323.1 Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Határon túli magyarok


323.1 A 17
Ács Zoltán
  Nemzetiségek a történelmi Magyarországon / Ács Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 329 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 323-[330].
ISBN 963 09 2835 3 kötött
nemzetiségek; nemzetiségi kérdés; történet; kézikönyv


323 A 81
Arday Lajos
  Adatok, tények a magyarországi nemzetiségekről / Arday Lajos, Hlavik György . - [Budapest] : Kossuth, 1988. - 76 p. : ill., térk. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 73-[77].
ISBN 963 09 3329 2 fűzött
nemzetiségi kérdés; Magyarország


323.1 A 81
Arday Lajos
  Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában / Arday Lajos. - Budapest : BIP, 2002. - 387 p., [2] t.fol. : ill., térkép ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86244-3-4 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Horvátország; Jugoszlávia; kézikönyv


323.1 B 14
Bakó Ferenc
  Kanadai magyarok / Bakó Ferenc. - Budapest : Gondolat, 1988. - 319 p., [16] t. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 303-305. és a jegyzetekben
ISBN 963 282 091 6 fűzött
emigráció; külföldi magyarok; magyar néprajz; Kanada


I-837
Bakos István
  Javaslat a szomszédos országokban élő magyarság újjáéledésének szervezett támogatására / Bakos István ; Művelődési Minisztérium Felsőoktatási és Kutatási Főosztály. - Budapest : MM, 1990. - 9, 5, 5 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
külföldi magyarok; oktatás; tervezet; Csehszlovákia; Románia; Jugoszlávia; Szovjetunió


323.1 B 24
Balogh Artúr
  A kisebbségek nemzetközi védelme : A kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján / Balogh Artúr ; [a szöveget gond. Hatházy Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Csíkszereda : Kájoni, 1997. - 239 p. ; 23 cm. - (Magyar kisebbség könyvtára)
Eredeti kiadása: Berlin : Ludwif Voggenreiter Verl., 1928. - Varga Attila bevezető tanulmányával
ISBN 973-96792-1-2 fűzött
kisebbségek; jog


323.1 B 33
Bárdi Nándor
  Tény és való : A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete : Problémakatalógus / Bárdi Nándor. - Pozsony : Kalligram, 2004. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 80-7149-589-1 fűzött
határon túli magyarság; külpolitika; nemzetiségi kérdés; Magyarország


323.1 B 46
Bence Lajos
  Írott szóval a megmaradásért : A szlovéniai magyarság 70 éve / Bence Lajos . - Lendava : Hazánk ; Győr, 1994. - 148 p., [20] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 135-146.
ISBN 963-7586-29-6 fűzött
külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés; magyar irodalom; történet; Szlovénia; kézikönyv


323.1 B 55
Béri-Lichtner János
  Együttélés : A zsidóság szerepe Magyarország legújabbkori történetében 1790-1918 / Béri-Lichtner János. - Budapest : Argumentum, 1995. - 412 p. ; 21 cm
ISBN 963-7719-89-X fűzött
zsidóság; történelem; Magyarország


010 V 66
  A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája, 1918-2000 / összeáll. Végh László ; [mtársak Varga Márta, Bugár Beáta]. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2000. - 2 db ; 20 cm. - (Miscaellanea bibliothecae hungaricae ; 5-6.)
Fűzött
könyvkiadás; külföldi magyarok; Csehszlovákia; bibliográfia
1. köt. - 415 p.
ISBN 80-8062-085-7
2. köt. - p. 416-817.
ISBN 80-8062-086-5


323.1 B 65
Bíró Gáspár
  Az identitásválasztás szabadsága / Bíró Gáspár. - Budapest : Osiris-Századvég, 1995. - 289 p. ; 20 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr.: p. 275-281. és a jegyzetekben
ISBN 963-8384-99-9 fűzött
jog; kisebbségek


I-845
Bíró Zoltán
  A magyarok és Európa / Bíró Zoltán, Keresztes Sándor, Szesztay András. - Budapest : [s.n.], 1987. - 11 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
nemzet; magyarság


301 B 72
Bodó Barna
  Szórvány és nyelvhatár : Tanulmányok / Bodó Barna. - Budapest : Lucidus, 2009. - 247 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9465-55-8 fűzött
határon túli magyarság; szórványmagyarság; kisebbség; szociológia; Erdély


325.25 B 78
Borbándi Gyula
  A magyar emigráció életrajza, 1945-1985 / Borbándi Gyula. - Budapest : Európa, 1989. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963 07 5022 8 fűzött
emigráció; külföldi magyarok
1. köt. - 520 p. Bibliogr. a jegyzetekben: p. 501-[521].
ISBN 963 07 5023 6
2. köt. - 328 p. Bibliogr. a jegyzetekben: p. 261-275.
ISBN 963 07 5024 4


323.1 B 83
Botlik József
  Eltévedt mezsgyekövek : Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez, 1918-1993 / Botlik József, Csorba Béla, Dudás Károly. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány : Új Mandátum, 1994. - II, 343 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7476-22-9 fűzött
külföldi magyarság; nemzetiségi kérdés; Jugoszlávia; kézikönyv


323.1 C 12
Carp, Matatias
  Holocaust Romániában : Tények és dokumentumok a romániai zsidók pusztulásáról, 1940-1944 / Matatias Carp ; [vál., ford. és az előszót írta Takács Ferenc]. - [Budapest] : Primor, [1993]. - 289 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Cartea neagra suferintele evreilor din Romania, 1940-1944
ISBN 963 8412 00 3 fűzött
antiszemitizmus; holocaust; Románia


323.1 C 18
Cholnoky Győző
  Állam és nemzet : Uralkodó nemzet- és nemzetiségpolitikai eszmék Magyarországon, 1920-1941 / Cholnoky Győző. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány, 1996. - 123 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8294-25-6 fűzött
nemzetiségi kérdés; történelem; külföldi magyarok; Magyarország


323.1 C 21
  Cigányok - művelődésük : Tanulmányok Hajdú-Bihar megyéből / [szerk. Francz Vilmos]. - Debrecen : Kölcsey Ferenc M.-V. Müv. Közp. és Ifj. Ház, 1986. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 963 01 6897 0 fűzött
cigányok művelődése; Hajdú-Bihar megye


323.1 C 21
  A cigányok Magyarországon / [összeáll. Kemény István "A roma népesség helyzete" címmel 1997. nov. 19-én rendezett konferencia előadásai alapján]. - Budapest : MTA, 1999. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 1.2., Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika. Az életmód, az életvitel, a kultúra, a tudat átalakulása, ISSN 1417-6467)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-084-0 fűzött
cigányság; Magyarország


323.1 C 38
  Csángó sorskérdések : Az újkígyósi tanácskozás előadásai, 1994. október 28-30. / [szerk. Halász Péter]. - Budapest : Lakatos D. Egyes., 1997. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Csángó füzetek, ISSN 1417-0736 ; 2.)
Rend. a Lakatos Demeter Egyesület
ISBN 963-04-8192-8 fűzött
csángók; néprajz; konferencia


323.1 C 38
  Csángósors : Moldvai csángók a változó időben / [szerk. Pozsony Ferenc]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, [1999]. - 293 p. : ill. ; 25 cm. - (A Magyarságkutatás könyvtára, ISSN 0865-3925 ; 23.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-03-8118-4 kötött
külföldi magyarok; csángók; Románia; Moldva


323.1 C 51
  A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története, 1918-1998 / [szerk. Tóth László, Filep Tamás Gusztáv]. - Budapest : Ister, 1998-2000. - 4 db ; 21 cm
ISBN 963-85870-0-8
külföldi magyarok; művelődés; történet; Csehszlovákia; kézikönyv
1., Történelem - demográfia és szociológia - nyelvhasználat és nyelvfejlődés - a mindennapok kultúrája - vallás és egyház / [a térképeket rajz. Sebők László]. - 1998. - 261 p. : ill., térkép
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-85870-1-6
2., Oktatásügy - közművelődés - sajtó, rádió, televízió. - 1998. - 430 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86870-8-3
3., Irodalom, tudomány, könyvkiadás, színház, képzőművészet, zene, tánc. - 1999. - 368 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-85953-2-9
4., Művelődéstörténeti kronológia - könyvészet - mutatók / [... a kronológiát, az ajánló bibliográfiát és a mutatótkat összeáll. Tóth László és Filep Tamás Gusztáv] ; [mtársak. Bugár Beáta et al.]. - 2000. - 367 p.
ISBN 963-9243-00-0


