100 Filozófia100 A 69
  Antropológia az ember halála után / szerk. Dietmar Kamper, Christoph Wulf ; [ford. és a zárótanulmányt írta Balogh István]. - Budapest : Jószöveg Műhely Kiadó, 1998. - 158 p. ; 18 cm. - (Jószöveg tankönyvek, ISSN 1417-9121)
Eredeti cím: Antropologie nach dem Tode des Menschen. - Bibliogr. a jegyetekben
ISBN 963-9134-02-3 fűzött
antropológia; elmélet; történeti antropológia; filozófia


100 A 73
Aprisko, P. P.
  Az orosz filozófia története / P. P. Aprisko ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Osiris, 2007. - 889 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-389-874-9 kötött
filozófiatörténet; Oroszország


100 A 94
  Atlasz. - [Budapest] : Athenaeum, [1999]- . - 22 cm
ISBN 963-85979-1-7
1., Filozófia / Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann ; [ford. Jenei Kinga, Jenei Zsolt. - 3. kiad. - 1999. - 248 p. : ill., színes
Eredeti cím: dtv-Atlas zur Philosophie
ISBN 963-85962-3-6
filozófia; történet; lexikon


100 A 95
Augustinus, Aurelius
  A boldog életről ; A szabad akaratról / Szent Ágoston ; [... az utószót és a jegyzeteket írta Kendeffy Gábor] ; [ford. Tar Ibolya]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Európa, 1997. - 251 p. ; 19 cm
Eredeti cím: De beata vita ; De libero arbitrio
ISBN 963-07-6253-6 kötött
etika; filozófa; Ágoston, Szent


133 B 15
Baktay Ervin
  A csillagfejtés könyve : Az asztrológia elmélete és gyakorlata / Baktay Ervin. - Repr. kiad. - [Szentendre] : [Kairosz] ; [Budapest] : Könyvfakasztó K., 2000. - 350 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1942
ISBN 963-9302-13-9 kötött
asztrológia


100 B 29
Barabási Albert-László
  Villanások : A jövő kiszámítható / Barabási Albert-László ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Nyitott Könyvműhely, 2010. - 335 p. : ill., színes ; 24 cm
Eredeti cím: Bursts. - Ill. Részegh Botond. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 298-319.
ISBN 978-963-310-014-1 kötött
szükségszerűség; viselkedési minta; művelődéstörténet


100 B 42
Baudrillard, Jean
  A rossz transzparenciája : Esszé a szélsőséges jelenségekről / Jean Baudrillard. - Budapest : Balassi : BAE Tartóshullám : Intermedia, 1997. - 147 p. ; 20 cm. - (Tartóshullám, ISSN 0866-6717)
Eredeti cím: La transparence du mal
ISBN 963-506-119-6 fűzött
posztmodern; szélsőséges jelenségek


100 B 55
Berlin, Isaiah
  Az emberiség göcsörtös fája : Fejezetek az eszmék történetéből / Isaiah Berlin ; [szerk. Henry Hardy] ; [ford. Pap Mária]. - Budapest : Európa, 1996. - 381 p. ; 19 cm
Eredeti cím: The crooked timber of humanity
ISBN 963-07-5868-7 kötött
eszmetörténet; filozófia; Európa


I-1023
Bertalanffy, Ludwig von
  ...ám az emberről semmit sem tudunk : Robots, men and minds / Ludwig von Bertalanffy ; [ford. és az utószót írta Füzeséri András]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1991. - 165 p. ; 21 cm. - (Magyar társadalomtudósok a nagyvilágban, ISSN 0238-3993)
Eredeti cím: ...aber vom Menschen wissen wir nichts. - Bibliogr.: p. 153-160. - Fmás. (42 fol.)
ISBN 963-222-309-8 fűzött
pszichológia; kultúra; filozófia


133.4 B 63
Biedermann, Hans
  A mágikus művészetek zseblexikona : Az ókortól a 19. századig / Hans Biedermann. - Budapest : Szépirod. Kvk., 1989. - 356 p. : ill. ; 19 cm. - (Kentaur-könyvek, ISSN 0237-3688)
Eredeti cím: Handlexikon der magischen Künste
ISBN 963 15 3866 4 fűzött
mágia; művelődéstörténet; lexikon


133 B 67
Bischoff, Erich
  Számmágia : Számmisztika / Erich Bischoff ; [ford. Nádassy László]. - [Miskolc] : Hermit, [2002]. - 241 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Mystik und Magie der Zahlen
ISBN 963-9231-01-0 fűzött
számmisztika; könyv


133.52 B 76
Boll, Franz
  Csillaghit és csillagfejtés / Franz Boll, Carl Bezold ; a kísérőtanulmányt Kákosy László írta. - [Budapest] : Helikon, 1987. - 105 p., [24] t. : ill. ; 25 cm. - (Curiositas, ISSN 0237-8388 ; 1.)
Eredeti cím: Sternglaube und Sterneutung
ISBN 963 207 893 4 kötött
asztrológia


124 B 90
Bronowsky, J.
  Science and human values / by J. Bronowski. - Revised ed. with A new dialogue [on two systems] / the Abacus and the Rose. - New York [etc.] : Harper and Row, 1972. - [xvi], 119 p. : ill. ; 18 cm. - (Perennial library ; 269.)
Címford.: Tudományos és emberi értékek
ISBN 0 06 080269 3 fűzött
tudomány; érték; kreativitás


100 B 90
Brugger, Walter
  Filozófiai lexikon / Walter Brugger ; [mtárs Giovanni Blandino et al.] ; [ford. Balázs István et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 611 p. ; 25 cm
Eredeti cím: Philosophisches Wörterbuch. - Bibliogr.: p. 489-586.
ISBN 963-361-312-4 kötött
filozófia; történet; lexikon


100 B 96
Buji Ferenc
  Az emberré vált ember / Buji Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2009. - 357 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 359-367.
ISBN 978-963-662-261-9 fűzött
filozófia; vallásfilozófia; kereszténység; lélekvándorlás; buddhizmus; hinduizmus; kultúratörténet


133 B 96
Burckhardt, Titus
  Alkímia : Világkép és szellemiség / Titus Burckhardt ; [ford. Czabán Katalin]. - Budapest : Arcticus, 2000. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri operis magni, ISSN 1586-8982 ; 1.)
Eredeti cím: Eredeti cím: Alchemie. - Bibliogr.: p. 174. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-5104-4 fűzött
alkímia


