150 Pszichológia150 A 11
  The ABC of psychology : [Major concepts, lives, movements and applications of psychology today] / gen. ed. Leonard Kristal. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1982. - 253 p. : ill. ; 21 cm. - (Pelican books)
ISBN 0 1402 2366 5 fűzött
pszichológia; pszichiátria; lexikon


150 A 23
Adler, Alfred
  Understanding human nature : What life should mean to you / Alfred Adler. - Repr. - Oxford : Oneworld, 1992. - 240 p. ; 23 cm
Címford.: Az emberi természet megértése : Amit az életnek jelentenie kellene a számunkra
ISBN 1-85168-021-7 fűzött
pszichológia


150 A 34
Albarn, Keith
  Diagram : The instrument of thought / Keith Albarn and Jenny Miall Smith. - London : Thames and Hudson, 1977. - 144 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: Diagram : A gondolat eszköze
ISBN 0 500 27096 1 fűzött
megismerés; önismeret


I-565/1-3
Albarn, Keith
  Az ábra [Fordítás] : A gondolkodás eszköze = Diagram : The instrument of thought / Keith Albarn and Jenny Miall Smith. - Népművelési Intézet ; Bihari Gábor ; 1983 (London : Thames and Hudson, 1977). - 101, 102-197, 86 fol. ; 29 cm
megismerés; önismeret


150 A 34
Albert, Stephen L.
  Peopleism : A re-emergence in the belief in people : A chance to humanize ourselves again / by Stephen L. Albert. - Chandler, AZ : Peopleism, 1986. - 109 p. ; 18 cm
Címford.: Ismét bízni az emberben : Újbóli humanizálódásunk esélye
ISBN 0 937009 00 8 fűzött
személyiség; humanizálás


150 A 40
  Alkalmazott pszichológia / szerk. Lénárd Ferenc. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, 1984. - 527 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 281 419 3 kötött
pszichológia


150 A 43
Allport, Gordon, W.
  A személyiség alakulása / Gordon W. Allport ; [... az utószót írta Kulcsár Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Budapest : Gondolat, 1985. - 599 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Pattern and growth in personality. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 602 1 kötött
személyiségpszichológia


150 B 12
Bachelard, Gaston
  The psychoanalysis of fire / by Gaston Bachelard ; transl. by Alan C. M. Ross ; preface by Northrop Frye. - Boston : Beacon Press, cop. 1968. - 115 p. ; 21 cm
Címford.: A tűz pszichoanalízise. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 113-115.
ISBN 0-8070-6461-0 fűzött
pszichológia; tűz; szimbólum; filozófia; humánökológia


150 B 13
Baddeley, Alan
  Az emberi emlékezet / Alan Baddeley ; [ford. Racsmány Mihály]. - Budapest : Osiris, 2001. - 645 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Human memory. - Bibliogr.: p. 605-645.
ISBN 963-379-881-7 kötött
pszichológia; emlékezet


615.8 B 14
Bakó Tihamér
  Verem mélyén : Könyv a krízisről / Bakó Tihamér. - [Budapest] : Cserépfalvi, 1996. - 177 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 963-8364-66-1 fűzött
krízis; pszichológia; pszichoterápia


150 B 24
Balogh Éva
  Pszichológiai kislexikon / Balogh Éva. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [1997]. - 349 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 348-349.
ISBN 963-9081-45-0 kötött
pszichológia; neveléslélektan; lexikon


150 B 60
Bettelheim, Bruno
  A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim. - Budapest : Gondolat, 1985. - 476 p. ; 20 cm
Eredeti cím: The uses of enchantment : The meaning and importance of fairy tales. - Bibliogr.: p. 463-467.
ISBN 963 281 504 1 kötött
gyermekpszichológia; gyermekirodalom; mese


150 B 66
Bíró József
  Modern grafológia / Bíró József. - [Szeged] : Szukits, [2000]. - 251 p. ; 20 cm. - (Grafológia könyvek, ISSN 1586-7579)
ISBN 963-9278-56-4 fűzött
grafológia


150 B 77
Bonin, Werner F.
  Lexikon der Parapsychologie : Das gesamte Wissen der Parapsychologie und ihrer Grenzgebiete / Werner F. Bonin. - Herrsching : Pawlak, 1984. - 587 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A parapszichológia lexikona. - Bibliogr.: p. 553-587.
ISBN 3 88199 155 7 fűzött
parapszichológia; okkultizmus; lexikon


150 B 91
Buda Béla
  Az empátia, a beleélés lélektana / Buda Béla. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Gondolat, 1985. - 385 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 371-[386].
ISBN 963 281 507 6 kötött
empátia; pszichológia


150 B 91
Buda Béla
  Empátia... : A beleélés lélektana / Buda Béla. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Ego School, 1993. - 352 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 333-351.
ISBN 963 04 03210 2 fűzött
empátia; pszichológia


613.88 B 91
Buda Béla
  A szexualitás lélektana : Élmény - magatartás - emberi kapcsolat / Buda Béla. - 7. átd., bőv. kiad. - Budapest : MAPET : Végeken Alapítvány, 1997. - 358 p. ; 20 cm
A korábbi változat címe: A szexualitás modern elmélete
ISBN 963-04-7354-2 fűzött
szexológia; pszichológia; kézikönyv


150 C 12
Carver, Charles S.
  Személyiségpszichológia / Charles S. Carver, Michael F. Scheier ; [ford. Albert Ágnes et al.]. - Budapest : Osiris, 1998. - 582 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Perspectives on personality. - Bibliogr.: p. 515-567.
ISBN 963-379-307-6 kötött
személyiségpszichológia; kézikönyv


150 C 23
Clark, Andy
  A megismerés építőkövei : Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás / Andy Clark ; [ford. Pléh Csaba]. - Budapest : Osiris, 1999 . - 331 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Eredeti cím: Microcognition : Philosophy, cognitive science and parallel distributed processing. - Bibliogr.: p. 308-324.
ISBN 963-379-465-X fűzött
pszichológia; ismeretelmélet; neruobiológia; filozófia


