370 Nevelés és oktatás


370 E 99
  1000 éves a magyar iskola / [... szerk. Balogh László] ; [... szerzői Kardos József et al.] ; [a képanyagot összeáll. Jáki László] ; [a fotókat kész. Székely Péter]. - Budapest : Korona, 1996. - 181, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 963-8153-78-4 fűzött
oktatás; történet; Magyarország; kézikönyv


371 A 21
Ádám Sándor
  Oktatástechnikai kislexikon / Ádám Sándor. - [Budapest] : ILV Propaganda- és Kvszerk., 1983. - 338 p., [48] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 422 557 8 fűzött
oktatástechnika; lexikon


371.3 A 21
Ádám Sándor
  Taneszközök Magyarországon : Iskolai háttérrel / Ádám Sándor. - Budapest : Ádám S., 1989. - 166 p., 2 t.fol., 1 öh. térk. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 500 934 8 fűzött
oktatástechnika; oktatás; történet; Magyarország


370 A 43
Allgeier, Kurt
  Eltern Lexikon A-Z : Ratschläge für den richtigen Umgang mit Kindern / Kurt Allgeier. - Lizensausg. - Bergisch Gladbach : Lübbe, 1985. - 285 p. ; 18 cm. - (Bastei-Lübbe-Taschenbuch ; 60122)
Címford.: Szülők lexikona A-Z
ISBN 3 404 60122 X fűzött
gyermeknevelés; pedagógia; lexikon


378 B 51
Benke József
  Az ó- és középkor egyetemei / Benke József. - [Budapest] : Hét Krajcár, 2006. - 303 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Összefoglalás francia nyelven. - A tartalomjegyzék francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 292-299.
ISBN 978-963-9596-17-7 kötött
egyetem; ókor; középkor; művelődéstörténet; történeti feldolgozás


370 B 59
Best, Francine
  Education, culture, human rights and international understanding : The promotion of humanistic, ethical and cultural values in education / Francine Best. - Paris : Unesco, 1990. - 20 p. ; 30 cm
Címford.: Nevelés, kultúra, emberi jogok és nemzetközi egyetértés : Emberi, etikai és kulturális értékek a nevelésben
Fűzött
emberi jogok; nevelés


370 B 60
  Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe / szerk. Falus Iván. - Budapest : Műszaki Kvk., 2000. - 540 p. ; 24 cm. - (Pedagógus könyvek)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-16-2664-4 kötött
pedagógia; kutatás; módszertan; kézikönyv


370 B 91
Buckingham, David
  A gyermekkor halála után : Felnőni az elektronikus média világában / David Buckingham ; [György Péter előszavával]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 372 p. ; 20 cm. - (Helikon huszonegy, ISSN 1586-6378)
Eredeti cím: After the death of childhood. - Bibliogr.: p. 346-[373].
ISBN 963-208-759-3 fűzött
televízió; gyermekek; pszichológia; család; nevelés


370 C 41
Csapó Benő
  A Magyar pedagógia első száz évének repertóriuma / [szerk. Csapó Benő és Pukánszky Béla]. - Budapest : MTA Ped. Biz., 1993. - 208 p. ; 24 cm
A Magyar pedagógia, ISSN 0025-0260, 93. évf. különszáma
Fűzött
pedagógia; Magyarország; repertórium


370 D 45
Deme Tamás
  ...ami történik, és ami van... : Tanulmányok a művészetpedagógia és a művelődés köréből / Deme Tamás. - [Szeged] : Szent Gellért K. ; [Budapest] : Nemzeti Tankvk., 1994. - 494 p. ; 24 cm. - ("Növekedvén nevelünk", ISSN 1216-6529 ; 4.)
ISBN 963-8273-40-2 fűzött
művészeti nevelés; művelődés


371 D 65
  Didaktika : Elméleti alapok a tanítás tanulásához : [Felsőoktatási tankönyv] / szerk. Falus Iván. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998. - 539 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-18-9075-9 kötött
didaktika; kézikönyv


370 D 98
Durbin, Gail
  Tanulás tárgyakkal / Gail Durbin, Susan Morris, Sue Wilkinson ; ford. és átd. Miszné Korenchy Anikó. - Budapest : Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, [2005?]. - 36 p. : ill. ; 30 cm. - (Múzeumok mindenkinek program ; 5.)
Eredeti cím: A teacher's guide to learning from objects
Fűzött
múzeumpedagógia


370 E 17
  Education for development in practice : Report of the Oxford workshop, 5-8 July 1992 / United Nations Children's Fund. - New York, NY ; Geneva : UNICEF, 1992. - 68 p. ; 21 cm
Címford.: "Oktatás a fejlődésért" a gyakorlatban. - Beszámoló az 1992. július 5-8. között Oxfordban megtartott munkaműhelyről
Fűzött
oktatás; fejlődő országok; egymásrautaltság


371 E 31
  Együtt-működik : Kooperatív foglalkozástervek / [szerk.biz. Czike Bernadett et al.] ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet. - [Budapest] : Független Ped. Int., 2004. - 3 db : ill. ; 30 cm
Fűzött
oktatás; alapfokú oktatás; csoportmunka; hátrányos helyzet; tanári segédkönyv; természetismeret
1., 1-2. osztály : Magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret, matematika, természetismeret. - VIII, 305 p.
ISBN 963-86620-0-X
2., 5. és 8, osztály : Magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret. - VIII, 325 p.
ISBN 963-86620-1-8
3., 5. és 8. osztály : Matematika, természetismeret. - VIII, 339 p.
ISBN 963-86620-2-6


