300/308 Társadalom. Szociológia. Szociográfia


308 E 99
  Az 1970-es, 1980-as évek szociográfiai táborai : [Oktatási segédanyag] / [szerk. Láng Katalin, Nyilas György]. - Budapest : NI, 1985. - 224 p. ; 20 cm. - (Szociográfiai munkafüzetek, ISSN 0237-2479)
Fűzött
falukutatás; szociográfia; táborok; Magyarország


301 A 43
Allport, Gordon Willard
  Az előítélet / Gordon W. Allport ; [ford. Csepeli György] ; [a mutatókat és az irodalomjegyzéket összeáll. Iványi Erika]. - Budapest : Osiris, 1999. - 629 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Szociológia, ISSN 1219-9820)
Eredeti cím: The nature of prejudice. - Bibliogr.: p. 601-618.
ISBN 963-379-423-4 fűzött
előítélet; társadalompszichológia


300 A 47
  Als Dummchen am Herd - diffamiert : die Hausfrau und Mutter / von Lothar Ulsamer [et al.]. - Esslingen : Perspektiven, 1985. - 43 p. : ill. ; 28 cm. - (Perspektiven, ISSN 0171-3183 ; 30.)
ISBN 3 922241 17 4 fűzött
kommunikációpolitika; tömegkommunikáció; család


301 A 58
Andorka Rudolf
  Bevezetés a szociológiába / Andorka Rudolf. - 4. kiad. - [Budapest] : Aula, 1996 . - 424 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-503-030-4 fűzött
szociológia


301 A 61
Angelusz Róbert
  Optikai csalódások : [Közvélemény, nyilvánosság, tabu, mimikri] / Angelusz Róbert. - Budapest : Pesti Szalon, 1996. - 260 p. : ill. ; 20 cm
Tanulmányok
ISBN 963-605-149-6 fűzött
közvéleménykutatás; szociológia


300 A 72
  Applicability of indicators of socio-economic change for development planning / Wilfrid Beckerman [et al.]. - Paris : Unesco, 1984. - 124 p. ; 24 cm. - (Socio-economic studies ; 7.)
Címford.: A társadalmi-gazdasági változás mutatóinak alkalmazhatósága a fejlesztési tervezésben. - Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 92 3 102214 8 fűzött
tervezés; fejlesztés; változás


301 A 82
Ariés, Philippe
  Gyermek, család, halál : Tanulmányok / Philippe Ariés ; [vál. Ádám Péter, Szapor Judit] ; [utószó Szapor Judit]. - Budapest : Gondolat, 1987. - 419 p. ; 19 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 819 9 kötött
család; szociológia; gyermeknevelés; halál; művelődéstörténet; Franciaország


301 A 84
Aronson, Elliot
  A társas lény / Elliot Aronson. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1987. - 419 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: The social animal. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 221 659 8 kötött
szociálpszichológia


301 A 98
  Azonosság és különbözőség : Tanulmányok az identitásról és az előítéletről / [szerk. Erős Ferenc]. - Budapest : Scientia Humana, 1996. - 200 p. : ill. ; 20 cm . - (Scientia humana : Pszichológia, ISSN 1216-531X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-84-7118-2 fűzött
identitás; társadalom; előítélet; Magyarország


301 B 10
Babbie, Earl
  A társadalomtudományi kutatás gyakorlata / Earl Babbie ; [ford. Kende Gábor, Szaitz Mariann]. - Budapest : Balassi : ELTE Szociológiai Int., 1995. - 704 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: The practice of social research. - Bibliogr.: p. 684-689.
ISBN 963-506-039-4 kötött
szociológia; módszertan; kézikönyv


301 B 13
Badie, Bertrand
  A visszájára forduló világ : A nemzetközi színtér szociológiája / Bertrand Badie, Marie-Claude Smouts ; [ford. Csizmadia Dominika]. - [Budapest] : Aula, 1998. - 254 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Le retournement du monde. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9078-61-1 fűzött
szociológia; társadalom; nemzetközi kapcsolatok; globalizáció


613.88 B 13
Bágyoni Attila
  Üzenet a férfiaknak : Tanulmány a nők szexuális életéről... / a kutatást vezette és a jelentést készítette Bágyoni Attila. - 2. kiad. - Budapest : Lapkiadó, 1985. - 168 p. ; 22 cm. - (Családi Lap füzete)
ISBN 963 02 3689 3 fűzött
szexualitás; nők


613.88 B 13
Bágyoni Attila
  Válasz a nőknek : Felmérés és tanulmány a férfiak szexuális kulturáltságáról / Bágyoni Attila, Székely Lajos. - [Budapest] : Pallas, [1987]. - 296 p ; 23 cm. - (Családi lap kiskönyvtár, ISSN 0231-2743)
ISBN 963 272 127 6 fűzött
szexualitás; szociológia; férfiak


300 B 24
Balogh István
  Szubjektum nélküli történelem? : Európai alternatívák / Balogh István. - Budapest : Társtud. Int., 1987. - 147 p. ; 20 cm. - (Műhelytanulmányok)
ISBN 963 7700 41 2 fűzött
társadalom; szocializmus; reform; alternatívák


301 B 38
Barthes, Roland
  A divat mint rendszer / Roland Barthes ; [ford. Mihancsik Zsófia]. - [Budapest] : Helikon, 1999. - 255 p. ; 25 cm. - (Helikon Universitas : Szemiotika, ISSN 1417-8818)
Eredeti cím: Systeme de la mode. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-553-1 kötött
divat; elmélet; szemiotika


301 B 42
Baudrillard, Jean
  A tárgyak rendszere / Jean Baudrillard. - Budapest : Gondolat, 1987. - 250 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Le systeme des objects
ISBN 963 281 839 3 fűzött
tárgyak; szociológia


301 B 43
Beck, Ulrich
  A kockázat-társadalom : Út egy másik modernitásba / Ulrich Beck ; [közread. az] Andorka Rudolg Társadalomtudomnyi Társaság. - Budapest : Andorka R. Társtud. Társ. : Századvég, 2003. - 448 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Risikogesellschaft. - Ford. Berényi Gábor, Kerékgyártó Béla. - Bibliogr.: p. 427-448.
ISBN 963-9211-77-X fűzött
társadalom


301 B 55
Berger, Peter L.
  A valóság társadalmi felépítése : Tudásszociológiai értekezés / Peter L. Berger, Thomas Luckmann ; [ford. Tomka Miklós]. - Budapest : Jószöveg Műhely, 1998. - 256 p. ; 18 cm. - (Jószöveg hiánypótló, ISSN 1417-913X)
Eredeti cím: The social construction of reality : A treatise in the sociology of knowledge. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9134-10-4 fűzött
társadalom; tudás; szociológia; tudásszociológia


301 B 59
Bestor, Arthur
  Backwoods utopias : The secretarian origins and the Owenite phase of communitarian socialism in America : 1663-1829 / by Arthur Bestor. - 2. enl. ed., 3. print. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1981. - X, 330 p. ; 21 cm
Címford.: Őserdő-utópiák : Az amerikai társadalmi kommuna mozgalom szektás eredete és oweni szakasza : 1663-1829. - Bibliogr.: p. 287-310.
ISBN 8 122 7193 9 fűzött
utópia; utópista szocializmus; kommuna; Owen, Robert; Amerikai Egyesült Államok


301 B 59
  Beszélő viszony : Személyközi kommunikáció a kultúraközvetítés gyakorlatában / [szerk.] T. Kiss Tamás. - 3. átd., jav. kiad. - Budapest : Új Mandátum, 2005. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 413-430.
ISBN 963-9609-06-4 fűzött
kommunikáció


301 B 61
  Bibliographic guide to studies on the status of women : Development and population trends / [by Mere Kisekka et al.]. - Epping, Essex : Bowker ; New York : UNIPUB ; Paris : Unesco, 1983. - xii, 284 p. ; 23 cm
Annotált bibliográfia a nők helyzetével foglalkozó tanulmányokról
ISBN 0 85935 067 3. ISBN 0 89059 028 1. ISBN 92 3 102122 2 kötött
szociológia; nők; bibliográfia


301 B 61
Biczó Gábor
  Hasonló a hasonlónak... : Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról / Biczó Gábor. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2009. - 461 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 437-455.
ISBN 978-80-8101-194-8 fűzött
kulturális antropológia; filozófiai antropológia; asszimiláció


I-422
Bidney, David
  Metaantropológia és antropológiatudomány [Fordítás] = Metaantropology and antropological science / David Bidney. - Közművelődési Információs Intézet ; Kállai Tibor ; 1987 (In: Theoretical anthropology / D. Bidney. - [S.l.] : Schoken, 1970. p. 156-182.). - 52 fol. ; 29 cm
antropológia


308 B 63
Biegert, Claus
  Indianerschulen : Als Indianer überleben - von Indianern lernen : Survival schools / Claus Biegert. - [Neudr.]. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1980. - 294 p. : ill. ; 19 cm. - (Rororo Sachbuch, ISSN : Politische Erziechung ; 7278.)
Címford.: Indián iskolák : Indiánként túlélni - indiánoktól tanulni : Az életbenmaradás iskolái
ISBN 3 499 17278 X fűzött
indiánok; etnikai identitás; Amerikai Egyesült Államok


I-794
Bíró Dávid
  Férfi és nő a mai magyar társadalomban / Bíró Dávid. - [Budapest] : [s.n.], [1988?]. - 265, 67 fol. ; 29 cm
Soksz., fűzetlen
férfiak; nők; társadalom; szociológia; Magyarország


301 B 66
Bíró Judit
  Démonok : Kulturális jelenségek devianciája / Bíró Judit. - Budapest : Új Mandátum, 1997. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyítás : Szociológiai könyvek ; 4.)
Bibliogr.: p. 147-156.
ISBN 963-7476-63-6 fűzött
antropológia; szociológia; deviáns viselkedés; kultúraelmélet


301 B 74
Bognár Gábor
  A válás lélektana / Bognár Gábor, Telkes József. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1986. - 339 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 323-[340].
ISBN 963 221 614 8 fűzött
pszichológia; válás


301 B 75
Boissevain, Jeremy
  Friends of friends : Networks, manipulators and coalitions / Jeremy Boissevain. - Repr. - Oxford : Basil Blackwell, 1978. - xv, 285 p. ; 22 cm. - (Pavilon series : Social anthropology)
Címford.: Barátok barátai : Hálózatok, mozgatóerők és koalíciók. - Bibliogr.: p. 253-265.
ISBN 0 631 14980 5 fűzött
társadalmi kapcsolatok; személyközi viszonyok


301 B 75
Bokor Ágnes
  Szegénység a mai Magyarországon / Bokor Ágnes. - Budapest : Magvető, 1987. - 281 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 14 1025 0 fűzött
szegénység; hátrányos helyzet; Magyarország


I-174
Bourdieu, Pierre
  Espace social et genese des "classes" / Pierre Bourdieu == Actes de la Recherce en Sciences Sociales. 1984. 52/53. no. p. 3-14.
Címford.: Társadalmi tér és az "osztályok". - Fmás.
hatalom; társadalmi osztály


I-769/17
Bowen Rees, Ioan
  Az identitás megőrzése [Fordítás] = The conservation of identity / Ioan Bowen Rees. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 139-143.). - fol. 49-55. ; 29 cm
alternatívák; közösség; közigazgatás


301 B 85
Bőhm Antal
  A XX. századi magyar társadalom : [Egyetemi tankönyv] / Bőhm Antal. - Budapest : Korona, 1999. - 250 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-239.
ISBN 963-9191-03-5 fűzött
társadalom; Magyarország


308 B 85
Bőhm Antal
  Társadalmunk ingázói, az ingázók társadalma / Bőhm Antal, Pál László ; [közr. az] MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. - [Budapest] : Kossuth : MSZMP KB TTI, 1985. - 166 p. ; 20 cm
Előzm.: Bejáró munkások. - Bibliogr.: p. 161-[167].
ISBN 963 09 2654 7 fűzött
ingázók; szociológia; Magyarország


308 B 86
Bözödi György
  Székely bánja / Bözödi György. - Budapest : Magvető, 1985. - 429 p. ; 19 cm
Az utószót Csiki László írta
ISBN 963 14 0437 4 kötött
történelem; szociográfia; székelyek; Erdély


300 B 88
Brémond, Janine
  Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia / írta Janine Brémond, Alain Gélédan ; [ford. ifj. Benda Kálmán]. - Budapest : Napvilág, 2005. - XII, 644 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9350-42-7 fűzött
társadalomtudomány; közgazdaságtan; enciklopédia


301.18 B 90
Brückner, Peter
  Zur Sozialpsychologie des Kapitalismus / Peter Brückner. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1981. - 185 p. ; 19 cm. - (Rororo)
Címford.: A kapitalizmus szociálpszichológiájához
ISBN 3 499 17297 2 fűzött
kapitalizmus; társadalompszichológia; társadalmi rétegződés


301 B 96
Bugovics Zoltán
  Társadalom, identitás és területfejlesztés : A területi identitás és a regionalitás kapcsolata / Bugovics Zoltán. - [Budapest] : L'Harmattan, 2007. - 320 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 299-320.
ISBN 978-963-236-048-5 fűzött
településszociológia; identitás; területfejlesztés; regionális tervezés; társadalomtudomány; kutatás; Magyarország


301 B 96
Burggraf, Shirley P.
  The feminine economy and economic man : Reviving the role of family in the post-industrial age / Shirley P. Burggraf. - Updated ed. - Reading, MA : Perseus Books, 1998. - xv, 285 p. ; 24 cm
Címford.: Női gazdaság - férfi gazdaság : A család szerepének felélesztése a posztindusztriális korban. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 211-273.
ISBN 0-7382-0036-0 fűzött
család; gazdaság; társadalom


301 B 97
Burns, Lee
  Busy bodies : Why our time-obsessed society keeps us running in place / Lee Burns. - New York, NY ; London : Norton, 1993. - 400 p.
Címford.: Elfoglalt tömeg : Időmánia és helybenfutás. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 341-377.
ISBN 0-393-03362-7 kötött
szociológia; idő; időbeosztás; társadalom; életmód


301 C 11
Cameron-Bandler, Leslie
  Know how : Guided programs for inventing your own best future / Leslie Cameron-Bandler, David Gordon, Michael Lebeau. - San Rafael, CA : FuturePace, 1985. - xv, 270 p. ; 23c m. - (Mental aptitude patterning)
Címford.: Mit hogyan?
ISBN 0 932573 fűzött
életmód