150 C 24
Cole, Michael
  Fejlődéslélektan / Michael Cole, Sheila R. Cole ; [ford. Bíró Szilvia et al.]. - Budapest : Osiris, 1997. - 787 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: The development of children. - Bibliogr.: p. 707-764.
ISBN 963-379-1166-9 fűzött
fejlődéslélektan; kézikönyv


150 C 30
Coxhead, David
  Dreams : Visions of the night / David Coxhead, Susan Hiller. - Repr. - London : Thames and Hudson, 1981. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Álmok : Az éjszaka látomásai
ISBN 0 500 81012 5 fűzött
álom; látomás


150 C 31
Crary, Jonathan
  A megfigyelő módszerei : Látás és modernitás a 19. században / Jonathan Crary ; [ford. Lukács Ágnes]. - Budapest : Osiris, 1999. - 190 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Eredeti cím: Techniques of the observer. - Bibliogr.: p. 167-[181].
ISBN 963-379-424-2 fűzött
pszichológia; filozófia; művészet; technika; történet; látás; vizualitás


150 C 67
Csíkszentmihályi Mihály
  Flow : Az áramlat : A tökéletes élmény pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Legéndyné Szabó Edit]. - Budapest : Akad. K., 1997. - 399 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Flow : The psychology of optimal experience. - Bibliogr.: p. 375-399. és a jegyzetekben
ISBN 963-05-7363-6 fűzött
boldogság; pszichológia


150 C 67
Csíkszentmihály Mihály
  A fejlődés útjai : A harmadik évezred pszichológiája / Csíkszentmihály Mihály ; [ford. Buda Júlia]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 414 p. ; 21 cm
Eredeti cím: The evolving self. - Bibliogr.: p. 399-414.
ISBN 978-963-9725-15-7 fűzött
mentálhigiénia; lélektan; tudat; érzelem


150 C 87
Csötörtök Csaba
  Grafológia : Az íráselemzés kézikönyve / Csötörtök Csaba ; [Grafológia és Pszichológia c. tanulmány Buda Béla, Az íráselemzés kultúrtörténete c. tanulmány Gömöri Géza munkája]. - Budapest : Gondolat, 1986. - 189 p., [47] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 281 688 9 kötött
Grafológia


150 C 89
Curcio, Michele
  Parapszichológia A-tól Z-ig / Michele Curcio. - Budapest : Arkánum, 1991. - 332 p. ; 19 cm
Eredeti cím: La parapsychologie de A - Z
ISBN 963 7939 06 X fűzött
parapszichológia; lexikon


150 D 35
De Bono, Edward
  Practical thinking : 4 ways to be right : 5 ways to be wrong / Edward De Bono. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1976. - 188 p. ; 18 cm
Címford.: Gyakorlati gondolkodás
ISBN 0 14 02 1900 5 fűzött
gondolkodás


150 D 40
Denaene, Stanislas
  A számérzék : Miként alkotja meg az elme a matematikát? / Stanislas Dehaene ; [ford. Szűcs Dénes]. - Budapest : Osiris, 2003. - 347 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Eredeti cím: The number sense. - Bibliogr.: p. 327-338.
ISBN 963-389-462-X fűzött
filozófia; számok; kognitív tudomány; matematika


150 E 96
Etkind, Aleksandr
  A lehetetlen Erósza : A pszichoanalízis története Oroszországban / Alekszandr Etkind ; [ford. Bratka László et al.]. - Budapest : Európa, 1999. - 658 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Eros nevozmoznogo. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-6323-0 kötött
pszichoanalízis; történet; Oroszország


150 E 98
Eysenck, Michael W.
  Kognitív pszichológia / Michael W. Eysenck, Mark T. Keane ; [ford. Bocz András]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1997. - 603 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Cognitive psychology. - Bibliogr.: p. 531-586.
ISBN 963-18-8122-9 kötött
megismerés; pszichológia; kézikönyv


615.8 F 10
Faber, Heije
  A segítő beszélgetés / H. Faber és E. van der Schoot nyomán . Dibs keresi önmagát / V. M. Axline. - Budapest : MM Vezetőképző és Továbbképző Int., 1987. - 95 p. ; 29 cm. - (Pszichoterápiás és mentálhygiénés szemléletformáló füzetek, ISSN 0238-0498 ; 3.)
ISBN 963 01 8653 5 fűzött
mentálhigiéné; pszichoterápia


150 F 55
Feuer Mária
  A gyermekrajzok fejlődéslélektana / Feuer Mária. - Budapest : Akad. K., 2000. - 403 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-403.
ISBN 963-05-7732-1 kötött
pszichológia; fejlődéslélektan; gyermekrajz


150 F 92
Freud, Sigmund
  Álomfejtés / Sigmund Freud ; [az utószót írta Hermann István] ; [... a függeléket összeáll. Meller V. Ágnes]. - Budapest : Helikon, 1985. - 482 p. ; 22 cm
Eredeti cím: Traumdeutung. - Bibliogr.: p. 441-465.
ISBN 963 207 884 5 kötött
pszichológia


150 F 92
Freud, Sigmund
  Bevezetés a pszichoanalízisbe / Sigmund Freud ; [... Varga Éva gondozásában ...]. - Budapest : Gondolat, 1986. - 377 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse
ISBN 963 281 705 2 kötött
pszichoanalízis


150 F 92
Freud, Sigmund
  A lélektan legújabb eredményei / S. Freud, ford. Lengyel József. - Debrecen : Pannonia, 1943. - 216 p. ; 20 cm. - (Ampelos könyvek ; 1.)
Fűzött
pszichoanalízis