371 E 32
Ehni, Jörg
  Das Bild der Heimat im Schullesebuch / Jörg Ehni. - Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1967. - 296 p. ; 21 cm. - (Volksleben ; 16.)
Címford.: Hazakép az iskolai tankönyvekben. - Bibliogr.: p. 250-261.
Fűzött
tankönyv; haza; oktatás; Német Szövetségi Köztársaság


370 E 40
Eliason, Claudia Fuhriman
  A practical guide to early childhood curriculum / Claudia Fuhriman Eliason, Loa Thomson Jenkins. - Saint Louis : The C. V. Mosby Company, 1977. - 297 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Gyakorlati útmutató a korai gyermekkor tananyaghoz. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 8016 1508 9 fűzött
gyermekpszichológia; gyermeknevelés; készségek


378 E 96
  Az európai egyetem funkcióváltozásai : Felsőoktatás-történeti tanulmányok / szerk. Tóth Tamás. - Budapest : Professzorok Háza, 2001. - 247 p. ; 21 cm. - (Magyar felsőoktatás könyvek ; 1219-7319)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-6127-9 fűzött
felsőoktatás; Európa


370 F 58
Fináczy Ernő
  Egyetemes neveléstörténet / Fináczy Ernő ; Mészáros István előszavával. - Budapest : Könyvért, 1984-1986. - 3 db ; 24 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
nevelés; történet; kézikönyv
1., Az ókori nevelés története. - 1984. - 307 p.
ISBN 963 02 3034 8
Az 1906-ban Budapesten, Hornyánszky Viktor kiadóhivatala által kiadott mű reprintje
2., A középkori nevelés története. - 1985. - VIII, 333 p.
Az 1926-ban Budapesten, a Kir. Magyar Egyetemi Ny. által kiadott mű reprintje
ISBN 963 02 3492 0
3., A reneszánsz kori nevelés története. - 1986. - VI, 289 p.
Eredeti címe: A renaissance kori nevelés története : Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. - Az 1919-ben Budapesten, Hornyánszky Viktor által kiadott mű reprintje
ISBN 963 02 4025 4
4., Az újkori nevelés története, 1600-1800. - 1986. - X, 407, [6] p.
Az 1927-ben Budapesten, A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda által kiadott mű reprintje
ISBN 963 02 4378 4


370 F 76
Fountain, Susan
  It's only right! : A practical guide to learning about the convention on the rights of the child / by Susan Fountain ; Education for Development Section, United Nations Children's Fund. - New York, NY : UNICEF Education for Development Section, 1993. - V, 77 p. : ill. ; 29 cm + 1 mell. (17 p.)
Címford.: Ez csak jog! : Gyakorlati útmutató a gyermekek jogairól szóló egyezmény tanításához
ISBN 92-806-3056-3 fűzött
gyermekek jogai; oktatás


378 F 77
  Főiskolától egyetemig : Dokumentumok a felsőbb szintű kertészképzés történetéből 2. : 1945-1953 / [szerk. Földváriné Kocsis Luca és Zsidi Vilmos] . - Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyet., 1996. - 130 p., [1] t.fol. : ill. ; 22 cm. - (A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai, ISSN 1218-9642 ; 2.)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 963-7712-45-3 fűzött
felsőoktatás; kertészet; Magyarország


370 F 92
  Freiheit zum Lernen : Alternativen zum lebenslänglichen Verschulung : Die Einheit von Leben, Lernen, Arbeiten / [Hrsg. von] Heinrich Dauber, Etienne Verne. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1976. - 237 p. ; 19 cm. - (Rororo)
Címford.: A tanulás szabadsága : A permanens tanulás alternatívái : Élet, tanulás, munka egysége. - Tanulmányok
ISBN 3 499 16959 2 fűzött
közoktatás; felnőttoktatás; tanulás; permanens művelődés


370 G 82
  Gyermekszemmel : Barcsay Gyermekképzőművészeti Kör = Through the eyes of the child : The Barcsay Art Circle for Children / [összeáll. Dombyné Szántó Melánia és Kerékgyártó István] ; [... transl. Judith Sollosy, Orsolya Demény and Peter Meikle]. - Budapest : Barcsay Gyermekképzőművészeti Alapítvány, 1991. - 98, [16] p., XCVI t. : ill., részben színes ; 20 cm + 10 mell.
ISBN 963-04-1049-4 fűzött
művészeti nevelés; képzőművészet; gyermekrajz; Barcsay Gyermekképzőművészeti Kör


371.31 H 21
Halberstadt, Jürgen
  Gemeinschaft entdecken : Wege des Lernens in Gruppen / Jürgen Halberstadt, Markus Krämer, Jobst Kraus. - Gütersloh : Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1982. - 128 p. : ill. ; 19 cm. - (Gütersloher Taschenbücher Siebenstern ; 1062.) . (Materialen für Erwachsenenbildung)
Címford.: A közösség felfedezése : A csoportos tanulás útjai
ISBN 3 579 01062 X fűzött
közösség; csoportos tanulás


370 H 27
  Handbuch pädagogischer und sozialpädagogischer Praxisbegriffe / Hrsg. von Hans-Joachim Petzold und Horst Speichert. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1981. - 523 p. ; 19 cm. - (Rororo)
Címford.: A pedagógia és a szociálpedagógia gyakorlati fogalmainak lexikona . - Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 3 499 16274 1 fűzött
pedagógia; szociálpedagógia