323.1 C 84
Csuka János
  A délvidéki magyarság története, 1918-1941 / Csuka János. - Budapest : Püski, 1995. - 499 p. ; 20 cm
ISBN 963-8256-52-4 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; történelem; Jugoszlávia


323.1
Demeter Zayzon Mária
  A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata : Honos népcsoportok és bevándorlók / Demeter Zayzon Mária. - Budapest : Szerző, 1994. - 192 p. : ill., részben térk. ; 24 cm + 1 térk.
Összefoglalás angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.: p. 146-151.
ISBN 963-450-526-0 fűzött
nemzetiségek; demográfia; szociológia; Budapest


323.1 D 67
Diósi Ágnes
  Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal / Diósi Ágnes. - Budapest : Pont, 2002. - 134 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 963-9312-59-2 fűzött
cigányság; Magyarország


323.1 D 79
Domonkos László
  Magyarok a Délvidéken / Domonkos László. - Budapest : Zrínyi, 1992. - 245 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 239-244.
ISBN 963 327 165 7 fűzött
külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés; Jugoszlávia


323.1 D 98
Dupcsik Csaba
  A magyarországi cigányság története : Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008 / Dupcsik Csaba. - Budapest : Osiris, 2009. - 362 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 337-360.
ISBN 978-963-276-035-3 kötött
cigányság; nemzettörténelem; Magyarország


323.1 E 19
Éger György
  A burgenlandi magyarság rövid története / Éger György ; [... az előszót írta Kósa László]. - Budapest : Anonymus, 1991. - 156 p., [3] t.fol. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 963 7966 04 8 fűzött
külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés; Ausztria; Burgenland


323.1 E 19
Éger György
  Régió, etnikum, vallás : Demográfiai és településtörténeti tanulmányok / Éger György. - Budapest : Anonymus, 1993. - 101 p. ; 19x28 cm + 6 térkép
ISBN 963 7966 09 9 fűzött
településtörténet; nemzetiségi kérdés; demográfia; Drávaszög; Nyugat-Magyarország; Gömör megye


323.1 I 15
  "Egy igaz történet részletekben..." : Cigány-magyar kapcsolatok határon innen és túl / [szerk. Demeter Zayzon Mária] ; [az utószót írta Székely András Bertalan] ; [kiad. a Budapest Kőbányai Önkormányzat]. - Budapest : Kőbányai Önkormányzat, [1994]. - 245 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 245.
ISBN 963-03-3806-8 fűzött
cigányok; szociográfia


323.1 E 26
  Egy más mellett élés : A magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról / [szerk. Gagyi József]. - Csíkszereda : Pro-Print, 1996. - 283 p. ; 21 cm. - (Helyzet könyvek)
ISBN 973-977734-0 fűzött
külföldi magyarok; interetnikus kapcsolatok; nemzetiségek; szociológia; Románia


323.1 E 40
  Elmentünk? : Székelyföldi életutak / [vál. és szerk. Bodó Julianna és Oláh Sándor] ; [közread. a] KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. - Csíkszereda : Pro-Print, 1996. - 260 p. ; 21 cm. - (Helyzet könyvek)
ISBN 973-97234-5-1 fűzött
külföldi magyarok; szociográfia; Románia


323.1 E 44
  Elvándorlók? : Vendégmunka és életforma a Székelyföldön / [szerk. Bodó Julianna] ; [közread. a] KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja . - Csíkszereda : Pro-Print, 1996. - 256 p. ; 21 cm. - (Helyzet könyvek)
ISBN 973-97223-7-7 fűzött
külföldi magyarok; szociológia; migráció; vendégmunkások; Románia; Székelyföld


323.1 E 68
  Erdély '95 : Szociológiai tanulmányok az erdélyi magyarságról / [Szabó Dávid et al.] ; [kutatásvezető Szántó János]. - Budapest : Kód, [1996]. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 963-04-7325-9 fűzött
szociológia; külföldi magyarok; Románia; Erdély


323.1 E 96
  Etnikumok enciklopédiája / [főszerk. Miranda Bruce-Mitford et al.] ; [szerk. Sally Baden et al.]. - [Budapest] : Kossuth, 1993. - 415 p. : ill., térk. ; 24 cm
Eredeti cím: World directory of minorities
ISBN 963 09 3620 8 kötött
kisebbségek; nemzetiségi kérdés; lexikon


323.1 F 10
Fábián Ernő
  Az értelem keresése / Fábián Ernő. - Budapest : Századvég, 1994. - 285 p. ; 20 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Tanulmányok. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8384-54-9 fűzött
nemzetiségi kérdés; Erdély


323.1 F 33
Fehér István
  Az utolsó percben : Magyarország nemzetiségei, 1945-1990 / Fehér István. - Budapest : Kossuth Kvk., 1993. - 344 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 283-[326].
ISBN 963 09 3663 1 fűzött
nemzetiségek; nemzetiségpolitika; nemzetiségi kérdés; Magyarország; kézikönyv


323.1 F 36
  Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből : Tanulmányok / szerk. Arday Lajos. - Budapest : Közép-Európa Int. : Teleki L. Alapítvány, 1994. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (Hungari extra Hungariam, ISSN 1216-853X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8105-18-6 fűzött
külföldi magyarok; történet; Horvátország


323.1 F 36
Fejős Zoltán
  A chicagói magyarok két nemzedéke, 1890-1940 : Az etnikai örökség megőzése és változása / Fejős Zoltán. - Budapest : Közép-Európa Int., 1993. - 299 p., [20] t. : ill. ; 23 cm. - (Hungari extra Hungariam, ISSN 1216-853X ; 1.)
Bibliogr.: p. 249-268.
ISBN 963 8105 13 5 fűzött
külföldi magyarok; magyarságtudomány; Amerikai Egyesült Államok


323.1 F 46
  Fényes tegnapunk : Tanulmányok a szocializmus korszakáról / [szerk. Bodó Julianna] ; [közread. a] KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja . - Csíkszereda : Pro-Print, 1998. - 222 p. ; 21 cm. - (Helyzet könyvek)
ISBN 973-9311-22-9 fűzött
külföldi magyarok; társadalom; politika; szociológia; Románia; Székelyföld


323.1 F 53
Ferkó Zoltán
  Zarándoklat a moldvai magyar miséért / [Ferkó Zoltán]. - Budapest : Szent Gellért K., 2007. - 145 p., [15] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-392-4 fűzött
csángók; határon túli magyarok; Moldva; Románia


323.1 F 77
Föglein Gizella
  Nemzetiség vagy kisebbség? : A magyarországi horvátok, németek, románok, szerbek, szlovákok és szlovének státusáról 1945-1993 : Forrásközlések, tanulmányok, cikkek / Föglein Gizella. - Budapest : Ister, 2000. - 151 p. ; 21 cm. - (Láthatár, ISSN 1419-0885)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85953-7-X fűzött
nemzetiségek; történet; Magyarország; kézikönyv


323.1 F 85
  Földönfutók : A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után / szerk. Cholnoky Győző. - Budapest : Lucidus, 2008. - 191 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-9465-48-0 fűzött
kisebbség; nemzetiségi kérdés; nemzetiségi tisztogatás; kitelepítés; lakosságcsere; migráció; állami terror; Kelet-Európa; Erdély; Felvidék; Románia; Csehszlovákia


325.25 F 91
Franka Tibor
  Most jöttem Erdélyből... / Franka Tibor. - [Budapest] : Láng, [1988]. - 133 p.. [19] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963 02 5733 5 fűzött
külföldi magyarok; menekültek; Erdély