150 F 94
Fröhlich, Werner D.
  Pszichológiai szótár / Werner D. Fröhlich ; [ford. Hornyánszky Mónika et al.]. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1996. - 534 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti cím: dtv Wörterbuch zur Psychologie. - A függelékben angol-német-magyar szakszótár. - Bibliogr.: p. 500-[535].
ISBN 963-8455-88-8 fűzött
pszichológia; kézikönyv


150 G 24
Gardner, John W.
  Self-renewal : The individual and the innovative society / by John W. Gardner. - Rev. ed. - New York ; London : W. W. Norton, 1981. - xxii, 144 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Önmegújulás : Az egyén és a megújuló társadalom
ISBN 0 393 30112 5 fűzött
társadalom; fejlődés; pszichológia; kreativitás; önsegítés


150 G 37
Geréb György
  Pszichológiai atlasz / Geréb György. - 8. kiad. - Budapest : Tankvk., 1984. - 327 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963 17 8050 3 kötött
pszichológia


I-861
Golding, Robert
  Freud, a pszichoanalízis és a szociológia [Fordítás] : Néhány megjegyzés a személyiség szociológiai elemzéséről / Robert Golding (In: The British Journal of Sociology. 33. vol. 4. no). - 35 fol. ; 29 cm
pszichoanalízis; szociológia; személyiség; Freud, Sigmund


150 G 50
Goleman, Daniel
  Érzelmi intelligencia / Daniel Goleman. - Budapest : Háttér, 1997. - 453 p. ; 18 cm. - (Lélek és kontroll, ISSN 1217-0364)
Eredeti cím: Emotional intelligence. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8128-34-8 fűzött
intelligencia; érzelem


150 G 61
  A grafológia alaptankönyve / szerk. Gulyás Jenő István ; [közread. a] Grafodidakt Grafológusképző és Személyiségfejlesztő Központ. - Budapest : Grafodidakt, 2000-2001. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-4145-6 fűzött
grafológia; kézikönyv
1. - 2000. - 253 p.
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 963-00-4146-4
2. - 2001. - 287 p.
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 963-00-4147-2


150 G 61
  A grafológia kézikönyve / [szerk. Agárdi Tamás, Szidnai László] ; [közread. a] Grafológiai Intézet. - Budapest : Grafológiai Int., 1998. - 798 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 765-776.
ISBN 963-03-5227-3 kötött
grafológia; írás; kézikönyv


150 G 61
Grastyán Endre
  A játék neurobiológiája : Akadémiai székfoglaló : 1983. április 19. / Grastyán Endre. - Budapest : Akad. K., 1985. - 66 p. ; 21 cm. - (Értekezések, emlékezések, ISSN 0236-6258)
Bibliogr.: p. 63-[67].
ISBN 963 05 4039 8 fűzött
játék; neurobiológia


150 H 22
Hall, Edward Twitchell
  Rejtett dimenziók / Edward T. Hall ; [a bev. tanulmányt írta Szalai Sándor] . - 3. kiad. - [Budapest] : Gondolat, 1987. - 275 p., [16] t. : ill. ; 19 cm
Eredeti cím: The hidden dimension. - Bibliogr.: p. 259-272.
ISBN 963 281 752 4 fűzött
társadalompszichológia; proxemika


150 H 25
Hámori József
  Az emberi agy aszimmetriái / Hámori József. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 1999. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274) . (Natura Delectans, ISSN 1418-1304)
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 963-9123-21-8 fűzött
agy; agyélettan


150 H 48
Hebb, Donald O.
  A pszichológia alapkérdései / Donald O. Hebb. - 5. kiad. - Budapest : Gondolat : Trivium, 1995. - 349 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Textbook of psychology. - Bibliogr.: p. 347-349. és a fejezetek végén
ISBN 963-282-736-8. ISBN 963-7570-11-X kötött
pszichológia; kézikönyv


150 H 62
Herman Ottó
  A magyar nép arca és jelleme / Herman Ottó. - [Szeged] : Szukits, 2001. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9344-58-3 kötött
magyarság; nemzetkarakterológia


150 H 70
Hill, Richard
  Mi, európaiak / Richard Hill ; [ford. Polyák Ildikó]. - Budapest : Geomédia Szakkönyvek, 1999. - 462 p. : ill. ; 19 cm
Eredeti cím: We Europeans. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 440-443.
Fűzött
pszichológia; nemzetkarakterológia; néplélektan


159 H 93
  How does it feel? : Exploring the world of your senses / ed. by Mick Csáky . - [London] : Thames and Hudson, 1979. - 264 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
Címford.: Milyen érzés? : Az érzékelés világa
ISBN 0 500 01191 5 v.
érzékelés


150 H 93
Howitt, Dennis
  The racism of psychology : Time for change / Dennis Howitt and J. Owusu-Bempah. - New York, NY [etc.] : Harvester Wheatsheaf, 1994. - 218 p. ; 23 cm
Címford.: A pszichológia rasszizmusa : Megérett az idő a változtatásra. - Bibliogr.: p. 186-210.
ISBN 0-7450-1352-X fűzött
pszichológia; rasszizmus


150 H 94
Hubbard, L. Ron
  Dianetika : A lelki és szellemi egészség modern tudománya : A dianetikai eljárás kézikönyve / L. Ron Hubbard. - Budapest : Interbright, 1993. - [10], 601 p. ; 18 cm
Eredeti cím: Dianetics
ISBN 963 02 7336 5 fűzött
dianetika; személyiségzavarok; személyisépszichológia


150 I 45
  Imago : Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften / hrsg. von Sigmund Freud ; red. von Otto Rank und Hanns Sachs. - 1. Jg., Heft 1. (1912, März). - Leipzig ; Wien : Heller, 1912. - 99 p. ; 21 cm
Fénymásolat (102 fol.)
pszichoanalízis


