292/299 Nem-keresztény vallások


294.3 A 81
Argüelles, José
  Mandala / José and Miriam Argüelles. - Boulder, CO ; London : Shambhala, 1972. - 140 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 130-134.
ISBN 0 394 73000 3 fűzött
buddhizmus; szimbólum


297 B 14
Bakhtiar, Laleh
  Sufi : Expressions of the mystic quest / Laleh Bakhtiar. - Repr. - London : Thames and Hudson, 1979. - 119 p. : ill., részben színes ; 26x25 cm. - (Art and imagination)
ISBN 0 500 81015 fűzött
iszlám; szúfizmus; miszticizmus


294.5 B 15
Baktay Ervin
  A diadalmas jóga : [Rádzsa jóga] : [A megismerés és önuralom tana] / Baktay Ervin. - [Szeged] : Szukits, 2001. - 292 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9344-28-1 fűzött
jóga; rádzsa jóga


294.5 B 15
Baktay Ervin
  India bölcsessége : A hindu világszemlélet ismertetése / Baktay Ervin. - Repr. kiad. - [Budapest] : Könyvfakasztó K. ; [Szentendre] : Kairosz, 2000. - 256 p. : ill. ; 20 cm
A "Szanáthana darma az örök törvény" c. munka átd., bőv. kiadása. - Eredeti kiadása: Budapest : Pantheon, 1943. - Bibliogr.: p. [259].
ISBN 963-9303-45-7 fűzött
hindu filozófia; hinduizmus


299.52 B 27
Bancroft, Anne
  Zen : Direct pointing to reality / Anne Bancroft. - London : Thames and Hudson, 1979. - 96 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Art and imagination)
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0 500 81018 4 fűzött
zen-buddhizmus


290 B 46
Belfiore, Jean-Claude
  A görög és római mitológia lexikona / Jean-Claude Belfiore ; a magyar kiadást szerk. Karsai György ; [ford. Györei Anita et al.] . - [Budapest] : Saxum, 2008. - 705 p., [32] t. : ill., színes ; 29 cm
Eredeti cím: Dictionnaire de mythologie grecque et romaine
ISBN 978-963-248-046-6 kötött
görög-római mitológia; lexikon


294.5 B 60
  A Bhagavad gítá úgy, ahogy van : A szanszkrit eredetivel, annak latin betűs átírásával, a szavak magyar megfelelőivel, fordítással és részletes magyarázattal / [magyarázattal ell.] A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. - [S.l.] : The Bhaktivedanta Book Trust, [s.d.]. - xvii, 931 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
Eredeti cím: Bhagavad-gítá as it is
ISBN 91-7149-194-5 kötött
hinduizmus


299.52 B 60
Bhante, Satori
  A sintoizmus / Bhikkhu Satori Bhante. - Budapest : Gondolat, 1990. - 98 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A világ nagy vallásai, ISSN 0865-6770)
Eredeti cím: Lo shintoismo
ISBN 963 282 370 2 fűzött
sintoizmus; kézikönyv


290 B 86
Branston, Brian
  Gods of the north / Brian Branston. - Published with revisions. - London : Thames and Hudson, 1980. - X, 318 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Észak istenei. - Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 0 500 27177 1 fűzött
mitológia; germánok; kelták; vikingek


294.3 T 54
  Buddha beszédei / vál., páliból ford., a jegyzeteket és az utószót írta Vekerdi József. - [Budapest] : Helikon, 1989. - 212 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963 207 957 4 kötött
buddhizmus


290 B 97
Burland, Cottie
  North American Indian mithology / Cottie Burland. - New rev. ed. / rev. by Marion Wood. - Feltham, Middlesex : Newnes Books, 1985. - 144 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Library of the world's myths and legends)
Címford.: Észak-amerikai indián mitológia
ISBN 0 600 34287 5 kötött
mitológia; indiánok; Észak-Amerika


297 C 10
Cahen, Claude
  Az iszlám : A kezdetektől az Oszmán Birodalom létrejöttéig / Claude Cahen . - Budapest : Gondolat, 1989. - 401 p. ; 20 cm
Eredeti cím: L'islam. - Bibliogr.: p. 366-375.
ISBN 963 282 246 3 kötött
arab népek; iszlám; történelem


290 D 81
Donin, Hayim Halevy
  Zsidónak lenni / Hayim Halevy Donin ; ford. Naftali Kraus és Mikes Katalin . - Budapest : Göncöl, 1998. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: To be a Jew. - Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 963-7875-98-0 fűzött
zsidó vallás


