374+379 Iskolán kívüli nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása


I-316
  Alapdokumentumok. - [Budapest] : NI, 1986. - 33 p. ; 29 cm. - (Öntevékeny szervezetek a közművelődésben)
Magyar-holland felnőttnevelési szimpóziumok dokumentumai
Fűzött
felnőttoktatás; kulturális öntevékenység; Hollandia


379.825 A 40
  Alkotó emberek : Amatőr művészetek az ezredfordulón / [főszerk. Kovácsné Bíró Ágnes] ; [szerk. Tóth Zsuzsanna] ; [társszerk. Kiss László]. - Budapest : Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2001. - 398 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
amatőr művészet; Magyarország


379.818.3 A 53
Ambrus Márta
  Gondolatok az értelmiségi klubokról / Ambrus Márta. - Budapest : Művelkut. Int. : TIT, 1987. - 81 p. ; 24 cm
ISBN 963 521 140 6 fűzött
értelmiség; klub; művelődésszociológia


374 A 58
Andor Mihály
  Város-szövevény : Kazincbarcika felfejtése / Andor Mihály ; Hidy Péter. - Budapest : Művelkut. Int., [1987]. - 164 p. ; 24 cm
ISBN 963 521 138 4 fűzött
művelődésszociológia; város; szabadidő; Kazincbarcika


374.7 A 59
  Andragógiai szöveggyűjtemény / szerk. Maróti Andor. - Budapest : Tankönyvk., 1983- . - 24 cm
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete
Fűzött
felnőttoktatás
1. köt., Válogatás a felnőttnevelés elméletének polgári szakirodalmából : Európai országok. - 1983. - 233 p.
2., Válogatás a felnőttoktatás elméletének külföldi szakirodalmából / szerk. Maróti Andor. - 1997. - 204 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-18-7631-4


379.81 A 59
Andrássy Mária
  A művelődési otthonok : Adottságok, lehetőségek, eredmények a hetvenes években / Andrássy Mária ; [kiad. a] Művelődéskutató Intézet. - Budapest : Művelkut Int., 1985. - 190 p. ; 25 cm
ISBN 963 521 098 1 fűzött
művelődési otthon; művelődésstatisztika; Magyarország


374 B 20
Balipap Ferenc
  Innovációs törekvések a hetvenes évek művelődési othonaiban / Balipap Ferenc. - Budapest : Múzsák, 1988. - 157 p. ; 24 cm. - (A közösségi művelődés terei , ISSN 0209-8210)
ISBN 963 564 197 4 fűzött
kulturális innováció; művelődési otthon; közművelődés; Magyarország


374 B 33
Bárdosi Mónika
  A kultúra helyzete Magyarországon / [kész. Bárdosi Mónika, Lakatos Gyuláné, Varga Alajosné]. - Budapest : M. Művel. Int., 2005. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 4.)
ISBN 963-651-451-8 fűzött
közművelődés; kultúra; művelődésstatisztika; Magyarország


379.818 B 45
Beke Pál
  Művelődési otthonon innen és túl / Beke Pál ; [közread. a] Művelődéskutató Intézet. - [Budapest] : Művelkut. Int., 1987. - 105 p. ; 24 cm
Fűzött
művelődési otthon; kulturális innováció


379 B 58
Berzsenyiné Lendvay Ágnes
  Szabadidő : 1969. január 1 - 1979. június 30. : Válogatott bibliográfia / [összeáll. és szerk. Berzsenyiné Lendvay Ágnes, Tibori Timea]. - [Budapest] : KM Tud. Koord. Biz., 1980. - 2 db ; 21 cm. - (Közművelődéskutatás)
ISBN 963 651 019 9 fűzött
szabadidő; közművelődés; bibliográfia
1. köt. - 240 p.
2. köt. - p. 242-435.


379.82 B 62
Bicskei Gábor
  Amatőr színjátszó rendezvények szervezése / Bicskei Gábor. - Budapest : NI, 1984 . - 146 p. ; 21 cm. - (Színjátszás)
Oktatási segédanyag
Fűzött
amatőr színjátszás; szervezés


379.82 B 61
Bicskei Gábor
  Amatőrök színjátéka / Bicskei Gábor. - Budapest : Kozmosz Kv., 1983. - 219 p. : ill. ; 17 cm. - (Az én világom, ISSN 0230-4996)
ISBN 963 211 567 8 fűzött
amatőr színjátszás


374 B 69
  A BMK szakmai fórumai : Műhelybeszélgetések a közművelődés aktuális témáiról / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - [Budapest] : BMK, 2001. - 274 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek ; 1219-063210.)
ISBN 963-85425-7-8 fűzött
közművelődés


I-570
Bosch, Manfred
  A kultúra eróziója ellen [Fordítás] : Regionalizmus mint képzési perspektíva / Manfred Bosch. - Népművelési Intézet ; Szabó László ; 1983. - 17 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai ismeretlenek
helyi kultúra


374.7 B 78
Borbáth Erika
  A népfőiskolákról / Borbáth Erika ; [közread. a] B.-A.-Z. Megyei Közművelődési Módszertani Központ. - Miskolc : B.-A.-Z. M. Közművel. Módszt. Közp., 1989. - 63, 4, 3 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 1-3. és a jegyzetekben
ISBN 963 01 9833 9 fűzött
népfőiskola


374 B 93
  A budapesti közművelődési intézmények tevékenysége tegnap és ma / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - [Budapest] : BMK, 2000 . - 165 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; 9.) . (Szakmatükör, ISSN 1588-8568 ; 2.)
ISBN 963-85425-4-3 fűzött
közművelődés; Budapest


374 B 93
  A budapesti közművelődési intézményekből - a 60-as évektől - elindult szakmai innovációk és újszerű kezdeményezések / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - [Budapest] : BMK, 2002. - 241 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; 11.) . (Szakmatükör, ISSN 1588-8568 ; 3.)
ISBN 963-85425-9-4 fűzött
közművelődés; közművelődési intézemények; Budapest


374 B 93
  A budapesti közművelődési intézményekből - a 80-as évektől - elindult szakmai innovációk és újszerű kezdeményezések / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - [Budapest] : BMK, 2005. - 378 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; 12.) . (Szakmatükör, ISSN 1588-8568 ; 4.)
ISBN 963-86358-2-7 fűzött
közművelődés; közművelődési intézmények; Budapest


379.83 C 88
  Cul/tours / [összeáll. Fejős Zoltán]. - Budapest : NI, [1984]. - 85 p. : ill. ; 26 cm. - (Folklór, társadalom, művészet, ISSN 0138-9416 ; 15.)
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 963 551 229 9 fűzött
kulturális idegenforgalom


374.7 C 78
Csoma Gyula
  Az iskolai felnőttoktatás didaktikai alapjai / Csoma Gyula. - 2. változatlan kiad. - Budapest : Tankönyvk., 1986. - 153 p. ; 24 cm
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete. J 2-1108
Fűzött
felnőttoktatás; oktatási módszerek


374.7 C 78
Csoma Gyula
  A munka meletti tanulás zavarai : Időszerkezetek és tanulási folyamatok a felnőttoktatásban / Csoma Gyula. - Budapest : Tankönyvk., 1985. - 300 p. ; 20 cm. - (A pedagógia időszerű kérdései, ISSN 0138-936X)
Bibliogr.: p. 290-298. és a jegyzetekben
ISBN 963 17 8261 1 fűzött
felnőttoktatás


I-650
Davies, Colin
  Derngate Központ, Northampton [Fordítás] = Derngate Centre, Northampton / Colin Davies. - Közművelődési Információs Központ ; Benyő Hedvig ; 1988 (In: Interior Design). - 6 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű az Interior Design c. folyóiratban jelent meg. - A forrás többi adata ismeretlen
színház; építészet; kulturális intézmény; Nagy-Britannia