140 B 96
Burckhardt, Titus
  Bevezetés a szúfi doktrinába / Titus Burckhardt ; [ford. Medve István]. - Érpatak : Spohia Perennis, 2005. - 187 p. ; 21 cm. - (Libri traditionis Perennis, ISSN 1787-1182)
Eredeti cím: Introduction aux doctrines ésoteriques de l'Islam. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-893-4 fűzött
szúfizmus; ezoterika; spiritualitás; iszlám


133.7 C 12
Castaneda, Carlos
  The eagle's gift / Carlos Castaneda. - Repr. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1985. - 281 p. ; 18 cm
Címford.: A sas adománya
ISBN 0 14 00 5999 7 fűzött
mágia; indiánok; mitológia; tudás; Közép-Amerika


133.7 C 12
Castaneda, Carlos
  The second ring of power / Carlos Castaneda. - [2.] repr. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1983. - 286 p. ; 18 cm
Címford.: A hatalom második gyűrűje
ISBN 0 14 00 9492 8 fűzött
mágia; indiánok; mitológia; tudás; Közép-Amerika


113.7 C 12
Castaneda, Carlos
  A separate reality : Further conversations with Don Juan / Carlos Castaneda . - [9.] repr. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1983. - 268 p. ; 18 cm
Címford.: Egy másik valóság : Újabb beszélgetések Don Juannal
ISBN 0 14 00 3558 3 fűzött
mágia; indiánok; mitológia; tudás; Közép-Amerika


113.7 C 12
Castaneda, Carlos
  Tales of power / Carlos Castaneda. - [5.] repr. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1983. - 284 p. ; 18 cm
Címford.: Mesék a földöntúli hatalomról
ISBN 0 14 00 4144 3 fűzött
mágia; indiánok; mitológia; tudás


133.4 C 12
Castaneda, Carlos
  The teachings of Don Juan : A Yaqui way of knowledge / Carlos Castaneda. - [13.] repr. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1982. - 252 p. ; 18 cm
Címford.: Don Juan tanítása : A yaqui-k tudása
ISBN 0 14 00 3061 1 fűzött
mágia; indiánok; mitológia; tudás; Közép-Amerika


113 C 15
Chaisson, Eric
  The life era : Cosmic selection and conscious evolution / Eric Chaisson. - New York : Atlantic Monthly Press, 1987. - 259 p. ; 24 cm
Címford.: Az élet korszaka : Kozmikus szelekció és tudatos fejlődés
ISBN 0 87113 062 9 kötött
kozmológia; metafizika; filozófia; matematika


100 C 26
Constant, Benjamin
  A régiek és a modernek szabadsága / Benjamin Constant ; [vál. és a bev. tanulmány írta Ludassy Mária] ; [ford. Csepeli Réka et al.] ; [... szerk. és a jegyzeteket írta Kontler László]. - Budapest : Atlantisz, 1997. - 272 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
A ford. a "De la liberté chez les modernes" (Paris : Libr. générale fr., 1980) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7978-84-4 kötött
filozófia; politikai filozófia; liberalizmus


100 C 32
Crump, Thomas
  A számok antropológiája / Thomas Crump ; [ford. Dankó Zoltán]. - Budapest : Édesvíz, 1998. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: The antropology of numbers. - Bibliogr.: p. 203-[212].
ISBN 963-528-256-6 fűzött
numerológia


133.52 C 33
Csaba György
  Csillagjóslás : Legenda és valóság / Csaba György. - [Budapest] : Minerva, 1986. - 268 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 265-268.
ISBN 963 223 415 4 fűzött
asztrológia


100 C 51
Csejtei Dezső
  Filozófiai metszetek a halálról : A halál metamorfózisai a 19-20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban / Csejtei Dezső. - Budapest : Pallas Stúdió : Attraktor, 2002. - 523 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 511-523. és a jegyzetekben
ISBN 963-9207-68-3 kötött
filozófia; thanatológia; történet


133.4 D 12
Daleth, Yliaster
  Rejtett erők : A mágia újjászületése / Yliaster Daleth. - Budapest : Édesvíz K., 1994. - 242 p. ; 21 cm. - (Titkos tanok sorozat, ISSN 1215-4806)
ISBN 963-7940-63-4 fűzött
mágia; boszorkányok; vámpírok


100 D 23
Danto, Arthur C.
  Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? / Arthur C. Danto ; [ford. Babarczy Eszter]. - Budapest : Atlantisz, 1997. - 228 p. : ill. ; 21 cm. - (Kísártések, ISSN 0866-0352)
Eredeti cím: The philosophical dienfranchisement of art
ISBN 963-7978-88-7 kötött
filozófia; művészet; elmélet


100 D 53
Derrida, Jacques
  A másik egynyelvűsége avagy az Eredetprotézis / Jacques Derrida ; [ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán]. - Pécs : Jelenkor, 1997. - 145 p. ; 21 cm. - (Dianoia, ISSN 1218-4977)
Eredeti cím: Le monolinfuisme de l'autre. - Bibliogr.: p. 139-146.
ISBN 963-676-109-4 fűzött
nyelvfilozófia


100 D 53
Derrida, Jacques
  Minden dolgok vége / Jacgues Derrida, Immanuel Kant. - Budapest : Századvég : Gond, 1993. - 146 p. ; 19 cm. - (Horror metaphisicae, ISSN 1217-1506)
ISBN 963 8384 00 X fűzött
filozófia


100 D 54
Descartes, René
  A filozófia alapelvei / René Descartes ; [ford., utószó Dékány András]. - Budapest : Osiris, 1998. - 156 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Filozófia, ISSN 1219-8358)
Eredeti cím: Principia philosophiae. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-455-2 fűzött
filozófia


133 D 93
Dubravszky László
  A tradicionális asztrológia tankönyve / Dubravszky László, Eörssy János. - 3. jav. és bőv. kiad. - Budapest ; Piliscsaba : Bioenergetic, 2001 [!2008]. - 381 p., 77 col. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-9343-18-4 fűzött
asztrológia


133 E 67
Erdei Zoltán
  Antispiritualitás és modern "ezotéria" / Erdei Zoltán. - Debrecen : Kvintesszencia, [2005]. - 173 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86027-7-5 fűzött
ezoterika


