310 Statisztika. Demográfia


310 E 99
  Az 1941. évi népszámlálás : Demografiai adatok községek szerint / szerk. és kiad. a Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Stephaneum Ny., 1947. - IV, 21 , 697 p. ; 29 cm
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


312 K 4
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001- . - 30 cm
Borító- és gerinccím: Népszámlálás 2001
ISBN 963-215-412-6
4., Nemzetiségi kötődés : A nemzeti, etnikai kisebbségek adatai. - 2002. - 338, [58] p. : ill.
ISBN 963-215-502-5
statisztika; nemzetiségek; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


312 A 18
Acsádi György
  Magyarország népesedése a két világháború között / [írták Acsádi György, Klinger András]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1965. - 329 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 74-76.
Kötött
demográfia; népesedés; történet; Budapest


310 A 50
  Általános statisztika : [Főiskolai tankönyv] / szerk. Korpás Attiláné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1996-1997. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-18-9704-4
statisztika; kézikönyv; tankönyv
1. / [szerzők Havasy György et al.]. - 1996. - 231 p.
ISBN 963-18-7367-6
2 / [szerzők Sándorné Kriszt Éva, Varga Edit, Veitzné Kenyeres Erika] ; [a gyakorlófeladatokat Korpás Attiláné állította össze]. - 1997. - 299 p. : ill.
ISBN 963-18-8120-2


312 A 58
Andorka Rudolf
  Gyermek, család, történelem : Történeti demográfiai tanulmányok / Andorka Rudolf ; [közread. az] Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság. - Budapest : Andorka R. Társad. Társ. : Századvég, 2001. - 336 p. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9211-24-9 kötött
család; demográfia; történet; járványügy; Magyarország


312.8 A 80
  Arbeitshilfen zur Bevölkerungsentwicklung / zgst. von Heribert Hinzen und Bernd Pflug. - Bonn : Deutscher Volkshochschul-Verband, 1980. - 193 p. ; 21 cm . - (Volkshochschulen und der Themenbereich Afrika, Asien und Lateinamerika : Materialen ; 14.)
Címford.: Segítség a népességkutatáshoz. - Tanulmányok
Fűzött
népesedés; családtervezés; Afrika; Ázsia; Latin-Amerika


312 B 85
  Bölcsőtől a koporsóig : Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához / szerk. Faragó Tamás. - Budapest : Ú-M-K, 2005. - 407 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
ISBN 963-9494-85-2 fűzött
történeti demográfia; magyar néprajz


312 C 46
Csata István
  Népesedési perspektívák : Az erdélyi magyar népesség regionálisan tagolt előreszámítása húsz és harminc éves időtávra / Csata István, Kiss Tamás. - Kolozsvár : Kriterion, 2007. - 253 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Erdélyi társadalom könyvek ; 2.)
Bibliogr.: p. 170-174.
ISBN 978-973-26-0889-0 fűzött
demográfia; előrejelzés; külföldi magyarok; Erdély


312 D 47
  Demográfia / [főszerk. Klinger András] ; [készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Statisztikai és Jogi Informatikai Tanszékén]. - Budapest : KSH, 1996. - 582 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
demográfia; kézikönyv


312 D 47
  Demográfiai évkönyv = Demographic yearbook / Központi Statisztikai Hivatal. - 2002. - Budapest : KSH, 2003. - LXIII, 490 p. ; 29 cm + 1 CD-ROM
ISBN 0237-7594 kötött
demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 E 20
  Egészségügyi statisztikai évkönyv : Yearbook of health statistics / Központi Statisztikai Hivatal. - 2000. - Budapest : KSH, 2000. - XIX, 444 p. ; 29 cm
ISSN 1585-8847 fűzött
egészségügy; statisztika; Magyarország; kézikönyv


312.8 E 32
Ehrlich, Paul R.
  Die Bevölkerungsbombe / Paul R. Ehrlich. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer, 1973. - 154 p. ; 18 cm. - (Bücher des Wissens)
Címford.: Népességrobbanás
ISBN 3 436 016004 fűzött
népesedés


312 E 75
  Az erdélyi települések népessége nemzetiség szerint, 1930-1992 / [szerk. Kepecs József] ; [összeáll. Czibulka Zoltán] ; [készült a KSH Népszámlálási Főosztályán]. - Budapest : KSH, 1996. - 421 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-124-0 fűzött
népszámlálás; nemzetiségek; vallásfelekezetek; Erdély; kézikönyv


310 E 96
  Európa számokban / Európai Bizottság. - 4. kiad. - Luxemburg : Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 1996. - 425 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 92-827-9169-6 fűzött
statisztika; Európai Unió; kézikönyv