323.1 F 99
Für Lajos
  Kisebbség és tudomány / Für Lajos. - Budapest : Magvető, 1989. - 242 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
ISBN 963 14 1522 8 fűzött
magyarságkutatás; külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés


323.1 G 37
Gereben Ferenc
  Identitás, kultúra, kisebbség : Felmérés a közép-európai magyar népesség körében / Gereben Ferenc. - Budapest : Osiris : MTA Kisebbségkut. Műhely, 1999. - 278 p. : ill. ; 20 cm. - (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában, ISSN 1585-6313 ; 1. [!2.])
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 223-227.
ISBN 963-379-804-3 fűzött
magyarságtudat; olvasáskutatás; művelődésszociológia; külföldi magyarok; Közép-Európa


301 G 37
Gereben Ferenc
  Vallásosság és nemzettudat : Vizsgálódások Erdélyben / Gereben Ferenc, Tomka Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Teleki L. Alapítvány : Corvinus, 2001. - 107 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9062-37-5 fűzött
vallásosság; nemzettudat; külföldi magyarok; Erdély


323.1 G 38
Gergely András, A.
  Kisebbség, etnikum, regionalizmus / A. Gergely András. - [Budapest] : MTA Politikatud. Int., 1997. - 175 p. ; 20 cm. - (Scientia humana : Politológia, ISSN 1216-531X)
Bibliogr.: p. 161-[176].
ISBN 963-8300-36-1 fűzött
kisebbségtudomány; politológia


323.1 G 46
Girasoli, Nicola
  A nemzeti kisebbségek fogalmáról / Nicola Girasoli ; [ford. Székely Dániel] . - Budapest : Akad. K., 1995. - 135 p. ; 20 cm
Eredeti cím: National minorities: who are they?. - Bibliogr.: p. 129-[136].
ISBN 963-05-6973-6 kötött
kisebbségtudomány; nemzetiségi kérdés


I-926
Glatz Ferenc
  A nemzetiségi és kisebbségi konfliktusok szabályozása Közép- és Kelet-Európában : Múlt, jelen, jövő / Glatz Ferenc. - Budapest : Europa Institut, 1992. - 62 fol. ; 29 cm
Fmás.
nemzetiségi kérdés; történelem; Közép-Európa; Kelet-Európa


323.1 G 69
Grúber Károly
  Európai identitások: régió, nemzet, integráció / Grúber Károly. - Budapest : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány : Osiris : BIP, 2002. - 245 p. ; 20 cm. - (Pro Minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86244-0-X fűzött
nemzet; nemzeti kisebbségek; regionalizmus


323.1 G 83
Gyivicsán Anna
  A magyarországi szlovákok / írta Gyivicsán Anna és Krupa András. - [Budapest] : Útmutató K., [1997]. - 128 p. : ill. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 16.)
ISBN 963-9001-20-1 fűzött
nemzetiségi kérdés; történet; szlovákok; néprajz; Magyarország; kézikönyv


323.1 G 85
Gyönyör József
  Államalkotó nemzetiségek : Tények és adatok a csehszlovákiai nemzetiségekről / Gyönyör József ; [az előszót írta Mihály Géza, Végh László] . - Bratislava : Madách ; Budapest : Gondolat, 1989. - 322 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 230-232.. - Magyar-csehszlovák közös kiad.
ISBN 80 7089 010 X kötött
demográfia; külföldi magyarság; nemzetiségi kérdés; Csehszlovákia


323.1 G 85
Gyönyör József
  Terhes örökség : A magyarság lélekszámának és sorsának alakulása Csehszlovákiában / Gyönyör József. - Pozsony : Madách-Posonium, 1994. - 384 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 374-378.
ISBN 80-7089-224-2 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; demográfia; Csehszlovákia


323.1 G 99
Gyurgyík László
  Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében / Gyurgyík László . - Pozsony : Kalligram, 2004. - 109, [38] p. ; 24 cm. - (Mercurius könyvek)
Bibliogr.: p. 94-99.
ISBN 80-7149-668-5 fűzött
asszimiláció; szociológia; külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés; Szlovákia


323.1 G 99
Gyurgyík László
  Magyar mérleg : A szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok tükrében / Gyurgyík László. - Pozsony : Kalligram, 1994. - 209 p. ; 24 cm. - (Mercurius könyvek)
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 80-7149-053-9 fűzött
népszámlálás; demográfia; külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés; Szlovákia


323.1 H 59
  Helykeresők? : Roma lakosság a Székelyföldön / [szerk. Bodó Julianna] ; [közread. a] KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. - Csíkszereda : Pro-Print, 2002. - 319 p. ; 21 cm. - (Helyzet könyvek)
ISBN 973-8568-00-0 fűzött
cigányság; társadalom; szociológia; Románia; Székelyföld


323.1 H 65
  Hét évtized a hazai zsidóság életében / [szerk. Lendvay L. Ferenc, Sohár Anikó, Horváth Pál]. - Budapest : MTA Filozófiai Int., 1990. - 2 db ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 7065 11 3 fűzött
zsidók; történet; Magyarország; kézikönyv
1. r. - 280 p., [1] t.fol. : ill. - (Vallástudományi tanulmányok, ISSN 0865-6509 ; 4.)
2. r. - 300 p. - (Vallástudományi tanulmányok, ISSN 0865-6509 ; 5.)


323.1 H 65
  Hetven év : A romániai magyarság története, 1919-1989 / szerk. Diószegi László, R. Süle Andrea. - Bp, : Magyarságkutató Int., 1990. - 157 p., [5] t.fol. : ill., részben színes térk. ; 24 cm. - (A Magyarságkutatás könyvtára, ISSN 0865-3925 ; 5.)
Bibliogr.: p. 131-157.
ISBN 963 8105 03 8 fűzött
külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés; Románia; kézikönyv


323.1 H 72
Hobsbawm, Eric J.
  A nacionalizmus kétszáz éve : Előadások / Eric J. Hobsbawm ; [ford. Baráth Katalin]. - [Budapest] : Maecenas, 1997. - 274 p. ; 20 cm. - (Maecenas kiskönyvtár, ISSN 1417-1473)
Eredeti cím: Nations and nationalism since 1780. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8469-67-6 fűzött
nacionalizmus; történelem; Európa


323.1 H 75
  Hogyan tovább a háború után? : A JMMT és a Magyar Szó tribünciklusának dokumentumai 1992/93 : [A vajdasági magyar szellemi élet kör-, kor- és kórképe, '92/93] / [szerk. Bosnyák István] ; [a bibliográfiát kész. Csapó Julianna]. - Újvidék : JMMT : M. Szó, 1993. - 280 p. ; 19 cm. - (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. Művelődés és helytörténet ; 3.)
Bibliogr.: p. 273-276,
ISBN 86-82043-21-1 fűzött
szellemi élet; Vajdaság


323.1 I 21
  Így élünk : Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön / [szerk. Bodó Julianna és Oláh Sándor] ; [közread. a] KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. - Csíkszereda : Pro-Print, 1997. - 180, [12] p. : ill. ; 21 cm. - (Helyzet könyvek)
ISBN 973-9311-04-0 fűzött
külföldi magyarok; szociográfia; szegénység; Románia


323.1 I 75
  Ismertetések a népesség vallási és kisebbségi/etnikai megoszlásának kérdéseivel foglalkozó szakirodalomból = Reviews from the literature on the issues of religional and minority/ethnical ditribution of the population / [szerk. Csahók István] ; [az ism. írta Csahók István, Szvitecz Zsuzsa]. - Budapest : KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 1995. - VIII, 87 p. ; 25 cm
ISBN 963-215-093-7 fűzött
nemzeti kisebbségek; vallási kisebbségek; statisztika; bibliográfia


323.1 J 17
Jakabffy Imre
  Magyarázat Közép-Európa nemzetiségi térképéhez 1942 / Jakabffy Imre ; [utószó, névmutató Sebők László]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány Könyvtára, 1994 . - 109 p. : ill. ; 20 cm + 1 térk. - (Kisebbségi adattár, ISSN 1218-0297 ; 3. )
Összefoglalás angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85166-3-1 fűzött
nemzetiségek; térkép; Közép-Európa