374.7 D 59
  Development of adult education / prepared by [...] Henri Janne, Pierre Dominice and Walter James. - Strasbourg : Council of Europe, 1980. - 147 p. ; 30 cm. - (Final report of the CDCC project ; 3.)
Címford.: A felnőttnevelés fejlődése
Fűzött
felnőttoktatás


379.81 D 67
Diósi Pál
  Klubtanulmány : Csoportképződési esélyek a formálisan szervezett ifjúsági klubokban / Diósi Pál. - [Budapest] : Múzsák, [1985]. - 138, [12] p., [5] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 963 563 167 7 fűzött
ifjúsági klub; csoportképződés; szociológia


374 D 75
  Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez, 1945-1949 / összeáll. és a bevezetőt írta Dancs Istvánné. - [Budapest] : Kossuth, 1988. - 734 p. ; 24 cm. - (Források a magyar népi demokrácia történetéhez, ISSN 0324-7449 ; 7.)
ISBN 963 09 3184 2 kötött
művelődéstörténet; szabadművelődés; Magyarország


374 D 75
  Dokumentumok, vitairatok és vélemények egy művelődési törvény előkészítéséhez / [szerk. Kovács Sándor, Kovalcsik József, Kováts Flórián] ; [közread. a] Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közművelődési Főosztálya. - Budapest : Művel. és Közokt. Min., 1992. - 123 p. ; 30 cm
Fűzött
közművelődés; Magyarország


379 D 94
Dulles, Foster Rhea
  A history of recreation : America learns to play / Foster Rhea Dulles. - 2. ed. - Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1965. - xvii, 445 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: A rekreáció története : Amerika játszani tanul. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 401-434.
ISBN 0 13 391953 6 fűzött
rekreáció; játék; Amerikai Egyesült Államok


374 D 98
Durkó Mátyás
  Andragógia : A felnőttnevelés és közművelődés új útjai / Durkó Mátyás ; [a Magyar Művelődési Intézet kiadványa]. - Budapest. : M. Művel. Int., 1999. - 135 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 126-132.
ISBN 963-651-430-5 fűzött
felnőttnevelés; közművelődés


374 D 98
Durkó Mátyás
  Felnőttkori sajátosságok és a felnőttnevelés / Durkó Mátyás. - [Budapest] : Kossuth, 1988. - 184 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 179-184.
ISBN 963 09 3321 fűzött
felnőttoktatás


374 D 98
Durkó Mátyás
  Népműveléselmélet : I. / Durkó Mátyás, Maróti Andor. - 12. változatlan kiad . - Budapest : Tankvk., 1985. - 244 p. ; 24 cm
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete. J 2-501.
Fűzött
népművelés


379.81 E 33
  Ein Grund zum Feiern : Tätigkeitsarbeit des Trägervereins Glockenbachwerkstatt e.V. : Tätigkeitsbericht des Projekts Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt / [Hrsg. "Glockenbachwerkstatt" Bürgerzentrum für die Isavorstadt und Altstadt] ; [Geschäftsführer Thomas Klinger]. - München : "Glockenbachwerkstatt", [ca 1980]. - 153, [6] p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Ok az ünnneplésre : Beszámoló a "Glockenbachwerkstatt" egyesület tevékenységéről : Beszámoló a "Glockenbachwerkstatt" egyesületi ház tervezetéről
Fűzött
közösségi ház; egyesület; Német Szövetségi Köztársaság; Hamburg


374 E 94
Eszik Zoltán
  Egy kísérlet három szakasza / Eszik Zoltán, T. Kiss Tamás. - Budapest : NI, 1985 . - 167 p. ; 29 cm. - (Szociológiai munkafüzetek)
Fűzött
közművelődési kísérlet; népművelőképzés; lakótelep; munkásszállás; tanya; szociográfia


374.7 E 96
  Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról : Dokumentumok, szervezetek, programok az emberierőforrás-fejlesztés, a felnőttképzés, a közösségi művelődés és az ifjúsági programok terén / [főszerk. Sz. Tóth János] ; [társszerk. Mihályfi Márta, Sum István] ; kiad. a Magyar Népfőiskolai Társaság a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar Társadalomelméleti, Közművelődési és Felnőttképzési . - Budapest : M. Népfőisk. Társ. : SZIE JFK Társelm., Közműv. és Felnőttképzési Int., 2001. - 633 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 616-618.
ISBN 963-86019-7-3 fűzött
felnőttoktatás; tanulás; permanens képzés; Európai Unió


374.7 F 36
  Fejlődésközpontú felnőttoktatás / szerk. Heribert Hinzen. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövets. Nk. Együttműködési Int., 1996. - 212 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi felnőttoktatás és együttműködés, ISSN 1416-3594 ; 3.)
Borító- és gerinccím: Fejlődésorientált felnőttoktatás. - Ford. Olaszy Kamilla. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-04-7412-3 fűzött
felnőttoktatás


374.7 F 40
Feketéné Szakos Éva
  A felnőttek tanulása és oktatás - új felfogásban : A konstruktivizmus alkalmazási lehetőségai a mai hazai andragógiában / Feketéné Szakos Éva. - Budapest : Akad. K., 2002. - 149 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [6.])
Bibliogr.: p. 139-149.
ISBN 963-05-7597-X fűzött
felnőttoktatás; tanulás


374.7 F 43
  Felnőttek szakképzési és átképzési kézikönyve / [szerk. Erdős Károly]. - Budapest : Datacenter Kft : Pallas Közlöny- és Kiadványszerk. Ig., 1990. - 450 p. ; 20 cm
ISBN 963 533 027 8 fűzött
felnőttoktatás; szakképzés; átképzés; kézikönyv


374.7 F 43
  Felnőttképzés a közművelődésben / [szerk. Harangi László, Pordány Sarolta] . - Budapest : M. Művel. Int., 2000. - 210 p. ; 23 cm. - (Közművelődés és felnőttoktatás, ISSN 1585-888X ; 1/1.)
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 963-651-429-1 fűzött
felnőttoktatás; közművelődés


374.7 F 43
  A felnőttképzés története Közép-Európában: a felvilágosodástól a II. világháborúig / szerk. Wilhelm Filla [et al.] ; [ford. Bartha Magdolna]. - Bp. : Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézet, 1998. - 236 p. : ill. ; 22 cm. - (Nemzetközi felnőttoktatás és együttműködés, ISSN 1416-3594 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-03-4552-8 fűzött
felnőttképzés; történet; Közép-Európa


374.7 F 43
  Felnőttoktatási és -képzési lexikon : [A-Z] / [főszerk. Benedek András, Csoma Gyula, Harangi László] ; [szakterületi szerk. B. Gelencsér Katalin et al.] ; [közread. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - Budapest : M. Ped. Társ. : OKI K. : Szaktudás K., 2002. - 568 p. ; 29 cm
ISBN 963-9422-60-6 kötött
felnőttoktatás; lexikon


374.7 F 43
  Felnőttoktatási kislexikon / [főszerk. Csiby Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, 1987. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 963 09 3124 9 kötött
felnőttoktatás; lexikon


374 F 56
  Fiatalok az utcán : Tanulmányok a városi fiatalok utcai csoportjait elérni kívánó közművelődésről, 1998-2000 / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - [Budapest] : 2001. - 137 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
ISBN 963-85425-6-X fűzött
közművelődés; ifjúság; város


379 F 57
Fils, Alexander
  Das Centre Pompidou in Paris : Idee : Baugeschichte : Funktion / Alexander Fils. - München : Heinz Moos, 1980. - 115 p. : ill. ; 25x22 cm
Címford.: A párizsi Pompidou Központ : Ötlet : Építéstörténet : Funkció
ISBN 3 789 0177 9 fűzött
kulturális központ; Franciaország; Párizs


374.1 F 90
Francz Vilmos
  Munkatársak, barátok, családok, lakótársak önművelő körei / Francz Vilmos, Koczokné Boruzs Judit ; [kiad. a] Kölcsey Ferenc Városi-Megyei Művelődési Központ Felnőttnevelési Stúdiója. - Debrecen : Kölcsey Műv. Kp., 1983. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963 01 5177 0 fűzött
közösségi művelődés; önművelés