133 E 87
'Ermes Trismegistos
  Corpus Hermeticum / [ford., jegyzetekkel ellátta és a bevezetést írta Hamvas Endre]. - Szeged : Lectum, 2010. - 254 p. ; 21 cm
Szerző: 'Ermes Trismegistos. - Bibliogr.: p. 235-254.
ISBN 978-963-9640-27-6 kötött
ezoterika; vallás; filozófia; misztika; ókor; Egyiptom


100 E 98
Evola, Julius
  Lázadás a modern világ ellen / Julius Evola ; [ford. és szerk. Szongott Rudolf]. - Budapest ; Nyíregyháza : Kötet K., 1997. - 470 p. ; 24 cm. - (A cinóberösvény könyvei)
ISBN 963-8438-16-9 kötött
filozófia


133 F 20
Farkas Attila Márton
  Az alkímia eredete és misztériuma / Farkas Attila Márton. - Budapest : Balassi, 2001. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Arbor könyvek, ISSN 1586-6084)
Bibliogr.: p. 185-194.
ISBN 963-506-443-8 fűzött
alkímia


100 F 57
  Filozófia / főszerk. Boros Gábor. - Budapest : Akad. K., 2007. - 1434 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
ISBN 978-963-05-8486-9 kötött
filozófiatörténet; kézikönyv


100 F 57
  Filozófiai kalauz / szerk. A. C. Grayling ; [a kötet szerzői Tim Crane et al.] ; [ford. Ambrus Gergely et al.] ; [... a magyar kiadást szerk. Forrai Gábor]. - Budapest : Akad. K., 1997. - 686 p. ; 25 cm
Eredeti cím: Philosophy : A guide through the subject. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7418-7 kötött
filozófia; kézikönyv


100 F 57
  Filozófiai kisenciklopédia : A Nyugat filozófiája és filozófusai / [a m. kiadást szerk. Bánki Dezső]. - [Budapest] : Kossuth, 1993. - 371 p. ; 25 cm
Eredeti cím: The concise encyclopedia of western philosophy and philosophers. - Szerk. Urmson, J. O. és Rée, Jonathan. - Bibliogr.: p. 359-371.
ISBN 963 09 3673 9 kötött
filozófia; lexikon


130 F 58
Finkielkraut, Alain
  A gondolkodás veresége / Alain Finkielkraut ; [ford. Vidor Pálné]. - Budapest : Osiris, 1996. - 173 p. ; 19 cm. - (Horror metaphysicae, ISSN 1217-1506)
Eredeti cím: La défaite de la pensée. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-142-1 fűzött
művelődéstörténet; filozófia; történet; posztmodern


133.4 F 70
Fónagy Iván
  A mágia és a titkos tudományok története / Fónagy Iván. - Hasonmás kiad. - Budapest : Tinódi, 1989. - 479 p. ; 26 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Bibliotheca, 1943
ISBN 963 02 6267 3 kötött
mágia; okkultizmus; művelődéstörténet


100 F 76
Foucault, Michel
  A szavak és a dolgok : A társadalomtudományok archeológiája / Michel Foucault ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Budapest : Osiris, 2000. - 431 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Filozófia, ISSN 1219-8358)
Eredeti cím: Les mots et les choses. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-514-1 fűzött
filozófia; eszmetörténet


100 F 91
Frank, Manfred
  A megértés határai : Egy "rekonstruált" diskurzus Habermas és Lyotard között / Manfred Frank ; [ford. és az utószót írta Balogh István] ; [a ... Lyotard idézeteket ford. és a kötetet szerk. A. Gergely András]. - Budapest : Jószöveg Műhely, 1999. - 113 p. ; 18 cm. - (Jószöveg könyvek, ISSN 1417-9121)
Eredeti cím: Die Grenzen der Verständigung. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9134-25-2 fűzött
filozófia; posztmodern


100 G 16
Gadamer, Hans-Georg
  Igazság és módszer : Egy filozófiai hermeneutika vázlata / Hans-Georg Gadamer ; [ford. és az utószót írta Bonyhai Gábor]. - Budapest : Gondolat, 1984. - 441 p. ; 24 cm
Címford.: Wahrheit und Methode. - Bibliogr.a jegyzetekben
ISBN 963 281 440 1 kötött
ismeretelmélet; hermeneutika


100 G 46
Gilson, Étienne
  A középkori filozófia szelleme / Étienne Gilson ; [ford. Turgonyi Zoltán] . - [Budapest] : Paulus Hungarus : Kairosz, 2000. - 480 p. ; 24 cm
Eredeti cím: L'Esprit de la philosophie médiévale
ISBN 963-9302-36-8 kötött
filozófia; történet; középkor


100 G 48
Godwin, Joscelyn
  Robert Fludd : Hermetic philosopher and surveyor of two words / Joscelyn Godwin. - London : Thames and Hudson, 1979. - 96 p. ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Robert Fludd : A hermetikus filozófus és két világ felfedezője. - Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 0 500 81017 6 fűzött
filozófia; alkímia; transzcendencia


I-1042
Gordon, Stuart
  Blake, William [etc.] [Fordítás] / Stuart Gordon. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Bezdán Györgyi ; 2004 (In: The paranormal : An illustrated encyclopedia / Stuart Gordon. - London : Headline Book, 1992). - 10 fol. ; 29 cm
Címszavak a lexikonból
természetfölötti jelenségek


I-1042/2
Gordon, Stuart
  Görög misztériumok [etc.] [Fordítás] / Stuart Gordon. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Malecz Attila ; 2004 (In: The paranormal : An illustrated encyclopedia / Stuart Gordon. - London : Headline Book, 1992). - 11 fol. ; 29 cm
Címszavak a lexikonból
természetfölötti jelenségek


133.4 G 62
Greenwood, Susan
  A mágia és a boszorkányság enciklopédiája : Illusztrált történeti útmutató a spirituális világhoz / Susan Greenwood ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Jószöveg Műhely, 2001. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Eredeti cím: The encyclopedia of magic and witchraft. - Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 963-9134-51-1 kötött
boszorkányság; mágia; lexikon


111.8 G 66
Grof, Stanislav
  Beyond death : The gates of consciousness / Stanislav and Christina Grof. - London : Thames and Hudson, 1980. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and Imagination)
Címford.: Túl a halálon : A tudat kapui
Fűzött
túlvilág; halál; transzcendencia