370 H 27
  Hang és lélek : Új utak a zene és a társadalom kapcsolatában : Zenei nevelési konferencia / [rend., közread. a] Magyar Zenei Tanács. - [Budapest] : M. Zenei Tanács, 2002. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9895-4 fűzött
zenei nevelés; konferencia; Zenei Nevelési Konferencia (2002.) (Budapest)


371.2 H 59
  Helyi tantervépítő kézikönyv : Kidolgozott megoldások variálható rendszerben : [Cserelapos kézikönyv] / a szakmai szerkesztőbizottság vezetője Szebenyi Péter. - Budapest : Raabe, 1996-1999. - 4 db ; 31 cm
Alapmű: 1996. szeptember
ISBN 963-85181-2-X
tanterv


370 H 79
Honfi Anita
  Projektpedagógia : "Vezérfonal" / Honfi Anita, Komlódi Nóra. - [Budapest] : Műszaki K., 2010. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-123.
ISBN 978-963-16-4465-4 fűzött
pedagógia; oktatási módszer; projekt módszer


370 H 84
Horváth Attila
  Család, közösség, kultúra : Tanulmányok a családi nevelésről / Horváth Attila. - Budapest : Múzsák, 1986. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 963 564 074 9 fűzött
családszociológia; ifjúsági klub; nevelés; Magyarország


I-1021
Hörcsik Richard
  A Sárospataki Református Kollégium gazdálkodása 1800-1919 : Adatok az oktatás finanszírozásának történeti összefüggéseihez / Hörcsik Richard. - [Sárospatak] : Szerző, [1989]. - 78 fol. ; 29 cm
Címváltozat: Az oktatás és feltételei egy oktatási intézmény gazdaságtörténeti összefüggéseiben : A sárospataki református kollégium gazdálkodása 1919-ig. - Kézirat. - Bibliogr. a jegyzetekben: fol. 72-78.
gazdálkodás; oktatás; iskola; történet; Sárospataki Református Kollégium


371 I 35
Illich, Ivan
  Tools for conviviality / Ivan Illich. - New York [etc.] : Harper, 1980. - xiii, 135 p. ; 21 cm. - (World perspectives ; 47.)
Címford.: A lakoma eszközei
ISBN 0 06 090743 6 fűzött
oktatás; gazdaság


370 J 18
Jáki László
  A magyar neveléstudomány forrásai / Jáki László ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 1993. - 345 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7644-23-7 fűzött
pedagógia; bibliográfia


370 J 32
Jani Tibor
  A közlekedésre nevelés módszertani alapismeretei / Jani Tibor. - Budapest : Tankvk., 1986. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Tanítóképző főiskolák jegyzetei. J 11-1052
Fűzött
közlekedés; nevelés


371.3 J 52
  Játékpszichológia : Szöveggyűjtemény / szerk. Stöckert Károlyné. - Budapest : Eötvös, 1995. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Benedek Elek Óvóképző Főiskola
Fűzött
gyermekpszichológia; játék; pszichológia


370 J 57
  Jelentés a magyar közoktatásról / szerk. Halász Gábor és Lannert Judit. - 1995. - Budapest : Orsz. Közokt. Int., 1996. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-284.
ISSN 1219-8692 fűzött
közoktatás; oktatáspolitika; Magyarország


370 J 57
  Jelentés a magyar közoktatásról / szerk. Halász Gábor és Lannert Judit. - Budapest : Orsz. Közokt. Int., 1998. - 511 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-342.
ISBN 963-682-462-2 fűzött
közoktatás; oktatáspolitika; statisztika; Magyarország; kézikönyv


370 J 57
  Jelentés a magyar közoktatásról / Országos Közoktatási Intézet ; szerk. Halász Gábor és Lannert Judit. - 2000. - Budapest : OKI, 2000. - 560 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-376.
ISSN 1219-8692 fűzött
közoktatás; Magyarország


370 K 14
Kamarás István
  Íme, az ember / Kamarás István. - Budapest : Oktatáskut. Int. : Edukáció Kvk., 1990. - 347 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 335-342.
ISBN 963-404-181-7 fűzött
pedagógia


370 K 16
Karácsony Sándor
  A magyar észjárás / Karácsony Sándor ; [sajtó alá rend., az utószót és a jegyzeteket írta Lendvai L. Ferenc]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Magvető, 1985. - 561 p., [1] t.fol. : ill. ; 17 cm. - (Magyar hírmondó, ISSN 0209-6471)
Bibliogr.: p. 527-528.
ISBN 963 14 0361 0 kötött
általános iskola; középiskola; művelődés; társadalom; szociológia; Magyarország


370 K 16
Karácsony Sándor
  Magyarság és nevelés : Válogatott tanulmányok / Karácsony Sándor ; [vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Lendvai L. Ferenc]. - Budapest : Áron , 2003. - 327 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 306-308.
ISBN 963-85084-7-7 fűzött
személyiségfejlesztés; nevelés; magyarság; szociálpszichológia


370 K 16
Karácsony Sándor
  Ocsúdó magyarság : Szokásrendszer és pedagógia / Karácsony Sándor ; [szerk. és utószóval ellátta Kövendi Dénes]. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 2002. - 415 p. ; 24 cm
ISBN 963-9373-36-2 fűzött
pedagógia


