320 Politika


321 A 26
Ágh Attila
  A századvég gyermekei : Az államszocializmus összeomlása a nyolcvanas években / Ágh Attila. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1990. - 187 p. ; 19 cm. - (Fehéren feketén, ISSN 0239-0132)
ISBN 963 222 235 0 fűzött
belpolitika; társadalmi válság; államszocializmus; Magyarország


320 A 40
Alinsky, Saul D.
  A civil szervezkedés ábécéje / Saul D. Alinsky ; [ford. Doubravszky Sándor] . - 2., átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 1999. - 124 p. ; 18 cm
Eredeti cím: Rules for radicals
ISBN 963-9197-30-0 fűzött
politikai mozgalmak; társadalmi mozgalmak


329 A 56
  Anarchizmus / [vál., szerk., jegyz. ell., a bibliográfiát összeáll. és az utószót írta Bozóki András és Sükösd Miklós]. - Budapest : Századvég, 1991. - 533 p. ; 24 cm. - (Modern ideológiák, ISSN 1215-2293)
Bibliogr.: p. 493-518.
ISBN 963 7911 10 3 fűzött
anarchizmus; kézikönyv


320 A 81
Arendt, Hannah
  Múlt és jövő között : Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén / Hannah Arendt ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Osiris : Readers International , 1995. - 313 p. ; 20 cm. - (Politikai filozófia, ISSN 1217-8942)
Eredeti cím: Between past and future. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-096-4 fűzött
művelődéstörténet; történelem; filozófia


321 A 81
Arendt, Hannah
  A totalitarizmus gyökerei / Hannah Arendt. - Budapest : Európa, 1992. - 656 p. ; 20 cm
Eredeti cím: The origins of totalitarianism. - Bibliogr.: p. 641-643. és a jegyzetekben
Kötött
totalitarizmus; antiszemitizmus


323 A 97
  Autonóm közösségek a magyar történelemben : A Kiskun Múzeumban rendezett konferencia előadásai : 2003. május 22-23. / szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. - Kiskunfélegyháza : Kiskun Múz. Baráti Köre, 2003. - 272 p. : ill. ; 20 cm. - ( Bibliotheca Cumanica, ISSN 1417-6947 ; 4.)
Bibliogr. az előadások végén és a jegyzetekben
ISBN 963-7112-04-9 fűzött
helytörténet; régészet; néprajz; autonómia; Jászság


327 B 14
Bainbridge, Timothy
  EU mindentudó / Timothy Bainbridge ; [ford. Baksay Levente et al.]. - Budapest : HVG Kiadói Rt., 2004. - 614 p. ; 20 cm. - (HVG könyvek)
Eredeti cím: The Penguin companion to European Union. - Bibliogr.: p. 605-613.
ISBN 963-752552-1 fűzött
Európai Unió; lexikon


327 B 25
Balogh László
  Az európai fejlődés politikai dimenziói / Balogh László, Benkes Mihály. - [Budapest] : Maecenas, 1997. - 271 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 963-8469-70-6 fűzött
Európai Unió; történet; Kelet-Európa; Közép-Európa


327 B 25
Balogh Sándor
  Magyarország külpolitikája, 1945-1950 / Balogh Sándor. - 2., bőv., átd. kiad. - Budapest : Kossuth, 1988. - 391 p. ; 24 cm
Bibliogr.a jegyzetekben: p. 341-387.
ISBN 963 09 3142 7 kötött
külpolitika; történelem; kézikönyv


320 B 25
  Baloldal és nemzetstratégia a XXI. század elején / [Pozsgay Imre et al.] ; [kiad. a Szent László Akadémiáért Alapítvány]. - Budapest : Szent László Akadémia, 2006. - 136 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2005. december 9-én lezajlott tanácskozás anyaga
ISBN 963-229-628-1 fűzött
politika; nemzet; baloldal; konferencia


327 B 29
Barabás István
  Angol-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez / Barabás István. - Szombathely : BDTF, 1998. - 141 p. ; 20 cm. - (Eu-Vocabularium Savariense, ISSN 1419-1202)
ISBN 963-9017-58-2 fűzött
angol nyelv; Agenda 2000; Európai Unió; szótár


320 B 42
  Bausteine für eine solide Politik / Klaus Hornung [et al.] ; Hrsg. Lothar Ulsamer. - Esslingen : Perspektiven, 1983. - 47 p. : ill. ; 28 cm. - (Perspektiven, ISSN 0171-3183 ; 2.)
Címford.: Egy megbízható politika építőkockái
ISBN 3 922241 08 5 fűzött
politika


320 B 42
Bayer József
  A politikai gondolkodás története : Bevezetés / Bayer József. - Budapest : Osiris, 1998. - 420 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 407-416.
ISBN 963-379-303-3 kötött
politika; gondolkodás; történet


329 B 46
Béládi László
  Életrajzok a bolsevizmus történetéből / Béládi László, Krausz Tamás. - Budapest : ELTE, 1987. - 323 p. ; 20 cm. - (Politikatudományi füzetek, ISSN 0230-0850 ; 4.)
ISBN 963 461 807 3 fűzött
politika; történelem; életrajz; Szovjetunió


327 B 46
  Belépődíj : Kérdések és válaszok a magyar EU-csatlakozásról / szerk. Flamm Benedek László és Nagy Sándor Gyula ; [közread. az] Európai Unió Munkacsoport Közhasznú Diákegyesület. - Budapest : EU Unió Munkacsop. Közhasznú Diákegyes., 2003. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 963-206-468-2 fűzött
Európai Unió; Magyarország


321 B 62
Bibó István
  Válogatott tanulmányok / Bibó István ; [vál. és az utószót írta Huszár Tibor] ; [szerk. és a jegyzeteket kész. Vida István, Nagy Endre] ; [kész. az MTA Történettudományi Intézet közreműködésével]. - Budapest : Magvető, 1986-1990. - 4 db ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Huszár Tibor: "Bibó István - a gondolkodó, a politikus" c. tanulmányával
ISBN 963 14 0671 7 kötött
politika; jogelmélet; történelemfilozófia; történelem; nemzetközi jog; Magyarország
1. köt., 1935 - 1944. - 737 p.
ISBN 963 14 0672 5
2. köt., 1945 - 1949. - 923 p.
ISBN 963 14 0673 3
3. köt., 1971 - 1979. - 653 p. Bibliogr.: p. 535-541.
ISBN 963 14 0674 1
4. köt., 1935-1979 / [vál. ifj. Bibó István és Huszár Tibor] ; [szerk. ifj. Bibó István]. - 1990. - 818 p.
ISBN 963 14 1754 9


321 B 63
Bihari Mihály
  Politikai rendszer és szocialista demokrácia / Bihari Mihály. - Budapest : ELTE, 1985. - 314 p. ; 21 cm. - (Politikatudományi füzetek, ISSN 0230-0850 ; 6.)
ISBN 963 461 926 6 fűzött
politika; demokrácia


320 B 63
Bihari Mihály
  Politológia / Bihari Mihály, Pokol Béla. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1996. - 363 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-18-7426-5 fűzött
politológia


I-626
Bihari Mihály
  Reform és demokrácia : Diagnózis és program / Bihari Mihály. - Budapest : Szerző , 1987. - 178 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás. (90 p.)
reform; demokrácia; politika


I-638
Bihari Mihály
  Reform és demokrácia : Diagnózis és program : 1. változat / Bihari Mihály . - Budapest : Szerző, 1987. - 187 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
reform; demokrácia


I-638/2
Bihari Mihály
  Reform és demokrácia : Útkeresés, diagnózis, program : 2. változat / Bihari Mihály. - Budapest : Szerző, 1987. - 112 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
reform; demokrácia


061 B 83
Bossányi Katalin
  Szólampróba : Beszélgetések az alternatív mozgalmakról / Bossányi Katalin . - Budapest : Láng, 1989. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963 02 6499 4 fűzött
társadalmi mozgalmak; alternatív szervezetek; politikai pártok; egyesület; Magyarország


329 B 83
Bossel, Hartmut
  Bürgerinitiativen entwerfen die Zukunft : Neue Leitbilder : Neue Werte : 30 Szenarien : Ein Alternativ-Bericht des Öko-Instituts Freiburg/Br. / Hartmut Bossel. - 16-20. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer, 1981. - 186 p. ; 19 cm. - (Fischer Alternativ)
Címford.: Polgári kezdeményezések tervezik meg a jövőt. - Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 3 596 240107 fűzött
polgári kezdeményezés; alternatív mozgalmak


328.13 B 85
Bölöny József
  Magyarország kormányai, 1848-1987 : Csatolva: közös miniszterek, horvát bánok, fiumei kormányzók, 1867-1918 / Bölöny József. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 1987. - 469 p., [1] t.fol. ; 25 cm
ISBN 963 05 4511 X kötött
kormány; történelem; Magyarország


327 B 86
Branch, Taylor
  Labyrinth : [The sensational story of international intrigue in the search for the assassins of Orlando Letelier] / Taylor Branch and Eugene M. Propper . - Harmondsworth [etc.] : Penguin, 1983. - xxi, 623 p., [4] t. ; 20 cm
Címford.: Labirintus : Az O. Letelier gyilkosai utáni nemzetköti nyomozás története
ISBN 0 14 00 6683 7 fűzött
politika; nemzetközi kapcsolatok; Chile; Amerikai Egyesült Államok


