360 Szociális gondoskodás és gondozás


364 C 36
  Családgondozói alapismeretek / szerk. Telkes József. - Bp. : OPI, 1986. - 109 p. ; 24 cm
ISBN 963 681 951 3 fűzött
családgondozás


360 C 56
Csepeli Ágota
  Gyermekvédelmi kalauz a rendőrség munkatársai számára / Csepeli Ágota, Nádasiné Nemes Erzsébet. - Bp. : FKH : Főpolgármesteri Hiv. : Főv. Jegyzők Egyes., 2005. - 20 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ket a gyakorlatban, ISSN 1787-0844 ; 2.)
Fűzött
gyermekvédelem; gyámügy; ügyvitel; rendőrség; Magyarország


364 G 82
Csókay László
  A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata / Csókay László, Domszky András, Hazai Vera, Herczog Mária. - Bp. : Pont, 1994. - 328 p. ; 20 cm. - ( Gyermekvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1217-9752)
ISBN 963-8335-02-1 fűzött
gyermek- és ifjúságvédelem


360 E 20
  Egészségügy Magyarországon / [... szerzői Ajkay Zoltán et al.]. - Budapest : MTA, 2001. - 368 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. V., Az életminőség tényezői Magyarországon, ISSN 1418-6292)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-272-X fűzött
egészségügy; Magyarország


364 F 53
Ferge Zsuzsa
  Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből / Ferge Zsuzsa. - Bp. : Magvető, 1986. - 277 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 14 0836 1 fűzött
szociálpolitika; szegénység; történet; Magyarország


332 H 59
  Helyi szociális ellátórendszer vidéken / szerk. Bódi Ferenc. - Budapest : Agroinform, 2001. - 256 p. : ill. ; 22 cm. - ( Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 6.)
Bibliogr.: p. 255-256. és a jegyzetekben
ISBN 963-502-750-8 fűzött
vidék; helyi társadalom; szociális ellátórendszer


360 H 95
  Humán reform / szerk. Levendel László és Zelnik József. - Bp. : KIV, 1989. - 82 p. ; 29 cm
Tanulmányok
ISBN 963 02 6758 6 fűzött
humanizálás; szociálpolitika; családsegítés


I-890
Illés Iván
  Gondolatok az átmeneti időszak szociálpolitikájáról / Illés Iván. - Bp. : [s.n.], 1990. - 39, [6] fol. ; 29 cm
Soksz. - Kéziratként
szociálpolitika


360 I 61
  International public policy sourcebook : Vol. 1., Health and social welfare / ed. by Jack Paul DeSario. - New York ; Westport, CT ; London : Greenwood Press, 1989. - xiv, 344 p. ; 25 cm
Címford.: A társadalompolitika nemzetközi forrásgyűjteménye : 1. köt., Egészségügy és szociálpolitika. - Bibliogr. a fejezetek végén és p. 331-336.
ISBN 0 313 24907 5 v.
egészségügy; egészségpolitika; szociálpolitika; népjólét; Kanada; Német Szövetségi Köztársaság; Franciaország; Japán; Svédország; Nagy-Britannia; Izrael; Amerikai Egyesült Államok; kézikönyv


364 K 13
Kálmán Zsófia
  A Taigetosztól az esélyegyenlőségig / Kálmán Zsófia, Könczei György ; [fotó Perlényi Zsuzsa] ; [graf. Princz László]. - Budapest : Osiris, 2002. - 557 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 527-543.
ISBN 963-389-311-9 kötött
fogyatékosok; testi fogyatékosok; esélyegyenlőség; szociális ellátás


I-451
Medvene, Louis J.
  An organizational theory of self-help groups / by Louis J. Medvene == Social Policy. 15. vol. 3. no. 1985. p. 35-36.
Címford.: Önsegélyező csoportok szervezésének elmélete. - Fmás. (2 fol.)
szociális gondozás; alkoholizmus; önsegítő csoport


613.86 M 53
  Mentálhigiéne / [vál. és szerk. H. Kovács Éva]. - Bp. : OKK Módszertani Int., [1988]. - 137 p. ; 20 p.
Szöveggyűjtemény
ISBN 963 651 311 2 fűzött
mentálhigiéné; családgondozás; közművelődés


I-852
Morvayné Bajai Zsuzsanna
  A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elképzelései, javaslatai a szociálpolitika fejlesztéséhez [Kézirat] : Munkaanyag / [összeáll. Morvayné Bajai Zsuzsanna]. - Bp. : Nagycsaládosok Orsz. Egyes., 1988. - 29 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
szociálpolitika


