200+290 Vallás. Vallástudomány. Mitológia


290 A 88
Ashe, Geoffrey
  King Arthur : The dream of a golden age / Geoffrey Ashe. - London : Thames and Hudson, 1990. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Arthur király : Az aranykor álma
ISBN 0-500-81035-4 fűzött
legenda; középkor; Arthur király; Anglia


290 A 88
Ashton, John
  Az éden keresése : A mennyországról és az örök életről alkotott képzetek a világ mítoszaiban és vallásaiban / John Ashton és Tom Whyte ; [ford. Balikó Nándor]. - Budapest : Kossuth, 2006. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
Eredeti cím: The quest for paradise. - Bibliogr.: p. 160.
ISBN 963-09-4775-7 kötött
mennyország; vallástörténet; mitológia


I-1046
Bachofen, Johann Jakob
  Baphomet [Fordítás] = Baphomet / J. J. Bachofen. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Bogdán Éva ; 2004 (In: Urreligion und antike Symbole : Natursymbole II. / J. J. Bachofen. - [S.l.] : [S.n.], 1926. p. 403-424.). - 8 fol. ; 29 cm
A könyv 3. fejezete
vallás; szimbólum; ókor


290 B 46
Bellinger, Gerhard J.
  Nagy valláskalauz : 670 vallás, egyház és kultusz, világnézeti-vallási mozgalom és társaság, valamin vallásfilozófiai iskola lexikona / Gerhard J. Bellinger ; [a Magyar ősvallás c. fejezetet írta Pócs Éva]. - Budapest : Akad. K., 1993. - 440 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Eredeti cím: Knaurs grosser Religionsführer. - Bibliogr.: p. 424-429. és a fejezetek végén
ISBN 963-05-6618-4 kötött
vallás; lexikon


200 B 51
Benoist, Alain de
  Hogyan lehetünk pogányok? / Alain de Benoist ; [ford. Gazdag István]. - Budapest : Europa Authentica, 2008. - 395 p. ; 19 cm
Comment peut-on etre paien?
ISBN 978-963-06-5776-1 fűzött
vallásfilozófia; kereszténység; pogányság


290 B 57
Bertholet, Alfred
  Wörterbuch der Religionen / begr. von Alfred Bertholet in Verbindung mit Hans Freiherrn von Campenhausen. - 4. Aufl. / neubearb. erg. und hrsg. von Kurt Goldammer. - Stuttgart : Kröner, 1985. - X, 697 p. ; 18 cm. - (Kröner Taschenausgabe ; 125.)
Címford.: Vallástörténeti lexikon
ISBN 3 520 12504 8 kötött
vallás; történet; lexikon


240 B 96
Burkett, Larry
  Pénz és üzlet a Biblia tükrében : Bibliai elvek az üzleti világban / Larry Burkett ; [ford. Rácz Roland, Szörényi Ágnes] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : KIA, 2007. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86148-0-3 fűzött
kereszténység; üzleti élet


290 C 11
Campbell, Joseph
  Az ezerarcú hős / Joseph Campbell ; [ford. Varjasi Farkas Csaba]. - Budapest : Édesvíz, 2010. - 460 p. ; 22 cm. - (Tudomány és spiritualitás)
Eredeti cím: The hero with a thousand faces. - Bibliogr.: p. 431-446.
ISBN 978-963-529-074-1 kötött
mitológia; folklór; lélektan; misztika


290 C 11
Campbell, Joseph
  Primitive mythology / Joseph Campbell. - [6.] repr. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1982. - XV, 504 p. : ill. ; 20 cm. - (The masks of god ; 1.)
Címford.: Primitív mitológia. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 473-488.
ISBN 0 14 00 4304 7 fűzött
mitológia; törzsi kultúra


290 C 11
Campbell, Joseph
  Oriental mythology / Joseph Campbell. - [5.] repr. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1982. - X, 561 p. : ill. ; 20 cm. - (The masks of god ; 2.)
Címford.: Keleti mitológia. - Bibliogr.a jegyzetekben: p. 519-539.
ISBN 0 14 00 4305 5 fűzött
mitológia; India; Kína; Japán


290 C 11
Campbell, Joseph
  Occidental mythology / Joseph Campbell. - [6.] repr. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1982. - X, 564 p. : ill. ; 20 cm. - (The masks of god ; 3.)
Címford.: Nyugati mitológia. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 527-545.
ISBN 0 14 00 4306 3 fűzött
mitológia