312 F 19
Faragó Tamás
  A múlt és a számok : Pest Buda és környéke népessége és társadalma a 18-20. században / Faragó Tamás. - Budapest : Budapest Főváros Levéltára, 2008. - 421 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Várostörténet tanulmányok, ISSN 1416-4949)
Bibliogr.: p. 389-413., [423].
ISBN 978-963-7323-71-3 fűzött
népesség; társadalomtörténet; helytörténet; várostörténet; Budapest


312 F 56
  A fiatalok egészségi állapota és biológiai fejlődése : [Ifjúság és társadalom] / [összeáll. és szerk. Tahin Tamás] ; [közread. az] MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. - Budapest : MSZMP KB TTI, 1986 [!1987]. - 335 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 7700 32 3 fűzött
egészségnevelés; egészségügy; ifjúság; Magyarország


312 F 99
Für Lajos
  Magyar sors a Kárpát-medencében : Népesedésünk évszázadai, 896-2000 / Für Lajos. - Budapest : Kairosz, 2001. - 472 p., 1 öh. térk. : ill., színes térk. ; 24 cm
Bibligor.: p. 465-472.
ISBN 963-9406-20-1 fűzött
népesedés; történet; történeti demográfia; Magyarország; Kárpád-medence


312 G 99
Gyurgyík László
  Changes in the demographic, settlement, and social structure of the Hungarian minority in (Czecho-)Slovakia between 1918-1998 / László Gyurgyík ; [transl. by József D. Lőrincz]. - Budapest : Teleki László Foundation, 1999. - 42 p. ; 30 cm. - (Occasional papers / Teleki László Foundation, ISSN 1418-6802 ; 13.)
Eredeti cím: A (cseh)szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és társadalomszerkezetének alakulása 1918-1998
ISBN 963-03-7460-9 Fűzött
demográfia; társadalom; településszerkezet; történet; határon túli magyarok; Szlovákia


312 G 99
Gyurgyík László
  Népszámlálás 2001 : A szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években / Gyurgyík László ; [a térképeket szerk. Sebők László]. - Pozsony : Kalligram, 2006. - 232 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Mercurius könyvek)
Összefoglalás szlovák és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 114-116.
ISBN 80-7149-813-0 fűzött
népszámlálás; demográfia; külföldi magyarok; Szlovákia


312 H 79
  'Honisme' és 'statistica', 1819-1848 : [Felsőoktatási tankönyv] / szerk. Horváth Gergely Krisztián. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 198 p. ; 24 cm. - (Szociológiatörténet - történetszociológia, ISSN 1588-9659 ; 2.)
ISBN 963-9336-82-3 fűzött
statisztika; honismeret; Magyarország


310 I 13
  Időfelhasználás a mezőgazdasági kistermelésben / [készült a Központi Statisztikai Hívatal mezőgazdasági statisztikai főosztály összeírási osztályán] ; [főmtársak: Oros Iván, Schindele Miklós]. - Budapest : SKV, 1984 [!1985]. - 2 db ; 29 cm - (Mezőgazdasági összeírás, ISSN 0237-1197)
kistermelés; időmérleg; Magyarország
ISBN 963 340 904 7
1., A háztáji és kisegítő gazdasággal rendelkező háztartások adatai. - 119 p.
ISBN 963 340 719 2
2., A háztáji és kisegítő gazdaságokhoz tartozó személyek adatai. - 346 p.
ISBN 963 340 748 6


310 I 14
  Ifjúságstatisztikai adattár / Központi Statisztikai Hívatal ; szerk. a Központi Statisztikai Hívatal Ifjúsági Szakmai Munkaközösségének tagjai Belyó Pál [et al.]. - Budapest : SKV, 1986. - 338 p. ; 29 cm. - (Ifjúság és társadalom, ISSN 0231-0171)
ISSN 0231-018X fűzött
ifjúság; statisztika; Magyarország


312 K 15
Kápolnai Iván
  Ausztria népességi viszonyai a 19. században = Population conditions of Austria in the 19th century / Kápolnai Iván. - Budapest : KSH Levéltára, 2002. - 150 p., 1 térk., 3 t. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-215-481-9 fűzött
népesedés; történet; Osztrák-Magyar Monarchia


312 K 41
Kertesi Gábor
  A cigány népesség Magyarországon : Dokumentáció és adattár / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor ; [... fotóit Csongor Anna kész. ...]. - Budapest : Socio-Typo, 1998. - 467 p., [10] t.fol. : ill., részbenb színes térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 461.
ISBN 963-03-6352-6 kötött
cigányság; adattár; Magyarország; kézikönyv