379 F 95
Fukász György
  Szabadidő és kultúra / Fukász György. - [Budapest] : Kossuth, 1988. - 197 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 195-[198]. és a jegyzetkeben
ISBN 963 09 3229 fűzött
szabadidő; művelődés


374 G 38
Gergely András, A.
  Egy kisssváros : Szociográfia / A. Gergely András, Kamarás István, Varga Csaba. - Budapest : Művelkut. Int., 1986. - 234 p ; 24 cm. - (Műhelysorozat / Művelődéskutató Intézet, ISSN 0230-8460 ; 7.)
ISBN 963 521 132 5 fűzött
művelődésszociológia; helyi kultúra; vidék; reform


374.7 G 44
  Geschichte der Erwachsenenbildung / hrsg. von Franz Pöggeler. - Stuttgart [etc.] : Kohlhammer, 1975. - 391 p. ; 24 cm. - (Handbuch der Erwachsenenbildung ; 4.)
Címford.: A felnőttnevelés története. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 3 17 001723 v.
felnőttoktatás; történet; Németország


374 G 82
  Gyermekfoglalkozások Budapesten / [szerk. Kövessi Erzsébet] ; [kiad. a Budapesti Művelődési Központ]. - [Budapest] : BMK, 1981. - 331 p. : ill. ; 21 cm
Tanulmányok
ISBN 963 01 2527 7 fűzött
gyermekművelődés


374.7 G 84
  Gyökerek és korszakok : Népfőiskolai olvasókönyv : Tanulmányok a magyar szakirodalomból / szerk. Balázsi Károly ; [közread. a] Magyar Népfőiskolai Társaság. - Budapest : M. Népfőisk. Társ., 2002. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 963-86019-8-1 fűzött
népfőiskola; történet; Magyarország


I-175
  Gyümölcsös-Udvaros-Műhelyes-Műtermes-Kultur-Családi házak tervezése, szervezése és kivitelezése Magyarországon és külföldön / pályázók Tordai István [et al.]. - Budapest : Tordai I., 1985. - 1, 12 fol. ; 29 cm
Az MTA-Soros Alapítványhoz benyújtott pályázati anyag. - Gépelt kézirat fénymásolata
üdülés; falusi turizmus


061.2 H 31
Harangi László
  Az öntevékeny szervezetek szerepe a közművelődésben Magyarországon / Harangi László . A kulturális egyesületek és az önkormányzat / Tóth János. - Budapest : NI, 1986. - 89 p. ; 29 cm. - (Magyar-holland együttműködés) . (Öntevékeny szervezetek a közművelődésben)
Fűzött
egyesület

374 H 59
  Helyzetkép a közművelődésről / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, [1998]. - 180 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; 5.) . (Szakmatükör, ISSN 1588-8568)
ISBN 963-03-4741-5 fűzött
közművelődés; Magyarország


374 H 65
  Hét tanulmány a művelődés területéről / [szerk. Seres Zsuzsa] ; [kiad. a Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Intézete]. - Budapest : MM, 1981 . - 222 p. ; 29 cm
ISBN 963 01 3749 6 fűzött
közművelődés; képzőművészet; színház; zene; könyvtár; felnőttoktatás


374 H 69
Hidy Péter
  El nem nyelt iratok / Hidy Péter. - Budapest : Múzsák, 1988. - 135 p. ; 20 cm. - (Társadalom és művelődés, ISSN 0237-2177)
ISBN 963 564 212 1 fűzött
művelődéspolitika


374 H 81
Hope, Anne
  Training for transformation : A handbook for community workers / Anne Hope and Sally Timmel. - [7.] repr. - Gweru : Mambo Press, 1988. - 3 db : ill. ; 30 cm
Címford.: Oktatás az átalakulás reményében : Közösségfejlesztők kézikönyve
Fűzött
közösségfejlesztés; népművelés; fejlődő országok; felnőttnevelés
Book 1. - 147 p.
ISBN 0 86922 256 2
Book 2. - 115 p.
ISBN 0 86922 255 4
Book 3. - 182 p.
ISBN 0 86922 261 9


I-677
Hopkins, Cleve
  Közösségi információs és szolgáltató központok működésének tapasztalatai az USA városaiban / [Cleve Hopkins]. - Budapest : [s.n.], 1985. - 77, 24 p. ; 29 cm
Eredeti cím: Community information and services centers : Concepts for activation. - Fmás. (52 p.)
közhasznú információ; információs központ; Amerikai Egyesült Államok


338.48 H 84
Horváth Attila
  Turizmus a kultúrában (kultúra a turizmusban) / Horváth Attila. - Budapest : M. Művel. Int., 1999. - 149 p. : ill. ; 26 cm. - (Művelődés, műhely, információ, ISSN 1585-4787 ; 1/1.)
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 963-651-422-4 fűzött
idegenforgalom; művelődés; kulturális turizmus


374 H 96
Hunyadi Zsuzsa
  A budapestiek kulturálódási szokásai / [írta Hunyadi Zsuzsa]. - Budapest : M. Művel. Int. : MTA Szociológiai Kut. Int., 2004. - 124 p. : ill. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 3.)
ISBN 963-651-450-X fűzött
közművelődés; művelődés; művelődésszociológia; művelődésstatisztika; Budapest


374 H 96
Hunyadi Zsuzsa
  A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban / [írta Hunyadi Zsuzsa]. - Budapest : M. Művel. Int. : MTA Szociológiai Kut. Int., 2004. - 36 p. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 2.)
ISBN 963-651-449-6 fűzött
közművelődés; fesztivál; kulturális fogyasztás; művelődésszociológia


374 H 96
Hunyadi Zsuzsa
  A művelődési házak közönségek, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban / [írta Hunyadi Zsuzsa]. - Budapest : M. Művel. Int. : MTA Szociológiai Kut. Int., 2004. - 77 p. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 1.)
ISBN 963-651-448-8 fűzött
művelődési ház; művelődésszociológia


374 I 16
  Igen : Közművelődés, szolgáltatás / [a Közművelődési Információs Intézet kiadványa]. - [Budapest] : KII, [1987]. - 64 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963 7231 005 fűzött
közművelődés; kulturális szolgáltatás; Közművelődési Információs Intézet


374.7 I 58
  Információk a Német Szövetségi Köztársaság népfőiskoláiról / Német Népfőiskolai Szövetség. - Budapest : DVV Budapesti Iroda, 1990. - 156 p. ; 21 cm. - (Felnőttoktatás : nemzetközi kitekintés ; 1992/1.)
ISBN 963 04 26443 9 fűzött
népfőiskola; Németország


374 I 61
  Internationale Erwachsenenbildung in Gesichte und Gegenwart / zsgest. von Joachim H. Knoll und Klaus Künzel. - Braunscheweig : Westermann, 1981. - 310 p. ; 22 cm. - (Dokumentationen zur Geschichte der Erwachsenenbildung) . (Erwachsenenbildung)
Címford.: Nemzetközi felnőttnevelés a múltban és a jelenben. - Bibliogr.: p. 306-310.
ISBN 3 14 160805 9 fűzött
felnőttoktatás


374.7 Ö 13
Internationaler Workshop "Die Öffnung der Hochschulen für altere Erwachsene" (2.) (1981.) (Dortmund)
  Die Öffnung der Hochschulen für altere Erwachsene : II. Internationaler Workshop in der Universität Dortmund : 2-4. Dezember 1981. - Dortmund : Universität Dortmund, 1982. - 162 p. ; 21 cm. - (Schriftenreihe der Zentralstelle für Weiterbildung und Kontaktstudium. Dokumentation)
Címford.: Idősek számára létesített főiskolák megnyitása
Fűzött
felnőttoktatás; idősek; Német Szövetségi Köztársaság