150 J 80
Jouvet, Michel
  Alvás és álom / Michel Jouvet ; ford. Gécseg Zsuzsa. - [Budapest] : Typotex, 2001. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: Le sommeil et le reve. - Bibliogr.: p. 209-216.
ISBN 963-9326-16-X fűzött
álom; alvás


150 J 95
Jung, Carl Gustav
  Aión : Adalékok a mély-én jelképiségéhez / C. G. Jung. - Budapest : Akad. K., 1993. - 315 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 284-301.
ISBN 963-05-6607-9 kötött
pszichoanalízis; szimbólum; kereszténység; hal-szimbólum; alkímia


150 J 95
Jung, Carl Gustav
  Bevezetés a tudattalan pszichológiájába / C. G. Jung. - 3. kiad. - Budapest : Európa, 1993. - 219 p. ; 18 cm
Eredeti cím: Über die Psychologie des Unbewussten
ISBN 963 07 5565 3 kötött
pszichoanalízis


150 J 96
Jung, Carl Gustav
  Emlékek, álmok, gondolatok / C. G. Jung ; feljegyezte Aniela Jaffé ; [ford. Kovács Vera]. - Budapest : Európa, 2006. - 479 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Erinnerungen, Träume, Gedanken
ISBN 963-07-8129-8 kötött
pszichiátria; memoár


150 J 95
Jung, Carl Gustav
  C. G. Jung alapfogalmainak lexikona. - [Budapest] : Kossuth, 1997-1998. - 2 db ; 19 cm
A ford. a "Lexikon Jungscher Grundbegriffe" c. kiad. alapján kész. - Szerk. Hark, Helmut
ISBN 963-09-2993-7 kötött
pszichológia; analitikus pszichológia; lexikon
1. köt / [ford. Bodrog Miklós]. - 1997. - 157 p.
ISBN 963-09-3963-0 
2. köt / [ford. S. Nyirő József] ; [a bibliográfiát összeáll. Sárosi Attila]. - 1998. - 159 p.
ISBN 963-09-3992-4


150 J 95
Jung, Carl Gustav
  Dictionary of analytical psychology / C. G. Jung. - London ; New York : Ark , 1987. - 183 p. ; 20 cm
Címford.: Pszichoanalitikai szótár
ISBN 0 7448 0077 3 fűzött
pszichoanalízis


150 J 95
Jung, Carl Gustav
  Mélységeink ösvényein : Analitikus pszichológiai tanulmányok / Carl Gustav Jung ; [vál., ford. és az utószót írta Bodrog Miklós]. - Budapest : Gondolat, 1993. - 263 p. : ill. ; 20 cm
A ford. a "Gesammelte Werke con C. G. Jung" (Olten : Walter-Verl., 1987-1989) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-282-698-1 fűzött
pszichoanalízis


150 J 95
Jung, Carl Gustav
  Szellem és élet / C. G. Jung ; [ford. S. Nyírő József, Linczényi Adorján] . - [Budapest] : Kossuth, 1999. - 122 p. ; 19 cm
Tart.: Szellem és élet ; Föld és lélek ; Az archaikus ember ; Lélek és halál
ISBN 963-09-4085-X kötött
pszichoanalízis


150 J 94
Jung, Carl Gustav
  Titokzatos jelek az égen : Ufókról és Földön kívüli jelenségekről / Carl Gustav Jung. - [Budapest] : Kossuth K., 1993. - 159 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Eredeti cím: Ein moderner Mythus. - Bibliogr.: p. 157-[160].
ISBN 963-09-3680-1 kötött
UFO-jelenségek; parapszichológia; pszichológia


150 J 95
Jung, Carl Gustav
  Válasz Jób könyvére / Carl Gustav Jung. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 1995. - 137 p. ; 20 cm. - (Hermész könyvek, ISSN 0238-9711)
Eredeti cím: Antwort auf Hiob. - Bibliogr.: p. 129. és a jegyzetekben
ISBN 963-05-6854-3 fűzött
vallás; pszichológia; Biblia


150 K 12
Kállai János
  A térélmény kultúrtörténete és pszichopatológiája / Kállai János, Karádi Kázmér, Tényi Tamás ; [ill. Kállai Ilona]. - Budapest : Tertia, 1998. - 206 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-206.
ISBN 963-85866-0-5 fűzött
művelődéstörténet; pszichológia


650 K 48
Kirckhoff, Mogens
  Mind Mapping : Einführung in eine kreative Arbeitsmethode / Mogens Kirckhoff ; [Aus dem Dän. übers. von Rainer Berg]. - 8. Aufl. - Offenbach : GABAL, 1995. - XIII, 112 p. : ill. ; 27 cm
Címford.: Feladattérképek : Bevezetés egy alkotó munkamódszerbe. - Eredeti cím: Sadan bruger du mind-maps
ISBN 3-923984-80-4 kötött
szervezés; rendszerelmélet; munkatervezés; életszervezés


150 K 57
Kiss Tihamér
  A kisgyermek érzelmei / Kiss Tihamér. - Budapest : Tankvk., 1985. - 269 p. ; 20 cm. - (Pszichológia nevelőknek, ISSN 0324-3273)
Bibliogr.: p. 257-265.
ISBN 963 17 8104 6 fűzött
gyermekpszichológia; érzelmek


150 K 60
Knoll, Ludwig
  Handbuch der Psychologie : Begriffe und Erklärungen von A bis Z / Ludwig Knoll. - Herrsching : Pawlak, 1985. - 488 p. ; 22 cm
ISBN 3 88199 204 9 kötött
pszichológia; lexikon


150 K 63
Koestler, Arthur
  A teremtés / Arthur Koestler ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 1998. - 1017 p. : ill. ; 19 cm
Eredeti cím: The act of creation. - Bibliogr.: p. 991-1010.
ISBN 963-07-6321-4 kötött
antropológia; filozófia; kreativitás


