népies építészete / Somogyi Győző és Lukács László tanulmányával ; Somogyi Győző rajzaival. - Budapest : Országépítő, 2004. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Tartalom: Csipkefalak a Káli-medencében / Somogyi Győző ; A Káli-medencei lakóház a Dunántúl népi építészetében / Lukács László
fűzött
magyar népi építészet; Káli-medence


390 S 74
Somogyi Győző
  Vakolatdíszek a Balaton-felvidéken / [Csete György, Somogyi Győző, Lukács László, Vidákovich István] ; [kiad. az Országos Közművelődési Központ és a Káli-medence Környezetvédelmi Társaság]. - Budapest : OKK : Káli-medence Környvéd. Társ., 1987. - [20] p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
magyar népi építészet; Balaton-felvidék


390 S 80
Soproni Olivér
  Az életfa és a madár a kerámián / Soproni Olivér. - Budapest : Múzsák, 1987. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 963 564 234 2 fűzött
magyar népi kerámia; motívumkincs; szimbólum


390 S 85
  Stadt-Land-Beziehungen : Verhandlungen des 19. Deutschen Volkskundekongresses in Hamburg vom 1. bis 7. oktober 1973 / ... hrsg. von Gerhard Kaufmann. - Göttingen : Schwartz, 1975. - VIII, 282 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A város-vidék viszony : A 19. német néprajzi kongresszus anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 3 509 00797 2 fűzött
német néprajz; német népművészet; város; folklór


674 Sz 39
Szatyor Győző
  Faművesség / Szatyor Győző ; [a rajzokat a szerző kész.]. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1986. - 167 p. : ill. ; 25 cm. - (Mindennapi hagyomány)
ISBN 963 232 272 X kötött
magyar népi famunka


390 Sz 88
  Szolnok megye népművészete / [szerk. Bellon Tibor és Szabó László]. - Budapest : Európa, 1987. - 441 p., [88] t. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Bibliogr.: p. 437-[442].
ISBN 963 07 4310 8 kötött
magyar népművészet; Szolnok megye


390 Sz 96
Szuhay Péter
  A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája / Szuhay Péter. - Budapest : Panoráma, 1999. - 205 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 200-205.
ISBN 963-243-834-5 kötött
cigányok; Magyarország; kézikönyv


390 T 22
Talve, Ilmar
  Suomen kansankulttuuri : Historiallisia päälinjoja / Ilmar Talve. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1979. - 403 p., [22] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 355.)
Címford.: A finn népi kultúra : Történeti fő vonulatok. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 343-403.
ISBN 951 717 m195 1 fűzött
finn néprajz


390 T 26
Tánczos Vilmos
  Elejtett szavak : Egy csíki székely ember nyelve és világképe / Tánczos Vilmos ; [a fényképeket Ernszt Árpád és a szerző kész.] . - Csíkszereda : Bookart, 2008. - 349 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-378-88358-6-3 kötött
magyar néprajz; magyar nyelv; életrajz; Tánczos Simon


390 T 29
  Tárgyalkotó népművészet / szerk. Bellon Tibor, Fügedi Márta, Szilágyi Miklós. - Budapest : Planétás, 1998. - 431 p. : ill. ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 422-424. és a fejezetek végén
ISBN 963-9014-09-5 kötött
tárgyi népművészet; kézikönyv


390 T 30
Tarján Gábor
  Tárgykészítő bibliográfia / összeáll. Tarján Gábor ; kiad. a Népművelési Intézet. - Budapest : NI, 1978. - 136 p. ; 21 cm. - (Folklór, társadalom, művészet, ISSN 0138-9416 ; 1.)
ISBN 963 01 1570 0 fűzött
tárgyi népművészet; bibliográfia


390 T 30
Tárkány Szűcs Ernő
  Magyar népi jogszokások / Tárkány Szűcs Ernő. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2003. - 933 p., [1] t.fol. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 891-908.
ISBN 963-05-8058-6 kötött
jogszociológia; magyar népszokások; Magyarország


