230/280 Keresztény vallás. Kereszténység


270 Z 99
  2000 Jahre Christentum : Illustrierte Kirchengeschichte in Farbe / hrsg. von Günter Stemberger. - Herrsching : Pawlak, 1983. - 988 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: A kereszténység 2000 éve : Illusztrált egyháztörténet
ISBN 3 88199 122 0 kötött
kereszténység; egyház; történet


280 B 25
Balogh Margit
  Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992 : I. Kronológia / Balogh Margit, Gergely Jenő . - Bp. : História : MTA Történettudományi Intézete, 1993 . - 402 p. ; 24 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-310-X ; 1)
ISBN 963-8311-21-5 fűzött
egyház; történet; Magyarország; kézikönyv


280 B 25
Balogh Margit
  Egyházak az újkori Magyarországon, 1790-1992 : Adattár / Balogh Margit, Gergely Jenő ; [térképrajz. Palovicsné Tihanyi Éva]. - Bp. : História : MTA Törttud. Int., 1996. - 549 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-310X ; 4.)
ISBN 963-8312-41-6 fűzött
egyházak; történet; Magyarország; kézikönyv


280 B 77
Bontó Józsefné
  A veszprémi csatár-hegyi búcsú története / Bontó Józsefné ; [a fképfelvételeket kész. Bontó László]. - Veszprém : OOK-Press, 1995. - 77 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 963-85134-2-X fűzött
búcsú; búcsújáróhelyek; magyar néprajz; Veszprém


280 B 83
Botlik József
  Hármas kereszt alatt : Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig, 1646-1997 / Botlik József. - Bp. : Hatodik Síp Alapítvány : Új Mandátum Kvk., 1997. - 335 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-335.
ISBN 963-8294-28-0. ISBN 963-7476-71-7 fűzött
görög katolikusok; történet; Kárpátalja


200 B 84
Bouyer, Louis
  Építészet és liturgia / Louis Bouyer ; [ford. Füzes Ádám]. - Szeged : Agapé , 2000. - 95 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Architecture et liturgie. - Bibliogr.: p. 89-93.
ISBN 963-458-221-4 fűzött
katolikus vallás; építészet; liturgia


930.85 B 90
Brown, Peter
  Az európai kereszténység kialakulása : 200-1000 / Peter Brown ; [... ford. Pálosfalvi Tamás]. - Bp. : Atlantisz, 1999. - 333 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Európa születése, ISSN 1217-9396)
Eredeti cím: The rise of Western Christendom. - Bibliogr.: p. 311-316.
ISBN 963-9165-32-8 kötött
kereszténység; művelődéstörténet; ókor; Európa


204 B 91
Bucsay Mihály
  A protestantizmus története Magyarországon, 1521-1945 / Bucsay Mihály. - Bp. : Gondolat, 1985. - 293 p., [12] t. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Der Protestantismus in Ungarn, 1521-1945. - Bibliogr.: p. 269-273.
ISBN 963 281 532 7 kötött
protestantizmus; történet; Magyarország


280 B 96
Bulányi György
  Egyházrend ; Erény-e az engedelmesség? / Bulányi György. - Luzern : Teológiai-Pasztorációs Tanulmányok Magyar Központja, 1989. - 177 p. ; 20 cm. - (Egyházfórum könyvei ; 3.)
Fűzött
kereszténység; teológia; egyházi közösség


280 B 96
Bultmann, Rudolf
  Az Újszövetség teológiája / Rudolf Bultmann ; [ford. Koczó Pál]. - Bp. : Osiris, 1998. - 490 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-305-X kötött
Biblia; teológia; kereszténység


280 C 15
Chadwick, Owen
  A reformáció / Owen Chadwick ; [ford. Szabó István]. - Bp. : Osiris, 1998. - 442 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet, ISSN 1219-1116)
Eredeti cím: The Reofrmation
ISBN 963-379-263-0 fűzött
reformáció


280 D 31
Day, Peter
  A dictionary of religious orders / Peter Day. - London ; New York, NY : Burns & Oates, 2001. - vii, 453 p. ; 24 cm
Címford.: Vallási rendek lexikona. - Szójegyzék: p. 401-406.
ISBN 0-860-12314-6 kötött
katolikus egyház; anglikán egyház; protestáns egyház; vallás; szerzetesrendek; lovagrendek; laikus rendek; lexikon