312 L 74
Livi-Bacci, Massimo
  A világ népességének rövid története / Massimo Livi-Bacci ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Osiris, 1999. - 268 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Eredeti cím: A concise history of world population. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-548-8 fűzött
demográfia; történet


312 L 85
Lőkkös János
  Trianon számokban : Az 1910. évi magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak elemzése a történelmi Magyarországon / Lőkkös János. - Budapest : Püski, 2000. - 383 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 377-383.
ISBN 963-9337-07-2 kötött
nemzetiségi kérdés; demográfia; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar birodalom bűnügyi statisztikája az 1909-1913. évekről / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda, 1919. - VIII, 176 , 241 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 59. köt.)
Kötött
statisztika; bűnözés; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal munkássága : 1871-1911 / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1911. - VI, 616 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 36. köt.)
Kötött
statisztika; történet, Magyarország


310 M 14
  A magyar korona országaiban az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos házi állatok kimutatásával együtt / szerk. és kiad. az Országos Magyar Kir. Statistikai Hivatal. - Pest : Athenaeum, 1871. - 595 p. ; 42 cm
Kötött
statisztika; népszámlálás; 1870; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országaiban az 1890. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei : 1. rész, Általános népleírás / szerk. és kiad. az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1893. - VI, 167 , 418 p., [19] t.fol. : ill., színes térk. ; 35 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új f. I. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1892. és 1893. évi népmozgalma / szerk. és kiad. az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1895. - 55 , 121 p. ; 34 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új f. VIII. köt.)
Kötött
statisztika; demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1900., 1901. és 1902. évi népmozgalma = Mouvement de la population dans les pays de la couronne hongroise en 1900, 1901 et 1902 / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1905. - XXXVII, 158 , 681 p., [8] t.fol. : ill., térk. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 7. köt.)
Kötött
statisztika; demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak halandósági táblázata az 1900. évi népszámlálási és az 1900. és 1901. évi népmozgalmi adatok alapján / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 190. - IV, 51 , 322 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 11. köt.)
Kötött
statisztika; demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája : Első rész : A magyar mezőgazdasági statisztika fejlődése s az 1895. VIII. évi törvényczikk alapján végrehajtott összeirás főbb eredményei községenkint = [Landwirtschaftliche Statistik der Länder der Ungarischen Krone : Erster Theil: Die Entwickelung der Ungarischen landwirtschaftlichen Statistik und die Hauptergebnisse nach Gemeinden der auf Grund des G.-A. VIII. vom Jahre 1895 vollzogenen Konskription] / szerk. és kiad. az Országos Magy. Kir. Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1897. - VIII, 226 , 765 p. ; 34 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új f. XV. köt.)
Kötött
mezőgazdaság; összeírás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 4., 1896. - Budapest : Athenaeum, 1897. - XV, 500 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 5., 1897. - Budapest : Athenaeum, 1898. - XVIII, 430 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 6., 1898. - Budapest : Athenaeum, 1899. - XIV, 393 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 7., 1899. - Budapest : Athenaeum, 1900. - XVI, 442 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 8., 1900. - Budapest : Athenaeum, 1901. - XV, 453 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 9., 1901. - Budapest : Athenaeum, 1902. - XV, 442 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 10., 1902. - mp. : Athenaeum, 1903. - XVI, 471 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 11., 1903. - mp. : Athenaeum, 1904. - XVI, 483 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 12., 1904. - Budapest : Athenaeum, 1905. - XVI, 531 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 13., 1905. - Budapest : Athenaeum, 1906. - XVI, 523 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 14., 1906. - Budapest : Athenaeum, 1907. - XVI, 523 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 15., 1907. - Budapest : Athenaeum, 1909. - XV, 506 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 16., 1908. - Budapest : Athenaeum, 1909. - XV, 528 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 17., 1909. - mp. : Athenaeum, 1910. - XVI, 544 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 18., 1910. - Budapest : Athenaeum, 1911. - XV, 533 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 19., 1911. - Budapest : Athenaeum, 1912. - XVI, 550 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 20., 1912. - Budapest : Athenaeum, 1914. - XVII, 578 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 21., 1913. - Budapest : Athenaeum, 1915. - XV, 383 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 23., 1915. - Budapest : Athenaeum, 1918. - XVI, 380 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 24., 25., 26., 1916., 1917., 1918. - Budapest : Athenaeum, 1924. - XI, 299 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 27., 28., 29., 30., 1919., 1920., 1921., 1922. - Budapest : Athenaeum, 1925. - X, 277 p. ; 27 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 47., 1939. - Budapest : Athenaeum, 1940. - XVI, 260 p., 1 térk. ; 27 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 48., 1940. - Budapest : Athenaeum, 1942. - XIV, 215 p. ; 26 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 49., 1941. - Budapest : Athenaeum, 1943. - XVI, 313 p. ; 27 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 50., 1942. - Budapest : Athenaeum, 1944. - XVI, 349 p. ; 27 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv / szerk. és kiad. a Magyar Központi Statisztikai Hivatal. - Új f. 51., 52., 53., 54., 1943, 1944., 1945., 1946. - Budapest : Stephaneum ny., 1948. - XII, 298 p. ; 29 cm
Kötött
statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv : Statistical yearbook of Hungary / Központi Statisztikai Hivatal. - 2001. - Budapest : KSH, 2002. - XXXIII, 647 p. ; 29 cm
ISSN 1215-7684 kötött
statisztika; Magyarország


