180 Esztétika


180 E 13
Eco, Umberto
  Nyitott mű / Umberto Eco ; [ford. Dobolán Katalin] ; [... a bevezetőt ford. Mártonffy Marcell]. - Bp. : Európa, 1998. - 363 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Opera aperta. - Tanulmányok. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-6235-7 kötött
esztétika; szemiotika


180 G 61
Grassi, Ernesto
  A szépség ókori elmélete / Ernesto Grassi ; [ford. Pongrácz Tibor] ; [a bibliográfiát kieg. Somos Róbert]. - Pécs : Tanulmány K., 1997. - 227 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Die Theorie des Schönen in der Antike. - Bibliogr.: p. 214-227.
ISBN 963-85284-9-4 fűzött
esztétika; történet; művészet; filozófia


301 J 81
Józsa Péter
  Az esztétikai élmény nyomában : Művészetszociológiai és szemiotikai tanulmányok / Józsa Péter ; [sajtó alá rend. Józsa Péterné]. - Bp. : Akad K., 1986. - 278 p. ; 24 cm. - (Muszeion könyvtár, ISSN 0324-5497 ; 5.)
Bibliogr.: p. 247-[279].
ISBN 963 05 3611 0 kötött
irodalomszociológia; művészetszociológia; olvasásszociológia


700 P 74
Pochat, Götz
  Der Symbolbegriff in der Ästhetik und Kunstwissenschaft / Götz Pochat. - Köln : DuMont, 1983. - 244 p. : ill. ; 18 cm. - (DuMont-Taschenbücher ; 134.)
Címford.: A szimbólumfogalom az esztétikában és a művészettudományban. - Bibliogr.: p. 230-242.
ISBN 3 7701 1470 1 fűzött
szimbólum; esztétika; művészet


180 Sz 73
Szerdahelyi István
  Esztétika, kritika, közízlés / Szerdahelyi István. - [Bp.] : Kossuth, 1985. - 321 p. ; 20 cm. - (Esztétikai kiskönyvtár, ISSN 0324-3672)
ISBN 963 09 2508 7 fűzött
irodalom


301 Sz 78
Szilágyi Ákos
  A tények és a lények / Szilágyi Ákos. - Bp. : Liget Műhely Alapítvány, 1995 . - 347 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-7907-44-0 fűzött
esztétika; történelemfilozófia


180 T 34
Tatarkiewicz, Wladyslaw
  Az esztétika alapfogalmai : Hat fogalom történte / Wladyslaw Tatarkiewicz ; [angolból ford. Sajó Sándor]. - Bp. : Kossuth, 2000. - 295 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Eredeti cím: Dziej sze'sciu poje'c
ISBN 963-09-4185-6 kötött
esztétika; történet


111.8 Z 62
Zoltai Dénes
  Az esztétika rövid története / Zoltai Dénes. - 3. átd., bőv. kiad. - [Bp.] : Kossuth, 1987. - 550 p. ; 21 cm
ISBN 963 09 3158 3 kötött
esztétika; történet


vissza