374 I 75
  Az ismeretszerzés hatékonysága / [szerk. a Módszertani Tanács Szerkesztőbizottsága]. - Bp : TIT, 1986- . - 20 cm
ISBN 963 412 226 4
2., Hatékony tanulási formák / [szerk. Hidy Péterné]. - 1986. - 218 p. : ill. - (Tanulmányok, műhelymunkák, kutatási tapasztalatok, ISSN 0231-4053 ; 4. )
ISBN 963 412 215 9
tanulás


374 I 75
  Ismeretterjesztés '80-90 : Tanulmányok, műhelymunkák, kutatási tapasztalatok, pályázatok / [szerk. Major Julianna]. - Budapest : BMK, 1986. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963 01 7631 9 fűzött
ismeretterjesztés


794 J 52
  Játsszunk tábort! / [szerk. Kövessi Erzsébet]. - Budapest : BMK, [1985]- . - 20 cm
ISBN 963 01 5765 9
[1. köt.], Játékos történelem : Történelmi játékok / [írta Békei Lászlóné et al.]. - 1985. - Ism. oldalsz. [360] p. : ill.
6 db füzet tokban
ISBN 963 01 5766 7
közművelődési tábor; gyermekművelődés; játék; történelemoktatás


I-317
Katus József
  Öntevékeny szervezetek és önkéntesek szerepe a hollandiai művelődésben / Katus József. - [Budapest] : NI, 1986. - 28 p. ; 29 cm. - (Öntevékeny szervezetek a közművelődésben)
Fűzött
közművelődés; kulturális öntevékenység; Hollandia


I-375
Katz, Erik
  A kapcsolódási problematika vizsgálatának háttere [Fordítás] : Az andragógiai vizsgálat két modellje : Témák és munkamódszerek filmek és videóprodukciók fejlesztésében = Achtergronden van onderzoek naar de aansluitingsproblematiek : Twee modellen voor andragologisch onderzoek: Thema's en werkwijzen in de ontwikkeling van films en videoproducties / Erik Katz, Folke Glastra. - Közművelődési Információs Intézet ; Cser Eszter ; 1986 (In: Onderzoeksproject audio-visuele programma's in het welzijnswerk : Interimrapport. - Leiden : Vakgroep Andragologie Rijksuniversiteit Leiden, 1984. p. 27-34., 90-129.). - 9, 41 fol. ; 29 cm
A fordítás alapjául szolgáló gyüjtemény címfordítása: Terv az audiovizuális programok vizsgálatára a közjóléti munkában
felnőttoktatás; videó és oktatás; oktatástechnika


374.7 K 33
Kelly, Thomas
  A history of adult education in Great Britain / by Thomas Kelly. - 2. rev., enl. ed. - Liverpool : Liverpool University Press, 1970. - xii, 420 p. ; 24 cm
Címford.: A felnőttoktatás története Nagy-Britanniában. - Bibliogr. a jegyzetekben
V.
felnőttoktatás; történet; Nagy-Britannia


374 K 39
Kerékgyártó István
  Az ipari munkások kulturális szükségleteiről Szolnok megyében / Kerékgyártó István ; [közrem. Pásztor Judit]. - Szolnok : MMIK, 1987. - 87 p. ; 21 cm
Fűzött
művelődésszociológia; kulturális szükségletek; munkásművelődés; Szolnok megye


061.2 K 44
  Két tanulmány az egyesületekről. - [Budapest] : NI, 1985. - 86 p. ; 29 cm
Tart.: Egyesületek szerepe a közművelődésben / Harangi László. - p. 3-53., Egyesületi élet Budapesten, területi érdekeket fölvállaló egyesületek 1984 előtt / Kemény Bertalan. - p. 55-86.
Fűzött
egyesület; kulturális egyesület; Budapest


374 K 52
Kiss Antal
  Népművelő lettem : Olvasmány pályakezdők részére / Kiss Antal. - Utánny. - Budapest : Múzsák, [1985]. - 227 p. ; 24 cm
ISBN 963 564 090 0 fűzött
közművelődés; népművelők


374 K 57
Kiss Tamás, T.
  A közművelődés metodikája : 1. r. / T. Kiss Tamás ; [közr. a] Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szolnoki Konzultációs Központja. - [Szolnok] : [Megyei Művel. Kp.], 1985 [!1986]. - 96 fol. ; 29 cm
Fűzött
művelődésszociológia; közművelődési módszerek


374 K 57
Kiss Tamás, T.
  A népnevelőtől a kulturális menedzserig : Fejezetek a népművelőképzés fejlődéstörténetéből / T. Kiss Tamás. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövets. Nk. Együttműködési Int. : Új Mandátum, 2000. - 194 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás, ISSN 1416-3608 ; 25.)
Bibliogr.: p. 176-177. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9158-99-2 fűzött
népművelőképzés; közművelődés; történet; Magyarország


374 K 57
Kiss Tihamér
  A közművelődés pszichológiai alapjai / Kiss Tihamér. - Budapest : Tankvk., 1986. - 326 p. ; 24 cm. - (A közművelődés pszichológiai, ISSN , andragógiai alapjai)
Tanárképző főiskolák egységes jegyzete. J 11-1056. - Bibliogr.: p. 307-321.
Fűzött
közművelődés; pszichológia


379 K 59
  Klub volt, klub nem volt / [szerk. Diósi Pál]. - Budapest : Múzsák, [1984]. - 236 p. : ill. ; 20 cm. - (Klubvezetők kiskönyvtára, ISSN 0324-5071 ; 26.)
ISBN 963 563 093 X fűzött
ifjúsági klub; művelődésszociológia


374 K 70
Kormos Sándor
  A közművelődés intézményrendszere / Kormos Sándor. - 2. változatlan kiad. - Budapest : Tankvk., 1986. - 203 p. ; 24 cm
Egységes jegyzet tanárképző és tanítóképző főiskolák számára. J 11-1026
Fűzött
kulturális intézmények; Magyarország


374 K 70
Kormos Sándor
  Közművelődési intézmények és szervezetek / Kormos Sándor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 257 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 963-19-0198-X fűzött
közművelődés; intézmények; Magyarország; kézikönyv


379.81 K 80
Kovács Nemere
  Játék, szakkör, pódium : Ifjúsági klubtevékenység / Kovács Nemere. - Bukarest : Kriterion, 1985. - 189 p. : ill. ; 20 cm. - (Kriterion kiskalauz)
Fűzött
ifjúsági klub; közművelődési módszerek


374 K 76
Kovalcsik József
  A kultúra csarnokai : A közösségi művelődés színterei, utópiák, mozgalmak, társadalomszervezés, a művelődési otthonok kialakulása / Kovalcsik József. - 2. kiad. - Bp. : Serdián, 2003. - 938 p. ; 24 cm. - (Editio Plurilingua, ISSN 1585-082X)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia, angol és orosz nyelven
ISBN 963-9431-15-X fűzött
közösségi művelődés; művelődési otthon; kulturális intézmény; történet


379.818 K 76
Kovalcsik József
  A kultúra csarnokai : A közösségi művelődés színterei, utópiák, mozgalmak, társadalomszervezés, a művelődési otthonok kialakulása / Kovalcsik József ; [közread. a] Művelődéskutató Intézet. - Budapest : Művelkut. Int., 1986. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963 521 126 0 fűzött
közösségi művelődés; művelődési otthon; kulturális intézmény; történet
1., Nemzetközi áttekintés. - 544 p.
2., A magyarországi társadalmi-kulturális intézmények története 1945-ig. - 503 p.
3., A társadalmi-kulturális tevékenységek színterei a felszabadulás után. - 370 p.