310 M 14
  A magyar szent korona országai népoktatásügyének fejlődése / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1913. - VIII, 143 , 499 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 31. köt.)
Kötött
statisztika; közoktatás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országai rákos betegeinek statisztikája / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal ; az általános jelentést írta Dollinger Gyula. - Budapest : Athenaeum, 1907. - IX, 60 , 170 p., [6] t.fol. : ill., részben térk. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 19. köt.)
Kötött
statisztika; rák [betegség]; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országaiban az 1912. évben végrehajtott vakságügyi statisztika eredményei / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1916. - VI, 43 , 139 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 55. köt.)
Kötött
statisztika; vakok; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1901-1910. évi népmozgalma községenkint / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum , 1913. - IV, 727 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 46. köt.)
Kötött
statisztika; demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1903., 1904. és 1905. évi népmozgalma / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum , 1907. - VII, 67 , 750 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 22. köt.)
Kötött
statisztika; demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1906., 1907. és 1908. évi népmozgalma / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1910. - VIII, 85 , 773 p., [6] t.fol. : ill., térk. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 32. köt.)
Kötött
statisztika; demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1909., 1910., 1911. és 1912. évi népmozgalma / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1916. - IX, 179 , 947 p, [11] t.fol. : ill., térk. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 50. köt.)
Kötött
statisztika; demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1913-1918. évi népmozgalma / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1924. - IV, 66 , 136 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 70. köt.)
Fűzött
statisztika; demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása : 1. r., A népesség általános leírása községenkint / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1902. - IV, 45 , 609 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 1. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása : 2. r., A népesség foglalkozása községenkint / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1904. - IV, 62 , 1010 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 2. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása : 3. r., A népesség részletes leírása / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1907. - VII, 742 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 5. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása : 4. r., A népesség foglalkozása részletesen / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1905. - V, 82 , 1022 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 9. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása : 5. r., A népesség foglalkozásának némely részletei és a vállalati statisztika / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1906. - V, 549 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 12. köt. )
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása : 6. r., Az ipar körébe tartozó tisztviselő- és egyéb segédszemélyzet munkaideje és munkabére / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1905. - V, 45 , 849 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 14. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása : 7. r., A népesség foglalkozása a főbb demografiai adatokkal egybevetve / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1906. - 257 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 15. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása : A népesség foglalkozása az anyanyelvvel és a hitfelekezettel egybevetve : Kézirat gyanánt: a népszámlálási mű 7. kötetének kiegészítő része / [szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal]. - Budapest : Athenaeum, 1906. - 257 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 15. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása : 8. r., Közszolgálati ágak és szabadfoglalkozások / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1906. - 291 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 16. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása : 9. r., A népesség ház- és földbirtokviszonyai / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1907. - IV, 254 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 18. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása : 10. r., Végeredmények összefoglalása / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1909. - X, 214 , 331 p., [46] t.fol. : ill., térk. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 27. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1901-1915. évi gümőkőrhalálozása / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pest Könyvnyomda , 1925. - XIII, 148 , 322 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 62. köt.)
Kötött
statisztika; demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása : 1. r., A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1912. - VI, 50 , 880 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 42. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása : 2. r., A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1913. - VI, 72 , 1092 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 48. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása : 3. r., A népesség foglalkozása részletesen és a válllalati statisztika / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1914. - IV, 79 , 1314 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 52. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása : 4. r., A népesség foglalkozása a főbb demografiai adatokkal egybevetve s a népesség ház- és földbirtokviszonyai / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1915. - V, 893 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 56. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása : 5. r., Részletes demografia = Recensement général de la population des pays de la sainte couronne hongroise, en 1910 : 5. partie, Démographie détaillee / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1916. - XVIII, 635 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 61. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása : 6. r., Végeredmények összefoglalása / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1920. - VIII, 233 , 337 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 64. köt.)
Térképek híján
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak bűnügyi statisztikája az 1904-1908. évekről / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1910. - VIII, 84 , 235 p., [2] t.fol. : ill., térk. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 30. köt.)
Kötött
statisztika; bűnözés; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak kivándorlása és visszavándorlása, 1899-1913 / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1918. - IX, 136 , 120 p., [10] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 67. köt.)
Kötött
statisztika; kivándorlás; Magyarország; kézikönyv


