061.2  Nem hivatalos testületek.
Alapítványok, egyesületek. Civil szervezetek061.2 E 26
  1 % : "Forintszavazatok" civil szervezetekre : Tanulmányok = "Forint votes" for civil society organizations : Studies / [Mészáros Geyza et al.] ; [... ford. ... Végh Zsuzsanna]. - Budapest : Nonprofit Kutatócsoport, 2000. - 260 p. : ill. ; 20 cm. - (Nonprofit kutatások = Nonprofit sector research series, ISSN 0866-6148 ; 9.)
A kötet Vajda Ágnes kutatásainak eredményét foglalja össze. - Bibliogr.: p. 257-260.
ISBN 963-8139-05-6 fűzött
nonprofit szervezetek; adó; Magyarország


061.2 B 36 A
Bartal Anna Mária
  Nonprofit alapismeretek kézikönyve / Bartal Anna Mária. - Budapest : Ligatura, 1999 [!2001]. - 282 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-276.
ISBN 963-85138-9-6 fűzött
nonprofit szektor; nonprofit szervezetek


350 B 65
Bíró Endre
  A KCR-dimenzió : A közfeladat-ellátásban való civil részvétel jogi akadályai / Bíró Endre. - Budapest : EMLA Egyes., 2005. - 116 p. : ill. ; 21 cm. - (NOSZA kiadványok)
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 963-86712-5-4 fűzött
nonprofit szervezet; közfeladat; jog; Magyarország


347 B 65
Bíró Endre
  A közhasznúsági jogi reform megalapozása : Belső jogösszehasonlító kutatás a közhasznúság jogi intézményéről / [... kész. Bíró Endre]. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, 2005. - 48 p. ; 29 mc
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 963-218-896-9 fűzött
polgári jog; közhasznú társaság; törvény; útmutató; Magyarország


061.2 B 65
Bíró Endre
  Nonprofit szektor analízis : Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon / Bíró Endre ; szerk. Márkus Eszter. - Budapest : EMLA Egyes., 2002. - 177 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 175-177.
ISBN 963-204-115-1 fűzött
nonprofit szervezet; jog; Magyarország


061.2 C 22
  Civil a pályán : Együttműködés az önkormányzatok és a civil szervezetek között / szerk. Lévai Katalin. - [Budapest] : Helyi Társadalom Kutató Csoport, 1998. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 963-04-9883-9 fűzött
nonprofit szervezetek; civil társadalom; önkormányzat


061.2 C 22
  Civil évkönyv, 1999. - Budapest : Európa Ház, 2000. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Európai gondolat, ISSN 1587-0782)
ISSN 1586-9865 fűzött
nonprofit szervezetek


061.2 C 32
Crutchfield, Leslie R.
  Forces for good : The six practices of high-impact nonrpfits / Leslie R. Crutchfield and Heather Mcleod Grant. - San Francisco, CA : Josey-Bass, 2008. - xvii, 313 p. ; 24 cm
Címford.: Erők a jó szolgálatában : A hatékony nonprofit szervezetek hat "praktikája". - Bibliogr.: p. 295-301.
ISBN 978-07879-8612-4 kötött
nonprofit szervezetek; menedzsment; vezetés; hatékonyság; Amerikai Egyesült Államok


061.2 F 98
Fülöp Sándor
  Egyesületek bírósági nyilvántartásba vételi gyakorlata : Összehasonlító elemzés a Nonprofit szektor analízis 2005-ben végzett felmérése alapján / Fülöp Sándor ; szerk. Márkus Eszter. - Budapest : EMLA Egyes., [2006]. - 72 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86712-7-0 fűzött
egyesület; bírósági végzés; Magyarország


061.2 G 47
  Globális civil társadalom? : A nemzetközi és a külföldi NGO-k szerepe a magyar civil társadalom fejlődésében / [szerk. Szabó Máté]. - Budapest : Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, 2000. - 133 p. : ill. ; 20 cm. - (Villányi úti könyvek, ISSN 1215-3338 ; 21.) . (Politikatudományi sorozat, ISSN 1219-9400 ; 17.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7580-27-1 fűzött
civil társadalom; globalizáció


061.2 L 15
Halász Péter
  A Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület története / összeáll. Halász Péter. - Budapest : Lakatos D. Csángómagyar Kult. Egyes., 2002. - 60, [14] p. : ill. ; 21 cm. - (Csángó füzetek ; 3.)
ISBN 963-00-9626-9 fűzött
csángók; egyesület


061.2 H 35
Harsányi László
  Kulturális nonprofit szervezetek Budapesten / Harsányi László, Kovács Róbert. - Bp. : Nonprofit Kutcsop., 2002. - 71 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 11.)
ISBN 963-8139-08-0 fűzött
nonprofit szervezetek; kulturális szervezetek; Budapest


061.2 L 42
Jedvinová, Jana
  Pénz, pénz mindenütt : "Grassroots" adománygyűjtés / Jana Ledvinová ; ford. Luspai Gabriella. - Baltimore, MD : John Hopkins Egyetem, 1997. - 36 p. ; 22 cm. - (Nonprofit menedzser kézikönyvek / Hopkins Tréner Hálózat) . (Életképes nonprofit szervezetek kialakítása)
ISBN 1-886333-31-9 fűzött
nonprofit szervezetek; adománygyűjtés; támogatás