370 K 38
   Képzők könyve : Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez / [ford. Nagy Nomémi]. - Budapest : Ifjúsági és Sportminisztérium, 1999. - 206 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Education pack
Fűzött
nevelés; ifjúság; felnőttnevelés; interkulturális képzés; módszertan


370 K 45
  Ki kit nevel? : Az 1999. április 24-25-én Budapesten megrendezett Ki kit nevel? című konferencián elhangzott előadások / [szerk. Benkő Ágota] ; [rend., közread. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete]. - Budapest : Nagycsaládosok Orsz. Egyesülete, [1999]. - 101 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-7650-4 fűzött
pedagógia


I-769/1
Kinzley, Mark
  Építsük ki saját művelődési rendszerünket [Fordítás] = Start yor own education system / Mark Kinzley. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the world / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 119-121.). - fol. 1-4. ; 29 cm
alternatívák; oktatás; tanulás


371.3 K 49
Kis Jenő
  Az oktatás technikai eszközei / Kis Jenő. - 3. változatlan kiad. - Budapest : Tankvk., 1985. - 259 p. ; 24 cm
Testnevelési Főiskola jegyzete. J 13-163
Fűzött
oktatástechnika


370 K 61
Koch, Nicolaus
  Dreinetzenkonzeption, Medienverbund, Curriculum : Über die Untrennbarkeit von äusserer und innerer Bildungsreform / Nikolaus Koch, Peter Rath. - Coburg : Karl Ihl und Co., 1975. - 168 p. ; 21 cm. - (Aula-Handbücher)
Címford.: Hármas hálózati koncepció, oktatási feltételrendszer, tanterv : A külső és belső oktatási reformok elválaszthatatlanságáról. - Bibliogr. 164-168. p.
ISBN 3 87993 005 8 fűzött
közoktatás; Német Szövetségi Köztársaság


378 K 63
Kohr, Leopold
  The academic inn / Leopold Kohr. - Aberystwyth : Y Lolfa Cyf., 1993. - 240 p. ; 19 cm
Címford.: Az akadémikus fogadó
ISBN 0-86243-278-2 fűzött
oktatás; felsőoktatás


I-769/3
Kohr, Leopold
  Az Akadémikus Fogadók [Fordítás] = The Academic Inn / Leopold Kohr. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the world / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 128-135.). - fol. 13-21. ; 29 cm
alternatívák; tudomány


370 K 70
Kormos Valéria
  SOS / Kormos Valéria. - Budapest : Táltos, 1988. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963 02 5316 X fűzött
nevelőotthon; gyermekfalu; SOS-gyermekfalu (Battonya)


370 K 86
Kozma Tamás
  Bevezetés a nevelésszociológiába / Kozma Tamás. - Budapest : Tankvk., 1985. - 157 p. ; 24 cm
Tanárképző főiskolák jegyzete. J 11-763
Fűzött
nevelésszociológia


370 K 87
Kozma Tamás
  Bevezetés a nevelésszociológiába / Kozma Tamás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1994 . - 424 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-18-5715-8 fűzött
nevelés; szociológia; kézikönyv


370 K 99
  Kútbanézők : Művészetpedagógiai játékok, foglalkozásleírások, tanulmányok / szerk. Debreczeni Tibor. - 2 (1997. március). - [Budapest] : Academia Ludi et Artis , 1997. - 76 p. ; 25 cm
Fűzött
művészeti nevelés


370 K 99
  Kútbanézők : 3., Művészetpedagógiai kritikák : Két évtized írásaiból / [szerk. Debreczeni Tibor és Trencsényi László]. - Budapest : Academia Ludi et Artis, 1998. - 158 p. ; 25 cm
ISSN 1419-6751 fűzött
művészeti nevelés


370 K 99
Kuti Éva
  Az oktatásgazdaságtan szakirodalma : Szakirodalmi tájékoztató / Kuti Éva. - [Budapest] : SKV, [1979]. - 81 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek : Témadokumentáció ; 13.)
Bibliogr.: p. 59-77.
Fűzött
oktatásgazdaságtan; bibliográfia


370 L 54
Léon, Antoine
  The history of education today / Antoine Léon ; prep. for the International Bureau of Education. - Paris : Unesco, 1985. - 117 p. ; 21 cm. - (Educational sciences)
Címford.: A nevelés története ma
ISBN 92 3 102271 7 fűzött
nevelés


370 L 66
Ligeti György
  Cigány népismereti tankönyv a 7-10. osztály számára / Ligeti György. - Piliscsaba : Konsept-H, [2001]. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 963-9362-15-8 kötött
általános iskola; középiskola; cigányság


370 L 74
Llewellyn, Grace
  The teenage liberation handbook : How to quit school and get a real life and education / Grace Llewellyn. - Eugene, OR : Lowry House, 1991. - 401 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Hogyan szabaduljunk meg az iskolától és nyerjünk igazi életet és képzést : A tizenévesek "felszabadításának" kézikönyve. - Bibliogr. és címjegyzék p. 376-392
ISBN 0-9629591-0-3 fűzött
oktatás; önképzés; iskolán kívüli oktatás; felsőoktatás; középiskola; oktatási rendszer


378 L 99
Lynton, Ernest A.
  New priorities for the university : Meeting society's needs for applied knowledge and competent individuals / Ernest A. Lynton, Sandra E. Elman. - San Francisco ; London : Jossey-Bass, 1987. - 194 p. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass higher education series)
Címford.: Az egyetem új prioritásai : A szakemberek és a társadalmi igények találkozása. - Tanulmányok
ISBN 1 55542 029 X v.
felsőoktatás; társadalom