310 M 16
  Magyarország községeinek háztartása az 1908. évben / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1913 . - VI, 312 , 949 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 39. köt.)
Kötött
statisztika; falu; háztartás; Magyarország; kézikönyv


310 M 16
  Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában, 1720-21 = Die Bevölkerung Ungarns zur Zeit der Pragmatischen Sanktion, 1720-21 / szerk. és kiad. az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - Budapest : Országos M. Kir. Stat. Hivatal, 1896. - 114 , 288 p. ; 34 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új f. XII. köt.)
Kötött
demográfia; történet; Magyarország


312 M 16
  Magyarország történeti demográfiája. - Budapest : KSH, 1995- . - 24 cm
1., A honfoglalás és az Árpád-kor népessége : Az 1995. február 16-án Budapesten megrendezett Népesedéstörténeti Konferencia előadásai / [szerk. Kovacsics József]. - 1995. - 132 p.
ISBN 963-215-080-5
demográfia; népesedéstörténet; konferencia; Magyarország


312 M 16
  Magyarország történeti demográfiája, 896-1995 : Millecentenáriumi előadások / Központi Statisztikai Hivatal, Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottsága és Történeti Demográfiai Albizottsága ; [szerk. Kovacsics József] . - Budapest : KSH, 1997. - 417 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben, ill. a tanulmányok végén
ISBN 963-215-148-8 fűzött
demográfia; népesedéstörténet; konferencia; Magyarország; kézikönyv


310 M 16
  Magyarország városainak háztartása az 1910. évben / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1916. - XII, 191 , 400 p. ; 27 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 58. köt.)
Kötött
statisztika; város; háztartás; Magyarország; kézikönyv


312 M 18
  A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeírás eredményei / szerk. és kiad. az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum, 1895. - IV, 59 , 79 p., [9] t.fol. : ill., térk. ; 34 cm. - (Magyar Statisztikai Közlemények ; Új f. IX. köt.)
Kötött
statisztika; népösszeírás; cigányság; Magyarország; kézikönyv


310 N 62
  Nemzetközi statisztikai évkönyv : A világ a XXI. század küszöbén / Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001. - XII, 470 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-380-4 kötött
statisztika; kézikönyv


312 N 64
    Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben / szerk. Kiss Tamás. - Kolozsvár : Kriterion, 2004. - 345 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Erdélyi társadalom könyvek ; 1.)
A "Demográfiai folyamatok az erdélyi magyarság körében" c. konferencia (Kolozsvár, 2004. márc. 5.) előadásainak kibővített tanulmányai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 973-26-0789-0 kötött
demográfia; migráció; asszimiláció; külföldi magyarok; konferencia; Erdély


312 N 64
  Népesedéspolitika Magyarországon : Konferencia a Károlyi Palota Kulturális Központjában, 2002. február 28. / [szerk. Sallai Éva] ; [rend. a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete]. - [Budapest] : Kölcsey Intézet, [2002]. - 179 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832)
Fűzött
népesedépolitika; konferencia; Magyarország


312 N 64
  Népesedésrobbanás - egyke / vál., bev. és jegyz. ell. Semlyén István ; [ford. Vallasekné Dáné Márta és Semlyén István]. - Bukarest : Kriterion, 1982. - 298 p. ; 17 cm. - (Téka)
ISBN 963-07-2546-0 fűzött
demográfia


310 N 64
  A népesség társadalmi-foglalkozási összetételének főbb demográfiai és foglalkozási adatai : 1984 : Munkaanyag / [összeáll. Nagy Istvánné] ; [Központi Statisztikai Hívatal]. - Budapest : SKV, 1987. - 193 p. ; 29 cm
Fűzött
statisztika; demográfia; foglalkozás; Magyarország


312 N 68
  Népszámlálási körkép Közép-Európából, 1989-2002 / szerk. Gyurgyík László és Sebők László. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2003. - 230 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-86388-1-8 kötött
népszámlálás; demográfia; külföldi magyarok; Magyarország; Közép-Európa