061.2 K 44
  Kézikönyv civileknek / szerk. Kucsera Tamás Gergely ; [kiad. a Nem Állami Felsőoktatási Intézmények Országos Régiója Egyesület]. - 2. átd. és bőv. kiad. - Budapest : NÁFIORE, 2006. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-061-380-4 fűzött
alapítvány; egyesület; civil szektor


060 K 69
Kónya Sándor
  A Magyar Tudományos Akadémia és a széptudományok / Kónya Sándor. - Budapest : Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 1999. - 75 p., [16] t. : ill. ; 20 cm. - (Előadások, emlékbeszédek, ISSN 1418-107X)
A függelék angol nyelven is
ISBN 963-03-7263-0 fűzött
irodalom; művészet; akadémia; Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia


060 K 69
Kónya Sándor
  A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia első évei / Kónya Sándor. - Budapest : Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 1996. - 107 p., [34] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-04-6377-6 fűzött
irodalom; művészet; akadémia; Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia


061.2 K 99
Kuti Éva
  Kinek a pénze? Kinek a döntése? : Bevételi források és döntéshozók a nonprofit szektor finanszírozásában / Kuti Éva. - Budapest : Nonprofit Kutatócsoport, 2003. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 12.)
Bibliogr.: p. 125-136.
ISBN 963-8139-13-7 fűzött
nonprofit szervezetek; pénzügy; vezetés; Magyarország


061.2 K 99
Kuti Éva
  Kulturális célú nonprofit szervezetek / [írta Kuti Éva]. - Budapest : KSH, 1999. - 54 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - ( Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620)
Bibliogr.: p. 47-48.
Fűzött
nonprofit szervezetek; kultúra


061.2 O 72
  Az Országépítő Alapítvány emlékkönyve : 1998-2007 / [szerk. Király Márta és Kováts Flórián] ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány]. - [Budapest] : M. Műv. Akad. Alapítvány, [2008]. - 63 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-4187-6 fűzött
alapítvány; Országépítő Alapítvány


061.2 P 29
Papházi Tibor
  Egyesületek, társadalom, egészségügy : Fejezetek az egyesületek szociológiájának köréből / Papházi Tibor. - Budapest : Nonprofit Kutatócsoport , 1997. - 284 p. ; 21 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 6.)
Bibliogr.: p. 265-283.
ISBN 963-8401-48-6 fűzött
egyesületek; egészségügy; Magyarország


061.2 P 85
Pontyos Tamás
  Fokról fokra : Hogyan javíthatjuk egy civil szervezet fenntarthatóságát? / Pontyos Tamás. - Budapest : Ökoszolgálat Alapítvány, [2007]. - 250 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 978-963-87427-1-1 fűzött
társadalmi szervezet; nonprofit szervezet; vezetés


061.2 S 12
Salamon, Lester L.
  Szektor születik : A nonprofit szektor nemzetközi összehasonlításban / Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier ; [ford. Kuti Éva]. - Budapest : Nonprofit Kutatócsoport, 1995. - 182 p. ; 20 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 4.)
Eredeti cím: The emerging sector : The nonprofit sector in comparative perspective - an overview. - Bibliogr.: p. 171-179.
ISBN 963-8139-01-3 fűzött
nonprofit szektor


061.2 Sz 56
Széman Zsuzsa
  Social quartet : Civil actors in the social welfare field in four Hungarian towns = Szociális kvartett : Civil szereplők négy magyar város szociális életében / Zsuzsa Széman, László Harsányi ; [... ford. Elayne M. Antalffy]. - Budapest : MTA Szociológiai Kutató Intézet : Nonprofit Kutatócsoport, 2000. - 174 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nonprofit kutatások = Nonprofit sector research series, ISSN 0866-6148 ; 10.)
ISBN 963-8139-07-2 fűzött
szociálpolitika; nonprofit szervezetek


I-1059
  Tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia megalakulásáról. - Budapest : M. Művészeti Akadémia, 1992. - [6] p. ; 30 cm
Páskándi Géza "Művészeti akadémia vagy akadémiai eszme" c. esszéjével és a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályával
művészet; társadalmi szervezet; alapszabály; Magyar Művészeti Akadémia


061.2 T 22
  Találkozások Európával : Bornemissza Péter Társaság, 1960-1995 / [sajtó alá rend. Szépfalusi István] ; [a fényképeket kész. Baldóczi Csaba et al.]. - Budapest : Magvető, 1995. - 235 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 963-14-2002-7 kötött
határon túli magyarok; Bornemissza Péter Társaság


061.2 T 93
  A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat története, 1841-2001 / [szerk.] Vigh Károly. - Budapest : TIT, 2001. - 151 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-412-441-0 fűzött
ismeretterjesztő társulat; történet; Magyarország; Tudományos Ismeretterjesztő Társulat


vissza