373 M 57
  Magyar iskolatípusok, 996-1990 / Mészáros István. - 2. kiad. - Budapest : OPKM, 1995. - 177 p. ; 24 cm. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 6.)
ISBN 963-7644-36-9 fűzött
iskolák; történet; Magyarország; kézikönyv


370 M 14
  A magyar nevelés története / főszerk. Horváth Márton ; [szerk. Köte Sándor] . - Budapest : Tankvk., 1988- . - 25 cm
ISBN 963 18 1944 2
1. köt. / [képszerk. Zibolen Endre] ; [a függelék összeállítója Lantos István]. - 1988. - 441 p., [44] t., [3] t.fol. : ill., részben térk.
ISBN 963 18 1354 1
nevelés; történet; Magyarország; kézikönyv


370 M 14
  Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék / [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Bőv. kiad. - Budapest : OPKM, 1997. - 516 p. ; 24 cm
ISBN 963-7644-70-9 fűzött
pedagógia; tárgyszójegyzék


370 M 26
Mann Miklós
  Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között / Mann Miklós ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 1997. - 155 p. ; 20 cm
Összefoglalás német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 135-141.
ISBN 963-7644-63-6 fűzött
oktatáspolitika; történet; Magyarország


370 M 34
Márkus Gábor
  Magyar neveléstörténeti irodalom, 1800-1914 / Márkus Gábor gyűjtését kiegészítette Mészáros István és Gazda István. - Budapest : Könyvért, 1985. - XI, 138 p. ; 20 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
Márkus Gábor: "A XIX. századi magyar neveléstörténeti irodalom bibliográfiája, 1800-1914" c., 1937-ben Szegeden kiadott művének bővített reprintje
ISBN 963 02 3822 5 kötött
nevelés; történet; Magyarország; bibliográfia


371.3 M 50
  A megtanítás stratégiája / szerk. Nagy József. - Budapest : Tankvk., 1984. - 143 p. ; 20 cm. - (A pedagógia időszerű kérdései, ISSN 0138-936X)
Bibliogr.: p. 139-142.
ISBN 963 17 7363 9 fűzött
oktatás


370 M 57
Mészáros István
  Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe / Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla. - Budapest : Osiris, 1999. - 479 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 441-461.
ISBN 963-379-343-2 kötött
pedagógia; történet; kézikönyv


370 M 57
Mészáros István
  A humanizmus és a reformáció nevelésügye a 15-16. században / Mészáros István. - Budapest : Tankvk., 1984. - 150 p., [16] t. : ill. ; 19 cm. - (Egyetemes neveléstörténet, ISSN 0422-7433 ; 7-9.)
ISBN 963 17 7903 3 fűzött
nevelés; történet


370 M 57
Mészáros István
  A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon / Mészáros István. - Budapest : Szt. István Társ., 2000. - 345 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 339-345.
ISBN 963-361-126-1 kötött
iskola; katolikus egyház; történet; Magyarország; kézikönyv


373 M 57
Mészáros István
  Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája, 996-1948 : Általánosan képző középiskolák / Mészáros István. - Budapest : Akad. K., 1988. - 336 p. : ill., térkép ; 25 cm
ISBN 963 05 4766 X kötött
középiskola; oktatás; történet; Magyarország; kézikönyv; kronológia


370 M 57
Mészáros István
  A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája, 996-1996 / összeáll. Mészáros István. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1996. - 313 p. ; 20 cn
ISBN 963-18-6877-X kötött
iskolák; nevelés; történet; kronológia; Magyarország; kézikönyv


370 M 68
Miller, John P.
  The holistic curriculum / John P. Miller. - Toronto, OT : OISE Press, 1993. - x, 140 p. ; 25 cm. - (Research in education series ; 17)
Címford.: Holisztikus oktatás
ISBN 0-7744-0320-9 fűzött
oktatás; tanterv; alternatívák; holizmus


370 M 73
  A modern nevelés elmélete / szerk. Bábosik István. - Budapest : Telosz, 1997. - 295 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8458-12-7 fűzött
neveléselmélet; kézikönyv


370 M 97
  Műhelytitkok : Beszélgetéssorozat az Alternatív Pedagógusképző Műhelyben 1998-tól napjainkig / [a kötetet szerk. Czike Bernadett, Vég Katalin] ; [az interjúk szerkesztői Kereszty Zsuzsa et al.]. - Budapest : Önkonet, 2002. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestersége tanár, ISSN 1585-9002)
ISBN 963-00-9251-4 fűzött
pedagógia; pedagógus


370 N 22
Nagy József
  Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez / Nagy József. - Szeged : Mozaik Oktatási Stúdió, 1996. - 206 p. ; 24 cm
ISBN 963-697-058-0 fűzött
nevelés; neveléselmélet


I-453
Nelson, Joel I.
  Service sector growth, educational elites, and inequality : Unanticipated consequences of the post-industrial society / by Joel I. Nelson and Jon Lorence == International Journal of Sociology and Social Policy. 5. vol. 4. no . 1985. p. 74-85.
Címford.: A szolgáltatási szektor növekedése, tanult elit és egyenlőtlenség : A posztindusztriális társadalom előre nem látott következményei. - Fmás. (7 fol.)
elit; társadalmi egyenlőtlenség; oktatás