290 C 11
Campbell, Joseph
  Creative mythology / Joseph Campbell. - [8.] repr. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1982. - XVII, 730 p. : ill. ; 20 cm. - (The masks of god ; 4.)
Címford.: Teremtő mitológia. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 681-710.
ISBN 0 14 00 4307 1 fűzött
mitológia


290 C 24
Cohn, Norman
  Cosmos, chaos, and the world to come : The ancient roots of apocalyptic faith / Norman Cohn. - New Haven ; London : Yale University Press, 1995. - x, 271 p. ; 24 cm
Címford.: Kozmosz, káosz és az eljövendő világ : Az apokaliptikus végzet ősi gyökerei. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 229-265.
ISBN 0-300-6551-5 fűzött
teremtés; kozmogónia; eszkatológia; apokalipszis; történet; vallás


290 C 27
Cook, Roger
  The tree of life : Image for the Cosmos / Roger Cook. - New York : Avon, 1974. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and cosmos)
Címford.: Életfa : A világmindenség képe
ISBN 0 380 20511 595 fűzött
mitológia; világfa; humánökológia - kulturális ökológia


290 C 88
Cupitt, Don
  Eltűnt istenek nyomában : A vallásosság jövője / Don Cupitt ; [ford. Hernádi Miklós]. - Budapest : Kulturtrade, 1997. - 142 p. ; 24 cm. - (Mesterelmék, ISSN 1417-9032)
Eredeti cím: After God. - Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 963-9069-52-3 fűzött
vallás; előrejelzés


290 D 16
Dames, Michael
  The Avebury cycle / Michael Dames. - 2. ed. - London : Thames and Hudson, 1996. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Az Avebury kör. - Bibliogr.: p. 234-236.
ISBN 0-500-27886-5 fűzött
régészet; műemlékek; néprajz; folklór; istennő; vallás; mezőgazdaság; természet; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - művészet; szent helyek; Nagy-Britannia


200 D 31
Dawkins, Richard
  Isteni téveszme / Richard Dawkins ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 428 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The god delusion. - Bibliogr.: p. 400-407. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9725-16-4 kötött
ateizmus


290 D 54
De Santillana, Giorgio
  Hamlet malma : Értekezés a mítoszokról és az idő szerkezetéről / Giorgio de Santillana, Hertha von Dechend ; [ford. Végvári József]. - [Debrecen] : Pontifex, 1995. - XI, 455 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Hamlet's mill. - Bibliogr.: p. 407-433.
ISBN 963-85294-1-5 fűzött
kozmológia; mítoszok; történet


290 D 47
  Démonok, látók, szentek : Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi, 2008. - 670 p., XVI t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 6.)
A 2006 márciusában Révfülöpön azonos címmel rendezett konferencia szerk. anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-506-759-6 kötött
angyal; démonológia; szent; teológia; vallástudomány; folklór; művelődéstörténet


290 D 95
Dumézil, Georges
  Mítosz és eposz : Tanulmányok / Georges Dumézil ; [a kötetet vál. és ford. Fridli Judit] ; [...az utószót írta Hoppál Mihály]. - Budapest : Gondolat, 1986. - 55 p. ; 19 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
A vál. és ford. a "Mythe et épopée" , a "Du mythe au roman" és a "Romans de Scythie et d'alentour" c. kiad. alapján készült. - Bibliogr.: p. 514-519. és a jegyzetekben
ISBN 963 281 721 4 kötött
mitológia; vallás; világirodalom; eposzok; történet


280 E 30
  Egyházak és vallások a mai Magyarországon / szerk. Gesztelyi Tamás. - Budapest : Akad. K., 1991. - 211 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963 05 5893 9 fűzött
egyház; vallás; Magyarország; kézikönyv


230 E 30
  Egyháztörténeti lexikon. - Budapest : Jel, [2006]- . - 24 cm
Eredeti cím: Lexikon der Kirchengeschichte
1., A - Gy / [ford. Kerényi Dénes et al.]. - 2006. - 329 p.
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-9318-91-4
2., H - Zs. - 2009. - p. 337-1006.
ISBN 978-963-9670-46-4
egyháztörténet; katolikus egyház; lexikon


290 E 40
Eliade, Mircea
  A history of religious ideas / Mircea Eliade. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1984. - 2 db ; 23 cm
Címford.: A vallási fogalmak története
Vol. 2., From Gautama Buddha to the triumph of Christianity. - 1984. - xi, 565 p.
ISBN 0 226 20403 0
vallás; történet