I-1041
Delaforge, Gaetan
  A templomos hagyomány [Fordítás] = The templar tradition in the age of aquarius / Gaetan Delaforge. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Malecz Attila ; 2004 (Putney, VT : Threshold Books, 1987. p. 3-9.). - 2 fol. ; 29 cm
templomosok


280 D 75
  A dogmatika kézikönyve / szerk. Theodor Schneider ; írta Bernd Jochen Hilberath [et al.]. - Bp. : Vigilia, 1996-1997. - 2 db ; 23 cm
Eredeti cím: Handbuch der Dogmatik
ISBN 963-7964-25-8
dogmatika; teológia; katolikus vallás; kézikönyv
1. köt., Prolegomena, istentan, teremtéstan, krisztológia, pneumatológia / [ford. Fila Béla et al.]. - 1996. - XXIII, 613 p. Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7964-26-6
 2. köt., Kegyelemtan, ekkléziológia, mariológia, általános szentségtan, részletes szentségtan, eszkatológia, szentháromságtan / [ford. Cselényi István Gábor et al.]. - 1997. - XXIV, 638 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7964-27-4


270 D 93
Dué, Andrea
  A kereszténység történeti atlasza / Andrea Dué ; szöveg Juan Maria Laboa ; [... ford. Domokos György]. - Szeged : Agapé, 2000. - 322 p. : ill., részben színbes, részben térk. ; 32 cm
Eredeti cím: Atlante storico del cristianesimo
ISBN 963-458-216-8 kötött
kereszténység; történet; atlasz


280 E 30
  Az Egyházi Törvénykönyv / szerk. Erdő Péter. - 3. bőv. kiad. - Bp. : Szt. István Társ., 1997. - 1248 p. ; 17 cm
Eredeti cím: Codex iuris canonici
ISBN 963-361-000-1 kötött
katolikus egyház; törvénykönyv; kézikönyv


I-708
Érdujhelyi Menyhért
  A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt / írta Érdujhelyi Menyhért. - Bp. : Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Osztálya, 1903. - 35 p. ; 29 cm
Fmás. (18 fol.)
mezőgazdaság; egyház; történet; Magyarország


I-432
Érdujhelyi Menyhért
  Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt / írta Érdujhelyi Menyhért. - Bp. : Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Osztálya, 1906. - 19 p. ; 29 cm
Fmás. (10 fol.)
mezőgazdaság; egyház; szerzetesrendek; történet; Magyarország


I-466
Forest, James H.
  A katolikusok és a lelkiismereti katonaság-megtagadás [Fordítás] = Catholics and conscientious objection / James H. Forest (New York : The Catholic Peace Fellowship, 1981). - 12 fol. ; 29 cm
békemozgalom; katolikus egyház


280 G 18
Gál Péter
  New Age - és a keresztény hit / Gál Péter. - Abaliget : Lámpás, 1992. - 173 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 7593 09 8 fűzött
New Age; alternatív mozgalmak; kereszténység


280 G 18
Gál Péter
  A New Age - keresztény szemmel = Gál Péter. - 3. jav., bőv. kiad. - Abaliget : Lámpás ; Bp. : Szegletkő, 1994. - 400 : ill. ; 21 cm
Előző kiadás címe: A New Age - és a keresztény hit. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8348-05-4 fűzött
New Age


280 G 33
Gecse Gusztáv
  A szerzetesség története / Gecse Gusztáv ; [az illusztrációkat ... kész. Horváth M. ilona]. - Bp. : Seneca, 1995. - VIII, 239 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 963-8038-10-1 kötött
szerzetesek; történet; kézikönyv


280 G 56
Gömbös Tamás
  A szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei : A protestáns egyházak jelképei, a szentek jelképes ábrázolása címerekben / Gömbös Tamás. - [Bp.] : Tellér, 1993. - 206 p., [40] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 190-195.
ISBN 963-8178-01-9 kötött
heraldika; szerzetesrendek; egyháztörténet; Magyarország


270 H 65
Heussi, Karl
  Az egyháztörténet kézikönyve / Karl Heussi ; [ford. Magyar István]. - Bp. : Osiris : Teológiai Irod. Egyes., 2000. - 591 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek , ISSN 1416-6321)
Eredeti cím: Kompendium der Kirchengeschichte
ISBN 963-379-686-5 kötött
kereszténység; egyház; történet; kézikönyv