294 E 40
Eliade, Mircea
  A jóga : Halhatatlanság és szabadság / Mircea Eliade ; [ford. Horváth Z. Zoltán]. - Budapest : Európa, 1996. - 596 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Le yoga. - Bibliogr.: p. 511-587.
ISBN 963-07-5265-4 fűzött
buddhizmus; brahmanizmus; jóga


294.5 F 55
Feuerstein, Georg
  Tantra : Az eksztázis ösvénye / George [!Georg] Feuerstein ; [ford. Dóka Róbert]. - Budakeszi : Mandala Véda, 2004. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Tantra : The path of ecstasy
ISBN 963-9436-19-4 fűzött
tantra


294.5 F 55
Feuerstein, Georg
  Yoga tradíció : Szakrális történelem, irodalom, filozófia és gyakorlati lélektan / Georg Feuerstein ; [ford. Zsíros Zsuzsanna, Bakos Attila]. - Budakeszi : Mandal Véda, [2001]- . - 26 cm. - (Az igazság látnokai, ISSN 1587-3668)
Eredeti cím: Yoga tradition. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-86202-4-2
jóga; kézikönyv
1. köt. - 2001. - 268 p. : ill.
ISBN 963-861-227-4
2. köt., Ezoterikus anatómia, tantra, cselekvő lélektan, eksztázis és megvilágosodás / [ford. Harkai György, Bakos Attila]. - 2002. - 261 p. : ill.
ISBN 963-9436-00-3


290 F 61
Fischle, Willy H.
  Der Weg zur Mitte : Wandlungssymbole in tibetischen Thangkas / Willy H. Fischle. - Stuttgart ; Zürich : Belser, 1980. - 77 p. : ill. ; 27x24 cm
Címford.: Út középre : Változásszimbólumok a tibeti thankákban
ISBN 3 7630 1694 5 v.
buddhizmus; szimbólum; festészet; thanka; Tibet


290 G 50
Goldziher Ignác
  Az arabok és az iszlám : Válogatott tanulmányok = The Arabs and Islam : Selected studies / Goldziher Ignác ; [szerk. ... Ormos István]. - Hasonmás kiad. - Budapest : MTA Könyv. : Körösi Csoma Társaság, 1995. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Az előszó magyar és angol nyelven
ISBN 963-7302-92-1 fűzött
arab irodalom; történet; művelődéstörténet; iszlám
1. köt. - XXVII, 527 p. - (Budapest oriental reprints. Series A, ISSN 0139-4614 ; 7.)
ISBN 963-7302-91-3
2. köt. - 531-1089. p. - (Budapest oriental reprints. Series A, ISSN 0139-4614 ; 8.)
ISBN 963-7302-90-5


290 G 55
Govinda, Lama Anagarika
  Psycho-cosmic symbolism of the buddhist stupa / Lama Anagarika Govinda. - Emeryville, CA : Dharma, 1976. - XVIII, 102 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: A buddhista sztupa pszichokozmikus szimbolizmusa
ISBN 0 913546 36 4 fűzött
buddhizmus; szimbólum; sztupa; Tibet


290 G 62
Graves, Robert
  Görög mítoszok : Képes kiadás / Robert Graves. - Budapest : Európa, 1985. - 264 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Eredeti cím: Greek myths : Illustrated edition
ISBN 963 07 3677 2 kötött
mitológia; Görögország


290 G 62
Graves, Robert
  Héber mítoszok : A genezis könyve / Robert Graves, Raphael Patai ; ford. Terényi István. - Budapest : Gondolat, 1969. - 295 p. ; 25 cm
Eredeti cím: Hebrew myths : The book of Genesis
V.
mitológia; zsidó vallás; Biblia


296 H 11
Hahn István
  Zsidó ünnepek és népszokások / Hahn István ; Heller Bernát előszavával. - Budapest : Makkabi, 1995. - 87 [5] p., [12] t.fol. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7475-15-X kötött
zsidóság; népszokások; ünnepek


296 H 21
Halevi, Z'ev ben Shimon
  Kabbalah : Tradition of hidden knowledge / Z'ev ben Shimon Halevi. - London : Thames and Hudson, 1979. - [96] p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Kabbalah : A rejtett tudás hagyománya. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0 500 8102 3 fűzött
zsidó vallás; kabalisztika