290 E 40
Eliade, Mircea
  Képek és jelképek / Mircea Eliade ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa , 1997. - 229, [5] p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Eredeti cím: Images et symboles. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-6244-7 fűzött
vallás; történet; szimbólumok


290 E 40
Eliade, Mircea
  Kovácsok és alkimisták / Mircea Eliade ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Cartaphilus, 2004. - 270 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Forgerons et alchimistes. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9303-87-9 kötött
vallástörténet; mitológia; alkímia


290 E 40
Eliade, Mircea
  Misztikus születések : Tanulmány néhány beavatástípusról / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. - Budapest : Európa, 1999. - 272 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Naissances mystiques. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-5964-0 kötött
vallás; történet; beavatási rítusok


290 E 40
Eliade, Mircea
  Mítoszok, álmok és misztériumok / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 337 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Mythes, reves et mysteres. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7448-14-4 kötött
mítoszok; misztériumok; álomfejtés; vallások; vallsátörténet


290 E 40
Eliade, Mircea
  Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok : Öszehasonlító vallástörténeti tanulmányok / Mircea Eliade ; ford. Benedek Mihály. - Budapest : Osiris, 2005. - 159 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet, ISSN 1219-1116)
Eredeti cím: Occultism, witchraft and cultural fashions. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-705-X fűzött
vallástörténet; okkultizmus


290 E 40
Eliade, Mircea
  A samanizmus : Az eksztázis ősi technikái / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. - Budapest : Osiris, 2001. - 522 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet, ISSN 1219-1116)
Eredeti cím: Le chamanisme et les techniques archaiques de l'extase. - Bibliogr.: p. 465-499.
ISBN 963-379-755-1 fűzött
samanizmus


290 E 40
Eliade, Mircea
  A szent és a profán : A vallás lényegéről / Mircea Eliade ; [a jegyzeteket írta Ara-Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 1987. - 230 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
A ford. a "Das Heilige und das Profane"c. kiad. alapján készült
ISBN 963 07 4253 5 fűzött
vallás; filozófia


290 E 40
Eliade, Mircea
  Vallási hiedelmek és eszmék története / Mircea Eliade. - Budapest : Osiris-Századvég, 1994-1996. - 3 db ; 20 cm. - (Osiris-Századvég könyvtár. Vallástörténet, ISSN 1218-1919)
Eredeti cím: Histoire des croyances des idées religieuses. - 1995-től kiad. az Osiris Kiadó
ISBN 963-379-050-6
vallás; történet; kézikönyv
1. köt., A kőkorszaktól az eleusziszi misztériumokig. - 1994. - 442 p.
Eredeti cím: De l'age de la pierre aux mystéres d'Eleusis. - Bibliogr.: p. 325-419. és a jegyzetekben
ISBN 963-8384-79-4
2., Guatama Buddhától a kereszténység győzelméig. - 1995. - 478 p.
Eredeti cím: De Guatama Bouddha au triomphe de christiaisme. - Bibliogr.: p. 333-453.
ISBN 963-379-066-2
3., Mohamedtől a reformációig / [az utószót írta Simon Róbert]. - 1996. - 374 p.
Eredeti cím: De Mahomet á Age des Réformes. - Bibliogr.: p. 324-330. és a jegyzetekben
ISBN 963-379-145-6


290 E 40
Eliot, Alexander
  Mythen der Welt / Alexander Eliot ; mit Beiträgen Mircea Eliade, Joseph Campbell, Detlef-I. Lauf. - Luzern ; Frankfurt am Main : Bucher, 1976. - 318 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Címford.: A világ mítoszai. - Bibliogr.: p. 302.
ISBN 3 7658 0225 5 v.
mitológia


200 F 20
Farkas Attila Márton
  Az edény széttörése : Bevezetés az iszonyológiába / Farkas Attila Márton. - [Budapest] : Liget, 2007. - 262 p. : ill. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9363-55-7 fűzött
vallásfilozófia; ismeretelmélet; szellemtudomány; irodalomelmélet


290 F 53
Ferguson, Everett
  A kereszténység bölcsője / Everett Ferguson ; [ford. Zsengellér József]. - Budapest : Osiris, 1999. - 539 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Backgrounds of early Christianity. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-545-1 kötött
kereszténység; ókor; történet; vallástörténet


290 G 36
Genest, Émile
  Mitológiai legendák / Émile Genest ; ill. J. Kuhn Régnier. - Budapest : Műszaki Kvk., 1993. - 179 p. : ill. ; 18 cm
Eredeti cím: Contes et légendes mythologiques
ISBN 963 10 9739 0 fűzött
mitológia; kézikönyv