I-331
Horváth Zsuzsa
  Az Egyház kovásza: a bázisközösségi mozgalmak Magyarországon / Horváth Zsuzsa. - [S.l.] : Horváth Zs., [1985?]. - 46 p.
Gépelt kézirat fmás. (12 fol.)
egyház; bázisközösség; alternatív mozgalmak; Magyarország


280 I 67
Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom
  Búcsújárók könyve / Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom. - Balassagyarmat : Novitas B., [1992]. - 308 p. ; 24 cm
ISBN 963 02 9090 1 fűzött
búcsújáróhelyek; zarándoklatok; vallás; Magyarország; Európa


280 I 98
Iványi-Szabó Éva
  Magyar egyháztörténeti bibliográfia, 1980-1990 / szerk. Várszegi Asztrik és Zombori István ; [összeáll. Iványi-Szabó Éva, Klukovitsné Paróczy Katalin, Rácz Béláné. - Bp. : METEM, 1997. - 221 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 17.)
ISBN 963-8472-25-1 fűzött
egyháztörténet; Magyarország; bibliográfia


280 J 67
Johnson, Paul
  A kereszténység története / Paul Johnson ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Bp. : Európa, 2001. - 711 p. ; 24 cm
Eredeti cím: A history of christianity. - Bibliogr.: p. 683-695.
ISBN 963-07-7035-0 kötött
kereszténység; történet


280 K 17
Karácsonyi János
  Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig / Karácsonyi János ; az előszót írta Csorba László ; a bibliográfiai függeléket összeáll. Gazda István. - Bp. : Könyvért, 1985. - XXV, 416 p. ; 24 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
Az 1929-ben Veszprémben, az Egyházmegyei Könyvnyomda által kiadott mű reprintje. - Bibliogr.: p. 401-416. és a jegyzetekben
ISBN 963 02 3434 3 kötött
egyház; történet; Magyarország


280 K 18
Kardos László
  Boldog emberek közössége : A magyarországi nazarénusok / Kardos László és Szigeti Jenő ; [Kardos László tanulmányait adaptálta, sajtó alá rend., a jegyzeteket és az előszót írta Pogány Mária]. - Bp. : Magvető, 1988. - 631 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 617-629.
ISBN 963 14 1204 0 kötött
nazarénusok; egyházi közösség; Magyarország


280 K 23
Kasper, Walter
  Jézus, a Krisztus / Walter Kasper ; [ford. Németh Attila]. - Bp. : Vigilia, 1996. - 360 p. ; 20 cm. - (XX. századi keresztény gondolkodók, ISSN 1216-996X ; 11.)
Eredeti cím: Jesus der Christus. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7964-30-4 fűzött
kereszténység; Krisztológia; Jézus Krisztus


280 K 31
Kelemen Miklós
  Unitárius kislexikon / Kelemen Miklós. - Bp. : METEM, 1999. - 191 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 24.)
ISBN 963-8472-01-4 fűzött
unitárius vallás; lexikon


280 K 40
  A keresztény világ atlasza / szerk. Henry Chadwick és G. R. Evans. - [Bp.] : Helikon, 1993. - 238 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Atlas of christian church. - Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 963 208 282 6 kötött
kereszténység; történet; művelődéstörténet; kézikönyv


280 K 40
  A kereszténység az interneten : Tanulmányok a világháló közösségteremtő, egyházsszervező szerepéről / [... szerk. Bethlenfalvy Gábor]. - Budapest : IGEN Katolikus Kult. Egyes., 2002. - 127 p. ; 21 cm. - (IGEN újságíró műhely, ISSN 1587-0742 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-906-2 fűzött
keresztény egyház; internet


280 K 40
  Kereszténység - katolicizmus - ortodoxia / szerk. Nanofszky György ; [... mtársai Böröcz László és Luksikné Skita Judit]. - Bp. : Windsor, 1996. - 174, [8] p., [16] t., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9042-07-2 fűzött
kereszténység; ortodoxia; kézikönyv


280 K 40
  A kereszténység krónikája / [szerzők Uwe Brinstein et al.] ; [ford. Balázs István et al.] ; [a magyar változat mtársai Beke Margit et al.]. - Bp. : Officina Nova : M. Kvklub, 1998. - 478 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Eredeti cím: Chronik des Christentums
ISBN 963-548-911-0 kötött
kereszténység; történet; kézikönyv


200 K 94
Kránitz Mihály
  Teológiai kulcsfogalmak szótára / Kránitz Mihály, Szopkó Márk. - Bp. : Szt. István Társ., 2001. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-188-1 kötött
teológia; katolikus vallás; kézikönyv