323.1 J 32
Janics Kálmán
  A hontalanság évei : A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után, 1945-1948 / Janics Kálmán ; Illyés Gyula előszavával. - Bratislava : Madách, 1992. - 325 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 80-7089-137-8 fűzött
külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés; Csehszlovákia


323.1 J 51
Jászi Oszkár
  A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés : Válogatás / Jászi Oszkár ; bev., vál. és jegyzetekkel ell. Litván György. - [Röv. kiad.]. - Budapest : Gondolat, 1986. - 315 p. ; 18 cm. - (Közös dolgaink, ISSN 0237-2487)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 668 4 fűzött
nemzetiségi kérdés


323.1 J 57
  Jelentések a határon túli magyar kisebbségekről : [Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia] / [vál. Magyar Bálint] ; [szerk. Miklós Tamás]. - Budapest : ELTE : MKKE, 1988. - 343 p. : ill. ; 22 cm + 1 térk. (28x42 cm). - (Medvetánc könyvek, ISSN 0864-7437)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 462 414 6 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Csehszlovákia; Szovjetunió; Románia; Jugoszlávia; kézikönyv


323.1 J 73
Joó Rudolf
  Etnikumok és regionalizmus / Joó Rudolf. - Budapest : Gondolat, 1988. - 222, [7] p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 282 001 0 fűzött
nemzetiségi kérdés; Nyugat-Európa


323.1 K 22
  A kárpát-medencei magyar kisebbségi kérdés a harmadik évezred küszöbén / szerk. és az előszót írta C. Tóth János. - Salgótarján : Nógrád M. Tud Ismeretterjesztő Egyes. : Humanitas Stúdió, 2001. - 150 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-412-443-7 fűzött
demográfia; külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés; történelem; Kárpát-medence ; Magyarország


323.1 K 27
Katona Magda
  A közép-ázsiai etnikai konfliktusok történetéhez / írta Katona Magda. - Budapest : Magyar Russzisztikai Int. : ELTE Russzisztikai Közp., [1997]. - 156 p. ; 20 cm. - (Poszt szovjet füzetek, ISSN 1416-8839 ; 13.)
Bibliogr.: p. 133-148.
ISBN 963-7730-18-4 fűzött
demográfia; történelem; iszlám; nemzetiségi kérdés; Közép-Ázsia; Szovjetunió; kézikönyv


323.1 K 28
Kazai Magdolna
  Magyar Kisebbség, 1922-1942 : Repertórium / összeáll. Kazai Magdolna ; [kész. a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában]. - Szeged : Scriptum, 1993. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-8335-04-1 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; folyóirat; Románia; repertórium
Törzsanyag. - 420 p.
ISBN 963-481-920-6
Személy- és helynevek analitikus mutatója. - 303 p.
ISBN 963-481-921-4


323.1 K 44
  Kettős elnyomásban : Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság helyzetéről és jogvédelméről 1978-1989 / összeáll. Duray Miklós. - 2. bőv. kiad. - Pozsony : Madách-Posonium, 1993. - 589 p. ; 21 cm
ISBN 80-7089-212-9 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Szlovákia


323.1 K 46
  Kinder zwischen zwei Kulturen : Probleme der Integration und Förderung ausländischer Kinder / [Hrsg.] Egbert Jancke ; Red. und Gest. Andrea Scherer, Uwe Franke. - Bonn : Verband Bildung und Erziehung, 1979. - 140 p. ; 21 cm
Címford.: Gyermekek két kultúra között. - Tanulmányok
Fűzött
etnikai kisebbségek; gyermekek; Német Szövetségi Köztársaság


323.1 K 49
  Kisebbségi magyar közösségek 20. században / szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László ; [térképek Sebők László]. - Budapest : Gondolat : MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008. - 508 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 447-469. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-963-082-0 kötött
nemzettörténelem; nemzetiségi kérdés; kisebbségek; határon túli magyarság; Kárpát-medence; kézikönyv


323.1 K 53
Kiss Ferenc
  A Zala megyei horvát értelmiség helyzete, szerepe a kultúra ápolásában = Stanje i uloga hrvatske inteligencije u njegovanju kulture u zupanji Zali / Kiss Ferenc. - Zalaegerszeg : MMIK, 1987. - 56, 65 p., [9] t.fol. ; 29 cm
Fűzött
nemzetiségi közművelődés; horvátok; értelmiség; művelődésszociológia; Zala megye


323.1 K 53
Kiss Gy. Csaba
  Közép-Európa, nemzetek, kisebbségek : Esszék, tanulmányok, cikkek / Kiss Gy. Csaba. - Budapest : Pesti Szalon, 1993. - 326 p. ; 18 cm
ISBN 963-8340-00-2 fűzött
nemzet; nemzetiség; Közép-Európa; Magyarország


323.1 K 62
Kocsis Károly
  Elcsatoltak : Magyarok a szomszéd államokban / Kocsis Károly. - [Budapest] : TIT Budapest Szerv., 1990. - 117 p., [2] t.fol. : ill., térk. ; 20 cm. - (ÉT könyvek, ISSN 0866-1197)
Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 963 412 392 9 fűzött
külföldi magyarság; demográfia


323.1 K 62
Kocsis Károly
  Az etnikai konfliktusok történeti-földrajzi háttere a volt Jugoszlávia területén / Kocsis Károly. - Budapest : Teleki László Alap., 1993. - 60 p., [20] t.fol. : ill., térképek ; 24 cm
Borítócím: Jugoszlávia : Egy felrobbant etnikai mozaik esete
ISBN 963 04 2855 5 ISSN 0865-3925 fűzött
nemzetiségi kérdése; demográfia; Jugoszlávia


323.1 K 62
Kocsis Károly
  Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióban : 1989-2002 / Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik. - Budapest : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2006. - 197 p. : ill., térképek ; 24 cm + 1 CD. - (Elmélet - módszer - gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 61.)
Bibliogr.: p. 149-153.
ISBN 963-9545-10-4 fűzött
nemzetiségek; földrajz; külföldi magyarok; Kárpát-medence; Szlovákia; Kárpátalja; Erdély; Vajdaság; Horvátország; Muravidék; Őrvidék


323.1 K 68
  Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában : Technikák és hagyományok / [szerk. Bárdi Nándor]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2000. - 279 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-4244-4 kötött
nemzeti kisebbségek; konliktus; konferencia; Közép-Európa


323.1 K 86
Kozár Mária
  A magyarországi szlovének / [írta Kozár Mária]. - [Budapest] : Press Publica, 2003. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 56.)
Bibliogr.: p. 128. - A borítófedélen téves szerzőségi adatként: írta Mukics Mária
ISBN 963-9001-83-X fűzött
kisebbségek; szlovének; Magyarország


323.1 K 91
Köteles Pál
  Magyarság - európaiság / Köteles Pál. - Budapest : Magvető, 1993. - 301 p. ; 19 cm
ISBN 963 14 1896 0 fűzött
történelem; külföldi magyarok; magyarságtudat; Erdély


323.1 K 91
Kővágó László
  Nemzetiségek a mai Magyarországon / Kővágó László. - [Budapest] : Kossuth, 1981. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 963 09 1787 4 fűzött
nemzetiségek; Magyarország


323.1 L 76
  Lokális világok : Együttélés a Kárpát-medencében / szerk. Bakó Boglárka. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2003. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr.: p. 377-383. és a jegyzetekben
ISBN 963-508-387-4 fűzött
kisebbségek; Kárpát-medence


323.1 M 14
  A magyar állam és a nemzetiségek : A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai, 1848-1993 / [főszerk. Balogh Sándor] ; [szerk. Sipos Levente] ; [vál. és a jegyzeteket kész. Kardos József et al.]. - Budapest : Napvilág, 2002. - 759 p. ; 25 cm
ISBN 963-9082-95-3 kötött
nemzetiségek; politika; nemzetiségi politika; Magyarország; kézikönyv


323.1 M 16
  Magyarnak lenni / [szerk. Bokor Pál és Tábori András]. - Budapest : Zrínyi ny., 1988. - 252 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar Hírlap könyvek)
ISBN 963 02 5781 5 fűzött
külföldi magyarok