280 G 40
Gergely Jenő
  Az egyházak Magyarországon Szent Istvántól napjainkig / Gergely Jenő, Kardos József, Rottler Ferenc. - Budapest : Korona, 1997. - 247 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-247.
ISBN 963-9036-23-4 fűzött
egyházak; történet; Magyarország; kézikönyv


290 G 47
Glasenapp, Helmuth von
  Az öt világvallás : Bráhmánizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám / Helmuth von Glasenapp ; [az utószót írta Lukács József]. - 5. kiad. - Budapest : Gondolat, 1987. - 523 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Die fünf Weltreligionen
ISBN 963 281 732 X kötött
vallás; bráhmanizmus; buddhizmus; kereszténység; iszlám; történet


200 G 58
Görföl Tibor
  Teológusok lexikona / Görföl Tibor, Kránitz Mihály. - Budapest : Osiris, 2002 . - 395 p. ; 35 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-369-083-7 kötött
teológusok; lexikon


290 G 66
Grof, Stanislav
  Books of the dead : Manuals for living and dying / Stanislav Grof. - London : Thames and Hudson, 1994. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Halottaskönyvek : Az élet és a haldoklás könyvei. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0-500-81042-9 fűzött
halál; halálközeli élmények; rendkívüli tudatállapot; ősi kultúrák; buddhizmus; halottaskönyv; mitológia; vallás; kereszténység; tudomány; Tibet; Egyiptom; Maja birodalom


291 G 61
Grube-Verhoeven, Regine
  Zauberei und Frömmigkeit / [Regine Grube-Verhoeven, Barbara Oertel, Irmgard Hampp]. - Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1966. - 133 p., [1] t., öh. t. : ill. ; 21 cm. - (Volksleben ; 13.)
Címford.: Varázslat és jámborság. - Bibliogr.: p. 117-125.
Fűzött
varázslás


290 H 25
Hamilton, Malcolm B.
  Vallás, ember, társadalom : Elméleti és összehasonlító vallásszociológia / Malcolm B. Hamilton ; [ford. Lázár A. Péter]. - Budapest : Adu-Print, 1998. - 293 p. ; 25 cm. - (Megújuló világképek, ISSN 1219-6401)
ISBN 963-85647-7-6 kötött
vallásszociológia


290 H 71
  A hívő ember a zsidó, a keresztény és az iszlám vallásban / szerk. Julien Ries ; [ford. Krivácsi Anikó]. - Budapest : Typotex, 2006. - 412 p. ; 24 cm. - (Homo religiosus, ISSN 1785-1513 ; 2.)
Eredeti cím: Il credente nelle religioni ebraica, musulmana e christiana Bibliogr.: p. 390-408. és a jegyzetekben.
ISBN 963-9548-79-0 fűzött
vallástörténet; vallástudomány; ember


290 H 96
Hunyadi László
  Az emberiség vallásai az őskortól napjainkig / Hunyadi László. - Budapest : Lipták, 1998. - 393 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 249-251.
ISBN 963-8487-10-0 kötött
vallás; kézikönyv


290 H 96
Hunyadi László
  A világ vallásföldrajza : Vallástörténet és vallásföldrajz / Hunyadi László . - 2. kiad. - Budapest : Végeken, 1995. - 361 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-346.
ISBN 963-8486-00-7 fűzött
vallás; földrajz; történet; kézikönyv


291.2 H 99
Huxley, Francis
  The dragon : Nature of spirit, spirit of nature / Francis Huxley. - London : Thames and Hudson, 1979. - 96 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Art and imagination)
Címford.: A sárkány : A szellem természete és a természet szelleme. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0 500 81020 6 fűzött
démonok; sárkány; szimbólum


200 I 35
  An illustrated history of the world's religions / ed. Geoffrey Parrinder. - Feltham, Middlesex : Newnes Books, 1983. - 528 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: A világ vallásainak képes története
ISBN 0 600 33795 2 kötött
vallás; történet


280 K 32
  A keleti kereszténység Magyarországon / szerk. Doncsev Toso és Szőke Lajos . - Budapest : Lucidus, 2007. - 309 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-9465-40-4 fűzött
egyháztörténet; ortodox egyház; görög katolikus egyház; Magyarország


200 K 48
Kirby, Richard
  The temples of tomorrow : World religions and the future / Richard Kirby and Earl Brewer. - London : Grey Seal Books, 1993. - xi, 211 p. ; 23 cm
Címford.: A jövő templomai : A világvallások és a jövő. - Bibliogr.: p. 197-206.
ISBN 1-85640-017-4 kötött
vallás; jövőkutatás