394.2 C 14
  The celebration of society : Perspectives on contemporary cultural performance / ed. Frank E. Manning. - Bowling Green, Ohio : Bowling Green University Popular Press ; London, Canada : Congress of Social and Humanistic Studies, 1983. - x, 208 p. : ill. ; 23 cm. - (Culture and performance)
Címford.: Társadalmi szertartások. - Tanulmányok. - Bibliogr.: p. 193-204.
ISBN 0 87972 246 0 fűzött
ünnep; rítus


I-435
Chiozzi, Paolo
  Marcel Mauss: eine anthropologische Interpretation des Sozialismus / Paolo Chiozzi == Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 35. Jg. 4. no. 1983. p. 655-679.
Címford.: Marcel Mauss: a szocializmus antropológiai értelmezése. - Fmás. (13 fol.)
szociálantropológia; szocializmus; szociológia; politika; Mauss, Marcel


I-419
Cohen, Abner
  A kétdimenziós ember [Fordítás] : Tanulmány a hatalom antropológiájáról és a szimbolizáció szerepéről a modern társadalomban = Two-dimensional man : An essay on the anthropology of power and symbolism in complex society / Abner Cohen. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1987 (In: Two-dimensional man. - [S.l.] : [s.n.], 1976. p. 1-34, 119-138.). - 71 fol. ; 29 cm
antropológia; szimbólum; hatalom


I-461
Cohen, Jean L.
  Strategy or identity : New theoretical paradigms and contemporary social movements / by Jean L. Cohen == Social Research. 52. vol. 4. no. 1985. p. 663-716.
Címford.: Stratégia vagy identitás : Új elméleti paradigmák és a jelenkori társadalmi mozgalmak. - Fmás. (27 fol.)
társadalmi mozgalmak; identitás; ideológia; életmód


301 C 25
  Communities in crisis / ed. by Albert Cherns and Moshe Shelhav. - Aldershot, Hampshire ; Brrokfield, Vermont : Gower, 1985. - xii, 291 p. ; 23 cm
Címford.: Közösségek válságban. - Tanulmányok
ISBN 0 566 00816 5 kötött
közösség; társadalmi fejlődés; Izrael


301 C 25
  Community - network - communication : An annotated bibliography / ed. by Barry Wellman and Marilyn Whitaker. - Chicago, IL : Council of Planning Librarians, 1972. - 138 p. ; 28 cm. - (CPL exhange bibliography ; 282-283.)
Címford.: Közösség - hálózat - kommunikáció : Annotált bibliográfia
Fűzött
közösség; hálózat; kommunikáció; bibliográfia


301 C 28
Corcoran, Bobbi
  The new age : Community guidebook : Alternative choices in lifestyles / by Bobbi Corcoran ; from Community Referal Service. - 2., rev. ed. - Eugene, Oregon : Janes, 1986. - 119 p. : ill. ; 27 cm
Címford.: Új kor : Közösségek útmutatója : Alternatív választás az életstílusok között
ISBN 0 928333 17 8 fűzött
közösség; életstílus; alternatívák; címjegyzék


301 C 89
Courtis, Richard F.
  Inequality in American communities / Richard F. Courtis, Elton F. Jackson . - New York [etc.] : Academic Press, 1977. - xii, 354 p. ; 24 cm. - (Quantitative studies in social relations)
Címford.: Az egyenlőtlenség az amerikai közösségekben. - Bibliogr.: p. 343-350.
ISBN 0 12 200250 4 kötött
társadalmi egyenlőtlenség; közösség; város; Amerikai Egyesült Államok


I-324
Courtis, Richard F.
  Az egyenlőtlenség az amerikai közösségekben [Fordítás] = Inequality in American communities / Richard F. Courtis, Elton F. Jackson. - Közművelődési Információs Intézet ; Galgóczi Béla ; 1986 (In: Inequality in American communities. - New York [etc.] : Academic Press, 1977. p. v-xii, 1-17.). - 39 fol. ; 29 cm
társadalmi egyenlőtlenség; közösség; Amerikai Egyesült Államok


301 C 32
Crow, Graham
  Community life : An introduction to local social relationships / Graham Crow and Graham Allan. - New York, NY [etc.] : Harvester Wheatsheaf, 1994. - xxv, 229 p. ; 22 cm
Címford.: Közösségi élet : Helyi társadalmi kapcsolatok. - Bibliogr.: p. 197-221.
ISBN 0-7450-1198-5 fűzött
szociológia; közösség; helyi közösség; gazdasági hatás; mobilitás; város


I-829
  Curriculum essays on citizens, politics, and administration in urban neighborhoods / special issue ed. H. George Frederickson == Public Administration Review. 32. vol. 1972. October (Specal issue). p. 565-738.
Címford.: Polgárok, politikusok és közigazgatás a városok helyi társadalmában. - Tanulmányok. - Fmás.
helyi társadalom; város; közigazgatás; társadalmi részvétel; Amerikai Egyesült Államok


711.4 C 49
Cséfalvay Zoltán
  Kapuk, falak, sorompók : A lakóparkok világa / Cséfalvay Zoltán. - Budapest : Gondolat : Marina Part, 2008. - 300 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-693-109-4 fűzött
lakópark; urbanisztika; várospolitika


301 C 50
Cseh-Szombathy László
  A házastársi konfliktusok szociológiája / Cseh-Szombathy László. - Budapest : Gondolat, 1985. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 963 281 500 9 fűzött
család; házasság; szociológia


301 C 55
Csengey Dénes
  A kétségbeesés méltósága / Csengey Dénes. - Budapest : Magvető, 1988. - 454 p. ; 19 cm
Esszé, tanulmányok
ISBN 963 14 1288 1 kötött
szociológia; nemzedékek; irodalom


301 C 56
Csepeli György
  A hétköznapi élet anatómiája / Csepeli György. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 178 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963 09 2781 0 fűzött
társadalompszichológia


301 C 56
Csepeli György
  Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70-es években / Csepeli György . - Budapest : Múzsák, [1985]. - 110 p. ; 20 cm. - (Társadalom és művelődés, ISSN 0237-2177)
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 963 564 041 2 fűzött
nemzeti tudat; társadalompszichológia


301 C 56
Csepeli György
  Szociálpszichológia / Csepeli György. - Budapest : Osiris, 1997. - 571 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 535-557.
ISBN 963-379-168-5 kötött
szociálpszichológia; kézikönyv


301 C 66
Csíki Tamás
  Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon : A miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és a sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténetének összehasonlító vizsgálata, 1848-1944 / Csíki Tamás. - Budapest : Osiris, 1999. - 433 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 423-429.
ISBN 963-379-559-1 fűzött
társadalom; zsidóság; város; Magyarország


301 C 75
Csizmady Adrienne
  A lakótelep / Csizmady Adrienne. - Budapest : Gondolat, 2003. - 317 p. : ill., főként térk. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 291-299.
ISBN 963-9500-64-X fűzött
lakótelep; életmód; urbanisztika; Magyarország


301 C 75
Csizmady Adrienne
  A lakóteleptől a lakóparkig / Csizmady Adrienne. - Budapest : Új Mandátum, 2008. - 321 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 318-321.
ISBN 978-963-9609-86-0 fűzött
lakótelep; lakópark; urbanisztika; szociográfia; Budapest


301 C 80
  Csoportdinamika / [vál. és szerk. H. Kovács Éva]. - Budapest : OKK Módszertani Int., [1988]. - 197 p. ; 20 p.
Szöveggyűjtemény
ISBN 963 651 310 4 fűzött
szociálpszichológia; csoport; közösség; ifjúsági klub; közösségi művelődés


301 D 35
Debord, Guy
  A spektátulum társadalma / Guy Debord ; [ford. Erhardt Miklós]. - Budapest : Balassi : BAE Tartóshullám, 2006. - 158 p. ; 20 cm. - (Tartóshullám, ISSN 0866-6717) Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-648-1 fűzött
társadalomelmélet; filozófia; diákmozgalmak


301 D 59
  Deviációk : Válogatott tanulmányok / vál. és szerk. Bíró Judit. - Budapest : Új Mandátum, 1998. - 268 p. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7476-73-3 fűzött
deviáns viselkedés; szociológia


300 D 63
Diamond, Jared M.
  Összeomlás : Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez / Jared Diamond. - Budapest : Typotex, 2007. - 577 p., [24] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Eredeti cím: Collapse. - Ford. Vassy Zoltán. - Bibliogr.: p. 511-553.
ISBN 978-963-9664-69-2 fűzött
társadalmi változás; társadalomtörténet; művelődéstörténet; történetfilozófia; ökológia


301 D 86
Douglas, Mary
  In the active voice / Mary Douglas. - London [etc.] : Routledge and Kegan Paul, 1982. - xi, 306 p. ; 22 cm
Címford.: Cselekvő hangon. - Tanulmányok, esszék
ISBN 0 7100 9065 kötött
gazdaság; etnológia; étkezés; törzsi társadalom


301 D 86
Douglas, Mary
  Natural symbols : Explorations in cosmology / Mary Douglas. - London ; New York, NY : Routledge, 1996. - xxxvii, 183 p. ; 22 cm
Címford.: Természetes szimbólumok : Kozmológiai felfedezések. - Bibliogr.: p. xxviii-xxx. és p. 169-176.
ISBN 0-415-13826-4 fűzött
szociálantropológia; emberi test; vallás; mitológia; szimbólum; szociológia


301 D 91
Drechsler, Michael
  Selbstorganisierte Medienarbeit in basisdemokratischen Initiativen : Die Filmprojekte im Märkischen Viertel Berlin / Michael Drechsler. - Berlin : Guhl , 1980. - 177 p. : ill. ; 21 cm. - (Kinoheute ; 5.)
Címford.: Önszervezett médiummunka bázisdemokratikus szervezetekben
ISBN 3 88220 301 3 fűzött
közösség; filmezés; polgári kezdeményezés; Nyugat-Berlin


301 D 95
Dumont, Louis
  Tanulmányok az individualizmusról : A modern ideológia antropológiai megközelítése / Louis Dumont ; [ford. Fogarassy Miklós]. - Pécs : Tanulmány K. , 1998. - 223 p. ; 24 cm. - (Szabadságbeszélgetések, ISSN 1218-876X)
Eredeti cím: Essais sur l'individualisme. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85284-8-6 fűzött
individualizmus; szociálantropológia


301 D 98
Durkheim, Émile
  Az öngyilkosság : Szociológiai tanulmány / Émile Durkheim ; [ford. Józsa Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1982. - 364 p. ; 20 cn
Eredeti cím: Le suicide. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-221-102-2 kötött
szociológia; öngyilkosság


I-459
Eder, Klaus
  The "new social movements" : Moral cusades, political pressure groups, or social movements? / Klaus Eder == Social Research. 52. vol. 4. no. 1985. p. 869-900.
Címford.: Az "új társadalmi mozgalmak" : Erkölcsi kereszteshadjárat, érdekérvényesítő csoport, vagy társadalmi mozgalom?. - Fmás. (17 fol.)
társadalmi mozgalmak; érdekérvényesítés; erkölcs; utópia


E 18
  Eff-i brevi manu / [szerk. Régheny Tamás]. - Budapest : Ökotáj K., 2008. - 136 p. ; 20 cm. - (Ökotáj könyvek)
Fűzött
kultúra; társadalom; Eff Lajos


301 E 39
  Életmód : Modellek és minták / szerk. Hoppál Mihály és Szecskő Tamás ; [kiad. a] Tömegkommunikációs Kutatóközpont. - Budapest : TK, 1984. - 390 p. ; 20 cm
A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézete és Néprajzi Kutató Csoportja, valamint a Tömegkommunikációs Kutatóközpont által Visegrádon, 1982. szeptember 20-22. között rendezett munkaértekezlet előadásai
ISBN 963 03 1193 4 fűzött
életmód; mindennapi élet; környezet; konferencia


301 E 86
Eriksen, Thomas Hylland
  Kis helyek - nagy témák : Bevezetés a szociálantropológiába / Thomas Hylland Eriksen ; [ford. Karádi Éva, Varró Zsuzsa...]. - Budapest : Gondolat, 2006. - 431 p. : ill. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Eredeti cím: Small places, large issues. - Bibliogr.: p. 391-415. és a fejezetek végén
ISBN 963-9610-12-7 kötött
szociálantropológia; kulturális antropológia; néprajz


301 E 91
  Értékek és változások / szerk. Hoppál Mihály és Szecskő Tamás. - Budapest : TK, 1987. - 2 db ; 20 cm. - (Műhely / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0237-2940 ; 4.)
A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportja és Pszichológiai Intézete, valamint a Tömegkommunikációs Kutatóközpont által 1985. szept. 2-4. között Budapesten rendezett "Érték, értékkonfliktus, társadalmi változás" c. munkaértekezlet anyaga
ISBN 963 333 047 5 fűzött
érték; társadalomtudomány; Magyar Tudományos Akadémia. Néprajzi Kutató Csoport; Magyar Tudományos Akadémia. Pszichológiai Intézet
1. köt. - 277 p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 333 044 0
2. köt. - 277 p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén és p. 221-235.
ISBN 963 333 045 9


301 E 96
Etzioni, Amitai
  The spirit of community : Rights, responsibilities, and the communitarian agenda / Amitai Etzioni. - New York, NY : Crown Publishers, 1993. - 323 p. ; 24 cm
Címford.: A közösségi szellem : Jogok, kötelezettségek, cselekvési terv
ISBN 0-517-59277-0 kötött
közösség; társadalom; politika; közösségfejlesztés; humánökológia - politikai ökológia; Amerikai Egyesült Államok


301 F 16
Falussy Béla
  Az időfelhasználás metszetei / Falussy Béla. - Budapest : Új Mandátum, 2004. - 194 p. ; 24 cm.. - (Metszetek, ISSN 1785-1653 ; 2.)
Bibliogr.: p. 192-194.
ISBN 963-9494-41-0 fűzött
életmód; szabadidő; Magyarország


I-412
Fay, Brian
  A jövő [Fordítás] : Egy kritikai társadalomtudomány megteremtése = The future : Development of a critical social science / Brian Fay. - Közművelődési Információs Intézet ; Kállai Tibor ; 1986 (In: Social theory and political practice / B. Fay. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. p. 92-110.). - 32 fol. ; 29 cm
A fordítás eredetijéről hiányoznak a megjelenési adatok
társadalomelmélet