374 K 90
  A köri formák munkája neveléstani megközelítésben / [szerk. Francz Vilmos] . - Budapest : TIT Természettudományi Stúdió, 1986. - 90 p. ; 20 cm. - (Vezetői ismeretek, ISSN természettudományi-, természetvédelmi- és műszaki körvezetőknek ; 2.)
ISBN 963 412 225 6 fűzött
közösségi művelődés


374 K 93
  Közművelődés és felnőttképzés : Írások Maróti Andor 75. születésnapjára = Erwachsenenbildung und Kultur : Essays zum 75. Geburstag von Professor Andor Maróti = Audlt education and community culture : Essays for the 75th birthday of professor Andor Maróti / szerk. B. Gelencsér Katalin és Pethő László. - Budapest : Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2002. - 428 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-570-9 fűzött
közművelődés; felnőttképzés


374 K 93
  A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - Budapest : BMK, 2002-. 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
művelődési ház; Budapest
1. - 2002. - 171 p.
2. - 2003. - 193 p.


374 K 93
  A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - Budapest : BMK, 2002- . - 21 cm + 1 CD-ROM. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
3. / [Szőllősi Ilona, Décsiné Viszmeg Ágota, Buza Péter]. - 2005. - 209 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86358-1-9 fűzött
művelődési ház; történet; Budapest


374 K 93
  A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - Budapest : BMK, 2002- . - 21 cm + 1 CD-ROM. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Fűzött
4. / [Buzás Kálmán et al.]. - 2007. - 212 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-86358-4-6
művelődési ház; történet; Budapest


374 K 93
  A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - Budapest : BMK, 2002- . - 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Fűzött
5. / [Slézia Gabiella, Szabó György]. - 2009. - 189 p. : ill. + 1 CD-ROM
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-86358-6-0
művelődési ház; történet; Budapest


374 K 93
  A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - Budapest : BMK, 2002- . - 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Fűzött
6. / [Erden-Vörös Emese, Széman Richárd, Török Rita]. - 2010. - 184 p. : ill. + 1 CD-ROM
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-86358-9-1
művelődési ház; történet; Budapest


374 K 93
  Közművelődési kispraktikum : Tájoló művelődési házaknak és nonprofit szervezeteknek / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - [Budapest] : BMK, 1999. - 168 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; 8.)
ISBN 963-85425-3-5 fűzött
közművelődés; művelődési ház; nonprofit szervezetek


374 K 93
  A közművelődési törvény és a népfőiskolák : Népfőiskolai kalauz / [szerk. Bordás István, Sz. Tóth János, Trencsényi Imre]. - Budapest : Magyar Népfőiskolai Társaság, 1998. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 963-85487-5-4 fűzött
közművelődés; népfőiskola; Magyarország


374 K 97
  Kultúra és rendszerváltás : Válogatás kulturális menedzser dolgozatokból, 1997-2000 / [szerk. Csongrádiné Balogh Éva, Markó Aranka, Tóth Lajos]. - Budapest : KKDSZ K. : BMK, 2001. - 243 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-85478-4-7 fűzött
közművelődés


374 K 97
  Kulturális segítőmunka fiatalokkal : A Művelődésszervezeti és Felnőttnevelési Osztály által 1999-ben Balatonalmádiban rendezett konferencia anyagának szerkesztett változata / [szerk. Lipp Márta]. - Budapest : M. Művel. Int., 2000. - 93 p. ; 25 cm. - (Művelődés, műhely, információ, ISSN 1585-4787 ; 1/4.)
ISBN 963-651-432-1 fűzött
közművelődés; ifjúság


700 L 34
  Látvány és világ : Vizuális nevelés a közművelődésben / [szerk. Kövessi Erzsébet] ; [kiad. a Budapesti Művelődési Központ]. - Budapest : BMK, 1983. - 314 p. : ill. ; 24 cm
Tanulmányok
ISBN 963 01 4335 6 fűzött
vizuális nevelés


374.7 L 35
Lawson, K. H.
  Philosophical concepts and values in adult education / K. H. Lawson. - 2. rev. ed. - Milton Keynes : The Open University Press, 1979. - 120 p. ; 22 cm
Címford.: Filozófiai fogalmak és értékek a felnőttnevelésben. - Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 0 335 00254 4 fűzött
felnőttoktatás; filozófia


374.7 L 45
Leirman, Walter
  Négyféle nevelési kultúra : Mérnöki, szakértő, kommunikatív, profetikus / Walter Leirman ; [ford. Somogyi Miklós]. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövets. Nk. Együttműködési Int. : M. Népfőisk. Társ., 1998. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás, ISSN 1416-3608 ; 20.)
Eredeti cím: Vier culturen van educatie. - Bibliogr.: p. 160-167. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-03-5466-7 fűzött
pedagógia; felnőttoktatás


379.83 L 52
Lengyel Márton
  A kultúra és turizmus együttműködési lehetőségei / Lengyel Márton. - Budapest : KII, [1989]. - 19 p. ; 21 cm. - (Kultúra és turizmus kutatási füzetek ; 1.)
Fűzött
kulturális idegenforgalom


374 L 67
Limbos, Eduard
  Kulturális és szabadidős csoportok animálása / Eduard Limbos. - Budapest : NI, 1985. - 192 p. ; 29 cm
Eredeti cím: L'animation des groupes de culture et de loisirs
Fűzött
kulturális animáció


374.7 L 82
Lovas Tünde
  Közelkép az ismeretterjesztésről / Lovas Tünde. - [Budapest] : Művelkut. Int. : TIT, 1987. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 963 521 140 6 fűzött
ismeretterjesztés


374.7 L 85
Lowe, John
  A felnőttek oktatása - világperspektíva / John Lowe ; az ELTE Bölcsészettudományi Kar Közművelődési Tanszéki Szakcsoportjának kiadása. - Budapest : ELTE, 1983. - 204 p. ; 20 cm. - (Tanulmányok a felnőttnevelésről ; 2.)
Fűzött
felnőttoktatás


374.7 M 14
  A magyar felnőttoktatás története konferencia dokumentumai : Debrecen, 1997. október 6-8. / szerk. Maróti Andor, Rubovszky Kálmán, Sári Mihály. - Budapest [etc.] : MMI [et al.], 1998. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - ( Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás, ISSN 1416-3608 ; 18.)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-03-4945-0 fűzött
felnőttoktatás; konferencia


374 M 14
  A magyar közművelődés szakirodalma : 1965. január 1. - 1974. december 31. : Válogatott bibliográfia / [összeáll. és a szerkesztésben közrem. Fodor Ákos et al.]. - Budapest : NI, 1977. - 329 p. ; 29 cm
Fűzött
közművelődés; bibliográfia


374 M 14
  A Magyar Művelődési Intézet évkönyve, 1993-1994 / [szerk. Bartók Györgyi közreműködésével Halász Péter]. - Budapest : MMI, 1994. - 349 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-651-397-X fűzött
közművelődés; Magyar Művelődési Intézet (Budapest)


374 M 14
  A Magyar Művelődési Intézet évkönyve, 2005 / [szerk. Földiák András, Tóth Zsóka]. - Budapest : MMI, 2005. - 231 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD-ROM
ISSN 1219-0403 fűzött
közművelődés; Magyar Művelődési Intézet (Budapest)


374 M 26
Mandy, Judith K.
  Pénzszerzés kulturális célokra = Fundraising for the arts / Judith K. Mandy . Műemlékmenedzsment = Heritage managament / James Pardoe. - Budapest : M. Művel. Int., 2000. - 154 p. ; 26 cm. - (Művelődés, műhely, információ, ISSN 1585-4787 ; 1/3.)
Bibliogr.: p. 152-154.
ISBN 963-651-431-3 fűzött
művelődés; mecenatúra


730 M 55
  Mérleg : tanulmányok és dokumentumok az amatőr képzőművészetről / [szerk. Kerékgyártó István és Kiss Mihály] ; Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete. - [19]85. - Budapest : OKK, 1986 [!1987]. - 3 db ; 29 cm
ISSN 0238-0323 fűzött
amatőr képzőművészet; Magyarország
1. - 224 p.
2. - 172 p.
3. - 126, XLVIII p. : ill.