290 H 22
Halifax, Joan
  Schamanen : Zauberer, Medizinmänner, Heiler / Joan Halifax ; aus dem Englischen übers. von Ursula Richter. - Frankfurt am Main : Insel Verlag, 1983 . - 95 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Sámánok: Varázslók, kuruzslók, orvoslók. - Bibliogr.: p. [96].
Fűzött
sámánizmus


290 H 22
  Halljad Izrael : A zsidó vallás alapjai / írták Deutsch Róbert [et al.] ; előszó Losonci András. - [2. kiad.]. - Budapest : MIOK, 1988. - 128 p., [16] t. ; 21 cm. - (Alef-könyvek, ISSN 0238-1893)
ISBN 963 7010 28 3 [!ISBN 963 7010 28 9] kötött
zsidó vallás


294.3 H 65
Hetényi Ernő
  Buddhizmus a buddhológia tükrében / Hetényi Ernő. - [Budapest] : Laude, 1989. - 183 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963 7830 022 fűzött
buddhizmus


290 H 70
Hinnells, John R.
  Persian mythology / John R. Hinnells. - New rev. ed. - Feltham, Middlesex : Newnes Books, 1985. - 143 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Library of the world's myth and legends)
Címford.: Perzsa mitológia
ISBN 0 600 3428 4 kötött
mitológia; Perzsia


293 H 81
Hoppál Mihály
  Sámánok Eurázsiában / Hoppál Mihály. - Budapest : Akad. K., 2005. - 303 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 265-283.
ISBN 963-05-8295-3 kötött
samanizmus; Európa; Ázsia


299 H 82
Hornung, Erik
  Az egy és a sok : Az óegyiptomi istenvilág / Erik Hornung ; ford. Bechtold Eszter. - Budapest : Typotex, 2009. - 236 p., 12 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Eredeti cím: Der Eine und die Vielen : Altägyptische Götterwelt. - Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-279-030-5 fűzött
vallás; ókor; Egyiptom


292 H 93
Houtzager, Guus
  A görög mitológia enciklopédiája / Guus Houtzager ; [ill. Janneke Maas] ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Budapest : Ventus Libro, 2007. - 269 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Eredeti cím: Geillustreerde Griekse mythologie encyclopedie. - A ford. a "The complete encyclopedia of Greek Mythology" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 978-963-9701-06-9 kötött
görög mitológia; népi hitvilág; ókor; Görögország


296 J 64
Joannes, Fernando
  A zsidó vallás / Fernando Joannes. - Budapest : Gondolat, 1990. - 98 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A világ nagy vallásai, ISSN 0865-6770)
Eredeti cím: L'ebraismo
ISBN 963 282 393 1 fűzött
zsidó vallás; kézikönyv


296 J 69
Jólesz Károly
  Zsidó hitéleti kislexikon / Jólesz Károly ; [a Magyar Izraeliták Országos Képviselete kiadása]. - Budapest : MIOK, 1985. - 253 p. ; 20 cm
Kötött
zsidó vallás; lexikon


290 K 30
Keilhauer, Annelise
  Die Bildsprache des Hinduismus : Die indische Götterwelt und ihre symbolik / Annelise und Peter Keilhauer. - Köln : DuMont, 1983. - 267 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (DuMont-Taschenbücher ; 131.)
Címford.: A hinduizmus képi nyelve : Az indiai istenvilág és szimbolikája. - Bibliogr.: p. 252-253.
ISBN 3 7701 1347 0 fűzött
mitológia; hinduizmus; festészet; szobrászat; szimbólum; India


290 K 39
Kerényi Károly
  Görög mitológia / Kerényi Károly ; [ford. Kerényi Grácia]. - Szeged : Szukits, 1997. - 503 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Die Mythologie der Griechen
ISBN 963-9020-92-3 kötött
görög mitológia


290 K 40
Kerényi Károly
  Az isteni orvos : Tanulmányok Asklépiosról és kultuszhelyeiről / Kerényi Károly ; [ford. Rákóczi Katalin] ; [...az utószót írta Kádár Zoltán]. - Budapest : Európa, 1999. - 95 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Der göttliche Arzt. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-6367-2 kötött
vallás; történet; ókor; Aiszklépiosz; Görögország


294 K 44
Khanna, Madhu
  Yantra : The tantric symbol of cosmic unity / Madhu Khanna ; [foreword by Ajit Mookerjee]. - London : Thames and Hudson, 1979. - 176 p. : ill. ; 25x23 cm
Címford.: Yantra : A kozmikus egység tantrikus szimbóluma. - Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 0 500 01207 5 fűzött
bráhmanizmus; tantra; szimbólum