323.1 M 16
  Magyarok kisebbségben és szórványban : A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919-1944 / főszerk. Romsics Ignác ; szerk. Bán D. András [et al.] ; [a mut. összeáll. Varannai Zoltán]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 1995. - XIX, 732 p. ; 25 cm. - (A Magyarságkutatás könyvtára, ISSN 0865-3925)
ISBN 963-85166-6-6 kötött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok


323.1 M 16
  Magyarok Szlovákiában / [közread. a] Fórum Kisebbségkutató Intézet. - Somorja : Fórum Kisebbségkutató Int. ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2004- . - 24 cm
2. köt., Dokumentumok, kronológia, 1989-2004 / szerk. Fazekas József, Huncík Péter. - 2005. - 459 p.
ISBN 80-8062-295-7
külföldi magyarok; Szlovákia


323.1 M 16
  Magyarország és a magyar kisebbségek : Történeti és mai tendenciák / [... szerzői Benkő Samu et al.]. - Budapest : MTA, 2002. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Az MTA Kisebbségkutató Műhely által 1998. okt. 15-én, Gödöllőn rendezett "Magyarország és a magyar kisebbségek kapcsolatrendszere: történeti és mai tendenciák" c. tudományos konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-352-X fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; kisebbségi politika; Magyarország


323.1 M 16
  Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (1910-1990) : Az 1992. szeptember 2-5. között Budapesten megrendezett Nemzetiségi Statisztikai Konferencia előadásai / [a szerkbiz. elnöke Klinger András] ; [szerk. Kovacsics József]. - Budapest : KSH, 1994. - 370 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-029-5 fűzött
nemzetiségek; külföldi magyarság; statisztika; konferencia


I-766
  Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége : Alapszabály : Tervezet. - Budapest : MCDSz, 1988. - 19 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
cigányok; Magyarország; Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége; szabályzat


323.1 M 17
  A magyarországi németek / szerk. Manherz Károly ; [írták ... Balogh F. András et al.]. - [Budapest] : Útmutató K., 1998. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 23.)
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 963-9001-28-7 fűzött
nemzetiségek; németek; történet; Magyarország


323.1 M 17
  A magyarországi nemzetiségek kulturális, tudati jellemzői / Gyivicsán Anna, Kozma Mihály, Győri-Nagy Sándor, Szász János András. - Budapest : Állami Gorkij Kvt. : Művelkut. Int., 1985. - 274, [14] p. ; 24 cm. - (Közművelődéskutatás)
Tanulmányok
ISBN 963 521 120 1 fűzött
nemzetiségek; szociológia; Magyarország


323.1 M 17
  A magyarországi romák / szerk. Kemény István. - [Budapest] : Útmutató K., 2000. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ ; 1219-5235)
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-9001-47-3 fűzött
cigányok; Magyarország; kézikönyv


323.1 M 17
  Magyarországi zsidó hitközségek 1944. április : A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán / közzéteszi Schweitzer József ; függelékben: A magyarországi izr. hitközségek szervezete, 1868-1950. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutcsop., 1994- . - 29 cm. - (Hungarica Judaica, ISSN 0865-1345 ; 6.)
Kész. a Magyar Zsidó Levéltár és az Országos Rabbiképző Intézet anyaga alapján
ISBN 963-04-4023-7 fűzött
zsidóság; történelem; Magyarország; kézikönyv
1/A. r., Adattár / ... sajtó alá rend. Frojimovics Kinga ; [... szerk. Komoróczy Géza]. - 1994. - 426 p.
ISBN 963-04-4024-5
1/B. r., Adattár / ... sajtó alá rend. Frojimovics Kinga ; [... szerk. Komoróczy Géza]. - 1994. - p. 431-888.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-04-5097-6


323.1 M 18
  Magyarság és Európa. Évkönyv : A magyarság életét befolyásoló politikai, gazdasági és kulturális események a környező országokban / Interetnica Alapítvány ; főszerk. Nahimi Péter. - 1992. - Budapest : Interetnica Alapítvány, 1992. - 227 p. ; 20 cm
ISSN 1217-131X fűzött
külföldi magyarok; kronológia


323.1 M 18
  Magyarságkutatás : a Magyarságkutató Intézet évkönyve / főszerk. Juhász Gyula ; fel. szerk. Kiss Gy. Csaba. - 1988. - Budapest : Magyarságkut. Int., 1988. - 337 p. : ill. ; 24 cm
ISSN 0238-3802 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; demográfia; kézikönyv


323.1 M 18
  Magyarságkutatás : a Magyarságkutató Intézet évkönyve / főszerk. Juhász Gyula ; fel. szerk. Kiss Gy. Csaba. - 1989. - Budapest : Magyarságkut. Int., 1990. - 222 p. : ill. ; 24 cm
ISSN 0238-3802 fűzött
demográfia; nemzetiségek; kézikönyv


323.1 M 18
  Magyarságkutatás 1995-96 / szerk. Diószegi László. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 1996. - 320 p. : ill. ; 25 cm. - (A magyarságkutatás könyvtára, ISSN 0865-3925 ; 20.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-04-6964-2 kötött
magyarságkutatás; nemzetiségi kérdés; demográfia; kézikönyv


323.1 M 28
Márai Sándor
  Röpirat a nemzetnevelés ügyében / Márai Sándor. - Pozsony : Kalligram, 1993 . - 142 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 80 7149 032 6 fűzött
nemzettudat; társadalomelmélet; magyarságtudat


323.1 M 39
  Másság - azonosság : Kisebbségismereti előadások Kőbányán / [szerk. Demeter Zayzon Mária] ; [kiad. a Budapest Kőbányai Önkormányzat Emberjogi, Kisebbségi Bizottsága]. - Budapest : Kőbányai Önkormányzat, 1994- . - 23 cm. - (Kisebbségi előadások Kőbányán)
ISBN 963-03-3835-1
1. köt. - 1994. - 152 p.
Bibliogr.: p. 142-147. és az előadások végén
ISBN 963-03-3836-X
kisebbségek; nemzeti kisebbségek; Magyarország


325.25 M 50
  Medvetánc : Az ELTE és az MKKE társadalomelméleti folyóirata / szerkbiz. Fejtő Ferenc [et al.] ; szerk. Bajomi Iván [et al.]. - [19]88, 4/[19]89, 1. - [Budapest] : ELTE : MKKE, [1989.]. - 317 p. : ill. ; 22 cm
Indulás: 1981, 1. sz.
ISSN 0230-3361 fűzött
kitelepítések; nemzetiségek; Magyarország; Csehszlovákia


323.1 M 69
Mirnics Károly
  Kisebbségi sors : Tanulmányok / Mirnics Károly. - Újvidék : Forum, 1993. - 139 p. ; 24 cm
ISBN 86-323-0381-3 fűzött
demográfia; nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Jugoszlávia


323.1 M 73
  A modern antiszemitizmus : [Felsőoktatási tankönyv] / szerk. Kovács András . - Budapest : Új Mandátum, 1999. - 540 p. ; 25 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 23.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9158-28-3 kötött
antiszemitizmus


015 M 84
Monoki István
  Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940) : 1. köt., Könyvek és egyéb nyomtatványok / összeáll. Monoki István. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület ; Budapest : OSZK, 1997. - 561 p. ; 24 cm
ISBN 963-200-387-X. ISBN 973-98092-7-8 fűzött
könyvkiadás; külföldi magyarok; Románia; bibliográfia


323.1 M 92
  Mozaik 2001 : Gyorsjelentés : Magyar fiatalok a Kárpát-medencében / szerk. Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László, Nemeskéri István. - Budapest : Nemz. Ifjúságkut. Int., 2002. - 288 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-0098-79-2 fűzött
ifjúság; külföldi magyarok; szociológia; életmód; értékek; identitás; Szlovákia; Ukrajna; Románia; Jugoszlávia


I-929
  A műholdas tévéadás - egy régió szemszögéből / a tanulmányt a HTMH megbízásából készítette a csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport. - [Budapest] : Határon Túli Magyarok Hivatala, 1992. - 40, 3 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
műholdas televízió; külföldi magyarok; befogadásvizsgálat; Románia; Székelyföld


323 N 63
  Nemzetiségek Magyarországon = Nationalitäten in Ungarn = Nationalitati in Ungaria = Narodnosti u Madjarskoj = Národnosti v Madarsku : 1945-1975 / [közr. az] Állami Gorkij Könyvtár. - [Budapest] : Áll. Gorkij Kvt., [1983]- . - 24 cm. - (Nemzetiségi dokumentáció, ISSN 0236-588X)
ISBN 963 01 4834 X Fűzött
nemzetiségi kérdés; németek; Magyarország; bibliográfia
1/1., Németek Magyarországon : Bibliográfia = Deutsche in Ungarn : Bibliographie : 1945-1975 / [szerk. Käfer István]. - [1983]. - 366 p.
1/2. - [1983]. - p. 371-794.