323 B 90
Bröckers, Mathias
  Összeesküvések, összeesküvés-elméletek és szeptember 11. titkai / Mathias Bröckers ; [ford. Szász Andrea]. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2003. - 363 p. + 1 öh. t.
Eredeti cím: Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11. 9.
ISBN 963-86243-3-7 kötött
terrorizmus; nemzetközi együttműködés; Amerikai Egyesült Államok


061.2 B 91
Bucher Eszter
  Tanulmányok a pécsi kistérség civil szektoráról / [szerző Bucher Eszter]. - Pécs : Zöld-Híd Alapítvány, 2005. - 43, [22] p. ; 29 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; Baranya megye


323 B 98
  Bürgerbeteiligung und kommunale Demokratie / Hrsg. von Oscar W. Gabriel ; [Sonderauflage für die Landeszentralen für politische Bildung Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz]. - München : Minerva-Publikation, 1983. - 392 p. ; 21 cm. - (Beiträge zur Kommunalwissenschaft ; 13.)
Címford.: Polgári részvétel és helyi demokrácia. - Bibliogr.: p. 339-379.
ISBN 3 597 10441 x fűzött
társadalmi részvétel; helyi politika; Német Szövetségi Köztársaság


I-769/15
Cadogan, Peter
  Közvetlen demokrácia [Fordítás] = Direct democracy / Peter Cadogan. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 85-90.). - fol. 38/a-45. ; 29 cm
alternatívák; demokrácia


061.2 C 22
  A civil összefogás dilemmái : A Soros Alapítvány konferenciája, 2005. december 8. / [szerk. Szőke Katalin és Nizák Péter]. - Budapest : Soros Alapítvány, 2005. - 75 p. ; 24 cm
ISBN 963-9049-379 fűzött
civil társadalom; nonprofit szervezetek; konferencia


321 C 22
  Civil társadalom: elmélet és gyakorlat / [szerk. Szabó Máté]. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 364 p. : ill. ; 24 cm. - (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikai Doktori Iskola könyvsorozata, ISSN 1787-3479 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7255-16-8 fűzött
civil társadalom


327 C 23
  Close Up special focus : U.S. - Soviet relations. - Arlington, Virginia : Close Up Foundation, 1986. - 43 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió kapcsolatai
Fűzött
politika; nemzetközi kapcsolatok; Amerikai Egyesült Államok; Szovjetunió


320 C 89
  Current issues : Critical issues confronting the nation and the world / [director of publications Patricia Bandy] ; [writers John Carwile, David R. Zack]. - Arlington, Virginia : Close Up Foundation, 1987. - 352 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Mai problémák : A nemzet és a világ kérdéseinek kritikus összehasonlítása
ISBN 0 932765 05 fűzött
politika; Amerikai Egyesült Államok


327 C 64
Csiffáry Tamás
  Minden, amit tudni kell az Európai Unióról : [Az Európai Unió és Magyarország] : [Információk, adatok az Európai Unióról és Magyarország csatlakozásának feltételeiről, következményeiről] / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2003. - 397 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
ISBN 963-9497-29-0 kötött
Európai Unió; kézikönyv


323 C 75
Csizmadia Ervin
  A magyar demokratikus ellenzék, 1968-1988 / írta, összeáll. Csizmadia Ervin . - [Budapest] : T-Twins, 1995. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963-7977-96-1
történelem; ellenzék; Magyarország
[1.], Monográfia. - 550 p. Bibliogr.: p. 531-537.
ISBN 963-7977-81-3
[2.], Interjúk. - 380 p. : ill.
ISBN 963-7977-82-1
[3.], Dokumentumok. - 511 p. Bibliogr.: p. 491-501.
ISBN 963-7977-83-X


321 D 47
  A demokrácia intézményrendszere Magyarországon / szerk. Glatz Ferenc ; [Balázs István et al.]. - Budapest : MTA, 1997. - 187 p. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 1. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika, ISSN 1417-6467)
A "Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika" téma keretében rendezett konferencia előadáai
ISBN 963-508-021-2 fűzött
politikai rendszer; demokrácia; közszolgálat; konferencia; Magyarország


321.7 D 47
  Democracy : World survey 1987 / Robert Wesson ed. - Boulder, CO ; London : Lynne Rioenner, 1988. - viii, 247 p. ; 24 cm
ISBN 1 55587 034 1 kötött
demokrácia; tekintélyelv


321.7 D 47
  The democratic political process : A cross-national reader / ed. by Kurt L. Shell. - Waltham, MA ; Toronto : Ginn and Company, 1969. - xi, 508 p. ; 23 cm
Címford.: A demokratikus politikai folyamat. - Tanulmányok
Fűzött
demokrácia; politika


321.7 D 47
  Demokratie im Norden : Auszüge aus Nordic democracy / [Nils Andrén et al.] . - Coppenhagen : Det Danske Selskab ; Dortmund : Rheinisch-Westfälische Auslandgesellschaft e.V., 1981. - 90 p. ; 21 cm
Címford.: Demokrácia északon : Válogatás
Fűzött
demokrácia; Dánia; Finnország; Izland; Svédország; Norvégia


I-076/2
Denisoff, Serge R.
  A városi folk és a szélsőbal mozgalmak kapcsolata [Ismertetés] : Értékmentes és értékelő szociológiai szemlélet az 1920-1966 közötti időszak vizsgálatában az USA-ban = Urban folk "movement" researc : Value free? / Serge R. Denisoff. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1985 (In: Western Folklore. 28. vol. 1969. p. 183-197.). - 5 fol. ; 29 cm
folklór; város; politikai mozgalmak; Amerikai Egyesült Államok


325 D 68
  Diskurzusok a vándorlásról / [... szerk. Sík Endre és Tóth Judit]. - Budapest : Sík K., 2000. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatócsoport évkönyve)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-3869-2 fűzött
migráció; menekültek; Magyarország


325 E 68
  Erdély és Magyarország közötti migrációs folyamatok / szerk. Horváth István . - Kolozsvár : Scientia, 2005. - 202 p. ; 24 cm. - (Sapientia könyvek : társadalomtudomány ; 34.)
Összefoglalás angol és román nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 973-7953-40-1 kötött
migráció; munkaerő vándorlás; határon túli magyarok; Magyarország; Erdély; Románia


327 E 96
  Európa kalauz : Ifjú EU-polgárok felvételi vizsgája az EU intézményeibe / [... szerzői Christine Stix-Hackl ... et al.] ; [ford. Szágmeiszter Nikolette]. - Budapest : Környezet és Fejlődés K. : Európa 2000 a Demokráciáért Alapítvány, 1999. - 194 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9179-03-5 kötött
Európai Unió


327 E 96
  Európa ma és holnap : Hogyan készül fel Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásra? / szerk. Izikné Hedri Gabriella, Palánkai Tibor. - 3. átd. kiad. - Budapest : Balassi, 1998. - IX, 179 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-506-227-3 fűzött
Európai Unió


327 E 96
  Európa zsebkönyv : Az Európai Unió és Magyarország / szerk. Hargita Árpádné, Izikné Hedri Gabriella, Palánkai Tibor. - Budapest : EURATION Európai Együttműködési Alapítvány : Hanns Seidel Alapítvány, 1995. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 963-04-5852-7 fűzött
Európai Unió; Magyarország


327 E 96
  Európai füzetek az uniós csatlakozásról : A sorozat keretében 2004. május 1. előtt megjelent szakértői tanulmányok gyűjteménye két kötetben / [közread. a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ]. - Budapest : Szabad Föld Lap- és Kvk., 2004. - 2 db ; 24 cm
Az Európai Tükör, ISSN 1416-6151 különszáma
Fűzött
gazdaság; mezőgazdaság; oktatás; kultúra; területfejlesztés; környezetvédelem; fogyasztóvédelem; Európai Unió
1. - 719 p.
2. - p. 725-1387.