290 K 45
  Kiáltó szó a pusztában : A holt-tengeri tekercsek / Komoróczy Géza fordításai. - Budapest : Osiris, 1998- . - 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
ISBN 963-379-401-3
1., Az első kéziratok. - 1998 Bibliogr.: p. 35-42.
ISBN 963-379-365-3
Holt-tengeri tekercsek; Qumrán


294.5 K 59
Klostermaier, Klaus K.
  Bevezetés a hinduizmusba / Klaus K. Klostermaier ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Akkord, 20001. - 227 p. : ill. ; 21 cm. - (A világ vallásai, ISSN 1585-6461)
Eredeti cím: A short introduction to Hinduism. - Bibliogr.: p. 217-222.
ISBN 963-7803-86-6 kötött
hinduizmus


297.18 S 61
  Korán / [ford. Simon Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 1987. - 493 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Prométheusz könyvek, ISSN 0231-4789 ; 17.)
ISBN 963 207 822 5 kötött
iszlám


299 L 20
Lamy, Lucie
  Egyptian mysteries : New light on ancient knowledge / Lucie Lamy. - London : Thames and Hudson, 1981. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Egyiptomi misztériumok : Új megvilágításban a régi tudás. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0 500 91024 9 fűzött
vallás; miszticizmus; ókor; Egyiptom


299.5 L 28
Lao-Ce
  Tao te king / Lao-ce ; ford. és a kommentárokat írta Karátson Gábor. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Cserépfalvi, 1997. - 332 p. : ill. ; 30 cm
Filozófiai költemény. - Magyar és kínai nyelven. - Megj. "Laoce életbölcselete" és "Az út és erény könyve" címmel is. - Bibliogr.: p. 330.
ISBN 963-8364-90-4 kötött
filozófia; ókor; Kína


299.5 L 43
Legeza, Laszlo
  Tao magic : The secret language of diagrams and calligraphy / Laszlo Legeza . - London : Thames and Hudson, 1975. - 125 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Tao mágia : Az ábrák és a kalligráfia titkos nyelve
ISBN 0 500 27062 7 fűzött
taoizmus; grafika; írás; mágia; kalligráfia; Kína


296 M 14
  Magyar zsidó lexikon / szerk. Ujvári Péter. - Budapest : Makkabi, 2000. - [16], 1028 p. ; 25 cm
ISBN 963-7475-50-8 kötött
zsidóság; Magyarország; lexikon


299 M 40
Máté Imre
  Yotengrit : A rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatéka / Máté Imre ; [... rajz. Darázs Mária]. - Győr : Palatia, 2006. - 3 db : ill. ; 23 cm
A 2. kötettől kiad. a Püski Kiadó
magyar ősvallás; magyar őstörténet
1. - 5. kiad.. - 178 p.
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 963-7692-11-8
2. - 207 p.
ISBN 963-9906-61-1
3. - 103 p. + 1 CD
ISBN 978-963-9592-22-3


299 M 40
Máté Imre
  Yotengrit : 4., Látomások, meglátások, megoldások / Máté Imre. - Budapest : Püski, 2008. - 90 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9592-58-2 fűzött
magyar ősvallás; magyar őstörténet


290 M 69
Mireisz László
  A változások könyve örök igazságai : [A születési hexagram kiszámítása és a 64 jel kifejtése] / Mireisz László. - [Budapest] : Vizsom, 2002. - 332 p. : ill. ; 25 cm. - (Paradigma könyvek)
ISBN 963-204-771-0 kötött
filozófia; vallás; művelődéstörténet; Kína


I-150/2
Oberhelman, Steve
  Démonok a görög-római hiedelemvilágban [Fordítás] : Irodalmilag hagyományozódott-e a boszorkány alakja vagy a természetkultuszból ered? = Greek and Roman witchess : Literary conventions or agrarian fertility priestesses? / Steve Oberhelman. - Közművelődési Információs Intézet. Tömörítvény ; Ardó Mária ; 1985 (In: 5000 years of popular culture / ed. by Fred E. H. Schroeder. - Bowling Green, Ohio : B. G. University Popular Press, 1980. p. 137-153.). - 4 fol. ; 29 cm
görög mitológia; ókor; démonok; hiedelem; Római birodalom