323 N 63
  Nemzetiségek Magyarországon = Nationalitäten in Ungarn = Nationalitati in Ungaria = Narodnosti u Madjarskoj = Národnosti v Madarsku : 1945-1975 / [közr. az] Állami Gorkij Könyvtár. - [Budapest] : Áll. Gorkij Kvt., [1983]- . - 24 cm
ISBN 963 01 4834 X Fűzött
nemzetiségi kérdés; románok; Magyarország; bibliográfia
2/1., Románok Magyarországon : Bibliográfia = Romani in Ungaria : Bibliográfie : 1945-1975 / [szerk. Käfer István]. - [1983]. - 405 p.
2/2. - [1983]. - p. 411-703.


323.1 N 63
  Nemzetiségek Magyarországon = Nationalitäten in Ungarn = Nationalitati in Ungaria = Narodnost u Madjarskoj = Národnosti v Madarsku / [közread. az] Állami Gorkij Könyvtár. - [Budapest] : ÁGK, [1983]- . - 24 cm. - (Nemzetiségi dokumentáció, ISSN 0236-588X)
ISBN 963 7214 04 6 fűzött
nemzetiségek; szlovákok; Magyarország; bibliográfia
4/[1]., Szlovákok Magyarországon : Bibliográfia = Slováci v Madarsku : Bibliográfia : 1945-1975 / Käfer István. - 1987. - XXII, 420 p.
ISBN 963 7214 04 6
4/[2]. - 1987. - p. 423-1017.
ISBN 963 7214 05 4


323.1 N 63
  Nemzetiségek Magyarországon : a nemzetiségi és a nemzetiségekre vonatkozó hazai irodalom válogatott bibliográfiája = Narodnosti u Madarskoj : izabrana bibliografija domace literature o narodnostima = Nationalitäten in Ungarn : ausgewählte Bibliographie der Nationalitätenliteratur und einschlägigen einheimischer Literatur über die Nationalitäten = Národnosti v Madarsku : vyberová bibliografia domácej literatúry národností a o národnostiach = Nationalitatile din Ungaria : bibliografia literaturii privind nationalitatea si nationalitatile / Állami Gorkij Könyvtár Nemzetiségi Dokumentáció ; szerk. Madarász Katalin. - 1988. - Budapest : ÁGK, 1989. - 236 p. ; 24 cm
ISSN 0237-7977 fűzött
nemzetiségek; Magyarország; bibliográfia


323.1 N 63
  Nemzetiségi bibliográfia : A nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó irodalom válogatott bibliográfiája / szerk. Bada Zoltán [et al.] ; kiad. az Országos Idegennyelvű Könyvtár. - 1992. - Budapest : OIK, 1993-1994. - 2 db ; 24 cm
ISSN 1217-8373
nemzetiségek; nemzetiségi kérdés; Magyarország; külföldi magyarok; bibliográfia
1., A hazai nemzetiségekre vonatkozó irodalom válogatott bibliográfiája. - 1993. - 353 p.
2. köt A határainkon túli magyarságra és a világ etnikai kisebbségeire vonatkozó irodalom válogatott bibliográfiája. - 1994. - 895 p.


323.1 N 63
  Nemzetiségi bibliográfia : A nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó irodalom válogatott bibliográfiája / Országos Idegennyelvű Könyvtár ; szerk. Lukáts János. - 1993. - Budapest : Orsz. Idegenny. Kvt., 1996. - 606 p. ; 30 cm
ISSN 1217-8373 fűzött
nemzetiségi kérdés; Magyarország; bibliográfia


323.1 N 63
  Nemzetiségi bibliográfia : A nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó irodalom válogatott bibliográfiája / [összeáll. és szerk. az Országos Idegennyelvű Könyvtár Nemzetiségi és Dokumentációs Osztálya]. - 1994. - Budapest : Országos Idegennyelvű Könyvtár, 1997. - 655 p. ; 30 cm
ISSN 1217-8373 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Magyarország; bibliográfia


323.1 N 63
  Nemzetiségi bibliográfia : A nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatko, periodikákban s az elektronikus sajtóban megjelenő közlések válogatott bibliográfiája / összeáll. az OIK Nemzetiségi és Dokumentációs Osztály ; főszek. Sóron László. - 1995. - Budapest : OIK, 1999. - 433 p. ; 29 cm
ISSN 1217-8373 fűzött
nemzetiségi kérdés; Magyarország; bibliográfia


323.1 N 63
  A nemzetiségi és a nemzetiségekre vonatkozó hazai irodalom válogatott bibliográfiája = Izabrana bibliografija domace literature o narodnostima = Ausgewählte Bibliographie der Nationalitätenliteratur und einschlägigen einheimischer Literatur über die Nationalitäten = Bibliografia literaturii privind nationalitatea si nationalitatile din Ungaria = Vyberová bibliografia domácej literatúry národností a o národnostiach / szerk. Madarász Katalin. - Budapest : Orsz. Idegennyelvű Kvt., 1993. - 133 p. ; 24 cm. - (Nemzetiségek Magyarországon, ISSN 0237-7977 ; 1991.)
ISSN 0238-2946 fűzött
nemzetiségi kérdés; Magyarország; bibliográfia


323.1 P 36
Papp Sándor
  A határon túli magyar nemzeti közösségek életrajza, 1918-1988 : Krónia, táji-történeti elhelyezkedés / összeáll. Papp Sándor. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 1999. - 223 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9220-38-8 fűzött
külföldi magyarok; történet; Ausztria; Csehszlovákia; Jugoszlávia; Románia; Kárpátalja; kronológia


323.1 P 67
Petrusán György
  A magyarországi románok / írta Petrusán György, Martyin Emília, Kozma Mihály. - [Budapest] : Útmutató K., 2000. - 128 p. : ill., térk. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 29.)
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-9001-45-7 fűzött
románok; Magyarország; kézikönyv


323.1 P 69
Pierré-Caps, Stéphane
  Soknemzetiségű világunk : Közép- és Kelet-Európa nemzeti kisebbségeinek jövője / Stéphane Pierré-Caps ; [ford. Kovács Péter és Kovács Péterné]. - [Budapest] : Kossuth, 1997. - 221 p. ; 24 cm
Eredeti cím: La multination l'avenir des minorités en Europe centrale et orientale. - Bibliogr.: p. 217-219.
ISBN 963-09-3898-7 fűzött
nemzetiségi kérdés; Európa; Kelet-Európa


323.1 P 81
Pomogáts Béla
  Nyugat és kelet között : Régió Európában : Esszék, tanulmányok / Pomogáts Béla. - Budapest : Ister, 2000. - 215 p. ; 20 cm. - (Nyugat és kelet között, ISSN 1586-4898)
ISBN 963-9243-22-1 fűzött
nemzetiségi kérdés; nemzeti kisebbségek; történelem; Közép-Európa


323.1 P 81
Pomogyi László
  Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon / Pomogyi László. - Budapest : Osiris-Századvég, 1995. - 298 p. ; 20 cm. - (Jogtörténet) . (Jogtörténeti értekezések)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8384-97-2 fűzött
cigányság; közigazgatás; történet; Magyarország