327 E 96
  Európai jelentés-árnyalatok / [... Ördögh Szilveszter szerk.]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2003. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-86333-6-0 fűzött
Európai Unió; Magyarország


320 E 96
  Európai politikai rendszerek / szerk. Kardos József, Simándi Irén. - Budapest : Osiris, 2002. - 910 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-226-0 kötött
politika; belpolitika; államjog; Európa


327 E 99
  Ezer kérdés - ezer válasz az Európai Unióról / [alkotó szerk. Izikné Hedri Gabriella, Hargita Árpádné] ; [szerk. Gerhardtné Rugli Ilona]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. júl. 1.
ISBN 963-19-4114-0 fűzött
Európai Unió


327 F 60
Fischer Ferenc
  A megosztott világ : A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai, 1941-1991 / Fischer Ferenc ; [a dokumentumokat vál., ford., a szerkesztőségben közrem. Dárdai Ágnes]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Ikva, 1993. - VI, 399 p., [1] t.fol. : ill, főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-390.
ISBN 963 7757 74 0 fűzött
nemzetközi kapcsolatok; Európa; Kelet-Európa; Nyugat-Európa; kézikönyv


320 F 69
  Folyamatok a változásban : A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században / [szerk. Ablonczy Balázs, Fedinec Csilla]. - Budapest : Teleki László Alapítvány, 2005. - 449 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7081-09-7 kötött
politika; társadalom; történet; Közép-Európa


327 F 76
Foucher, Michel
  Európa-köztársaság : Történelmek és geográfiák között : Esszé / Michel Foucher ; [ford. Gelléri Gábor]. - Budapest : Napvilág, 1999. - 136 p., [8] t. : ill., színes térk. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 14. )
Eredeti cím: La République européenne. - Bibliogr.: p. 135-[137].
ISBN 963-9082-49-X fűzött
integráció; földrajz; Európa


323 F 93
Fricz Tamás
  A rendszerváltás szótára / írta Fricz Tamás, Karsai Gábor, Pap Emília ; szerk. Vértes Csaba ; [a karikatúrákat Lehoczky István kész.]. - Budapest : Móra, 1992. - 199 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963 11 7023 3 fűzött
belpolitika; gazdasági élet; Magyarország


327.37 F 93
  Der Frieden ist unteilbar : Für ein Europa jenseits der Blöcke : Beiträge aus Ost und West / Hrsg. von der Initiative Ost-West Dialog Berlin und dem Schweizerischen Friedensrat. - Berlin : Oberbaum, 1985. - 157 p. ; 21 cm
Címford.: A béke oszthatatlan : A blokkokra osztott Európa - tudósítások mindkét oldalról
ISBN 3 87628 223 3 fűzött
békemozgalmak; nemzetközi kapcsolatok; Európa


327 F 93
  Frieden schaffen ohne Waffen : Aktionshandbuch [zur bundesweiten Friedenswoche] / [verlegt von] Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste [Berlin]. - Bornheim-Merten : Lamuv Verlag, 1979- . - 1- db ; 18 cm
Címford.: Békét teremteni fegyverek nélkül : A szövetségi békehetek akció-kézikönyve
2. [Bd.] / redaktion Karl-Klaus Rabe. - 1981. - 219 p. - (Lamuv Taschenbuch ; 7.)
ISBN 3 921 521 35
békemozgalom; Német Szövetségi Köztársaság


327.57 F 93
  Frieden und Sicherheit als Herausforderung : Informationen und Argumente / [red. Holger Ehmke und Paul Lang]. - Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1983. - 176 p. ; 21 cm. - (Studien zur Geschichte und Politik) . (Schriftenreiche der Bundeszentrale / für politische Bildung ; 202.)
Címford.: Béke és biztonság, mint kihívás : Információk és érvek. - Tanulmányok
ISBN 3 923423 06 3 fűzött
béke; leszerelés; atomfegyver


321 F 95
Fukuyama, Francis
  Bizalom : A társadalmi erények és a jólét megteremtése / Francis Fukuyama ; [ford. Somogyi Pál László]. - Budapest : Európa, 1997. - 615 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Trust. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-6202-1 fűzött
társadalomelmélet


327 F 78
Fülöp Mihály
  Magyarország külpolitikája a XX. században / Fülöp Mihály, Sipos Péter. - [Budapest] : Aula, 1998. - 494 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 491-494.
ISBN 963-9078-60-3 fűzött
külpolitika; Magyarország; kézikönyv


321 G 35
Gellner, Ernest
  A szabadság feltételei : A civil társadalom és vetélytársai / Ernest Gellner. - [Budapest] : Typotex, 2004. - 163 p. ; 24 cm. - (Civil szellem, ISSN 1785-5659)
Eredeti cím: Conditions of liberty. - Ford. Csaba Ferenc. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-18-9 fűzött
civil társadalom


320 G 45
Giddens, Anthony
  A harmadik út : A szociáldemokrácia megújulása / Anthony Giddens ; [ford. Battyán Katalin]. - [Budapest] : Agóra Marketing, 1999. - 191 p. ; 22 cm
Eredeti cím: The third way : The reneval of social democracy. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 176-185.
ISBN 963-03-7131-6 fűzött
politika; szociáldemokrácia; globalizáció


323 G 47
  Globális civil társadalom / szerk. Helmut Anheier, Marlies Glasius és Mary Kaldor. - Budapest : Typotex, 2004. - 2 db : ill. ; 24 cm
A Global civil society yearbook 2001. és 2002. évi számainak fordítása. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9548-25-1
1. - 492 p.. - (Civil szellem, ISSN 1785-5659 ; 3.)
ISBN 963-9548-26-X
civil társadalom; globalizáció


333 G 47
  Globalizáció és nemzetépítés / [szerk. Bárdi Nándor] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 1999. - 319 p. : ill., térk. ; 25 cm
Az 1998. szeptemberében Budapesten tartott azonos c. konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-8087-0 kötött
integráció; nemzetállamok; globalizáció; Európa


320 G 51
Gombár Csaba
  Egy állampolgár gondolatai : Politikaelméleti írások / Gombár Csaba. - [Budapest] : Kossuth, 1984. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 963 09 2391 2 fűzött
politika; közélet; demokrácia


323 G 54
Gosztonyi Péter
  A magyar Golgota : A politikai megtorlások vázlatos története Magyarországon 1849-től 1963-ig és egyéb korrajzi történetek / Gosztonyi Péter . - Budapest : Százszorszép, 1993. - 296 p., [22] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 7673 08 3 fűzött
történelem; politika; Magyarország


329 G 92
Gray, John
  Liberalizmus / John Gray ; [ford. Nagy László Ábel]. - Pécs : Tanulmány K., 1996. - 144 p. ; 24 cm. - (Szabadságbeszélgetések, ISSN 1218-876X)
Eredeti cím: Liberalism. - Bibliogr.: p. 137-138. és a jegyzetekben
ISBN 963-85284-7-8 fűzött
liberalizmus


323 G 65
Griffith, Robert
  The politics of fear : Joseph R. McCarthy and the Senate / Robert Griffith. - 2. ed., with a new introduction. - Amherst : The University of Massachusetts Press, 1987. - xxix, 362 p. ; 22 cm
Címford.: A félelem politikája : Joseph R. McCarthy és a szenátus
ISBN 0 87023 555 9 fűzött
politika; mccarthyzmus; hidegháború; történelem; életrajz; McCarthy, Joseph Raymond; Amerikai Egyesült Államok


325 H 15
Hajtmanszki Zoltán
  Honvágyók : [Fényképek menekültekről és vándorlókról] / Hajtmanszki Zoltán . - Budapest : Pelikán K., 1994. - 113 p. : ill., fotó ; 26 cm
Nagy Boldizsár "Menedék és remény" c. írásával. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-8095-09-1 fűzött
menekültügy; Magyarország; fényképgyűjtemény


321 H 25
Hamilton, Alexander
  A föderalista : Értekezések az amerikai alkotmányról / Alexander Hamilton, James Madison, John Jay ; [ford. Balabán Péter] ; [a jegyzeteket Magyarics Tamás kész.]. - Budapest : Európa, 1998. - 671 p. ; 19 cm
Eredeti cím: The federalist papers. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-5741-9 kötött
alkotmány; politika; Amerikai Egyesült Államok


323 H 27
Hankiss Elemér
  Kelet-európai alternatívák / Hankiss Elemér. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - 406 p. ; 19 cm. - (Fehéren feketen, ISSN 0239-0132)
Bibliogr.: p. 375-400.
ISBN 963 222 150 8 fűzött
belpolitika; politológia; társadalom; Magyarország; Kelet-Európa


320 H 32
  A harmadik évezred küszöbén : Megközelítések "a közös európai ház"-hoz / [vál., szerk. Baranyai György] ; [közread. a zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány]. - Zalaegerszeg : Könyvtárpártoló Alapítvány, 1989. - 148 p. ; 23 cm
ISBN 963 01 9786 3 fűzött
politika; Közép-Európa


329.78 H 47
  Hazugság nélkül : [A Bibó István Szakkollégium kollégiumtörténeti kiadványa] / [vál. és szerk. Csapody Tamás]. - Budapest : ELTE Bibó István Szakkolégium, 1991. - 280 p. ; 23 cm
Válogatás a Szakkollégiumi Értesítő számaiból
Fűzött
politikai mozgalmak; ifjúsági mozgalmak; jog; történelem; felsőoktatás; kollégium; Magyarország


I-080
Henderson, Hazel
  Polgárjogi mozgalmak az egyenlőség egyetemes érvényesüléséért az egész világon [Ismertetés] = Citizen movements for greater global equity / Hazel Henderson. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1985 (In: Creating alternative futures / H. Henderson. - New York : Wideview/Perigee Books, 1980. p. 351-370.). - 2 fol. ; 29 cm
társadalmi mozgalmak; gazdaság; egyenlőség


327 H 61
Herczegh Géza
   Magyarország külpolitikája, 896-1919 / Herczegh Géza. - Budapest : Kossuth, 1987 . - 385 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369-373.
ISBN 963 09 3065 X kötött
külpolitika; történelem; Magyarország