362 M 97
Müller, C. Wolfgang
  Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá? : A szociális munka módszertanának története, 1882-1945 / C. Wolfgang Müller. - [Bp.] : T-Twins, 1992. - 149, [2] p. ; 21 cm
Eredeti cím: Wie Helfen zum Berug worde. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7977-22-8 fűzött
szociális munka; szociális gondozás; történet


364.4 N 73
  Nevelési tanácsadás és utógondozás : Tanulmánygyűjtemény / összeáll. Majláth György. - 6. változatlan kiad. - Bp. : Tankvk., 1985. - 601 p. : ill. ; 24 cm
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete. J 12-68
Fűzött
szociális gondozás; nevelési tanácsadás; gyermekpszichológia; pszichoterápia


I-836
  [Rehabilitációs segédanyag]. - Közművelődési Információs Vállalat ; 1990. - 76 fol. ; 29 cm
A fordítás eredetijének adatai ismeretlenek
rehabilitáció; betegség; munkaterápia


I-452
Riessman, Frank
  New dimensions in self-help / by Frank Riessman == Social Policy. 15. vol. 3. no. 1985. p. 2-5.
Címford.: Az önsegély új dimenziói. - Fmás. (4 fol.)
önsegítő csoport; deviancia


I-820
  A rokkantsági segély mint a rehabilitáció akadálya [Fordítás] / Sybil R. Better. - Közművelődési Információs Intézet ; 1989. - 28 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai ismeretlenek
testi fogyatékosok; rehabilitáció


368 S 82
  Soziale Sicherung am Scheideweg / von Lothar Ulsamer. - Esslingen : Perspektiven, 1985. - 47 p. : ill. ; 28 cm. - (Perspektiven, ISSN 0171-3183 ; 29.)
Címford.: Társadalombiztosítás válaszúton
ISBN 3 922241 15 8 fűzött
társadalombiztosítás


364 Sz 56
Széman Zsuzsa
  Halak és hálók : Kapcsolatok a helyi szociálpolitikában / Széman Zsuzsa, Harsányi László. - Budapest : Nonprofit Kutatócsoport : MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1999. - 185 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 8.)
Bibliogr.: p. 171-184.
ISBN 963-8139-04-8 fűzött
szociálpolitika; nonprofit szervezetek


I-221
  Szemelvények a mentálhigéniás konzultáció szakirodalmából / [szerk.] Telkes József. - Bp. : OPI, 1985. - 40 p. ; 29 cm. - (Nézőpontok : Források, fordítások, elfeledett írások, ISSN 0237-0751 ; 11.)
Tart.: Szociális problémák megoldását célzó programok létrehozása és elterjesztése / Ellis L. Gesten, Roger P. Weissberg. Hogyan dolgoztam együtt elemi iskolai vezetőkkel és pedagógusokkal? / Ruth G. Newman, Claire Bloomberg
ISBN 963 681 923 8 fűzött
mentálhigiéné


360 Sz 86
  Szociális helyzet az Európai Unióban, 2001 / Eurostat, Európai Bizottság Foglalkoztatás- és Szociálisügyi Főigazgatóság ; [ford. Varga-Haszonits István]. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 143 p. : ill. ; 30 cm
Eredeti cím: The social situation in the European Union, 2001
ISBN 963-9494-21-6 fűzött
szociálpolitika; statisztika; Európai Unió


362 Sz 86
  Szociálpedagógia : Szöveggyűjtemény / szerk., [vál. és a bev. tanulmányt írta] Kozma Tamás, Tomasz Gábor ; [ford. Csőregh László et al.]. - Bp. : Osiris : Educatio, 2000. - 416 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-687-3 kötött
szociálpedagógia; kézikönyv


360 Sz 86
  Szociálpolitika ma és holnap / [szerk. Ferge Zsuzsa, Várnai Györgyi]. - [Bp.] : Kossuth, 1987. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 963 09 3182 6 fűzött
szociálpolitika; Magyarország


364.4 T 28
  Tanulmányok a családvédelemről : A korszerű társadalom-orvoslás gondjai / [ford., összeáll., jegyzetekkel ellátta Lakatos Mária]. - [Bp.] : KII, 1987. - 69 p. ; 30 cm
Módszertani füzet
Fűzött
családvédelem; alkoholizmus; orvostudomány


I-818
  Társadalombiztosítás Nagy-Britanniában [Fordítás]. - Közművelődési Információs Intézet ; 1989. - 42 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai ismeretlenek
társadalombiztosítás; Nagy-Britannia


I-889
Zombori Gyula
  Egy lehetséges szociálpolitika alapvonalai / Zombori Gyula. - Bp. : [s.n.], 1990. - 28 fol. ; 29 cm
Soksz.
szociálpolitika


vissza