323.1 R 80
  Romániai magyar évkönyv 2000 / [szerk. Bodó Barna]. - Temesvár : Szórvány Alapítvány ; Kolozsvár : Polis, 2000. - XVI, 284 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
külföldi magyarok; Románia


323.1 R 80
  Romániai magyar évkönyv / Szórvány Alapítvány ; szerk. Bodó Barna ; ... mtársai Bakk Miklós, Dávid Gyula, Somai József. - 2001. - Temesvár : Szórvány Alapítvány ; Kolozsvár : Polis, 2001. - XV, 417 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Az előszó és a tartalomjegyzék román és angol nyelven is
ISBN 973-9267-92-0 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Románia


323.1 S 10
Sadílek, Petr
  Madari v Ceské Republice 1918-1992 = Magyarok a Cseh Köztársaságban 1918-1992 / Petr Sadílek, Csémy Tamás. - Praha : Cseh- és Morvaországi Magyarok Szöv., 1993. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 80-900027-7-3 fűzött
külföldi magyarok; szociológiai vizsgálat; Cseh Köztársaság


323.1 S 12
Salat Levente
  Etnopolitika a konfliktustól a méltányosságig : Az autentikus kisebbségi lét normatív alapjai / Salat Levente. - Marosvásárhely : Mentor, 2001. - 344 p. ; 23 cm
Kymlicka, Will műveinek bibliográfiája: p. 319-329. - Bibliogr.: p. 329-344.
ISBN 973-599-002-4 fűzött
nemzetiségi kérdés; politikafilozófia; kisebbségek; Kymlicka, Will


323.1 S 21
Sas Andor
  A szlovákiai zsidók üldözése, 1939-1945 / Sas Andor ; [a szöveget gond. és szerk. Csanda Gábor]. - Pozsony : Kalligram, 1993. - 260 p. ; 20 cm
Tanulmányok. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 80 7149 033 4 fűzött
antiszemitizmus; történelem; Szlovákia


323.1 S 31
Schlett István
  Kisebbségnézőben : Beszélgetések és dokumentumok / Schlett István. - [Budapest] : Kossuth, 1993. - 269, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963 09 3602 X fűzött
külföldi magyarok


I-442
Sibilla, Paolo
  Die ethnische Minderheit der Walser in den nordwestlichen italienischen Alpen / von Paolo Sibilla == Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 35. Jg. 3. no. 1983. p. 505-524.
Címford.: Egy német etnikai kisebbség az északnyugati olasz Alpokban. - Fmás. (11 fol.)
nemzetiségek; németek; Olaszország


323.1 S 85
Stark Tamás
  Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után, 1939-1955 / Stark Tamás . - Budapest : MTA Törttud. Int., 1995. - 109 p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8312-34-3 fűzött
zsidóság; történet; Magyarország; kézikönyv


323.1 S 63
Stewart, Michael Sinclair
  Daltestvérek : Az oláhcigány identitás és a közösség továbbélése a szocialista Magyarországon / Michael Sinclair Stewart. - Budapest : T-Twins : MTA Szociológiai Int. : Max Weber Alapítvány, 1994. - 267 p., [12] t. : ill. ; 24 cm. - (A Szociálpolitikai értesítő könyvtára, ISSN 1218-3008)
Bibliogr.: p. 261-[268].
ISBN 963-7977-55-4 fűzött
cigányok; szociográfia; nemzetiségi kérdés; Magyarország


323.1 Sz 15
Szabó István
  Népiségtörténeti tanulmányok / Szabó István ; Erős Vilmos bev. tanulmányával ; [... szerk., ... lábjegyzetekkel ell., a Függeléket összeáll. Erős Vilmos]. - Budapest : Lucidus, 2005. - 229 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-32-1 fűzött
magyarság; nemzetiségek; magyar történelem; Ugocsa vármegye


323.1 Sz 32
Szarka László
  Duna-táji dilemmák : Nemzeti kisebbségek - kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában / Szarka László. - Budapest : Ister, 1998. - 377 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Láthatár, ISSN 1419-0885)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85970-4-0 kötött
nemzetiségi kérdés; történet; Európa; Közép-Európa


323.1 Sz 32
Szarka László
  Szlovák nemzeti fejlődés - magyar nemzetiségi politika, 1867-1918 / Szarka László. - Pozsony : Kalligram, 1995. - 342 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (Mercurius könyvek)
Bibliogr.: p. 318-334. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 80-7149-087-3 kötött
nemzetiségi kérdés; szlovákok; történelem; Magyarország


323.1 Sz 47
Székely András Bertalan
  A Rábától a Muráig : Nemzetiségek egy határ két oldalán / Székely András Bertalan. - Budapest : Püski, 1992. - 196 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 7845 83 6 fűzött
külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés; Szlovénia


323.1 Sz 50
  Székelyföldi mozaik : Térségi szociológiai tanulmányok / [szerk. Bodó Julianna] ; [közread. KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja] . - Csíkszereda : Pro-Print, 2004. - 263 p. ; 20 cm. - (Térség könyvek)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 973-8468-18-3 fűzött
társadalom; szociológia; külföldi magyarok; térségfejlesztés; Románia; Székelyföld


323.1 S 99
  Szeklerland in transition : Essays in cultural anthropology / ed. Zoltán A. Bíró, József D. Lőrincz ; WAC - Center for Regional and Anthropological Center . - Csíkszereda : Pro-Print, 1999. - 291 p. ; 21 cm
Címford.: Változó Székelyföld : Kulturális antropológiai tanulmányok
Fűzött
külföldi magyarok; társadalom; szociológia; migráció; vendégmunkások; cigányok; interetnikus kapcsolatok; nemzetiségek; elit; Románia; Székelyföld


323.1 Sz 71
Szépfalusi István
  Lássátok, halljátok egymást! : Mai magyarok Ausztriában / Szépfalusi István . - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Magvető, 1992. - 467 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 14 1798 0 fűzött
külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés; Ausztria; kézikönyv


I-856
Szesztay András
  Az egyházak szerepéről Kelet-Középeurópa egységesülési folyamatában : Válaszok a "Középeurópa: illúzió vagy esély" nemzetközi kollokvium IV. témakörével kapcsolatban a téma koordinátorai által előzetesen szétküldött kérdésekre : Beszámoló aa konferenciáról / Szesztay András. - Budapest : Szesztay A., 1989. - 18, 7 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat. - Mellékletben: Sollicitudo rei minoritatis etnicae
egyház; külföldi magyarok; nemzetiségek; Kelet-Európa; Közép-Európa


I-857
Szesztay András
  Tájékozódási vezérvonal a vallásosság hatásáról a családi életre nemzetiségi közösségekben : Levél a kérdezőkhöz a tájékozódás céljairól és kiegészító megjegyzések az egyes kérdésekhez / Szesztay András. - Budapest : Szesztay A., 1989. - 33 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
külföldi magyarok; vallásosság; család; szociológia


I-854
Szesztay András
  Templom, iskola és család a nemzetiségi megmaradásban a két világháború között / Szesztay András. - Budapest : Szesztay A., 1989. - 29 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
külföldi magyarok; egyház


015 Sz 75
Szigethy Rudolf
  Romániai magyar könyvkiadás, 1990-1998 / szerk. Szigethy Rudolf. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2003. - 379 p. ; 24 cm. - (Romániai magyar bibliográfiák ; 3.)
ISBN 973-8231-12-4 fűzött
könyvkiadás; külföldi magyarok; Románia; bibliográfia


323.1 Sz 90
  Szórványsors : Erdély 1940-1944 : Dr. Szűk Ödön m. kir. postatitkár jelentései / szerk., [az előszót írta és a függeléket összeáll.] Balogh Júlia ; [kiad. a Közművelődési Információs Vállalat]. - Budapest : KIV, 1992. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 963-7231-01-3 fűzött
memzetiségi kérdés; Erdély


323.1 T 35
Tátrai Patrik
  Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban / Tátrai Patrik ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA FKI, 2010. - 242 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 65.)
Bibliogr.: p. 179-191.
ISBN 978-963-9545-27-4 fűzött
etnikai rétegződés; etnikai földrajz; nemzetiségi statisztika; településszerkezet; Szatmár megye; bibliográfia