390 T 41
Teller, Jürgen
  Marx és Engels a népművészetről / Jürgen Teller ; [az előszót írta Zelnik József] ; [kiad. a Népművelési Intézet]. - [Budapest] : NI, 1983. - 51 p. ; 26 cm. - (Folklór, társadalom, művészet, ISSN 0138-9416 ; 13.)
Bibliogr.: p. 50-51.
Fűzött
népművészet; marxizmus; Marx, Karl; Engels, Friedrich


I-447
Thompson, Edward P.
  Plebejus kultúra és erkölcsi gazdaság [Fordítás] : Tanulmányok a 18. és 19. századi angol társadalomtörténet köréből : Néprajz, antropológia és társadalomtörténet = Plebeische Kultur und moralische Ökonomie : Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts : Volkskunde, Anthropologie und Sozialgeschichte / Edward P. Thompson. - Közművelődési Információs Intézet ; Lőrincz Csaba ; 1987 (In: Plebeische Kultur und moralische Ökonomie. - Frankfurt am Main : Ullstein, 1980. p. 290-318.). - 35 fol. ; 29 cm
néprajz; antropológia; társadalomtörténet


390 T 53
Timaffy László
  Rábaköz és a Hanság / Timaffy László. - Győr : Novadat, 1991. - 268 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-04-1531-3 fűzött
magyar néprajz; Rábaköz; Hanság


390 T 74
Tóth István
  A magyar díszítés alapformái / Tóth István ; [szerk., az utószót írta Bálint István János]. - Budapest : M. Ház, 2000. - 223 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426 ; 20.)
ISBN 963-86089-1-9 fűzött
magyar néprajz; magyar népművészet; díszítőelemek


390 T 88
  Történeti antropológia : Az 1983. április 18-19-én tartott tudományos ülésszak előadásai / szerk. Hofer Tamás ; [kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportja. - Budapest : MTA Népr. Kut. Cs., 1984. - 366 p. ; 24 cm. - (Antropológiai írások ; 8/10.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963 7761 81 0 fűzött
etnológia; kulturális antropológia; család; életmód; hagyomány


390 T 89
  Törzsi művészet. - Budapest : Corvina, 1981. - 2 db ; 26x23 cm
ISBN 963 13 0670 4 v.
törzsi művészet; Ausztrália; Óceánia; Afrika; Amerika; Ázsia
1. köt., Ausztrália, Óceánia, Afrika / szerk. Bodrogi Tibor. - 248 p., 104 t.
2. köt., Amerika, Ázsia / szerk. Bodrogi Tibor, Boglár Lajos. - 229 p., 80 t.
Bibliogr.: p. 193-211.


390 T 98
  A tükör két oldala : Bevezetés a kulturális antropológiába / Boglár Lajos [et al.]. - Budapest : Nyitott Könyv, 2005. - 254 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 245-254. és a tanulmányok végén
ISBN 963-86788-1-X fűzött
kulturális antropológia; etnológia


390 U 73
Unterman, Alan
  Zsidó hagyományok lexikona / Alan Unterman ; [ford. Jáger Orsolya és Blázi Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 1999. - 255 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Dictionary of Jewish lore and legend. - Bibliogr.: p. 255-[256].
ISBN 963-208-611-2 kötött
zsidó kultúra; zsidó vallás; lexikon


394 Ü 46
  Ünnepel az ország : A Magyar Millennium emlékkönyve, 2000-2001 / [szerk. ... Nemeskürty István ... és Kováts Flórián] ; [a fotókat kész. Korniss Péter et al.] ; [a képeket szerk. és a kiadást gond. Turányi Zsuzsa]. - Budapest : Kossuth, 2001. - 455 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-09-4279-8 kötött
évforduló; emlékünnep; millennium; Magyarország


390 V 10
Váczy Leona
  Romániai magyar néprajzi könyvészet, 1919-1944 / összeáll. Váczy Leona. - Kolozsvár : Kriza János Néprajzi Társaság, 1998. - 32 p. ; 21 cm. - (A Kriza János Néprajzi Társaság értesítője ; 8. évf. 1-2. sz.)
Fűzött
magyar néprajz; külföldi magyarok; Románia; Erdély; bibliográfia


