355/359 Hadtudomány


355 A 52
Amaczi Viktor
  A világ hadseregei / Amaczi Viktor, Bombay László, Héjja István. - Budapest : Zrínyi, [1993]. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-346.
ISBN 963-327-205-X fűzött
hadsereg; kézikönyv


357 B 32
Barcy Zoltán
  Magyar huszárok / [írta] Barcy Zoltán ; [rajz.] Somogyi Győző. - Budapest : Móra , 1987. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963 11 5258 8 kötött
hadsereg; huszárság; történelem; Magyarország


355 B 32
Barcy Zoltán
  A szabadságharc hadserege : 1848/49 katonai szervezete, egyenruhái és fegyverzete / [írta] Barcy Zoltán ; [rajz] Somogyi győző ; az előszót Katona Tamás írta. - [Budapest] : Corvina, 1986. - 247 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 13 1875 3 kötött
történelem; hadsereg; történet; Magyarország


355 D 58
Deudney, Daniel
  Whole Earth security : a geopolitics of peace / Daniel Deudney. - Washington : Worldwatch Institute, 1983. - 93 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 55.)
Címford.: A földkerekség biztonsága : A béke geopolitikája
ISBN 0 916468 54 2 fűzött
biztonságpolitika; fegyverkezés; hadügy; geopolitika


I-097
  A fegyverkezési verseny már a világűrbe is betört [Fordítás] = The arms race invades space. - Népművelési Intézet ; s. d (In: New Age. 8. vol. 6. no. 1983. p. 10.). - 1 fol. ; 29 cm
űrfegyverkezés


355 G 15
Gabriel, Richard A.
  Military incompetence : Why the American military doesn't win / Richard A. Gabriel. - 4. print. - New York : Noonday, 1988. - xii, 207 p. ; 23 cm
Címford.: Katonai illetéktelenség : Miért nem győz az amerikai hadsereg?
ISBN 0 374 52137 9 fűzött
politika; hadsereg; Amerikai Egyesült Államok


355 G 64
Griffin, Susan
  A chorus of stones : The private life of war / Susan Griffin. - New York, NY [etc.] : Anchor Books, 1993. - ix, 363 p. ; 21 cm
Címford.: Kövek kórusa : Magánélet háborúban
ISBN 0-385-41885-X fűzött
háború; erőszak; pszichológia


355 H 10
  Hadtudományi lexikon / főszerk. Szabó József. - Budapest : M. Hadtudományi Társ. , 1995. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-04-5226-X kötött
hadtudomány; lexikon
A-L. - XVI, 842 p.
ISBN 963-04-5227-8
M-Zs. - p. 843-1584. p.
ISBN 963-04-5228-6


355 J 95
Julier Ferenc
  Magyar hadvezérek / írta Julier Ferenc ; [a kísérő tanulmányt Vargyai Gyula ... írta]. - Utánny. - Budapest : Aqua, [1996]. - 486 p. : ill., térk. ; 18 cm
Az 1930-ban Budapesten, a Stádium kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-602-638-6 fűzött
háború; történet; Magyarország


355 K 27
  Katonai lexikon / főszerk. Damó László ; [szerk. Bombay László, Csonka György]. - Budapest : Zrínyi, 1985. - 620 p. ; 21 cm
ISBN 963 326 178 3 kötött
hadtudomány; lexikon


355 K 41
  Kernwaffen und Rüstungskontrolle : Ein interdiszciplinäres Studienbuch / Hrsg. Hans Günter Brauch ; mit einem Vorwort von Egon Bahr. - Opladen : Westdeutscher Verlag, 1984. - 511 p. ; 19 cm
Címford.: Atomfegyverzet és fegyverkezésellenőrzés : Interdiszciplináris tanulmánykötet
ISBN 3 531 11647 9 fűzött
atomfegyver; leszerelés


355 M 16
  Magyarország a második világháborúban : Lexikon A-Zs / főszerk. Sipos Péter ; szerk. Ravasz István ; [közread. a] Magyar Hadtudományi Társaság. - Budapest : MHTT : Petit Real, 1996. - 584 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 576-580.
ISBN 963-85411-5-6 kötött
háború; történet; Magyarország; lexikon