301 F 31
Featherstone, Mike
  A test : Társadalmi fejlődés és kulturális teória / Mike Featherstone, Mike Hepworth, Bryan S. Turner ; [ford. Erdei Pálma]. - Budapest : Jószöveg Műhely, 1997 . - 150 p. : ill. ; 18 cm. - (Jószöveg könyvek, ISSN 1417-9121)
Eredeti cím: The body : Social process and cultural theory. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9134-00-7 fűzött
testszociológia


301 F 36
Fejős Zoltán
  Tájékoztató bibliográfia a városok néprajzi-antropológiai kutatásához / szerk. Fejős Zoltán, Niedermüller Péter ; [kiad. a] Népművelési Intézet. - Budapest : NI, 1982 [!1983]. - 128 p.. - (Folklór, társadalom, művészet, ISSN 0138-9416 ; 12.)
Fűzött
néprajz; kutatás; antropológia; város; bibliográfia


301 F 45
  A fenomenológia a társadalomtudományban : Válogatás / [a kötetet vál., bev. tanulmányt írta Hernádi Miklós]. - Budapest : Gondolat, 1984. - 548 p. ; 19 cm
Tanulmányrészletek. - Bibliogr.: p. 531-549.
ISBN 963 281 454 1 kötött
fenomenológia; társadalomtudomány


300 F 53
Ferguson, Marilyn
  The aquarian conspiracy : Personal and social transformation in the 1980s / by Marilyn Ferguson ; foreword by Max Lerner. - London ; Henley : Routledge and Kegan Paul, 1981. - 448 p. ; 21x30 cm
Címford.: Összeesküvés a vízöntő jegyében : Egyéni és társadalmi átalakulás az 1980-as években. - Fmás. (113 fol.)
ISBN 0 7100 0829 5
társadalmi változás; érték


I-701
Ferguson, Marilyn
  Összeesküvés a vízöntő jegyében [Fordítás] : Egyéni és társadalmi átalakulás az 1980-as években = The aquarian conspiracy : Personal and social transformation in the 1980s / Marilyn Ferguson ; foreword by Max Lerner. - Közművelődési Információs Intézet ; Hosszú Tamás ; 1988 (In: The aquarian conspiracy. - London ; Henley : Routledge and Kegan Paul, 1981. p. 9-21.). - 13 fol. ; 29 cm
A könyv tartalomjegyzéke, az előszó és a bevezető
társadalmi változás


301 F 72
Forgas, Joseph P.
  A társas érintkezés pszichológiája / Forgács József ; [ford. László János] ; [ill. Richard Jones]. - 3. kiad. - Budapest : Gondolat ; [Szentendre] : Kariosz, 1996. - 381 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Interpersonal behaviour. - Bibliogr.: p. 359-376.
ISBN 963-85632-5-7 fűzött
társadalompszichológia


390 F 92
Freyre, Gilberto
  Udvarház és szolgaszállás : A brazil család a patriarchális gazdasági rendszerben / Gilberto Freyre. - Budapest : Gondolat, 1985. - 549 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Casa-grande e senzala. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 629 3 kötött
szociológia; néprajz; Brazília


301 G 14
Gábor Kálmán
  A középosztály szigete / Gábor Kálmán. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2000. - 136 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Fotó Dodeler, Alain. - A sajtóbibliográfiát Pató Erika állította össze. - Bibliogr.: p. 76-77., 98-105.
ISBN 963-00-3899-4 fűzött
ifjúsági kultúra; popzene; fesztivál; Pepsi Sziget Fesztivál (Budapest)


301 G 24
Gardner, Hugh
  The children of prosperity : Thirteen modern American communes / Hugh Gardner. - New York : St. Martin's Press, 1978. - xi, 281 p. ; 23 cm
Címford.: A prosperitás gyermekei : Tizenhárom mai amerikai kommuna. - Bibliogr.: p. 267-271.
ISBN 0 312 13239 5 fűzött
kommuna; Amerikai Egyesült Államok


301 G 33
Geertz, Clifford
  Az értelmezés hatalma : Antropológiai írások / Clifford Geertz ; [vál., ... összeáll. Niedermüller Péter]. - Budapest : Századvég, 1994. - 405 p. ; 20 cm. - (Századvég könyvtár. Antropológia, ISSN 1217-3819)
Handler, Richard interjújával. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8384-52-5 fűzött
antropológia


301 G 45
Giddens, Anthony
  Szociológia / Anthony Giddens ; [... a m. kiadást szerk. Melegh Attila] ; [ford. Babarczy Eszter et al.]. - Budapest : Osiris, 1995. - 771 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Sociology. - Bibliogr.: p. 719-748. és a fejezetek végén
ISBN 963-379-060-3 kötött
szociológia; kézikönyv


I-450
Giloth, Robert
  Organizing for neighborhood development / by Robert Giloth == Social Policy . 15. vol. 3. no. 1985. p. 37-42.
Címford.: A szomszédság fejlesztésének megszervezése. - Fmás. (6 fol.)
városfejlesztés; helyi társadalom; közigazgatás


301 G 52
Goodman, Percival
  Communitas : Means of livelihood and ways of life / Percival and Paul Goodman. - 2. rev. ed. - New York : Vintage, cop. 1960. - 248 p. : ill. ; 19 cm
Címford.: Lakóközösség : Az életvitel eszközei és az életmód
Fűzött
közösség; életmód; várostervezés


I-102
Goody, Jack
  A család és a házasság történetének alakulása Európában [Ismertetés] = The development of the family and marriage in Europe / Jack Goody. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1985 (In: The development of the family and marriage in Europe / Jack Goody. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1983). - 12 fol. ; 29 cm
Az ismertetett mű a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 8-131525 jelzeten található
család; házasság


301 G 55
Goudsblom, Johan
  Időrezsimek / Johan Goudsblom ; [ford. Fenyves Miklós]. - Budapest : Typotex, 2005. - 252 p. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: Het regime van de tijd. - Bibliogr.: p. 223-246.
ISBN 963-9548-65-0 fűzött
társadalomtörténet; civilizáció; hatalom; szociológia


301 G 78
Gyáni Gábor
  Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig / Gyáni Gábor, Kövér György. - Budapest : Osiris, 1998. - 356 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-441-2 kötött
társadalom; Magyarország


301 G 78
Gyáni Gábor
  A utca és a szalon : A társadalmi térhasználat Budapesten, 1870-1940 / Gyáni Gábor. - Budapest : Új Mandátum, 1998. - 216 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7476-98-9 fűzött
társadalom; szociológia; életmód; Budapest


301 G 91
György Péter
  A hely szelleme / György Péter. - Budapest : Magvető, 2007. - 323 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293-323.
ISBN 978-963-14-2575-8 kötött
kultúrfilozófia; kultúrszociológia; civilizáció; művészetfilozófia; emlékezés; múzeum


301 G 99
Gyurgyák János
  A zsidókérdés Magyarországon : Politikai eszmetörténet / Gyurgyák János. - Budapest : Osiris, 2001. - 788 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 603-648.
ISBN 963-389-027-6 kötött
zsidóság; történet; Magyarország


301 H 10
Habermas, Jürgen
  A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása : Vizsgálódások a polgári társadalom egy kategóriájával kapcsolatban / Jürgen Habermas ; [ford. Endreffy Zoltán, Glavina Zsuzsa] ; [az utószót írta Felkai Gábor]. - Budapest : Osiris, 1999 . - 395 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Szociológia, ISSN 1218-9820)
Eredeti cím: Strukturwandel der Öffentlichkeit. - Bibliogr.: p. 351-362.
ISBN 963-379-433-1 fűzött
szociológia


301 H 27
Handy, Charles
  The empty raincoat : Making sense of the future / Charles Handy. - Sidney [etc.] : Arrow Business Books, 1994. - viii, 280 p. ; 20 cm
Címford.: Az üres esőkabát : Értelmet adni a jövőnek
ISBN 0-09-930125-3 fűzött
fogyasztói társadalom; munka; szervezetek; generációs ellentétek; társadalmi ellentmondások; társadalmi egyenlőtlenség; gazdasági fejlődés


301 H 27
Hankiss Elemér
  Diagnózisok 2. / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető, 1986. - 465 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
Bibliogr.: p. 445-462.
ISBN 963 14 0899 X fűzött
gazdaság; társadalom; szociológia; Magyarország


301 H 27
Hankiss Elemér
  A tulajdon kötelez : Az új tőkésosztály társadalmi szerepéről : A TÁRKI tanulmányával / Hankiss Elemér, Matkó István. - Budapest : Figyelő, 1997. - 101 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85024-7-9 fűzött
gazdaság; politikai; társadalom; tőkésosztály; polgárság; Magyarország


301 H 33
Harman, Willis
  Global mind change : The promise of the last years of the twentieth century / by Willis Harman. - Indianapolis, IN : Knowledge Systems Inc., 1988. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A világ szemléletváltása : A 20. század utolsó éveinek igérete
ISBN 0 941705 05 6 kötött
társadalmi változás; érték; tudomány; attitűdváltozás


301 H 34
Harris, Marvin
  Cultural anthropology / Marvin Harris. - 4. ed. - New York, NY : HarperCollins College, 1995. - xiii, 317 p., [16] t. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: Kulturális antropológia. - Bibliogr.: p. 285-300.
ISBN 0-673-46975-1 fűzött
kulturális antropológia; humánökológia - összefoglalás; kézikönyv


301 H 38
Hartfiel, Günter
  Wörterbuch der Soziologie / begr. von Günter Hartfiel ; neu bearb. von Karl-Hainz Hillmann. - 3. Aufl. - Stuttgart : Kröner, 1982. - IX, 832 p. ; 18 cm. - (Kröners Taschenausgabe ; 410.)
ISBN 3 520 41003 6 kötött
szociológia; lexikon


301 H 40
    Hatalom a mobiltömegek kezében / szerk. Halácsy Péter, Vályi Gábor, Barry Wellman. - Budapest : Typotex, 2007. - 284 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9664-36-4 kötött
tömegkommunikáció; társadalmi kommunikáció; tömegtájékoztatási eszköz; internet


301 H 45
Hawkins, Gordon
  Pornography in a free society / Gordon Hawkins and Franklin E. Zimring. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1988. - xiii, 236 p. ; 24 cm
Címford.: Pornográfia egy szabad társadalomban. - Bibliogr. : p. 227-231.
ISBN 0 521 36317 9 kötött
pornográfia; szociológia; jog; politika; Amerikai Egyesült Államok


301 H 59
  A helyi cselekvés / [szerk. Köles Sándor, Varga Csaba]. - Budapest : Magvető, 1988. - 287 p. ; 20 cm. - (JAK füzetek, ISSN 0231-1593 ; 38.)
ISBN 963 14 1414 0 fűzött
helyi társadalom; Magyarország


394 H 64
Hernádi Miklós
  Ünneplő társadalom : Ünnepi viselkedések a mai Magyarországon / Hernádi Miklós. - [Budapest] : Kossuth, 1985. - 293 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 281-290.
ISBN 963 09 2557 5 fűzött
ünnep; szociológia; Magyarország


301 H 70
Hill, Dylis M.
  Citizens and cities : Urban policy in the 1990s / Dilys M. Hill. - New York, NY [etc.] : Harvester Wheatsheaf, 1994. - 262 p ; 22 cm
Címford.: Polgárok és városok : Várospolitika a kilencvenes években. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-7450-1294-9 fűzött
város; állampolgári részvétel; helyi közösség; helyi politika; demokrácia; humánökológia - politikai ökológia; Nagy-Britannia


301 H 70
  Hipotézisek, kutatási módszerek / [összeáll. és szerk. Bőhm Antal, Pál László]. - Budapest : MSZMP Társtud. Int., 1983. - 197 p. ; 20 cm. - (Helyi társadalom, ISSN 0236-5820 ; 1.)
ISBN 963 00 0646 4 fűzött
helyi társadalom


301 H 70
  A hírek világa : Tájékoztatás és tájékozottság egy szovjet iparvárosban / szerk. B. A. Grusin és L. A. Onyikov. - Budapest : TK, 1984. - 343 p. : ill. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 13.)
ISBN 963 03 1723 0 fűzött
információ; szociológia; tájékoztatás; Szovjetunió


301 H 73
Hoffmann, Johannes
  Völkerbilder in Ost und West : Auswahlbibliographie / Johannes Hoffmann ; Rheinisch-Westfälische Auslandsgesellschaft mit der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund. - Dortmund : RWAG, 1982. - X, 238 p. ; 21 cm. - (Schriften des Deutsch-Polnischen Landerkreises)
Címford.: Népábrázolások keleten és nyugaton : Válogatott bibliográfia
Fűzött
nemzet; sztereotípia; bibliográfia


301 H 75
  Hogyan élünk? : A szocialista életmód ismérvei, feltételei, tendenciái / szerk. Szántó Miklós. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1984. - 246 p. ; 20 cm
Tanulmányok
ISBN 963 221 495 1 kötött
életmód; szociológia; Magyarország


301 H 76
Hollós Marida
  Bevezetés a kulturális antropológiába / Hollós Marida ; szerk. Boglár Lajos . - 2. jav. kiad. - Budapest : ELTE BTK, 1995. - 177 p. ; 23 cm. - (Szimbiózis kötetek, ISSN 1216-8440 ; 2.)
Bibliogr.: p. 155-177.
Fűzött
kulturális antropológia


613.88 H 79
  A homoszexualitásról / [vál. és szerk. Tóth László]. - [Budapest] : T-Twins, 1994. - 419 p. ; 20 cm. - (Szociális szakképzés könyvtára, ISSN 1216-1004)
ISBN 963-7977-59-7 fűzött
homoszexualitás


301 H 80
Hooks, Bell
  Homegrown : Engaged cultural criticism / Bell Hooks and Amalia Mesa-Bains . - Cambridge, MA : South End Press, 2006. - 145 p. ; 21 cm
Címford.: Saját termés : Elkötelezett kultúra kritika
ISBN 0-89608-759-X fűzött
afroamerikaiak; latin-amerikaiak; kultúra; oktatás; vallás; feminizmus; kisebbségek; multikulturalizmus; rasszizmus; antirasszizmus; Amerikai Egyesült Államok


I-439
Horch, Heinz-Dieter
  Personalisierung und ambivalenz : Strukturbesondheiten freiwilliger Vereinigungen / von Heinz-Dieter Horch == Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 37. Jg. 2. no. 1985. p. 257-276.
Címford.: Személyekhez kötődő funkciók és ambivalencia : Önkéntes egyesületek strukturális sajátosságai. - Fmás. (11 fol.)
önkéntes szervezet; egyesület; szervezetszociológia; sport; vallási közösség