280 L 13
Lafont, Ghislain
  A katolikus egyház teológiatörténete / Ghislain Lafont ; [ford. Mártonffy Marcell]. - Bp. : Atlantisz, 1998. - 512 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
Eredeti cím: Histoire théologique de l'Église catholique. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7978-98-4 kötött
katolikus egyház; teológia; történet; kézikönyv


280 L 96
Lustiger, Jean-Marie
  Devenez dignes de la condition humaine / Jean-Marie Lustiger. - [S.l.] : Flammarion : Saint-Augustin, 1995. - 167 p. ; 22 cm
Címford.: Emberhez méltón
ISBN 2-08-067234-7. ISBN 2-88011-040-8 fűzött
vallás; katolicizmus; világnézet


280 L 96
Lustiger, Jean-Marie
  Emberhez méltón / Jean-Marie Lustiger ; [ford. Szávai János]. - Bp. : Vigilia, 1997. - 119 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Devenez dignes de la condition humaine
ISBN 963-7964-34-7 fűzött
vallás; katolicizmus; világnézet


280 M 14
  Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János] . - Bp. : Szt. István Társ., 1993- . - 25 cm
ISBN 963-360-727-2
katolikus vallás; lexikon
1. köt, A-Bor. - 1993. - LVIII, 948 p., [32] t. : ill., részben színes
ISBN 963-360-718-3
2. köt, Bor-Éhe. - 1995. - LIX, 964 p., [16] t. : ill., részben színes
ISBN 963-360-808-2
3. köt., Éhi-Gar. - 1997. - LXVII, 932 p., [32] t. : ill., részben színes
ISBN 963-360-868-6
4. köt., Gas-Hom. - 1998. - LXVIII, 932 p., [32] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-017-6
5. köt., Homo - J. - 2000. - XXV, 975 p., [32] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-123-7
6. köt., Kaán - kiz. - 2001. - LXXIV, 937 p., [32] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-223-3
7. köt., Klacs - lond. - 2002. - LXXVII, 926 p., [32] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-332-9
8. köt., Lone-Meszl. - 2003. - 1008 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-436-8
9. köt., Meszr-Olt. - 2004. - 1002 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-557-7
10. köt., Oltal - Pneu. - 2005. - 1019 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-684-0
11. köt., Pob - Sep. - 2006. - 1020 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-800-2
12. köt., Seq-szentl / 2007. - 1016 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-361-926-1
13. köt., Szentl-titáb / 2008. - 1008 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-277-049-9
14. köt., Titel-Veszk / 2009. - 1006 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-277-154-0


304 M 14
Magyar Katolikus Püspöki Kar
  Igazságosabb és testvériesebb világot! : A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar tásadalomról. - [Bp.] : Balassi, 1997. - 70 p. ; 20 cm
ISBN 963-506-148-X fűzött
katolikus egyház; társadalom; Magyarország


280 M 39
Maschke, Theo
  A "kis út" vándora : Egy ferences testvér élete és példája / Theo Maschke ; [ford. Schandl Ferenc]. - Bp. : Kult. Innov. Alapítvány, 1998. - 62 p. ; 20 cm . - (Ökotáj könyvek)
ISBN 963-0344-70-X fűzött
katolikus vallás; szerzetesek; Mai, Heinrich Theodor


290 M 43
Matthews, John
  The grail : Quest for the eternal / John Matthews. - London : Thames and Hudson, 1981. - 96 p. ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: A grál : Az örökkévalóság keresése
ISBN 0 500 81027 3 fűzött
legenda; grál; kereszténység; középkor; Európa


290 M 49
McGinn, Bernard
  Antikrisztus : Az emberiség kétezer éve a gonosz bűvöletében / Bernard McGinn ; [ford. Kőrös László]. - Bp. : AduPrint, 1995. - 378 p. : ill. ; 25 cm . - (Megújuló világképek, ISSN 1219-6401)
Eredeti cím: Antichrist. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85339-2-7 kötött
teológia


280 M 49
McGrath, Alister E.
  Bevezetés a keresztény teológiába / Alister E. McGrath ; [ford. Zsengellér József] ; [... a magyar kiadást szerk. Szabó István]. - Bp. : Osiris, 1995. - 439 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Christian theology. - Bibliogr.: p. 417-427.
ISBN 963-379-119-7 kötött
teológia; kereszténység; történet; kézikönyv