370 N 50
Németh András
  A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete : Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés / Németh András. - Budapest : Osiris, 2002. - 387 p. ; 24 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X ; 4.)
Bibliogr.: p. 377-387.
ISBN 963-389-334-8 fűzött
pedagógia; történet; Magyarország; kézikönyv


370 N 50
Németh András
  Reformpedagógia és az iskola reformja / Németh András, Ehrenhard Skiera ; [a német nyelvű részeket ford. Németh András, Mikonya György]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 344 p., [4] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 332-344.
ISBN 963-19-4092-6 fűzött
pedagógia; reformpedagógia


370 N 50
Németh András
  A reformpedagógia múltja és jelene / Németh András. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1996. - 167 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-159.
ISBN 963-18-6861-3 fűzött
pedagógia; történet


370 N 62
  Nemzeti alaptanterv / [Művelődési és Közoktatási Minisztérium]. - Budapest : Korona, 1995. - 261 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-8153-68-7 fűzött
oktatás; tanterv; Magyarország


370 N 81
North, Richard
  Schools of tomorrow : Education as if people matter / Richard North. - Bideford : Green Books, 1987. - [18] 148 p. ; 20 cm Címford.: A jövő iskolái : Emberközpontú oktatás
ISBN 1-870098-06-4 fűzött
oktatás


370 O 17
  Oktatás - rejtett kincs : A Jacques Delors vezette Nemzetközi Bizottság jelentése az UNESCO-nak az oktatás XXI. századra vonatkozó kérdéseiről / [ford. Balázs Mihályné]. - Budapest : Osiris : M. UNESCO Biz., 1997. - 219 p. ; 25 cm. - (UNESCO könyvek, ISSN 1416-5953)
Eredeti cím: L'éducation - un trésor est caché dedans. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-283-5 kötött
oktatás; jövőkutatás


371 O 17
  Oktatástechnológia / [közr. az] Országos Oktatástechnikai Központ. - Veszprém [etc.] : OOK, 1983-1985. - 2 db ; 24 cm
oktatástechnika
1., Audiovizuális eszközök és információhordozók / [szerk. Nádasi András]. - 1983. - 224 p. : ill.
ISBN 963 441 059 6
2. / szerk. Orosz Sándor. - 1985. - 142 p. : ill.
ISBN 963 441 083 9


371 O 64
Orosz Sándor
  Mérések a pedagógiában / Orosz Sándor ; [közread. a] Veszprémi Egyetem Pedagógia-Pszichológia Tanszék. - Veszprém : Veszprémi Egyetem, 1995. - 224 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
pedagógia; mérések; kézikönyv


CDR-29
  PAD pedagógiai adatbázis [Számítógépes dok.] / kiad. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum és a Vixen Kft.. - Budapest : OPKM : Vixen, 1999. - 1 CD ; 12 cm + 1 füzet (XXIII p.)
pedagógia; oktatás; bibliográfia


371.3 P 29
Papert, Seymour
  The children's machine : Rethinking school in the age of the computer / Seymour Papert. - New York, NY : BasicBooks, 1992. - xii, 242 p. ; 21 cm
Címford.: A gyermekek gépe : Az iskola fogalmának újragondolása a számítógép korában
ISBN 0-465-01063-6 fűzött
számítógép; oktatás


370 P 52
  Pedagógiai ki kicsoda / főszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván ; szerk. Bársony Csaba, Rét Rózsa, Szabolcs Éva. - Budapest : Keraban, 1997. - 300 p. ; 25 cm
ISBN 963-8146-48-6 kötött
pedagógusok; életrajz; lexikon


370 P 52
  Pedagógiai lexikon / főszerk. Nagy Sándor. - Budapest : Akad. K.. - 4 db ; 24 cm
pedagógia; lexikon
1. köt., A - F. - 2. kiad. - 1984. - 512 p.
ISBN 963 05 3630 7
2. köt., G - K. - 2. kiad. - 1984. - 486 p.
ISBN 963 05 3631 5
3. köt., L - Q. - 2. kiad. - 1985. - 509 p.
ISBN 963 05 4014 2
4. köt., R - Z. - 1979. - 495 p.
ISBN 963 05 0850 8


370 P 52
  Pedagógiai lexikon / főszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván ; [szövegét pedagógia-szaktudományi szempontból Varga Lajos szerk.] ; [a lexikon-szakmai szerkesztő munkát Szelle Béla végezte] ; [... szakterületi szerk. Ballér Endre et al.] ; [... szerzői A. Jászó Anna et al.]. - Budapest : Keraban, 1997. - 3 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8146-44-3 kötött
pedagógia; lexikon
1. köt., A-H. - 689 p.
ISBN 963-8146-45-1
2. köt., I-Ny. - 642 p.
ISBN 963-8146-46-X
3. köt., O-Zs. - 694 p.
ISBN 963-8146-47-8


370 P 72
  PISA-vizsgálat, 2000 : [Mintafeladatokkal] / alkotó szerk. Vári Péter ; [szerk. Budai Ágnes]. - Budapest : Műszak Kvk., 2003. - 333 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-16-2929-5 kötött
általános műveltség; tantárgyak; tudásszint; felmérés


370 P 81
Polónyi István
  Az oktatás gazdaságtana / Polónyi István. - Budapest : Osiris, 2002. - 425 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-149-3 kötött
oktatásgazdaságtan


370 P 81
Polónyi István
  Tudásgyár vagy papírgyár / Polónyi István, Tímár János. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-136.
ISBN 963-9336-28-9 fűzött
közoktatás; oktatáspolitika