301 H 86
Horváth György
  Vélemények mérlegen / Horváth György. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1996. - 279 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 262-276.
ISBN 963-18-7529-6 fűzött
közvéleménykutatás; kézikönyv


301 H 92
Howard, Michael C.
  Contemporary cultural anthropology / Michael C. Howard. - 5. ed. - New York, NY : HarperCollins College, 1996. - xix, 475 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Címford.: Kortárs kulturális antropológia. - Bibliogr. a jegyzetekben és p. 433-449.
ISBN 0-673-52373-X fűzött
kulturális antropológia; humánökológia - összefoglalás


300 H 95
Huntington, Samuel P.
  A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása / Samuel P. Huntington ; ford. Puszta Dóra, Gázsity Mila, Gecsényi Györgyi. - Budapest : Európa , 1998. - 646 p. : ill., térkép ; 19 cm
Eredeti cím: The clash of civilizations amd the remarking of world order. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 559-622.
ISBN 963-07-6433-4 kötött
társadalomelmélet; globalizáció; konfliktus; civilizáció


301 H 98
Huszár Tibor
  Fejezetek az értelmiség történetéből / Huszár Tibor. - Budapest : Gondolat, 1977 . - 565 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 467-[553].
ISBN 963-280-364-7 v.
értelmiség; történet; művelődéstörténet


301 I 44
Ilyés Zoltán
  Mezsgyevilágok : Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében / Ilyés Zoltán. - Budapest : Lucidus, 2008. - 199 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 199. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9465-47-3 fűzött
kisebbség; nemzetiségi kérdés; történeti földrajz; etnikai földrajz; identitás; nemzettudat


301 C 25
  In the company of others : Making community in the modern world / ed. by Claude Whitmyer. - Los Angeles, CA : Jeremy P. Tarcher : Perigee, 1993. - xxv, 275 p. ; 24 cm
Címford.: Mások társaságában : Közösségteremtés a modern világban. - Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 0-87477-735-6 fűzött
közösség; társadalom; közösségszervezés


301 I 64
  Az ipari dolgozók rétegződése : Magyar-lengyel összehasonlítás : Műhelytanulmány / [a magyar kiadást szerk. Kovács Ferenc] ; [közr. az] MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. - Budapest : MSZMP KB TTI, 1984. - 210 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963 00 0693 6 fűzött
munkások; ipar; rétegződés; szociológia; Magyarország; Lengyelország


300 I 76
Israel, Joachim
  Der Begriff Entfremdung : Zur Verdinglichung des Menschen in der bürokratischen Gesellschaft / Joachim Israel. - Vollständig überarb. Neuausg . - Reinbek bei Hamburg : Rohwolt, 1985. - 252 p. ; 19 cm. - (Rororo : Rohwolts Enzyklopädie)
Címford.: Az elidegenedés fogalma : Hogyan válik tárggyá az ember a bürokratikus társadalomban. - Bibliogr.: p. 247-250.
ISBN 3 499 55412 7 fűzött
elidegenedés; bürokrácia; társadalom; Marx, Karl


301 J 57
  Jelentés a gyerekek helyzetéről Magyarországon / [főszerk. Trencsényi László] ; [szerk. Radics T. Péter]. - 1992. - Budapest : Gyermekérdekek Országos Fóruma, 1993. - 259 p.
ISSN 1216-465 fűzött
gyermekek; gyermekek jogai; oktatás; reklám; gyermekszervezetek; nonprofit szervezetek; Magyarország


300 J 67
Johnson, Warren
  The future is not what it used to be : Returning to traditional values in an age of scarcity / Warren Johnson. - New York : Dodd, Mead and Co., 1985. - x, 246 p. ; 22 cm
Címford.: A jövő valami más lesz : Visszatérés a hagyományos értékekhez egy hiánykorszakban
ISBN 0 396 08396 x fűzött
társadalom; érték; etika; életminőség; Amerikai Egyesült Államok


I-489
Johnson, Warren
  A jövő valami más lesz [Fordítás] : Visszatérés a hagyományos értékekhez egy hiánykorszakban = The future is not what it used to be : Returing to traditional values in an age of scarcity / Warren Johnson. - Közművelődési Információs Intézet ; Sárai Gábor ; 1987 (In: The future is not what it used to be. - New York : Dodd, Mead and Co., 1985. p. 15-40.). - 32 fol. ; 29 cm
A 2. fejezet fordítása
társadalmi viszonyok; életminőség; érték; etika; Amerikai Egyesült Államok


304 J 86
  Jugendprotest im demokratischen Staat : 2., Schlussbericht 1983 der Enquete-Kommission des 9. Deutschen Bundestages / [hrsg. Deutscher Bundestag Presse- und Informationszentrum]. - Speyer/Rh. : Klambt-Druck, 1983. - 130 p. ; 21 cm. - (Zur Sache, ISSN 0343-8899 ; 1/83.)
Címford.: Az ifjúság tiltakozása a demokratikus államban
Fűzött
ifjúságpolitika; társadalmi problémák; társadalmi mozgalmak; Német Szövetségi Köztársaság


301 K 14
Kamarás István
  Íme, az ember / Kamarás István. - Budapest : Szent Gellért Egyházi Kiadó : Országos Közoktatási Intézet Pedagógusképző Központja, 1993. - 357 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-351.
ISBN 963-7487-79-4 fűzött
szociológia; ember


301 K 15
  Kapcsolat, környezet, közösség : Csíkszeredai antropológiai írások / [Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport]. - [Budapest] : Politika + Kultúra Alapítvány, [1992]. - 245 p. ; 24 cm
A Bukarestben megjelenő TETT 1980-1989. évi számaiban megjelent írások
ISBN 963-04-2488-6 fűzött
antropológia; kommunikáció; humánökológia


301 K 15
Kapitány Ágnes
  Beszélő házak : Lakásaink szimbolikája : Magyarország, 1990-es évek / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - [Budapest] : Kossuth, 2000. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 290-291.
ISBN 963-09-4182-1 fűzött
életmód; szociológia; lakáskultúra; Magyarország


301 K 15
Kapitány Ágnes
  Értékrendszereink / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Budapest : Kossuth, 1983. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 963-09-2142-1 kötött
érték; értékrendszerek; szociológia


301 K 15
Kapitány Ágnes
  Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Budapest : Új Mandátum, 2000. - 268 p. ; 24 cm
ISBN 963-9158-79-8 fűzött
életmód; szimbólumok; szociológia; viselkedés; Magyarország


301 K 15
Kapitány Ágnes
  Magyarság-szimbólunok / Kapitány Ágnes ; Kapitány Gábor. - Budapest : Európai Folklór Közp. : Teleki L. Alapítvány, 1999. - 300 p., [38] t. : ill. ; 24 cm. - (örökség, ISSN 1419-788X)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 257-262.
ISBN 963-03-6719-X fűzött
magyarságtudat; néprajz; szociológia; szimbólum


301 K 15
Kapitány Ágnes
  Rejtjelek : Hogyan beszélnek vágyaink és törekvéseink / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Budapest : Szorobán, 1993. - 285 p. : ill., részben színes. - 24 cm
Bibliogr.: p. 265-278.
ISBN 963-7882-049 fűzött
szociológia; viselkedés; mindennapi élet


301 K 15
Kapitány Ágnes
  Rejtjelek 2 : Fejezetek a mindennapi élet antropológiájából / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - [Budapest] : Kossuth, 1995. - 252 p., [32] t. : ill., részben színes. - 24 cm
Bibliogr.: p. 247-[253].
ISBN 963-09-3748-4 fűzött
szociológia; viselkedés; mindennapi élet


301 K 17
Karády Viktor
  Önazonosítás, sorsválasztás : A zsidó csoportazonosság történelmi alakváltozásai Magyarországon / Karády Viktor. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 38.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-36-X fűzött
szociológia; zsidóság; történet; Magyarország


301 K 17
Karády Viktor
  Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció : Tanulmányok / Karády Viktor ; [ford. Derdák Tibor, Tardos Katalin, Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Cserépfalvi, 1997. - 324 p. ; 20 cm. - (Kontextus könyvek, ISSN 0865-5456)
Borító- és gerinccím: Zsidóság, modernizáció, polgárosodás. - Marjanucz László "Zsidó identitás és asszimiláció Magyarországon" című interjújával
ISBN 963-8364-86-6 fűzött
zsidóság; történet; szociológia; Magyarország


390 K 18
Kardos László
  Tiszaigar : Egy tiszántúli falu életrajza, 1744-1944 / Kardos László ; [kieg., sajtó alá rend., a jegyzeteket és az előszót írta Pogány Mária] ; [szerk. Csontos Magda] ; [... résztanulmányok írói ... Bakó Ferenc et al.]. - Budapest : Mentor-Szanator Kft., 1997. - 297 p., [8] t. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-04-8522-2 fűzött
néprajz; szociográfia; Tiszaigar


301 K 35
Kemény István
  A magyarországi cigányság, 1971-2003 / Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella. - Budapest : Gondolat : MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkut. Int., 2004. - 192 p. ; 24 cm. - (A magyarországi cigány népesség helyzete, ISSN 1786-5786)
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 963-9567-65-5 fűzött
cigányok; szociológia; Magyarország


304 K 44
Kettle, John
  The big generation / John Kettle. - Repr. - Toronto : McClelland and Stewart, 1984. - 264 p. ; 23 cm
Címford.: A nagy nemzedék
ISBN 0 7710 4519 0 fűzött
társadalom; gazdaság; Kanada


301 K 46
  Kindheit in Europa : Zwischen Spielplatz und Computer / Hrsg. von Heinz Hengst. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1985. - 314 p. ; 18 cm
Címford.: A gyermekkor Európában : Játszótér és számítógép között. - Tanulmányok
ISBN 3 518 11209 0 fűzött
gyermekek; életmód; gyermekkultúra; számítógép; Európa


301 K 49
  A kisebbségekből álló társadalom konfliktusai : Multikulturális oktatási program / [szerk. Gombos József, Kiss Mária Rita]. - 2. bőv. és jav. kiad. - Szeged : JGYF K., 1998. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-196. és a tanulmányok végén
ISBN 963-9617-04-5 fűzött
multikulturalizmus; oktatás; kisebbségek


301 K 57
Kiss Tamás, T.
  Hajósország / T. Kiss Tamás, Tibori Timea. - Budapest : Művelkut. Int., 1988. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-166.
ISBN 963 521 178 3 fűzött
szociográfia; Hajós


301 K 59
Klemperer, Victor
  A Harmadik Birodalom nyelve / Victor Klemperer ; [ford. Lukáts János]. - [Budapest] : TK, 1984. - 287 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 12.)
Eredeti cím: LTI : Notizbuch eines Philologen
ISBN 963 03 1882 2 fűzött
propaganda; nyelv; fasizmus; Németország


301 K 64
Kolosi Tamás
  Tagolt társadalom : Struktúra, rétegződés, egyenlőtlenség Magyarországon / Kolosi Tamás. - Budapest : Gondolat, 1987. - 356 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 347-356
ISBN 963 281 783 4 kötött
rétegződés; egyenlőtlenség; szociológia


300 K 69
Kopátsy Sándor
  Mire tanít történelmünk? / Kopátsy Sándor. - Budapest : Tulajdon Alapítvány : Privatizációs Kutatóint., [1996]. - 54 p. ; 30 cm
Fűzött
társadalom; gazdaság; történelem; politika; Magyarország


301 K 72
Kósa László
  "Hét szilvafa árnyékában" : A nemesség alsó rétegének élete és mentalitása a rendi társadalom utolsó évtizedeiben Magyarországon / Kósa László. - Budapest : Osiris, 2001. - 283 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201 )
Bibliogr.: p. 269-283.
ISBN 963-379-766-7 fűzött
nemesség; társadalom; Magyarország


301 V 84
Kovách Imre
  Vidékiek és városiak : A tudás- és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon / szerk. Kovách Imre. - [Budapest] : L'Harmattan : MTA Pol. Tud. Int., 2007. - 157 p. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-236-064-5 fűzött
faluszociológia; vidéki társadalom; vidékfejlesztés; területfejlesztés; nyilvánosság; közvélemény; Magyarország


301 K 77
Kovács Gábor
  A megátalkodott jóhiszeműség esélyei : Eszmetörténeti tanulmányok / Kovács Gábor. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2001. - 199 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9363-08-1 fűzött
politika; szociológia; eszmetörténet


301 K 88
Kőbányai János
  A margón / Kőbányai János ; [az előszót Vitányi Iván Írta]. - Budapest : Szépirod. Kvk., 1986. - 269 p. ; 19 cm
ISBN 963 15 3146 5 kötött
ifjúság; szociográfia; deviancia; Magyarország


301 L 20
Lamy, Philip
  Millennium rage : Survivalists, white supremacists, and the doomsday prophecy / Philip Lamy. - New York, NY ; London : Plenum Press, 1996. - xi, 295 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: "Millennium-mánia" : A túlélés szakértői, a fehér felsőbbrendűség hirdetői és az utolsó ítélet jövendölése. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 269-286.
ISBN 0-306-45409-2 fűzött
millennium; New Age; túlélés; utolsó ítélet; felsőbbrendűség; világvége-várás; szubkultúra; Amerikai Egyesült Államok


I-501
Lamy, Philip
  Punk and middle-class values : A content analysis / Philip Lamy, Jack Levin == Youth and Society. 17. vol. 2. no. 1985. p. 157-170.
Címford.: Punk és középosztálybeli érdekek : Tartalomelemzés. - Fmás. (8 fol.)
punkok; ifjúsági mozgalmak; érték


301 L 28
Laqueur, Thomas
  A testet öltött nem : Test és nemiség a görögöktől Freudig / Thomas Laqueur . - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 311 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemiség és társadalom, ISSN 1589-2336 ; 1.)
Ford. Szabó Valéria et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-98-X fűzött
nemek; szexualitás; művelődéstörténet; pszichológia


300 L 29
Lasch, Christopher
  Az önimádat társadalma / Christopher Lasch. - Budapest : Európa, 1984. - 284 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086 ; T. 497.)
Eredeti cím: The culture of narcissism
ISBN 963 07 3683 7 fűzött
társadalom; Amerikai Egyesült Államok


301 L 43
Le Goff, Jacques
  Az értelmiség a középkorban / Jacques Le Goff ; [ford. Klaniczay Gábor]. - Budapest : Magvető, 1979. - 235 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
Eredeti cím: Les intellectuels au moyen age
ISBN 963-270-884-9 fűzött
értelmiség; történet; középkor