930 G 70
Guénon, René
  A mennyiség uralma és az idők jelei / René Guénon ; [ford. Buji Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Kvintesszencia, 2006. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 963-86027-9-1 fűzött
filozófia; okkultizmus; történelem; társadalom


100 H 10
Habermas, Jürgen
  Filozófiai diskurzus a modernségről : Tizenkét előadás / Jürgen Habermas ; [ford. Nyizsnyánszky Ferenc és Zoltai Dénes]. - [Budapest] : Helikon, 1998. - 309 p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : Filozófa, ISSN 1417-8818)
Eredeti cím: Der philosophische Diskurs der Moderne. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-530-2 kötött
filozófia; modernitás


100 H 10
Habermas, Jürgen
  A posztmodern állapot / Jürgen Habermas, Jean-Francois Lyotard, Richard Rorty tanulmányai. - Budapest : Századvég, 1993. - 296 p. ; 18 cm. - (Horror metaphysicae ; 1217-1506)
ISBN 963-8384-19-0 fűzött
posztmodern; filozófia


133.5 H 11
Haeffner, Mark
  The dictionary of alchemy : From Maria Prophetissa to Isaac Newton / Mark Haeffner. - London : The Aquarian Press, 1991. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Az alkímia lexikona. - Bibliogr.: p. 267-272.
ISBN 1-85538-085-4 fűzött
alkímia; szimbólum; történet; életrajz; fogalmak; lexikon


100 H 16
Halasy-Nagy József
  A filozófia nagy rendszerei / írta Nagy József. - Repr. kiad. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 1993. - 77, [3] p. ; 20 cm. - (Reprint ex Hungaria, ISSN 1215-2897)
Eredeti kiadása: Budapest : Magyar Szemle Társ., 1929
Fűzött
filozófia


I-322
Hamvas Béla
  [Az] Antikrisztus ; Mágia-szutra / Hamvas Béla. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 97 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
filozófia


I-308
Hamvas Béla
  A láthatatlan történet / Hamvas Béla. - Budapest : Egyet. ny., [1944?]. - 185 p. ; 21 cm
Tanulmányok. - Fmás. (47 fol.)
filozófia


100 H 26
Hamvas Béla
  Az öt géniusz / Hamvas Béla ; Balla Bálint bevezetőjével, Mattheusz János és Hanák Tibor tanulmányával. - Bern : Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem , 1985. - 201 p., [2] t.fol. : ill. ; 22 cm
Tartalom: Az öt géniusz ; A száz könyv
ISBN 3 85421 014 X fűzött
filozófia


100 H 26
Hamvas Béla
  Scientia sacra / Hamvas Béla. - 2. kiad. - Budapest : Medio K., [s.d.]. - 3 db ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 8-10.)
ISBN 963-7918-00-0 kötött
filozófia
1. rész, 1. köt., Az őskori emberiség szellemi hagyománya. - 331 p.
ISBN 963-9240-03-6
1. rész, 2. köt., Az őskori emberiség szellemi hagyománya. - 371 p.
ISBN 963-9240-04-4
2. rész, A kereszténység. - 330 p.
ISBN 963-9240-05-2


100 H 52
Hegenbart, Rainer
  Wörterbuch der Philosophie / von Rainer Hegenbart. - München : Humboldt-Taschenbuchverlag, 1984. - 270 p. ; 18 cm. - (Humboldt-Taschenbuch, ISSN 485.)
Címford.: Filozófiai szótár
ISBN 3 581 66485 2 fűzött
filozófia; lexikon


100 H 54
Heidegger, Martin
  Lét és idő / Martin Heidegger ; [ford. Vajda Mihály et al.] ; [a görög és latin szövegeket gond. Horváth Judit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2001. - 523 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863) . (Martin Heidegger művei )
Eredeti cím: Seit und Zeit. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-922-8 kötött
ontológia


100 H 72
Hobbes, Thomas
  Logika, rétorika, szofisztika / Thomas Hobbes ; [vál., ford., az előszót és a jegyzeteket írta Bánki Dezső]. - [Budapest] : Kossuth, 1998. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 963-09-3960-6 kötött
filozófia


100 H 95
  The humanist alternative : Some definitions of humanism / ed. by Paul Kurtz . - 3. print. - Buffalo, NY : Prometheus Books ; London : Pemberton Books, cop. 1973. - 190 p. ; 18 cm
Címford.: A humanista alternatíva : A humanizmus néhány definíciója. - Tanulmányok
ISBN 0 87975 018 9 fűzött
alternatívák; humanizmus; erkölcs; vallás; tudomány; gondolkodásmód; eszmetörténet


100 I 10
  The I Ching or Book of changes / the Richard Wilhelm translation rendered into English by Carry F. Baynes ; foreword by C. G. Jung. - 21. print. - Princeton, NJ : Princeton University Press, 1985. - 1xii, 740 p. ; 21 cm. - (Bollingen series ; 19.)
Címford.: I ching : Változások könyve
ISBN 0 691 09750 X kötött
filozófia; Kína


100 I 10
  I Ging : Text und Materialen / [aus dem Chinesichen übers. von Richard Wilhelm] ; [Einleitung von Wolfgang Bauer]. - 8. Aufl. - Köln : Diederichs, 1982. - 347 p. ; 19 cm. - (Diederichs' Gelbe Reiche : China ; 1.)
Címford.: I Ging : Szövegek és anyagok
ISBN 3-424-00501 0 fűzött
filozófia; Kína


290 J 63
  Ji King = A változások könyve : a Richard Wilhelm változat / Pressing Lajos magyar fordításában. - Budapest : Orient Press, 1992. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (Kelet szent könyvei, ISSN 1217-6419)
Eredeti cím: Y Jing. - A ford. az "I Ging - Das Buch der Wandlungen" (München : E. Diederichs Verl., 1989) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963 7985 06 9 kötött
filozófia; vallás; művelődéstörténet; Kína
1-2., Az alapszöveg ; Az anyag. - 293, 128 p.
ISBN 963 7985 07 9
3., A kommentárok. - 350 p.
ISBN 963 7985 09 3


290 J 63
  Ji king = A változások könyve / ford. és a kommentárokat írta Karátson Gábor. - Budapest : Q.E.D., [2003]. - 3 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8456-3-1 kötött
[1.]. - CCCLXXX p.
ISBN 963-85456-4-X
[2.], Kommentárok 1. - 654 p.
ISBN 963-85456-5-8
[3.], Kommentárok 2. - p. 656- 1336.
Bibliogr.: p. 1325-1332.
ISBN 963-85456-6-6
filozófia; vallás; művelődéstörténet; Kína