371 P 85
Poór Ferenc
  A pedagógiai kommunikációs képességek és fejlesztésük videotechnika segítségével / Poór Ferenc, Wacha Imre ; [közr. az] Országos Oktatástechnikai Központ. - Veszprém [etc.] : OOK, 1983. - 307 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 275-290.
ISBN 963 441 070 7 fűzött
pedagógia; videó és oktatás; kommunikáció


371.3 P 85
Poór Ferenc
  A videotechnika lehetőségei a képzésben / Poór Ferenc. - Budapest : Tankvk., 1990. - 211 p. ; 20 cm. - (A pedagógia időszerű kérdései, ISSN 0138-936X)
Bibliogr.: p. 187-208.
ISBN 963 18 2567 1 fűzött
videó; oktatás


370 H 83
  Projekt kézikönyv : Válogatás a hazai és külföldi projekt-irodalomból / Hortobágyi Katalin. - Jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Iskolafejlesztési Alapítvány, 2002. - 199 p. ; 24 cm. - (Alternatív pedagógiák és módszerek (Altern), ISSN 1215-2587 ; 10.)
Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 963-682-379-0 fűzött
projekt módszer


370 P 96
Pukánszky Béla
  Neveléstörténet / Pukánszky Béla, Németh András. - [Budapest] : Nemzeti Tankvk., 1994. - 584 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-18-6130-9 kötött
nevelés; történet; kézikönyv


371.3 R 44
Reay, Judith
  Bibliography in integrated science teaching / by Judith Reay. - Paris : Unesco, [1989]. - 93 p. ; 30 cm. - (Science and technology education. Document series ; 36)
Címford.: Az integrált tudományos oktatás bibliográfiája. - 1978-1988 között kiadott munkák annotált bibliográfiája
Fűzött
oktatás; integrált oktatás; bibliográfia


I-618
Rifkin, Jeremy
  Világképek ; Oktatásügy [Fordítás] = Weltbilder ; Das Bildungswesen / Jeremy Rifkin. - Közművelődési Információs Intézet ; Dömötör Adrienne ; 1988 (In: Entropie / J. Rifkin. - Hamburg : Hoffmann und Campe, 1982. p. 13-19, 188-200.). - 21 fol. ; 29 cm
Két fejezet a könyvből
entrópia; információs társadalom; oktatás


370 R 77
Rogers, Carl R.
  Freedom to learn for the 80's / Carl R. Rogers. - Columbus, Ohio : Bell and Howell Co., 1983. - viii, 312 p. ; 25 cm
Címford.: A tanulás szabadsága a nyolcvanas években
ISBN 0 675 20012 1 fűzött
oktatás; oktatáspolitika; nevelés


371.4 R 96
  Die Rudolf Steiner Schule Ruhrgebiet : Leben, lehren, lernen in einer Waldorfschule : Eine freie Schule sieht sich selbst / Sönke Bai [et al.]. - 39-41. Tausend. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1983. - 315 p. : ill. ; 19 cm . - (Rororo Sachbuch)
Címford.: A Rudolf Steiner iskola, Ruhrvidék : Élni, tanítani, tanulni egy Waldorf-iskolában. - Tanulmányok
ISBN 3 499 16985 1 fűzött
Waldorf-iskola; oktatás; Steiner, Rudolf; Német Szövetségi Köztársaság


376 S 10
Sáhó Erzsébet
  "Gyógypedagógiai Szemle" bibliográfiája : Segédlet főiskolai hallgatók számára / összeáll. Sáhó Erzsébet. - Budapest : Tankvk., 1985. - 212 p. ; 24 cm
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tankönyve. J 12-198
Fűzött
gyógypedagógia; repertórium


370 S 10
Sáry László
  Kreatív zenei gyakorlatok / Sáry László. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2000. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - (Ars longa, ISSN 1212-6702)
ISBN 963-676-263-5 fűzött
zenei nevelés


I-942
  The school-community cookbook : Recipes for successful projects in the schools / ed. by Carl S. Hyman. - Baltimore, MD : Fund for Educational Excellence, 1992. - xii, 234 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Kézikönyv az iskolák köré szerveződő közösségek számára : Tanácsok sikeres iskolai programok szervezéséhez. - Fmás. (62 fol.)
oktatás; közösség; közösségfejlesztés; iskola


373 S 46
Sebestyén Kálmán
  Erdély református népoktatása 1780-1848 / Sebestyén Kálmán. - Budapest : Püski, 1995. - 136 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 119-124.
ISBN 963-8256-49-4 fűzött
közoktatás; református egyház; történet; Erdély


370 S 54
Shor, Ira
  A pedagogy for liberation : Dialogues on transforming education / Ira Shor and Paulo Freire. - South Hadley, MA : Bergin and Garvey, 1987. - ix, 203 p. ; 25 cm
Címford.: A felszabadító pedagógia felé : Beszélgetések a nevelés változásáról
ISBN 0 89789 104 X kötött
pedagógia; nevelés; alternatívák


376 S 84
Spaller Árpád
  Gyógypedagógiai ismeretek tára / Spaller Árpád, Spaller Katalin. - Budapest : Timp K., 2006. - 419 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 415-419.
ISBN 963-9614-30-0 kötött
gyógypedagógia