301 L 55
  Lernbereich wohnen : Didaktisches Sachbuch zur Wohnumwelt vom Kinderzimmer bis zur Stadt : Grundlagen, Materialen, Labenbeispiele / hrsg. Michael Andritzky, Gert Stelle. - 31-34. Tausend. - Reinbek bei Hamburg : Rohwolt, 1983. - 2 db : ill. ; 19 cm. - (Rororo)
Címford.: Tanulmányozandó terület: lakni : Módszertani szakkönyv a lakókörnyezetről a gyermekszobától a városig : Alapok, anyagok, példák. - Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
életmód; lakás; építészet; lakókörnyezet
1. [Bd.], Historische Wohnweisen : Politisch-ökonomische Bedingungen : Wohnraum und Wohnung : Wonhverhalten. - 374 p.
Címfordítás: Történelmi lakásmódok : Politikai-gazdasági feltételek : Lakótér és lakás : Lakáskörülmények
ISBN 3 499 17247 X
2. [Bd.], Wohnhaus und Wohnumgebung : Umweltgestalt : Architektur und Siedlungsform : Wohnen auf dem Land. - 445 p.
Címfordítás: Lakóház és lakókörnyezet : Környezetalakítás : Építészet és településforma : Vidéken lakni. - Bibliogr.: p. 420-428.
ISBN 3 499 17248 8


301 L 57
  Leszakadók : A társadalmi kirekesztődés folyamata / szerk. Rácz József. - [Budapest] : L'Harmattan, 2007. - 158 p. ; 23 cm. - ( Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 5.)
Bibliogr.: p. 151-158.
ISBN 978-963-9683-61-7 fűzött
szociográfia; peremréteg; deviáns csoport; kábítószerfüggés; Magyarország


301 L 62
Lévi-Strauss, Claude
  Strukturális antropológia / Claude Lévi-Strauss ; [ford. Saly Noémi, Szántó Diana]. - Budapest : Osiris, 2001. - 2 db : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Anthropologie structurale
ISBN 963-379-756-X kötött
kulturális antropológia; etnológia
1. - 311 p., [8] t.
Bibliogr.: p. 291-304.
ISBN 963-379-452-8
2. - 311 p.
Bibliogr.: p. 291-300.
ISBN 963-379-920-1


I-535
Lévi-Strauss, Claude
  A reciprocitás elve [Fordítás] = The principle of reciprocity / Claude Lévi-Strauss (In: The elementary structures of kinship. - [S.l.] : [s.n.], 1969. p. 52-60.). - 14 fol.
ajándék; áru; kereskedelem; csere; törzsi kultúra


301 L 65
Liégeois, Jean-Pierre
  Romák, cigányok, utazók / Jean-Pierre Liégeois ; ... ford. D. Bartócz Ágnes ; [a bibliográfiát összeáll. Kovalcsik Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Pont ; [Paris] : Centre de recherches tsiganes, 2002. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (Interface sorozat, ISSN 1587-2823)
Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs. - Bibliogr.: p. 235-245.
ISBN 963-9312-43-6 fűzött
cigányok; Európa; kézikönyv


061 L 69
Lipnack, Jessica
  The networking book : People connecting with people / Jessica Lipnack and Jeffrey Stamps. - New York ; London : Routledge and Kegan Paul, 1986. - 192 p. ; 22 cm
Címford.: Hálózatok könyve : Kapcsolat emberek között
ISBN 0 7102 0976 2 fűzött
hálózat; társaság; egyesület; intézmény; önsegítő csoport; Amerikai Egyesült Államok


301 L 70
Lippitt, Gordon L.
  A handbook for visual problem solving : A resource guide for creating change models / Gordon L. Lippitt. - New ed. - Bethesda, MD : Development Publ., 1983. - iv, 370 p. ; 23 cm
Címford.: A vizuális problémamegoldás kézikönyve : Forrásmutató a változások modellezéséhez
ISBN 0 913406 28 7 fűzött
modellezés; társadalmi csoportok; változás; személyiség; szervezet; humán fejlődés


301 L 80
Losonczi Ágnes
  Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben / Losonczi Ágnes. - Budapest : Gondolat, 1977. - 795 p. ; 19 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár)
ISBN 963 280 377 9 v.
életmód; kézikönyv


I-086
Lykkeberg, Johs
  Egy alternatív társadalom [Ismertetés] = Christiania an alternative society / Johs and Annabel Lykkeberg. - Népművelési Intézet ; S. d. (In: Resurgence. 9. vol. 2. no. 1978. p. 13-16.). - 3 fol. ; 29 cm
alternatív közösség; Dánia


301 M 14
  A magyar értelmiség a 80-as években / [szerk. Huszár Tibor]. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 963 09 2843 4 kötött
értelmiség; Magyarország


301 M 14
  A magyar ifjúság a nyolcvanas években / [közr. az] MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. - [Budapest] : Kossuth K., 1984. - 263 p. ; 20 cm
Tanulmányok
ISBN 963 09 2424 2 fűzött
ifjúság; Magyarország


301 M 14
  A magyar kulturális antropológia története / szerk. Kézdi Nagy Géza. - Budapest : Nyitott Könyvműhely, 2008. - 712 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9725-17-1 fűzött
kulturális antropológia; néprajz; történet; Magyarország


301 M 15
  A magyar népesség életminősége az ezredfordulón / szerk. Kopp Mária, Kovács Mónika Erika ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Inézetének Tudományos Iskolája. - Budapest : Semmelweiss, 2006. - XI, 552 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9214-98-1 fűzött
életmód; egészség; egészségnevelés; Magyarország


301 M 14
  A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája / [közread. az] MTA Szociológiai Kutató Intézet, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. - Budapest : MTA Szociol. Kut. Int. : FSzEK, 1970- . - Változó mérettel
4/A köt., Könyvek és folyóiratok, 1919 augusztus - 1929 december / [szerk. Remete László] ; [a szerkesztésben részt vett Bóna Márta]. - [1986]. - XXIV, 841 p.
szociológia; bibliográfia


300 M 14
  Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002- . - 7 db ; 30 cm
4., Társadalom, politika, jogrend / szerk. Kulcsár Kálmán és Bayer József. - 2003. - 623 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 615-623.
ISBN 963-09-4360-3
társadalom; politika; közigazgatás; jog; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarország a XX. században / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. - Szekszárd : Babits, 1996-2000. - 5 db ; 25 cm
ISBN 963-9015-08-3
5. köt., Tudomány. 2., Társadalomtudományok / [szakszerk. Bauer Gábor et al.] ; [írták Balassa Iván et al.] ; [graf. Doblecki Magda]. - 2000. - 688 p. : ill.
Bibliogr.: p. 487-531.
ISBN 963-9272-13-2
tudomány; történet; Magyarország; kézikönyv


301 M 16
  Magyarország társadalomtörténete : Szöveggyűjtemény. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1997- . - 24 cm. - (Történeti szociológiai könyvtár)
ISBN 963-18-7723-X
társadalom; történet; Magyarország
1/1. köt, A reformkortól az első világháborúig / [vál, szerk., a bevezetőt írta Kövér György]. - 1997. - 386 p. : ill.
ISBN 963-18-7721-3
1/2. köt, A reformkortól az első világháborúig / [vál, szerk., a bevezetőt írta Kövér György]. - 1997. - 466 p. : ill.
ISBN 963-18-7722-1
2., 1920-1944 / szerk. Gyáni Gábor. - 2000. - 539 p. : ill.
ISBN 963-19-0985-9


301 M 16
  Magyarország társadalomtörténete a 18-19. században / szerk. Faragó Tamás . - Budapest : Dico : Új Mandátum, 2004. - 24 cm
ISBN 963-9494-49-6
társadalomtörténet; Magyarország
1. - 452 p.
ISBN 963-9494-50-X
2. - 449 p.
ISBN 963-9494-51-8


308 M 17
  A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban, 1422-1985 / [szerk. Mezey Barna] ; [a bevezetést írta, a dokumentumokat vál. és jegyzetekkel ell. Mezey Barna, Pomogyi László, Tauber István]. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 317 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 09 2851 5 kötött
cigányok; történet; Magyarország


301 M 18
  Magyarságkép és történeti változásai / [szerk. Pataki Ferenc, Ritoók Zsigmond]. - Budapest : MTA, 1999. - 207 p. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián : Nemzeti kultúra, ISSN 1418-656X) . (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások Programirodája, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-079-4 fűzött
művelődés; külföldi megítélés; magyarságkép; történelem; Magyarország


I-769/2
Martin, Peter
  Közösségi hálózat - a jószomszédi viszony jogosítványa [Fordítás] = Community network - a licence for neghbourliness / Peter Martin. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the world / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 122-128.). - fol. 5-12. ; 29 cm
alternatívák; közösségi hálózat; Nagy-Britannia


390 M 47
Mauss, Marcel
  Szociológia és antropológia / Marcel Mauss ; [ford. Saly Noémi, ... Vargyas Gábor]. - Budapest : Osiris, 2000. - 553 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Antropológia, ISSN 1219-8595)
Eredeti cím: Sociologie et antropologie. - Claude Lévi-Strauss bev. tanulmányával. - Az utószót Karády Viktor írta. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-506-0 fűzött
kultúrantropológia; szociológia


301 M 50
  Megismerés, előítélet, identitás : Szociálpszichológiai szöveggyűjtemény / szerk. Erős Ferenc. - Budapest : Új Mandátum : Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1998. - 439 p. : ill. ; 24 cm. - (Szociálismunkás-képzés, ISSN 1416-9940)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9158-00-3 fűzött
szociálpszichológia


300 M 52
Meister Róbert
  A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája : Cikkek, tanulmányok 1946-1989 : A Hét, Echinox, Igaz Szó, Korunk, Mívelődés, Nyelv- és irodalomtudományi közlemények, Társadalomtudomány és politika, TETT, Utunk / Meister Róbert. - Csíkszereda : Pro-Print, 2002. - 213 p. ; 25 cm
ISBN 973-9311-91-1 kötött
társadalomtudomány; folyóiratok; külföldi magyarok; Románia; repertórium


300 M 52
Meister Róbert
  A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája : Tanulmányok, cikkek 1990-1999 / Meister Róbert. - Csíkszereda : Pro-Print, 2004. - 780 p. ; 24 cm
ISBN 973-8468-20-5 kötött
társadalomtudomány; folyóiratok; külföldi magyarok; Románia; repertórium


301 M 53
Melucci, Alberto
  Challenging codes : Collective action in the information age / Alberto Melucci. - Repr. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - xiii, 441 p. : ill. ; 23 cm. - (Cambridge cultural social studies)
Címford.: Kihívó jelek : Közösségi cselekvés az információs korban. - Bibliogr.: p. 398-430.
ISBN 0-52157-843-4 fűzött
társadalmi cselekvés; társadalmi mozgalmak; csoportidentitás; információ; politika; globalizáció


I-460
Melucci, Alberto
  The symbolic challenge of contemporary movements / by Alberto Melucci == Social Research. 52. vol. 4. no. 1985. p. 789-816.
Címford.: A jelenkori mozgalmak szimbolikus kihívása. - Fmás. (15 fol.)
társadalmi mozgalmak; kultúra; szervezet; érték; életmód


301 M 54
Mercer, John
  Communes : A social history and guide / John Mercer. - Chalmington, Dorchester : Prism Press, 1984. - 152 p. ; 23 cm
Címford.: Közösségek : Társadalomtörténeti áttekintés és címjegyzék
ISBN 0 907061 41 9 kötött
közösség; címjegyzék


301 M 54
Mérei Ferenc
  Közösségek rejtett hálózata : Szociometriai értelmezés / Mérei Ferenc. - 3. kiad. - Budapest : Osiris, 1996. - 351 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
ISBN 963-379-199-5 fűzött
szociometria; szociálpszichológia


301 M 55
  Mérföldkövek a kulturális antropológiában / szerk. és a bevezetést írta Paul Bohannan, Mark Glazer ; [a m. kiadást szerk. Sárkány Mihály]. - Budapest : Panem, 1997. - 742 p. ; 24 cm
Eredeti cím: High points of anthropology. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-545-089-3 fűzött
kulturális antropológia


301 M 63
  Migráció és turizmus : Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon : Esettanulmányok / szerk. Szarvas Zsuzsa. - Budapest : L'Harmattan : MTA Népr. Kut.Int., 2007. - 233 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 22.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9683-96-9 fűzött
faluszociológia; turizmus; kulturszociológia; magyar néprajz


301 M 69
  A mindennapi élet ökonómiája : Tanulmányok / [vál., szerk. ... Spéder Zsolt]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1993. - 233 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 222 545 7 fűzött
gazdaságelmélet; szociológia; háztartási munka; önellátás; család


301 M 75
Moksony Ferenc
  Gondolatok és adatok : Társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése / Moksony Ferenc. - Budapest : Osiris, 1999. - 225 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-665-2 kötött
szociológia; módszertan


301 M 91
Morris, Desmond
  A csupasz nő : Tanulmány a női testről / Desmond Morris ; [ford. Draskóczy Piroska] ; [Eifert János fotóival]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2007. - 295 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Eredeti cím: The naked woman. - Bibliogr.: p. 277-285.
ISBN 978-963-7296-34-5 kötött
kulturális antropológia; néprajz; kultúrtörténet; élettan; nő; emberi test


301 M 93
  Multikulturalizmus / [szerk., előszó Feischmidt Margit] ; [ford. Farkas Krisztina et al.]. - Budapest : Osiris : Láthatatlan Kollégium, 1997. - 202 p. ; 25 cm. - (Szemeszter, ISSN 1416-4183)
Bibliogr.: p. 193-199.
ISBN 963-379-265-7 kötött
multikulturalizmus


301 M 96
  Muuttuva kylä : Turun yliopiston kylätutkimusryhmän loppuraportti / Toimittaneet Päiviö Tommila, Ismo Heervä. - [Helsinki] : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1980. - 293 p., [6] t. ; 20 cm. - (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 84.)
Címford.: Változó falu : A turkui egyetem falukutató csoportjának zárójelentése. - Bibliogr.: p. 291-293.
ISBN 951 717 197 8 fűzött
falukutatás; Finnország


I-769/21
  A Negyedik Világ nyilatkozata [Fordítás] = Fourth World declaration. - Közművelődési Információs Intézet ; Hosszú Tamás ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 307-312.). - 7 fol. ; 29 cm
alternatívák; Negyedik Világ


308 N 42
Némedi Dénes
  A népi szociográfia, 1930-1938 / Némedi Dénes. - Budapest : Gondolat, 1985. - 293 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 251-252. és a jegyzetekben
ISBN 963 281 482 7 fűzött
szociográfia; történet; Magyarország