I-429
Milfait Márta
  Ifjúság háza : Koncepció / [Milfait Márta, Ligetfalvi György]. - Budapest : [s.n.], 1986. - 7, 4 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
ifjúsági ház; Budapest, III. kerület


I-940
Milfait Márta
  Ifjúsági iroda : Az Óbudai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésének tapasztalatai, különös tekintettel a továbbfejlesztésre, új irodák létrehozására / készítette Milfait Márta, Ligetfalvi György, Márai Gabriella . - Budapest : ÁISH, 1986. - 91 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
ifjúsági iroda; Budapest, III. kerület


I-900
Mitró Katalin
  "A túlélés stratégiái" : Kulturális marketing a Petőfi Csarnokban / készítette Mitró Katalin. - Budapest : Rajk László Szakkollégium, 1991. - 89 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
kulturális marketing


304 M 73
  Modellversuch zur Erprobung von Massnahmen der Erwachsenenbildung für Familien in besonderen sozialien Situationen : Projektabschlussbericht / [Mitarb. Christel Nickel et al.] ; [Hrsg.] Friedrich-Ebert-Stiftung Abteilung Gesellschaftpolitische Information ; Gefördert durch Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit. - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1983. - 367 p. ; 21 cm
Címford.: Modellkísérlet a különleges szociális helyzetben lévő családok felnőttoktatására vonatkozó tennivalók ápolására. - Kutatási zárójelentés. - Bibliogr.: p. 363-367.
Fűzött
társadalmi hátrány; család; felnőttoktatás; Német Szövetségi Köztársaság


374.7 M 73
Molnár Imre
  Módszertani szöveggyűjtemény : A tudományos ismeretekkel való nevelés kérdéseiből / Molnár Imre. - 9. változatlan kiad. - Budapest : Tankvk., 1985. - 198 p. ; 24 cm
Tanárképző főiskolák jegyzete. J 11-820
Fűzött
imeretterjesztés; közművelődési módszerek


061.2 M 99
  A művelődési otthonok és egyesületeik / szerk. Litauszki Tibor. - [Békéscsaba] : Békés m. Művel. Közp., 1986. - 115 p. ; 29 cm
A Békési Műhely, ISSN 0230-3205 különszáma
Fűzött
egyesület; művelődési otthon


I-129/4
Nagy Katalin, S.
  A kulturális intézmények tárgyi ellátottsága [Irat] : Szubjektív tanulmány / S. Nagy Katalin. - [Budapest] : Művelkut. Int., 1985. - 178 p. ; 29 cm. - (A kultúraközvetítés intézményei : Műhelytanulmányok. Művelődési intézmények világkép és értékszerkezete ; 4.)
Fűzött
kulturális intézmény; Békés megye; Győr-Sopron megye


374.7 N 64
  Népfőiskola tegnap, ma, holnap / szerk. Harsányi István ; [közread. a] Magyar Népfőiskolai Társaság. - Budapest : Püski, 1991. - 272 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
népfőiskola; Magyarország


374.7 N 64
  Népfőiskolai kezdeményezések és tervek 1983-84 / [szerk. Tóth János]. - Budapest : Népművelési Intézet, 1984. - 108 p. ; 21 cm. - (Népfőiskolai források)
Fűzött
népfőiskola; Magyarország


374.7 N 64
  Népfőiskolák Magyarországon / [szerk. Trencsényi Imre]. - Budapest : M. Népfőisk. Társ., 1993. - 24 p. : ill. ; 20x28 cm
Fűzött
népfőiskola; Magyarország


374 N 81
Noll, Adolf
  Wie man kleine Netze baut : Ein Handbuch stadtteilorientierter Kultur- und Bildungsarbeit / [Adolf Noll, Helmut Blumbach, Margarethe Goldmann]. - Gelsenkirchen : Zwingmann, 1984. - 224 p. ; 21 cm
A városrészre irányuló közművelődési munka kézikönyve
ISBN 3 922863 70 1 fűzött
helyi kultúra; közművelődési módszerek; Német Szövetségi Köztársaság


379.818 N 99
  "Nyitott ház" kísérletek, 1976-78 : Kísérleti jelentés és dokumentumok / kiad. a Népművelési Intézet Művelődési Otthon Osztálya. - Budapest : NI, 1979. - 169 p. ; 29 cm
Fűzött
művelődési otthon; közművelődési kísérlet; közhasznú információ


374 P 52
Péterfi Ferenc
  Nyilvánosság, öntevékenység, animáció : [Oktatási segédanyag] / Péterfi Ferenc. - Budapest : OKK MI, 1987. - 57 p. ; 20 cm
ISBN 963 651 338 4 fűzött
közművelődés


374.7 P 79
  Policy and research in adult education : The First Nottingham International Colloquium, 1981 / selected by Brian Harvey [et al.]. - Nottingham : Department of Adult Education University of Nottingham, 1981. - 150 p. ; 21 cm . - (Nottingham studies in the theory and practice of the educations of adults )
Címford.: Politika és tudomány a felnőttnevelésben
ISBN 0 902031 60 0 fűzött
felnőttoktatás


374.7 R 85
Rordam, Thomas
  Die Dänische Volkshochschule / Thomas Rordam. - [S.l.] : Det Danske Selskab , 1977. - 227 p., [16] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Bücher über Dänmark)
Címford.: A dán népfőiskola
ISBN 87 7429 021 5 fűzött
népfőiskola; Dánia


374.7 S 20
  A Sárospataki Népfőiskola, 1936-1986 / szerk. Jakab Sándor, Varga Csaba ; [kiad. a] Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és az Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete. - [Budapest] : OKK Módsz. Int., [1986]. - 184 p., [16] t. : ill. ; 29 cm
ISBN 963 651 289 2 fűzött
népfőiskola; történet; Sárospatak


374 K 97
  Segédkönyv a kulturális menedzsment tanulmányozásához : A kulturális menedzser tankönyve, 2. / szerk. Eszenyi Miklós, Utry Attila. - Miskolc : TEMI Rónai Művelődési Központja, 2002. - 223 p. ; 24 cm
ISBN 963-202-506-7 fűzött
közművelődés; kulturális menedzsment


061.2 S 56
  Sikermodellek és problémák a civil szervezetekben : Ünnepi tanácskozás az egyesületi törvény 5 éves megjelenése alkalmából : Civil Budapest '94 : 1994. szeptember 16-17. / [szerk. Fekete Ferencné] ; [... szervezői Budapesti Művelődési Központ etc.]. - Budapest : BMK, [1995]. - 118 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; 1.)
Előadások, hozzászólások
ISBN 963-85425-0-0 fűzött
nem-kormányzati szervezetek; közművelődés; konferencia


374.7 S 64
  Siómente Népfőiskola : 1984-1985 / [szerk. Varga Csaba]. - Budapest : NI, 1985. - 126 p. ; 20 cm. - (Népfőiskolai források)
Fűzött
népfőiskola


379.818 S 76
Somorjai Ildikó
  Egy kísérlet problémái : Helyzetjelentés a kiemelten fejlesztett általános művelődési központokról / Somorjai Ildikó ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1986. - 62 p. ; 22 cm
ISBN 963 201 342 9 fűzött
általános művelődési központ; közművelődési kísérlet; könyvtár; Magyarország


I-350
  Speciális utazások : 1., Hobbi turizmus - incektív utak / [szerk. Imre János, Gásápárné Kovács Éva]. - Budapest : KERSZI, 1986. - 68 p. ; 30 cm. - (Szemelvények a nemzetközi idegenforgalmi szaksajtóból, ISSN 0230-9785 ; 8.)
ISBN 963 616 009/9 fűzött
idegenforgalom; hobbi


374.7 S 99
  The Swedish folk high school / [published by Swedish National Board of Education]. - Stockholm : SNBE, 1986. - 50 p. : ill. ; 24 cm. - (NBE Information, ISSN 0282-7557 ; I.86/31.)
Címford.: A svéd népfőiskola
ISBN 91 7662 200 2 fűzött
népfőiskola; Svédország