321 H 64
Herzog, Roman
  Ősi államok : A hatalomgyakorlás eredete és formái / Roman Herzog ; [ford. és a mutatókat kész. Patay-Horváth András]. - [Budapest] : Corvina, 1999. - 281 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Eredeti cím: Staaten der Frühzeit. - Bibliogr.: p. 271-274.
ISBN 963-13-4755-9 fűzött
állam; történet; államtudomány; világtörténelem; ókor; kézikönyv


327 H 69
Higgins, Ronald
  Plotting peace : The owl's reply to hawks and doves / Ronald Higgins. - London [etc.] : Brassey's, 1990. - xviii, 227 p. ; 24 cm
Címford.: Békeszerzés : A bagoly válasza a héjáknak és a galamboknak
ISBN 0 08 033618 3 kötött
nemzetközi politika; nemzetközi biztonság; biztonsági együttműködés; béke; atomfegyverzet ellenőrzése


I-099
Hoffman, Abbie
  "Harminc éven aluliaknak ne higgy soha" [Ismertetés] = "Never trust anyone under thirty!" / Abbie Hoffman ; Harvey Wassermann interjúja. - Népművelési Intézet ; s. d. (In: New Age. 8. vol. 8. no. 1983. p. 60-61.). - 3 fol. ; 29 cm
társadalmi mozgalmak; radikalizmus; Amerikai Egyesült Államok


323 H 84
Horváth András
  "A respublika álmodója" : Nagy György harca a független magyar köztársaságért / Horváth András ; [kiad. a Közmnűvelődési Információs Vállalat]. - Budapest : KIV, 1992. - 149 p. ; 19 cm
Csoóri Sándor "Világok omlása közben" c. bevezetőjével. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7231-02-1 fűzött
politika; történet; Nagy György; Magyarország


327 H 88
Horváth Jenő
  Az európai integráció története napról napra, 1945-1995 : Kronológia / Horváth Jenő. - [Budapest] : Szerző, 1997. - 228 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 212-214.
ISBN 963-650-960-3 fűzött
integráció; történet; kronológia; Európa


327 H 92
Horváth Zoltán
  Kézikönyv az Európai Unióról / Horváth Zoltán. - 5. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : M. Országgyűlés, 2002. - 508 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 493-497. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-202-759-0 fűzött
Európai Unió


329 H 92
Horx, Matthias
  Das Ende der Alternativen oder Die verlorene Unschuld der Radikalität : Ein Rechenschaftsbericht / Matthias Horx. - München ; Wien : Hanser, 1985. - 127 p. ; 21 cm
Címford.: Az alternatívák vége, avagy a radikalizmus elvesztett ártatlansága
ISBN 3 446 14233 9 fűzött
alternatív mozgalmak; Német Szövetségi Köztársaság


327 H 99
Huxley, Aldous
  Plädoyer für den Weltfrieden und Enzyklopädie des Pazifizmus / Aldous Huxley. - München : Knaur, [1985?]. - 171 p. ; 18 cm. - (Knaur Sachbuch)
Címford.: Védőbeszéd a világbéke mellett és A pacifizmus enciklopédiája
ISBN 3 426 03756 4 fűzött
béke


325 J 85
  Jönnek? Mennek? Maradnak? / [... szerk. Sík Endre és Tóth Judit] ; [írta Oláh Sándor et al.]. - Budapest : MTA PTI, 1994. - 155 p. ; 24 cm. - (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, ISSN 1216-027X ; 1993)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8300-19-1 fűzött
migráció; menekültek; Magyarország


329 K 30
Kekes, John
  A liberalizmus ellen / John Kekes ; [ford. Balázs Zoltán]. - Budapest : Európa, 1999. - 411 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Against liberalism. - Bibliogr.: p. 395-408.
ISBN 963-07-6618-3 kötött
liberalizmus


I-771
Kerekes György
  A szocialista mozgalom chartája : Tervezet / Kerekes György. - Budapest : Kerekes Gy., 1989. - 2 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
szocializmus


320 K 70
  A koramodern politikai eszmetörténet Cambridge-i látképe : John Dunn, John G. A. Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck tanulmányai / Horkay Hörcher Ferenc szerkesztésében ; [... az utószót írta Horkay Hörcher Ferenc ] ; [ford. Deák Ágnes et al.] ; [... a magyar kiad. jegyzeteit írta Kontler László]. - Pécs : Tanulmány K., 1997. - 315 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85698-1-6 fűzött
politika; eszmetörténet


323 K 37
Kenedi János
  Kis állambiztonsági olvasókönyv : Október 23., március 15., június 16. a Kádár-korszakban / Kenedi János. - Budapest : Magvető, 1996. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-14-2060-4 fűzött
állambiztonsági rendőrség; évfordulók; nemzeti ünnepek; belpolitika; történet ; Magyarország
1. köt. - IX, 510 p.
ISBN 963-14-2058-1
2. köt. - 443 p.
ISBN 963-14-2059-0


323 K 67
  A kommunizmus fekete könyve : Bűntény, terror, megtorlás / Stéphane Courtois [et al.] ; [ford. Benyhe János] ; [... a magyar kiadást jegyzeteivel kieg. Kun Miklós és Zinner Tibor]. - Budapest : Nagyvilág, 2001. - 855 p., [32] t. : ill., részben térk. ; 23 cm
Eredeti cím: Le livre noir du communisme. - Bibliogr.: p. 820-834.
ISBN 963-9175-09-9 kötött
világtörténelem; kommunista pártok; történet; büntetőtáborok


323 K 70
  Kormány a mérlegen 1990-1994 / [szerk. Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László, Várnai Györgyi]. - Budapest : Korridor, 1994. - 385 p. ; 24 cm. - (Korridor-kötetek, ISSN 1218-0351)
ISBN 963-85155-0-3 fűzött
szociológia; belpolitika; külpolitika; közigazgatás; közjog; kormány; oktatáspolitika; művelődéspolitika; gazdaságpolitika; szociálpolitika; egyházpolitika; Magyarország


321 K 90
Körösényi András
  A magyar politikai rendszer / Körösényi András. - Budapest : Osiris, 1998. - 391 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-326-2 kötött
politika; intézményrendszer; belpolitika; Magyarország; kézikönyv


I-093
Kumar, Satish
  Gandhi útja a békéhez [Ismertetés] = Gandhi's way to peace / Satish Kumar. - Népművelési Intézet ; s. d. (In: Resurgence. 14. vol. 1. no. 1983. p. 9-11.) . - 3 fol. ; 29 cm
béke; Gandhi, Mohandasz Karamcsand


320 L 18
Lakoff George
  Moral politics : What conservatives know and liberals don't / George Lakoff . - Chicago, IL ; London : The University of Chicago Press, 1996. - xi, 413 p. ; 22 cm
Címford.: Erkölcsös politika : Amit a konzervatívok tudnak és a liberálisok nem. - Bibliogr.: p. 389-413.
ISBN 0-226-46805-4 fűzött
politika; erkölcs; konzervativizmus; liberalizmus


320 L 21
Lánczi András
  A XX. század politikai filozófiája / Lánczi András. - Miskolc : Bíbor K., 1997. - 216 p. ; 21 cm. - (Meteória, ISSN 1417-1724 ; 1.)
Bibliogr.: p. 212-214.
ISBN 963-85610-5-X fűzött
politikai filozófia; történet; filozófia


320 L 29
Lasch, Christopher
  The revolt of the elites and the betrayal of democracy / Christopher Lasch . - New York, NY ; London : W.W. Norton, 1995. - x, 276 p. ; 22 cm
Címford.: Az elitek lázadása és a demokrácia elárulása. - Bibliogr.: p. 247-260.
ISBN 0-393-03699-5 fv.
erkölcs; vallás; gazdaság; liberalizmus; demokrácia; történet; elit; AmerikaiEgyesült Államok


061 L 46
  Lel-Tár : Új társadalmi szervezetek katalógusa : 1. / [szerk. Bercsi János, Telkes József]. - Budapest : Pszichoteam, 1988. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 963 02 6255 X fűzött
szervezetek


061 L 46
  Lel-tár : Új társadalmi szervezetek katalógusa : 2. / [szerk. Bányai Gábor, Bercsi János]. - Budapest : Tudósítások, 1989. - 206 p. ; 20 cm
Lezárva: 1989. ápr. 18.
ISBN 963 02 6826 4 fűzött
szervezetek; politikai csoportok; Magyarország; címjegyzék


327 L 54
Leonard, Dick
  Európai Unió : Történet, szervezet, működés / Dick Leonard ; [ford. Benke Anna, Kálmán Gyöngyvér]. - Budapest : Geomédia, 2002. - 334 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Geomédia szakkönyvek. Otthon Európában, ISSN 1588-9165)
Eredeti cím: Guide to the European Union. - Bibliogr.: p. 333-334.
ISBN 963-7910-66-4 kötött
Európai Unió


330 L 62
Levitas, Ruth
  The concept of utopia / Ruth Levitas. - Syracuse, NY : Syracuse University Press, 1990. - ix, 224 p. ; 23 cm. - (Utopianism and communitarianism)
Címford.: Az utópia fogalma
ISBN 0-8156-2514-6 fűzött
utópia; történet; utópista szocializmus