150 K 68
Kon, Igor Semenovic
  Énünk nyomában : A személyiség és én-tudata / I. Sz. Kon. - [Budapest] : Kossuth , 1989. - 351 p. ; 20 cm
Eredeti cím: V poiskah seba. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 09 3225 3 fűzött
személyiségpszichológia


615.8 K 93
  Közösségi mentálhigiéne / szerk. Gerevich József. - Budapest : Gondolat, 1989. - 213 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 282 260 9 fűzött
mentálhigiéné


150 K 97
  Kultúra és pszichológia / vál. és szerk. Nguyen Luu Lan Anh, Fülöp Márta ; [ford. Berkics Mihály et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 481 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 409-481.
ISBN 963-389-480-8 kötött
kultúra; pszichológia


615.8 K 97
  Kultúrák közötti kommunikáció kreatív megközelítései : 2., Válogatás a személyközpontú megközelítés iradalmából / [Carl Rogers et al.] ; [szerk. Klein Sándor]. - [Budapest] : [M. Pszich. Társ.], 1986. - 200 p. ; 21 cm
A Magyar Pszichológiai Társaság és a Center for Cross-Cultural Communication által rendezett Kliensközpontú pszichoterápia napjainkban és a Kultúrák közötti kommunikáció kreatív megközelítései című munkaértekezlet (Szeged, 1986. július 14-20.) segédanyaga
Fűzött
pszichoterápia


150 L 28
Laplanche, Jean
  A pszichoanalízis szótára / írta J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Daniel Lagache irányításával. - Budapest : Akad. K., 1994. - XX, 562 p. ; 25 cm
Eredeti cím: Vocabulaire de la psychanalyse. - Bibliogr.: p. 538-549.
ISBN 963-05-6727-1 kötött
pszichoanalízis; szakszótár


613.88
  Lexikon a szerelemről / szerk Popper Péter. - Budapest : Kossuth : MNOT, 1987. - 236 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963 09 3062 5 (Kossuth). ISBN 963 7102 08 (MNOT) fűzött
szerelem; szexualitás; lexikon


615.8 L 62
Levi, Vladimir L'vovic
  Az önismeret művészete / Vlagyimir Levi. - 2. kiad. - Budapest : Gondolat ; Moszkva : Mir, 1985. - 313 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Iskusstvo byt' soboj
ISBN 963 281 461 4 kötött
pszichológia; viselkedés; személyiség; önszuggesztió


150 L 63
  Lexikon der Psychologie / Hrsg. von Wilhelm Arnold, Hans Jürgen Eysenck, Richard Meili. - 6. Aufl. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 1988. - 3 db ; 21 cm. - (Herderbücherei)
Közös tokban
ISBN 3 451 08500 3 fűzött
pszichológia; lexikon
1. Bd., A-Gyrus. - XXI p., 836 col.
2. Bd., H-Psychodiagnostik. - col. 837-1724.
3. Bd., Psychodrama-ZZ. - col. 1725-2612.


150 L 65
Liedloff, Jean
  Az elveszett boldogság nyomában : A kontinuum-elv / Jean Liedloff ; [ford. Barta Judit]. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2007. - 196 p. ; 21 cm
Eredeti cím: The continuum concept
ISBN 978-963-86744-8-7 fűzött
gyermekkor; pszichológia; fejlődéslélektan


150 L 76
Loehle, Craig
  Thinking strategically : Power tools for personal and professional advancement / Craig Loehle. - Repr. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - xi, 195 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Stratégiai gondolkodás : Eszközök s személyes és szakmai fejlődés szolgálatában. - Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 0-521-56841-2 fűzött
gondolkodás; problémamegoldás


150 M 54
Mérei Ferenc
  Gyermeklélektan / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes. - 7. kiad. - Budapest : Gondolat , 1993. - 309 p., [44] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-297.
Fűzött
gyermekpszichológia; kézikönyv


150 M 55
Mérő László
  Észjárások : A racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - Budapest : Tericum, 1997 . - 346 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 330-339.
ISBN 963-8453-30-3 fűzött
gondolkodás; mesterséges intelligencia


150 M 55
Mérő László
  Mindenki másképp egyforma : A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - Budapest : Tericum, 1996. - 357 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 345-352.
ISBN 963-8453-19-2 fűzött
gondolkodás; játékelmélet; racionalitás


150 M 68
Millar, Susanna
  Játékpszichológia / Susanna Millar ; [ford. Koós Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, 1997. - 315 p. ; 20 cm. - (Maecenas kiskönyvtár, ISSN 1417-1473)
Eredeti cím: The psychology of play. - Bibliogr.: p. 293-[316].
ISBN 963-8469-66-8 fűzött
gyermekpszichológia; játék


150 M 69
Minois, Georges
  Az életfájdalom története : A melankóliától a depresszióig / Georges Minois ; [ford. Albert Sándor]. - [Budapest] : Corvina, 2005. - 336 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Histoire du mal de vivre. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5459-8 fűzött
művelődéstörténet; depresszió


150 N 22
Nagy József
  A tudástechnológia elméleti alapjai / Nagy József. - [Veszprém] : OOK, 1985 [!1986]. - 252 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 243-247.
ISBN 963 411 111 8 [!ISBN 963 441 111 8] kötött
oktatás; tudás


100 N 70
  Neue Anthropologie / Hrsg. von Hans-Georg Gadamer, Paul Vogler. - Stuttgart : Thieme ; München : Deutscher Taschenbuch V., 1972-1975. - 7 db ; 19 cm
5. Bd., Psychologische Anthropologie / Beiträge von J. Brendenkamp et al. - 1973. - VIII, 437 p. - (Flexibles Taschenbuch)
ISBN 3 13 476501 2
antropológia; pszichológia