374 Sz 10
  A szabadművelődéstől a közösségi művelődésig : [Tanulmánygyűjtemény] / szerk. Beke Pál, Deme Tamás. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2003. - 399 p. : ill. ; 20 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink ; 3.)
Bibliogr.: p. 383-397. és a jegyzetekben
ISBN 963-9373-58-3 fűzött
közösségi művelődés; művelődési ház; Magyarország; kézikönyv


374.7 Sz 56
  Szemelvénygyűjtemény az andragógia címűtantárgyhoz : A Szociális Szervező Szak számára / szerk. Gordosné Szabó Anna. - 3. változatlan kiad. - Budapest : Tankvk., 1985. - 217 p. ; 24 cm
A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete. J 12-134
Fűzött
andragógia; gyógypedagógia


374.7 Sz 75
Szigeti Tóth János
  A magyar műveltség esélyei : Művelődésszociológiai, történeti, népfőiskolai tanulmányok / Szigeti Tóth János. - Budapest : Püski, 1993. - 324 p. ; 20 cm
Az előszót írta Bíró Zoltán. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 8256 00 1 fűzött
népfőiskola; művelődéstörténet; közművelődés; Magyarország


374.7 Sz 93
  Szöveggyűjtemény a felnőttnevelés szakirodalmából / szerk. Horváth Margit . - Budapest : Tankvk., 1987. - 347 p. ; 24 cm
Tanárképző főiskolai jegyzet. J 11-1084
Fűzött
felnőttoktatás


374.7 Sz 93
  Szöveggyűjtemény a felnőttnevelés-felnőttoktatás didaktikai, metodikai szakirodalmából / Szerk. Horváth Margit. - Budapest : Tankvk., 1987. - 251 p. ; 24 cm
Tanárképző főiskolai jegyzet. J 11-1085
Fűzött
felnőttoktatás


374 T 14
  Tájékoztató a magyar közművelődési szakirodalomból / [készült a Népművelési Intézet Információs és Dokumentációs Osztályán] ; [összeáll. Ernszt Árpád, Fodor Ákos]. - 1980. január-június. - Budapest : NI, 1981. - 156 p. ; 29 cm
Fűzött
közművelődés; bibliográfia


374 T 14
  Tájékoztató a magyar közművelődési szakirodalomból / [készült a Népművelési Intézet Információs és Dokumentációs Osztályán] ; [összeáll. Ernszt Árpád, Fodor Ákos]. - 1980. július-december. - Budapest : NI, 1983. - 210 p. ; 29 cm
Fűzött
közművelődés


374 T 14
  Tájékoztató a magyar közművelődési szakirodalomból / [készült a Népművelési Intézet Információs és Dokumentációs Osztályán] ; [összeáll. Ernszt Árpád, Fodor Ákos]. - 1981. január-július. - Budapest : NI, 1983. - 158 p. ; 29 cm
Fűzött
közművelődés; bibliográfia


374 T 14
  Tájékoztató a magyar közművelődési szakirodalomból / [készült a Népművelési Intézet Információs és Dokumentációs Osztályán] ; [összeáll. Ernszt Árpád, Fodor Ákos]. - 1981. július-december. - Budapest : NI, 1984. - 244 p. ; 29 cm
Fűzött
közművelődés


374 T 14
  Tájékoztató a magyar közművelődési szakirodalomból / [készült a Népművelési Intézet Információs és Dokumentációs Osztályán] ; [összeáll. Ernszt Árpád, Fodor Ákos]. - 1982. - Budapest : NI, 1984. - 2 db ; 29 cm
ISSN 0230-3752 fűzött
közművelődés; bibliográfia
1. köt., A -K. - 203 p.
2. köt., L -Zs. - p. 205-405.


374 T 14
  Tájékoztató a magyar közművelődési szakirodalomból / [készült a Népművelési Intézet Információs és Dokumentációs Osztályán] ; [összeáll. Ernszt Árpád, Fodor Ákos]. - 1983. - Budapest : NI, 1986. - 2 db ; 29 cm
ISSN 0230-3752 fűzött
közművelődés; bibliográfia
1. köt., A - M. - 189 p.
2. köt., N - Zs. - p. 191-385.


374 T 28
  Tanulmánykötet a közművelődési folyamat problémaköréből : 1. / szerk. Durkó Mátyás. - 2. változatlan kiad. - Budapest : Tankönyvk., 1985. - 289 p. ; 24 cm
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete. J 2-1268
Fűzött
közművelődés


374 T 28
  Tanulmánykötet a közművelődési folyamat problémaköréből : Egyetemi segédanyag : 2. / szerk. Durkó Mátyás. - Budapest : Tankönyvk., 1981. - 237 p. ; 24 cm
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete
Fűzött
közművelődés; művelődés; felnőttoktatás


374.7 T 28
  Tanulmányok az andragógia köréből / szerk. Gordosné Szabó Anna. - Budapest : Tankvk., 1986. - 225 p. ; 24 cm
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete. J 12-199
Fűzött
andragógia


374 T 29
Tar Károly
  Fejezetek a magyar népművelés történetéből / Tar Károly. - 4. változatlan utánny. - Budapest : Tankönyvk., 1985. - 168 p. ; 24 cm
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete. J 2-1173. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 146-165.
Fűzött
népművelés; történet; Magyarország


374 T 14
  Tárgyszójegyzék : Különlenyomat a "Tájékoztató a magyar közművelődési szakirodalomból" 1983-as kötetéből / [készült a Népművelési Intézet Információs és Dokumentációs Osztályán] ; [összeáll. Ernszt Árpád, Fodor Ákos] . - Budapest : NI, 1985. - 65 p. ; 29 cm
Fűzött
közművelődési terminológia


374 T 37
  Teaház : ... a Tabán Teázóban, illetve az Ámor Eszpresszóban 1983-84 folyamán végzett Teaház-kísérlet története / a kötetet Bors Mária és Földiák András szerk.. - [Budapest] : NI, 1985. - 132 p., [1] t. ; 29 cm
ISBN 963 651 260 4 fűzött
teaház; vendéglátás; közművelődési kísérlet; Magyarország


374 T 39
  Település - közösségek - művelődés / [szerk. Hidy Péterné]. - Budapest : TIT, 1986. - 184 p. ; 20 cm. - (Tanulmányok, műhelymunkák, kutatási tapasztalatok, ISSN 0231-4053 ; 5.)
ISBN 963 412 249 3 fűzött
közművelődés; művelődéspolitika; településfejlesztés; lakóhely; közösség; kulturális intézmény; falu; szabadművelődés; öntevékenység


374.7 T 42
  Tematikus szám a népfőiskolákról / Harangi László [et al.]. - Kecskemét : Bács-Kiskun m. Lapkiadó Váll., 1984. - 96 p. : ill. ; 24 cm
A Forrás, ISSN 0133-056X 1984. 12. száma
Fűzött
népfőiskola


379 T 50
Thoma László
  A szabadidő marxi elmélete / Thoma László. - [Budapest] : Kossuth, 1987. - 179 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 09 3031 5 fűzött
filozófia; marxizmus; szabadidő


I-301
Tóth János
  A lengyel népfőiskolák : Adalékok a lengyel-magyar művelődési párhuzamhoz / Tóth János. - Budapest : NI, 1986. - 25, [8] p. ; 29 cm
Házi soksz.
népfőiskola; Lengyelország


374.7 T 80
  Towards a developmental theory of andragogy / by the Nottingham Andragogy Group ; [Sheila Aldred et al.]. - Nottingham : University of Nottingham, 1983. - 48 p. ; 21 cm. - (Adults : Psychological and educational perspectives ; 9.)
Címford.: Az andragógia elméleti fejlesztéséért. - Bibliogr.: p. 17-34.
ISBN 0 902031 88 0 fűzött
andragógia


