160 Logika. Ismeretelmélet


160 K 60
Kneale, William
  A logika fejlődése / William Kneale és Marthe Kneale ; [a függeléket írta, a bibliográfiát kieg. és a mutatót kész. Ruzsa Imre]. - Budapest : Gondolat, 1987. - 755 p. ; 25 cm
Eredeti cím: The development of logic. - Bibliogr.: p. 735-743
ISBN 963 281 780 X kötött
logika; történet


160 R 99
  Logikai zsebenciklopédia / [a cikkek szerzői Ruzsa Imre, Mihálydeák Tamás, Rádai Gábor] ; szerk. Ruzsa Imre. - Budapest : Áron, 1998. - 162 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 138.
ISBN 963-85504-9-X fűzött
logika; kézikönyv


165 P 85
Popper, Karl R.
  Test és elme : Az interakció védelmében / Karl R. Popper ; szerk. M. A. Notturno ; [ford. Káldy Zsuzsa]. - [Budapest] : Typotex, 1998. - 171 p. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: Knowledge and the body-mind problem. - Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 963-9132-09-8 fűzött
ismeretelmélet


160 R 99
Ruzsa Imre
  Bevezetés a modern logikába / Ruzsa Imre, Máté András. - Budapest : Osiris, 1997 . - 532 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 503-510.
ISBN 963-379-185-5 kötött
logika


165 D 50
Dennett, Daniel C.
  Az intencionalitás filozófiája / Daniel C. Dennett ; [vál. Pléh Csaba] ; [ford. Pap Mária, Pléh Csaba, Thuma Orsolya]. - Budapest : Osiris, 1998. - 307 p. : ill. ; 19 cm. - (Horror metaphysicae, ISSN 1217-1506)
Bibliogr.: p. 297-[308].
ISBN 963-379-345-9 fűzött
fillozófia; gondolkodás; pszichológia; intencionalitás


165 K 63
  Kognitív tudomány / [szerk. Pléh Csaba] ; [ford. Győri Miklós et al.]. - Budapest : Osiris : Láthatatlan Kollégium, 1996. - 309 p. ; 24 cm. - (Szemeszter, ISSN 1416-4183)
Bibliogr.: p. 289-304.
ISBN 963-379-229-0 kötött
ismeretelmélet


160 K 68
Konersmann, Ralf
  A szellem színjátéka : Történeti szemantika mint filozófiai jelentéstörténet / Ralf Konersmann ; [ford. Kelemen Pál]. - Budapest : Kijárat, 2003. - 201 p. : ill. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 4.)
Eredeti cím: Komödien des Geistes. - Bibliogr.: p. 183-201.
ISBN 963-9529-15-X fűzött
szemantika; nyelvfilozófia; történet; művelődéstörténet


165 M 55
Merleau-Ponty, Maurice
  A látható és a láthatatlan / Maurice Merleau-Ponty ; [... ford. Farkas Henrik, ... Szabó Zsigmond]. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE BTK Filozófia Tanszék, 2007. - 312 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Eredeti cím: Le visible et l'invisible. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9685-23-X fűzött
ismeretelmélet; ontológia


165 P 85
Popper, Karl R.
  A tudományos kutatás logikája / Karl R. Popper ; [ford. Petri György, Szegedi Péter]. - Budapest : Európa, 1997. - 509 p. ; 19 cm
Logik der Forschung. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-6259-5 fűzött
tudomány; elmélet; ismeretelmélet


vissza