150 N 83
Noszlopi László
  A titkos erők és tanítások lélektana : Varázslat, álomfejtés, médiumizmus / Noszlopi László. - Hasonmás kiad. - [Szentendre] : Kairosz, 1997. - 135 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Pantheon, 1943. - Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-85724-6-9 kötött
okkultizmus; pszichológia


150 O 10
Oatley, Keith
  Érzelmeink / Keith Oatley, Jennifer M. Jenkins ; [ford. Lukács Ágnes]. - Budapest : Osiris, 2001. - 497 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Understanding emotions. - Bibliogr.: p. 437-480.
ISBN 963-389-038-1 kötött
érzelem


150 O 16
O'Kane, Francoise
  Sacred chaos : Reflections on God's shadow and the dark Self / Francoise O'Kane. - Toronto : Inner City Books, 1994. - 139 p. ; 22 cm. - (Studies in Jungian psychology by Jungian analysis ; 64)
Címford.: Szent káosz : Elmélkedések Isten árnyékáról és az én sötét oldaláról
ISBN 0-919123-65-1 fűzött
káosz; pszichológia; pszichoanalízis; isten; gonosz; árnyék; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; Jung, Carl Gustav


150 Ö 35
  Önismeret, emberismeret : Komplex pszichológiai ismeretterjesztés és tanácsadás / [Fodor Katalin és Kézdi Balázs tanulmányai alapján szerk. Laky Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Múzsák, 1984 [!1985]. - 69 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 564 072 2 fűzött
önismeret; ismeretterjesztés; pszichológia


615.8 Ö 31
  Önismereti csoportok / szerk. Rudas János. - Budapest : TK, 1984. - 346 p. ; 21 cm. - (Tanfolyamok / Tömegkommunkációs Kutatóközpont, ISSN 0139-0368)
Tanulmányok. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 03 2086 fűzött
önismeret


150 P 69
Piaget, Jean
  Az értelem pszichológiája / Jean Piaget ; [ford. Ádám Anikó, Farkas Ildikó és Martonyi Éva. - Budapest : Gondolat, 1993. - 259 p. ; 19 cm
Eredeti cím: La psycholgie de l'intelligence
ISBN 963-282-654-X fűzött
pszichológia; értelem


150 P 69
Piaget, Jean
  Gyermeklélektan / Jean Piaget, Bärbel Inheider ; [ford. Benda Kálmán] ; [... az utószót írta Vajda Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 1999. - 155 p. ; 19 cm. - (Osiris zsebkönyvtár, ISSN 1585-1222)
Eredeti cím: La psychologie de l'enfant. - Bibliogr.: p. 145-149.
ISBN 963-379-625-3 kötött
gyermeklélektan


150 P 69
Piaget, Jean
  A kísérleti pszichológia módszerei / Jean Piaget, Paul Fraisse, Maurice Reuchlin. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 1985. - 262 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Traité de psychologie expérimentale : Historie et méthode. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 05 4028 2 kötött
kísérleti pszichológia


150 P 69
Piaget, Jean
  Szimbólumképzés a gyermekkorban : Utánzás, játék és álom; a kép és ábrázolása / Jean Piaget ; [ford. és a bevezető tanulmányt írta Mérei Ferenc]. - 2. kiad. - [Budapest] : Paulus Hungarus : Kairosz, [1999]. - 512 p. ; 20 cm
Eredeti cím: La formation du symbole chez l'enfant. - Bibliogr.: p. 505-[514].
ISBN 963-9137-774 kötött
pszichológia; gyermeklélektan; szimbólum; játék; utánzás


150 P 73
Pléh Csaba
  A lélektan története / Pléh Csaba. - Budapest : Osiris, 2000. - 618 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 574-607.
ISBN 963-379-428-5 kötött
pszichológia; történet; kézikönyv


615.8 P 85
Popper Péter
  A belső utak könyve / Popper Péter. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 1985. - 150 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
Bibliogr.: p. 142-146.
ISBN 963 14 0364 5 fűzött
pszichológia; személyiség; viselkedés; önszuggesztió


150 P 94
  Psychologie der Kultur / Hrsg. von Gion Condrau. - Weinheim ; Basel : Beltz , 1982. - 2 db ; 25 cm. - (Kindlers "Psychologie" des 20. Jahrhunderts)
ISBN 3 407 83051 3 v.
pszichológia; kultúra; transzcendencia; vallás; művészet; kreativitás
1. Bd., Transzendenz und Religion. - XII, 401 p.
ISBN 3 407 83043 2
2. Bd., Imagination, Kunst und Kreativität. - XII, 734 p.
ISBN 3 407 83044 0


I-541
Bodenheimer, Aron R.
  Zsidó hatás a pszichoanalízisben [Fordítás] = Das jüdische Element der Psychoanalyse / von Aron R. Bodenheimer. - Népművelési Intézet ; Czárán Judit ; 1983 (In: Psychologie der Kultur, Bd. 1. / hrsg. von Gion Condrau. - Weinheim [etc.] : Beltz, 1982. p. 196-205.). - fol. 16-33. ; 29 cm
zsidók; pszichoanalízis


I-540
Fried, Yehuda
  A zsidó vallás és a pszichoanalízis [Fordítás] = Jüdische Religion und Psychoanalyse / von Yehuda Fried. - Népművelési Intézet ; Czárán Judit ; 1983 (In: Psychologie der Kultur, Bd. 1. / Hrsg. von Gion Condrau. - Weinheim [etc.] : Bieltz, 1982. p. 187-195.). - 15 fol. ; 29 cm
zsidó vallás; pszichoanalízis


I-543
Nickel, Erwin
  A paranormális jelenségek világrendünkben [Fordítás] = Das Paranormale im Rahmen unserer Weltordnung / von Erwin Nickel. - Népművelési Intézet ; Czárán Judit ; 1983 (In: Psychologie der Kultur, Bd. 2. / hrsg. von Gion Condrau.. - Weinheim [etc.] : Beltz, 1982. p. 217-255.). - fol. 50-66. ; 29 cm
parapszichológia