I-321
Jahlan, A. H.
  Astrosophia hermetica / A. H. Jahlan. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 129 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás. (65 fol.)
asztrológia


100 K 14
Kant, Immanuel
  Az ítélőerő kritikája / Immanuel Kant ; [ford. Papp Zoltán]. - [Szeged] : Ictus, 1997. - 445 p. ; 22 cm
Eredeti cím: Kritik der Urteilskraft
ISBN 963-85802-0-8 fűzött
filozófia


100 K 30
Kelemen János
  Benedetto Croce / Kelemen János. - [Budapest] : Kossuth K., 1981. - 112 p. ; 19 cm. - (A polgári filozófia a XX. században, ISSN 0209-9322)
Bibliogr.: p. 110-[113].
ISBN 963 09 1779 3 fűzött
filozófia; Croce, Benedetto


133.52 K 37
Kenton, Warren
  Astrology : The celestial mirror / Warren Kenton. - New York : Avon, 1974. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and cosmos)
Címford.: Asztrológia : Az égi tükör
ISBN 0 380 18721 495 fűzött
asztrológia


100 K 37
  Kép, fenomén, valóság : [Egyetemek és főiskolák részére] / [szerk. és az előszót írta Bacsó Béla] ; [a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1997. - 396 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9163-04-2 fűzött
filozófia; képalkotás


133.6 K 44
  A kéz vallomásai : Az erővonalak bölcselete / Robert Fludd de Fluctibus, Philippus de May ; [ford. Magyar László András]. - Budapest : Édesvíz, 1997. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: A chiromantia / Fludd, Robert. Orvosi Chiromantia / May, Philippe. - Borító- és gerinccím: Chiromantia = A kéz vallomásai. - A ford. az "Utriusque cosmi, maioris scilicet et minoris ... historia" (Oppenheimii, 1617) és a "Philippi Mayens chiromantia et physiognomia medica mit eninem Anhange von den Zeichen auf den Nägeln der Finger" (Dressden und Leipzig : Hilscher, 1736) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-528-152-8 kötött
tenyérjóslás


100 K 46
  Kínai filozófia : Ókor : Szöveggyűjtemény / vál., ford., a bevezetéseket és jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 1986. - 3 db ; 21 cm. - (Filozófiai írók tára, ISSN 0071-4984 ; 22-24.)
ISBN 963 05 4293 5 kötött
filozófia; Kína
1. köt. - 401 p.
ISBN 963 05 4294 3
2. köt. - 423 p.
ISBN 963 05 4295 1
3. köt. - 389 p.
ISBN 963 05 4296 X


133.4 K 45
King, Francis
  Magic : The western tradition / Francis King. - London : Thames and Hudson, 1975. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Mágia : Nyugati hagyomány
ISBN 0 500 81008 7 fűzött
mágia


100 K 48
Kirk, Geoffrey Stephen
  A preszókratikus filozófusok / G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield ; [ford., ... és a jegyzeteket írta Cziszter Kálmán és Steiger Kornél] ; [a mutatókat kész. Cziszter Kálmán]. - Budapest : Atlantisz, 1998. - 727 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
Eredeti cím: The presocratic philosophers. - Bibliogr.: p. 637-644.
ISBN 963-7978-99-2 kötött
filozófa


133.5 K 59
Klossowski de Rola, Stanislas
  Alchemy : The secret art / Stanislas Klossowski de Rola. - New York : Avon, 1973. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and cosmos)
Címford.: Alkímia : A titkos művészet
ISBN 0 680 16907 495 fűzött
alkímia


100 K 61
Koch, Joachim
  Abschied von der Realität : Das illusionistische Zeitalter / Grammatik der Illusion Joachim Koch ; Sprache der Illusion Windi Winderlich. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1988. - 313 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Búcsú a valóságtól : Az illúziók kora
ISBN 3 498 03461 8 fűzött
filozófia


I-558/2
  Konchok Dorje "Marxismus und Meditation" című könyve [Fordítás] = Das Buch von Konchok Dorje : Marxismus und Meditation. - Népművelési Intézet ; Szabó László ; 1983 (In: Durchblick zur Gegenwart der Zukunft. 7. no. p. 95.). - fol. 12-14. ; 29 cm
filozófia; Dorje, Konchok


100 K 69
Konstantinovic, Radomir
  A vidék filozófiája / Radomir Konstantinovic ; [ford. és szerk. Radics Viktória]. - Budapest : Kijárat, 2001. - 294 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Filozofija palanke
ISBN 963-9163-59-X fűzött
filozófia; vidékiesség


I-487
Krishnamurti, Jiddu
  A bölcsesség tava / J. Krishnamurti. - Budapest : Star Publishing Trust, [1931]. - 48 p. ; 18 cm
Fmás. (26 fol.)
filozófia


I-488
Krishnamurti, Jiddu
  Csillag értesítő / Krishnamurti beszédei, írásai, költeményei. - Budapest : Buschmann ny., 1931. - 40 p., 1 t. ; 18 cm
Fmás. (23 fol.)
filozófia


I-485
Krishnamurti, Jiddu
  Az élet a cél / J. Krishnamurti. - Budapesten : Csillag alosztály, 1928. - 22 p. ; 18 cm
Fmás. (12 fol.)
filozófia


I-486
Krishnamurti, Jiddu
  Most / J. Krishnamurti. - Budapest : Buschmann ny., [1931]. - 16 p. ; 18 cm
Fmás. (9 fol.)
filozófia


I-484
Krishnamurti, Jiddu
  Tapasztalás és az életmód / J. Krishnamurti. - Budapest : Star Publishing Trust, 1931. - 23, 1 p. ; 19 cm
Fmás. (13 fol.)
filozófia


100 K 98
Kunszt György
  Nihil és ámen : Nietzsche-reflexiók / Kunszt György. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2002. - 229 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 3.)
ISBN 963-0062-21-6 fűzött
filozófia; Nietzsche, Friedrich


133.4 L 21
Láng Benedek
  Mágia a középkorban / Láng Benedek. - Budapest : Typotex, 2007. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 2.)
Bibliogr.: p. 155-163.
ISBN 978-963-9664-40-1 fűzött
mágia; középkor; művelődéstörténet