240 N 76
Nigg, Walther
  A misztika három csillaga : Eckhart, Suso, Tauler domonkos misztikusok / Walter Nigg ; [ford. Midling Andrea] ; [az utószót írta Hankovszky Béla Jácint]. - [Bp.] : Paulus Hungarus : Kairosz, [1999]. - 274 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Das mystische Dreigestirn. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9137-64-2 kötött
misztika


280 N 81
Norman, Edward E.
  A római katolikus egyház képes története / Edward R. Norman. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 192 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Eredeti cím: The roman catholic church. - Bibliogr.: p. 188.
ISBN 978-963-9615-92-5 kötött
római katolikus egyház; egyháztörténet; kézikönyv


200 O 15
O'Halloran, James
  Keresztény kisközösségek : [Kézikönyv az Istent kereső embereknek] / James O'Halloran ; [ford. Ruszthy Éva]. - [Bp.] : PanPress, 2000. - 257 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Small Christian communities. - Bibliogr.: p. 197-208.
ISBN 963-86112-0-0 fűzött
katolicizmus; kisközösségek


280 P 33
Papp János, B.
  Hajdúdorog küzdelme a magyar görög katolikus egyházmegye felállításáért / B. Papp János. - Hajdúdorog : [Hajdúdorog Város Önkormányzata], 1996. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-3973-0 kötött
görög katolikusok; Hajdúdorog


280 P 97
Puskely Mária
  Keresztény szerzetesség : Történelmi kalauz / Puskely Mária. - Pannonhalma : Bencés K., 1995-1996. - 2 db : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-7819-66-5 fűzött
szerzetesrendek; lexikon
1., A-K. - 1995. - 570 p.
ISBN 963-7819-62-2
2., L-Zs. - 1996. - p. 579-1191., [1] t.fol.
ISBN 963-7819-84-3


280 P 97
Puskely Mária
  A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára / Puskely Mária. - [Bp.] : Kairosz, 2006. - 846 p., [48] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 791-800.
ISBN 963-9642-30-4 kötött
szerzetesség; történet; lexikon


280 R 23
Radó Polikárp
  Az egyházi év / Radó Polikárp ; [...] jegyz. ell. Hirka Antal. - [Bp.] : Bencés K., 1998. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 963-7819-88-6 fűzött
liturgia; történet; katolikus egyház; ünnep; szertartás; kézikönyv


280 S 40
Schütz, Christian
  A keresztény szellemiség lexikona / Christian Schütz ; [ford. Búzás József] . - Bp. : Szent István Társulat, 1993. - 432 p. ; 25 cm
Eredeti cím: Praktisches Lexikon der Spiritualität
ISBN 963-360-647-0 kötött
kereszténység; lexikon


270 S 63
Sine, Tom
  Wild hope / Tom Sine. - Dallas, TX [etc.] : Word Publishing, 1991. - x, 343 p. ; 23 cm
Címford.: Elszánt remény. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 316-333.
ISBN 0-8499-3131-2 fűzött
kereszténység; egyház; társadalmi problémák; trendek; jövő


280 Sz 60
Szenes Sándor
  Befejezetlen múlt : Keresztények és zsidók, sorsok : Beszélgetések / Szenes Sándor ; [Nyíri Tamás ... előszavával]. - Bp. : Szenes S., 1986. - 331 p., [32] t. ; 20 cm
ISBN 963 322 094 [!ISBN 963 500 534 2] fűzött
antiszemitizmus; Magyarország


280 Sz 62
  Szentek a magyar középkorból. - Utánny. - Bp. : Osiris, 2001. - 2 db ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források, ISSN 1585-4264)
ISBN 963-379-743-8
1. köt., Szentek a magyar középkorból / [összeáll. és szerk. Érszegi Géza] ; [ford. Csóka J. Gáspár et al.]. - [2001]. - 220 p., [7] t. : ill. Bibliogr. a jegyzetekben: p. 175-211.
ISBN 963-379-682-2
legendák; latin irodalom; Magyarország


280 Sz 62
  Szentek a magyar középkorból. - Bp. : Osiris, 1999-2001. - 2 db ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források, ISSN 1585-4264)
ISBN 963-379-743-8
2. köt., Legendák és csodák : 13-16. század / [összeáll. és szerk. Madas Edit, Klaniczay Gábor] ; [az utószót írta Klaniczay Gábor] ; [ford. Bellus Ibolya et al.]. - 2001. - 501 p., [8] t. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-123-X
legendák; latin irodalom; Magyarország