301 N 61
  Nemzet a társadalomban / [szerk. Fedinec Csilla]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2004. - 301 p. ; 25 cm
A Teleki László Intézet által 2003. szept. 18-19-én rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7081-02-X kötött
nemzet; nemzettudat; identitás; társadalom; társadalomépítés; nemzetiségi kérdés; konferencia


100 N 70
  Neue Anthropologie / Hrsg. von Hans-Georg Gadamer, Paul Vogler. - Stuttgart : Thieme ; München : Deutscher Taschenbuch V., 1972-1975. - 7 db ; 19 cm
3. Bd., Sozialanthropologie / Beiträge von G. Albers et al. - 1972. - VIII, 405 p.h : ill. - (Flexibles Taschenbuch)
ISBN 3 13 476301 X
szociálantropológia


100 N 70
  Neue Anthropologie / Hrsg. von Hans-Georg Gadamer ; Paul Vogler. - Stuttgart : Thieme ; München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1972-1975. - 7 db ; 19 cm
Bd. 4., Kulturanthropologie / Beiträge von K. Alsleben et al. - 1973. - VIII, 511 p. : ill. - (Flexibles Taschenbuch)
ISBN 3 13 476401 6
kulturális antropológia


I-323/2
Niemann, Gero
  A öngyilkosság kihívja a társadalmat [Fordítás] : Mi az ő válasza erre? : Karin R. Andriolo: Az öngyilkosság mint a közösség válsága = Selbstmord fordert die Gesellschaft heraus : Wie sieht ihre Antwort darauf aus? : Karin R. Andriolo: Selbstmord als Krise der Gemeinschaft / Gero Niemann. - Közművelődési Információs Intézet ; Lányi Gabriele ; 1986 (In: Dokument + Analyse. 14. Jg. 1. no. 1985. p. 55-56.). - 8 fol. ; 29 cm
öngyilkosság; közösség


301 F 73
  Nyugat-Európa : Válogatás Bernard Formoso, Patrick Williams, Leonardo Piasere tanulmányaiból / szerk. Prónai Csaba. - Budapest : Új Mandátum, 2000. - 502 p. : ill.. - 24 cm. - (Cigányok Európában, ISSN 1586-0183 ; 1.)
Felsőoktatási tankönyv. - Ford. Botta Ádám et al
ISBN 963-9158-69-0 fűzött
cigányok; Európa; Nyugat-Európa


301 O 36
  Olvasókönyv a szociológia történetéhez : [Felsőoktatási tankönyv]. - Budapest : Új Mandátum, 2000- . - 24 cm
ISBN 963-9158-83-6
1., Szociológiai irányzatok a XX. század végéig / szerk. Felkai Gábor, Némedi Dénes, Somlai Péter. - 2000. - 638 p.. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 29.)
Ford. Ádám Péter et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9158-71-2
szociológia; történet; kézikönyv


I-438
Palisi, Bartolomeo
  Formal and informal participation in urban areas / Bartolomeo Palisi == The Journal of Social Psychology. 125. vol. 4. no. 1985. p. 429-448.
Címford.: Formális és informális részvétel városi területeken. - Fmás. (10 fol.)
város; egyén; közösség; szervezetek


I-440
Pappi, Franz Urban
  Das Machtpotential von Organisationen in der Gemeindepolitik / von Franz Urban Pappi und Christian Melbeck == Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 36. Jg. 3. no. 1984. p. 557-584.
Címford.: Szervezetek hatalmi potenciálja. - Fmás. (15 fol.)
szervezet; hatalom; elit; közigazgatás; helyi társadalom; Parsons, Talcott


301 P 38
Parsons, Talcott
  Family : Socialization and interaction process / by Talcott Parsons and Robert F. Bales ; in collaboration with James Olds, Morris Zelditch Jr. and Philipp E. Slater. - New York : Free Press, cop. 1955. - xi, 422 p. ; 22 cm
Címford.: A család : A szocializáció és interakció folyamata
Kötött
család; szocializáció; személyiség; interakció; Amerikai Egyesült Államok


301 P 39
Pasolini, Pier Paolo
  Freibeuterschiften : Aufsätze und Polemiken über die Zerstörung des Einzeln durch die Konsumgesellschaft / Pier Paolo Pasolini ; mit einem Vorvort von Maria-Antonietta Macciochi. - 51-54. Tausend. - Berlin : Wagenbach, 1982. - 141 p. ; 21 cm. - (Quarthefte ; 96.)
Címford.: Kalóz írások : Hogyan rombolja szét a fogyasztói társadalom az egyén kultúráját
ISBN 3 8031 0096 8 fűzött
fogyasztói társadalom; egyén; kultúra


301 P 42
Pataki Ferenc
  Az én és a társadalmi azonosságtudat / Pataki Ferenc. - Budapest : Kossuth, 1982 . - 330 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 321-[331].
ISBN 963-09-1998-2 kötött
identitás; pszichológia; szociálpszichológia


323 P 49
  Peasants and peasant societies : Selected readings / ed. by Teodor Shanin. - [4.] repr. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1979. - 448 p. ; 18 cm. - (Penguin modern sociology readings)
Címford.: Parasztok és paraszt társadalmak. - Tanulmányok. - Bibliogr. fejezetenként és 423-428. p.
ISBN 0 14 08 0170 7 fűzött
parasztság


301 P 49
Peck, Morgan Scott
  The different drum : Community-making and peace / M. Scott Peck. - New York [etc.] : Touchstone, 1988. - 334 p. ; 22 cm
Címford.: Az eltérő út : Közösségteremtés és béke
ISBN 0 671 66833 1 fűzött
közösség; béke


I-769/10
Pedler, Kit
  Megatársadalom: az irányítók diktatúrája [Fordítás] = Megasociety - a dictatorship of the executive / Kit Pedler. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 24-29.). - fol. 14-20. ; 29 cm
alternatívák


308 P 63
Petheő Lászlóné
  A cigányság : Válogatás a téma irodalmából / [összeáll. Petheő Lászlóné] ; [közrem. Podlovicsné Hárskuti Katalin]. - Miskolc : II. Rákóczi M. Kvt., 1987. - 161 p. ; 20 cm. - (A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár ajánló bibliográfiái , ISSN 0237-7292 ; 2.)
ISBN 963 7571 56 6 fűzött
cigányok; bibliográfia


301 P 68
Pfeiffer, K. Ludwig
  A mediális és az imaginárius : Egy kultúrantropológiai médiaelmélet dimenziói / K. Ludwig Pfeiffer ; [ford. Kerekes Amália] ; [a névmutatót Csillag István áll. össze]. - Budapest : M. Műhely : Ráció K., 2005. - 507 p. : ill. ; 21 cm. - (Techné és theória, ISSN 1786-9021 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7596-44-5 fűzött
médiaelmélet; kultúrantropológia; kultúratudomány


301 P 77
Pokol Béla
  Szociológiaelmélet / Pokol Béla ; [közread. a] Felsőoktatási Koordinációs Iroda. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Felsőok. Koordinációs Iroda, 1997. - 542 p. ; 21 cm
A professzionális intézményrendszerek elmélete c. 1992-ben megjelent könyv bővített, átdolgozott kiadása
ISBN 963-764-765-1 fűzött
szociológia; társadalom


301 P 78
Polcz Alaine
  A rend és a rendetlenség jelensége az emberi cselekvésben / Polcz Alaine. - 3. kiad. - Budapest : Pont, [1999]. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8336-64-1 fűzött
pszichológia; rend


301 P 79
  Politikai pszichológia : Szöveggyűjtemény / vál. és szerk. Lányi Gusztáv ; [ford. Tóth Judit et al.] ; [közread. az] ELTE Szociológiai Intézet. - Budapest : Balassi : ELTE Szociológiai Int., 1996. - 403 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-065-3 fűzött
politika; pszichológia


300 P 85
Popper, Karl R.
  A nyitott társadalom és ellenségei / Karl R. Popper ; [ford. Szári Péter]. - Budapest : Balassi, 2001. - 720 p. ; 23 cm
Eredeti cím: The open society and its enemies. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-397-0 fűzött
társadalom; filozófia


301 P 87
Postman, Neil
  The disappearance of childhood / Neil Postman. - New York, BY : Vintage Books, 1994. - xiii, 177 p. ; 21 cm
Címford.: A gyermekkor eltűnése. - Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 0-679-75166-1 fűzött
gyermekek; gyermekkor; történet; tömegkommunikáció


301 P 89
Pratkanis, Anthony R.
  A rábeszélőgép : Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével / Pratkanis és Aronson. - Budapest : Ab Ovo K., 1992. - 212 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: Age of propaganda. - Bibliogr.: p. 199-212.
ISBN 963 7853 03 0 fűzött
szociálpszichológia; propaganda


I-496
Pulman, Bertrand
  Le débat anthropologie/psychoanalyse et la référence au "terrain" / par Bertrand Pulman == Cahiers Internationaux de Sociologie. 53. vol. 80. no. p. 5-26.
Címford.: Az antropologia és a pszichoanalízis vitája, s a "terephez" való viszonyítása. - Fmás. (12 fol.)
szociálantropológia; pszichoanalízis


301 R 49
  Régiók - kistájak : Esettanulmányok / [összeáll. és szerk. Bőhm Antal, Pál László]. - Budapest : MSZMP KB Társtud. Int., 1984. - 235 p. ; 20 cm. - (Helyi társadalom ; 2.)
ISBN 963 7700 04 8 fűzött
helyi társadalom; közösség


301 R 52
  Reinventing anthropology / ed. by Dell Hymes. - New York : Vintage Books, 1974. - 470 p.
Címford.: Az újra felfedezett antropológia. - Tanulmányok
ISBN 0 394 71953 0 fűzött
antropológia; etnológia


613.88 R 52
Reiss, Ira L.
  An end to shame : Shaping our next sexual revolution / Ira L. Reiss. - Buffalo, NY : Prometheus Books, 1990. - 287 p. ; 24 cm
Címford.: Vége a szégyenkezésnek : Következő szexuális forradalmunk körvonalai. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 237-270.
ISBN 0 87975 635 7 kötött
szexualitás; erkölcs; szexuálterápia; AIDS; nemi erőszak; fogamzásgátlás; vallás; szociológia; Amerikai Egyesült Államok


301 R 60
  Rétegződés-modell vizsgálat / [... szerk. Kolosi Tamás] ; [közr. a] Társadalomtudományi Intézet. - Budapest : MSZMP Társtud. Int., 1982 [!1983]- . - 20 cm
ISBN 963 00 0610 3
4., Gazdaság és rétegződés : Műhelytanulmányok / [szerk. Kovách Imre]. - 1984 [!1985]. - 358 p.
ISBN 963 7700 06 4
rétegződés; szociológia; Magyarország


301 R 60
  Rétegződés-modell vizsgálat / [... szerk. Kolosi Tamás] ; [közr. a] Társadalomtudományi Intézet. - Budapest : MSZMP KB TTI, 1982 [!1983]- . - 20 cm
ISBN 963 00 0610 3
6., Depriváció és szegénység : Műhelytanulmány / Bokor Ágnes. - 1985 [!1987]. - 444 p. : ill.
Bibliogr.: p. 421-427.
ISBN 963 7700 21 8
hátrányos helyzet; szegénység; Magyarország


301 R 60
  Rétegződés-modell vizsgálat / [... szerk. Kolosi Tamás] ; [közr. a] Társadalomtudományi Intézet. - Budapest : MSZMP KB TTI, 1982 [!1983]- . - 20 cm
ISBN 963 00 0610 3
7., Származás és mobilitás : Műhelytanulmány / Róbert Péter. - 1986. - 396 p. : ill.
ISBN 963 7700 26 9
mobilitás; szociológia; Magyarország


301 R 60
  Rétegződés-modell vizsgálat / [... szerk. Kolosi Tamás] ; [közr. a] Társadalomtudományi Intézet. - Budapest : MSZMP KB TTI, 1982 [1983]- . - 20 cm
ISBN 963 00 0610 3
8., Peremhelyzetek : Műhelytanulmányok / [szerk. Utasi Ágnes]. - 1987. - 271 p. : ill.
hátrányos helyzet; szegénység; Magyarország


I-666
Rheingold, Howard
  Virtuális közösségek [Fordítás] = Virtual communities / Howard Rheingold. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1988 (In: Whole Earth Review. 57. no. 1987. p. 78-80.). - 8 fol. ; 29 cm
közösség


301 R 72
Riesman, David
  A magányos tömeg / David Riesman ; szerzőtársak Nathan Glazer és Reuel Denney. - 3. kiad. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1983. - 403 p. ; 21 cm
Eredeti cím: The lonely crowd
ISBN 963 221 238 X v.
társadalompszichológia; Amerikai Egyesült Államok


301 R 84
Rónay Jácint
  Nemzetkarakterológiák : Rónay Jácint, Hugo Münsterberg és Kurt Lewin írásai / [szerk. Hunyady György] ; [az első tanulmány nyelvi átírása Terbe Erika és Oszkó Bea] ; [a második, harmadik tanulmányt ford. Berkics Mihály]. - Budapest : Osiris, 2001. - 283 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. A szlciológia klasszikusai, ISSN 1586-443X)
Bibliogr.: p. 220-224.
ISBN 963-389-047-0 fűzött
nemzet; karakterológia


301 S 10
Sahar, Swlamiyt
  Gyermekek a középkorban / Shulamith Shahar ; [ford. Pukánszkyné Király Katalin, Vajda Zsuzsanna ...]. - Budapest : Osiris, 2000. - 432 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Yaldwt biymey habiynayiym. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-902-3 fűzött
gyermekek; történet; középkor; Európa


301 S 19
Sárkány Mihály
  Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában / Sárkány Mihály. - Budapest : L'Harmattan, 2000. - 150 p. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953)
Bibliogr.: p. 133-150.
ISBN 963-00-2726-7 fűzött
kulturális antropológia


301 S 33
Schmookler, Andrew Bard
  The parable of the tribes : The problem of power in social evolution / Andrew Bard Schmookler. - Berkeley [etc.] : University of California Press, 1984. - xi, 400 p. ; 26 cm
Címford.: A törzsek példázata : A hatalom problémája a társadalom fejlődésében. - Bibliogr.: p. 337-364.
ISBN 0 520 04874 1 kötött
hatalom; társadalom; konfliktus; fejlődés