114 L 42
Lefebvre, Henri
  The production of space / Henri Lefebvre ; translated by Donald Nicholson-Smith. - Repr. - Oxford : Blackwell ; Cambridge, MA, 1997. - ix, 454 p. ; 23 cm
Címford.: A tér keletkezése. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-631-18177-6 fűzött
filozófia; tér; idő


100 L 48
Lendvai L. Ferenc
  A filozófia rövid története : A Védáktól Wittgensteinig / Lendvai L. Ferenc, Nyíri J. Kristóf. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 1985. - 275 p. ; 19 cm
ISBN 963 09 2906 6 kötött
filozófia; történet


100 L 48
Lendvai L. Ferenc
  Filozófiai vademecum / írta Lendvai L. Ferenc ; [a szavak eredetének magyarázata Tótfalusi István munkája]. - Budapest : Móra, 1995. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7261-9 kötött
filozófia; lexikon


794 L 69
Lionel, Frédéric
  The magic tarot : Vehicle of eternal wisdom / Frédéric Lionel. - London [etc.] : Routledge and Kegan Paul, 1982. - viii, 184 p. ; 20 cm
Címford.: A mágikus tarokk : Az örök bölcsesség hordozója
ISBN 0 7100 9416 7 v.
kártya; tarokk; szimbólum; mágia


100 M 50
  A megfoghatatlan idő : Tanulmányok / [főszerk. Fejős Zoltán] ; [szerk. Granasztói Péter, Szeljak György, Tasnádi Zsuzsanna]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2000. - 459 p. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7106-77-4 fűzött
idő; néprajz


100 M 57
Mészáros András
  A filozófia Magyarországon : A kezdetektől a 19. század végéig / Mészáros András. - Pozsony : Kalligram, 2000. - 218 p. ; 20 cm
Összefoglalás szlovák és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 80-7149-302-3 fűzött
filozófia; történet; Magyarország; kézikönyv


130 M 60
Meyer, Thomas
  Ludwig Polzer-Hoditz - egy európai szellem / Thomas Meyer ; [ford. Scherak Mária, Wirth-Veres Gábor, Lauer Katalin]. - Ispánk : Arkánum Szellemi Iskola K., 2006. - 536 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 85396-8-2 kötött
misztika; filozófia; antropozófia; életrajz; Polzer-Hoditz, Ludwig


133 M 63
Mitchell, John
  Phenomena : A book of wonders / John Mitchell, Robert J. M. Rickard. - London : Thames and Hudson, 1979. - 128 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Tünemények : A csodák könyve
ISBN 0 500 27094 5 fűzött
okkultizmus; csodák


100 N 70
  Neue Anthropologie / Hrsg. von Hans-Georg Gadamer, Paul Vogler. - Stuttgart : Thieme ; München : Deutscher Taschenbuch V., 1972-1975. - 7 db ; 19 cm
6. Bd., Philosophise Anthropologie : 1. T. / Beiträge von E. Bannerth et al . - 1975. - VIII, 456 p. - (Flexibles Taschenbuch)
ISBN 3 13 476601 9
antropológia; filozófia


100 N 70
  Neue Anthropologie / Hrsg. von Hans-Georg Gadamer ; Paul Vogler. - Stuttgart : Thieme ; München : Deutscher Taschenbuch V., 1972-1975. - 7 db ; 19 cm
7. Bd., Philosophische Anthropologie : 2. T. / Beiträge von K. O. Apel et al. - 1975. - VIII, 415 p.. - (Flexibles Taschenbuch) ISBN 3 13 476701 5
filozófiai antropológia


100 N 76
Nietzsche, Friedrich
  A morál genealógiájához / Friedrich Nietzsche ; [Vásárhelyi Szabó László fordítása] ; [bevezetőt írta Kunszt György] ; [jegyz. ... Vásárhelyi Szabó László]. - Veszprém : Comitatus, 1998. - XXIII, 110 p. ; 24 cm. - (Pannon panteon, ISSN 0865-8676)
Eredeti cím: Zur Genealogie der Moral
ISBN 963-7678-11-5 fűzött
filozófia


100 N 96
Nyíri Tamás
  A filozófiai gondolkodás fejlődése / Nyíri Tamás. - 5., jav. és bőv. kiad . - Budapest : Szt. István Társ., [1998]. - 601 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-361-014-1 fűzött
filozófia; történet; kézikönyv


133 O 16
  Az okkult az orosz és a szovjet kultúrában / szerk. Bernice Glatzer Rosenthal ; [ford. Soproni András et al.]. - Budapest : Európa, 2004. - 465 p. : ill. ; 19 cm
A vál. és ford. a "The occult in Russain and Soviet culture" (Ithaca : London : Cornell Univ. Press, 1997) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7573-5 kötött
okkultizmus; kultúra; Oroszország


128 O 98
  The Oxford book of death / chosen and ed. by D. J. Enright. - Repr. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1983. - 351 p. ; 23 cm
Címford.: Oxford-könyv a halálról. - Bibliogr.: p. 333-345.
ISBN 0 19 214129 5 kötött
halál


100 P 12
Pais István
  A görög filozófia / Pais István. - 3. kiad. - Budapest : Szerző, 1992. - 655 p. ; 21 cm
ISBN 963 400 978 6 kötött
filozófia; történet; ókor; Görögország


133.52 P 12
Paksi Zoltán
  Égi utak csillagüzenetei : A magyar asztrozófia könyve / Paksi Zoltán. - Budapest : Sárosi és fiai, 2003. - 319 p. : ill. ; 24 cm. - (Új forrás könyvek ; 2.)
ISBN 963-00-7360-9 kötött
asztrológia


133.4 P 38
Parker, Derek
  Természetfölötti jelenségek atlasza / Derek és Julia Parker. - Budapest : Gulliver : Lilliput, 1991. - 208 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Címford.: Atlas of the supernatural. - Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963 7447 36 9 fűzött
okkultizmus; kézikönyv


133.52 P 38
Parker, Derek
  Universum der Astrologie : Die praktische Enzyklopädie der astrologischen Wissenschaft / Derek und Julia Parker. - Herrsching : Pawlak, 1986. - 287 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Címford.: Az asztrológia világa. - Eredeti cím: The new compleat astrologer
ISBN 3 88199 311 8 kötött
asztrológia; kézikönyv