296 B 69
  Az óhéber könyv : Adalék az ókori kultúrtörténethez és a bibliai irodalomtörténethez ; A héber bibliakánon / Blau Lajos ; [utószó Turán Tamás] . - [Budapest] : Logos, 1996. - [288] p. ; 25 cm. - (Historica Judaica / 1218-5698 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8159-08-1 kötött
Biblia; Ószövetség; történelem


299.52 P 46
Payne, Peter
  Martial arts : The spiritual dimension / Peter Payne. - London : Thames and Hudson, 1981. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Harci művészetek : Szellemi dimenziók
ISBN 0 500 81025 7 fűzött
harci művészetek; zen-buddhizmus; testedzés


299.1 P 69
Piggott, Stuart
  The druids / Stuart Piggott. - London : Thames and Hudson, 1985. - 214 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ancient peoples and places ; 63.)
Címford.: A druidák. - Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 0 500 27363 4 fűzött
kelták; vallás; druidák


290 P 77
Poignant, Roslyn
  Oceanic and Australasian mythology / Roslyn Poignant. - New rew. ed. - Feltham, Middlesex : Newnes Books, 1985. - 144 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Library of the world's myths and legends)
Címford.: Óceánia és Ausztrália népeinek mitológiája
ISBN 0 600 34283 2 kötött
mitológia; Óceánia; Ausztrália


I-1047
Poo, Mu-Chou
  A bor és a boráldozat jelentése az egyiptomi vallásban [Fordítás] = The significance of wine and wine offering in Egyptian religion / Mu-Chou Poo. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Bezdán György ; 2004 (In: Wine and wine offering in the religion of ancien Egypt / Mu-Cou Poo. - London ; New Yok, NY : Kegan Paul International, 1995. p. 147-167.). - 11 fol. ; 29 cm
A könyv 6. fejezete
bor; szimbólum; vallás; történet; Egyiptom; ókor


299.7 P 85
  Popol Vuh : A maja-kicse indiánok szent könyve / [... ford., jegyzetekkel ellátta és az utószót írta Boglár Lajos és Kuczka Péter]. - [Budapest] : Helikon, 1984. - 204 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Prométheusz könyvek, ISSN 0231-4789 ; 4.)
ISBN 963 207 532 3 fűzött
vallás; mitológia; szent könyvek; Maja Birodalom


294.3 R 43
Rawson, Philip
  Sacred Tibet / Philip Rawson. - London : Thames and Hudson, 1991. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Szent Tibet. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0-500-81032-X fűzött
vallás; buddhizmus; ikonográfia; művészet


294 R 43
Rawson, Philip
  Tantra : The Indian cult of ecstasy / Philip Rawson. - Repr. - London : Thames and Hudson, 1984. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Tantra : Az eksztázis indiai kultusza
ISBN 0 500 81001 X fűzött
bráhmanizmus; tantra


299.5 R 43
Rawson, Philip
  Tao : The Chinese philosophy of time and change / Philip Rawson and Laszlo Legeza. - Repr. - London : Thames and Hudson, 1984. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
ISBN 0 500 81002 8 fűzött
taoizmus


296 S 36
Schön Dezső
  Istenkeresők a Kárpátok alatt : A hasszidizmus regénye / Schön Dezső ; [a jegyzeteket írta Jólesz László]. - Budapest : Múlt és Jövő Lap- és Kvk., 1997. - 342 p. ; 24 cm. - (Múlt és Jövő könyvek, ISSN 1218-6430)
ISBN 963-85697-7-8 fűzött
hasszid kultúra; zsidóság; Máramarossziget


299 S 54
Sharkey, John
  Celtic mysteries : The ancient religion / John Sharkey. - Repr. - London : Thames and Hudson, 1979. - 96 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Kelta misztériumok : Az ősi vallás
ISBN 0 500 81009 5 fűzött
kelták; vallás; történet


294.3 S 54
Shearer, Alistair
  Buddha : The intelligent Heart / Alistair Shearer. - London : Thames and Hudson, 1992. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Buddha : A szív okossága. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0-500-81038-9 fűzött
buddhizmus; művészet; ikonográfia; szimbólum


294.5 S 54
Shearer, Alistair
  The hindu vision : Forms of the formless / Alistair Shearer. - New York, NY : Thames and Hudson, 1993. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: A hindu világkép : Az alaktalan alakváltozatai
ISBN 0-500-81043-5 fűzött
vallás; mitológia; hinduizmus; művészet; szimbólum; ikonográfia; India