I-427
Schmookler, Andrew Bard
  A törzsek példázata [Fordítás] : A hatalom problémája a társadalmi evolúcióban = The parable of the tribes : The problem of power in social evolution / Andrew Bard Schmookler. - Közművelődési Információs Intézet ; Sárai Gábor ; 1987 (In: The parable of the tribes. - Berkeley [etc.] : University of California Press, 1984. p. 3-33.). - 55 fol. ; 29 cm
Az 1. fejezet és a tartalomjegyzék fordítása
társadalmi fejlődés; társadalmi konfliktus; hatalom


I-427/2
Schmookler, Andrew Bard
  A törzsek példázata [Fordítás] : A hatalom kérdése a társadalmi evolúcióban = The parable of the tribes : The problem of power in social evolution / Andrew Bard Schmookler. - Közművelődési Információs Intézet ; Sárai Gábor ; 1987 (In: The parable of the tribes . - Berkeley [etc.] : University of California Press, 1984. p. 238-244, 252-263.). - 14, 23 fol. ; 29 cm
Részletek a II. könyv II. rész 6. és 7. fejezetéből
társadalmi fejlődés; társadalmi konfliktus; hatalom


301 S 42
Schwedt, Herbert
  Kulturstile kleiner Gemeinden / Herbert Schwedt. - Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1968. - 174 p. ; 21 cm. - (Volksleben ; 21)
Címford.: Kisközösségek kulturális stílusa. - Bibliogr.: p. 150-167.
Fűzött
helyi kultúra; közösség; Németország


301 S 50
Seligman, Adam B.
  A civil társadalom eszméje / Adam B. Seligman ; [ford. Náday Jutit]. - [Budapest] : Kávé, 1997. - 235 p. ; 20 cm
Eredeti cím: The idea of civil society. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85744-0-2 fűzött
társadalomelmélet


301 S 50
Sennett, Richard
  A közéleti ember bukása / Richard Sennett ; [ford. Boross Anna]. - [Budapest] : Helikon, 1998. - 412 p. ; 25 cm. - (Helikon Universitas : Művelődéstörténet, ISSN 1417-8818)
Eredeti cím: Tha fall of public man. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-532-9 kötött
demokrácia; történet; társadalom; közélet


301 S 53
Shaffer, Carolyn R.
  Creating community anywhere : Finding support and connection in a fragmented world / Carolyn R. Shaffer and Kristin Anundsen. - New York, NY : Putnam Publishing Group, 1993. - xvii, 334 p. ; 23 cm
Címford.: Közösségteremtés bárhol : Támogatást, kapcsolatot találni egy szétesett világban
ISBN 0-87477-746-1 fűzött
közösség; közösségfejlesztés; humánökológia - gyakorlat; humánökológia - politikai ökológia


I-270
Shippey, Tom
  Képrombolás [Fordítás] = Iconoclasm / Tom Shippey . Szociológia = Sociology / Brian Stableford. - Közművelődési Információs Intézet ; Galgóczi Béla ; 1986 (In: The encyclopedia of science fiction / gen. ed. Peter Nicholls. - London [etc.] : Granada, 1981. p. 302-303.). - 6 fol. ; 29 cm
Címszó
szociológia; science fiction


I-455
Simons, Ronald L.
  Sex differences in the causes of adolescent suicide ideation / Ronald L. Simons and Phyllis I. Murphy == Journal of Youth and Adolescence. 14. vol. 5. no. 1985. p. 423-434.
Címford.: A serdülők öngyilkossági gondolatait kiváltó okok nemek szerinti eltérései. - Fmás. (7 fol.)
öngyilkosság; ifjúság; nemek


I-831
  Socio-cultural environment ; Political and legal environments. - [S.l.] : Open University Press, [s.d.]. - 30, 33 p. ; 29 cm
Címford.: Szociokulturális környezet : Politikai és jogi környezet. - Fmás. - Az eredeti mű adatai hiányosak
kultúra; jog; politika


301 S 71
Somlai Péter
  Angol-magyar, magyar-angol szociológiai szótár = English-Hungarian, Hungarian-English dictionary of sociology / Somlai Péter. - Budapest : Balassi : ELTE Szociológiai Int., 1993. - 207 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 191-202.
ISBN 963 7873 34 1 kötött
szociológia; szakszótár


301 S 71
Somlai Péter
  Szocializáció : A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata : [Egyetemi tankönyv] / Somlai Péter. - [Budapest] : Corvina, 1997. - 195 p. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Bibliogr.: p. 170-193.
ISBN 963-13-4428-2 fűzött
szocializáció; társadalomelmélet; tankönyv


300 S 82
  Sozialer Wandel - die gefähliche Notwendigkeit / Lothar Ulsamer [et al.]. - Esslingen : Perspektiven, 1984. - 51 p. : ill. ; 28 cm. - (Perspektiven, ISSN 0171-3183 ; 27.)
ISBN 3 922241 13 1 fűzött
társadalmi változás


301 S 87
Stehr, Nico
  A modern társadalmak törékenysége / Nico Stehr ; [ford. Rohonyi András]. - [Budapest] : Gondolat : Infonia, 2007. - 272 p. ; 24 cm. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778)
Eredeti cím: Die Zerbrechlichkeit moderner Gesellschaften. - A ford. a "The fragility of modern societies" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 249-272.
ISBN 978-963-693-002-8 kötött
társadalom; társadalmi folyamat; kultúrszociológia; tudás


301 S 91
Stewart, Michael Sinclair
  Daltestvérek : Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon / Michael Sinclair Stewart ; [ford. Sajó Tamás, Szarvas Zsuzsa, Vargyas Gábor]. - Budapest : T-Twins : MTA Szoc. Int. : Max Weber Alapítvány, 1994. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szociálpolitikai Értesítő könyvtára)
Bibliogr.: p. 261-[268].
ISBN 963-7977-55-4 fűzött
cigányság; identitás; Magyarország


301 S 94
  Strukturális viszonyok a helyi társadalomban / [összeáll. és szerk. Bőhm Antal, Pál László]. - Budapest : MSZMP KB TTI, 1985 [!1987]. - 205 p. : ill. ; 20 cm. - (Helyi társadalom, ISSN 0236-5820 ; 3.)
Bibliogr.: p. 175-201.
ISBN 963 7700 16 1 fűzött
helyi társadalom; szociológia


301 S 96
Sullivan, Thomas J.
  Sociology : Concepts, issues and applications / Thomas J. Sullivan, Kenrick S. Thompson. - New York [etc.] : Wiley, 1984. - x, 449 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Szociológia : Fogalmak, kérdések, alkalmazások. - Bibliogr.: p. 411-433.
ISBN 0 471 05929 3 fűzött
szociológia; társadalom


301 S 98
Susser, Ida
  Norman street : Povery and politics in an urban neighborhood / Ida Susser . - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1982. - 230 p. ; 22 cm
ISBN 0 19 503048 6 kötött
város; szegénység; politika; lakóhely; Amerikai Egyesült Államok


308 S 99
Sükösd Mihály
  Beat, hippi, punk / Sükösd Mihály. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kozmosz Kv., 1985. - 143 p. ; 20 cm
Az 1. kiadás címe: Hippivilág
ISBN 963 211 629 1 fűzött
beat-mozgalom; hippik; punkok


301 Sz 12
Szabó Á. Töhötöm
  Kooperáló közösségek : Munkavégzés és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban / Szabó Á. Töhötöm. - Marosvásárhely : Mentor, 2009. - 294 p. ; 23 cm + összefoglaló (VII p.). - (A Kriza János Néprajzi Társaság könyvtára)
Összefoglalás román és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 272-294.
ISBN 978-973-599-349-8 fűzött
faluszociológia; agrárszociológia; paraszti gazdálkodás; magyar néprajz; falusi gazdaság; helyi gazdaság; Erdély


301 Sz 22
Szabó Zoltán
  Diaszpóranemzet / Szabó Zoltán ; [szerk. és sajtó alá rend. András Sándor] . - Budapest : Osiris, 1999. - 297 p. ; 21 cm. - (Szabó Zoltán összegyűjtött munkái , ISSN 963-7855-33-5)
ISBN 963-379-431-5 kötött
nemzettudat; magyarságtudat


301 Sz 24
  Szakrális kommunikáció : A transzcendens mutatkozása / Korpics Márta, P. Szilczl Dóra szerk. ; [fordították András Ferenc et al.]. - Budapest : Typotex , 2007. - 254 p. ; 24 cm. - (Társadalmi kommunikáció, ISSN 1785-0053)
Bibliogr.: p. 251-254. és a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9548-80-0 kötött
társadalmi kommunikáció; kommunikáció; vallásfilozófia; transzcendencia


301 Sz 32
Szapu Magda
  A zűrkorszak gyermekei : Mai ifjúsági csoportkultúrák / Szapu Magda. - [Budapest] : Századvég, 2002. - 414 p., [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-414.
ISBN 963-9211-45-1 fűzött
ifjúsági kultúra; szubkultúra; szociológia; Kaposvár


301 Sz 46
  A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség : A roncstársadalom szociológiai és társadalomgazdaságtani dimenziói / [szerk. Szretykó György]. - Pécs : Comenius, 2007. - 495 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9687-19-6 fűzött
szegénység; társadalmi probléma; hátrányos helyzet; társadalmi elkülönülés; Magyarország


I-869
  Szegénység és politika. - [S.l.] : [s.n.], [1990]. - 13 fol. ; 29 cm
Készült a Közművelődési Információs Vállalat számára
szegénység; politika; Magyarország


301 Sz 54
Szelényi Iván
  Városi társadalmi egyenlőtlenségek : Tanulmányok / Szelényi Iván. - Budapest : Akad. K., 1990. - 183 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 181-[184].
ISBN 963 05 5509 3 kötött
város; szociológia; Magyarország


I-255/1-6
  Személyes és társadalmi identitás a mindennapi életben : Munkaértekezlet : Budapest, 1986. március 4-5., Közművelődési Információs Központ / rend. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportja és a Magyar Pszichológiai Társaság Szociálpszichológiai Szakosztálya. - [S.l.] : [s.n.], [1986]. - 6 db ; 29 cm
Előadások
identitás; mindennapi élet


I-255/1
Pataki Ferenc
  Identitás - személyiség - társadalom / Pataki Ferenc. - [S.l.] : [s.n.], [1986]. - 31 fol. ; 29 cm
A "Személyes és társadalmi identitás a mindennapi életben" c. tanácskozáson (Budapest, 1986. március 4-5.) elhangzott előadás. - Soksz.
Identitás; Személyiség; Társadalom


I-255/2
Jávor Kata
  Család - szerepek - az identitás változása falun / Jávor Kata. - [S.l.] : [s.n.], [1986]. - 39 fol. ; 29 cm
A "Személyes és társadalmi identitás a mindennapi életben" c. tanácskozáson (Budapest, 1986. március 4-5.) elhangzott előadás. - Soksz.
család; identitás; társadalmi szerep


I-255/3
Hunyady György
  Történeti, nemzeti és társadalmi összetevők szerepe komplex kategóriák jellemzésében / Hunyady György. - [S.l.] : [s.n.], [1986]. - 17 fol. ; 29 cm
A "Személyes és társadalmi identitás a mindennapi életben" c. tanácskozáson (Budapest, 1986. március 4-5.) elhangzott előadás. - Soksz.
történelem; nemzet


I-255/4
Erős Ferenc
  Az etnikai identitás néhány szociálpszichológiai összetevője / Erős Ferenc . - [S.l.] : [s.n.], [1986]. - 14 fol. ; 29 cm
A "Személyes és társadalmi identitás a mindennapi életben" c. tanácskozáson (Budapest, 1986. március 4-5.) elhangzott előadás. - Soksz.
etnikum; identitás


I-255/5
Niedermüller Péter
  Kulturális etnicitás és társadalmi identitás : A néprajzi megközelítés eredményei és kérdőjelei / Niedermüller Péter. - [S.l.] : [s.n.], [1986]. - 38 fol. ; 29 cm
A "Személyes és társadalmi identitás a mindennapi életben" c. tanácskozáson (Budapest, 1986. március 4-5.) elhangzott előadás. - Bibliogr.: p. 28-38.. - Soksz.
etnikum; identitás; néprajz


I-255/6
Csepeli György
  "Kettős kötéses" magyar nemzeti identitás : Értelmiségiek nemzeti identitása és attitűdjei / Csepeli György. - [S.l.] : [s.n.], [1986]. - 30 fol. ; 29 cm
A "Személyes és társadalmi identitás a mindennapi életben" c. tanácskozáson (Budapest, 1986. március 4-5.) elhangzott előadás. - Soksz.
nemzet; identitás; értelmiség


301 Sz 68
Szentpéteri István
  A szervezet és a társadalom : Racionalitás és társadalmi meghatározottság szervezeteinkben / Szentpéteri István. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1985. - 467 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 439-[468].
ISBN 963 221 494 3 kötött
szervezet; szociológia; társadalom; struktúra


301 Sz 86
  Szociálpszichológia : Európai szemszögből / szerk. Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe, Jean-Paul Codol, Geoffrey M. Stephenson. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1995. - 593 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Introduction to social psychology. - Bibliogr.: p. 495-563.
ISBN 963-222-810-3 fűzött
társadalompszichológia; kézikönyv


I-416
  A szociológia aspektusai [Fordítás] = Aspects of sociology / by the Frankfurt Institute for Social Research ; with a preface by Max Horkheimer and Theodor Adorno. - Közművelődési Információs Intézet ; Kállai Tibor ; 1987 (In: Aspects of sociology. - [S.l.] : An H. E. B. Paperback, 1973. p. 54-71, 89-100, 148-168.). - 82 fol. ; 29 cm
A "Csoport", "Kultúra és civilizáció" és "Tanulmányok a közööségről" c. fejezetek
szociológia; kultúra; csoport; civilizáció; közösség; csoport


301 Sz 86
  Szociológiaelmélet / szerk. Julius Morel [et al.] ; [ford. Berényi Gábor] . - Budapest : Osiris, 2000. - 321 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855 )
Eredeti cím: Soziologische Theorie. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-666-0 kötött
szociológia; elmélet; kézikönyv


301 Sz 86
  A szociológiai felmérés módszerei / [... összeáll. és a tanulmányokat vál. Cseh-Szombathy László, Ferge Zsuzsa] ; [ford. Józsa Péter]. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., 1975. - 430 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 424-426.
ISBN 963-220-109-4 v.
szociológia; vizsgálati módszerek; adatfelvétel


CDR-26
   Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961-1996, ISSN 1418-1029 ; Szociológiai információ 1984-1994, ISSN 1418-1037 [Számítógépes dok.]. - Budapest : FSZEK : Arcanum, 1998. - 1 CD ; 12 cm. - (A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisai)
irodalom; szociológia; bibliográfia