100 P 87
  Poszt-posztmodern : A kilencvenes évek : vélemények és filozófiai vizsgálódások korszakváltozásunk ürügyén / vál. és szerk. Pethő Bertalan ; [ford. ... Albert Sándor et al.]. - Budapest : Platon, 1997. - 709 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 661-663. és a jegyzetekben
ISBN 963-85077-4-8 kötött
filozófia; kultúra; irodalom; művészet; elmélet; posztmodern; kézikönyv


133 R 11
Rachner, Edwin B.
  Asztrológia-lexikon / Edwin B. Rachner ; [ford. ... Nagy András Pál]. - [Miskolc] : Hermit, [2005]. - 141 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Lexikon der Astrologie. - Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 963-9231-80-0 fűzött
asztrológia; lexikon


100 R 39
Rathmann János
  Idegen szavak a filozófiában : Az arkhétől a zoón politikonig / Rathmann János. - [Budapest] : Kossuth, 1988. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 963 09 3310 1 kötött
filozófia; lexikon


114 R 51
Reichenbach, Hans
  The philosophy of space and time / by Hans Reichenbach. - New York : Dover, cop. 1958. - xvi, 295 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: A tér és idő filozófiája
ISBN 0 486 60443 8 fűzött
tér; idő; filozófia


100 R 72
Ricoeur, Paul
  Fenomenológia és hermeneutika / Paul Ricoeur ; [összeáll., ford., a tanulmányt és a jegyzeteket írta Mezei Balázs]. - Budapest : Kossuth, 1997. - 165 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Phénoménologie et herméneutique
ISBN 963-09-3887 kötött
fenomenológia; hermeneutika


100 R 73
Rijckenborgh, Jan van
  Az eljövendő új ember / J. van Rijckenborgh. - Budapest : Arany Rózsakereszt Közössége, 1989. - XII, 307 p. ; 21 cm. - (Renova sorozat, ISSN 0865-3003 ; 1. )
Eredeti cím: De komende nieuwe mens
Fűzött
filozófia


100 R 73
Rijckenborgh, Jan van
  A gnózis jelenlegi megnyilatkozásai / Jan van Rijckenborgh. - Budapest : Arany Rózsakereszt Közössége, 1990. - 256 p. ; 21 cm. - (Renova sorozat, ISSN 0865-3003 ; 2.)
Eredeti cím: De gnosis on actuale openbaring
ISBN 963 00 1325 8 fűzött
filozófia; gnoszticizmus


100 R 73
Rijckenborgh, Jan van
  A modern rózsakereszt filozófiája / J. van Rijckenborgh. - Budapest : Arany Rózsakereszt Közössége, 1989. - 217 p. ; 21 cm. - (Szegletkő sorozat, ISSN 0865-3003 ; 5.)
Eredeti cím: Elementaire wijsbegeerte van hat moderne rozenkruis
ISBN 963 00 1324 X fűzött
filozófia


100 R 85
Rorty, Richard
  Esetlegesség, irónia és szolidaritás / Richard Rorty ; [ford. Boros János, Csordás Gábor]. - 2. jav. utánny. - Pécs : Jelenkor, [1996]. - 223 p. ; 23 cm. - (Dianoia sorozat, ISSN 1218-4977)
Eredeti cím: Contingency, irony and solidarity. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-676-058-6 fűzött
posztmodern


100 R 85
Rorty, Richard
  Heideggerről és másokról / Richard Rorty ; [ford. Barabás András et al.]. - Pécs : Jelenkor, 1997. - 263 p. ; 23 cm. - (Dianoia sorozat, ISSN 1218-4977)
Eredeti cím: Essays on Heidegger and others. - Bibliogr. p. 253-260.
ISBN 963-676-073-X fűzött
filozófia; Derrida, Jacques; Heidegger, Martin


133.9 S 10
Sage, Michel
  Piperné, a médium / Michel Sage ; Schrenck-Notzing és Flammarion előszavával ; [ford. Telekes Béla]. - Jav. kiad. - [Budapest] : M. Média, 1989. - 138 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Mme Piper et la Société anglo-américaine pour les recherches psychiques
ISBN 963 02 6136 7 fűzött
spiritizmus; parapszichológia


I-483
Schmitt Jenő Henrik
  A gnózis alapgondolatai : Kivonatos fordítás / Schmitt Jenő Henrik. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - ism. lapsz. [27] ; 29 cm
Részlet a szerző "Die Gnosis" (Lipcse, 1903) c. könyvéből. - Gépelt kézirat fénymásolata
vallás; filozófia


100 S 44
Searle, John R.
  Elme, nyelv és társadalom : A való világ filozófiája / John R. Searle ; [ford. Kertész Balázs]. - Budapest : Vince, 2000. - 170 p. ; 24 cm. - (Mesterelmék, ISSN 1417-9032)
Eredeti cím: Mind, language and society, philosophy in the real world. - Bibliogr. a jegyzetekben és p. 166-167.
ISBN 963-9192-58-9 kötött
filozófia; megismerés; tudat


133.4 S 50
Seligmann, Kurt
  Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban / Kurt Seligmann ; [az utószót írta Szőnyi György Endre]. - Budapest : Gondolat, 1987. - 334 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Magic, supernaturalism and religion. - Bibliogr.: p. 319-324, 333-[335].
ISBN 963 281 813 X kötött
művelődéstörténet; mágia; okkultizmus; Európa


133 S 57
Silberer, Herbert
  Okkult és alkímiai szimbólumok / Herbert Silberer ; [Popper Péter előszavával]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 238 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Hidden symbolism of alchemy and the occult arts
ISBN 963-9231-78-9 kötött
okkultizmus; alkímia; jelkép


130 S 62
Simos, Miriam
  Dreaming the dark : Magic, sex and politics / Starhawk. - Boston : Beacon Press, 1982. - xvi, 242 p. ; 21 cm. - (Religion, current affairs, women's studies)
Címford.: A sötétség álma : Mágia, szex és politika. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 229-242.
ISBN 0 8070 1008 4 fűzött
mágia; szexualitás; vallás; nők; politika


133 S 54
Shaw, Eva
  Jövendőmondás kislexikona : Jóslások az asztrológiától a zoomanciáig / Eva Shaw ; [ford. Verses István]. - [Budapest] : Athenaeum 2000, 2000. - 352 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Divining the future
ISBN 963-9261-32-7 fűzött
asztrológia; jövendölés; lexikon