323 L 68
Lindner András
  Arctéri jelentés '95 / Lindner András, Horváth Zoltán ; [a fotókat Korcsog Ernő et al. kész.]. - Budapest : HVG Rt., [1995]- . - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: ISBN 963-7525-03-3
ISBN 963-8213-35-3
2. - 1995. - 264 p. : ill.
A Heti világgazdaság c. folyóiratban 1991-1995 között megjelent interjúk
ISBN 963-8213-36-1
politika; életrajz; Magyarország; kézikönyv


I-717
  A Magyar Demokrata Fórum alapítólevele. - Lakitelek : MDF, 1988. - 6 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
szabályzat; Magyar Demokrata Fórum


329 M 14
  Magyar liberalizmus / vál. Tőkéczki László ; [a jegyzeteket írta Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Századvég, 1993. - 560 p. ; 24 cm. - (Modern ideológiák, ISSN 1215-2293)
Szemelvények. - Bibliogr.: p. 537-538.
ISBN 963-8384-04-2 fűzött
liberalizmus


323 M 14
  Magyar nemzetstratégia / [főszerk. Varga Domokos György] ; [közread. a] Magyar Konzervatív Alapítvány. - Budapest : Püski : M. Konzervatív Alapítvány, [2009]. - 775 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. egyes tanulmányok végén
ISBN 978-963-9592-81-0 kötött
belpolitika; gazdaság; társadalom; kultúra; vidékfejlesztés; környezetvédelem; nemzetiségi kérdés


323 M 14
  Magyar nemzetstratégia : 2. köt. / [főszerk. Medvigy Endre] ; [közread. a] Magyar Konzervatív Alapítvány. - Budapest : Püski : M. Konzervatív Alapítvány, 2009. - 616 p. ; 24 cm
Bibliogr. egyes tanulmányok végén
ISBN 978-963-302-006-7 kötött
belpolitika; gazdaság; társadalom; kultúra; demográfia; egészségügy; környezetvédelem; nemzetiségi kérdés


329 M 14
  A magyar szociáldemokrácia kézikönyve / főszerk. Varga Lajos ; [... szerzői Erényi Tibor et al.] ; [az életrajzokat írták Agárdi Péter et al.] ; [kész. a Politikatörténeti Intézet műhelyében]. - Budapest : Napvilág, 1999. - 662 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 627-652.
ISBN 963-90825-1-1 kötött
szociáldemokrácia; szociáldemokrata párt; Magyarország; kézikönyv


329 M 14
  A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának jegyzőkönyvei 1957-1989 / szerk. Soós László ; Magyar Országos Levéltár. - Budapest : M. Orsz. Levéltár, 1993- . - 24 cm
ISBN 963-631-053-X
belpolitika; pártok; MagyarországMagyar Szocialista Munkáspárt
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989 évi jegyzőkönyvei. 1. köt. - 1993. - 1087 p. - (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. II. Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 24.)
ISBN 963-631-054-8
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989 évi jegyzőkönyvei. 2. köt. - 1993. - p. 1089-1975. - (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. II. Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 24.)
ISBN 963-631-055-6


323 M 14
  Magyar tükör : Segédkönyv a hungarológia oktatásához : Válogatás a magyar irodalomból és a rendszerváltás korszakának publicisztikájából / szerk., a szemelvényeket vál. és a jegyzeteket írta Gereben Ferenc ; kiad. a Közép-Európa Intézet az Amszterdami Egyetem Kelet-Európa Intézetével együttműködésben, Teleki László Alapítvány. - Budapest : Közép-Európa Int. : Teleki L. Alapítvány, 1995. - 296 p. ; 24 cm
ISBN 963-8105-19-4 fűzött
történelem; belpolitika; Magyarország


323 M 16
  Magyarország évtizedkönyve, 1988-1998 : A rendszerváltás / Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány ; szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. - Budapest : Demokrácia Kut. M. Központja Alapítvány, 1998. - 2 db : ill. ; 20 cm
Bibliogr. az egyes tanulmányok végén
ISBN 1419-225X fűzött
belpolitika; politika; gazdaság; Magyarország; kézikönyv
1. köt. - 620 p.
2. köt. - p. 628-1023.


323 M16
  Magyarország miniszterelnökei, 1848-1990 / [szerk. Dúzs Ágnes]. - 2. kiad . - [Budapest] : Cégér, 1993. - 241 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 239-241.
ISBN 963 8107 02 2 fűzött
történelem; kormányok; Magyarország; kézikönyv


323 M 16
  Magyarország politikai évkönyve / szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. - 1988. - [Budapest] : R-Forma. Kft., 1989. - 840 p. : ill. ; 21 cm
ISSN 0864-7755 fűzött
politika; politikai szervezetek; Magyarország; kézikönyv


323 M 16
  Magyarország politikai évkönyve / megj. az Aula Kiadó ... és az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár közös kiadásában ; szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. - [Budapest] : Aula : OMIKK, 1990. - 638 p. : ill. ; 20 cm
ISSN 0864-7755 fűzött
belpolitika; Magyarország; évkönyv


323 M 16
  Magyarország politikai évkönyve / Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Economix Rt. ; szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. - 1992. - [Budapest] : Demokrácia Kut. M. Központja Alapítvány : Economix, 1992. - 804 p. : ill. ; 20 cm
Indulás: 1988. - Megjelenés: 1989
ISSN 0864-7755 fűzött
belpolitika; Magyarország; évkönyv


323 M 16
  Magyarország politikai évkönyve / Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány ; szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. - 1993. - [Budapest] : Demokrácia Kut. M. Központja Alapítvány, 1993. - 814 p. : ill. ; 20 cm
Indulás: 1988. - Megjelenés: 1989
ISSN 0864-7755 fűzött
belpolitika; Magyarország; kézikönyv


323 M 16
  Magyarország politikai évkönyve, 1994 / Demokrácia Kutatások Magyarországi Központja Alapítvány ; szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. - 1994 . - Budapest : Demokrácia Kut. M. Központja Alapítvány, 1994. - 873 p. : ill. ; 20 cm
ISSN 0864-7755 fűzött
belpolitika; Magyarország; kézikönyv


323 M 16
  Magyarország politikai évkönyve / Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány ; szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. - 1995. - [Budapest] : Demokrácia Kut. M. Központja Alapítvány, 1995. - 838, [26] p. : ill. ; 20 cm
Egyes tanulmányok és a tartalomjegyzék angol nyelven is
ISSN 0864-7755 fűzött
belpolitika; Magyarország; kézikönyv


323 M 16
  Magyarország politikai évkönyve / Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány ; szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László ; [... szerzői Ágh Attila et al.]. - 1995-ről. - [Budapest] : Demokrácia Kut. M. Központja Alapítvány, 1996. - 911 p. : ill. ; 20 cm
Indulás 1988. - Megjelenés 1989
ISSN 0864-7755 fűzött
belpolitika; Magyarország; kézikönyv


323 M 16
  Magyarország politikai évkönyve / Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány ; szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. - 1996-ról. - Budapest : Demokrácia Kut. M. Központja Alapítvány, 1997. - 894 p. : ill. ; 20 cm
Egyes tanulmányok és a tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 0864-7755 fűzött
belpolitika; Magyarország; kézikönyv


323 M 16
  Magyarország politikai évkönyve / Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány ; szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. - 1997-ről. - [Budapest] : Demokrácia Kut. M. Központja Alapítvány, 1998. - 909 p. : ill. ; 20 cm
Egyes tanulmányok és a tartalomjegyzék angol nyelven
ISSN 0864-7755 fűzött
politika; belpolitika; Magyarország; kézikönyv


323 M 16
  Magyarország politikai évkönyve / szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. - 2001-ről. - [Budapest] : Demokrácia Kut. M. Központja Alapítvány, 2002. - 2 db (1393 p.) : ill. ; 20 cm
A tartalomjegyzék és rezümék angol nyelven
ISSN 0864-7755 fűzött
politika; belpolitika; Magyarország; kézikönyv
1. köt. - 694, XVI p.
2. köt. - p. 702-1393.