323.1 N 90
NyárádyR. Károly
  Erdély etnikai arculatának változása / Nyárády R. Károly és Varga E. Árpád elemzései az 1977. évi romániai népszámlálásról ; Kápolnai Iván előszavával. - Budapest : Teleki L. Alapítvány : Közép-Európa Int., 1996. - 107, [44] p. ; 20 cm. - (Kisebbségi adattár, ISSN 1218-0297 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85166-7-4 fűzött
demográfia; népszámlálás; külföldi magyarok; Erdély


312 N 90
Nyárády R. Károly
  Erdély népesedéstörténete / Nyárády R. Károly ; ... szerk. és az előszót írta Varga E. Árpád. - Budapest : KSH Levéltára, 2003. - 672 p. ; 29 cm. - (Transylvanica varietas)
Bibliogr.: p. 661-672.
ISBN 963-215-628-5 fűzött
demográfia; történet; nemzetiségi statisztika; Erdély


310 O 17
  Oktatás, művelődés / Központi Statisztikai Hívatal ; kész. a Központi Statisztikai Hívatal Társadalmi Statisztikai Főosztályán ; összeáll. Csizmazia Károlyné [et al.]. - 1950/1985. - Budapest : SKV, 1986. - 216 p. ; 29 cm
Indulás: 1950/1980. - Megjelenés: 1982.
ISSN 0237-8612 fűzött
oktatásstatisztika; művelődésstatisztika; Magyarország


310 S 94
Pakot Levente
  STUD : Statisztikai Tudósító, 1933-1944 : Repertórium / [...] összeáll. Pakot Levente. - Budapest : KSH Levéltára, 2004. - 2 db ; 29 cm
ISBN 963-215-778-8 fűzött
statisztika; gazdaság; társadalom; repertórium
1., Bevezető és címjegyzék. - 486 p.
ISBN 963-215-779-6
2., Mutatók. - 129 p.
ISBN 963-215-780-X


312 P 38
  Párhuzamok : Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón / szerk. Spéder Zsolt. - Budapest : KSH NKI, 2009. - 316 p. : ill. ; 30 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 86=2009/2.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-9597-16-7 fűzött
demográfia; erdélyi magyarság; Magyarország


312 R 45
Rédei Mária, L.
  Demográfia / L. Rédei Mária. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2001. - 191 p., 2 öh. t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183., 185-187.
ISBN 963-463-465-6 fűzött
demográfia; tankönyv


310 R 58
  Repertórium : (1701) 1831-1990 / [szerk. Jeney Andrásné, Kovácsné Demetrovics Krisztina, Szeltnerné Müller Ilona] ; Központi Statisztikai Hivatal Levéltára. - 2., bőv. kiad. - Budapest : KSH Levéltára, 1997. - 477, IX p. ; 29 cm
Lezárva 1996. dec. 30-án
ISBN 963-215-151-8 fűzött
statisztika


310 S 48
Sebők László
  Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai / összeáll. Sebők László. - Budapest : TLA Teleki László Intézet : KSH Népszámlálás : KSH Levéltár, 2005. - XV, 280 p. ; 30 cm
ISBN 963-218-661-3 kötött
népszámlálás; statisztika; vallásfelekezetek; Magyarország; kézikönyv


310 S 84
Spiegel, Murray R.
  Statisztika : Elmélet és gyakorlat / Murray R. Spiegel ; [a 20. fejezetet írta Sugár András...] ; [... a m. kiadást szerk. Hunyadi László]. - Budapest : Panem ; Maidenhead : Mcgraw-Hill, 1995. - 545 p. : ill. ; 29 cm. - (Schaum-könyvek, ISSN 1217-7229)
Eredeti cím: Schaum's outline of theory and problems of statistics
ISBN 963-545-029-X fűzött
statisztika; példatár; kézikönyv


519 S 86
  Statisztika I. / [írta Hajdú Ottó et al.] ; [közread. a] Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudomány Kar Statisztika és Demográfia Tanszék. - Pécs : JPTE, 1994. - 319, [24], IV p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-319.
ISBN 963-641-356-8 fűzött
statisztika; matematikai statisztika; kézikönyv


310 S 86
  Statisztikai adatforrások : Bibliográfia / Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat = Sources of statistical data : bibliography / Central Statistical Office Library and Documentation Service = Istocniki statisticeskih dannyh : bibliografia / Central'noe statisticeskoe upravlenie Biblioteka i dokumentacionnaa sluzba ; fel. szerk. Csahók István ; összeáll. Fóti Istvánné. - 1945/1985. - Budapest : SKV, 1987. - 431 p. ; 24 cm
ISBN 963 340 826 1 ISSN 0237-0980 fűzött
statisztika; bibliográfia