150 P 94
  Pszichológiai lexikon / [szerk. Balázs István] ; [a lexikonrészek feldolgozása Christian Leszczynski, Wilfred Schuhmann [!Wilfried Schumann] ; [a "kisesszék" szerzői Ulrich Birner et al.] ; [a magyar pszichológusok szócikkeit írta Moussong-Kovács Erzsébet] ; [ford. Balázs István et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 511 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Lexikon der Psycholige. - Bibliogr. az esszék végén
ISBN 963-547-563-2 kötött
pszichológia; lexikon


I-544
Silbermann, Alphons
  Művészet és tömegkommunikáció [Fordítás] = Kunst und Massenkommunikation / von Alphons Silbermann. - Népművelési Intézet ; Czárán Judit ; 1983 (In: Psychologie der Kultur, Bd. 2. / hrsg. von Gion Condrau. - Weinheim [etc.] : Beltz, 1982). - fol. 67-78. ; 29 cm
művészet; tömegkommunikáció


I-542
Wendt, Ingeborg Y.
  Mélylélektan és zen-buddhizmus [Fordítás] : Kritikai megjegyzések az összehasonlítás szisztematikájával és értelmével kapcsolatban = Tiefenpsychologie und Zen-Buddhismus : Kritische Überlegungen zu Systematik und Sinn des Vergleichs / von Ingeborg Y. Wendt. - Népművelési Intézet ; Czárán Judit ; 1983 (In: Psychologie der Kultur, Bd. 1. / Hrsg. von Gion Condrau. - Weinheim [etc.] : Beltz, 1982. p. 332-339.). - fol. 34-49. ; 29 cm
pszichoanalízis; zen-buddhizmus


615.8 P 94
  Pszichodráma / [a köt. összeállításában közrem. Komlósi Piroska]. - Budapest : Akad. K., 1986. - 211 p. ; 19 cm. - (Pszichológiai műhely, ISSN 0230-5291 ; 5. )
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963 05 4212 9 fűzött
pszichodráma; pszichoterápia


150 P 94
  Pszichológia / Rita L. Atkinson [et al.] ; Susan Noeksema közreműködésével ; [ford. Bodor Péter et al.] ; [szakmai szerk. Csibra Gergely]. - Budapest : Osiris , 1995. - 677 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Introduction to psychology. - Bibliogr.: p. 619-662.
ISBN 963-379-117-0 kötött
pszichológia; kézikönyv


150 P 94
  A pszichológia alapjai / szerk. Bernáth László, Révész György. - Budapest : Tertia, 1994. - 292 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85129-X fűzött
pszichológia; kézikönyv


150 P 94
  Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája / [szerk. Bartha Lajos]. - 6. kiad. - Budapest : Tankönyvk., 1984. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963 17 6825 2 fűzött
pszichológia; lexikon


150 R 35
Rákosné Ács Klára
  Vallanak a betűk : Személyiségek és életutak pszichografológiai megközelítése / Rákosné Ács Klára ; [...egybegyűjt., gondozta és az utószót írta Szilágyi Ferenc] ; [az előszókat írta Benda Kálmán, Klein Sándor, Rákosné Ács Klára]. - Budapest : Magvető, 1985. - 483 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 34-39.
ISBN 963 14 0369 6 kötött
grafológia


615.8 R 54
  A relaxáció gyakorlata és a komplex pszichoterápiás ellátás : A Relaxációs és Komplex Pszichoterápiás Munkacsoportok 1984. ápr. 19. és 20-i tudományos ülésének előadásai / szerk. Bagdy Emőke, Pressing Lajos, Szőnyi Magda. - Budapest : M. Pszich. Társ., 1984. - 250 p. ; 21 cm
Fűzött
pszichoterápia; autogén tréning


150 R 55
Remsberg, Bonnie
  Gyermekeink és a stressz / Bonnie Remsberg, Antoinette Saunders. - Budapest : Pont, 2000. - 183 p. ; 20 cm. - (Gyermekvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1217-9752)
Eredeti cím: The stress-proof child. - Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 963-8336-92-7 fűzött
pszichológia; gyermekek; stressz


150 R 72
Riemann, Fritz
  A félelem alaptípusai : Mélylélektani tanulmány / Fritz Riemann ; [ford. és összefogl. Somorjai Ádám]. - Változatlan utánny. - Budapest : MM Vezetőképző és Továbbképző Int. [et al.], 1987. - 115 p. ; 29 cm. - (Pszichoterápiás és mentálhygiénés szemléletformáló füzetek, ISSN 0238-0498 ; 2.)
Eredeti cím: Grundformen der Angst. - Oktatási célra készült rövidített összefoglalás
ISBN 963 01 8872 4 fűzött
személyiség


615.8 R 77
Rogers, Carl R.
  Encounter csoportok / Carl R. Rogers. - [Budapest] : M. Pszich. Társ., 1986. - 226 p. ; 20cm
A Magyar Pszichológiai Társaság és a Center for Cross-Cultural Communication által rendezett Kliensközpontú pszichoterápia napjainkban és Kultúrák közötti kommunikáció kreatív megközelítései című munkaértekezlet segédanyaga. - Nyersfordítás
Fűzött
önismeret


150 R 85
  Rorschach-szótár : A Rorschach teszt gyakorlati kézikönyve / M. Vázsonyi Ibolya hagyatéka alapján összeáll. Popper Péter. - [Budapest] : M. Pszich. Társ., [1985]. - 107 p. ; 21 cm
Fűzött
pszichológia


150 S 13
Sampson, Edward E.
  Celebrating the other : A dialogic account of human nature / Edward E. Sampson. - New York, NY [etc.] : Harvester Wheatsheaf, 1993. - x, 207 p. ; 23 cm. - (Theoretical imagination in psychology)
Címford.: A másik ünneplése : Párbeszéd az emberi természetről. - Bibliogr.: p. 189-201.
ISBN 0-7450-1270-1 fűzött
kisebbségek; kultúra; pszichológia; szociálpszichológia