290 K 48
Kirk, Geoffrey S.
  A mítosz / G. S. Kirk. - Budapest : Holnap, 1993. - 325 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Myth : Its meaning and functions in ancient and other cultures . - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 246 018 2 fűzött
mitológia


290 L 47
Leeming, David Adams
  A dictionary of creation myths / David Adams and Margaret Adams Leeming. - New York, NY ; Oxford : Oxford University Press, 1994. - viii, 344 p. : ill. ; 24 cm. - (Oxfeod paperback reference)
Címford.: Teremtés mítoszok szótára. - Bibliogr.: p. 311-313.
ISBN 0-19-510275-4 fűzött
mítosz; teremtés; szimbólum; humánökológia - kulturális ökológia


290 L 80
Loszev, Alekszej
  A mítosz dialektikája / Alekszej Loszev ; [ford. és az utószót írta Goretity József]. - Budapest : Európa, 2000. - 309 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Dialektika mifa. - Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-6691-4 kötött
mítosz; elmélet


290 L 92
Lukács József
  A mítosz ideje : Akadémiai székfoglaló : 1983. május 26. / Lukács József. - Budapest : Akad. K., 1985. - 43 p. ; 21 cm. - (Értekezések, emlékezések, ISSN 0236-6258)
ISBN 963 05 4016 9 fűzött
vallás; marxizmus; mitológia


290 L 96
Lundquist, John M.
  The temple : Meeting place of heaven and Earth / John M. Lundquist. - London : Thames and Hudson, 1993. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Templom : Ahol ég és föld találkozik. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0-500-81040-0 fűzött
vallás; szimbólum; építészet; szent hely; templom


290 L 96
Lurker, Manfred
  Lexikon der Götter und Dämonen : Namen : Funktionen : Symbole/Attribute / Manfred Lurker. - Stuttgart : Kröner, 1984. - XI, 433 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Istenek és démonok lexikona
ISBN 3 520 82001 3 v.
mitológia; istenek; démonok; lexikon


200 M 49
MacGrath, Alister E.
  Tudomány és vallás : Bevezetés / Alister E. MacGrath. - Budapest : Typotex, 2002 . - 332 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Science and religion. - Ford. Gyárfás Vera. - Bibliogr.: p. 309-325. és a fejezetek végén
ISBN 963-9326-63-1 fűzött
vallás; tudomány


290 M 10
Maclagan, David
  Creation myths : Man's introduction to the world / David Maclagan. - Repr . - London : Thames and Hudson, 1979. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Teremtésmítoszok. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0 500 81010 9 fűzött
mitológia; teremtés; humánökológia - kulturális ökológia


200 M 49
McDannell, Colleen
  A menny története / Colleen McDannell, Bernhard Lang ; [ford. Joób Viktória]. - [S.l.] : Xéni Art, [2007]. - 489 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Heaven - a history. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-06-2585-2 kötött
vallástörténet; művelődéstörténet; mennyország


200 M 53
Melters, Karl-Heinz
  Feste, Fürsten und Dämonen : Religiöse Bräuche in der Dritten Welt / Karl-Heinz Melters u.a.. - Trier : Spee-Verlag ; Aachen : Missio Aktuell Verlag, 1981. - 144 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Címford.: Ünnepek, fejedelmek és démonok : Vallási szokások a harmadik világban. - Fotóalbum
ISBN 3 87760 039 5 (Spee-Verlag). ISBN 3 921626 19 6 (Missio Aktuell Verlag) kötött
vallás; rítus; ünnep; Afrika; Dél-Amerika; Ázsia


290 M 63
Michell, John
  The new view over Atlantis / John Michell. - Repr. - London : Thames and Hudson, 2001. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Új pillantás Atlantiszra. - Bibliogr.: p. 214-218.
ISBN 0-500-27312-X fűzött
Atlantisz; szent helyek; Föld; mítosz


290 M 72
  Mitológiai ábécé / [írta Bodrogi Tibor et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Gondolat , 1985. - 438 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 387-395.
ISBN 963 281 464 9 kötött
mitológia; kézikönyv


290 M 72
  Mitológiai enciklopédia / [főszerk. Sz. A. Tokarev] ; [a szerkbiz. tagjai I. Sz. Braginszkij et al.] ; [a magyar kiad. szerkesztője Hoppál Mihály]. - Budapest : Gondolat, 1988. - 2 db ; 30 cm
Eredeti cím: Mify narodov mira
ISBN 963 282 026 6 kötött
mitológia; lexikon
1. - 786 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963 282 027 4
2. - 712 p., [80] t. : ill., részben színes
ISBN 963 282 028 2