320 M 17
  Magyarországi Egyesült Államok? : Levelek a távolból / [szerk. Gombár Csaba, Volosin Hédi]. - Budapest : Helikon : Korridor, 2001. - 376 p. ; 20 cm. - (Korridor kötetek, ISSN 1218-0351)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-670-8 fűzött
politika; gazdaság; történelem; globalizáció; civilizációelmélet; Magyarország


329 M 18
  A magyarság esélyei : A tanácskozás hiteles jegyzőkönyve : Lakitelek, 1987. szept. 27. / [szerk. Agócs Sándor és Medvigy Endre]. - Lakitelek : Antológia ; Budapest : Püski, 1991. - 228 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Lakitelek, 1987. - Rend. Lezsák Sándor
ISBN 963 7908 01 3 kötött
belpolitika; Magyarország; Magyar Demokrata Fórum


I-684
  A magyarság esélyei : Lakitelek, 1987. szeptember 27. : A tanácskozás jegyzőkönyve / [szerk. Bíró Zoltán, Csurka István, Für Lajos]. - Budapest : [s.n.], 1987. - 367 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
politika


341 M 25
Maller Sándor
  Az Európa-eszme : A kezdetektől a megvalósulásig / Maller Sándor ; [szerk. Biernaczky Szilárd]. - Budapest : Mundus, 2000. - 289 p. : ill., térk. ; 24 cm . - (Az Antal József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 6.)
Bibliogr.: p. 202-207., 223-289.
ISBN 963-8033-49-5 fűzött
államszövetség; európai egység; integráció; Európa


I-101
Marlow, Hotchkiss
  A Mo Tzu terv [Ismertetés] : Személyes nemzeti béke felfedezés = The Mo Tzu project : Personal national peace finding / Hotchkiss Marlow. - Népművelési Intézet ; s. d. (In: The Coevolution Quarterly. 35. no. 1982. p. 82-90.). - 3 fol. ; 29 cm
béke


323 M 57
Mészáros József
  Magyarország politikai atlasza, 1998 / Mészáros József, Szakadát István. - Budapest : Osiris, 1999. - XXI, [240] p. : ill., színes térk. ; 21x29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-379-538-9 kötött
politika; belpolitika


320 M 60
Meyer, Niels I.
  Revolt from the center / Niels I. Meyer, K. Helveg Petersen and Villy Sorensen. - London ; Boston : Marion Boyars, 1981. - 190 p. ; 23 cm. - (Open forum)
Címford.: Lázadás a központból
ISBN 0 7145 2701 7 kűtött
alternatívák; társadalom; politika; gazdaság; egyenlőség; centralizálás; decentralizálás


I-146
Meyer, Niels
  A cél megvalósításának eszközei [Fordítás] = The means to the end / Niels I. Meyer, K. Helveg Petersen and Villy Sorensen. - Közművelődési Információs Intézet ; Kállai Tibor ; 1985 (In: Revolt from the center / Niels I. Meyer et al. - London ; Boston : Marion Boyars, 1981. p. 152-186.). - 57 fol. ; 29 cm
alternatívák; társadalom; Dánia


320 M 63
  Mi a politika? : Bevezetés a politika világába / szerk. Gyurgyák János. - Budapest : Századvég, 1994. - 402 p. ; 20 cm
Tanulmányok
ISBN 963-8384-59-X fűzött
politika; ideológia; demokrácia; Magyarország


329 M 66
Miklós Tamás, P.
  A magyarországi gyermek- és ifjúsági mozgalmak, szervezetek, egyesületek történetének válogatott bibliográfiája, 1945-1990 / összeáll. P. Miklós Tamás . - Budapest : OPKM, 1993. - 193 p. ; 20 cm. - (Neveléstörténeti bibliográfiák, ISSN 0209-679X ; 14.)
ISBN 963 7644 16 4 fűzött
ifjúsági mozgalmak; gyermekmozgalmak; szervezetek; egyesületek; Magyarország; bibliográfia


327 M 71
Miszlivetz Ferenc
  Békák a szárazon / Miszlivetz Ferenc. - [Budapest] : Múzsák, 1989. - 224 p. ; 20 cm. - (Mozgó világ, ISSN 0238-8421)
Tanulmányok. - Bibliogr.: p. 214-223.
ISBN 963 564 429 9 fűzött
politika; világgazdaság; történelem


320 M 73
Model, Otto
  Staatsbürger-Taschenbuch : Alles Wissenswerte über Staat, Verwaltung, Recht und Wirtschaft / begr. von Otto Model ; fortgef. von Carl Creifelds und Gustav Lichtenberger. - 23., neubearb. Aufl. - München : Beck, 1987. - XXXII, 1097 p. : ill. ; 19 cm
Címford.: Állampolgári kézikönyv : Tudnivalók az államról, közigazgatásról, jogról és gazdaságról
ISBN 3 406 31927 0 kötött
állam; jog; igazgatás; gazdaság; közhasznú információ; Német Szövetségi Köztársaság; kézikönyv


320 M 82
Molnár Pál
  Európai ezredkezdet : Politikai tabuk a globalizációban / Molnár Pál. - [Szentendre] : Kairosz, 2002. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-35-X fűzött
politika; globalizáció; Magyarország


I-149
Monaghan, Robert R.
  Politikai kommunikáció [Fordítás] = Political communication / Robert R. Monaghan. - Közművelődési Információs Intézet ; Kállai Tibor ; 1985 (In: ETC. 41. vol. 4. no. 1984. p. 416-422.). - 13 fol. ; 29 cm
politika; kommunikáció


I-789
  MSZMP reformkörök : [Sajtófigyelő] / [válogatta és összeáll. ... Kerényi György, Ramháb Mária]. - Szeged : [s.n.], 1989. - [130] p. ; 21x30 cm
Készült a reformkörök 1989. május 20-i, szegedi országos találkozója és tanácskozása alkalmából. - Fmás.
politika; Magyarország; Magyar Szocialista Munkáspárt


327 N 25
Nagy Miklós
  Magyar külpolitika, 1956-1989 : Történeti kronológia / összeáll. Nagy Miklós. - [Budapest] : MTA Jelenkorkutató Bizottság, 1993. - 308 p. ; 24 cm
ISBN 963-04-3822-4 fűzött
külpolitika; Magyarország; kronológia


329 N 69
Nisbet, Robert
  Konzervativizmus: álom és valóság / Robert Nisbet ; [ford. Beck András]. - Pécs : Tanulmány K., 1996. - 142 p. ; 24 cm. - (Szabadságbeszélgetések, ISSN 1218-876X)
Eredeti cím: Conservatism: dream and reality. - Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 963-85284-6-X fűzött
konzervativizmus


323 N 93
Nyerere, Julius K.
  Freiheit und Entwicklung / aus neuen Reden und Schriften von Julius K. Nyerere ; mit einer Einleitung von Gerhardt Grohs und Volkhard Hundsdörfer. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Lembeck, 1981. - 115 p. ; 21 cm. - (Texte zum Kirchlichen Entwicklungsdienst ; 10.)
Címford.: Szabadság és fejlődés. - Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 3 87476 162 2 fűzött
belpolitika; Tanzánia


320 Ö 72
  Összehasonlító politológia / szerk. Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell ; [ford. Béndek Péter]. - Budapest : Osiris, 1996. - 827 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Comparative politics today. - Bibliogr.: p. 793-805.
ISBN 963-379-105-7 kötött
politológia; kézikönyv


329 P 37
Papp Zsolt
  Konszenzus és kihívás : Nyugatnémet változatok / Papp Zsolt. - [Budapest] : Kossuth, 1985. - 373 p. ; 21 cm
ISBN 963 09 2545 1 kötött
belpolitika; szociáldemokrácia; gazdaságpolitika; Német Szövetségi Köztársaság


I-769/20
Papworth, John
  A Negyedik Világ béke javaslata [Fordítás] = A Fourth World peace proposal / John Papworth. - Közművelődési Információs Intézet ; Hosszú Tamás ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 294-303.). - 12 fol. ; 29 cm
Negyedik Világ; béke


I-943
Pearse, Maggie
  Community groups handbook / Maggie Pearse, Jerry Smith. - London : Journeyman : Community Development Foundation, 1990. - vii, 119 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Közösségi csoportok kézikönyve. - Fmás. (32 fol.)
ISBN 1-85172-037-5
közösség; közösségfejlesztés; állampolgári részvétel; nők; kisebbségek; helyi igazgatás; politika


320 P 57
  Perspectives : Readings on contemporary American goverment / [director of publications Patricia Bandy] ; [senior writer David R. Zack] ; [researcher writer John Carvile]. - Arlington, Virginia : Close Up Foundation, 1987. - 253 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Perspektívák : Írások az amerikai kormányzatról
ISBN 0 932765 04 1 fűzött
politika; Kormány; Amerikai Egyesült Államok


320 P 77
Pók Attila
  A nemzetközi élet krónikája, 1945-1985 / Pók Attila. - Budapest : Kozmosz Kv., 1986. - 308 p., [64] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 211 730 1 fűzött
politika; világtörténelem; nemzetközi események


320 P 79
  Politikai antropológia / [szerk. Zentai Violetta]. - Budapest : Osiris : Láthatatlan Kollégium, 1997. - 218 p. ; 25 cm. - (Szemeszter, ISSN 1416-4183)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-379-318-1 kötött
politika antropológia


320 P 79
  A politikai filozófia története / szerk. Leo Strauss, Joseph Cropsey. - Budapest : Európa, 1994. - 2 db ; 20 cm
Eredeti cím: History of political philosophy. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-5734-6 kötött
filozófia; politika; történet; kézikönyv
1. - 711 p.
ISBN 963-07-5732-X
2. - 617 p.
ISBN 963-07-5733-8


320 P 79
  Politikai filozófiák enciklopédiája / [szerk. David Miller] ; [a bibliográfiát összeáll. Sárosi Attila]. - [Budapest] : Kossuth, 1995. - 575 p. ; 25 cm
Eredeti cím: The Blackwell encyclopaedia of political thought. - Bibliogr.: p. 523-575.
ISBN 963-09-3751-4 kötött
filozófia; politika; politológia; lexikon