150 S 13
Samuels, Andrew
  The political psyche / Andrew Samuels. - London : Routledge ; New York, NY, 1993. - xv, 380 p. ; 24 cm
Címford.: A politikus lélek. - Bibliogr.: p.361-369.
ISBN 0-4115-08102-5 fűzött
pszichológia; politika; pszichoanalízis


150 S 53
  SH atlasz. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1992- . - 22 cm
ISBN 963-7775-70-6
9. köt., Pszichológia / Hellmuth Benesch. - 1994. - 496 p. : ill., főként színes
ISBN 963-7775-62-5
pszichológia; kézikönyv


I-334
Shlien, John M.
  Az indulatáttétel ellenelmélete [Fordítás] = A countertheory of transference / John M. Shlien. - S. n. ; Angster Mária ; 198? (In: Client-centered therapy). - p. 167-200. ; 29 cm
Fmás. (18 fol.)
pszichoanalízis


150 S 57
Sillamy, Norbert
  Pszichológiai lexikon / Norbert Sillamy ; [ford. Moussung-Kovács Erzsébet, Csaba Emese, Dobó Judit]. - [Budapest] : Corvina, 1997. - 288 p. : ill. ; 25 cm. - (Faktum, ISSN 1219-4972)
Eredeti cím: Dictionnaire de la psychologie
ISBN 963-13-4088-0 kötött
pszichológia; lexikon


392.6 S 62
Simonyi Gyula
  Szerelemről : Fiataloknak, házasoknak, szülőknek / Simonyi Gyula. - Budapest : Nagycsaládosok Egyes., 1990. - 91 p. ; 24 cm. - (Válogatás a Bokor Közösség írásaiból ; 2.)
ISBN 963 04 1054 0 fűzött
szerelem; szexualitás; keresztény erkölcs


150 S 86
Statt, David A.
  Pszichológiai kisenciklopédia / David A. Statt. - Budapest : Kossuth, 1994. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: The Concise dictionary of psychology
ISBN 963-09-3733-6 kötött
pszichológia; lexikon


150 S 92
Stoppard, Miriam
  Mit tud a gyerek? : Játékos képesség / Miriam Stoppard. - Budapest : Park, 1993. - 188 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Eredeti cím: Test your child
ISBN 963-7737-52-9 kötött
nevelés; képességfejlesztés; család; gyermekpszichológia; kézikönyv


615.8 Sz 56
  Személyiségfejlesztés : Irányzatok, csoportmódszerek / [szerk. Fodor Katalin] ; [kiad. A Közművelődés Háza Komárom Megyei Művelődési Központ]. - Tatabánya : Komárom m. Műv. Kp.. - 20 cm
ISBN 963 01 9529 1
2., Csoportélmények, külföldi iskolák. - 1989. - 133 p.
személyiségpszichológia; pszichoterápia; önsegítő csoport; Rogers, Carl


392.6 Sz 73
  A szerelemről komolyan : Tanulmányok / [szerk. Kamarás István, Varga Csaba] . - Budapest : Gondolat, 1985. - 261 p. ; 22 cm
ISBN 963 281 487 8 fűzött
szerelem


150 Sz 90
Szondi Lipót
  Ember és sors : Három tanulmány / Szondi Lipót ; [összeáll. és az utószót írta Gyöngyösiné Kiss Enikő]. - Budapest : Kossuth, 1996. - 141 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-09-3881-2 kötött
pszichológia; sorsanalízis


150 Sz 90
Szondi Lipót
  A Szondi-teszt : A kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve / [Szondi Lipót] ; [ford. Böhm Gábor..., Sándorfi Edina..., Molnár Mariann...]. - 2. kiad. - Budapest : Új Mandátum, 2007. - 518 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik
ISBN 978-963-9609-81-5 fűzött
pszichoanalízis; teszt


535.6 T 96
Túróczi Mária
  A színek világa és a személyiség / Túróczi Mária. - 3. bőv. kiad. - Győr : Túróczi M., 1986. - 309 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 305-307.
ISBN 963 500 417 6 fűzött
színek; személyiség; pszichológia; érzékelés


150 U 46
  Újraszülető világ : A kisgyermek rajzos üzenete / szerk. Molnár V. József . - [Érd] : Örökség Könyvműhely, 2001. - 120 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7135-5 fűzött
gyermekrajz; pszichológia; fejlődéslélektan; vizuális nevelés


150 V 22
Vajda Zsuzsanna
  A gyermek pszichológiai fejlődése / Vajda Zsuzsanna. - [Budapest] : Helikon, 1999. - 248 p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : Pszichológia, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 225-237.
ISBN 963-208-538-8 kötött
fejlődéslélektan; gyermekpszichológia


150 V 93
  Vizuális képességek fejlődése / szerk. Kárpáti Anna. - [Budapest] : Nemzeti Tankvk., 1995. - 695 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az egyes tanulmányok végén
ISBN 963-18-6824-9 kötött
gyermekpszichológia; személyiségvizsgálat; rajzok; vizuális nevelés; gyermekrajzok; kézikönyv


150 W 95
Woodworth, Robert S.
  Kísérleti pszichológia / Robert S. Woodworth, Harold Schlosberg. - 2. kiad . - Budapest : Akad K., 1986. - 2 db (1153 p.) ; 25 cm
Eredeti cím: Experimental psychology
ISBN 963 05 4029 0 kötött
kísérleti pszichológia
1. köt. - 522 p. : ill.
ISBN 963 05 4030 4
2. köt. - p. 523-1153. : ill.
Bibliogr.: p. 1031-1115.
ISBN 963 05 4031 2


vissza