290 M 72
  Mítoszok földjén : A világ szent városai, megjelölt helyei, ősi települései és az elsüllyedt földrészek / sajtó alá rend. Jennifer Westwood ; [az angol változat mtársai ... Pipi Morgan et al.]. - [Budapest] : M. Kvklub, 1993. - 240 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Eredeti cím: The atlas of mysterious places. - A magyar kiadást szerk. Rubovszky Éva. - Bibliogr.: p. 239.
ISBN 963-8224-21-5 kötött
mítosz; műemlékek; szent helyek; kézikönyv


200 M 93
Muller, Jean-Marie
  Az erőszak-mentesség evangéliuma / Jean-Marie Muller ; ford. Bulányi György . - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 75 p. ; 30 cm
Eredeti cím: L'évangile de la non-violence
Fűzött
kereszténység; egyház; erőszak


290 N 26
Nagy Olga
  Poraiból újraéledő főnix : Esszé / Nagy Olga. - Budapest : Holnap, 1998. - 319 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 311-316.
ISBN 963-346-232-0 fűzött
mágia; mítosz; ökumené; vallás


290 N 74
  New Larousse encyclopedia of mithology / [introd. by Robert Graves] ; [ed. by Felix Guirand] ; [transl. by Richard Aldington and Delano Ames]. - 18. impr . - London [etc.] : Hamlyn, 1984. - xi, 500 p., 15 t.fol. : ill., részben színes
Címford.: Új Larousse mitológiai enciklopédia. - Bibliogr.: p. 486-487.
ISBN 0 600 0250 8 fűzött
mitológia; enciklopédia


200 N 74
  New religious movements and rapid social change / ed. by James A. Beckford . - London [etc.] : Sage ; Paris : Unesco, 1986. - xv, 247 p. ; 22 cm
Címford.: Az új vallási mozgalmak és a gyors társadalmi változás. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 92 3 1024027 fűzött
vallási mozgalmak; társadalmi változás


290 D 81
O'Flaherty, Wendy Doniger
  Other peoples' myths : The cave of echoes / Wendy Doniger O'Flaherty. - Chicago, IL ; London : University of Chicago Press, 1995. - xiv, 226 p. ; 23 cm
Címford.: Más népek mítoszai : A visszhangok barlangja. - Bibliogr.: p. 197-206.
ISBN 0-226-61857-9 fűzött
mitológia; mítosz; szimbólum


290 O 94
Otto, Rudolf
  A szent : Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz / Rudolf Otto ; [ford. Bendl Júlia] ; [utószó Pethő Sándor]. - Budapest : Osiris, 1997. - 259 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet, ISSN 1219-1116)
Eredeti cím: Das Heilige : Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-221-5 fűzött
filozófia; vallás


290 P 23
Panini, Giorgo P.
  Mitológiai atlasz / Giorgo P. Panini ; [ford. V. Pánczél Éva]. - [Érd] : Elek, 1996. - 128 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Eredeti cím: Atlante di mitologia
ISBN 963-7314-38-5 kötött
mitológia; kézikönyv


200 P 57
  Persephone's quest : Entheogens and the origins of religion / R. Gordon Wasson [et al.]. - New Haven ; London : Yale University Press, 1986. - 257 p. ; 24 cm
Címford.: Perszephoné keresése : Az "enteogének" és a vallás eredete
Fűzött
hallucinogének; gombák; bor; rítus; vallás; antropológia


280 R 72
Ricoeur, Paul
  The symbolism of evil / Paul Ricoeur ; translated by Emerson Buchanan. - Boston : Beacon Press, [1987]. - 363 p. ; 21 cm
Címford.: A "gonosz" jelképrendszere. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-8070-1567-9 fűzött
szimbólum; mítosz; filozófia; vallás; teológia; gonosz


290 R 72
Richter, Gert
  Mitológiai és bibliai jelenetek a művészetben : Képes lexikon / Gert Richter, Gerhard Ulrich. - [Budapest] : Officina Nova, 1994. - 319 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Lexikon der Kunstmotive
ISBN 963-8185-96-1 kötött
Biblia; képzőművészet; mitológia; lexikon