061 P 79
  Politikai kalauz 1991 / [összeáll. és szerk. Farkasfalvi József]. - Budapest : Mediant, 1991. - 295 p. ; 21 cm
ISSN 1215-4377 fűzött
politikai szervezetek; egyesületek; szakszervezetek; pártok; Magyarország; címjegyzék


320 P 79
  Politikai kisszótár / [szerk. Fencsik László]. - 5., bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 403 p. ; 21 cm
ISBN 963 09 2800 0 kötött
politika; lexikon


320 P 79
  Politikai kommunikáció : Szöveggyűjtemény / szerk. Kiss Balázs. - Budapest : Rejtjel, 2000. - 299 p. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
kommunikáció; politika


320 P 79
  A politikatudomány arcai / szerk. A. Gergely András, Bayer József, Kulcsár Kálmán. - Budapest : Akad. K., 2000. - 670 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 601-658.
ISBN 963-05-7708-9 kötött
politológia; kézikönyv


320 P 79
  Politikatudományi enciklopédia / szerk. Vernon Bogdanor, ... [Lánczi András] ; [ford. Farkas János et al.] ; [az Európai Unióval foglalkozó szócikkeket Navracsics Tibor egészítette ki]. - Budapest : Osiris, 2001. - 765 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-389-835-7 kötött
politikatudomány; lexikon


321 R 43
Rawls, John
  Az igazságosság elmélete / John Rawls ; [ford., a mutatót kész. és az utószót írta Krokovay Zsolt]. - Budapest : Osiris, 1997. - 735 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Politikai gondolkodók, ISSN 1219-1132)
Eredeti cím: A theory of justice. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-267-3 fűzött
filozófia; igazság


323 R 57
  A rendszerváltás forgatókönyve : Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben : Dokumentumok / főszerk. Bozóki András ; szerk. Elbert Márta [et al.]. - Budapest : Magvető, 1999- . - 8 db ; 23 cm
Az 5-8. köt. az Új Mandátum Kiadó gondozásában jelent meg
ISBN 963-14-2150-3 fűzött
politika; belpolitika; Magyarország
1. köt., 1988. november 27 - 1989. június 10. / [... szerk. Bozóki András, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Ripp Zoltán]. - 608 p.
ISBN 963-14-2151-1
2. köt., 1989. június 13 - július 27. / [... szerk. Bozóki András, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Ripp Zoltán]. - 659 p.
ISBN 963-14-2152-X
3. köt., 1989. augusztus 3 - augusztus 29. / [... szerk. Bozóki András, Kalmár Melinda, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Kalmár Melinda]. - 653 p.
ISBN 963-14-2153-8
4. köt., 1989. augusztus 30 - szeptember 18. / [... szerk. Bozóki András, Kalmár Melinda, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Kalmár Melinda]. - 557 p.
ISBN 963-14-2154-6
5. köt., Az 1989. szeptember 18-i megállapodástól a szabad választásokig : [Felsőoktatási tankönyv] / [... szerk., a jegyzeteket és a tárgymutatót kész. Ripp Zoltán] ; [a szöveggondozást végezte és a kronológiát összeáll. Ripp Erzsébet]. - 2000. - 738 p.
ISBN 963-9158-68-2
6. köt., A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások politikai munkabizottságainak jegyzőkönyvei : [Felsőoktatási tankönyv] / [... szerk., a jegyzeteket és a bevezetőket kész. Kalmár Melinda, Révész Béla. - 2000. - 760 p.
ISBN 963-9158-77-1
8. köt., Portrék és életrajzok. - 1999. - 332 p. : ill.
ISBN 963-91-58-43-7


323 R 68
Révész Sándor
  Aczél és korunk / Révész Sándor. - Budapest : Sík, 1997. - 435 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85520-3-4 fűzött
politika; belpolitika; művelődéspolitika; Aczél György; Magyarország


321.7 R 99
Ryn, Claes G.
  Democracy and the ethical life : A philosophy of politics and community / Claes G. Ryn. - Baton Rouge ; London : Louisiana State University Press, 1978. - x, 208 p. ; 22 cm
Címford.: A demokrácia és az erkölcsi élet : A közösség és a politika filozófiája
ISBN 0 8071 0352 7 kötött
politika; demokrácia; erkölcs


I-612
Ryn, Claes G.
  Demokrácia, vezetés és kultúra [Fordítás] = Democracy, leadership and culture / Claes G. Ryn. - Közművelődési Információs Intézet ; Hosszú Tamás ; 1988 (In: Democracy and the ethical life / C. G. Ryn. - Baton Rouge [etc.] : Louisiana Univ. Press, 1978. p. 199-203.). - 5 fol. ; 29 cm
A könyv 12. fejezete
demokrácia; vezetés


320 S 31
Schlett István
  A magyar politikai gondolkodás története / Schlett István. - Budapest : Korona, 1996- . - 24 cm
ISBN 963-9036-21-8
politika; eszmetörténet; politológia; történet; Magyarország
1. köt. / [névmutató és bibliogr. Volosin Hedvig]. - 1996. - 299 p.
Bibliogr.: p. 281-288.
ISBN 963-9036-17-X
2/1., A liberalizmus Magyarországon / [névmutató és bibliogr. Cieger András]. - 1999. - 350 p.
Bibliogr.: p. 337-342.
ISBN 963-9191-14-0


327.36 S 56
  Sicherheitspolitik am Scheideweg? / Hrsg. Dieter S. Lutz. - Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1982. - 780 p. ; 21 cm. - (Schriftenreiche der Bundeszentrale für politische Bildung ; 191.) . (Studien zur Geschichte und Politik)
Címford.: Válaszút előtt a biztonságpolitika. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 3 921352 94 0 fűzött
béke; leszerelés; fegyverkezés; Német Szövetségi Köztársaság


I-425
Southall, Aidan
  Az állam és a politikai rendszerek tipológiájának kritikája [Fordítás] = A critique of the typology of states and political systems / Aidan Southall. - Közművelődési Információs Intézet ; Galgóczi Béla ; 1987 (In: Political systems and the distribution of power. - [S.l.] : Tavistock, 1965. p. 113-117.) . - 35 fol. ; 29 cm
állam; politikai rendszer


I-850
  A Szabad Demokraták Szövetségének programtervezete. - Budapest : SZDSZ, 1989. - 81 fol. ; 29 cm
Sokszorosított anyag fmás.
pártprogram; Szabad Demokraták Szövetsége


058.8 Sz 10
  Szabadon választott : Parlamenti almanach, 1990 / [főszerk. Moldován Tamás] . - Budapest : IPV, 1990. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 316 285 8 fűzött
országgyűlés; képviselők; Magyarország; névjegyzék


320 Sz 19
Szabó Miklós
  Politikai kultúra Magyarországon, 1896-1986 : Válogatott tanulmányok / Szabó Miklós. - [Budapest] : [ELTE] : [MKKE], 1989. - 311 p. ; 22 cm. - (Medvetánc könyvek, ISSN 0864-7437)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 462 447 2 fűzött
politika; politológia; Magyarország


329 Sz 24
Szakács Kálmán
  Paraszti rétegszervezetek Magyarországon, 1945-1951 / Szakács Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, 1988. - 214 p. : ill. ; 20 cm. - (Négy évtized, ISSN 0236-9958 ; 18)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 09 3284 9 fűzött
parasztság; érdekképviselet; Magyarország


323 Sz 29
  Szamizdat : Alternatív kultúrák Kelet- és Közép-Európában, 1956-1989 / [... szerk. Erika Rissmann] ; [ford. Báthori Csaba et al.]. - Bp. : Stencil : Európai Kulturális Alapítvány, 2004. - 263 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-214-141-5 fűzött
politika; illegálisan terjesztett dokumentum; Kelet-Európa; Közép-Európa


323 Sz 32
  Szárszó : Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-tábor előadás- és megbeszéléssorozata / [előadó Erdei Ferenc et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Püski, 1993. - 236 p., [18] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 8256 07 9 fűzött
történelem; Balatonszárszó; konferencia; Magyarország


329 Sz 39
  Százak Tanácsa / [fel. szerk. Fekete Gyula]. - 1999. - Budapest : Trikolor, 1999. - 427 p. ; 24 cm
ISBN 963-85976-0-7 fűzött
nemzet; politikai mozgalmak


329 Sz 39
  Százak Tanácsa / [fel. szerk. Fekete Gyula]. - 2000. - [Budapest] : Trikolor, 2000. - 468 p. ; 24 cm
ISBN 963-85976-5-8 fűzött
nemzet; politikai mozgalmak


323 Sz 40
Széchenyi István
  Hunnia / írta Széchenyi István. - Repr. kiad. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk. , 1985. - 246 p. ; 21 cm. - (A társadalomtudományok magyar klasszikusai, ISSN 0236-5561)
Eredeti kiadása: Töredékek gróf Széchenyi István fennmaradt kézirataiból, 1. köt. (Pesten : Heckenast Gusztáv, 1858)
ISBN 963 211 641 5 kötött
magyar nyelv


323 Sz 40
Széchenyi István
  A' Kelet népe / [írta Széchenyi István]. - [Budapest] : Közgazd. és Jogi Kvk., [1985]. - 326 p. ; 20 cm. - (A társadalomtudományok magyar klasszikusai, ISSN 0236-5561)
Az 1841-ben Pozsonyban Wigand Károly Fridrik által nyomtatott 2. kiad. reprintje
ISBN 963 221 664 X kötött
történelem; Kossuth Lajos; Magyarország


