070 Sajtó


010 B 82
Borsos Attila
  A magyar időszaki kiadványok repertóriumai, 2. : Annotált bibliográfia / Borsos Attila. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2008. - 247 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. nov.
ISBN 978-963-693-113-1 fűzött
időszaki kiadvány; szakbibliográfia; Magyarország; repertórium


070 D 79
Domokos Lajos
  Press : A nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata / Domokos Lajos. - 4. kiad. - Budapest : Domokos, 2002. - 359 p. : ill. ; 24 cm. - (Teleschola könyvek, ISSN 1218-9316)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
újságírás; kommunikáció; tömegkommunikáció


070 E 94
Eszenyi Miklós
  Az újságírás bibliográfiája / Eszenyi Miklós. - [Miskolc] : Miskolci Bölcsész Egy., 1996. - 167 p. ; 21 cm. - (Bölcsész könyvek, ISSN 1217-3673 ; 8.)
ISBN 963-7528-26-1 fűzött
újságírás; sajtó; rádió; televízió; tömegkommunikáció; bibliográfia


070 M 14
Ferenczyné Wendelin Lidia
  A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája, 1921-1944 / összeáll. Ferenczyné Wendelin Lidia ; [közread.] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2010. - 3 db ; 23 cm
ISBN 978-963-200-581-2 kötött
sajtótörténet; Magyarország
1. köt., A-L : 1-3710 tétel. - 1116 p.
2. köt., M-Zs : 3711-6777 tétel. - p. 1121-2306.
3. köt., Mutatók. - p. 2313-2504.
Bibliogr.: p. 2502-2504.


070 H 10
Hachten, William A.
  The world news prism : Changing media, clashing ideologies / William A. Hachten, with the collaboration of Harva Hachten. - 2. ed. - Ames, Iowa : Iowa State University Press, 1987. - xviii, 162 p. ; 22 cm
Címford.: A világsajtó szinképe : Változó médiumok, ütköző ideológiák
ISBN 0 8138 1579 7 fűzött
sajtó; nemzetközi kommunikáció; újságírás


070 H 81
  Hordót a sajtónak! : Rendszerváltozás a hírközlés tükrében / [szerk. Bognár József]. - Budapest : Hunnia, 1992. - 195 p. ; 18 cm
Fűzött
sajtó; Magyarország


010 K 41
Kertész Gyula
  A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai : Annotált bibliográfia / Kertész Gyula ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - 2. átd. bőv. kiad. - Budapest : OSZK KMK, 1990. - 415 p. ; 24 cm
Lezárva: 1986. dec. 31.
ISBN 963 201 307 7 fűzött
sajtó; repertórium; Magyarország; bibliográfia


070 K 45
  Ki kicsoda a hírközlésben? : Újságírók, a sajtó, a rádió és televízió szerkesztői, tudósítói / szerk. Bodrits István, Viczián János ; [... az életrajzokat írták Balogh Margit et al.] ; [a mutatókat szerk. Viczián János, közreműködött Takács Emma]. - Szekszárd : Babits K., 1994. - 487 p. ; 24 cm. - (A Révai új nagylexikona segédkönyvei. I., A századvég magyarsága, ISSN 1217-3908 ; 2.)
ISBN 963-7806-90-3 kötött
újságírók; Magyarország; lexikon


070 K 63
Kókay György
  A magyar sajtó története / Kókay György, Buzinkay Géza, Murányi Gábor. - [Budapest] : MÚOSZ : Bálint Gy. Újságíró Isk., [1994]. - 229 p. ; 22 cm. - (Sajtókönyvtár, ISSN 1218-7917)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7115-16-1 kötött
sajtó; történet; Magyarország; kézikönyv


050 K 86
Kozma Borbála, L.
  A Confessio repertóriuma, 1977-1996 / összeáll. L. Kozma Borbála ; előszó Tenke Sándor. - Budapest : Kálvin, 1997. - 303 p. ; 24 cm
ISBN 963-300-704-6 fűzött
református vallás; repertórium


050 K 99
Kuszálik Péter
  Erdélyi hírlapok és folyóiratok, 1940-1989 / Kuszálik Péter. - Budapest : Teleki L. Alapítvány : Közép-Európa Int., 1996. - 261 p. ; 20 cm. - (Kisebbségi adattár, ISSN 1218-0297 ; 6.)
ISBN 963-85166-4-X fűzött
sajtó; Erdély; Románia; bibliográfia


070 K 99
Kuszálik Péter
  A romániai magyar sajtó 1989 után / Kuszálik Péter. - Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2001. - 445 p. ; 20 cm. - (Kisebbségi adattár, ISSN 1218-0297 ; 10.)
Bibliogr.: p. 311-312.
ISBN 963-00-5664-X fűzött
sajtó; külföldi magyarok; Románia; repertórium


050 L 72
Lisztes László
  Forrás : 1969-1998 : Repertórium / összeáll. Lisztes László ; [az anyaggyűjtésben közrem. T. Gémes Tünde]. - [Kecskemét] : Forrás K., 1999. - 367 p. ; 24 cm
ISBN 963-85659-3-4 fűzött
folyóirat; repertórium