310 S 86
  Statisztikai adatforrások : Bibliográfia, 1975-1984 / [szerk. Csahók István] ; [összeáll. Hajdú Elemérné] ; [kiad. a] Központi Statisztikai Hívatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. - Budapest : SKV, 1985. - 128 p. ; 24 cm
ISSN 0237-0980 fűzött
statisztika; bibliográfia


310 S 86
  Statisztikai adatforrások : Bibliográfia, 1995-1997 = Sources of statistical data : Bibliography / Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat ; szerk. Csahók István ; összeáll. Kiss Judit, Nagy Éva, Szvák Emma. - 1995-1997. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. szolg., 1998. - 141 p. ; 26 cm
ISBN 963-215-816-0 ISSN 0237-0980 fűzött
statisztika; Magyarország; bibliográfia


310 S 86
  Statisztikai adatforrások : Bibliográfia = Sources of statistical data : Bibliography / szerk. Csahók István ; összeáll. Búr Gabriella. - 1998/2000. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. Szolg., 2002. - 194 p. ; 25 cm
ISSN 0237-0980 fűzött
statisztika; Magyarország; bibliográfia


310 S 86
  Statisztikai adatforrások : Bibliográfia = Sources of statistical data : Bibliography / Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár ; szerk. ... Nemes Erzsébet ; összeáll. ... Dévai Péter. - 2001/2005. - Budapest : KSH Kvt. és Lvt., 2007. - 318 p. ; 25 cm
ISSN 0237-0980 fűzött
statisztika; Magyarország; bibliográfia


312 Sz 12
Szabó A. Ferenc
  Egymillióval kevesebben... : Emberveszteségek, népesedési tendenciák és népesedéspolitika Magyarországon, 1941-1960 / Szabó A. Ferenc. - [Pécs] : Pro Pannonia, 1998. - 234 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9079-19-7 fűzött
demográfia; Magyarország


312 Sz 74
  Szerkezetek, folyamatok, összefüggések : Demográfiai szöveggyűjtemény / szerk. Faragó Tamás. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 429 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 44.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-83-1 fűzött
demográfia


312 S 99
  A Szlovák Köztársaság településeinek nemzetiségi, vallási adatai 1991 / [szerk. Kepecs József] ; [készült a KSH Népszámlálási főosztályán]. - Budapest : KSH, 1996. - 367 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-129-1 fűzött
népszámlálás; nemzetiségek; vallásfelekezetek; Szlovákia; kézikönyv


310 T 47
  Területi statisztikai évkönyv : Regional statistical yearbook / Központi Statisztikai Hivatal. - 2001. - Budapest : KSH, 2002. - XVI, 490 p. : ill., színes térk. ; 29 cm
ISSN 0303-5344 fűzött
statisztika; területi statisztika; Magyarország; kézikönyv


310 T 50
Thirring Gusztáv
  Budapest félszázados fejlődése, 1873-1923 = Die fünfzigjährige Entwickelung Budapests, 1873-1923 / [Thirring Gusztáv]. - Budapest : Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1925. - XIII, 270 , 198 p., XII öh. t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm. - (Budapest székesfőváros statisztikai közleményei ; 53.)
Kötött
statisztika; Budapest


312 T 50
Thirring Gusztáv
  Budapest főváros demográfiai és társadalmi tagozódásának fejlődése az utolsó 50 évben / írta Thirring Gusztáv. - Budapest : Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, [1935]. - 2 db ; 26 cm
Fűzött
demográfia; társadalom; gazdaság; kultúra; statisztika; Budapest
1. köt. - 335 p. - (Statisztikai közlemények ; 70. köt. 2. sz.)
2. köt. - 272 p. - (Statisztikai közlemények ; 70. köt. 3. sz.)


943.9 T 88
  Történeti statisztikai évkönyv : 1960 / Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára ; Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya ; [fel. szerk. Ember Győző]. - Budapest : SKV, 1960. - 193 p. ; 30 cm
Kötött
történeti statisztika; Magyarország


310 T 88
  Történeti statisztikai idősorok, 1867-1992 / [szerkbiz. ... Klinger András et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 1992- . - 29 cm
ISBN 963 7070 43 5
1. köt., Népesség - népmozgalom / [az anyag összeállításában részt vett Dallos Ödönné]. - 1992. - 350 p.
ISBN 963-7070-44-3
demográfia; statisztika; Magyarország; kézikönyv


312 V 24
Valkovics Emil
  Demográfia / Valkovics Emil. - Budapest : Osiris, 2001- . - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-398-183-3
1. - 2001. - 415 p. : ill. Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-738-1
demográfia