I-678
  A szellemi honvédelem naptára : 1940 / szerk. Szabó Zoltán. - Budapest : Globus ny., [1939]. - 159 p. : ill. ; 22 cm
Fmás. (84 p.)
hazafiság


323 Sz 80
Szilágyi Sándor
  A Hétfői Szabadegyetem és a III/III. : Interjúk, dokumentumok / Szilágyi Sándor. - Budapest : Új Mandátum, 1999. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9158-46-1 fűzött
politika; történelem; Hétfői Szabadegyetem; Magyarország


061 Sz 90
  Szószék : Alternatív krónika '88. - [S.l.] : [s.n.], [1989]. - 369 ; 21 cm
Válogatás a Jurta Színház 1988. évi rendezvényeinek dokumentumaiból
Fűzött
társadalmi mozgalmak; alternatív szervezetek; politikai pártok; Magyarország


325 T 12
  Táborlakók, diaszpórák, politikák / [... szerk. Sík Endre és Tóth Judit]. - Budapest : MTA PTI, 1996. - 250 p. : ill. ; 24 cm. - (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, ISSN 1216-027X ; 1995)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8300-33-7 fűzött
migráció; menekültek; Magyarország


321 T 28
  Tanulmányok a politikai rendszer vizsgálatának köréből / [szerk. P. Kálmán Katalin] ; [közread. az] MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. - Budapest : MSZMP KB TTI, 1982 [!1983]-1985. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963 00 0561 1
2., Állam, közigazgatás, érdekviszonyok / szerk. Schmidt Péter. - 1985. - 234 p.
ISBN 963 00 0563 8
politika; közigazgatás; demokrácia


059 T 43
  Tények könyve : Magyar és nemzetközi almanach. - [19]88 / szerk. Baló György és Lipovecz Iván. - Budapest : Computerworld Informatika Kft. : Móra, 1987. - 852 p. ; 21 cm
ISBN 963 11 5580 3 fűzött
statisztika; almanach; eseménynaptár


059 T 43
  Tények könyve : magyar és nemzetközi almanach / Computerworld Informatika Kft ; szerk. Baló György és Lipovecz Iván. - [19]89. - Budapest : CWI, 1988. - 852 p. ; 21 cm
ISSN 0238-3748 fűzött
almanach


059 T 43
  Tények könyve : magyar és nemzetközi almanach / szerk. Baló György és Lipovecz Iván. - [19]90. - [Budapest] : Ráció, 1989. - 852 p.
Indulás: [19]88. - Megjelenés: 1987
ISSN 0238-3748 fűzött
almanach


059 T 43
  Tények könyve : magyar és nemzetközi almanach / szerk. Baló György és Lipovecz Iván. - [19]92. - [Budapest] : Ráció, 1992. - 852 p. ; 21 cm
Indulás: [19]88. - Megjelenés: 1987
ISSN 0238-3748 fűzött
nemzetközi események; világpolitika; almanach


059 T 43
  Tények könyve : Magyar és nemzetközi almanach / szerk. Baló György és Lipovecz Iván. - [19]93. - [Budapest] : Greger, 1993. - 706 p. ; 21 cm
A kézirat lezárva: 1993. máj. 15.
ISSN 0238-3748 fűzött
almanach; eseménynaptár


325 T 77
Tóth Pál Péter
  Haza csak egy van? : Menekülők, bevándorlók, új állampolgárok Magyarországon, 1988-1994 / Tóth Pál Péter. - Budapest : Püski, 1997. - 238 p. : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9040-46-0 kötött
migráció; Magyarország


323 T 81
  Több fényt : Válogatás a glasznoszty sajtójából / vál. és szerk. Gereben Ágnes. - Budapest : Téka, 1988. - 495 p. ; 19 cm
ISBN 963 7357 32 7 fűzött
politika; Szovjetunió


323 T 82
  Törésvonalak és értékválasztások : Politikatudományi vizsgálatok a mai Magyarországról / szerk. Balogh István ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Budapest : MTA PTI, 1994. - 582 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8300-16-7 fűzött
belpolitika; politika; politológia; Magyarország


329 U 18
Ugrin József
  Emlékezéseim : A KALOT parasztifjúsági mozgalomról, a népfőiskolákról meg egy kicsit előbbről is / Ugrin József ; [közread. a] Magyar Népfőiskolai Társaság. - Budapest : M. Népfőisk. Társ. : Püski, 1995. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8256-63-X fűzött
ifjúsági mozgalom; történet; önéletrajz; népfőiskola; Magyarország; Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete


325 U 24
  Új exodus : A nemzetközi munkaerőáramlás új irányai / szerk. Tamás Pál és Inotai András ; [kiad. az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja és az MTA Világgazdasági Kutató Intézete]. - Budapest : MTA Társadalmi Konfliktusok Kut. Közp. : MTA Világgazd. Kut. Int., 1993. - 211 p. ; 23 cm
ISBN 963 8310 01 4 fűzött
vándorlás; menekültek


327 U 95
Ungerer, Lothar
  Az Európai Unióról röviden / Lothar Ungerer. - Budapest : Műszaki Kvk., 1994. - 47 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Die Europäische Gemeinschaft kurzgefasst
ISBN 963-16-0096-3 fűzött
European Union; kézikönyv


325 U 95
  Útkeresők / [Brym, Robert et al.]. - Budapest : MTA PTI, 1993. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, ISSN 1216-027X ; 1992)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8300-18-3 fűzött
migráció; menekültek; Magyarország


323 M 82
  Ütközet az ezredvégen : Polgári kormányzás Európa védelmében / szerk. Molnár Pál. - Budapest : Windsor Klub, 1999. - 186 p. ; 18 cm. - (A Windsor Klub könyvei, ISSN 1218-9243 ; 4.)
Interjúk
ISBN 963-85278-6-2 fűzött
politika; Magyarország


323 V 26
  A váltás rendszere : Tanulmányok a kormány politikájáról : [Kritika és elemzés 1992] / [közread. a] Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány. - Budapest : PTIA, 1992. - 198 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 04 2269 7 fűzött
belpolitika; Magyarország


327 V 87
  Világpolitikai lexikon, 1945-2005 / szerk. Horváth Jenő. - Budapest : Osiris, 2005. - 671 p. ; 24 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 657-670.
ISBN 963-389-783-1 kötött
világpolitika; lexikon


320 W 21
Wallerstein, Immanuel
  After liberalism / Immanuel Wallerstein. - New York, NY : The New Press, 1995. - 277 p. ; 21 cm
Címford.: A liberalizmus után. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 272-[278].
ISBN 1-56584-304-5 fűzött
liberalizmus; posztkommunizmus; gazdasági fejlődés; emberi jogok; globális problémák; nemzetközi politika; jövőkutatás; trendek


I-222
Wallerstein, Immanuel
  A liberalizmus végnapjai : Mi a remény útja? [Fordítás] The agonies of liberalism: what hope progress? / Immanuel Wallerstein. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Tolnay Zsuzsa ; 1997. - (In: After liberalism. - New York, NY : The New Press, 1995 ; p. 265-271.). - 5 fol. ; 29 cm
liberalizmus


320 W 36
Weber, Max
  A politika mint hivatás / Max Weber. - Budapest : ELTE : MKKE : Művelkut. Int., 1989. - 91 p. ; 20 cm. - (Medvetánc füzetek, ISSN 0864-7534)
Eredeti cím: Die Politik als Beruf
ISBN 963 521 204 6 fűzött
politika


I-779
Weizsäcker, Carl Friedrich von
  Béke, igazságosság, a teremtés megóvása [Fordítás] = Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung / Carl Friedrich von Weizsäcker. - Közművelődési Információs Intézet ; 1989 (In: Dokument + Analyse. 1989. 3. no. p. 13-16.). - 12 fol. ; 29 cm
béke


323.3 Z 26
Závada Pál
  Kulákprés : Dokumentumok és kommentárok egy parasztgazdaság történetéhez / Závada Pál. - Budapest : Művelkut. Int., 1986. - 346 p., [7] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Műhelysorozat, ISSN 0230-8460 ; 6.)
ISBN 963 521 133 3 fűzött
parasztság; történelem; történet; Magyarország


325 Z 45
Zielbauer György
  A legújabb kori népvándorlás Magyarországon, 1940-1950 / Zielbauer György . - Szombathely : Savaria Univ. Press, 1994. - 39 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savariensis, ISSN 1218-8204 ; 3.)
Bibliogr.: p. 36-39.
ISBN 963-8275-15-4 fűzött
migráció; Magyarország


321 Z 71
  Zurückforderung der Zukunft : Macht und Opposition in den nachrevolutionären Gesellschaften / Beiträge von Lidia Menapace [et al.] ; [übers. von Max Looser]. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1979. - 300 p. ; 18 cm
Címford.: A jövő visszakövetelése : Hatalom és ellenzék a forradalom utáni társadalmakban
ISBN 3 518 110962 6 fűzött
politika; hatalom; ellenzék; Kelet-Európa


vissza