133.4 S 67
Skinner, Stephen
  Millenniumi próféciák : A világ legnagyobb látnokainak és misztikusainak jóslatai a 2000. évre és azon túl / Stephen Skinner ; [ford. Sümeghy Péter]. - [Érd] : Elek, 1995. - 160 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Eredeti cím: Millennium prophecies
ISBN 963-7314-04-0 kötött
művelődéstörténet; okkultizmus; kézikönyv


100 S 68
Sokal, Alan
  Intellektuális imposztorok : Posztmodern értelmiségiek visszaélése a tudománnyal / Alan Sokal, Jean Bricmont ; ford. Kutrovátz Gábor. - [Budapest] : Typotex, 2000. - 370 p. ; 22 cm
Eredeti cím: Impostures intellectuelles. - Bibliogr.: p. 346-361.
ISBN 963-9132-90-X fűzött
filozófia; posztmodern; tudomány


100 S 87
Steiger Kornél
  Filozófiai kislexikon / Steiger Kornél. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, 1999. - 192 p. ; 17 cm. - (A tudás könyvtára, ISSN 1417-720X)
ISBN 963-813-93-7 kötött
filozófia; lexikon


I-326/2
Steiner, Rudolf
  Az emberi fejlődés útjai : 1906-1921 között tartott előadások / Rudolf Steiner. - Budapest : Genius, 1942. - 103 p. ; 19 cm
Fmás. (54 fol.)
filozófia


I-326/1
Steiner, Rudolf
  A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei / Rudolf Steiner. - [Budapest] : Genius, [1939]. - 173 p. ; 19 cm
Fmás. (88 fol.)
megismerés; filozófia; misztikum


133.5 Sz 38
Szathmáry László
  Magyar alkémisták / Szathmáry László ; Fónagy Iván előtanulmányával ; Móra László utószavával és a szerző kisebb alkímiatörténeti írásaival ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest : Könyvért, 1986. - 545 p. : ill. ; 20 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
Az 1928-ban Budapesten, a K. M. Természettudományi Társulat által kiadott mű reprintje. - Bibliogr.: p. 501-504. és a jegyzetekben
ISBN 963 02 4027 0 kötött
alkímia; történet; Magyarország


133 Sz 70
Szepes Mária
  A tarot bölcsessége : A huszonnégy dimenziókapu / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 1993. - 236 p. : ill. ; 21 cm. - (Titkos tanok sorozat, ISSN 1215-4806 ; 7.)
A borítófedélen címadatként: Divináció: a sorsalakítás művészete
ISBN 963 7940 0 fűzött
jóslás; kártya


100 T 31
Tarnas, Richard A.
  A nyugati gondolat stációi / Richard Tarnas ; [ford. Lázár A. Péter]. - Budapest : AduPrint, 1995. - 572 p. ; 25 cm. - (Megújuló világképek)
Eredeti cím: The passion of the wetern mind. - Bibliogr.: p. 529-547.
ISBN 963-85339-19 kötött
filozófia; történet


100 T 36
Taylor, Charles
  Sources of the self : The making of the modern identity / Charles Taylor. - Cambridge, MA : Harvard University Press, cop. 1989. - xii, 601 p. ; 24 cm
Címford.: A személyiség forrásai : A modern önazonosság kialakulása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 523-593.
ISBN 0-674-82426-1 fűzött
személyiség; filozófia; etika; modern civilizáció; természet


100 T 80
Toulmin, Stephen
  Cosmopolis : The hidden agenda of modernity / Stephen Toulmin. - New York, NY : The Free Press, 1990. - xii, 228 p. ; 25 cm
Címford.: A modernitás rejtett története
ISBN 0 02 932631 1 kötött
filozófia; történet; modernitás; reneszánsz; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia; Európa


100 T 80
Touraine, Alain
  Critique of modernity / Alain Touraine ; translated by David Macey. - Repr . - Oxford : Blackwell ; Cambridge, MA, 1997. - ix, 398 p. ; 23 cm
Címford.: A modernitás kritikája. - Bibliogr.: p. 376-389.
ISBN 1-55786-531-0 fűzött
modernitás; történet; szociológia; civilizáció; posztmodern; demokrácia


100 V 49
Várkonyi Nándor
  Az ötödik ember / Várkonyi Nándor. - [Budapest] : Széphalom Könyvműhely, 1995-1997. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963-8277-65-3 kötött
mitológia; őstörténet; vallástörténet; tudomány; történet; középkor; reneszánsz; antropológia; modernitás; filozófia; történelemfilozófia
1. - 1995. - 399 p.
ISBN 963-8277-66-1
2. - 1996. - 534 p.
ISBN 963-8277-67-X
3. - 1997. - 524 p.
ISBN 963-8277-68-8


140 V 49
Várkonyi Nándor
  Varázstudomány / Várkonyi Nándor ; [szerk. Mezey Katalin]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [1998-2000]. - 2 db : ill. ; 25 cm
okkultizmus; történet
ISBN 963-9028-40-1
1. - 1998. - 536 p.
ISBN 963-9028-31-2
2. - 535 p.
ISBN 963-9028-69-X


100 V 90
Virilio, Paul
  Tiszta háború / Paul Virilio, Sylvére Lotringer. - Budapest : Balassi : BAE Tartóshullám, 1993. - 154 p. ; 20 cm. - (Tartóshullám ; 0866-6717)
Eredeti cím: Pure war
ISBN 963-7873-19-8 fűzött
háború; katonai tér; város; kultúra filozófiája; idő; sebesség


100 W 30
Warburton, Nigel
  A filozófia világa / Nigel Warburton. - [Budapest] : Kossuth K., 1993. - 167 p. ; 18 cm
Eredeti cím: Philosophy. - Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 963-09-3681-X fűzött
filozófia


100 W 82
Wittgenstein, Ludwig
  Filozófiai vizsgálódások / Ludwig Wittgenstein ; [ford. és az utószót írta Neumer Katalin]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Atlantisz, 1998. - 344 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Eredeti cím: Philosophische Untersuchungen
ISBN 963-7978-94-1 kötött
kommunikáció; nyelv; filozófia


115 Y 70
Young, Michael
  The metronomic society : Natural rhytms and human timetables / Michael Young. - Cambridge, MA : Harvard University Press, 1988. - xi, 301 p. ; 24 cm
Címford.: Időmérő társadalom : Természetes ritmus és emberi időbeosztás
ISBN 0 674 57195 9 kötött
idő; időbeosztás; társadalom


vissza