791 T 81
  Tömegkultúra és közművelődés / szerk. Soós Pál, Sz. Szabó László. - Debrecen : KLTE, 1986. - 231 p. ; 21 cm. - (Felnőttnevelés, művelődés = Acta Andragogiae et Culturae, ISSN 0209-9608 ; 7-8.)
Tanulmányok. - Bibliogr. - Durkó Mátyás tudományos munkásságának bibliográfiája 1950-1985 - p. 21-49.
ISBN 963 471 418 8 fűzött
tömegkultúra; közművelődés; szórakozás; andragógia; Durkó Mátyás; bibliográfia


379.818.3 T 85
Török József
  A ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata / Török József. - Szeged : Csongrád m. Tan. Műv. Közp., 1989. - 111 p. ; 24 cm
ISBN 963 01 9561 5 fűzött
ifjúsági klub; művelődésszociológia; Magyarország


379.83 T 95
  A turizmus mint kulturális rendszer : Tanulmányok / [szerk. Fejős Zoltán] . - Budapest : Néprajzi Múzeum, 1998. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7106-56-1 fűzött
turizmus; utazás; kultúra


I-645
Udvardi-Lakos Endre
  A művelődési otthon mint egyesület : Hogyan működ(het)ne egy komolyan vett demokrácia elvei szerint szerveződő közművelődési intézmény? / Udvardi-Lakos Endre. - Budapest : OKK Módszert. Int., 1988. - 42 p. ; 29 cm
Házi soksz.
művelődési otthon; egyesület; kulturális demokrácia


379.825 U 11
Udvardi-Lakos Endre
  A művészeti nevelés módszertana : 1. / Udvardi-Lakos Endre. - Budapest : Tankvk. , 1986. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Tanárképző főiskolák egységes jegyzete. J 11-993
Fűzött
művészeti nevelés; közművelődési módszerek; amatőr művészet


374 V 26
  Válogatás az Alföld közösségi művelődési vitájából / [vál. és szerk. Beke Pál]. - Budapest : Múzsák, [1985]. - 131 p. ; 20 cm. - (Tallózó, ISSN 0209-4185)
ISBN 963 564 043 9 fűzött
közösségi művelődés; Magyarország


379.818 V 37
Varga A. Tamás
  "Nyitott ház, nyitott tevékenység" képzés : 1982 tavasza - 1983 ősze / Varga A. Tamás, Vercseg Ilona. - Budapest : Múzsák, [1986]. - 131 p. ; 24 cm. - (A közösségi művelődés terei, ISSN 0209-8210)
ISBN 963 564 180 X fűzött
nyitott ház; Magyarország


374 V 68
Vercseg Ilona
  Szocializáció, szerep, érték a népművelői pályán : Tanulmány "A közművelődés helyzete és fejlődésének távlatai" című MM tárca szintű kutatási főirány egy vizsgálatáról / Vercseg Ilona. - Budapest : Múzsák, 1988. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 963 564 259 8 fűzött
népművelők; művelődésszociológia


I-293
Virágh Zsuzsanna
  A kultúra és az idegenforgalom összefüggései : Záródolgozat / készítette Virágh Zsuzsanna. - Budapest : Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, 1986. - 36, 2 fol. ; 30 cm
Gépelt kézirat fmás.
kulturális idegenforgalom


374 V 92
Vitányi Iván
  Egyharmadország : Tanulmányok / Vitányi Iván. - Budapest : Magvető, 1985. - 469 p. ; 19 cm. - (Elvek és utak, ISSN 0324-4318)
ISBN 963 14 0480 3 kötött
közművelődés; művelődésszociológia; Magyarország


374 V 95
  Volksbildung in Deutschland im 19. Jahrhundert : Bd 2. / von Horst Dräger . - Bad Heilbrunn/Obb : Klinkhardt, 1984. - 349 p. ; 21 cm. - (Dokumentation zur Geschichte der Erwachsenenbildung)
Címford.: Népművelés a 19. századi Németországban. - Dokumentumgyűjtemény
ISBN 3 7815 1103 0 fűzött
népművelés; történet; Németország


374.7 V 96
  Von der Nationalerziehung zur Weiterbildung : 150 Jahre Erwachsenenbildung im Spiegel ausgewählter Fordschungsfragen / Hrsg. Joachim H. Knoll und Klaus Künzel. - Köln ; Wien : Böhlau, 1980. - 280 p. ; 21 cm
Címford.: A nemzeti neveléstől a továbbképzésig. - Tanulmányok
ISBN 3 412 03380 4 fűzött
felnőttoktatás


I-616
Thorndike, E. L.
  Felnőtt tanulás [Fordítás] = Adult learning / E. L. Thorndike. - Közművelődési Információs Intézet ; Mikes Tamás ; 1988 (In: Von der Nationalerziehung zur WeiterbildungHrsg. J. H. Knoll, K. Künzel. - Köln [etc.] : Böhlau, 1980. p. 163-167.). - 9 fol. ; 29 cm
tanulás; felnőttoktatás


374.7 W 38
Weidenmann, Bernd
  Sikeres tanfolyamok és szemináriumok : Professzionális tanulás felnőttekkel / Bernd Weidenmann ; [ford. Bartha Magdolna]. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövets. Nk. Együttműködési Int. : JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., [2000]. - 237 p. : ill. ; 22 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás, ISSN 1416-3608 ; 18.)
Eredeti cím: Erfolgreiche Kurse und Seminare. - Bibliogr.: p. 222. - Az előszó és a tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 963-04-9069-2 fűzött
felnőttoktatás


I-129/2
Wekler Ferenc
  A két megye kulturális szakembereivel készített interjúelemzés : Békés / Wekler Ferenc. - [Budapest] : Művelkut. Int., 1985. - 86 p. ; 29 cm. - (A kultúraközvetítés intézményei : Műhelytanulmányok. A művelődési intézmények világkép és értékszerkezete ; 2.)
Fűzött
kulturális intézmény; kulturális dolgozók; Békés megye


I-129/3
Wekler Ferenc
  A két megye kulturális szakembereivel készített interjúelemzés : Győr-Sopron megye / Wekler Ferenc. - [Budapest] : Művelkut. Int., 1985. - 49 p. ; 29 cm. - (A kultúraközvetítés intézményei : Műhelytanulmányok. Művelődési intézmények világkép és értékszerkezete ; 3.)
Fűzött
kulturális intézmény; kulturális dolgozók; Győr-Sopron megye


374.7 W 80
Winterstein, Axel
  Vorankommen durch Weiterbildung / Axel Winterstein. - Düsseldorf : ECON Taschenbuch, 1985. - 157 p. ; 18 cm. - (ECON Praxis)
Címford.: Hogyan jutunk előre továbbképzéssel?
ISBN 3 612 21015 7 fűzött
továbbképzés; karrier; vezetés


I-615
Winterstein, A.
  Egész életen át tartó tanulás [Fordítás] = Lebenslang lernen / Axel Winterstein. - Közművelődési Információs Intézet ; Mikes Tamás ; 1988 (In: Vorankommen durch Weiterbildung / A. Winterstein. - Düsseldorf : ECON Taschenbuch, 1985. p. 9-14.). - 9 fol. ; 29 cm
tanulás; továbbképzés; permanens képzés


Z 10
  Z : Emlékkönyv Zelnik József 50 éves születésnapjára / [szerk. Bogdán Éva et al.]. - Budapest : "Selyemfiúk és -lányok Vigalmas Társasága", 1999. - 114 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-03-9289-5 fűzött
művelődés; Zelnik József


780 Z 40
  Zene és közművelődés / [szerk. Pallagi Szabó Ferenc] ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - [Budapest] : BMK, 1982. - 161 p. ; 20 cm
Tanulmányok
ISBN 963 0144808 fűzött
zene; zenei nevelés; közművelődés


vissza