301 Sz 86
  Szociológiai lexikon / összeáll. Raymond Boudon [et al.] ; [ford. Balla Katalin, Kovács Tímea és Saly Noémi]. - [Budapest] : Corvina, 1999. - 247 p. ; 25 cm. - (Faktum, ISSN 1219-4972)
Eredeti cím: Dictionnaire de la sociologie. - Bibliogr.: p. 217-245.
ISBN 963-13-4426-6 kötött
szociológia; lexikon


308 Sz 98
Szűcs Sándor
  Pusztai krónika / Szűcs Sándor. - Karcag ; Túrkeve : Beklen Alapítvány, 2006. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1589-2789 ; 4.)
ISBN 963-87011-4-5 fűzött
szociográfia; Alföld


301 T 28
  Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / [vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin]. - [Budapest] : IFA : OM : ELTE, 2001 [!2002]. - 664 p. : ill. ; 20 cm. - (Tanítók kiskönyvtára, ISSN 0239-0515 ; 9.)
Bibliogr.: p. 529-636. - Diszkogr.: p. 661-664.
ISBN 963-8323-25-6 fűzött
cigányok; társadalmi helyzet; kultúra; Magyarország


301 T 32
  Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon / [írta Andorka Rudolf et al.]. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 193 p. ; 24 cm
A Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság felkérésére készült szakértői jelentés rövidített szövege. - Pataki Ferenc előszavával
ISBN 963 09 2719 5 fűzött
deviancia; szociológia; Magyarország


300 T 32
  Társadalmi helyzetkép, 1999 / Központi Statisztikai Hivatal ; [kész. a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai Főosztályán] ; [szerk. Bukodi Erzsébet, Falussy Béla]. - Budapest : KSH, 2000. - 107 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-215-267-0 fűzött
társadalom; statisztika; Magyarország


301 T 32
  Társadalmi kommunikáció / szerk. Béres István, Horányi Özséb ; [szerzők Bereczkei Tamás et al.]. - Budapest : Osiris, 1999. - 415 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 299-355.
ISBN 963-379-551-6 kötött
társadalom; kommunikáció; kommunikációelmélet


301 T 32
  Társadalmi mobilitás: hagyományos és új megközelítések : Válogatott tanulmányok / szerk. Róbert Péter. - Budapest : Új Mandátum, 1998. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7476-69-5 fűzött
szociológia; társadalmi mobilitás; társadalmi szerkezet


301 T 32
  Társadalmi rétegződés / szerk. Andorka Rudolf, Stefan Hradil, Jules L. Peschar. - Budapest : Aula, [1995]. - 649 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-503-021-5 kötött
társadalmi rétegződés; szociológia; kézikönyv


300 T 32
  Társadalmi riport : 1990 / Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés ; szerk. Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György. - Budapest : TÁRKI, 1990. - 629 p. ; 19 cm
ISBN 963 04 0733 7 fűzött
társadalom; statisztika; Magyarország; kézikönyv


308 T 32
  Társadalmi riport / Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés ; szerk. Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György. - 1992. - Budapest : Tárki, 1992. - 530 p. : ill. ; 20 cm
ISSN 1216-6561 fűzött
belpolitika; társadalom; Magyarország; kézikönyv


308 T 32
  Társadalmi riport / Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés ; szerk. Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György. - 1994. - Budapest : TÁRKI, 1994. - 489 p. : ill. ; 20 cm
ISSN 1216-6561 fűzött
belpolitika; társadalom; gazdaság; statisztika; Magyarország; kézikönyv


308 T 32
  Társadalmi riport / szerk. Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György. - 1996. - Budapest : TÁRKI : Századvég, 1996. - 616 p. : ill. ; 20 cm
ISSN 1216-6561 fűzött
társadalom; belpolitika; Magyarország; kézikönyv


308 T 32
  Társadalmi riport / szerk. Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György. - 1998. - Budapest : TÁRKI, 1998. - 570 p. : ill. ; 20 cm
ISSN 1216-6561 fűzött
társadalom; politika; belpolitika; Magyarország; kézikönyv


308 T 32
  Társadalmi riport / szerk. Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György. - 2000. - Budapest : TÁRKI, 2000. - 639 p. : ill. ; 20 cm
ISSN 1216-6561 fűzött
belpolitika; társadalom; Magyarország; kézikönyv


300 T 32
  Társadalomtudományi kutatások Magyarországon 1986-1991 / [közread. a Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés]. - Budapest : TÁRKI, 1992. - 689 p. ; 29 cm
ISSN 1216-7916 fűzött
társadalomtudomány; kutatás; Magyarország; bibliográfia


301 K 93
Tibori Tímea
  Közösségi formációk : Szöveg- és szemelvénygyűjtemény a közösségelmélet szakirodalmából / [szerk. ] Tibori Tímea, T. Kiss Tamás ; [közread. a] ... SZIE JFK Társadalomelméleti, Közművelődési és Felnőttoktatási Intézet. - 2. átd. kiad. - Budapest : Új Mandátum, 2000. - 333 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-333.
ISBN 963-9336-10-6 fűzött
közösségfejlesztés; szociológia


627 T 55
  A tiszai árvíz : Vélemények, kockázatok, stratégiák / szerk. Rozgonyi Tamás [et al.] ; [közread. az] MTA Szociológiai Kutatóintézet. - Budapest : MTA Szociológiai Kut. Int., 2000. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-3802-24-0 kötött
árvíz; szociológiai vizsgálat; Tisza


301 T 63
Tomka Béla
  Európa társadalomtörténete a 20. században / Tomka Béla. - Budapest : Osiris, 2009. - 646 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 589-625.
ISBN 978-963-276-012-4 kötött
társadalomtörténet; Európa; kézikönyv


301 T 82
  Törések és kötések a magyar társadalomban / szerk. Elekes Zsuzsanna, Spéder Zsolt. - Budapest : Andorka R. Társtud. Társ. : Századvég, 2000. - 388 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9211-11-7 kötött
szociológia; társadalom; család; népesedés; Magyarország; kézikönyv


T 98
  Tükrök : Írások a 60 éves Vass Csaba tiszteletére / [a kötetet szerk. Németh László]. - [Budapest] : Trefort K., 2008. - 251 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-446-488-4 fűzött
társadalom; tudomány; politika; Vass Csaba


I-769/8
Tweedie, Jill
  A Negyedik Világot hívom életre, de hallanak-e engem? [Fordítás] = I call the Fourth World into existence, but you hear me? / Jill Tweedie. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 15-17.). - fol. 1-4. ; 29 cm
alternatívák


301 U 56
Ulsamer, Lothar
  Soziologie für Nichtsoziologien : Grundkurs Soziologie / Lothar Ulsamer. - 2. Aufl. - Esslingen : Ulsamer, 1986. - 146 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 3 922241 22 0 fűzetlenül közös tokban
szociológia


301 U 88
  Az úri Magyarország : Társadalomszerkezet és rétegrajzok : A kiegyezéstől a II. világháborúig. - [Budapest] : T-Twins, 1993- . - 21 cm. - (Társadalomtörténeti olvasókönyvek, ISSN 1215-3362)
ISBN 963-7977-41-4
1., Az elitektől a kishivatalnokig / [összeáll. Léderer Pál]. - 1993
ISBN 963-7977-41-4
társadalmi rétegződés; Magyarország


301 U 98
Utry Attila
  Kommunikáció, szociálpszichológia, kultúra / Utry Attila. - 4. bőv., átd. kiad. - Miskolc : Rónai Művel. Közp., 1999. - 99 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 78-80., 97-98.
ISBN 963-03-6563-4 fűzött
kommunikáció; szociálpszichológia; kultúra


394.2 Ü 47
  Ünnepek a mai magyar társadalomban : Az ünnep szociológiai és szociálpszichológiai szempontból / [összeáll. és szerk. D. Hoffmann Márta és Szilágyi Erzsébet]. - Budapest : TK, 1982. - 194 p. : ill. ; 21 cm. - (Tanfolyamok / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0139-0368)
Tanulmányok
Fűzött
ünnep; társadalompszichológia


301 V 26
  Válogatott bibliográfia az ifjúságról : 1972-1981 / [vál. és szerk. Hornyánszky Károlyné, Szabó Vilmos, Török L. Gábor] ; [kiad. az] MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. - Budapest : MSZMP KB Társ.tud. Int., 1984. - 550 p. ; 29 cm
Függelék: Az ifjúságpolitikai dokumentumok 1-3. kötetének tartalomjegyzéke. Az Ifjúságpolitikai Közlöny 1974-1981. évfolyamainak tartalomjegyzéke
ISBN 963 7700 005 fűzött
ifjúság; ifjúságpolitika; bibliográfia


301 V 26
  Valóság '70 / [szerk. Várnai Györgyi]. - Budapest : Scientia Humana, 1992. - 199 p. ; 20 cm. - (Scientia humana : politológia, ISSN 1216-531X)
Tart.: Szociológia, ideológia, közbeszéd / Kurczi Tibor. Szociológia és társadalomdiskurzus / Becskeházi Attila. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 8300 05 1 fűzött
politológia; szociológia; Magyarország


301 V 26
Valuch Tibor
  Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében / Valuch Tibor. - Budapest : Osiris, 2001. - 389 p. : ill. ; 26 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-911-2 kötött
társadalom; történet; Magyarország; kézikönyv


I-500
Varese, Stefano
  Cultural development in ethnic groups : Anthropological explorations in education / Stefano Varese == International Social Science Journal. 37. vol. 2. no. 1985. p. 201-216.
Címford.: Kulturális fejlődés az etnikai csoportokban : Antropológiai kutatások az oktatásban. - Fmás. (9 fol.)
indiánok; etnikai identitás; oktatás; Mexikó


301 V 39
Varga Károly
  Ördögi kör : A hiány szociálpszichológiája / Varga Károly. - Budapest : Magvető, 1985. - 158 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
ISBN 963 14 0564 8 fűzött
motiváció; pszichológia; munka; szociológia; magatartástudomány; hiány


301 V 75
  Verspielen wir die Zukunft? : Gespräche über Technik und Glück / mit Gertrud Höhler [et al.] ; hrsg. Roland Lindner. - Zürich ; Osnabrück : Interform : Fromm, 1982. - 119 p. ; 19 cm. - (Texte + Thesen : Sachgebiet Gesellschaft ; 150.)
Címford.: Eljátsszuk a jövőt? : Beszélgetés technikáról és boldogságról
ISBN 3 7201 5150 6 fűzött
technika; jövő; életművészet


301 V 91
  A viselkedéskultúráról / [szerk. S. Nagy Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, 1984. - 470 p. ; 20 cm. - (Vélemények, viták, ISSN 0139-4010)
ISBN 963 09 2439 0 fűzött
viselkedés; mindennapi kultúra


301 W 36
Weber, Max
  Gazdaság és társadalom : A megértő szociológia alapvonalai / Max Weber ; [mit Textkritischen Erläuterungen hrsg. von Johannes Winckelmann] ; [ford. és a jegyzeteket kész. Erdélyi Ágnes]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1987- . - 25 cm
Eredeti cím: Wirtschaft und Gesellschaft
ISBN 963 221 685 7
szociológia
1., Szociológiai kategóriatan. - 1987. - 329 p.
ISBN 963 221 685 5
2/1., A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái. - 1992. - 373 p.
ISBN 963 222 416 7
2/2., A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : Jogszociológia. - 1995. - 233 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-222-851-0
2/3., A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : Az uralom szociológiája 1. - 1996. - 280 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-074-X


301 W 97
  Wörterbuch der Soziologie / hrsg. Wilhelm Bernsdorf. - 2. neubearb. und erweiterte Ausg. - Stuttgart : Enke, 1969. - 1317 p. ; 22x30 cm
Címford.: Szociológiai lexikon. - Fmás.
szociológia; lexikon


I-415
  Kultúra, társadalom, ünnep és ünnepély, kommunikáció, közösség, szimbólum, technika, szokás, image, szocializáció [Fordítás]. - Közművelődési Információs Intézet ; Adamik Lajos ; 1987 (In: Wörterbuch der Soziologie / hrsg. von Wilhelm Bernsdorf. - Stuttgart : Enke, 1969). - 51 fol. ; 29 cm
Címszavak a lexikonból
kultúra; társadalom; ünnep; kommunikáció; közösség; szimbólum; technika; szokások; szocializáció; lexikon


301 W 98
Wulf, Christoph
  Az antropológia rövid összefoglalása : Történet, művelődés, filozófia / Christoph Wulf ; [... Körber Ágnes ford.]. - Budapest : Enciklopédia, 2007. - 323 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Antropologie. - Bibliogr.: p. 307-323.
ISBN 978-963-9655-09-6 fűzött
kulturális antropológia


I-660
Zám Mária
  Egy társadalompolitikai kategória vizsgálata : A szegénység fogalmáról / Zám Mária. - Budapest : Szerző, 1986. - 54, 3 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
szegénység


301 Z 24
  A zárva várt Nyugat : Kulturális globalizáció Magyarországon / szerk. Kovács János Mátyás. - Bp. : 2000 : Sík, 2002. - 553 p. : ill. ; 25 cm. - ( 2000 könyvek, ISSN 1215-3699)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9270-10-5 kötött
társadalmi változás; kultúra; globalizáció; Magyarország


301 Z 30
Zelnik József
  Az ünnep megszállása / Zelnik József. - Budapest : Magvető, 1989. - 162 p. : ill. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
ISBN 963 14 1712 3 fűzött
ünnep; magyar népszokások; kommunikáció; folklór; politika; televízió


301 Z 32
Zelnik József
  Vissza az ünnephez / Zelnik József. - Budapest : Pesti Szalon, 1994. - 228 p. : ill. ; 18 cm
Tanulmányok
ISBN 963-8340-82-7 fűzött
ünnep; magyar népszokások; kommunikáció; folklór; politika; kulturális ökológia; televízió


301 Z 68
Zonda Tamás
  Öngyilkos nép-e a magyar? / Zonda Tamás. - Budapest : Végeken Alapítvány, 1995. - 261 p., [8] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 253-261.
ISBN 963-8486-02-3 fűzött
öngyilkosság; történet; Magyarország


300 Z 97
  Zukunft gestalten / Werner Münch [et al.] ; Hrsg. Lothar Ulsamer. - Esslingen : Perspektiven, 1986. - 43 p. : ill. ; 28 cm. - (Perspektiven, ISSN 0171-3183 ; 31.)
Címford.: A jövő alakítása
ISBN 3 922241 18 2 fűzött


vissza