280 Sz 62
  Szentek élete : Az év minden napjára / szerk. Schütz Antal ; írták Balanyi György [et al.] ; [sajtó alá rend., a bibliográfiát kieg. és az utószót írta Stirling János]. - 2. kiad. - [Bp.] : Pantheon, 1995. - 912 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 893-895.
ISBN 963-225-039-7 kötött
szentek; hagiográfia; lexikon


280 Sz 62
  Szentek élete / [szerk. Joseph Weisbender] ; [a m. kiadást szerk. Diós István] ; [mtársak Hajdók János, Vida Tivadar] ; [ford. Lőrincz Imre, Verő G. Mária, Diós István]. - 5. bőv. átd. kiad. - Bp. : Szt. István Társ., 2001- . - 2 db ; 24 cm
A ford. a "Heilige des Regionalkalander" alapján kész.
ISBN 963-360-924-0
[1.]. - 2001. - 1014 p.
ISBN 963-360-925-9
katolikus egyház; szentek; kézikönyv


280 Sz 62
  Szentek élete. - Bp. : Szt. István Társ., 2002. - 2 db ; 24 cm
2. köt / [szerk. Diós István] ; [mtársak Csaba Györgyné, Paulik Péter, Landthaller Judit] . - 2. bőv., átdolg. kiad. - 674 p.
A ford. a "Die Heiligen in ihrer Zeit", a "Bibliotheca sanctorum" és az "Acta sanctorum" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-361-378-7
katolikus vallás; szentek; lexikon


280 T 13
Taft, Robert F.
  A bizánci liturgia / Robert F. Taft, Hans-Joachim Schulz ; [a szöveget gond. Baán István] ; [ford. Jeviczki Ferenc, Kiss Etele, Nacsinák Gergely]. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2005. - 620 p. : ill. ; 20 cm. - (Varia Byzantina, ISSN 1416-9185 ; 10.)
Tart.: A bizánci rítus története / Robert F. Taft. A bizánci liturgia : hitbeli tanúbizonyság és szimbolikus forma / Hans-Joachim Schulz. A bemenet himnusza : az egység misztériumának liturgikus tapasztalata az Ortodox Egyházban / Vazul Archimandrita. - A korakeresztény és bizánci éneklés története és gyakorlata / Dimitrisz Oikonomisz. - Eredeti címek: Byzantine rite : A short history ; Die byzantinische Liturgie : Glaubenszeugnis und Symbolgestalt ; Isodikon. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86679-2-3 fűzött
ortodox egyház; egyházi szertartás


280 T 15
Takács Béla
  Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben / Takács Béla. - Bp. : Ref. Zsinati Iroda, 1986 [!1987]. - 258 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963 300 200 1 kötött
művészet; vallás; jelképek; református egyház


280 T 53
Tillich, Paul
  Rendszeres teológia / Paul Tillich ; [ford. Szabó István]. - Bp. : Osiris, 1996. - 688 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Systematic theology
ISBN 963-379-190-1 kötött
teológia


280 T 53
Tímár László
  A rettegések évszázada : Adalékok az inkvizíció és a pogromok történetéhez / Tímár László ; [kiad. a Galilei Társaság]. - Bp. : Galilei Társaság, [1993]. - 282 p., [18] t. : ill. ; 24 cm
Fűzött
eretnekmozgalmak; zsidóüldözés


280 T 85
Török József
  Egyetemes egyháztörténelem / Török József. - Bp. : Szt. István Társ., 1999. - 20 cm
ISBN 963-361-068-0 fűzött
katolikus egyház; pápák; történet
1. - 319 p.
ISBN 963-361-201-2
2. - 332 p.
ISBN 963-361-202-0


280 T 85
Török József
  Katolikus egyház és liturgia Magyarországon : A kezdetektől a 19. század végéig / Török József. - Bp. : Mundus, 2000. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar műveltség 1100 éve, ISSN 1418-7035)
Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 963-8033-34-7 kötött
katolikus egyház; történet; Magyarország


225 U 46
  Újszövetségi fogalmi szótár. - Bp. : Primo, [1989]. - 201 p. ; 20 cm
Készült Ralf Luther Neutestamentliches Worterbuch c. könyvének felhasználásával
ISBN 963 02 6738 1 fűzött
Biblia; teológia; Újszövetség; lexikon