070 M 14
  A magyar sajtó története / főszerk. Szabolcsi Miklós ; [közread.] a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. - Budapest : Akad. K., 1979- . - 25 cm
ISBN 963-05-1772-8
sajtó; történet; Magyarország; kézikönyv
1., 1705-1848 / szerk. Kókay György ; írták Fenyő István [et al.]. - 1979. - 831 p., [48] t. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-1773-6
2/1., 1848-1867 / szerk. Kosáry Domokos és Németh G. Béla. - 1985. - 676 p., [48] t. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
2/2., 1867-1892 / szerk. Kosáry Domokos és Németh G. Béla. - 1985. - 551 p., [16] t. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 05 3678 1


070 M 14
  Magyar sajtóbibliográfia 1705-1849 : A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája / az adatokat gyűjt., a bibliográfiát összeáll. és a szöveget gond. V. Busa Margit ; [a szerk. munkájában részt vett Korompai Gáborné] ; [kiad. az Országos Széchényi Könyvtár]. - Budapest : OSZK, 1986. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963 200 237 7 fűzött
sajtó; történet; Magyarország; bibliográfia
1/1. - XLIX, 560 p.
1/2. - p. 565-1137.


070 M 14
  Magyar sajtóbibliográfia 1850-1867 : A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája / az adatokat gyűjt., a bibliográfiát összeáll. és a szöveget gond. Busa Margit ; [kiad. az Országos Széchényi Könyvtár]. - Budapest : OSZK, 1996 . - XXV, 474 p. ; 24 cm
ISBN 963-200-357-8 fűzött
sajtó; történet; Magyarország; bibliográfia


070 M 14
  Magyar újságírók indexe = Index of Hungarian journalists = Ungarischer Journalistenindex. - 1993. - Budapest : Info and P.R. Services Kft., 1993. - 317 p. ; 24 cm
Fűzött
újságírók; szerkesztőségek; sajtó; Magyarország; névjegyzék; címjegyzék


070 M 28
  Már megint egy új lap! : 1988-tól az EU-ig első évfolyam első számok tükrében / összeáll. Balázs István ; Debreczeni József és Kéri László tanulmányával. - Budapestg : Animus, 2004. - 304 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9563-29-3 kötött
sajtó; Magyarország


050 M 50
Meggyesi János
  A Valóság repertóriuma, 1958-1978 : I-XXI. évfolyam / [összeáll. Meggyesi János]. - Budapest : Hírlapk. Váll., 1982. - 284 p. ; 24 cm
Fűzött
folyóirat; repertórium


070 S 11
  Sajtójog / szerk. Bokor József. - Békéscsaba : Booklands 2000, 2003. - 278 p. ; 24 cm
ISBN 963-210-740-3 fűzött
sajtó; szerzői jog; jogszabályok


070 S 13
Sampson, Robert
  Yesterday's faces : A study of series characters in the early pulp magazines. - Vol. 1., Glory figures / Robert Sampson. - Bowling Green, Ohio : Bowling Green University Popular Press, 1983. - 270 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Tegnapi arcok : Tanulmány a régi ponyvalapok sorozatainak szereplőiről
ISBN 0 87972 218 5 fűzött
sajtó; ponyvairodalom; történet; Amerikai Egyesült Államok


070 S 26
Scheiber Sándor
  Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája : [1847-1992] = Bibliography of Hungarian Jewish newspapers and journals / Scheiber Sándor ; ... sajtó alá rend. Scheiberné Bernáth Lívia és Barabás Györgyi ; ... újabb anyaggal kieg. Barabás Györgyi ; [a kötetet szerk. Komoróczy Géza] ; [a muatókat kész. Barabás Györgyi]. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutcsop., 1993. - 417 p. ; 25 cm. - (Hungarica Judaica, ISSN 0865-1345 ; 3.)
ISBN 963-7450-77-7 fűzött
periodika; zsidóság; Magyarország; bibliográfia


070 S 68
Smith, Anthony
  Goodbye, Gutenberg : The newspaper revolution. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1980. - xiii, 367 p. ; 24 cm
Címford.: Isten veled, Gutenberg : A sajtó forradalma a nyolcvanas években. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 333-342.
ISBN 0 19 502709 4 kötött
sajtó; Amerikai Egyesült Államok


070 U 46
  Újságíró évkönyv. - 1997. - Kolozsvár ; Marosvásárhely : MÚRE, [1997]. - 260 p. ; 21 cm
ISSN 1223-6918 fűzött
újságírás; külföldi magyarok; Románia; Magyar Újságírók Romániai Egyesülete; kézikönyv


058 V 82
  Vicinális dugóhúzó : [Technozófiai folyóirat emberek és állatorvosok számára] : 1936 / m. kir. József Nádor Műegyetem. - Budapest : József Nádor Műegyetem, 1936. - 144 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött


070 V 94
Voit Krisztina
  A budapesti sajtó adattára, 1873-1950 / Voit Krisztina ; [... közrem. Czaga Viktória et al.]. - [Budapest] : Argumentum, 2000. - 783 p. ; 24 cm
ISBN 963-446-141-7 kötött
sajtó; Budapest; kézikönyv


vissza