350 Államigazgatás. Közigazgatás


352 B 45
Beke Pál
  Közjogi kiskáté / Beke Pál. - Budapest : Közösségszolgálat Alapítvány, 1998 . - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-5244-3 fűzött
önkormányzat; közigazgatás; helyi igazgatás


681.3 B 97
Burszán Judit
  Ügyintézés elektronikus úton / Burszán Judit. - Budapest : FKH : Főpolgármesteri Hiv. : Főv. Jegyzők Egyes., 2005. - 28 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ket a gyakorlatban, ISSN 1787-0844 ; 1.)
Fűzött
elektronikus szolgáltatás; ügyvitel; önkormányzat; igazgatás


I-769/16
Davison, Stuart
  Minden hatalmat a közösségnek! [Fordítás] = All power to the community / Stuart Davison. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 91-93.). - fol. 46-48. ; 29 cm
alternatívák; közösség; közigazgatás


352 E 96
  EU-integráció - önkormányzatok / [szerk. Csefkó Ferenc]. - Budapest : Önkormányzati Szövetségek Tanácsa, 1998- . - 24 cm
ISBN 963-03-5464-0
1. - 1998. - 268 p.
ISBN 963-03-5465-9
önkormányzat; Európai Unió; jogharmonizáció


350 G 55
  Governing in an information society / Steven A. Rosell et al. - Montreal : Institute for Research on Public Policy, 1992. - xvi, 167 p. ; 23 cm
Címford.: Kormányzás egy információs társadalomban
ISBN 0-88645-147-7 fűzött
információs társadalom; politikai vezetés; kormány; Kanada


352 H 59
  Helyi önkormányzatok Közép-Kelet Európában és a Független Államok Közösségében : (Leíró jellegű tanulmányok gyűjteménye) / [szerk. Kovács Katalin] ; [... ford. Andor Eszter]. - Budapest : Önkormányzati és Közszolgálati Intézet, 1994. - 234 p. ; 29 cm
ISBN 963-04-4606-5 fűzött
közigazgatás; önkormányzat; helyi igazgatás; Közép-Európa; Kelet-Európa


I-847
Katus József
  A kormányzati tájékoztatás Hollandiában / J. Katus. - [S.l.] : [s.n.], 1984?. - 31 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
államigazgatás; tájékoztatás; Hollandia


350 K 57
Kiss Tamás, T.
  Fordulatok, folyamatok : Fejezetek a magyarországi kormányok kultúrpolitikáiról, 1867-2000 / T. Kiss Tamás. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 187 p. : ill. ; 24 cm + 1 db CD-ROM
Bibliogr.: p. 176-179. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9336-84-X fűzött
művelődéspolitika; Magyarország


350 K 57
Kiss Tamás, T.
  A magyarországi kulturális minisztériumokról, 1867-1993 / T. Kiss Tamás. - Budapest : Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 1993. - 600 p. : ill. ; 28 cm + mell.
Bibliogr.: p. 547-555.
ISBN 963-7580-08-5 fűzött
minisztérium; művelődéspolitika; Magyarország; kézikönyv


350 M 14
  A magyar állam szervei, 1944-1950 / [kész. az Új Magyar Központi Levéltárban...] ; [szerkbiz. Vörös Károly et al.]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1985. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963 221 437 4 [!ISBN 963 221 440 4] kötött
államigazgatás; történet; Magyarország; lexikon
[1.], A - M. - 500 p.
ISBN 963 221 439 0
[2.], N - Z. - p.507-857.
ISBN 963 221 440 4


350 M 14
  Magyar közigazgatási jog : Különös rész : Európai Uniós kitekintéssel / szerk. Ficzere Lajos, Forgács Imre. - Budapest : Osiris, 2001. - 459 p. ; 25 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508) . (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Lezárva: 1999. július 1.
ISBN 963-379-716-0 kötött
közigazgatás; jog; Magyarország


350 M 19
  A mai magyar közigazgatás / szerk. Mártonffy Károly. - Budapest : Állami ny., 1936. - VII, 850 p. ; 29 cm. - (A korszerű közszolgálat útja ; 2.)
Kötött
közigazgatás; Magyarország


I-032
Paczolay Péter
  Az önkormányzat elméleti-történeti előzményei / Paczolay Péter. - Budapest : NI, 1984. - 22 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
önigazgatás; politikai hatalom


350 P 38
Parkinson, Cyril Northcote
  Parkinson törvénye vagy Az érvényesülés iskolája / C. Northcote Parkinson. - 4. kiad. - Budapest : Minerva, 1985. - 170 p. : ill. ; 19 cm
Eredeti cím: Parkinson's law
ISBN 963 223 336 0 kötött
bürokrácia


I-201/1-2
Schmidhäusler, Fritz J.
  Kommunális adatfeldolgozás [Fordítás] : Aktuális adatok, több szolgáltatás a polgároknak = Kommunale Datenverarbeitung : Aktuelle Daten, mehr Service für den Bürger / Fritz J. Schmidhäusler. - Közművelődési Információs Intézet ; Galambos Miklós ; 1985 (In: Office Management. 1984. 3. no. p. 226, 228.). - 7 fol. ; 29 cm
közhasznú információ; közigazgatás


350 S 64
Sipos András
  Várospolitika és városigazgatás Budapesten, 1890-1914 / Sipos András. - [Budapest] : Budapest Főváros Levéltára, [1996]. - 276 p. : ill. ; 22 cm. - (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949)
Bibliogr.: p. 261-276.
ISBN 963-7323-09-0 fűzött
várospolitika; Budapest


I-040
Takács Péter
  Az önkormányzat történeti tradíciói / Takács Péter. - Budapest : NI, 1984. - 17 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
önigazgatás


711.4 T 28
  A tanyai közigazgatás rendezése / szerk. Alsó László, Benisch Artúr, Mártonffy Károly. - Budapest : Állami ny., 1937. - 125 p., 14 t. : ill., térk. ; 29 cm. - (A korszerű közszolgálat útja ; 3.)
Kötött
tanya; közigazgatás; Magyarország


350 T 41
  Települési önkormányzatok adattára : [1998-2002] / [főszerk. Kasza Sándor] ; [adattár szerk. Bacsa Tibor]. - Budapest : CEBA K., 2000. - 396 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarország kézikönyvtára, ISSN 1585-5953)
ISBN 963-9089-61-3 fűzött
önkormányzat; település; Magyarország; adattár


333 T 47
  Területfejlesztés és közigazgatás-szervezés : Megye, régió, kistérség / [összeáll. Horváth Gyula és Pálné Kovács Ilona]. - Budapest : MTA, 2000. - 245 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos alapozása, ISSN 1419-3507)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-154-5 fűzött
közigazgatás; területfejlesztés


vissza