355 M 16
  Magyarország hadtörténete : Két kötetben / főszerk. Liptai Ervin ; [közr. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : Zrínyi, 1984-1985. - 2 db ; 29 cm
ISBN 963-326-335-2
1., A honfoglalástól a kiegyezésig / szerk. Borus József. - 1984. - 670 p., [176] t., [9] t.fol. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 617-627.
ISBN 963-326-320-8
háború; történet; Magyarország


355 M 16
  Magyarország hadtörténete : Két kötetben / főszerk. Liptai Ervin ; [közr. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : Zrínyi, 1984-1985. - 2 db ; 29 cm
ISBN 963 326 335 2
2., A kiegyezéstől napjainkig / szerk. Tóth Sándor. - 1985. - 657 p., [202] t., [11] t.fol. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 613-624.
ISBN 963 326 332 8
háború; történet; Magyarország


355 M 33
Markó Árpád
  Magyarország hadtörténete / Markó Árpád ; [az utószó Tóth Gyula és Vargyai Gyula munkája]. - Repr. kiad. - Budapest : Aqua, 1994. - 296 p., [3] t.fol. : ill., térk. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Orsz. Közokt. Tcs., 1943
ISBN 963-602-595-9 fűzött
hadtörténet; Magyarország; kézikönyv


355 N 23
  Nagy képes millenniumi hadtörténet : 1000 év a hadak útján / szerk. Rácz Árpád ; [az illusztrációkat vál. Basics Beatrix et al.] ; [dotó Gottl Egon és Képessy Bence]. - Budapest : Rubicon ; [Debrecen] : Aquila, 2000. - 440 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-679-133-3 kötött
háború; hadsereg; történet; történelem; Magyarország; kézikönyv


I-098
  A nagy vita [Ismertetés] : Befagyasztani vagy nem befagyasztani = The great dabate : To freeze or not to freeze / Phyllis Schafly [et al.]. - Népművelési Intézet ; s. d. (In: New Age. 8. vol. 6. no. 1983. p. 32-37.). - 6 fol. ; 29 cm
atomfegyver; leszerelés


355 P 73
Plohn József
  Negyvennyolcas honvédportrék / Plohn József ; [az utószót írta és összeáll. Dömötör János]. - Budapest : Zrínyi, 1992. - 175 p. : ill. ; 29 cm
Fotóalbum. - Az előszót Szabad György írta
ISBN 963 327 164 9 kötött
honvédek; Magyarország; fényképgyűjtemény


355 S 44
Seaborg, Glenn T.
  Stemming the tide : Arms control in the Johnson years / by Glenn T. Seaborg with Benjamin S. Loeb. - Lexington, MA : Lexington Books, 1987. - xxi, 495 p., [8] t.fol. : ill.
Címford.: Gát az áradat elé : A fegyverkezés ellenőrzése a Johnson-korszakban
ISBN 0 669 13105 9 kötött
politika; atomfegyver; Johnson, Lyndon Baines; Amerikai Egyesült Államok


050 T 43
  Tények könyve : NATO / szerk. Kereszty András ; a szerkesztésben közrem. Szentesi György ; ... készítői Amaczi Viktor [et al.]. - Budapest : Greger-Delacroix, 1997. - 507 p. : ill. ; 21 cm
A kézirat lezárva: 1997. okt. 16.. - Bibliogr.: p. 507.
ISBN 963-85811-0-7 ISSN 0238-3748 fűzött
NATO; hadsereg; Magyarország; North Atlantic Treaty Organization; kézikönyv


355 V 26
  Válogatás a magyar hadügy írásaiból / [vál. és szerk. Kocsis Bernát]. - Budapest : Zrínyi, 1986. - 683 p. ; 20 cm
Szemelvények
ISBN 963 326 962 8 kötött
hadsereg; hadtudomány; történelem; Magyarország


I-830
  War, the arts and ideas / [prepared by Henry Cowper et al.]. - [S.l.] : Open University Press, [s.d.]. - 137 p. ; 29 cm. - (War and society ; 9.)
Címford.: Háború, művészetek és eszmék. - Fmás. - Az eredeti mű adatai hiányosak
háború; művészet


355 W 78
Winkler Gusztáv
  Az európai kultúrkör hadművészete a kezdetektől a magyar honfoglalásig / Winkler Gusztáv. - [Budapest] : Sygnatura, 1993. - 158 p., [4] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 150-152.
ISBN 963-8208-12-0 fűzött
háború; történet


vissza