291.2 R 76
Robbins, Rossell Hope
  The encyclopedia of witchcraft and demonology / by Rossell Hope Robbins. - Feltham, Middlesex : Newnes Books, 1984. - 557 p. ; 24 cm
Címford.: Boszorkánymesterség és démonológia. - Bibliogr.: p. 558-571.
ISBN 0 600 35764 3 kötött
démonok; boszorkányok; lexikon; bibliográfia


240 R 96
Ruh, Kurt
  A nyugati misztika története / Kurt Ruh ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Akad. K., 2006- ; 21 cm
Eredeti cím: Geschichte der abendländischen Mystik
ISBN 963-05-8449-2
irodalomtörténet; misztika; teológia
1. köt., A patrisztikus alapok és a 12. század szerzetesi teológiája. - 2006. - 468 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8447-6
2. köt., A 12. és a 13. századi női misztika éa az első ferencesek misztikája. - 2006. - 608 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8448-4


200 G 62
  Sacred dimension of women's experience / ed. by Elizabeth Dodson Gray. - Wellesley, MA : Roundtable Press, 1988. - viii, 244 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A női lét megszentelt dimenziói
ISBN 0 934512 05 1 fűzött
nők; teológia; vallás


200 S 85
Stark, Rodney
  The future of religion : Secularization, revival, and cult formation / by Rodney Stark and William Sims Bainbridge. - Berkeley, CA ; Los Angeles, CA ; London : University of California Press, 1985. - vii, 571 p. ; 23 cm
Címford.: A vallás jövője : Szekularizáció, újjászületés, vallásos képződmények
ISBN 0 520 05731 7 fűzött
vallás; szociológia


200 S 99
Swinburne, Richard
  Van Isten? / Richard Swinburne ; [ford. Vassányi Miklós] ; [... az utószót írta Mezei Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, 1998. - 199 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Is there a God?. - Bibliogr.: p. 193-194. és a jegyzetekben
ISBN 963-09-3993-2 kötött
filozófia; teizmus


290 Sz 14
Szabó György
  Mitológiai kislexikon / Szabó György. - Budapest : Trezor, [1994]. - 2 db : ill. ; 25 cm
Az első köt. kötetjelzés nélkül jelent meg. - A mű korábban "Mediterrán mítoszok és mondák", ill. "Európai mítoszok és mondák" címmel önálló kötetekben jelent meg
ISBN 963-7685-39-1
[1.]. - 1992 [!1994]. - 346 p., [16] t.
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 963-7685-22-7
mitológia; lexikon


290 Sz 14
Szabó György
  Mitológiai kislexikon / Szabó György. - Budapest : Trezor, 1992-1993. - 2 db : ill. ; 25 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg. - Először "Mediterrán mítoszok és mondák", ill. "Európai mítoszok és mondák" (Bukarest : Kriterion, 1973, 1977) címmel jelent meg
ISBN 963-7685-39-1
2. - 1993. - 163 p., [8] t.
mitológia; lexikon


301 Sz 30
Szántó János
  Vallásosság egy szekularizált társadalomban : [Felsőoktatási tankönyv] / Szántó János ; szerk. Nagy Péter Tibor. - Budapest : Új Mandátum, 1998. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyítás. Szociológiai könyvek, ISSN 1416-7867 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7476-70-9 fűzött
vallás; szociológia


200 Sz 61
  A szent antropológiája : A homo religiosus eredete és problémája / szerk. Julien Ries ; [ford. Krivácsi Anikó]. - Budapest : Typotex, 2003. - 351 p. ; 24 cm. - (Homo religiosus, ISSN 1785-1513 ; 1.)
Eredeti cím: Le origini il problema dell'homo religiosus. - Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9326-95-X fűzött
vallás; antropológia; szimbólumok; halál; Afrika


290 Sz 82
Szimonidesz Lajos
  A világ vallásai / Szimonidesz Lajos. - Budapest : Könyvért, 1988. - 723 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
A Dante Könyvkiadó által 1928-ban kiadott kétkötetes munka utánnyomása
ISBN 963 7357 01 7 kötött
vallás; kézikönyv


200 T 63
Tomka Miklós
  Vallásszociológiai szöveggyűjtemény / Tomka Miklós. - Budapest : Tankvk., 1984. - 221 p. ; 24 cm
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete. J 2-1444. - Bibliogr. a jegyzetekben és a fejezetek végén
Fűzött
vallásszociológia; ünnep


200 T 70
Tótfalusi István
  Vallási vademecum / írta Tótfalusi István. - Budapest : Móra ; Szeged : Szt. Gellért Egyh. K., 1992. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 11 6897 2 kötött
vallás; lexikon