392 V 29
Van Gennep, Arnold
  Átmeneti rítusok : Az ajtóhoz és a küszöbhöz, a vendégszeretethez, az örökbefogadáshoz, a terhességhez és a gyermekágyhoz, a születéshez, a gyermekkorhoz, a serdülőkörhoz, a beavatáshoz, a felszenteléshez, a koronázáshoz, az eljegyzéshez, a házassághoz, a temetéshez, az évszakokhoz és más egyébhez kapcsolódó rítusok módszeres elemzése / Arnold Van Gennep ; [ford., ... az előszót írta Vargyas Gábor]. - [Budapest] : L'Harmattan : MTA Néprajzi Kutató Int. : PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 2007. - 183 p. ; 23 cm. - (Kultúrák kerersztútján, ISSN 1586-1953 ; 9.)
Eredeti cím: La rites de passage. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-9688-74-7 fűzött
kulturális antropológia; vallástörténet; néprajz; szokás; kultusz


390 V 53
  Vas megye népművészete / [szerk. Gráfik Imre] ; [a köt. szerzői Baloghné Horváth Terézia et al.] ; [fényképek Babos János et al.] ; [rajzok Bálint János et al.] ; [kiad. a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 1996. - 339 p., LXXX t. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Összefoglalás német nyelven. - Bibliogr.: p. 389-398.
ISBN 963-7206-61-2 kötött
magyar népművészet; Vas megye; kézikönyv


390 V 68
Verebélyi Kincső
  Korok és stílusok a magyar népművészetben / Verebélyi Kincső. - Budapest : Osiris, 2002. - 152 p., [34] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 127-148.
ISBN 963-389-194-9 kötött
magyar néprajz; tárgyi népművészet


390 V 87
Vilkuna, Kustaa
  Apáink munkája : Ősi finn mesterségek / Kustaa Vilkuna. - Budapest : Gondolat, 1984. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Isien työ
ISBN 963 282 423 1 kötött
finn néprajz; gazdálkodás; mesterségek


390 W 36
Weber-Kellermann, Ingeborg
  Deutsche Volkskunde zwischen Germanistik und Sozialwissenschaften / Ingeborg Weber-Kellermann. - Stuttgart : Metzlersche, 1969. - X, 113 p. ; 19 cm. - (Sammlung Metzler : Realbücher für Germanisten. A., Literaturwissenschaft und Geisteswissenschaften)
Címford.: A német néprajz a germanisztika és a társadalomtudományok között
Fűzött
német néprajz; társadalomtudomány; germanisztika


390 W 98
Wunenburger, Jean-Jacques
  La fete, le jeu et le sacré / Jean-Jacques Wunenburger. - Paris : Universitaires, 1977. - 316 p. ; 24 cm. - (Encyclopédie universitaire)
Címford.: Az ünnep, a játék és a szent tárgy. - Bibliogr.: p. 299-311.
ISBN 2 7113 0041 2 fűzött
ünnep; rítus


390 Z 54
Zimmerman, Larry J.
  Észak-amerikai indiánok : Hitvilágok és szertartások : Földi és égi szellemek / Larry J. Zimmerman. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 184 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Eredeti cím: Native North America. - Ford. Kovács Lajos. - Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 963-547-932-8 kötött
indiánok; Észak-Amerika; kézikönyv


390 Z 98
  Zur Geschichte von Volkskunde und Mundartfoschung in Württemberg : Helmut Dölker zum 60. Geburtstag / [Martin Blümcke et al.]. - Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1964. - 317 p. : ill. ; 21 cm. - (Volksleben ; 5.)
Címford.: A württembergi néprajz és nyelvtudomány történetéből
Fűzött
német néprajz; német nyelv; Németország


390 Zs 94
  Zsombékszéktől a templompadig : Néprajzi tanulmányok / [szerk. Rohály Gábor]. - Kővágóörs : Kővágóörsi Faműves Műhely, 1988. - 60 p. : ill. ; 20 cm
Készült a Közművelődési Információs Intézet házinyomdájában
ISBN 963 01 87256 fűzött
néprajz; famunka; népművészet; táborozás


vissza