297.18 S 61
Simon Róbert
  A Korán világa / Simon Róbert. - [Budapest] : Helikon, 1987. - 533 p., [12] t. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Prométheusz könyvek, ISSN 0231-4789 ; 17.)
ISBN 963 207 830 6 kötött
iszlám


297 S 61
Simon Róbert
  Orientalista Kelet-Közép-Európában : Válogatott tanulmányok / Simon Róbert . - Szombathely : Savaria Univ. Press, 1996. - 424 p. ; 20 cm. - (Isis-könyvek. Történeti elemzések, ISSN 1219-994X ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8275-35-9 fűzött
iszlám


294.3 S 67
Skitton, Andrew
  A buddhizmus rövid története : [Egyetemi tankönyv] / Andrew Skitton (Szthiramati dharmacsári) ; [ford. Agócs Tamás]. - [Budapest] : Corvina, 1997. - 220 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Eredeti cím: A concise history of Buddhism. - Bibliogr.: p. 169-204.
ISBN 963-13-4329-4 fűzött
buddhizmus; történet; tankönyv


296 T 22
  A Talmud könyvei / az eredeti Talmud szöveg alapján ... Molnár Ernő. - Repr. kiad. - Budapest : IKVA Könyvkiadó, 1989. - 516 p. ; 21 cm. - (A hagyomány gyöngyei)
A Budapesten 1921-1923-ban, a Korvin testvérek Könyvnyomdájában, A hagyomány gyöngyei sorozat tagjaként megjelent mű reprintje
ISBN 963 0265 117 v.
zsidó vallás; kézikönyv


290 T 52
  Tibeti halottaskönyv : A halál utáni átmeneti állapotból hallás útján való megszabadulás yogája = Bar-do thos-sgrol / Kazi Dawa-Samdup lama fordítása és W. Y. Evans-Wentz összeállítása alapján ford. Hetényi Ernő. - 3. kiad. - Budapest : Háttér, 1993. - 275 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Zab-chos zhi khro dgongs-pa rang-grol: Bar-do thos-sgrol chen-mo. - A Tibeti halottaskönyv szövege és kommentárok. - Kész. a "Das Tibetanische Totenbuch oder Die Nach-Tod-Erfahrungen auf der Bardo-Stude" c. kiad. alapján. - Bev. Benedek István. - Csak magyar nyelven
ISBN 963 7455 78 7 fűzött
buddhizmus


290 T 70
Tótfalusi István
  Ki kicsoda az antik mítoszokban / Tótfalusi István. - Budapest : Móra, 1993. - 268, [20] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 11 7067 6 kötött
mitológia; lexikon


290 V 92
Vitebsky, Piers
  A sámán : A lélek utazásai : Révülés, eksztázis és gyógyítás Szibériától az Amazonasig / Piers Vitebsky ; [ford. Sárközi Alice]. - Budapest : M. Könyvklub : Helikon, 1996. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Bölcsesség, hit, mítosz, ISSN 1219-7386)
Eredeti cím: The saman. - Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 963-548-254-X. ISBN 963-208-361-X kötött
sámánizmus; néprajz


294 W 35
Waterstone, Richard
  India : A hitvilág és a szertartások : Az istenek és a világmindenség : A meditáció és a jóga művészete / Richard Waterstone ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : M. Kvklub : Helikon, 1996. - 184 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Bölcsesség, hit, mítosz, ISSN 1219-7386)
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 963-548-291-4. ISBN 963-208-362-8 kötött
vallás; művelődéstörténet; India; kézikönyv


294 W 96
  The world of buddhism : Buddhist monks and nuns in society and culture / ed. by Heinz Bechert and Richard Gombrich. - London : Thames and Hudson, 1984. - 308 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Címford.: A buddhizmus világa : Buddhista szerzetesek és szerzetesnők a társadalomban és kultúrában. - Bibliogr.: p. 293-296.
ISBN 0 500 25089 v.
buddhizmus


290 Z 22
Zamarovsky, Vojtech
  Istenek és hősök a görög-római mondavilágban A-Z / Vojtech Zamarovsky ; [... ford., ... jegyzetszótárt összeáll., ... kieg. Falvay Alfréd]. - Utánny . - Budapest : Háttér, [1994]. - 551 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Bohové a hrdinové antickych báji
ISBN 963-7455-94-9 kötött
mitológia; görög mitológia; római mitológia; lexikon


vissza