220 Biblia


200 A 11
  Ábel - Zsuzsanna : Képes bibliai lexikon / [szerkbiz. Landeszman György et al.] ; [a képeket vál. Dávid Katalin]. - [Bp.] : Közgazd. és Jogi Kvk., 1987. - 180 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963 223 352 2 kötött
Biblia; lexikon


220 A 94
  Atlasz. - [Bp.] : Athenaeum, [1999]- ; 22 cm
A 6. kötettől a kiadó neve Athenaeum 2000 Könyvkiadó
ISBN 963-85979-1-7
13., Biblia / Annemarie Ohler ; az ábrákat Jan-Martin Löhndorf közreműködésével Rom Menzel rajz. ; [ford. Körber Ágnes]. - 2005. - 251 p. : ill., színes
Eredeti cím: dtv-Atlas Bibel
ISBN 963-9471-96-8
Biblia; lexikon


220 B 30
Baranyi József
  Konkordancia a Károli bibliához / Baranyi József. - Bp. : Veritas, 1995. - VIII, 1879 p. ; 29 cm
ISBN 963-85421-0-1 kötött
Biblia; kézikönyv


220 B 61
  Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentései : Magyarázó jegyzetekkel / [a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága által szerkesztett kiadás]. - Bp. : Kálvin, 1996. - 1601 p. ; 25 cm
ISBN 963-300-659-7 kötött
Biblia; magyarázat


200 B 61
  Biblia : Válogatás a vizsolyi bibliából / [ford. Károlyi Gáspár] ; [vál. és a tanulmányt írta Vas István] ; [sajtó alá rend. Gerencsér Zsigmond] ; [az utószót Poór József írta] ; [a jegyzeteket összeáll. Gerencsér Zsigmond és Király László]. - Bp. : Európa, 1986. - 932 p. ; 20 cm. - (A világirodalom klasszikusai, ISSN 0230-6522)
ISBN 963 07 3901 1 kötött
Biblia


220 B 61
  Biblai enciklopédia : [A Biblia földje és kora, népei és hősei, tanításai és üzenetei] : [ford. Dobos Lídia et al.]. - Bp. : M. Kvklub, 1997. - 352 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
Eredeti cím: The Lion encyclopedia of the Bible. - Borítócím: The Lion bibliai enciklopédia
ISBN 963-548-518-2 kötött
Biblia; lexikon


220 B 61
  Bibliai fogalmi szókönyv / szerk. ifj. Bartha Tibor és Vladár Gábor. - 2. kiad. - Bp. : Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1990. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 963 300 365 2 kötött
Biblia; teológia; kézikönyv


220 B 61
  Biblikus teológiai szótár / Xavier Léon-Dufour irányításával szerk. Jean Duplacy et al. - Bp. : Szent István Társ., [1992]. - XXXII p., 1518 col. ; 24 cm
ISBN 963-360-636-5 kötött
Biblia; teológia; lexikon


220 D 30
Dávid Katalin
  A teremtett világ misztériuma : Bibliai jelképek kézikönyve / Dávid Katalin . - Bp. : Szt. István Társ., 2002. - 350 p., [32] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 963-361-355-8 kötött
jelképek; Biblia; lexikon


220 F 94
Frye, Northrop
  Az Ige hatalma : Második tanulmány a Biblia és az irodalom kapcsolatáról / Northrop Frye ; [ford. és a lábjegyzeteket írta Pásztor Péter]. - Bp. : Európa , 1997. - 413 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Words with power. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-6201-3 fűzött
Biblia; irodalom


220 K 44
  Kézikönyv a Bibliához / [mtársak E. M. Blaiklock et al.]. - [Bp.] : Lilliput, 1992. - 681 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm
Eredeti cím: The Lion handbook to the Bible
ISBN 963-7839-20-8 kötött
Biblia; kézikönyv


220 L 54
Léon-Dufour, Xavier
  Az Újszövetség értelmező kéziszótára / Xavier Léon-Dufour ; [ford. Puskely Márta]. - Budapest : Új Ember, 2008. - 647 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9674-77-6 kötött
Biblia; Újszövetség; lexikon


220 B 61
  Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatanács . - Bp. : [Ref. Zsinati Iroda], 1992. - 889, 305 p. ; 21 cm
ISBN 963 300 478 0 kötött
Biblia


220 T 70
Tótfalusi István
  Ki kicsoda a Bibliában / Tótfalusi István ; [az illusztrációkat ... Sinkó Veronika kész.]. - Bp. : Móra, 1995. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7313-5 kötött
Biblia; lexikon


220 V 31
Vankó Zsuzsa
  Bevezetés a Biblia tanulmányozásához / Vankó Zsuzsa, Reisinger János. - Bp. : Bibliaiskolák Közössége, 1993. - 270 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliai utak, ISSN 1216-4135)
ISBN 963 7426 17 1 fűzött
Biblia; kézikönyv


vissza