371 S 89
Steiner, Rudolf
  A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai : Az Oxfordban 1922. augusztus 16. és 21. között tartott 9 előadás / Rudolf Steiner ; [ford. Drahos Sándor]. - Budapest : Genius : M. Antropozófiai Társ., [2002]. - 170 p. : ill. ; 20 cm. - (Waldorf sorozat, ISSN 1219-1868)
Eredeti cím: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst
ISBN 963-00-6721-8 fűzött
antropozófia; nevelés


370 Sz 32
Szarka József
  A francia forradalom nevelésügye / Szarka József. - Budapest : Tankvk., 1985. - 98 p., [8] t. : ill. ; 20 cm. - (Egyetemes neveléstörténet, ISSN 0422-7433 ; 22-23.)
ISBN 963 17 8071 6 fűzött
nevelés; történet; Franciaország


378 Sz 39
  Száz éve nyílt meg a Budapesti M. Kir. Kertészeti Tanintézet : Dokumentumok a felsőbb szintű kertészképzés történetéből 1. : 1894-1944 / [szerk. Szögi László] ; [... közrem. Földváriné Kocsis Luca, Kiss József Mihály]. - Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyet., 1995. - 105 p., [2] öh.t. : ill. ; 22 cm . - (A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai, ISSN 1218-9642 ; 1.)
ISBN 963-7712-40-2 fűzött
felsőoktatás; kertészet; Magyarország


370 Sz 53
Szekszárdi Júlia
  Utak és módok : Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről / Szekszárdi Júlia. - [Budapest] : IF Alapítvány ; [Szolnok] : M. ENCORE, 1995. - 183 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-8323-19-1 fűzött
pedagógia; társadalmi konfliktus


370 T 37
  The teaching of science and technology in an interdisciplinary context : Vol. 2, Summary of the pilot project and proceedings of the concluding consultation Plovdiv, Bulgaria, 25-29 May 1987. - Paris : Unesco, 1990. - 85 p. ; 30 cm. - (Science and technology education. Document series ; 38)
Címford.: A tudományos és műszaki nevelés tantárgyközi megközelítésben : 1987 május 25-29 között Plovdiv-ban tartott konferencia összegzése
Fűzött
integrált nevelés; technikai nevelés


371.3 T 50
Thomas, John W.
  Making changes : A futures-oriented course in inventive problem solving / developed by John W. Thomas. - Palm Springs, CA : ETC Publications, 1981. - 2 db : ill. ; 28 cm
Címford.: Változtatás : Jövőorientált problémamegoldó tanfolyam
oktatás; problémamegoldás; döntéselőkészítés; menedzselés
Student lesson book. - 166 p.
ISBN 0 88280 081 7
Teacher's guide. - 168 p.
ISBN 0 88280 082 5


370 V 87
  Világkerék : Komplex művészetpedagógiai projektek az Iskolafejlesztési Központ gyűjteményéből / [... összeáll. Trencsényi László] ; [a szerkesztésben közrem. Váradi István]. - Budapest : IF Alapítvány : OKI Iskolafejl. Közp., 1991. - 140 p. : ill. ; 22 cm. - (Altern füzetek. Módszerek, ISSN 1215-2587 ; 3.)
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 963-04-1671-9 fűzött
művészeti nevelés


371.4 W 19
  Waldorfpädagogik - ein Weg zur Persönlichkeitsbildung : Eine Einführung für Lehrer, Erzieher und Eltern / Freie Pädagogische Vereinigung im Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik. - Wien ; München : Jugend und Volk, 1984 . - 171 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Waldorf-pedagógia - út a személyiségképzéshez. - Bibliogr.: p. 166-171.
ISBN 3 224 15140 4 fűzött
oktatás; Waldorf-iskola; nevelés; személyiség; Német Szövetségi Köztársaság


I-129/1
Wekler Ferenc
  A társadalmi hierarchizáció tükröződése a két világháború közötti történelmi tankönyvekben / Wekler Ferenc. - [Budapest] : Művelkut. Int., 1985. - 40 p. ; 29 cm. - (A kultúraközvetítés intézményei : Műhelytanulmányok. Művelődési intézményeink világkép és értékszerkezete ; 1.)
Fűzött
társadalmi rétegződés; történelemoktatás; tankönyv


370 Z 72
Zrinszky László
  Neveléselmélet / Zrinszky László. - Budapest : Műszaki Kvk., 2002. - 336 p. : ill. ; 25 cm. - (Pedagógus könyvek)
Bibliogr.: p. 317-330.
ISBN 963-16-2811-6 kötött
neveléselmélet; kézikönyv


370 Z 97
  Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft : Denkschrift der Kommission "Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft" beim Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen / Bildungskommission NRW. - Neuwied ; Kriftel ; Berlin : Luchterhand, 1995. - XXX, 354 p. ; 21 cm
Címford.: A képzés jövője - a jövő iskolája
ISBN 3-472-02498-4 fűzött
oktatás; oktatásfejlesztés; Németország


370 Z 92
Zsolnai József
  Az értékközvetítő éa képességfejlesztő program és pedagógiája : Az 1971-1993 közötti kutatási, fejlesztési és innovációs programok és eredmények összegzése / Zsolnai József. - Budapest : Tárogató, 1994. - 85 p. ; 24 cm
ISBN 963-8491-48-5 fűzött
pedagógia; oktatás


370 Z 92
Zsolnai József
  A pedagógia új rendszere címszavakban / Zsolnai József. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1996. - 390 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-18-7411-9 fűzött
pedagógia; lexikon


vissza