323.1 T 35
Tátrai Patrik
  Válogatott bibliográfia Köztes-Európa etnikai földrajzához és etnikai térképezéséhez, 1691-2006 / összeáll. Tátrai Patrik ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet]. - Budapest : MTA FKI, 2007. - 61 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9545-14-4 fűzött
etnikai földrajz; térképezés; Közép-Európa; bibliográfia


323.1 T 53
Tilkovszky Lóránt
  Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században / Tilkovszky Lóránt ; [a kronológiát és a névmutató kész. Simándi Irén]. - Budapest : Csokonai, 1998. - 285 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Történelmi kézikönyvtár, ISSN 1218-7887)
ISBN 963-260-116-5 fűzött
nemzetiségi kérdés; Magyarország


323.1 T 56
  Tizenkét év : Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről / szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. - Kolozsvár : Scientia, 2002. - 3 db ; 24 cm. - (Sapientia könyvek ; 8-10.)
Bibliogr. az összefoglalók után
ISBN 973-85422-8-6 kötött
tudomány; külföldi magyarok; Románia; Erdély
1. köt., [Bölcsészettudomány, társadalom- és történelemtudomány]. - 502 p.
ISBN 973-85422-9-4
2. köt., [Természettudomány, műszaki tudományok, orvostudomány]. - 422 p.
ISBN 973-85422-0-1
3. köt., [Kiegészítések, hozzászólások a Tizenkét év című kiadvány első két kötetében megjelent kutatástörténeti összefoglalókhoz]. - 341 p.
ISBN 973-85985-3-2


015 T 75
Tóth Kálmán
  Romániai magyar könyvkiadás, 1944-1949 / összeáll. Tóth Kálmán és Gábor Dénes. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1992. - 151 p. ; 24 cm. - (Romániai magyar bibliográfiák ; 1.)
Fűzött
könyvkiadás; külföldi magyarok; Románia; bibliográfia


323.1
Tóth Károly Antal
  Hova-tovább? : Az Ellenpontok dokumentumai, esszék, tanulmányok / Tóth Károly Antal. - Stockhom : M. Ökumenikus Önképzőkör ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 1994. - 240 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8275-06-5 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Erdély


323.1 T 77
Tóth Pál Péter
  Szórványban : A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok helyzete Észak-Erdélyben 1942-1944 között / Tóth Pál Péter. - Budapest : Püski, 1999. - 272 p. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9188-26-3 kötött
nemzetiségi kérdés; szórvány; asszimiláció; Erdély


323.1 U 23
  Új antiszemitizmus / [szerk. Gadó János, Novák Attila, Szántó T. Gábor]. - Budapest : M. Zsidó Kult. Egyes. : Szombat, 2007. - 415 p. : ill. ; 20 cm
A Szombat Szerkesztősége által, Budapesten 2006. jan. 21-22-én "Új antiszemitizmus: holokauszt-relativizálás, anticionizmus, Izrael-ellenesség" címmel rend. konferencia előadásainak szerk. anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-06-1910-3 fűzött
antiszemitizmus; előítélet; zsidóság; konferencia


323.1 U 95
  Útkeresés és integráció : Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból, 1989-1999 / szerk. Bárdi Nándor és Éger György. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2000. - 835 p. ; 25 cm. - (A magyarságkutatás könyvtára, ISSN 0865-3925 ; 24.)
ISBN 963-00-2589-9 kötött
politika; külföldi magyarság; történet; Románia; Szlovákia; Jugoszlávia; Ukrajna; Ausztria; Horvátország; Szlovénia


323.1 V 14
Vadkerty Katalin
  A belső telepítések és a lakosságcsere / Vadkerty Katalin. - Pozsony : Kalligramm, 1999. - 284 p. : ill. ; 25 cm. - (Mercurius könyvek)
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 80-7149-241-8 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Csehszlovákia


323.1 V 14
Vadkerty Katalin
  A deportálások : A szlovákiai magyarok csehországi kényszerközmunkája 1945-1948 között / Vadkerty Katalin. - Pozsony : Kalligram, 1996. - 195 p. ; 24 cm. - (Mercurius könyvek)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 80-7149-151-9 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Csehszlovákia


323.1 V 22
  Vajdasági útkereső : Kutatások, tanulmányok, jelentések / szerk. Gábrityné Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa. - Szabadka : MTT, 1998. - 334 p. ; 24 cm. - (MTT könyvtár ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
külföldi magyarok; szellemi élet; Jugoszlávia; Vajdaság


323.1 V 23
  "Valahol túl, meseországban..." : Az amerikás magyarok, 1895-1920 / vál. és szerk. Albert Tezla, Kathy Elaine Tezla közreműködésével ; [szerk. Bart István]. - Budapest : Európa, 1987. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963 07 4304 3 kötött
külföldi magyarok; történet; Amerikai Egyesült Államok
1. köt. - 457 p. : ill.
ISBN 963 07 4302 7
2. köt. - 427 p. : ill.
ISBN 963 07 4303 5


323.1 V 26
  Válogatott bibliográfia Magyarország népessége vallási és kisebbségi/etnikai megoszlásának tanulmányozásához = Selected bibliography to the study of the religional and minority/ethnical ditribution of Hungary's population / [szerk. Csahók István] ; [összeáll. Körmendy Gábor, Szvitecz Zsuzsa]. - Budapest : KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 1995. - XII, 108 p. ; 25 cm
ISBN 963-215-088-0 fűzött
nemzeti kisebbségek; vallási kisebbségek; statisztika; bibliográfia


323.1 V 26
  Változásban? : Elemzések a romániai magyar társadalomról / [Bíró A. Zoltán et al.] ; [közread. a] KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. - Csíkszereda : Pro-Print, 1995. - 259 p. ; 21 cm. - (Helyzet könyvek)
ISBN 973-97223-5-0 fűzött
külföldi magyarok; szociológia; Románia


323.1 V 85
Vígh Károly
  A szlovákiai magyarság sorsa / Vígh Károly. - Budapest : Bereményi, 1994. - IV, 181 p. : ill. ; 19 cm. - (Népek hazája..., ISSN 1216-7363 ; 1.)
Bibliogr.: p. 178-181.
ISBN 963-8182-05-9 fűzött
nemzetiségi kérdés; történelem; külföldi magyarok; Csehszlovákia; Szlovákia


323.1 V 89
Vincze Gábor
  Illúziók és csalódások : Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetéből / Vincze Gábor. - Csíkszereda : Státus, 1999. - 347 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 330-334. - Összefoglalás román nyelven
ISBN 973-98901-1-3 fűzött
történelem; külföldi magyarok; Erdély


323.1 V 89
Vincze Gábor
  A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953 / Vincze Gábor ; [kiad. a Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata, a JATE Központi Könyvtár, Társadalomtudományi és Kortörténeti Gyűjteménye és a JATE Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszéke]. - Budapest : Teleki László Alapítvány Kvt. és Dok. Szolg. ; Szeged : JATE Közp. Kvt., 1994. - 107 p. ; 24 cm. - (Kisebbségi adattár, ISSN 1218-0297 ; 1.)
ISBN 963-85166-0-7 fűzött
külföldi magyarok; történet; Románia; kronológia


323.1 Z 80
  Zsidókérdés Kelet- és Közép-Európában / [vál. és az előszót írta Simon Róbert] ; [ford. Dalos György et al.]. - Budapest : ELTE, 1985. - VII, 525 p. ; 24 cm. - (Fejlődés-tanulmányok. Regionális sorozat, ISSN 0139-2816 ; 3.)
Bibliogr. egyes tanulmányok végén, jegyzetekben
ISBN 963 461 620 8 fűzött
zsidók; Kelet-Európa; Közép-Európa


323.1 Z 80
  Zsidóság, identitás, történelem / [szerk. Kovács M. Mária, Yitzhak M. Kashti és Erős Ferenc]. - [Budapest] : T-Twins, 1992. - 193 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 7977 15 5 fűzött
zsidóság


vissza