291 T 95
Turner, Alice K.
  The history of hell / Alice K. Turner. - New York, NY ; San Diego, CA ; London : Harcourt Brace, 1993. - vi, 275 p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Címford.: A pokol története. - Bibliogr.: p. 246-255.
ISBN 0-15-140934-X v.
művelődéstörténet; pokol; képzőművészet; irodalom; humánökológia - kulturális ökológia


290 T 95
Turner, Alice K.
  A pokol története / Alice K. Turner ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2007]. - 356 p., [32] t. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Eredeti cím: The history of hell. - Bibliogr.: p. 337-350.
ISBN 978-963-9648-64-7 kötött
vallástörténet; vallásfilozófia; pokol; művelődéstörténet


200 V 25
  Vallás és hit a gyógyításban / szerk. Vértes Gabriella és Fábián Tibor Károly. - Budapest : Medicina, 2008. - 154 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-226-246-1 kötött
vallás; hit; gyógyítás


290 V 87
  A világ vallásai : Az élő hit megértése / szakszerk. Peter B. Clarke. - [Budapest] : Panoráma, [1994]. - 219 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 32 cm
Eredeti cím: The world's religions. - Bibliogr.: p. 212-213.
ISBN 963-243-662-8 kötött
vallás; történet; kézikönyv


200 V 87
  Világvallások : Képes enciklopédia / [Szentgyörgyi József és Medgyesi Zsófia fordítása]. - Bp. : M. Kvklub, 1999. - 287 p. : ill., színes ; 29 cm
Eredeti cím: World religions. - Bibliogr.: p. 274-276.
ISBN 963-548-977-3 kötött
vallástudomány; vallástörténet; kereszténység; judaizmus; iszlám; hinduizmus; buddhizmus


200 V 87
  Világvallások : A-Zs : [Buddhizmus, hinduizmus, iszlám, judaizmus, kereszténység] / [szerk. John Bowker et al.] ; [a m. kiadást szerk. Görföl Tibor, Máté-Tóth András] ; [a m. vonatkozású szócikkeket írta Görföl Tibor, Ötvös Csaba]. - Budapest : Akad. K., 2009 . - 1047 p. ; 21 cm. - (Akadémiai lexikonok)
ISBN 978-963-8708-2 kötött
vallástudomány; lexikon


290 V 94
Voigt Vilmos
  A vallás megnyilvánulásai : Bevezetés a vallástudományba / Voigt Vilmos. - [Budapest] : Timp, 2006. - 344 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 304-324.
ISBN 963-9614-11-4 kötött
vallástudomány; összehasonlító módszer; folklór


290 V 94
Voigt Vilmos
  A vallási élmény története : Bevezetés a vallástudományba / Voigt Vilmos. - Budapest : Timp, 2004. - 253 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 218-238.
ISBN 963-86678-2-6 kötött
vallástudomány; összehasonlító módszer


396 W 16
Walker, Barbara G.
  The woman's encyclopedia of myths and secrets / Barbara G. Walker. - San Francisco, CA : Harper and Row, 1983. - xi, 1124 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Mítoszok és titkok lexikona nők számára
ISBN 0 06 250925 X fűzött
nők; mitológia; szokások; legenda; vallás; lexikon


290 W 36
Weber, Max
  Világvallások gazdasági etikája : Vallásszociológiai tanulmányok : Válogatás / Max Weber ; [... összeáll., szerk., jegyzetekkel ell. ... Hidas Zoltán] ; [ford. Ábrahám Zoltán et al.]. - Budapest : Gondolat : ELTE TTK, 2007. - 697 p. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár. Új f., ISSN 0324-2463)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9610-61-3 kötött
vallásszociológia; vallástörténet; szociológia; konfucianizmus; taoizmus; hinduizmus; buddhizmus; zsidó vallás


200 W 77
Windass, Stanley
  Kereszténység és erőszak : Szociológiai és történelmi tanulmány a kereszténységnek a háborúhoz való hozzáállásáról / S. Windass ; ford. György Bulányi. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 60 p. ; 30 cm
Eredeti cím: Christianity versus violence. - A ford. a "Le christainisme et la violence" c. kiadás alapján készült
Fűzött
kereszténység; háború


291.3 W 96
Wosien, Maria-Gabriele
  Sacred dance : Encounter with the gods / Maria-Gabriele Wosien. - New York : Avon, 1974. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and cosmos)
Címford.: Szent tánc : Találkozás az istenekkel
Fűzött
tánc; rítus


vissza