I-1033
Unwin, Tim
  A bor és a szőlő a kereszténység szimbolikájában [Fordítás] = Wine and the vine in Christian symbolism / Tim Unwin. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Szőnyi Eszter ; 2004 (In: Wine and the vine : An historical geography of viticulture and the wine trade. - London ; New York, NY : Routledge, 1996. p. 139-144.). - 4 fol. ; 29 cm
bor; szőlő; kereszténység; szimbólum


280 V 31
Vanyó László
  Ókeresztény írók lexikona / Vanyó László ; [a kötetet sajtó alá rend. és a bibliográfiát összeáll. Perendy László]. - Bp. : Szt. István Társ., 2004. - 456 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek b1586-0302 ; 10.)
Bibliogr.: p. 7-9.
ISBN 963-361-632-8 kötött
ókeresztény irodalom; egyháztörténet; kereszténység; lexikon


240 V 31
Vanyó László
  Az ókeresztény művészet szimbólumai / Vanyó László. - 3. kiad. - Bp. : Jel, 2000. - 335 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 279-288.
ISBN 963-9318-06-X fűzött
kereszténység; művészet; szimbólumok; ókeresztény művészet


280 V 50
Várnagy Antal
  Liturgika = Szertartástan : Az egyház nyilvános istentisztelete / Várnagy Antal ; [közrem. Szigeti Kilián et al.]. - 3. bőv., átd. kiad. - Abaliget : Lámpás, 1993. - 567 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 527-531.
ISBN 963 7593 17 9 fűzött
liturgia; katolikus egyház; ünnep; szertartás; teológia


280 S 86
  Vigilia : Repertórium, 1935-1984 / összeáll. Stauder Mária. - Bp. : Vigilia , 1987. - 384 p. ; 24 cm
ISBN 963 02 4619 8 fűzött
katolicizmus; magyar irodalom; repertórium


280 V 96
Vorgrimler, Herbert
  Új teológiai szótár / Herbert Vorgrimler ; [szerk. és az eredetivel egybevetette Mártonffy Marcell]. - Bp. : Göncöl, 2006. - 730 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Neues Theologisches Wörterbuch
ISBN 963-9183-57-1 kötött
teológia; kereszténység; lexikon


200 W 35
Watts, Alan
  Myth and ritual in christianity / Alan Watts. - London : Thames and Hudson, 1983. - IX, 262 p., 4 t. : ill. ; 22 cm. - (Myth and man)
Címford.: Mítosz és rítus a kereszténységben
ISBN 0 500 27195 6 fűzött
mítosz; rítus; kereszténység


280 W 66
White, Kristin E.
  Szentek kislexikona / Kristin E. White. - Bp. : Maecenas, 1993. - 271 p. ; 24 cm
Eredeti cím: A guide to the saints. - Török József előszavával. - Magyar szentek c. részt összáll. Szuhay-Havas Ervin
ISBN 963 7425 90 X kötött
szentek; hagiográfia; vallás; lexikon


I-1040
Whone, Herbert
   Kehely ; Noé ; Szentség [Fordítás] = Chalice ; Noah ; Sacrament / Herbert Whone. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Malecz Attila ; 2004 (In: Church, monastery, chatedral : An illustrated guide to christian symbolism / Herbert Whone. - Longmead : Element Books, 1990. p. 39-41., 133., 166-167.). - 2 fol. ; 29 cm
kereszténység; szimbólum


280 Z 69
Zoványi Jenő
  A magyarországi protestantizmus története 1895-ig / Zoványi Jenő. - Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2004. - 2 db ; 22 cm. - (Historia incognita. Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 9.)
ISBN 963-958-006-6 kötött
protestantizmus; egyháztörténet; Magyarország
1. köt. - 365 p.
ISBN 963-958-007-4
2. köt. - 440 p.
ISBN 963-958-008-2


280 Z 69
Zoványi Jenő
  A reformáczió Magyarországon 1565-ig / írta Zoványi Jenő ; [a kötetet Sebestyén Lajos gond.]. - [Bp.] : ÁKV, 1986. - 485 p. ; 19 cm. - (Reprint, ISSN 0231-1518)
Az 1921-ben Budapesten, a Genius kiadásában megjelent mű reprintje. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 292 025 2 kötött
reformáció; történelem; protestantizmus; Magyarország


vissza