312 V 37
Varga E. Árpád
  Erdély etnikai és felekezeti statisztikája / Varga E. Árpád. - Budapest : Teleki László Alapítvány ; Csíkszereda : ProPrint Kvk., 1998- . - 30 cm. - (Múltunk könyvek)
demográfia; történet; népszámlálás; nemzetiségek; vallásfelekezetek; Erdély; kézikönyv
ISBN 963-04-9911-8. ISBN 973-9311-18-0
1., Kovászna, Hargita és Maros megye : Népszámlálási adatok 1850-1992 között / [a térképeket kész. Sebők László]. - 1998. - 597 p., [8] t., [4] t.fol. : ill., térkép
ISBN 963-04-9912-6
2., Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye : Népszámlálási adatok 1850/1869-1992 között / [a térképeket kész. Sebők László]. - 1999. - 869 p., [7] t., [5] t.fol. : ill., térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-8427-2
3., Arad, Krassó-Szörény és Temes megye : Népszámlálási adatok, 1869-1992 között / [a térképeket kész. Sebők László]. - 2000. - 654 p., [7] t., [4] t.fol. : ill., térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4954-6
4., Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye : Népszámlálási adatok 1850-1992 között / [a térképeket kész. Sebők László. - 2001. - 781, [11] p., [4] t.fol.ill., térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9249-2
5., Brassó, Hunyad és Szeben megye : A Kárpátokon túli megyékhez került települések : Népszámlálási adatok 1850-1992 között / [a térképeket kész. Sebők László]. - 2002. - 661 p., [5] t.fol. : ill., térk.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Bev. és helynévmutató román nyelven is
ISBN 963-86291-1-8


312 V 37
Varga E. Árpád
  Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-1992 : Helységnévtár : Összesített mutató az I-V. kötetekhez / összeáll. Varga E. Árpád. - Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Csíkszereda : Pro-Print, 2002. - 559 p. ; 30 cm
ISBN 963-86291-0-X. ISBN 973-9311-99-7 fűzött
demográfia; történet; Erdély; helységnévtár


312 V 37
Varga E. Árpád
  Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből : Tanulmányok / Varga E. Árpád. - Budapest : Püski, 1998. - 388 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 386-388. és a jegyzetekben
ISBN 963-9188-01-8 kötött
demográfia; népszámlálás; nemzetiségek; Erdély


312 V 37
Varga E. Árpád
  Hungarian population of Transylvania between 1870 and 1995 / Árpád Varga E. ; [transl. by Tamás Sályi]. - Budapest : Teleki László Foundation, 1999. - 68 p. ; 30 cm. - (Occasional papers / Teleki László Foundation, ISSN 1418-6802 ; 12.)
Eredeti cím: Erdély magyar népessége 1870 és 1995 között. - Bibliogr.: p. 62-68.
Fűzött
demográfia; nemzetiségek; történet; határon túli magyarok; Erdély


323.1 V 37
Varga E. Árpád
  Népszámlálások a jelenkori Erdély területén : Jegyzetek Erdély és a kapcsolt részek XX. századi nemzetiségi statisztikájának történetéhez / Varga E. Árpád. - Budapest : Regio : MTA Törttud. Int., 1992. - 208 p. ; 20 cm. - (Regio-könyvek, ISSN 0866-1251 ; 10.) . (Kisebbségi könyvtár)
ISBN 963-7665-02-1 fűzött
külföldi magyarok; népszámlálás; statisztika; nemzetiségi kérdés; Románia; Erdély


312 V 63
Vécsei Károly
  Magyarok és nem-magyarok Romániában : Demográfiai - statisztikai - szociológiai tanulmányok / Vécsei Károly. - Csíkszereda : Státus, 2002. - 166 p. ; 24 cm. - (Státus-tanulmányok)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8311-03-9 fűzött
demográfia; nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Románia; Erdély


312 V 69
Veres Valér
  Demográfia és népességszociológia / Veres Valér. - Kolozsvár : Kolozsvári Egyetemi K., 2006. - 194 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-193.
ISBN 978-973-610-442-8 fűzött
demográfia; szociológia; népesség; Románia; Erdély


I-323/4
Wendt, Jürgen
  Miért élnek a nők hosszabban? [Fordítás] = Warum leben Frauen länger? / Jürgen Wendt. - Közművelődési Információs Intézet ; Lányi Gabriele ; 1986 (In: Dokument + Analyse. 15. Jg. 3. no. 1986. p. 47-48.). - 8 fol. ; 29 cm
nők; életkor; demográfia


vissza